Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

7 HAZİRAN 1982 Cumhuriyet 5 haftanın sanat cizelgesi IZMIR, (Cumhuriyet Ege Burosu) İzmir Devlet Tı yatrosu Buyuk Anadoıu Tur nesı Koy oyunları bolumun de Ege bolgesınde 23 koyde «Koşe Kapmaca» adlı oyunu sergıhyor 4 hazıranda başlayan tur ne bır ay surecek Bu taııh ler arasında koylulere ucretsu olarak temsıl verılecektır H.dayet Sayın ın vaz dıgı Çetın Koroglu nun sah neye koydugu komedıde rol lerı Yıldız Kultur Serap Buyukagaoglu Erhan yGok gucu Mustafa Yavuz, Ertan Dınçer Sevtap Toktay Meh Sınema yazarlarının en lyı yabancı fılm seçtıgı «Macarlardan met Çerezcıoglu Cevdet Arıcılar Şener Unal oaylaşı yor Koşe kapmaca Ege dekı şu koylerde sergılenecek Sanat Servisı Ceşıtli gazete ve derlanı Öldürseler», 13 hazıran «Çirkınler de izmir Ili. MenemenTurgılerde sınema eleştırısı yapan yazarların Sever», 15 hazıran «Fıl Adam» 16 hazıseçtıgı yılın en ıyı yerlı ve yabancı fılmlerı ran «Gul Hasan», 17 hazıran «Ölume Ko keh koyu Tıre, Işıklar Koyu Selçuk. Şırınce Koyu yarından başlayarak Ankara Sanatevı'nde sanlar», 18 hazıran «Yolcu», 19 hazıran Odemış Kaya Koyu . Torbıre r gun arayla gostenlmeye başlıyor «Ölumu Beklerken» 20 hazıran «Julia» balı Ayrancılar Karakuyu Sanatevı yonetıdlen tarafmdan yapılan açıklamaya gore program şöyle belıröte yandan yıne sınema eleştırmen Aslanlar kovlerınde, Aydın Ili Germencık Reıs Uzümlendı lerınm degerlendırmesıne gore yılın en lu koylerınde Koçarlı Ça 8 hazıran «An Güzel İstanbul», 9 hazı«iyl»lerı seçılen sanatçılara odullerı de bukubeylı koyu Kuşadası ran Macarlar», ıo hazıran «Delı Kan, gun 20 00 de duzenienecek bır torenle verı Davutlar kovu Manisa Iliıı hn/ırrin «Kan Davası», 12 hazıran «Yılecek Merkez . Pelıtalan köyu . Ak hısar Çobanhasan Köyü Demırcı Borlu Bucagı Sa ruhanlı Mutevelh bucağı Turgutlu Kestelı köyu Sa İSTANBUL lıhlı Allah Deyen koyu Ba İSTANBUL lıkesir Sındırgı, Yusuf CaITALYAN Kultür Merkezı n SİR Frederıck Ashton'ın yonettıgı Beatrıx Potterın çocuk mıı Alacaatla koylenndede bır opera yapıtının tıim kıtaplarınm dans olarak yorumu çarşamba ve cumartesı Savaştepe (Kurudere Ka gosterısı var Gıosacchıno 14 30 18 30 çeşıtli çagdaş sanatçılarla yapılmış konuşma racalar kovü) M?rke7 Pa Rossını nın «Sevıl Btrberi» lan ıçeren renklı 7t) dakıkalık «Anthony Dowell 1978» de mukçu Koyu Tvrındı Kaya çarsdmba 18 00 de vıdeo cuma 14 30'da Turk tngılız Kultur Dernegı nde ızlenebılır pa koyu Korııcu knvu tevpten sunulacak Oynayanlar Helga Muller (Ro sına) Carlo Desıderı (Fıgaro) ve Gennaro de Sıca IA1mavıya kontu) en iyi filmleri gösteriSîyor opera gösteri müzik ANKARA ANKARA Devlpt Opera ve BTIPSI I7mır Elhamrada Guı seppe Vprdı nın «La Travıa ta» adh operasıyla sanatse verlenn karşısına gelıyor İSTANBUL KADIKÖY Halk Eğıtım Merkezı Yaylı Çalgılar Orkestrası Şef Fethı Kopuz un yonetımmde bugun 20 30 da bır konser verıyoı Merkez dekı konsıre Begum EıdoTi ve Aydın Oran solıst olarak kdtılacaklar Bach Hayan Grıeg M De Falla Turk bestecılerınden de Yuksel Koptagel ıle Kadır Karkın ın yapıtları yorum'anacak akan zaman,duran zaman melih cevdet anday Arslan Yürek Kordon taç, koklerını bılmedıgımız sozcuklerle anlaşamayacagımız kamsında ıdı Oysa dılde kok sorunu yenı dılbılgınlerınce çok başka turlu ele alın^mıştır Bu konuyu burada tartışmamıza gerek yok Onca dılın baş sorun nldugunu bılelım yeter tsmaıl Hakkı Tbnguç ıse ılkogretım sorununu dlmibtı onsuz hıçbır davâmiii çozumleyemezdık Muhsin Ertugrul'a gelınce tıyatrolar bolge tıyatroları çocuk tıyatroları yurt çapında kurulmadan bır adını bıle atamazdık her şeyden onre tıvatro gelırdı onun ıçın Bır başka goruş dçısını dd Cevat Şakır getırıyordu Anadolu ükçagı bılınmeden ne yapsak boştu llk maddecı bılgınler Batı Anadolu da •.•.v.v.v.'.v.v.v.v.v.v.".•.•.•.•••.•.•.•.•.•.••• yetışmısjtı hzıgın lemelıtu onlar atmış X x X x X x X x X v X x X x X x * x X x X x X laraı Fdkat bu gorkemlı çag kapanıp X*X'X*X*X*X*X*XvX*X{X\'XvXvX'iX dd feisete kar S ı V a Heiiemstan a geçtı :X:XxXx:xX::vXvXv.x::X:Xx:x:x:: gınde butun ış tersıne donmuş Sokra x"X*X*X*X*X*X"X*X*X«X'X'X*X*X\*X*. tes m Platon un Arıstonuu elınde bılgı *X*X*XvX"XvXv.v.vX*XvXvXvXv mıstıklıge kaymıştı Anadolu geienegı vX;XvX'XvX X%"X;.XvvXvXv*x'X durulmus olsaydı atomun parçalan XxXxXvXv»: :XxXxXxXvXxvX«.« masını bunca beklemeverektık Bır sur Xx*X*X"X'X*:*; X'.'.x.xXx£.*X'.£İ'X guniuk on u b u gerçege getırmıştı v^^vyv^v^^^v^jj:^::;;;:;:;:::;:::;:;::::! •Mavı Surgün» adlı kıtaoın etkısı XxXvXvXx% X*X*X*X*X*X*X*X"Xv.* çok buyuk olmuştur Ataç la bıriıkte :|Xv.XxXxX;.* |:v:vXvXxXxXxXxbı?e Batı îjiırını Batı sanatını anlatan ;XX*X*X*XvX* XX'XvX\xXxXxX>> kendı sanatlarımıza Batılı gozle nasıl vXvXvXvX\ XxXxX;XxXxX.X.*X bakıiocagım gosteren Sabahattm Eyu :X:X.xXxXvX :x:x:x:::::x.::xX::xXx boglu Hakkı Tonguç u tanıyıp Ukogre vlv.vlşvv.;.:. .;XxXxXx:xXxXx'X tım sorununu benımsedığı gıbı Cevat •$î$:$'$vî|X'. •:X:>X*x'X:«.$X*:"İ*İvİ'X Şakır ın tutkusu ıle de Anadolu nun es X v X x v X \ X x X*X*X*X*X"XvX*X*X".* kı tanhıne kaptırdı kendını Onda bu X:X:X:::X:;£X' : X x X x X x X x X x X x X egılım Halıkarnas Balıkçısı iıe yaptıgı bır Akdenız gezısınden başlar O gezılere «Mavı Yolculuk» adının takılması bundan sonradır Şımdı bu adı turızm •.v.v.v.v.v.vr .\v.v.\v.v.v.v.v.v.v kuruluşları da benımsedıler : : : : : «Mavı Yotculuk» sozunden «Mavi XvXv:::::::>:x:x::::::xx:v:: Anadolu», «Mavi Dostlar», «Mavi Gö x< :v:'x : x: :> :XxXx:::::::x:x:::x:x:: ruş» ne demeğe geldığını açık Anadolu .•İİviiŞiŞs?.^^ sözlenne geçıldi Mavi seçık anlayamadımsa da, Mavı Dostlar'm Mavı jX;.vX\xXvI;£X;X;X;XvXvXx.xXv Yolculuga katılanlar Mavi Goruş'un de TAN eskı Anadolu uygarlıklarını benımsemek hoşgeldın mı dıyecek, ««Merhaba!.». Bu oldugunu ogrenmışımdır Ancak bır ya«Merhaba» ondan yayıldı çevreye Şımbancının bunu anlayıp anlayamayacagı rtı bılemem Mavı Goruş u beş «canın dı 1 kımı yazarlarımız, yazılarını «Merhar ba » dıye bıtırıyorlar Bır dost selâmı, temsıl ettıgını lsmet Zekı Eyuboğlu yaz ama kımı yerde «Aferin», kımı yerde dı Ataturk'u unutmasaydı altıya çıkar dı bu sayı kolayiıkia «Can» sözunu tut «Kullarım» «Gozlerınden öperim» «Ruhun şadolsun » gıbı anlamlara da geturan da Eyuboğlu dur, «dost» anlamıIıyor Bılmeyen okurlar ogrensmler dıye na gelıyordu Cevat Şakır kullanmazdı Mavı Goruş çuler kullanır yalnız yazıyorum Polısı «can» degıl de «mavi» çok 11Gerçekte Cevat Şakır, bır doga sev gılendırdı, çunku polıs o gune dek dalısı ıdı Denızı, ıssız koylan balıkçıla •kırmızı»ya alışmış onunla ıdare edıp rı agaçları, çıçeklerı tohumları sevıyor gıdıyordu bırden ortaya «mavi» çıkın du Surgun oldugu yerde, onu kotu ın ca duraladı elbet Tutuklandığında Sasanlann dedıkodusundan bu doga sevbahattın Eyuboğlu na «mavl»nıiı ne an gısı kurtarmıştır sanıyorum lama geldıçını sormuşlar Bır ilkçag Konuşması tatlı ılgı cekıcı ve uzuu merakından nerelere gehnıyor du Meryem Ananın Efese geldıgıne ıCevat Şakır ın dogum gununu kut nanıp ınanmadığını sormuştum da, ya lamak ıçın vıllar once îstanbul dan uç nıtına Herakleıtos tan alarak başlamış., arabalık bır kafıle kalkmış once îzmlre, butun geceyı bırbırınden guzel öykuleroradan Balıkçı'yı alıp Bodrum'a gitmış le doldurmuştu Meryem e gellp gelmetık Kaldıgımız oteluı bıze aynlan bır dığımizl bılemıyorum salonunda topluca yemek yedık Merak Sabahattın Eyuboğlu onun Sokra» ettıgımız bır konuyu Sabahattın Eyu tes'ı, Platon'u, Ansto'yu bunca yerıp hıç boğlu dıle getırdı Surgun olarak geldı lemesını hıç bir zaman dogru bulmağı bu yerde bunca V' ınsanlarla nasıl mıştır tzmır'ın Kordonbovu nda uçumuanlaşıp da kalabılmıştl Cevat Şaklr zun ıçtığımız bir akşam bu konu uzun Ayaga kalktı kollarını sık sık yaptıgı uzun tartışılmıştı Sö? nasıl suruklendıy gıbı one uzatıp «Geldikkaldık işte!» de se Cevat Şakır «Kordon» sözcuğunun dı ve agladı Hastaydı da, onu sorgula «Cocur de Llondan bozma oldugunu. rımızla yormavıp erken erken odasına çunku bu sanı taşıyan I Rıchard'ın Izyolladık mır'e geldığınl ılen surdü Boyle buluş Bon o soruyu kendi kendıme şöyle lan çoktu bundan hoşlanırdı Benım çozmuşumdur Insanlarla çokça ılgılen «kaldmm»ın «Kale dromos.tan gelme ol mez vakınlık kurmazdı Cevat Şaklr, ak dugunu bulmamı da bu yuzden sevmış rabası arkadaşı bır yana bırakılırsa, ti «Katakulli»nın «Fait accompl)» den «Mprhdbj1 • der geçerdı Bırını mı çağı bozma oldugunu da o bulmuştur (Eskı racak «Merhaba!.» allahaısmarladık. yazı boyle bır yanlışhğa elvenşll ıdı) OZGLR bıı fotoğraf anlayı şını savunan ve derneklere bağ lı olmadan çalışan Grup F nın uyelerı yetmışe yakın sıyah beyaz ve renklı lotoğraf çauş malarını 24 hazıran gunune ka dar Yapı ve Kredı Bankası Ka zım Taşkent Sanat Galerısı nda sunuyor Seıgının konusu Bey oglu ve istanbul an otekı semt lerı 1978 de kuıulan grubun uyelerı Ayhan Eıolgıl, Yılmdz Kaını, Mehmet Akgul, Nermı Erdur Levent Tekeş Sabn Ozsezgınler Reşat Tekelıogm, lsmet Gureı Kauf Mıs) ı ve Celal Oflaz Aynı galende Şev ket Ozkoçak'ın Makrama s^rgı sı var BIK bure once vmrdıgımız Ressam Ozgun Baskı sanatçı sı Sabıha Eıengonül ıçın aüe sı tarafından Devlet Tatbıkı Guzel Sanatlar Yuicşek Okulu' nda bır anma sergası açıldı 11 hazıran gunune kadar açık kalacak olan sergıde sanatçımn, aılesının elınde bulunan desen Grup F'nın «istanbul» konulu sergisi Kâzım Taşkent Galerısi'nde. Yılmaz Kalni. lerı suluboya çalışmaları, gra vurlen ve taş baskıları yer alı boya çalışmasına yer verecek. oğrendı Türk totoğral sanatı gunune kadar Hobi Guzel Sa yor. Sumer'ın tüm çalışmalan Iz1 MAYls gununden bu yana açısından ılgınç bır tarıhsel natlar Galerısı'nde Sergıde pa mır'ın Bıga evlerını konu ediTeşvıkıye'dekı Dızayn Merkezı' boyutu vurgulaması yanmda o nolar, Anadolu'dan esmlenıl nde suregelen Ressam Hasan donemın toplumsal yaşamını mış fıgurler ve çeşıtli formlar nıyor BEYOĞLU Devlet Guzel SanatKavruk'un sergısı gorülen ılgı gunumuze aktarması açısından yer alıyor lar Galerısı'nde 15 hazıran guCEVAT Derelı, Ilhamı Demır uzerıne 15 hazıran gunune ka da ılgınç olan sergı 11 hazıra na kadar açık cı, Nun Iyem, Eşref Uren, Tur nune kadar surecek soyut dışa dar uzatıldı vurumculuk sergısınde şu saAHMET lsmet Bengıboz'un İSTANBUL Devlet Guzel Sanat gut Uzunomeroğlu, Yaşar Ye nıcelı ve Ibrahım Safı nın ço natçılarm yapıtları var Hakkı lar Akademısı, Endüstrı Sanat 1920 ıle 1930 yıllarımn Mudur nu ilçesını toplumsal yaşamı lan Fakultesı Seramık Bolu\ ğunluğu peyzaj, yaklaşık otuz Anlı, Erdal Alantar, Reşta Aıle yansıtan belgesel nıtelıktekı mu öğrencılerınm kaplama se yaglıboya tablosu Nısantaşı nda talık, Kuzgun Acar, Fethı Arda, kı Cumalı Sanat Galerısı'n Ferruh Başağa, Sabn Berkel, ramıklerı, sır teknoloıısı, sağ kırk fotoğrafı DTGSYO salon Şadan Bezeyış, Adnan Çoker, de karma bır sergı halınde su lık larmda yer alıyor 1896 1969 gereçlerı, endustrıye yone nuluyor Sergı ay sonunda ka N Melıh Develıoglu, Abıdın lık çalışmalan ve sofra sera yılları arasında Bolu'nun Mu Dıno, Refık Epıkman, Bedri panacak durnu ılçesınde yaşamış olan mığıne ayrılmış bolumler ha MODA Cumalı Sanat Galensi Rahmı Eyuboğlu, Abıduı ElBengıboz, 1 Dunya Savaşı'nda lınde sunuluyor MUŞERREF Ergen'm 35 parça 11 hazıran gununden başlaya deroglu, Lutfı Gunay, Zekı Fa. Ingılızlere esır duştu, bu arada fotoğraf tekmğını Ingılız'lerden seramık çalışması 29 hazıran rak, Fahrı Sumer'ın 28 yağlı ık Izer, Nurı Iyem, Hasan Kavruk, tlhan Koman, Fethi Kayaalp, Gungor Taner, Selım Turan ve ömer Uluç DUNYANIN en eskı para koleksıyonlanndan bırıne sahıp bulunan Yapı ve Kredı Bankası Galatasaray Kazım Taşkent Galerısı'nde Islam paralarının İSTANBUL bır bolumu sergılemyor. Tunkaygısıyla boşladım Canım sağolsun Sezer TANSUĞ cay Aykut tarafından duzenleYukarda bır sanatçımızm uzun sojnıtlama YAZARLAR ve Çevırmenler nen sergıde çeşıtli donemlercı deneyımlerınden soz ed«rken Lrevlet galerı ysenur Akı (Kocatopçu)nun Urart Yayın Uretım Kooperatıfı' den 250 altm, 500 gu~nuş va smde 15 hazırana kadar uzatılan Turk Resmın Galerısı'nde açılan suluboya çıplaklar mn (YAZKO) istanbul Rek de soyut donem (oyle bır donem fılan da yoK) 50 adetbakır sıkke ver alıyor dızısı ortalama bır duzeyde ıdı UTGb lam Sıtesı nde açtışı «Yayın hakkmda Mftııyet Sanat dergısınde (ı hazıran) MAIDE Arel'ın retrospektıf re. YO'da aldıgı dekoratıf resım eğıtimı sım sergısı ay sonuna kadar Ipek Aksuğur'un cafcaflı bılgıç yazısmı anım Pazarı»nda ımza gunlerı su nın hakkını vermeye çırpınmış ve bır dizı reCaddebostan G"7e] Sanatlar Asamıştım Hemen belırteyım yazıda ıddıa edı ruyor Bu hafta perşembe sım oluştuımuş kuçıık boyutlarda Oyıe kıçı lenın aksıne, çağdaş Turk resmının en guçlu tolyesı ve Galerısı'nde gunu saat 15 0018 00 arası lık mışılık gıbı ıddıaları olan bır iş üeğıldı yapıtlaunı soyut çalışmalar oluşturmaz Her DABUŞŞAFAKA Lısesının OsIsmaıl Uvaroğlu yenı yapı Daha once A Galerısınde gene suluboya çah eğılım ıçmde Turk resım sanatma guç katan manbey Akbank Sanat Galerışarak denız ve tekne konularını ışleyen, bazıtı «Şiir Kıtabı»nı ımzalaya sadece bır kaç ressam gıbı, o eğilım ıçınde de sı'nde açtığı sergı 15 hazırana larında da bujuk ve kuçuk balık allegorılerı cak müstesna bır kaç ısım vardır Bu sergıyı dü kadar suruyor nıtelığmde ornekter veren Ruhı Goruney'ın re zenleyen ve değerlendıren hanımlara şunu YAPI ve Kredı Bankası OsNIŞANTAŞI'ndakı Akademı sımlerı temız gonullü, açık yurek ışlerdı Gra anımsatmak ısterim Bir kaç yıl oncekı kurnaz fık ustalığm yanısıra kompozısyon bılgısıne de Kıtabevı nde yann 16 00 19 ideolojık ıçerıklı yaklaşımlanm unutup, soyutla manbey Sanat Galerısı'nde Abdaj anıyordu 00 arası Eren Uyumaz «Ekmacı ejyamcılığa hıç kalkışmasınlar 1950 60 durrahman Yazgan'ın «Eror Ese Numune ve özel Damgalı mek ve Sevgi» Haşım Ne?ıarasında değılız Mekânlannı tstanbul'un en gorkemlı ve hı Okay «Omrumden Yaj> modem donanımlı yerı halıne getırmek ıçın şu Bu arada sayısız oğrenci yetıştlrmektekl Pullar Sergisi» ızlenebılıyor raklar», Muzaffer Buyruk üstun çabaları ve kendıne ozgü bır resım tarzı ANKARA sıralarda yoğun bir uğraş ıçinae olan Yahşı çu «Sıcak İlişkiler» cuma Baraz'ın galenslnde yılm pek onemlı bır sa tutturmaktakı değerıni bildığımız Hasan Kav ruk'un alçak gonullü bir ustanın mahvıyetı ALANUR Işıtman Irfan ölgunu Salâh Bırsel de tum nat olayı olan ve açıhşım sayın Mevhıoe Inoiçmde açtığı sergıyı anımsamadan gççemeyız mez'ın fotoğraf sergısı bugun kıtaplarını ımzalıyorlar (Sa nu Hanımefendı'nın de şereflendırdıği rahmet(Dızayn galerismde ilk sergi) kapanalı bir ayı Sanatevı'nde açılacak Sergınm h Refık Epıkman'ın ılk toplu sergısı yenı ka at 16 00 19 00 arası) bulan, Attıla Tos ve Nevın Goker Ulutaş ser pandı. Urart'da da Ayşenur Akı'dan once Atakapanma tarıhı 20 hazıran gileri de dlkkate değer tazehkler ve kompozıs YAŞAR Çalh'nın Topkapı Satürk'ün saygıdeğer eğıtımcilerınden Şinası BaSARJKAMEŞ, .^. yon ustalıkları gosteriyorlârdı (Taksım Bete rutçu'nun ustalığı ve duyarlığı ıle herkesi, hat ı*ayı ıçyapı çalışmalan ile port dıye Galerısı) Aksel hocayı re ve manzara çalışmalarından TEKIN Sonmez cumartesı ta Malık ve natürmort bıle şaşırtan suluboja manzara resımlerı haklı olarak Boğaz'ın en mutena semtl Bebek'tekı Ak hazırlanmış sergı 15 hazırana gunu saat 13 0019 00 arası kapışıldı Cumah'nın Nışantaş Galerısı'ndeki bank Sanat Galerısı'nde DTGSYO Öğretım ele kadar Sanat Kurumu'nda Sarıkamış Arbak Kıtabevı n karma sergıde ıse, ozellıkle Yaşar Yenıçerı'nın manlarından Selahattın Ganız'ın sergısı Sayın de «Ferhat'ım Şırın'imı», onca yıllık soyutlamacı deneyımlerı ozenll bır Çakaloz'un da ıfade ettığı gıbı bu uygulamalı İZMİR «Kanatsız Kuş», «Morgun duygu hamlesıyle değerlendirdığı peyza] ve na sanat eğıtımi ocağında dısıplınlı çalışmamn ul KORDON'daki Vakko Sanat Onünde Uç Kadın», «Yeryu turmortları seyırcıde çok ıyı ız'enimler bırak kemıze kazandırdığı değerler sıstemının bır Galerısı'nde Ismaıl Turemen'ın parçasını oluşturan verimlı, yaptıgı ışlerde so zu Gurbeti», «Keloğlan Bır tı Galerıcı Selman Pmar'ın «yılın en şahaneılgınç bır resım sergısı açıldı. rumluluk duvgusu taşnan bır çabanın urunle Destan» ıle «Bizım Hoca si» dıye nıteledığı sergıyı ıse gıdıp gormeye Turemen'ın kendıne ozgü çızdeğer bır mekân atmosferı ıçınde bulamamak n olarak değer taşıyordu. Nasreddin» adlı kıtaplarını gılerı ve kompozısyonlan temımzalayacak muz başına kadar gorulebılır. İzmir Devlet Tiyatrosu turnede... İSTANBUL ><v •»***•<>• imza günü Hızlı bir panoramik SAY1N BEN ARTIK OL&UN BIP EV OLMAA4IN GELDİ KİMKİME fiaa* BOlent e bakın. Ibrahıroın (otoromanını ızledıniz
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog