Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 4 KÜLTÜRYAŞAM 7 HAZİRAN 1982 televizyon Pfogramda Şikago'da sihirbazlık öğreniml gören bir çocuğu, sonra Rusya'da sekiz yaşmda hem piyano, hem keman çalan hem de beste yapan çocuğu göreceğiz. Daha sonra durak İspanya. İ ç i n d e n • mahmuira!iöngören » 19.50 MAVİ BİLYE PugnaniKreisler'in «PreJüd»ünü Oktay Dalaysel (keman) Güherdal Karamanoğlu (piyano) seslendirecek. Bu bölümde Billy Vitoy'la evlenir. Evlendiklerinden bir gün sonra da birlikte «AynoZor»m çekimlne başlamak üzere sete giderler. Bu arada Jake Cassidy'i aramaya devam etmektedir. İsmet Akyol şu türküleri sunuyor: «Şu çavdıran hanlan». «Afe koyun meler gelir», 'Bir evler yaptırdım», «Evlerinin önü bulgur sokusu», •Eremedim vefasına dünyomn». 20.10 20.30 20.55 21.10 UYKUDAN ÖNCE HABERLER HAVA DURUMU MİNİK KONSER Haberleri saklamadan vermek! rY haftadan seçmeler müz»ün birkaç atımlık barutu var. Sözün kısası heptmiz. önümüzdeki haftalarda ikînci kez ekranlara gelecek yapımlan, ya da, «Tombala»torbasından çıfeocak yabancı kaynaklı yeni yapımlan izlemeye hendimizi hazırlayalım. Televizyonda durum böyle, ama. radyo hiç de öyle değil. TRT radyolan her zaman olduğu gibi yaz aylannda da dinleyidlerine güçlü ve güzel programlar sunmayı planlamuş durumda. Yayın planlaması yapmah elbette ki, bir uzmanhk işidir. Galiba televizyon bugüne değin, uzman bir «planlamacı»yo kavuşamadı. Bu yuzden de yaymlardan şikâyetlerin sonu gelmiyor. Görülen ve yojonıton bu 7U gerçeh nedeniyle, bundan böyle okurlarımıza radyodan seçmeler sunmayı da bir görev bildih. 21.15 TUTKULAR (RENKLİ) T 22.00 TÜRK HALK MÜZİĞİ 22.25 SPOR 23.00 HABERLER 23.05 KAPANIŞ radyo TRTI 03.00 Açıhş, 05.05 Ezgi kervanı, 05.30 Şarkılar ve oyun havalan, 06.02 Bölgesel yayın, 06.40 Günaydm, 07.30 Haberler, 07.40 Günün içinden, 10.00 Kısa haberîer, 10.02 Arkası yarın, 10.22 Bölgesel yayın, 11.05 Türkçe söz lü hafiî müzik, 11.20 Şarkılar, 11.40 Bizden size halk müziği, 12.05 Reklamlar, 12.10 Öğle üzeri, 12.55 Reklamlar, Eadyo TV. programları, 13.00 Haberler, 13.15 Hafiî nıüzik, 13.30 Bölgesel yayın, 14.45 öğleden sonra, 16.05 Türküler, 16.25 Sarkılar, 16.45 Hafif müzik, 17.00 O layların içinden, 17.30 Fasıl, 18.05 Çocuk bahçesi, 18.20 Haftanın çocuk şarkısı, 18.23 Bölgesel yaym, 19.0001.00 TRTII ile ortak yayın, 19.00 Haberler, 19.30 Yurttan sesler, 20.00 Köyümüz köylümüz, 20.20 Şarkılar, 20.40 Türkçe sözlü hafit müzik, 21.05 Türk sanat müziği din leyici istekleri, 21.30 Erkekler topluluğu 22.05 Çeşitli so lolar. 22.25 TUrküler. 22.40 Şarküar, 23.00 Haberler, 23.15 Gecenin içinden, 00.55 Günün haberlerinden özetler, 01.00 Kapanış. TRTII 07.00 Açıüş, 07.02 Solistlerden seçmeler, 07.30 Haberler, 07.40 Türküler ve oyun havalan, 08.00 Sabah için müzik, 09.00 Şarkılar, 09.15 Tarihte bu hafta, 09.30 Piyanonun öyküsu, 10.00 Türküler, 10.20 Şarkılar, 10.40 Beni tanıyor musunuz?, 11.00 Türküler geçidi, 11.20 Haflt müzik, 11.40 Şarküar, 12.00 Tür küler, 12.15 Ankara Radyosu çoksesll korosu, 12.30 Beraber şarkılar, 13.00 Haberler, 13.15 Saz eserleri, 13.30 Bir albüm, 14.00 Türk folklorundan damlalar, 14.30 Yabancı dil öğrenelim, 15.30 Zaman içinde sanat, 16.00 Türk musikisi sözlügü, 16.20 Arkası yarm, 16.40 Türkülerden bir demet, 17.00 Olaylann içinden, 17.30 Küçük konser, 18.00 Küçük koro, 18.30 Türk TOmanı, 19.0O0İJ0O TRTI ile ortak yayın. RT Haber Merkezi, Falkland bunalımı ile ilgili bilgilerl önce çok kısa veriyordu. Hattâ bir süre sonra bu oiayın haberlerini yansıtmaktan vazgeçer gibi bile davrandı. Tıpkı İran Irak savaşıyla ilgili haberlerde gözlediğimiz gibi.. Falkland savaşı başladıktan sonra da radyo TV haoer bültenlerinde birdenbire her ıki olaym yeniden gündeme getirildiğini gözledik. Her bültende genellikle Falkland olayı ikinci ve Iran Irak savaşı da üçüncü haber oldu. Ama bir akşam ner iki olayla ilgili olarak izlediğimiz haberleri ertesi sabah gazetelerdeki aynı olaylarla ilgili haberlerle karşılaştırdığımız zaman, yazuı basmın bu konuları çok daha ayrmtılı, çok daha yeterli yansıttığım sezmemeye olanak yoktu. Bugün de bir önceki akşam Pazartesi, TRT1, saat 12.10 yayımlanan radyo TV haberlerini bir gün sonraki Cumhuriyefle Pazartesi, Saat 21.15 karşılaştırırsanız, aynı durumun hâlâ sürüp gittiğini görebilirsiDeğişik konular, değişik konuklar niz. TRT Haber Merkezi haftada bir mi, onbeş günde bir ml, «Tutkular» yine renkli yayımlandığı belli olmayan blr haber izlencesine de yer veriyor. Ankara Radyosu'nun eski günlük yaşantımızda karşıGeçtiğimiz hafta «Tut len istekleri dikkate alan Son haftalardaki en güncel olaylan haber bültenlerıne kıyasla çok daha ayrmtılı olarak incelemesi, değerlendirmesi ve yan kular» adlı dizinin renkli yöneticiler, bu haftaki bö ve usta yapımcılarından Nur mıza çıkan sorunlara bilkılannı belirtmesi gereken bu haber izlencesinin geçenlerde iş yaymlanması üzerine TRT lümü de renkli yayınlama zen Amuran, dinleyicinin ü giçlik taslamadan çözümler lediği konular şöyle: Türk Hava Kurumu ve Medeni Kanun. El ye pek çok telefon ve mek ya karar verdiler. Öyle sa gisini sürekli diri tutacak araması güzel yanlarmın ba bette bu konulara da yer vermek gerekir. Ancak, diğer izlence tup geldi. Telefon ve raek nıyoruz ki, sonuna yaklaş içeriğe sahip «Öğle Üzeri» zıları. Bu programda da Gü lerde... Bir Falkland bunalımı, bir Ortadoğu gerginliği, bir Türk tuplann hepsi de «Bundan tıkça 'heyecan' ve *meadh yapımla karşımıza geli zide Kasacı, Katja Ebstein, Yunan ilişkileri gibi son derece güncel, önemli ve çoğunluğu böyle dizinin geri kalan btt rak" dozu artan «Tutkular» yor. Programın değişik ko Atilla Atasoy, Nesli Özülkemizi doğrudan doğruya ilgilendiren konular varken, TRT lümlerinin renkli yayın ın bu bölümü de ilgiyle iz nulara ve değişik konuklara soy ve Taner Şener'in okuHaber Merkezi'nin basım kuma sokmasına ne demeli? Bir gün lanmasıyla» ilgili istekleri lenecek. yer vermesi, sözü fazla u yacakları güzel parçaların alük gazete ünlü Amerikan Awacs erken uyan uçaklarınm önü içeriyordu. îzleylciden gezatmadan bir müzik parça rasmda kısa söyleşiler yer müzdeki birkaç yıl içinde Türkiye'de hizmete konulacaklan ve suu mikrofona getirmesi. alıyor. Konya'da üstlenecekleri Milli Savunma Bakanı'nın ağzından açıkPersembe, Saat 21.15 ladı. TRT haberlerinde bu konuya da hiç değinilmedl. az aylan televizyonun tatile girdığı aylardır. «Bir yayın kurumu tatile girer mi?» demeyin. Bizde girer. Bu güne değin edindiğimiz izlenimler böyle. Televizyon tatile girince ne olur? Bu sorunun yanıtı da çok basittir. Ya, bazı yapımlar ikinci kez devreye sokulur, ya da «planlama» yapanlar sırtlannı yabancı haynaklı yapımlara dayarlar İçinde bulunduğumuz aylarda da talevizyondaki yerli yapımlar bir bir sona ermeye başladı. Sözgelimi izleyıcilerin genelde beğenisini kazanan «Sarmaşık» bitti. «Bizıfeo» bitiyor. «Buyurun Bakalım» adh dizinin son bölümü bu hafta yayınlanacak. «Teleskop» birkaç hafta sonra ekranlara veda edecek. Şenlikgiller» yerine, alelacele yayına sokulan, «Yedi Kocalı Hür J TELEVIZYON RADYO Cumartesi, TRT1, Saat 24.00 EN KIYTIRIK DANS YARIŞMALARININ SONUÇLARI, «AŞK GEMİSt» DİZİSİNDEKİ ZÎYARETt... Aynı TRT Haber Merkezi, radyo TV haber bültenlerinde şarkıcüanmızın yurt dışmdaki yarışmalarda kazandıklan ödüllerı, en kıytınk dans yanşmalarının sonuçlarını, «Aşk Gemlsi» adü TV dizisindeki oyuncuların yurdumuzu ziyaretmi ballandıra ballandıra anlatıyor. Geçenlerde Ankara'da loplanan Türk Diü Yüksek Damşma Kurulu'ndan ise, salt Milli Eğitim Bakanı'nın konuşmasım tüm ayrmtıları ile kamuoyuna sunuyor da, dülmizin özleştirilmesinden yana konuşma yapan temîfücilerın, örneğin Emin Özdemir'in sözlerini atlamakta bir sakınca görmüyor. Yine aynı TRT Haber Merkezi, bu yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde sinema sanatçılarma ve filmlere dağıtılan geleneksel Oskar ödüllerinin sonuçlarına ve töreninden görüntülerine, ayrmtılan ile ana haber bültenlerinde yer veriyor. Ama, dünyamn en büyük ve en önemli sinema şenliği olan ve bu yıl 35'incisi yapılan Cannes Film Şenliği'nden en küçük bir ayrıntıyı değerlendirmiyor. Niçin? Yılmaz Güney bdül kazandı diye mi? Nasıl olsa kamuoyu bu gerçeği yazüı basm sayesinde öğrenmedi mi? TRT Yasası'nda haberlerin «doğru» olarak verilmesinden söz edilmektedir. Bundan sonra hazırlanacak, TRT Yasası'na bir de «haberler önce saklanmadan verilir» koşulu koyulursa, belki TRT' de «devekuşu» olmaktan kurtulabilir. JDOA.AJAHS 449295 Kuşa dönmüş renkli bîr «Hürmüz» «Yedi Kocalı Hürmüz» tiyatromu?da bugüne değin pek çok kez sahne ışıklan görmüş bir oyundur. Konusu, 'bildiri'si herkesçe bilinir, ama bu kez karşımıza «müzikal» sıfatıyla çıkıyor. Müzikalin şarkılarını, 'deterjan' reklâmlarmdan iyice tanıdığımız Ayten Gökçer söylüyor. Yapım ve yönetim ise, şaşıracaksmız ama, «Çukur» gibi. «Tazıyor» gibi başarılı filmlerin altına imzasını atan Okan Uysaler'e ait. Ne var kl, Sadık Şendil'in yazdığı me tin, duyulanlara bakılırsa, bazı «insafsız» TRT denetçilerl tarafmdan kesilerek kuşa döndürülmüs Kuşa döndürülmüş. «Hürmüz»ü hep birlikte. hem de renkli olarak izleyecegiz. Bilim Kurgu öykülerî... Bilindiği gibi bilim kurgu bir yazın türü. Sonradan sinemaya, çizgiromana ve televizyon dizilerine yansıyan bu sanat dalı, bilimden kaynaklanması ve geleceğe dönük oluşuyla öteki sanat dallarından ayrılır. Bu programda, bilimkurgunun do ğuşu, gelişmesi, yarr 'Iığı si nema ve televizyon nlerinin müziklerinden örnekler, veriliyor, kısa bilimkurgu öyküleri anlatılıyor. Cuma, TRT3, Saat 20.30 Cumartesi, Saat 18.25 Cazseverler için iki program Erol Tulay ratlyonun çalışkan yapımcılarından biri. Her hafta üç programı birden geliyor mikrofonlara. Özellikle caz müziği ile sci ence fiction konulannda ken dini yetiştiren yapımcının her cuma yayınlanan «caz yorumculan» adlı programı, bu müzik türünü sevenlerin ilgiyle izledikleri bir program. Bu hafta elektrikli gi tann ilk büyük ustası Char lie Christian'm 1940'lann ba şmda ünlü Orkestra Şefi Benny Goodman'la birlikte doldurduğu plaklardan seçmeler sunulacak. Aslanın ağzındaki ekmek Evet, ekmek sürekli aslanm ağzında olmuştur, ama aslanın ağzından alınabilen ekmek de doğru dürüst tüketilmemiştlr. Har vurup harman savrulmuş, ekmeğe tuzu kurularm 'pasta'ya baktıkları gibi davranılmıştır. Iki hafta önce başlayan «Aile Günlüğü» adlı program bu haf ta «ekmek ekonomtsi»yle ilgili konular getlrlyor ekrana. îlk Iki bölümüyle beğenilen bu yapım, hazırlayanlara bir tuzak hazırlıyor, onu anımsatalım: Prog ram hep aynı biçimde sürmesin. 'Pratik bilgiler' içeren bu tür yapımlar, aynı biçiml sürdürmeye kalkışırlarsa, çok kısa bir zaman sonra, izleyicide alışkanlık yaratırlar ve ilgi görme oranları azalır, *=.« # Sanat Galerileri "GALERİ ÇERÇEVErr renk renk.boy boy deflişlkağaç çerçeveleriyle BEYOĞLU OLGUNLAŞMA GALERİSt Beyoğlu İıtanbul TAKSİNSANATEVİ 44 25 26 URART AYŞENURAKI Cuma, TRT3, Saat 21.00 ZEHRA BAYDAR SAYNURTAŞKIRAN İ020Hoziranl982 "Dekorotif Yopma Çiçek Sergisi" SANAT GALERİSt "Rcporter" YÖN: Michd Aı^elo Aatoniaıun Jıck Nicholıon MırU Schneider P.teslS«lıÇars..p«r».Cutn» 14.0017.0020.00 C.tvsl Pızır 12.00 15.00 • 18.00 21.00 • Avşar Fittings ve Döküm Sanayi A.Ş. Kaynarca* daki tesislerinde vardiya usulü çalışabilecek dökümcü elemanlar arıyor. Tel: 54 05 54 «Müzikal portreler» Onbeş günde bir yayınla nan programı Gfizin Azmun hazırlıyor. Guzellik duygusunu müziğe yansımış biçîmiyle sergilötneyâ'Ca lışan bu yapımda kimi kez bir bested. kimi kez bir yorumcuya yer veriliyor. Bu haftanın müzikal portre1 si, Ahnan romantik operasınm temsilcisi Carl Maria von Weber. ASDIIPEKO CACOCSI 21 NBANTA5I tSTHNBUL TtUETOM 4(0316 TEUKS 26M2UHATTH. Rcsim Scrglti 2 20 Haziran 82 ^ " Pazar, Saat 21.00 NamunlıYurduTOncl \İ Tel:4460»5 ' yazboyunta BEDRİ RAHMİ GALERİSİNDE Dünya Kupası başlıyor Haziran ayı boyunca «Haftadan Seçmeler»de sık sık rastlıyacağmız, «Dünya Kupası Futbol Maçları» bu gün renkli bir naklen yayınla başlıyor. «Yaz dinlen cesine» girmeye hazırlanan televizyon İçin blr kurtarıcı umudu taşiyan bu maç larla ilgili ayrmtılı bilgiyi, spor sayfamızda bulacaksınız. Bu akşam Arjantin ile Belçika karşı karşıya geliyorlar. Mim satmak tateyenleriçiı Kurtuluş Cad. 191 B Sinemköy 40 47 83 7.' Kunılut Yıldönumü 'Turk Resmıncfe lnsan ve Portre" sergisiyle kutlanıyor Kasım 1982 AFA GHU SİYAH BEYAZ FOTOĞRAF BASKILARINIZİÇİN Meşrutiyet Cad. 131 Tepebaşı Tel: 45 87 95 TÜRIIM Ç£)A AJ/INSf 449295 turizm Suaar SEYAHAT VE TURİZİM LTD STİ OTOBÜSLE EKONOMtK AVRUPA GEZİSI Sofya Zagreb Venedik Cenevre Paris Londra Mühih Zagreb Niş DövizTL109.500 TL. 9 Temmuz 27 Temmuz 6 Ağustos 24 Ağustos 27 Ağustos 14 Eylül "UÇAK İLE TAM PANSİYON" um gezilerdahil 65.000 TL + 262 i Moskova Leningrat Kiev VE 3 AYRI PROGRAM DAHA BAŞTANBAŞA RUSYA tatile cıkanlar sizeçokyakındır. t 7az Îstanbul Merkez: Cumhuriyet Cad. No107 Harbiye Tel:48 50 85 48 77 15 Telex: lzmir bölge AtaturkCad. 294/A Alsancak(l.Kordon) Tel: 21 55 9S 2 1 5 5 9 6 Telex:52183 MIZM TR konforiukirahk villa e UÇAK İLE KIBRISSGün DOME OTEL 40.800 TL. REBECCA OTEL 31.000 TL. ÇİN'ITAYLAND'I KEŞFEDİYORUZ Biltn isteyiniz. Setur'un hazırladığı tatıl programları farklıdır. Setur'la tatile çıkanlarla kolay anlaşır, iyi vakıt geçirirsiniz. ği arayın, programımızı Ankara Bolge: Yenişehir Kumnılar Sok 6/B Tel:25 46 76 1804 77 Tekx 4S236 STRA 1R Bodram 1 2 345678 9 1 ~l I I I I I I 2 3 4 5 6 7 8 9 A na • GEMİ İLE AVRUPA GEZİSI Napoli • Marsilya Barcelona Palma • Palerma Pire (Atina) Tam r^ansiyon: 47.850 TL'den itibaren 27 Eylül 10 Ekim (Kurban Bayramı) 10 gün 9 gecc otobüsle Yanm Pansiyon 9.950 TL. Tam Pansiyon 1 hafta 17.500 TL "MAVİ YOLCULUK" GEMİ İLE EGE AKDENİZ SAHİLLERl VE KIBRIS GEZİSİ Istanbul îzmir Bodrum Taşucu Magosa Taşucu Fethiye Kuşadası İzmir îstanbul Tam Pansiyon : 30.075 TL'den itibaren 21 Temmuz 1 Ağustos (Şeker Bayramı) Halaskârgazi Cad. No: 111/2 Harbiyeist Tel:4781 74' Antalya Buro: TALYA OTELt Tel: 5600 Telex:56 111 TATA TR UÇAKLA KIBRIS GEZİLERİ (7 gece / 8 gün) Denizkızı :32.500 TL. Mare Monte : 35.000 TL. Dome: 40.500 TL. Salamis: 39.000 TL. duru turizmfono ingilizcealmancafransizca MET KAMPİNG'de 15'er günlük dinlenerek, eğlenerek yabancı öğretmenlerle öğre'nfnSpor + kahvaltı + yemek + kurs, 22 000. TL * Ailelerde katılabilir Beyoğlu 43 76 50 43 79 96 (tstıklal Cad. 365) Kadıkoy 38 39 03 37 32 77 (Altıyol Onur Han 407) Harbiye 41 12 84 Cumhuriyet Cad. 243 811074 618226 tı, 261050 BU.VARI 35 BESİKTAÇ Suaar HAFTALIK ALANYA VE BODRUM GEZİLERÎ Büyük Otel (Alanya) : 11.250 TL. SunMotel (Alanya): 11.950 TL. Bitez Motel (Bodrum): 13.900 TL. Tam Pansiyon / Her Cuma 20.00'de hareket NEFİSBİRPLAjDADENİZE GİRMEKİSTERSENİZ Cumhuriyet Cad. 277/4 Tel: 46 07 19 • 46 67 42 Harbiye / İST. AkJtya MİÂ9IDİN0TEL tampans.12.900TL *TEOMAN ÜNER yönetiminde *Şehir merkezine yakın •Değişik mimarisi •Teras Restaurant •Güneşlemeterası *RoofBar. *Çift Asansörü *Ali Usta'nın özenli yemekleri *Deniz gören BanyoDuşWC'!i 108 oda FlaUanmoa Öıat OtcttOnbrmmlvf lUdMrinb* 9*nto »VhııHİM cMıttdlr 3arbarosBulvan35/4Be;lkta$)ST. Tel: 61 10 7461 82 26 Tlx: 26105 ÎŞTE 10 gece 11 gun 10Hazvan 21 Temmuz 26 .Atfurfo» 21 Eylul Varm Pmoyon 26.500 TL. 12İOHaziran. BURHANİYE ÖREN Tam pınsyon 15 500 TL. 26 Haztran 3 Temmuz KUŞADASI TATİL KÖYU ADIM ADIM KARADENİZ DİCHM T Ü R i ^ l Bihariye Cad 43.Kadıkov 37 44 60 T«m pansiyon 18.900 TL. 1920Hazran B HCT scy dahil 5250 TI. "aziirlurhrıIT'İOTl. OLU YEDİGÖLLER U N I K ABAN r surpnılerU b ır SOLDAN SAĞA: 1 Aydm'ın ilçelerinden biri. 2 Vücutta oluşan azotlu bir mad de... Yaprak dolması. 3 Kuzu sesi... Brom'un simgesl. 4 Bazı romanları dilimize çevrilmiş olan ünlü bir çağ daş Ispanyol yazarı. 5 Dayanak... VI. Yüz yılda Bizans'ta çıkan bü yük bir ayaklanma. 6 Kör... Nefret, düşmanlık. 7 Michigan gölünün kuzeyinde küçük bir ada... tşaret. 8 O yer... Arapça «ben». 9 Ünlü bir Amerikan film şirketl. YUKARroAN AŞAĞIYA: 1 Türk tiyatrosunun öncülerinden ünlü bir tiyatro sanatçısı. 2 Erbiyumun simgesi... Eritre'de bir şehir. 3 Bir kâğıt oyunu... «Kaddi dildâra kimi... dedi kimi elif / Cümle N Nn ı nn nin maksudu bir amma rivayet muhtelif». 4 Bir deniz. 5 Notada duraklama zamanı... Gizleme. saklama. 6 «Kenann dilberi nâzik de olsa w olmaz.» 7 Kromun simgesi... Mezar... Bvropyum elementinin simgesi. 8 Damıtma için kullanılan aygıt... Avrupa'da bir akarsu. 9 İlk kez dünya güreş şampiyonu olan ünlü bir Türk peh livanı. 12 3 4 5 6 7 8 9 1 £ A s T £ (2. u Al K 2 E: ftI C A ) VjA p A 1 3 T A MI 4 i A s IAJ l< 2 A | 5 £ 8 1 F A I O V. 6 A T A. R k 1 7 Tj i T A A M 1 L 8 R u A 1 İ 1 i NA 0 N R O £ N e 9 e • • TAMGÖH SEYAHAT HER GÜN TÜM KIBRIS OTELLERÎ VE UÇAK REZERVASYONLARI VE DE TAŞUCU GİRNE 1219 heeiran IUÎ NA^RMARİS ERTÜRK feribot bilctleri . J 22OQOtl SUBE: BAĞDAT CAD. No: 202/5 SELAMİÇEŞME KADIKÖY / İSTANBUL TEL: 56 71 16 MERKEZ: CUMHURtYET CAD. 317 KAT: 7 IIARBtYE İSTANBUL TEL: 46 99 26 ttl454l49 BODRUM halikamas . .urart AD 1926 haziran OQ4AWNS P/&1RTESI vz PE.RSEMBE günleri b u kc^ede sizlczriej/iz YENGEÇ PANSİYON ERDEKNARU Kapıdağı'nın incisinde haziran eylül ayları İçinde müstakil oda 3 yataklı 500 Lira Tel.: 49 43I065 449295
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog