Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

\ 30 HAZİRAN 1982 Cumhuriytt t*i EkonomimizdeîcT son gelışmeleri gözden geçıren aşağıda ısımlerı yazılı bankalaıv gerek mevduat hesaplarına, gerekse kredı hesaplarma uygulanacağı \laha onceki Bankalararası duyurumuzla belırtılen faız oranlarında herhangi bir. değışıklık yapılmasının uygun olmayacağı sonucuna varmış bulunuyoruz. Buna gore mevduat ve krediler brut faız oranlarının aşağıdakı şekılde uygulanmasına devam olunmasmı kararlaştırdtğımızı sayın halkımıza duyururuz. •Bankalar reklâm ve ılânlarında faiz ve benzeri gelir vaad ettıklerı ıfadeler kullandıklarında, mutlaka brut faız oranlarını belırteceklerdır. • ay vadeli mevduatm ve mevduat sertifikalarının 6 faizleri aylık olarak odendiğı takdirde yıllık %42 faiz oranı uygulanır. •Mevduat sertifikalarında brut faiz oranları mutlaka gosterilecektir. • *" , • T BRÜTFAİ2 ÖRANLAR1: Vadesiz Yıllık % 5 ,00 6 ay vadeli mevduata ve 6 ay vadeli mevduat sertifikalanna Yıllık % 50,00 3 ay vadeli mevduata Yıllık % 45,00 Yıllık %35,O0 I£â^'»va3elt'lııevcluata 1 ay vadeli mevduata Yıllık % 25,00 Diğer mevduat Yıllık % 5 ,00 .*, 3 ay, 2 ay, 1 ay vadeli mevduata mevduat sertifıkası verilmez. • ay ve 2 ay vadeli mevduata aylık ödeme yapılmaz. 3 • Mevduata peşin faiz uygulanmaz. •Mevduat sertifikaları, bankalar dışında ve bankerler aracıhğı ile pazarlanmayacak ve satılmayacaktır. • Bankalarca müşterilerine hiç bir şekilde hediye verilmeyecektir. • Banka reklâmları konusunda, T. Bankaîar Birliğince alınmış ve alınacak olan meslekı tanzim kararlarma aynen uyulacaktır. • Yukarıda açıklanan hususlardan herhangi birıne uymayan banka veya bankalar hakkında Bankalar arasında tesbıt edilen mueyyıdeler uygulanacaktır. KREDİ FAİZ ORANLARI I KISA VADELİ KREDİLER a) Ihracat Kredılerı Yıllık % 31,50 b) Diğer kısa vadeh krediler Yıllık % 36,00 c) Tutün finansmanı Yıllık % 31,50 II ORTA VADELİ KREDÎLER (5 yıla kadar5 yıl dahıl vadeli) a) Teşvık Belgesme dayalı ihracat garantılı yatırım kredileri b) Diğer orta vadeli krediler Yıllık % 29,00 Yıllık % 38,00 •Ticari mevduata faiz verilmeyecektir. •Mevduat kabul etme yetkisî bulunmayan kalkınma ve yatırım bankaları ıle ıhtisas bankaları mevcut uygulamalarma devam ederler. Saygılarımızla, III UZUN VADELİ KREDİLER . (5 yıldan fazla vadeli) Yıllık % 41,00 Akbank T.A.Ş. American Express Bank Anadohı Bankası A.Ş. ArapTürk Bankası A.Ş. Banco di Roma Bank Mellat Çaybank A.Ş. Demirbank T.A.Ş. Denizcilik Bankası T.A.O. Devlet Sanayi ve tşçi Yatırım Bankası A.Ş. Egebank A.Ş. Pamukbank T.A.Ş. Eskişehir Bankası TA.Ş. Sümerbank Etibank Şekerbank T.A.Ş. Hisarbank A.Ş. Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. .Hollantse BankUni NV. Tiırk Ticaret Bankası A.Ş. îktisat Bankası T.A.Ş. T.C. Ziraat Bankası lllerBankası Türkiye Bağcılar Bankası A.Ş. İstanbııl Emniyet Sandığı İşçi Kredi Bankası T.A.Ş. Türkiye Emlâk Kredi Kocaeli Bankası T.A.Ş. Bankası A.O. Milli Aydın Bankası T.A.Ş. Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Tiıv Ortadoğu İktisat Bankası T.A.Ş. kiye Halk Bankası A.Ş. Türkiye Jmar Bankası T.A.Ş. Osmanlı Bankası A.Ş. Türkiye tş Bankası A.Ş. TöbankTürkiye öğretmenler Bankası T.A.Ş. Türkiye Tütüncüler Bankası A.Ş. Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Uluslararası Endüstri ve Ticaret Bankası A.Ş. Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. IstanbulBankası T.A.Ş. Citibank
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog