Bugünden 1930'a 5,459,363 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 12 SPOR 30 HAZtRAN 1982 ARJANTİNCÖKTÜ:l2 HAKEMLER: Raines (Bomanya 5). Galler (tsviçıe 5), Lacarne (Cezayir 5). ÎTALYA: Zoff (6), GentUe (5), Collovatti (5). Scter» (5), Cabrlnl (5), Oriali (5), TardeUi (6), Antognoni (6), Conti (5), Rossl (5), Graziani (6). ARJAMTİN: Fllol (6), Olguln (5), Passeralla (6), Galvan (6), Tarantlni (5), Ardües (6), GaHego (5), Marodona (5). Bertonl (5), Diaz (5), Kempe s (5). SARI KARTLAR: Rossl, Gentlle (Italya). Kempes, Maradona, Aı» dlies (Arjantin). BARCEIX)NA (Cumhuriyet) lan serbast atışı Paseralla kulSon dünya şampiyonu Arjantin, landı, ancak top avuta gitti. Italya karşısında çöktü: 12. Arjantin'in bu atağına hemen Dünya Kupası'nın iddiall ekip iki dakıka sonra îtalya karlerlnden Arjantin bu iddiasmı şılık verdi. Bu kez Antognoni' surdürmek için çıktığı, Italya nin serbest atışı az farkla avu karşısında ilk yanda beklenen ta gitti. 8. dakikada gelişen den uzaktı. Geçen yılın dünya Arjantin atağında Diaz'ın sert şampiyonu Arjantin'in vuruşu şutunu Zoff kurtardı. Bu daüe başlanan karşılaşmanın ilk kikadan sonra her iki takım da atagını yine bu ekip ysptı. Dakale önlerinde etkisiz olmaya ha Uk dakıka içinde kazanı başladı ve oyunlannı sertleştirdiler. Ojunun ortalanna gelindiğınde başlarda etkili olamayan Maradona ttalya kalesmde gdrünmeye başladı. 24. dakikada bu oyuncunun sağdan tenlikeli oıtasını kaleci Zoff önledi. Daha sonra iyice sertleşen oyunda baska önemli atak olmayınca ilk yan 00 sona erdi. İkinci yarıya Îtalya daha hız lı başladı ve uzaktan sert şut lar atmaya başladı. 47. dakikada Graziani ve 50. dakikada da Tardeüı'nın uzaktan sert şutları sonuçsuz kaldıktan sonra gelişen bir İtalya kontratağında An tognoni'nın pası ile dalan Tardelli sert bir şutla takımını 10 one geçırdı. Golden sonra îtalya durdu. Arjantin atakları sıklaştı. bl. daiukada Pasarella'nın sert fnkık atışını Zott" iki hamlede guçlükle örüecü. 60. dakikada kazanılan frikık atışında Maradona nefıs vurdu, ancak top yan direkten dışarı çıktı. 66. dakikada yine Arjantin Olguin ile bir atış kullandı, topu ıyi t&kıbeden Pasarella'nın kafa şutu once Zoff'tan sonra da direkten döndü. Hemen ardından gelişen Îtalya Jtontratağında Rossi tek başma ceza alanına girdi vurdu, top kaleciden döndü, top tekrar 1talyanlara geldi. Oriali sıfırdan dışarı doğru çıkarttı, Cab rini sert bir vuruşla Italya'yı 20 öne geçiren golü attı. 83. dakikada Arjantin'in kazandığı serbest atışı Pasarella kullandı çok sert vurdu ve durumu 2ı yaptı. Bundan sonra oyun iyice sertleşti. 84. dakıka da rakıbine sert giren Gallego kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Bundan sonra sertleşen oyunda başka gol olmayınca Îtalya Arjantin'i 21 yenmeyi başardı. GOLCÜLER ARASINDA Polonya'mn Belçika'ya 3 gol attığı karşılaşmada devleşen Boniek hem b)r maçta 3 gol atan futbolcu lar arasına girdi, hem de gol krailığında Rummenigge ile zirveye oturdu. Pele: Boniek büyük, Lato ondan da büyük Belçika çalıştıncısı Thys, «Polonya'mn galibiyet hakkıydı, ama biz de çok gol kaçırdık.» MADRtD, (Ajanslar) Dtinya Kupasının ildnci turunda Polonya'mn Arjantin galibi Belçikayı 3(rlık net bir sonuçla yenmesi futbol dünyasnıda sürpriz olarak nitelenirken Polonya'yailktebrık Belçika Teknik Dırektörü Thys'den geldi. 3'Uncü dakikada Boniek'in attı ğı golle yıkıldıklarını belirten Thys «galibiyet Polonya'mn hakkı idi, tebrik ederim. Ancak biz de çok gol kaçırdık, sonuç böyle olmamahydı» dedi. Maçı izleven Pele İse «Evet Boniek bliyUk çıkış yaptı, patlama yaptı, fakat bence Lato'dur maçın yıldızı ve Boniek'i yaratan, Polonyayı ateşleyen. Boniek büyük ama Lato ondan da büyük» şeklinde konuştu. HtDALGO: KUZEY tRLANDATA KARSI DAHA lYt OYNAYACAĞIZ DUnya Kupasının ikinci turunda, Avusturya'yı rahatlıkla 10 yenerken daha farklı bir skoru kaçıran Fransızlar, yan finalisti tayin edecek oîan Kuzey Irlanda maçmda çok daha iyi oynıyacaklarmı söyledl. Teknik Direktör Michel Hidalgo, Avusturya önünde çok gol kaçırdıklannı belırttıkten sonra Pransa'nın iki ay önce Paris'te Kuzey Irlanda'yı 4C yendiğini hatırlatan bir ga2eteciye: «Bu defakl maç başka. O maç bir ölçii olamaz Kuzey Irlanda gerçekten ıvı bir eKip» Ancak çok daha iyi oynamaya çalışacağız» dedi. Hidalgo, sakat bulunan kaptan Michel Platini'nin, İrlanda maçma kadar iyileşeceğini sandığını, bu arada Avusturya maçınm 15'nci dakikasında sakatlanarak çıkan Bernard La. combe'un da tedavısine devam edildığini söyledi. VAN MOER FÜTBOLD BTRAKACAK Polonya'mn Belçika'yı 3» yendiği maça, Eric Gerets olmadığı içın kaptan olarak çıkan, ancak ikinci vanda oyundan alınan Wilfried Van Moer, bu sezon futbolu bırakacağııu ve antrenörlük yapacağını söyledi. 37 yaşında olan Van Moer, Belçika'nın ikinci tura dahi çıb masımn bir başarı olduğunu söyliyerek çok kimsevi şaşırt. tı. Kimseye kırgın olmadığmı söyliyen Van Moer, kupayı Arjantin'in, kazanacağmı sandıgım, finali de Batı Almanya ıle Arjantin'in ovnıyacagını ıleri stirdü. Sovyet takımımn ikinci tura çıkması, ülkede Dünya Kunasına olan ılgiyi arttırdı. Sovyet televizyonu, ilk turdata 38 maçtan 24'ünü naklen verdikten sonra bütün ikinci tur maç ları ile final maçlarınm da naklen yayımlanacağını bildirdı. Bu arada Sovyet basını, ku, panın favorisinin Brezilya olduğunu yineledi. «Sovietskaya Rucsiya» gazetesi, Zico gibi bir ovuncuya sahip Brezilya' nın kupayı kaybetmesinin büyük sürpriz olacaŞmı ileri sürdü. Bu arada sözü Brezîly»' Sovyetler Birliği maçına (21) getirerek Sovyet takımınm biı penaltîsmm yendiğini belirta Gazeteye göre Brezilya'nın ba. şansındaki en büyük rol, takı ma yeni bir hücum ruhu ka. zandıran menecer Tele Santana'ya ait. tTALTA COŞTU Son Dünya Kupası sahibl Arjantin ttalya önünde ikinci yanda öldti öldü dirildi ama alandan 31 yenik ayrtf. kt kurtulamadı. Ingiltere ile F. Almanya yenisemediler MADBÎD, (Cumhuriyet? îngiltere ile Federal Alman ya 90 dakikada gol çıkarta madılar. Brezilya'dan sonra Kupa'nm en guçlu takımı kabul edilen Ingiltere ile finallere şımşekleri uzerine çekerek gelea F. Almanya arasın daki karşılaşmanın ilk yarı sında Ingiltere daha atak bir futbol ortaya koydu. F. Almanya ise, atak oyundan çok kendi yarıalanlannda top çevirmeyt yeg ledi. 20. dakikada Robson'un kafa vuruşunu kale ci Schumacher mükemmel bir kurtarışla kornere gön derdi. 35 dakikada Breitnsr Ingiltere rakip alana girdi çok sert vurdu ama Shilfon topu çeldi ve ilk ya rı golsüz kapandı. ikinci yanda her iki takımm karşılıkh atakları vardı 85 dakikada Rumme nıgge'nin sert şutu Ingiltere kalesinin üst direklerinden geri dönünce maç başladığı gibi o 0 berabere sonuç landı. tngiltere: Shilton (7) Mills (7). Butcher (6), Thömpson (6), Sanson (6) Coppell (7), Robson (7), Ray Wilknis (6) Rix (7), Francıs 7), Mariner (7). F. ALMANYA: Schumacher (7) Kaltz (6) H. Forster (6), Stıelike (6), Briegel (6) B Forster (7), Breıtner (7), Dremmler (6) H. Muller (6), Rummenigge (6). Beınders (6). San kartı Butcher (tngiltere). 1990 DÜNYA KUPASI'NA S. BİRLIĞİ. YUGOSLANA'A VE ÎTALYA TAÜP MADRtD (a.a.) üluslara rası Putbol Federasyonu (FlFA) Baskanı Joao Havelange. 1990 Dünya Putbol Kupasına Sovyetler Birliği, Yugoslavya ve îtalya'nın tslip olduğunu açıkladı. Havelange bu arada Belçika ve Hollanda'nın da «prstik nedenlerle» 1990 kupasını birlik te organize etmeyi teklif ettilı lerinı, ancak FlFA"nın bu ırörüsU pek benimsemediğini kay dettl. ISPANYA82 vai^ AıtuC Madrid'den men haba Hıncal ÜLÜÇ ihayet Madrid'den merhaba.. Golgede 40 derece sıcakta insan nasıl «merhaba» diyebıhrse işte oyle.. Yaprak kıpırdamıyor, nefes ahnamıyor.. Basın tribünunde her beş dakikada bir dagıtılan buzlu ıçkiler olmasa dayanmak imkansız.. îster reklam deyin, ister başka şey... Coca Cola ile herşeyi biknem ama «Mun dial 82» iyi gidiyor.. Şımdı golgesı böyle. Ya guneşi.. Va rın hesap edın artık.. Hesap edin de öyle değerlendirın bu kızgm guneşin altında futbol oynayan sporcuları.. Futbol bu.. Topu da yuvariak.. En iyi olanm kazanması şart değil.. Ama sı cağa en çok dayanabilenin kazanacağı kesin.. Sıcaklar bastırdıkça sonradan açı lan Arap atları ile, çabuk kesilen îngıhz tayları da behrleniyor.. Polonya, Fransa sonradan açılanlardan.. Belçika çabulı kesilenlerin lıderi.. Arjantın'i deviren Kı zıl Şeytanlar, Polonya önunde bozguna uğradılar.. Fransa da Avusturya'dan Ce zayir'm intikamını aldı adeta.. Sılindir gıbi ezdiler.. Concilla gerçekten harika oimasa, Macanstan El Salvador maçı nın gol rekoruna yaklaşıhrdı. Eski kaleci, yem gazeteci Metin Türel de Concilla dıyor, başka şey demiyor zaten.. Meslekdasmı nasıl bir zevkle iz lıyor görsenız, Sabri Dino da öyle. Kale cıler, en ıyi kaleci olarak Concilla'yı seç mışler bile.^ urnuvaya 3 l'lik Ingiltere yenilgısi ile başlayan Fransa'nın Tekmk Djrektoru Hidolgo basın toplantısında Napolyon gibıydi. Kısa pantalonlu Napolyon.. «platinili pla tinisiz farketmez.. Her soruna çözüm bu lacak guçteyiz» dedı.. Gorünuş de oyle.. Fransa olağanüstu iyi oynamağa başla dı ve Madrıd grubunun favorıleri arası na girdi. Bir 12 numaralı Giressö'leri var.. Ufak tefek birşey. Ama şefnne do yum olmuyor adamın.. Avusturya maçın da Pezzey'i bir vucud çalımı ile ispanyol Boğazına çevırmesi hâla dillerde.. ir yanda trlanda. Avusturya, Fransa, öte yanda Brezilya, Arlantın ve îtalya.. Italyanlar kadar talihlerine küsmüş millet yok. Ama gazetecileri içinde umutlu olanları var.. «biz, hadi Brezilya demeyelim ama, Arjantinden kötü değiliz.. Futbolcularımızda bir aşağılık kompleksi yoksa başabaş oynamanuz gerekir» dedi. Çataniali Luigi Peıementi na.. Sonra ekledi, «asağıhk kompleksi bel ki yok a ma, yanhş kafa var.. Bütün ltal yan takımlan defansif oyuna alışmış. Ka falar savunma için şartlanmış, gol atma y\. duşüne n yok Kulüp takımlan böyle oluca Milli Takım da farklj olmuyor» Rummenigge ilk turun en iyi futbolcusu seçıldi MADRİD İspanyol Haber Aıansı EFE. Dünya Kupasını iz leyen yabancı gazeteciler arasında yaptığı bir araştırmada, Eatı Alman KariHeıru RL'mme nıçjge ve Brezılya'lı Zıco'nun, İlk turun en lyı oyuncuları seCi aıklerını btldirdı. EFE'nın onketmde Rumrreruyge 9. Zıco 8 oy aldı. Gozetecıler, oy birlıği ile Brezılya'/ı ilk turun en başarıl tak ",iı sectıler. N Alman Karikatürü (Frankfurter Allgemeine Zeitung) Avrupalı bir taraftarın Brezilya için söyledigi: Gol Krailığında Rummenjgge ve Boniek 4'er golle basta Dunya Kuprsında Polonyaiı B'>nıak, Belçıka'ya attığı üo goUe Betı Alman Karl Heinz Rummenıgge'yi yakaladı. Boni ek ayrıca, Rummenıgge ve Macar Laszlo Kıss'ten sonra bir r r v t a üç gol bırden atan üçün cü oyuncu oldu. Gol krallıgı yjısında son durum şöyle: 4 gol atanlar: Rumment?rge fBatı Almanya), Boniek (Polonyal. 6 goı atanlar: Kıss (Macarıs tan). Zıco (Brezilya), "Bu adamlar bizim gibi insan değiller,. Derleyen: Ayşegül MANÇUHAN Brezilya antrenörü yaşh Tele Santana kalp hastası. Mundial'e gelmeden birkaç ay once de bir kriz geçirdL Ancak buna karşın saha ke nannda yerini alıyor ve takı mını izliyor Sanki oyuncularının kendisini üzmeyecek lerini bilirmış gibi, gayet sa kin huzurlu seyrediyor kar şılaşmayı ve oyuncular da gerçekten üzmüyorlar bu kurt hocayı. Brezilya'nın bir kötü alış kanlığı var. bu da gol atana kadar maça bir turlü ısınamaması. Gol atmadan evvel ki Brezilya ile gol attıktan sonraki arasmda gözle gorü lür bir değişim oluyor. Gol attıkça çoşuyor Brezilya ve oyle bir futbol oynamaya başlıyor ki, rakibi ister istemez hızlanmak oyuna gırmek zorunda kalıyor. Sanat lannm zırvesinde olan Brezilyalılar, sahada sadece duy gusal bir fırtına, bir heyejan dalgası değil, aynı zamanda estetik bir görünümünde çizgicileri oluyor. Tri bünlerde çalan sambanın oşliğinde dans ederek oynu vorlar futbolu. «Kral Pele»den bu yana takımda hem savunma hem de gol atan oyuncular çıkmadı ortaya. Bu kural bu kez de bozulmuş değil. 1982* de takım «Büyüciı bir beşli ye» dayanıyor. Bunlar Socrates, Junior, Cerezo, Eder ve Zico. Kuşkusuz diğer al tı kişi de beceriksiz değiller. Beşli"nin en önemli özelligi yaratıcıhk çerçevesinde futbol oynamalan. Onlar için sahada kahplaşmıs gö(Arkası 11. 8ayfoda) M T mediği için Zicolarımız, Maradonalanmız ypkmus gibi görünüyor... Luigi konuşurken gulmemek Içta ken dimi zor tuttum.. Adama «meterse ltal ya'ya ne kadar çok Çoşkun özarv ihraç etmişiz» desem ne anlardı kı.. ^aka bir yana, İtalyanları yakından tanıyan bizim Can Bartu da aynı kanıda.. «İtalya en iyi defansif futbolu oynuyor. Defansif futbolu kimse sevmediği için de İtalya kötu oynuyor gibi göruntiyor. Oysa gökmavililer Dünya Kupasının en iyi ekiplerinden biri> diyot. Bakalun göreceğiz, bu defans takti gi Italyanlar'a gunlerden beri hesaplarını yaptıklan averaj umutlarını getirecek mı? m «w panyoı gazetecileri eleme turları • nın en iyi takımını seçtiler. 1 Kaleci, Dasaev. (S. Birliği). Gerı dörtlü: Gerets (Belçika), Pasarella (Arjantin), Mıllecamps (Belçi ka) Junior (Brezilya). Orta uçlüı Ardiles (Arjantin), Zico (Brezıiya), Socrates (Brezilya) 1leri üçlü: Cengelya (S. Birliği), Ma radona (Arjantın), Eder (Brezilya) rezilya, dünyanın dört bir yanın da futbolu kadmlara seyrettıren takım olmalı.. Türkiye'de tanıdığım tjutun genç kızlar Bre zilya maçı olunca işi gucu bırakıp ekran başına koşuyorlardı. özellıkle Doktor Sokrates'i izlemek için.. Madrid'e gelmeden once ugradım Parıs'te durum farklı değıldi. Şımdı ispanyol dilberleri «Brezilya ve Sokrates» dıyor, başka şey demiyor.. «futbol erkekler içindir, kadın lar sıkılır» diyenlerın kulaklarını çınlatur, kıskanç kocaları da uyarırız... adrid'de rastladığım Turklerin ilk sorusu hemen «Kastelli» olu yor. Kolay mı?.. Mal canuı yoııgasıdır, demışler.. Yalnız Halit Kıvanç Kastelli'yi ikinci olarak sordu.. Onun ilk sorusunu «spikerler için haik ne diyor» oldu.. «rezalet» dedım.. «Hiç bu kadar fazla eleştirilmemiştiniz... B Almanya Mektubu Yemek yiyemiyorum karıcığım acele gel YılınazAKAR MÜNtH Federal Almanya'nın kaptara şöhretli Rummenigge acele olarak eşinı Ispanya'ya çağırdı: «Kancığım yemek ylyemiyorum, senin pişirdlğin yemeklerl ödedira, devamlı knsnyorum, stadda herkes benc doptag yaptı zannediyor. Acele buraya gel* Bu telgrafı alan Ruramenigge'nin eşi derhal eşinin ssvdiği at ettaden şinitzellerf yüfcle Avusturya Mektubu "Bir kral konuşuyor,, Önder GÜRMAN VtYANA Avusturya basmı dünya Ku pasındaki futbol rezaletine geniş yer verir ken Kurier gazetesi şöhretli futbolcu Pele ile yapüan ilginç bir röpartaja geniş yer veriyor. Pele'nin dünya futbolunun çok kötü bir yönde geliştiği biçimmdeki yorumunda şöyle deniliyot. «Böyle futbol olmaz. Böyle bakemUk olmaz. Futbol bir bbıgo ya da ru B Televizyonda maç anlatma da artık bir bılim ve sanat olmuş dunyada. Bızımkıler gibi maçı izlettirmeyecek kadar hızlı ve gurultulu konuşanlar ve adamın ayakkabı numarasını, çocuk sayısını söy leyenier yok.. Fransızlar harika blr sıstem bulmuşlar. Her maçı iki kışıyle anlatıyorlar. Bırisi spıker.. ötekı, deyım ye ruıde ise helva dovucusü, hınk deyıcısi Maçın durduğu ve yavaşladığı aniarda hemen devreye girıp maç spıkerı ile ıkı uç cumlelik bir sohbet yapıyorlar. Yorum var bu sohbette. Haber var.. Espıri var.. Monotonluk gidiyor.. Fransız spi kerlerm Almanya Avusturya maçın da nasıl «fiyasko, rezalet, skandal diye bas bas bağırdıklannı, iki takımla açıkça nasıl alay ettiklerıni anlattım, Halit Kıvanç'a.. Ispanya Irlanda maçını yöneten hakem C5rtiz'i nasıl yenn dıbine soktuk lannı, maç bittiğınde «biz televizyon su nucusu olarak tarafsız olmak zorundayız. Ama bay Ortiz tarafsızlığı sürdürdü, Onun için izninizle bağırmak isterim bravo İrlanda dediklerıni anlattun. Halit içini çekti.. «Biz buniarm dörtte birini söylemeğe kalksak. bir daha maç anlattırmazlar» dedi.. Acaba dyle mi?.. Yurekli maç anlat ma yolu hiç denendi mı ki ulkemizde?» LONDRA. (a.a.). Uluslararası Futbol Federasyonu (FÎFA) Yönetim Kurulu, bu ayki önemli toplantısında, futbolun daha cazip bir hale getirilmesl için îngiliz Futbol Federaa yonunca ortaya atılan bazı önerlleri görüşecek. Ingilizlerin ilke bakımından benımsenen önerileri göyle: Bir futbolcu gole giderken ceza sahası dışmda dü şürüldüğü takdirde penaltı vertlmeli. Ceza sahası dışından kaleclye geri pas yasaklanma lı. Ceza sahası içinde ofsayt kaldmlmalı. Hakemlere daha geniş yetkiler tanmmah: Blr ha kem oyuncuların vakit ge çirmek için davrandığına kanaat getirdiği takdirde daha sert kararlar alabilmeli. CEZA SAHASi İÇİNDE OFSAYT KALKIYOR (ArkaM 11. Saytada) (Arkmı 11. Sayfoda) Bizde yetenek açısındaa çok iyi adamlar SAMSUN (Cumburiyet) Güreş Pederasyonu'nca duzenlenen «Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Birinciliği» bugün Sam sun'da başlıyor. Şampiyonaya Bulgaristan, Çe koslovakya, Romanya ve 1 tü> Mye'den de Silahlı Kuvvetjer. Anfcara. îstanbul, Barsa w Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Birinciliği bugün başiıyor Samsun
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog