Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 4 KÜLTÜR YAŞAM 29 HAZIRAN 1982 televizyon Kur'am Kerim Hucurat Suresi 13 18 ayetleri Hafız Mehmet Sevinç okuyor. Ayetlerin Türkçe açıklamasından sonra program Kayseri Yuksek İslam Enstitusü Mudurü Hamdi Savaş'm islamda sosyal yardımlaşma konulu bir sohbeti yer alıyor. Program hadislerden oğutlerle son buluyor. Uluslararası Yazarlar Kongresi Köln'de yapıldı 18.05 AÇILIŞ 18.15 ARJANTİN İTALYA DÜNYA KUPASI İKİNCİ TUR MAÇ1 (NAKLEN/RENKLİ) 20.00 İFTARA DOĞRU Böll: Kongre, ekonomi zirvesinden de, oldu TV'nîn "Tatlı Cadı,,sı Nurşim Demir: NATO zirvesinden de Alman Yazarlar Birliği'nin çağrısı üzcrine 18 25 haziran tarihleri arasmda düzenlenen kongreye 48 ülkeden 225 yazar katıldı. Toplantıda Türkiye'den Yüksel Pazarkayc yer aldı. Aiman TV'si WDR Şair Çevirmen Tahsin Saraç ile röportaj yaptı. rimli ve üstelik masrafı da daha az.» Bol!. yazarların barışa katlman Yazarlar Birliği'kısı konusunda yaptığı konuşnin cağrısı üzerıne masında da ulusların, haik 1825 Haziran tarıhlegruplarının birbırlerı hakkında rı arasında Koln'de ki klışe ve on yargılarının odüzenlenen İnterlıt Uluslararabuyuk sı Yazarlar Kongresi'ne 48 ul lusmasında yazarların etkısı olduğunu savundu. Alkeden 225 yazar katıldı. Türkıman Yazarlar Bırlıği Başkanı ye'nın de 3 yazarla, Gungor Dilmen, Tahsin Sarac ve Yuk Bernt Engelmann da vazarın hayal gücunu kullanarok tehsel Pazarkaya ile temsıl eclıldılıkeleri önceden gösterebıleği kongrenın konusu «Çağdaş ceğıni belırtti. Aynı konuda goYazarlar ve Barışa Katkıları» ruş belırten Turkler, yazar olaidi. rak banşa katkınm sınırlarına 3. Dünya ulkelerınden de dıkkat cektıler. cok sayıda yazarın katıldığı Barış konuşmasındaki tarkongrede Avrupa'lılar ve Amenka'lılar daha çok olası bir a lışmalara katılan tek Turk yatom savaşından duydukları en zar Yuksel Pazarkaya, nukleer tehlıkenın vanı sıra ıç barışın dışelerı dıle getırirken Afrıka'lı yazarlar ülkelerindeki aclık ve onemıne dıkkat çektı. Almansefalet üzerinde duruyorlar ve ya'da yerlı ve yabancı halkın «bizim atom bombamız da bu» karşılıklı hoşgoru icınde yaşamalarının sağlanmasını barışın diyorlardı. Bu arada kongre sırasında bir parcası olarak niteledı. «Ya Yüksel Pazarkaya, kongrede nükleer tehlikenin yanısıra iç barıçeşitli ülkelerden gelen yazar bancı düşmanlığı arttığı süre şın önemine dikkat çekti. ların kurdukları kişisel ilişki ce iç barışta söz edilemez» ler banşa katkı yolunda en o dedı. nemli adım olarak değerlendiŞair • Çevirmen Tahsin Sa kim idi ise bugiın de barışı u pek oz tanıtıldığı belırtilerek rildi. Tanınmış Alman Yazarı raç ise Alman Televizyonu mursamayan politikacılar ha bu eksikliğm gıderılmesı Iskimcür.» 'tend1. Heinrıch Boll yeni tanışmala VVDR'ın sorularını yanıtlarken Savaş ve Darış sorunlarının rın ve kurulan llışkilerin kongşöyle dedi: «Çağdaş yazar baUlusların birbirlerine yakınsırf polıtıkacılara bırakılmarer.in en önemli yanı olduğunu rışı kurtarmak bir yana ço laşmalarını sağlayıcı bir başka vurgularken söyle diyordu: ğunlukla kendi ülkesinds pa etken olarak yozarlar kongre yacak kadar ciddî meseleler «Bu Paris'de yapılan ekonomi casını kurtarmak durumunda sınde cevirıler uzerınde de du olduğunu sık sık belirten yazarların uluslararası yakınlaşzirvesinden de Bonn'dakl NA dır. Cünkü dünyayo esklden na ruldu ve Avrupa'da 3. Dunya Uİ mayı sağlamak amacıyla duTO zirvesinden de çok daha ve sıl Firavun ve Tlran'lar ha keleri ile Japon yazı sanatmın zenledıkleri ılk kongre bu değıl Gecen yaz Doğu Berlin'de Stefan Hermlın'in gırişımi ile Doğu ve Batı Alman yazarları arasında bir toplantı yapılmıştı Bunu bir kac ay sonra Hollanda'da Schewenıngen'de Avrupa düzeyınde yapılan Yazaranlayamadılar. Izah ettim; «Siz öküzün al lar Kongresi izledi. Üçüncü Eşref ÜREN tında buzağı arıyorsunuz, kitabı olmayan toplantı ise şimdi dünya düzeugune dek sadece Resim Dersi'nin bir dersin müfredatı olur mu?» sorusuna yınde yapıldı. kıtabı yazılmamıştır, öteki dersleafalladılar. Diğer resim öğretmeni müfredat Bu arada «İnterlit» Uluslarnn tumunün kitabı vardır. Onun programı verirmiş! Hıç unutmam, rahmet arası Yazarlar Kongresi'ne ıçın Erzurum ve Sivas'takl öğretli Turgut Zaim'le «Ona müfredat progkatılanlar arasında bazı ünlü menlıklerim sırasuıda maktu okul idareleramı denmez, ziraat takımı demr,» dedik. isımlsrın bulunmaması eleştirı benden mıifredat programı istemediler. Iyice şaşırdılar; karşılıklı tuhaflıklar korılsre yol actı. Ancak Alman medisini surdurdük. bizi yalana itiyorlardı. Yazarlar Bırlıği çağrının kişileAnkara'ya gehnce, ilk iş olarak benden Vilayetlerdeki makuı davranışm'toaşkentte müfderat programi istediler; tuhafıma gitre değıl Ulusal Yazarlar Birlikgayri makule dönüşüne ve karşımızdakıti. Onlara «müfredat programı benim» delerıne gondenldiğıni, kongreye lerin ısranna hâlâ şaşanm. yince bu sefer soranlann tuhafma gitti; katılacak heyetı onların sectıklerini acıkladı. lennden© ıcfiföar.ımız 20.30 HABERLER 20.55 HAVA DURUMU 21.10 TÜRK SANAT MÜZİĞÎ Ramazan ayında haftada bir değişik sanatçmın geleceği programın ilkinde Emel Saym şu eserleri sunuyor: «Ne bahar kaldı ne gül. ne de bülbul sesi var», «Benzemez himse sana tavrına hayran olayım», *Delisın deli gönlüm», «Ne dert halır ne hüzün», •Doymadım sana ağ larım». *Bir kara gözlüye ay balam tutulup yanmışam', •Gönlümün içinde bir gözden uzak sevgüim», *Gonülden bağhyım sana», *Hüsnüne guvenme ey ruyi mahım*. «Kapüdım sana bin mecnun gimU, *Yüru dilber yürü ömrürnün van.» ülya İTÇER A ''Yabancılasmaya karsıyım, yabancı dizilere degil» Tiirkan SEZGİN 22.00 F. ALMANYA İNGİLTERE DÜNYA KUPASI İKİNCİ TUR MAÇI (NAKLEN/RENKLİ) 23.50 HABERLER 23.55 KAPANIS G radyo TRTI 05.00 Açılış, 05.05 Ezgi kervanı, 05.30 Şarkılar, 06.00 Haberler, 06.02 Bölfeesel yayın, 06.40 Günayd|ın, 07.30 Haberler, 07.40 Günün içinden, 10.00 Kısa haberler, 10.02 Arkası yann, 10.22 Eöl gesel yayın, 11.05 Tilrküler geçidi, 11.25 Hafif müzik, 11.45 Şarküar, 12.00 Kısa haberler, 12.05 Reklamlar, 12.10 öğle üzeri, 12.55 Reklamlar, BadyoTV programları, 13.00 Haberler, 13.15 Saz eserleri, 13.30 Bölgesel yayın, 14.45 öğleden sonra, 16.00 Kısa ha berİPi, 16.05 ŞarkUar, 16.25 Hafif müzik, 16.40 Türküler ve oyun havaları, 17.00 Olay lann içinden, 17.30 Erkekler laslı, 18.00 Kısa haberler, 18.05 Çocuk bahçesi, 18.20 Haftanın çocuk şarkısı, 18.23 21.00 Bölgesel yayın ve iftar programları, 21.0001.00 TRT2 ile ortak yayın, 21.00 Haberler, 21.30 Dinleyici istekleri, 22.00 Kısa haberler, 22.05 Küçük konser, 22.25 Şarkılar, 22.45 Türküler, 21.00 Haberler, 23.15 Gecenin içinden, 00.55 Günün haberlerinden özetler, 01.00 Ka panış, 01.0505.00 Gece yarısı, (02.0003.30 Sahur programı). ğinden seçmeler, 11.00 ögleye doğru, 12.00 Haberter, 12.12 Diskoteğımizden, 13.00 Konser saati, 14.30 Türkülerımizin dünü bugünü, 15.00 Müzıkli dakikalar, 16.00 Günün konseri, 17.00 Haberler, 17.12 Sizler için, 18.00 Gençlerle beraber, 19.00 Haberler, 19.12 Oda müzigi, 20.00 Hafif müzik, 20.30 Caz dünyasından, 21.00 Solodan orkestraya, 22.00 Haberler, 22.12 Gecenin getirdikleri, 23.00 Ses ustalan, 24.00 Gece ve müzık. 01 m Kapanış. eçen haftaki «Seslerinden Tanıdıklanmız» da «Gülibik» fılminde başrolü oynayan oyunculardan biriyle, EJder Akışık'la birlikte olmuştuk. Bu haftaki konuğumuz da aynı fılmde oynayan bir başka oyuncu: Nurşim Demlr. TRT televizyonu ile Almanlarm ortaklaşa çektikleri «Gülibik» filmınde bır başka başrolü oynuyor . Ejder Akışık. Ali' nın babası rolünü ustlenmiş durumda. Nurşim Demır de Ali' nin anasını canlandırıyor. TRT'nin Almanlarla çektlğı bu ilk ortak yapımda önemlı bir rolü oynamasmın, bu ülmde gorev almasının ustundeki etkılerıni sorduğumuzda şunları söyledi: Bu benım ilk lılm çalışmam. Raslantıya baKin kı, bu ilk çahşmayı bır ortak yapımda üstlenmiş durumdayım. Boylesi bır ortak yapımda gorev almak benı elbetteki sevındırdi.. Ama biliyorsunuz, her sevmç, her güzellik beraberinde bazı sorumluluklar, zorluklar da getinr. Bunun içın, sevındığım ka dar ürküyorum da dıveceğım. Fılmle ılgılı bu ılk çalışıııayı, tı yatrodan getırdiğım deneyimlerle birleştırmek ıstıyorum. Ortaya lyi bır ış çıkanp çıkaramavacağuna gehnce, onu ftlm çahsması bittikten sonra, hep birlikte goreceğız. Bır başka ürktüğüm nokta da, iılmin, Türkiye'yi dış dunyaya tamtacak, anlatacak olmasıyla ileilı. Şimdi bütün arkadaşlar, bu düşün ceier içinde, elimizden geldiğınce, ortak ve güzel bır çah> ma yapmak çabası içındeyiz. « Filmdeki görevinle ilgill birşeyler söyler misin?...» Bu film, bır çocuk ile onun horozuna duydugu çok bü yük sevgiyi anlatıyor.. Bu sevgl oldukça evrensel bır sevgi. He pimizin yaşantısında, daha doğrusu çocukluğumuzda, böyle bir hayvan sevgisı bulmak olasıdır. Pen bu filmde, horozu ken disine arkadaş edinmiş olan Ali'nin anası rolünü oynuyorum. Ana, bildiğimiz Anadolu analanndan biri. Senaryoya göre sev gisini fazlaca açığa vuramavan o^lunu cnk sevdigi halde bu sev giyı sözcüklerle anlatamayan, ama sevgisini, bakışlarıyla belirtmeye çalışan, biraz ezık, biraz çilelı, biraz yoksul bır Anado lu kadını. Işte, ben bu ana'yı oynamaya çahşacağım. TRTIII 07.00 Açılış, 07.02 Sollsüerden seçmeler, 07.30 Haberler, 07.40 Türküler ve oyun havalan, 08.00 Sabah içln müzik, 09.00 Şarkılar, 09.15 Folklorumuzdan motifler, 09.30 Sabah konseri, 10.00 Şarkılar, 1050 Türküler, 10.40 Ekonomi dergisi, 11.500 Şarküar, 11.30 Türküler, 11.45 Hafif müzik, 12.00 Kadınlar topluluğu, 12.30 Küçük koro, 13.00 Haberler, 13.15 Hafif müzik, 13.30 Türküler geçidi, 14.00 Şarkılar, 14.30 Yabancı dil öğrenelim, 15.30 Barok müzik, 16.00 Türküleriyle Ege, 16.20 Arkası yarın, 16.40 Şarkılar, 17.00 Olaylattn içinden, 17.30 Yurttan sesler, 18.00 Çağdaş Türk sanat müziği, 18.30 Hukuk ve sorunlanmız, 19.00 TSM top lu programı, 19.30 Hafif müzik, 19.45 Türküler, 20.00 Şarkılar, 20.15 TUrkçe sözlü hafif müzik, 20 30 THM toplu programı, 21.0001.00 TRT I ile ortak yayın Garibin garibı B «cİNSANA TERS OLAN, İNSAN GERÇEĞİNE YABANCI OLAN, İNSANI KENDİNE VE BAŞKALARINA YABANCILASTIRAN BÜTÜN DİZİLERİN KARŞISINDAYIM.» « Nurşim, senin daha öncekl yıllarda ban drama programlannda görev aldığım anımsıyorum. ama samrım, televlı yorm yaptığın işlerin ağırbğını seslendirıne olayında toplamak imumkUn» > •" * ' Evet.. 1973 yılmdan beri seslendirme yapıyorum. O yü larda, bugün de televizyonda yaymlanmakta olan «Tatlı Cadı» dlzisi başlamıştı. Bu dizide Samentha'yı seslendirmem öneril. dl. Ve böylece seslendirme işine başlamış oldum. Şöyle böyle 9 yıldır seslendirme yapıyorum. Başka dizilerde de konuştura ama, seslmin tanınması diye bir olay varsa, bu «Tatlı Cadı>daki Samentha'yı seslendirmemle olmuştur.. « Tatlı Cadı dlzisini eleştlrir misin?» Bence eleştirilmesi gereken yalnızca bu dizi değil. Bizs ait olmayan, bambaşka bir yaşama biçiminin göruntüleri olan bütün yabanoı dizileri, ortaklaşa eleştirirken, elbette «Tatlı Ca. dı»yı da eleştirebilinz. Aslında ben, j'almzca yabancı dizilere karşı değilim. tnsana ters olan, insan gerçeğine yabancı oıan, insanı kendine ve başkalarına yabancılaştıran bütün yapımla n n karşısmdayım. Bu konuda yerli vapımlarda da bellî bir bilinç olması gerektlğlni mi vurjçulamak istiyorsun?.. Evet.. Bence yapım yerli olmuş, ya da yabancı olmuş önemli değil. Şayet içinde belli bir çarpıklığı, yanlışlığı taşıyor sa, yaptığı zarar bence aynıdır. Yani şunu söylemek istiyo. rum, ben yabancı dizilere karşı değilim, ama yabancılasmaya karşıyım. Daha açığı insanın topluma ve yaşadığı dunyaya yabancılaştmlmasına karşıyım. « Konuştuğun ötekl diriler?» Seslendirdiğim diziler içinde ÇOK severeıc seMenaıraıgım bir dizi daha var: «Kökler..» Bu dizide «Kunta Kinte»nln kızını ve torununu seslendirdım. «Kökler»i herkes gıbı ben de ıçeriği açısından çok sevmiştim.. Aynca bu konu uunümüz dünyası nın bir yerinde, elan güncelliğini koruyor, büıvorsunuz. TBT'nın pazartesi günleri yayınlamakta olduğu «mlni di7i»lerden bırinde «Cennetin Doğusıunda, Jean Saymour'u konuştum.. Anımsıyacağımz gibi Jane Seymonr bu dizide, ilginç bır kompozisyon çız mişti. Onu seslendirirken de gerçekten tad aldığımı anımsıyorura TRTII 07.00 Açılış, 07.02 Güne başlarken, 08.00 Sabah konseri, 09.00 Türkçe haberler, 09.03 Çeşitli sololar, 09.30 Jefferson Starship'in «Modern Times) albümü, 10.00 Caz müziği, 10.30 Hafif Batı müzi URART SAfMT GAIJERİSİ Tel:48 03 26 10 Utadaruı btanbul Tetuvıli Prognmı özgfin BaskıIarScrgiu 22Huiraı*3Temmuz 1982 Salvador DaK: VOLTAIRE AIexander Calden J. MIRO M»k Tobey: F. MOURLOT Srnno Bram. MICHELANGELO PıoloBonUJ.S.BACHF.CHOP1N W.A. MOZART Philippe Noytr. TOULOUSELAUTREC Ivd Wcihminl<x TOULOUSELAUTREC T. GAUGUIN' H. ROUSSEAU Mricrıdorff: ELLA FITZGERALD CA£SANATÇ1LAW 7. Kuruluş Yüdonumü 'Türk Resminde lnsan ve Portre' sergisiylc kutlamyor Kasunl982 mimartmakbtoyanleriçfe Kartuluş Cad. 191/BSinemköy 4047 83 ' SÂTILIK Meydan Larousse 1. 2. Ciltler Tel: 20 97 03/56 1 2 3 4 5 6 7 8 9 İLAN Konkordato Komiserliğinden Fabnkası Bursa Vakıi'köyde, Iş merkezi Bursa Ataturk Caddesı Ipekcıhan kat 4 No. S6 da bulunan Onteks Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Şrt. ni temsılen Başkan Necatı Sevinç ila Üye Ahmet Sevınç'in Şırketlerını temsilen şırketten alacaklılara vakı konkordato taleplen, Bursa Icra Hakımliğinin 3 6.1982 tarihli 982/665 esas. 982/488 sayıh kararıy la uygun gorulerek ıki aylık mühlet verilmiş ve Konkordato Komıserlik gorevi Ben Bursa Icra Mah kemelori Yazı Işleri Müdürü Mülazım Yazıcıya tevdı edılmış olmakla: Adı geçen şırketten alacakh bulunan hakiki ve hükmı şahısların 8 71982 tarihinden 27.7.1982 tarıhıne kadar yırmi gunlük sure içerisinde her gün mesaı dahılınde alacaklannı isbatlayan belge asıllarim veya tastıkli suretlerini dılekçelerıne eklemek suretıyle Burs a Tuzpazarı Işham ikinci katta Icra Mahkemeleri Kaleminde bulunan Ben Konkordato Kormserıne müracaatla veya posta ile göndermek suretıyle alacaklannı defter e kaydettirmeleri, hilafına hareket edenlerin alacakhlar toplantısına kabul edümeyeceklen, alacaklılar toplantı ve müzakere gununun bilahare belirleneceği ve aynca adresı bılmen ve deftere kaydını yaptıran alacaklılara toplantı gününü belirten ilanm gönderileceği, Ilan olunur. MULÂZIM YAZIC1 Adü Yargı Yazı Işleri Müdürü Borçlu Öntek TekstH T.A.Ş. Konkordato Komiserl Tuzpazan Işhanı Katı 2 BURSA (Basın: 6946) 4699 Istanbul Levazım Amirligi 4 nolu Satınalma Komisyonu Baskanlığından Aşağıda yazıh inşaat lşlerlnin hizalannda gösterllen gün ve saatte Ist. Lv. A. 4 No.lu Sat. Al. Kom. Bşk.lığında 2490 Sayılı Kanunun 31'inci maddesîne göre kapalı zarf usulü ile ihalesi yapılacaktır. îhaleye iştirak etmek isteyenler, şartnamesine yazıh Yeterllk belgeleri l'incî Ordu İnş. Eml. Bşk'lığı SELİMİYE'den, ihale gününden en az beş gün önce (Tatil günleri hariç) almalan şarttır. Teklif mektuplan ihale saatinden bir saat oncesıne kadar Komisyon Başkanlıgına verilecek ve verilen teklif mektupları son bir saat içinde geri verilmeyecektir. Postadaki gecikmeler kabul edılmez. İhaleye katılan istekliler tarafından geçlci teminat banka mektubu olarak verilecek ise, mektup va desiz ve günle kayıtlı olmayacaktır. Limitleri belirtılmemiş olarak ibraz edilen banka mektupları muteber sayılmayacaktır. Şartnamesi ÎSTANBUL ANKARA ÎZMİR Lv. Amirliklerinde görülebllir. Yapılacak iş Kazlıçeşme 4x10 D. Loj. tnş. H.A.I.T. Tesisleri Kazlıçeşme 4x10 D. Loj. înş. H.A.İ.T. Tesisleri Kazlıçeşme 4x10 D. Loj. İnş. H.A.Î.T. Tesisleri Kazlıçeşme 4x10 D. Loj. înş H.A.Î.T. Tesisleri Kazlıçeşme 4 x 10 D. LoJ. înş H.A.Î.T. Tesisleri Ist. Hadımköy 4x10 D. Loj İnş. H.A.Î.T. Tesisleri LEVENT 4x10 D. Loj. îns. H.A.Î.T. Tesisleri LEVENT 4X10 D. Loj. înş. H.A.Î.T. Tesisleri LEVENT 4x10 D. Loj. înş. H A.Î.T. Tesisleri LEVENT 4X10 D. Loj. înş. H.A.Î.T. Tesisleri LEVENT 8x10 D. Loj. İnş H.A.Î.T. Tesisleri LEVENT 8x10 D. Loj. înş H.A.Î.T. Tesisleri Keşif Bedeli 172.000.000. TL. 172.000.000. TL. 172.O0C.000. TL. 172.000.000 TL. 172.000.000. TL. 172.000.000. TL. 172.000.000. TL. 172.000.000. TL. 172.000.000. TL. 172.000.000. TL. 344 000.000. TL. 344.000.000. TL. Geçici Teminat 5.160.000. TL. 5.160.000. TL. 5.160 000. TL. 5.160 000TL. 5.160 000. TL. 5.160.000. TL. 5.160.000. TL. 5.160.000. TL. 5.160.000. TL. 5.160.000. TL. 10.320.000. TL. 10.320.000. TL. İhale gün ve saati 12.7.1982 Saat: 11.00 12.7.1982 Saat: 15.00 13.7.1982 Saat: 11.00 • 13.7.1982•* Saat: 15.00 14.7.1982 Saat: 11.00 14.7.1982 Saat: 15.00 1 9.7.1982 Saat: 11.00 19.7.1982 Saat: 15.00 26.7.1982 Saat: 11.00 26.7.1982 Saat: 15.00 27.7.1982 Saat: 11.00 27.7.1982 Saat: 15.00 (B. 17718) 4667 i1 1 2 345 6 7 8 9 bulmacâ II , • \ mumm •MN •,. . SOLDAN SAGA: 1 Hısım ve yakınlar. 2 Kazakistan'ın başkenti. 3 Osmanlı împaratorluğu zamanında iskelelere ugrayan gemilerden ve kara gümrüklerine gelen kervanlardan alman vergl... Öğüt veren. 4 Bdr renk... Eski Mısır" da Güneş tanrısı. 5 Bir Japon tı jatro türü... Geometride değişmez ve irrasyonel bir sayı. 6 Sözü gereksiz yere uzatma. 7 Bir uyuşturucu madde.. Kanal 8 Sodyumun simgesi... Evrenpulu. 9 Kutup bölgelerinde yaşayan ve avcı lık ve balıkçılıkla geçinen halk. YUKARIDAN AŞAGlYA: 1 Sepi yeri. 2 tyi... Afrikada bir ülke. 3 Cemal Nadir Güler'ln ya rattığı ünlü bir tip. 4 Bır nota... Lutesyumun simgesi... Sovyetler Birliğinde bir ırmak. 5 Vefasızlık, nankörlük... Bıcak, kılıç gibi kesici araçlann kabı. 6 GUneşe en yakın gezegen... Molibdenin siro gesi. 7 Para ya da değerli eşya saklamaya yarayan çehk dolap... Erişmiş. 8 Genellikle asKerin açık hava eğitimi ve manevra sırasında kaput yerıne giydiği soğuğa «arşı koruyucu bır çeşit Ustlük. 9 Yıkıcı. 3 A 2 A RA Y E S R I 4 6 1 Ka 5 £ S F \i H | r 6 2 A 1 1 S 7 £ N s i T i L B 8 L Al 1 0 R A N İ f T R i. t: H E 9 J 2 12 3 4 5 6 7 8 9 1 c A y. A A c o z £ • •• • u A M 8 E P c • • • 10.000 TON YÜKSEK FIRIN KUMU TAŞITTIRILACAKTIR Şartnamesi, bedelsiz olarak aşağıdakl adreslerden almabilir. 1 ÎSKENDERTJN'da Müessesemiz Tedarik tkmal Mtidürlüğü. 2 ISTANBUL'da Sirkeci Yalı KöskU Cad Yalı Köşkü Han. Kat: 45'deki Mümessilligimiz. 3 ANKARA'da Küçük Esat Büklflm Sok No: 22'deki Mümessilliğimiz, ÎSTEKLİLERÎN şartnamemiz esaslarına gore hazırlayacakları 516131/G No.lu dosyasıyla ilgllidir, meşruhatlı kapalı teklif mektunlarının. geçici teminatları ile birlikte en gec 6.7.1982 günü saat 14.30'a kadar îskendervm Demir ve Celik Fabrikaları Müessesemiz / Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğünde bulundurmalan ilan olunur. (Basın: 17645) 4696 İLÂN SÜMERBANK EREĞLİ PAMUKLU SANAYİİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 ^ Muesseaemizde bulunan ihtiyaç fazlası tnalzemeler 12 TEMMUZ 1982 pazartesi günü saat 16.00"ya kadar kapalı teklif almak sureti ile satüacaktır. 2 Bu satışa ait şartname Müessesemia Ticaret MüdtirltiğUnden temin edüebUir. 3 îhaleye katılmak isteyenler ihale gününden önce %15 teminatı Müessesemias yatırmaları gerekmektedir. 4 MUessesemiz 2490 Sayılı Yasaya tabi olmadığmdan ihaleyi yapıp yapmamakta veya diledigine yapmakta tamamen serbesttir. (Basın: 16032) 4694 Sabahattin Kudret Aksal ZAMANLAR Süıler. Ederi: 100 Lira Karacan Vayınları
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog