Bugünden 1930'a 5,427,575 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyet 14 SPOR 25 HAZIRAN 1982 Cezayir 2. tur için AlmanyaAvusturya maçı sonucunu bekliyor OVtEDO, (CuınhuriTrt) 2. Grubun süpriz eklbi Cezayır, Şıli karşısmda yakaladığı gol averajmı ıyi değerlendiremedı ve karşılaşmadan 32 yengıyle ayrıldı. îlk yan 8. daldkada Madjer, 25. dakikada Bonvallet ve 35 dakikada Bensoula'nın gotlerıy le 3 0 önde kapayan Cezayir lkinct yanda 61. dakikada Neri ra'nm fpenaltı grolüne) VP 74 dakikada Eroding gollerine en pei o^amayınon kcrşılaş,maüan 32 yengivle ayrıldı. Bu sonuçla ıkinci grupta finale yükselen ıki takımın belır lenmesi son karşılaşma olan P. Almanya Avusturva maçı na kaldı. ŞEHİR: Oviedo. CEZAYİR:Cerboh(8) Kourichl (7) Larbes (7) Mansouri (8), Fergani (7), Assad (7) Bersooulo (7), Bourcbbou (7) Mad|er (8). ŞİLİ: Osben (5) ~ Galindo (6), Valerzuela (6), Figueroa (6), Blgorra (5) Borvallet (6), Dubbo (7), Neira (6) Yanez (7). Caszly (6), Moscoso (7) Basketbol subesi sorumlusu Hilmi Toksü Besiktas Ligden cekîlebilir tSTANBUL (THA) Amatör blr spor dalı olan basketbold» transterin serbest bırakılması müessese kulüplennin dışındakl bütün kulüpleri zor durumda bıraktL Bu kulüplerin başmda gslen ve geçtiğimiz yıllarda sürekli şampıyonluğa oynayan Beşıktaş bu durum karşısında ligden çekilme durumu ile karşı kar* şıya kaldı. Beşiktaş basketbol şubesi sorumlusu Hilmi Toksü : «Bfivle saçma bir karar olmaz, ligden çekiiebiliriz» dedi. «. SARAY. tKt OYÜNCO TRANSFER EDECEK Galatasaray basketbol talo> İspanya'nın mı şu anda ABD'de bulunan üç oyuncusu Dawkins'le yeniden Galatasarav'da ovnaması için anlaşma sakatlandı zemini arayacak. olmazsa blr baska ABDIi oyuncu transfer VALENCtA (a.a.) Va edecek. Bunun •yanısıra San KırmızıMar Türkiye'den de lkl lencia kentinde 5. grup maoyuncu kadrolanna ilave edoçmda Ktızey trlanda 5Je kar cekler. şıla«sacak olan Dünya Kupa F. BAHÇE ÜC OYDNCÜYÜ sının evsahihi fllkesi Ispan OAH\ KADROSUNA ya üc orta saha oyuncusu ALACAK nun sakatlanmış olmasıjnEfe, Behçet'ten sonra Efes Pilsen'li Hakan, Antbirük'fen dan dolayı endişe lçinde. Tıırgay ve Ziraat Fakültesi"nden de Fatih'le anlaşan FenerDlzlnden sakatlanan Jebahçe Uç basketbolcu ile daha sus Zamora İle kalça ağn temas halinde bulunuyor. larından şlkayetci olan Ml güel Alonso ile Enrique Sau ra'nın tkinci tura beştncl ALMANYA gruptan katılacak 1ki takı MEKTUBU rnı belirleyecek yarmki ma ça çıkıp çıkmayacakları şüpheüdir. Cekoslovakya Kupa ya veda e t t i : 11 ŞEHIR: Valladoıtd. ÇEKOSLAVAKYA: Stromsik (7) Barmos (7), Rala (6), Vojacek (7), Biçousky (7), Krız (6), Nehoda (7) Vızek (8), Janercka (7). FRANSA: Ettori (7) Amoros (7), Janvion (7), Tresor (6), Gıresse (7), Platlni (8) Soler (7), Locombe (7), Six (7). F. Almanya 2. tur ıcın ıki puan arıyor 2 İ VALL4ODLİD, (Cumburiyel) dakikada Sjx'in attığı golle 1 4. Grupta iklnci tur için mü 0 öne geçti. Çekler buna 84. cadele eden iki takımın müca dakikada Panenka'mn penaltı ŞEHIR: Saragossa delesinde Fransa Çekosla golüvle cevap verdiler ve karşı HONDURAS : Arzu (7) Drou mond (7), Villegas (7), Coslly vakya ıle 1 1 berabere ka lasma 1 l sona erdl. 4. prtıbun son karsılasmasm <7), Bulnez (7) Zelaya (6), larak bir avantaj elde ettı. da Kuveyt tngiltere'yi 5 Pırbinne denk ıki rakımın VearWood (7), Maradiaga (6» Murlllo (7), Betancourt rnücadelesınde ılk yan 0 0 0 venmezse Fran'îa bu grupta berabere kapandı. tkinci yan ta ıkinci olarak Kupada yoluna <7), Figueroa (8). rc&OSLAVYA: Partelic (7) va Fransa hızlı başladı ve 65. devam edecek. Krmpotlc (7), Stojkovic (7), Zajec (6), Jovanovic (7) TV'DE iki maç var Sljivo (7), Gudelj (7), Surjak 18) Vujovic (8), Susic (7), Yugoslavya ıle oynanan Spor Servi«! Îspanya 82'de bugün de 3 karçılaşma Petroviç (7). var F Almanya Avusturya 1815'de karşılaşırken îngilmaçta ikinci goHl atarak ta tere Kuveyt (18 15 ve îspanya K îrlanda (22 00). karşıkımma başan getiren SauSARAGOSA, (Cumhuriyet) laşmaları da günun maçları arasında. ra'nm yanısıra diger İki or MARADONA BREZİLYA ÖNÜNDE BAŞARILI OLACAK MI? Arjantin'in Brezilya ile Bu karşılaşmalardan F Almanya . Avusturya maçı 5. grubun kritik maçmda fa ta ovuncusunun sakatlan2. turda aynı gruba dvşmelerini tüm çevrcler «erken gelpn final» olarak yorumluyorlar. 1815'de, Îspanya K trlanda maçı da saat 22 00'den itibavori Yugoslavya Honduras'ı 1 ması Ispanyol takımı için 6u arada süper ytldız» Maradona'nın ise Brezilya karşısında nasıl bir oyun çıkara 0 yenerek 2. tur için şansı ren TV'den naklen ve renkli olarak yayınlanacak. cağı merak konusu.. büyük bir tallhsizlik oldu. nı sürdürdü. tlk yansı 0 0 berabere bl ten ksrsılaşmada Yugoslavya' nın golünü 85. dakikada PetroFVTBOL KALlTESt PEK TATMIN Organizatörler organizasyon yönunden belarattıgı göruşunde. Anımsanacağı gibi Arjantin'viç attı. EDICI DEĞIL kl umulduğu gibi pek olurnlu not alamadı ama dek7 Kupa. en kaiîtesızlerden bıri oıaraai göstex grupta llk İM takıraı buguvenlik önlemleri kusursuz sayıhr. 2* finaltst Futbol u^manlannın bir başka gönî?ü de nlmisti dort y\{ önce. Yine bir ünlu, Ispanyol pün oynanacak îspanya K. arasında en sıkı korunan takım da, şampıyonıumaçların kaiitesıyie ılgıli Gerek Isoanyol geıekulusal takımmın eski Teknik Yonetmenı KubaIrlanda raacının sonucuna go ğun 1 numaralı adayı olarak gosterilen Bıezilya. se yabancı uzmanlar Ispanya'daki ılk maçları la'nın göruşü da ilgi çekicı bu konjda Kupa'da re belli olacak. •Siyah tnciler»in Sevilla'daki kampında uç pan teknik yonden yuksek düzeyde bulmadı. Hatta iç kı finalist sayıs,ının 24'e çıkarılması. fazla bir şey zer ve yetiştirilmiş 30 kişiden olusan bir poîis lerinden bazılan. tspanya'mn 1978 Arjanün'l bıle vermediği gibi, kalıteyi de etkiledı.» ekibi güvenliğ] sağlıyor. Tabii bu ekibin uçurtmadığını sdylemeğe bilmem gerek var <nı'KUVEYT TAK1M1NIN MASKOTU DEVE MADRİD HAYVANAT BAHÇESINE HEDİYE EDİLDt 1982 Dünya Kupası'na katılan Kuveyt tataflnınm maskotu olan deve Madrid Hayvanat Bah çesine hediyo edildi. Hayvanat Bahçesi yeiKilileri «Kuveyt» adı verilen devenin «cofe iyi beslenmexı» isteğiyle bahçeye teslim edildıgıni sövbdilşr. Anthony Quınn ile film çeviten deve Dfln'va Kj*t pası ete'nîeTerîfflleifctiveyt'in maskotu olmuştC" "*" EN FAZLA ULUSAL POHMAYl G1YENLER Kupaya katılanlar içinde en fazla ulusal maç larda ülkelerini temsil edenlerin listesi de söyle oluşmakta İtalyan Zoff (Kaleci 100 kcz ulusaU Polonyalı Lato (Forvet 68 ko7 uıusal). Kuzev JrlaTidalı Pat Jennings (Kaleı ^ <8 ke/ uıu) sal). Şilili Figueroa (Santrhaf öo kez ulusal). Yenı Zelandalı Turner (Santrfor J6 ke^ ulusal). Şilili Ceszely (Santrfor 90 kez ulusal». Yugoslavya son anda kazandı: 10 Janacka'nın babası Yılmaz Akar F Almnnya takımmın daha ilk macta Cezayir'e vem'Imesinin doğurduğu kuşku, bugün lerde Aîmanlann günltik yaşan tılanndaki huzursuzluk kayna ğı oldu. îspanya'da özellikle teknik adamlar katında yapılan röportaflarda Avusturya Teknik sdâmJannm F. Almanya takımına ilişkın sozleri Almanlann bu kuskusunu ryidsn iyiye arttırmafeta. Finallere büyük ıddia ıle gelen Almanlar Avusturya ile b'j gün ölfim kalım mücadelesi ne girecekler. Avusturya taknnı nm teknik arlaTr.lan günîerdir basma verdikleri demeçler de Almanlardan «Bu da futbolcu tnu?...» «Almanlar tspan ya'ya gelen en zayıf, en Ptkisiı takım> «Altnanları düşünmüyorux ama ikinci turda işimiz zor» şeklinde sözetmeleri AImanya'yı boğan hu^ursuzluk ve endiseyi güçlendiriy9Şw • F. Alnan takgMnui' Tekniît mrektorü JuppTJerval de bu tür sözlerden oMukça etkilen. miFe benzer. Derval onceki gün bu konuda verdiği bir demeçte şunlan söylüyordu: «Cezaj1r yenilgisi gerçekten bir şok tu. Ama bunu iizerimizden attık. Avnsturvalılar sogufe harp yapıyorlar. Biı sahava rıkaca. tı« ve kazanmak icin ovnaya. cağız. Ne oldnçumuzu biz de orada göreceğiz» Almanya'da tspanya'ya JIJSk!n olarak konuşulan bir Daska konu da Yugoslavlarsn Fî(Arkası 11. Sayfada) MADRİD, (Cumhnrfyet) Eüaya Kupası fınallerinde 2. tur vızesı arayan 4. grup lıden Ingütere'nin bugünkü rakıbı Kuveyt. Grup sonuncusu duru munda bulunan Kuveyt karşısında Ingiltere'ye beraberlik dahı yetıyor. 5. grupta ise îspanya K. trlanda önüne çıkacafe. Ilk turun bu son maçına buyük avantajla giren îspanya, rakib! önünde favori olarak gösterıliyor. Grubunda 3 puanla bınnci durumda bulunan Jspanya'yı Hontluras ve K. Irlanda 2'şer puanla ızlıyor. Gunun en onemlı maçı ise 2. grup ta F. Almanya Avusturya arasında. Avusturya, son maçına avantajlı olarak çıkacak. 2 maç ta 2 jengısı bulunan Avusturya'ya karşı F. Almanya 2 maçta aldığı 1 yengı ve 1 yemlgı ıle üçüncü sırada hem de rakibinin iki puan gerısmde. Maçın berabere ve Avusturya lehıne sormçianm&sı haîinde Avusturya 2. tura geçecek. F. Almanya ise elenecek; ve bu grubtan 2. tura geçen takım Oszayir olacak. Puan etarornu da onceki gün ovnanan maçlardan sonra şöyle1. GRUP: Polonya 3 12 5 Italya 2 R 3 1 Kamerun Peru 3 1 2 2. GRUP •> 2 Avusturj'a a 2 • Cezayır F Almanya 2 1 Şih 3 3. GRÜP: Belçıka Arjan*m Macanstsn El Salvador i. GRUP îngiltere Fransa Çekoslav. Kuveyt 1 4 2 3 1 3 6 2 Turnuvamn en iyi korunan takımı: Brezilya Frankfurter Allgemeine Zeitung (Alman Basım) RASGEU Y SPOR DUNYASINDAN .RoifERTEM KISI1 KlSfl Avcıların Yeni Cilesi lvslz av tüfekJertyle ilgili 2521 Sayılı Yasa ve. uygulanmasıyla ilgili yönetmelığln aksıyan yönlerı ortaya çıkmağa başladı. Bilhassa Kaymakamlıklann yonetmelığt yorum tarzları yü zünden tezkere almak istıyenier çeşıtll zorluklarIa karşılaşıyorlar. En büyük zorluğu da toplu tezkere yenıleme işlemlerini yürüten avcılar klüplerı yonetıcUerı çekıyor. Kaymakamlıklar veya IIgılı Emnıyet teşkılatınm sorumluları yalnızca ken di ılçe sınırlan içinde oturan kulup üyelerint tezkeıeye kaydedelını denilmekteymış. Av te?dışında oturan üyelerln yenileme işlemleri yapümıyormuş Oysa yonetmehgın 10'ncu maddesmde: «Avcı derneklerınce gorevlendirilecek kımselerce, uyelenn teakere yenıleme ışlemlerinın topluca takıbt yapılabılir» denılmektedir. Yonetmelık Ikametgah ayırımı getırmemıştir. Yonetmelıgln aksıyan ikinci yonü de tüfelc alımsatım işlemlerinde dogmateür. Yasaya ve yonetmehğe goıe ancak av tezkeresi veya sahıplık belge&i oian kişılere tüfek satılabiimektedır. Bu nedenle yeni tüfek almak ıstıyen oncelıkle va av tezKeresı veya sahıphk beıgesı almak ^orundadır. Oysa av tezkeresi almak ıçln başvuranlara önce tüfeğıni al ki. tezkere verirken tüleıîmı de tezkereye kaydedelim denılmekteymiş. A v tezkeresi veya sahiplik belgesi bulunmayan kişilere de bayiler tüfek satamadıklarından avcı arKadaşlar tezkere verenlerle bayiler arasında gidip geliyorlarmış. Oysa yönetmelik açık Yalnızca ay tezkeresi veya'sahiplik belgesi olan kişilere tüfek satma ^ofanağı vardır. Alıcılarda bir ay içinde rnülki amırliklere başvurarak aldığı tüfeğini hem tutuian defteıe, hem de tezkeresine işleteceklerdir. Bu sistem 15 Eylülden sonra avcılar arasında el değiştiren tüfeklere de uygulanacaktır. Avcı arkadaşlara rasgele. 34 ft 5 4 5 3 2 3 9Ü 3 2 î 3 5 5 3 2 1 8 2 4 . ! 1 I 13 6 S < 3 3 1 13 0 BREZİLYA'NIN 4. GOLÜ Dünya Kupası'nin favorisi Brezilya, Yeni Zelanda önünde de zorlanmadı. Antrenman niteligi havasında oynadığı 90 dakika da rakibini gole doyuran Brezilya takımırun dördüncü golü rakip ağlarda... 5 2 3 3 1 1 1 6 3 2 1 3 3 •• 1 1 2 1 4 5 3 5 2 5 1 •lllllll 5. GRÜP tspanya £ Yugoslavya 3 K. îrlanda 2 Honduras • * 10 32 3 12 2 3 01 1 2 2 1 2 3 2 d. GRtP: Brezilya 3 3 10 2 6 S.S.C.B. 3 1 1 1 6 4 1 1 1 8 8 Iskoçya Y. Zellanda 3 3 2 12 0 GRUPLAR NASIL OLUŞACAK? lspanya82'de şımdiye dek oynanan karşîlaşmalar sonunda fınallerin ıklnci turuna yukselen takımlardan 7 tanesi belli oldu. Buna göre 1. gruptan Po lonya ve Italya, 3. gruptan Bel çika ve Arjantîn; 4. gruptan î n gıîtere; 6. gruptan da Brezilya ve Sovyeüer BirliP xklnci tutu garantileyen takımlar oldular. 1., 3. ve 6. gruplarda maçlann tamamlanmasmdan son(Arkası 11. Sayfada)] LONDRA, Cam yanmı* Şeyh biberden daha acı konu şurmuş. Demek kl: «Bu FİFA yetkjlllerl Mdfta dan da beter..» Şeyh dedıgimız Kuveyt Fuiboı Federasyonu Başkanı Fahd El Ahmad El Sabah. Fransa' ya 41 yenildikleri olaylı maç, tan sonra böyle demişti, Şeyh'in tepesinden ortüsünü attıran ne Fransa'ya yenilmele n, ne de çıkan olay yüzünden 13 bın dolar cezaya çarptırılmalan. Kuveyt Şeyhi'ni çıleden çıkaran «Büyük takımlann kazanması için FİFA'nın glzli diimenler çevirmesi..» Ancak bu dümenlerin na ol duğunu söylemeyen Şeyh'in tek açıklaması Kuveyt'in FİFA üyelığinden her an çekilebilece ğı. Buglinkü îngiltere maçtn da da Şeyh «Mafialık» kokusu alırsa yapacağı tek şey kalıyor söylendiğıne göre: «Petrol thraç Eden Ülkeler Örgiî tü (OPEC) gibi FtF4'ya karşı bir uluslararası Srgttt kunnafc. Çözüm müî... ÇoJt basit: Video Tape.. Alamazszanız kıralayın.. Sız maçı seyrederken, otekı kanal dakı fılmı banda alın.. Karınız mutiaKta bulaşığı bıtırd'.ğinde maç da bitmış olacağından AAhmetTAN iaın Delon'u bırlikte seyredın ve evliliğinızi kurtarın. Unutmayın ki, VideoTape ka rınızın nikâhından daha paha U değıldır. Bellrtildığine göre Dünya Kupası başlayalı Video satışla rında patlama var. Denılıyor ki, «Meğer ne kadar çok evlill ğini garantiye almak isteyen ko ca varmış..» ••• Bir de futbolcu eşi hanuntar var. Onların işl belli ki bi Günlerdlr gazetelerde, tele den kavga etmesin... Tüm ev raz daha zor. İngiliz Ulusal rakım oyuncusu Mick Mills' vizyonlarda, sokaklarda bir lılikler tehdıt altmda. Hanını n hanımı bayan Sue bunlarreklam kampanyasıdır gidi binnci kanaldakl Alain Delon clan biri: Fotboldan nefret eyor: fılmini seyretmek ıstıyor, bey diyorum» dıyor. Bu DUnya Kupası baş ise ikıncı kanaldaki Brezilya Kocasını izlemeye maça glt maçını.. ne olacak şımdi? Kı layalı hiçbir evde huzur kal mek ne söz, televizyondan bıle yametin büyüp ile bırlikte beı madı.. Hiçbir karıkoca yon fct televizyondakl maç yüzun ki de evlilik bagı kopacak« (Arkası 11. Sayfada). îngiltere Mektubu Reklam furyası video alır aile düzenimizi koruruz, Raif Ertem kimdîr? Ralf Ertem 1936 yılında Bergama'nın, şımdi Altağa'ya baglanan Aşağı Şakran koyünde doğdu. öğrenimini İstanbul'da tamamlıyan Raif Ertem îstanbul Barosuna bağlı olarak avukatlık yapmak ta. Av merakı bir nevi köy yaşammın gereği olarak küçük yaşta başladı. llk tüfeği 1951 yılında 5 llraya aldığı ağızdan dolma bir tek tüfek. öğrenim ve çalışma döneminde de avcılıgı bırakmıyan Raif Ertem şimdl de «Rasgele» sütünuyla Cumhuriyet ailesine katıldt munntııııımıınıııınmnıuınıııııııını unnunnı nnıuHiıııııııııuııım • Gençlerbirliğl kulübü transferde Diyarbakırspor'lu Vehbl ve Reşit İle anlaş tı. Ankaragücü'nün kalecisl Osrcan ile Petrolofls sözleş me yaptı. • 1978 yılında faallyete başlayan ve bugüne kadar gençler ve yıldızlar Türkiye şampiyonluğunu kazanan OyakReno hentbol t a kımı, kulübün maddi olanaksızhkları nedeniyle kapatılma tehlikesiyle karşı karşıya. • Yeşilova futbol takımı nm başanlı futbolculanndan Tuğrul yaptığı sözleşmeyle Bursasporlü oldu, Bursaspor'lu olduktan sonra bir açıklama yapan Tug rul: «Transferde elsme 2,5 mllyon lira geçti. Bursaspor Ju oldnğum için çok mutlıı yum. Uznn yıllar Bursaspor a htzmet etmek isterim» dedi • Kulüplerarası gençler futbol birinciliği Aydın'da başladı. 5 ilden 6 takımın katılmasıyla İki grup halinde yapılan birincilikte A gru bunda Bursa Tofaş, Trabzon îd. Ocagı, Ferlköy; B. grubunda Trabzonspor genç, Zonguldakspor genç ve Kon yaspor genç takımîarı mücadele edecek. Dün yapılan karşılaşmalarda Tofaş, Trabzon îd. Ocağı'nı 10 ye nerken, ZonguldaksporTrabzonspor genç takımlan golsüz berabere kaldılar. • Penerbahçe ve Trabzon spor kulüplerinin talip olduklan Zafer için Giresunspor'lu yöneticiler 20 milyon TL. değer biçtiler. Giresun' lu yöneticiler yaptıklan aCiklamada «20 milyonu klm getirirse Zaferi o aür» dedüer. t • Gençler ve Büyökler Boks teşvik yarışınalan 26 haziranda Izmir'de başlayacak. Izmir Atatürk Spor salonunda yapılacak karşılaşmalar 2 gün stîrecek.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog