Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

20 HAZİRAN 1982 Cumhuriyet 7 Milli Piyango dün cekildi Millî Piyango'nun dün An kara'da yapılan 19 haziran tarihli çekilişinde ikramiye kazanan numaraların lıstesi: 15 milyon kazanan: 064275 (Niğde, GaJatasarayMersin Izmir). 10 milyon kazanam 450509 8 milyon kazanam 120271 (Karşıyaka Ziraat Bankası Çal Şubesi) 6 milyon kazanam 045842 (Karşıyaka Alaşehır). 4 milyon kazanan: 789383 (Erzincan Izmir) 2 milyon lira kazananlar: 774005 (Galatasaray Izmir Ankara Mersın). 731316 (Manısa . Adapazan) 1 milyon lira kazananlar: 570109 (BahçekapıŞekerbank) 726370 fGirne). 848709 (Gaziantep . Anadolu bankası Karşıyaka Bahçe kapı). 077458 (Ankara) 149723 fBahçekapı) 500 bin lira kazananlar: 458178 386554 225641 938891 141176 402919 028851 687393 208145 496382 400 bin lira kazananlar: 076992 101294 948755 818662 027909 130857 794559 484861 645886 894050 216390 469171 950189 958220 095873 029653 775183 122646 821909 410957 200 bin lira kazananlar: 145155 809062 159488 184787 305941 525828 056439 560113 589945 103020 975563 568715 195097 461880 562601 346178 013259 693394 981316 001688 126926 541175 908934 460944 068921 954398 112014 661645 568323 985899 967284 963273 715292 397670 684678 966503 135960 733206 952265 811640 300 bin lira 267995 706243 679713 123325 398903 890517 160576 595456 564191 018011 861705 542393 083322 559483 075882 867607 100 bin lira 991801 776560 073678 704859 104219 957366 528656 391074 542671 619934 642786 662766 493656 902271 850313 781764 565542 142951 967915 507278 kazananlar: 397030 604140 430353 718916 156962 857900 584106 398449 703024 285575 078596 217796 512568 038755 kazananlar: 497086 005347 705231 625632 879583 481664 726944 065669 973397 170785 543625 851563 827507 954356 736502 737678 067259 818137 783490 355249 939529 697744 910145 552668 738370 858101 467207 568770 236899 908619. 50 bin lira kazananlar: 837893 177953 387596 151885 7"S92ı3 847879 280179 331318 904782 816954 745569 641955 613940 929622 470673 215609 558156 368111 885982 867300 190678 825421 640045 618011 794949 478346 102693 508542 272782 183212 656308 858926 532372 863807 637772 560993 962368 714137 140546 126846 122912 405545 684108 880053 702578\ 965514 853943 166813 006342 435193 730031 712710 053810 291710 567033 927129 087243 869834 685631 447359 20 bin lira kazananlar: 36530 89765 67576 86896 62914 72041 29767 44543 80557 90339 53582 31294 76655 6209* 18471 75867 40055 02273 18079 03162 92096 51585 72033 49554 86399 96037 26104 82877 40326 43106 10 bin lira kazananlar: 4723 5860 4052 1339 2549 0057 4580 8810 3654 2984 7221 2037 0431 7873 9763 1895 2053 2615 3276 7563 9501 5915 7859 6063 1598 7766 8828 8553 9146 7079 4 bin lira kazananlar: 279 835 078 178 100 2 bin lira kazananlar: 49 46 65 29 AMORTI 0 saatte 5 Km hızla) dola ı?an bır oto ıçınde, çe<îitij randevularına jctiçnu.t uzere koşuştururken k'> nu'jtuk Buluşma saatımıze va kın saatlerde ıkı ayrı ;sı de daha randevusu VHTII N ukhet Duru il» Is tanbui ıl hudıuU n ıçınde yıldırun hızıyla (yaklaji\ GORDUH «OhUJTUH yakm pekşen Bunlaraan bırıyle (koous mamızı yarıda keserel<> yanm saat gecıkme !İ<i buluştu Dıgerıyle ıse "'n devu saatını bır buuk saat geçfıtıı halde h,\\.\ '.u lasamami'jtı ve artık :ı damın bulıındııgu ypıde kök saimış ve yeyı ı>m olacağına» ınanıyordu Konuşmamızı Nukhet Duru'nun şoforumjze yaptığı «ay aman dikiıtıt et», «bak adam çıktı» ve diğer şoforlere yapf'gt •Hay Allah belanı versingıbı uyarıları arasında ia mamladık Klakson sesîormı, arabanın motor gurultüsunu ve Duru'nun bağırış çağırışlannı çı'.ndıktan sonra teybımızde şunlar kaldı hesabını biliyorum, ne harcadığım parayı. Kım oduyor paralan peki? Ben ödüyorum ama bilmem. Yani tek tek bilemem. Ev masrafını soruyorsanız hayvanlarım. •var. Bir kurt, iki kuş, iki kedi. Bunların yemeği ba yağı tutuyor. Sanırım mutfak masrafım yüzelli bin lira tutar. Ayrıca kırk bin lira kiram var tabii. Elbıse, berber masrafları'' O korkunç. Ne kadac korkunç? Bilmem ki. Mesela berbere giderim, saçıraı yaptırırım para vermem. Aydan aya fatura eder. Para ile uğraşmaktan, para taşımaktan hiç hoşlanmam. E gittiğim yerler de tanıdık. Kimse de bana parayı hemen öde de me? Ya senelik, ya aylık. Berbarım, terzim öyle ça lışırlar Mesela geçen ay ber bere kaç lıra odedımz? Geçen ay galiba 55 bin lira ödedim. Her gun mu gıdersi 9 nız berbere Yok. İşte buçjün mese!a gitmedim. Gün aşırı giderim veya haftada bir. Çahşırken her gün giderim ama. Ne kadar para kazandığınızı da bılmiyor nıusunuz? Bilmem ama verdiğim vergiden bu çıkabilir. Geçen sene dört milyon vcrdim. Bu sene masrafım çok oldu. İki milyon verdim. Elime kalan para kimsenin tahmin ettiği gi bi değil. Yani daha mı az? Çok az. İşte iki milyon, bilemedin 3 milyon. Bu fena bir para de .Günün Kltapları Günün Kltapları Günün Kitapları Akbank ın Ülkerhiz Kültünjne Hizmerkrinden • Nasıl assolist olunur? Önce sıze şunu sorayım Turkiye'de nat.il assolist olunuyor9 Genelde şöyle: Hafif etine dolgun, cömert poz lar verebilecek, sudan olayları mesele haline geti rebilecek, Bizans entrikalarını bana mısın demeden kaldıracrfk esneklikte oldun mu Turkiye'de assolist olmak hiç zor değil. Ama nasıl sanatçı oIunur diyorsanız onu boş verelim. O zor iş... Sız nasıl oldunuz? Ben bu olaya baş koydum, Kaç senelik uğraş. İki gün sonra onüç yıl dolacak. Çocuk denecek yaşta başladım. Onbeş yaşında sabnede kafamda kurdela vardı. Genellikle hanım sanatçılar hep boyle başlar konuşmaya. Çocuk denecek yaşta deyıp kundakta geçen gunlerini bile sahnede geçirdiklerini söyler ler. Sonra bugunku yaşına gelince bu konuda pek suskun olurlar Sız yaşınızı saklıyor musunuz' Ben yasımı hiç saklamanı. Yirmi sekiz ya^ın dayım. " Bakın bunu yazarsanı ilerde aleyhınıze delıl olabılır. Şımdı gençsınız ama beş on yıl sonra başınıza ış açabilır. Yok canım açmaz. Basında o kadar çok yaşı çıkan kişiler var ki, hiç bir şey olmuyor. Hatta bi ri var elli yıldır basında yaşı çıkar. Hâlâ kırkbirini geçemedi. Ben de idare edebilirim. Assolıstlık zor ış der ler Sızın çalışmalarınız başarılı oldu mu 9 Valla kırkbeş gün boyunca bir tek gun bile iş düşmedi. Önce kıskananlar «meraktan» dediler. Meraktan adam bır gece gelir, dört beş kere gelenler oldu. Demek bir şeyler buldular ki... Ben şunu yapıyorum. Sevdiğim şarkıları alıp bunlara kendi yorumumu katıyorum. Başarılı da oluyorum sanıyorum. MACMİLLAN IKTISAT SERJSI "Macmıllan Iktisat Serısı'nin amacı oğrencılere ve araştirıcüara, iktisadın behrli dallarmda, ozellıkle gunumuzdekı tartışmaların yoğunlaştığı konularda gorulen gelışmelen kısa ve eleştırıcı açılardan tamtmaktır." YALÇIN YAYINLARI Rifat ILGAZ dan 6 Dev Eser 2 ödül alan yapıt 1982 Orhan Kemal Roman Ödülii 1982 Madarah Roman Ödülü «Ben kapalı elbiseler içinde daha seksi olduğuma inanıyoıuııı.» Nükhet Duru: Yıldız Karayel 250 TL. Ne kazandiğımı, ne de harcadığımı bilirim • ''Ama dünyadan habersiz degilimdir yani, yanlıs anlamayın...,, «Hafif etine dolgun, cömert pozlar verebilecek, sudan olayları mesele haline getsrebilecek, Bizans entrikaiartm bana mısın demeden kaldıracak Nerde o Eski Usturalar 150 TL. Rüsvetin Alamancası 150 TL. Palavra 150 TL. Radarın Anahtarı Uluslararası Tıcaret Pohtıkası (D Robertaon) FaydaMalıyet Analızı (D W Pearce) , Para Polıtılçası (D Fıscher) Refah Ekonomısıne Bır Bakı; (SK Nath) ttjhjrhtzmeıtennde de 150 TL. Değil ama hayat da pahalı. Ekmek bile kaç li ra oldu? Kaç lira oldu 9 Bilmem on lira mı? tstanbul'da yirmi li ra. Peki et kaç lira biliyor musunuz? Sekiz yüz lira mı? Sekızyüze de vardır. Ortalama beşyuz lıradan başlıyor. Altıyuz, yedıyuz lıraya kadar var Demek Levent'te bizim orda sekizyüz lira öy le duydum. Ama dünyadan habersiz degilimdir yani yanlış anlamayın. «a # «Ama hayat pahalı» Hababam Sınıfı 250 TL. Adres: Klodfarer Caddesi No. 24/3 TÜRBE İSTANBUL $ «Kocam olacak adam» Yok canım olabılır. Ben yıne sarkıcılıgınıza doneceğım. Ne kadar daha sahnede kalmayı duşunuyorsunuz? Dediğim gibi onüç yıl oldu. Bu işi onbeş yılda bırakmak demeyeceğim de çok geç olmadan aile hayatına girmeyi dü şünüyorum. Evhlık mi yani? Evet evlilik. Evlenınce bu işi neden bırakıyorsunuz? Ikısı beraber yurumez mi 7 Benim şu tempomla işte görüyorsunuz (otomo bıl gezismi kasdedıyor) hangi erkeği yani kocamı mutlu edebilirim. Adam herkesin bize baktıgına mı yansm, benim bir gecede kazandıgım parayı bir ayda kazandığına mı yansın... Şimdi böyle deyince siz Cumhuriyet şey yaparsınız. Evet kazanıyorum ama kimse masraf larımı düşünmüyor. Senden az para kalıyor bana onu düşünmüyor. •i Kimden, benden mi? Yok yani kocamdan.. Kocam olacak adamdan. Hadi bunu düşünmüyor diyelim, karısınm yüzünü göremeyecek. Adamı geçtik. Diyelim adam şapşal. Bunlara katlanıyor, ya çocuk... Çocuk nasıl terbiye edilir? Çocuk da istıyorsunuz yani? Aaa çocuk istiyorıım. Senede iki üç ay ça lışnı a ile bu olabilir. Çocuk mu' Hayır yani iki üç aylık çalışma ile evimde oturabiürim. Bu arada çocuğa da bakabilirim demek istiyorum. Yoksa evde kalacağız nerdeyse.. Ben de onu soracaktım Bızım memlekette kızlar 28 yaşında kendilenni bıraz evde kalmış sa yarlar Sız saymıyor musunuz'' Şimdilik öyle bir duygu yok. Zaten kime söylesem inanmaz. Çok talip çıktı ama işte... ftızMiama Serhat H n kıup 50 a AKBAIVBK yayın dıinyasında en önde yazko tktibas SÜRELİ YAYINLAR TARAMA DERGİSİ Cıltlenmış ılk yıl 1.100. TL. 2 yıl abonesı 1.000. TL. PosU çekl 124427 HABEKL.EŞME: Juna Cad. 14/3 XYX: 17 43 42 35 34 18 4NKARA esneklikte YENI KITAPLAR ASlMBEZlRCİ/deneme COK KAPILI ODA/160 TL. VECİHİ TIMUROGLU / inceleme VARIDAT/ 120 TL. M. HACIHASANOGLU / roman TRENLER YINE GIDIYOR / 240 TL. İSMAILUYAROĞLU/şıır ŞIIR KITABI /60 TL. YENI BASIMLAR ANKARA YAYIN ÜRETÎM KOOPERATİFİ Viba Çarşısı Kat 3 No:355 Ulus/ANKARA ÇAĞDAŞ FANTAZYA •Pociiier Kültür Acısından BilimKurgu ve Korku Sinemasr UNSAİ O^KAY HALK ŞİİRİNDE GERÇEKÇIÜK RIZAZELYUT * ENVER GÖKÇE VASAMI/RUTUMSMRI.ERİ * SOSYAL BJLIMLERDE APASTİRMA VE METOD CAVİT ORHAN TUTENGİL ELEŞTIRIYEBEŞKALA BEDRETTINCOMERT * TARlH ÖĞRENIMINE BASLANGIÇ YAŞA.RÇAĞLAYAN * SOFBAMDA KAVAL SES! (Çıkıyor) ADNANYUCEL / • 9 Gerekiyorsa açarım «Ekmek fiyatını bilmem ama dünyadan habersiz degilimdir.» oldun mu, Turkiye'de assolist olmak hiç zor değil.» lur da biz küçük J. P. SARTRE / inceleme VAROLUŞCULUK / 100 TL. Cev Asım Bezırcı Bu başarıda seks'in rolu yok muydu? Benim için yoktu. Ben bacagımı, göğsümü, sırtunı öyle açmam. Yani açarım da gerekiyorsa Elbisemin orasında yirtmaç olması gerekiyorsa o yırtmaç vardır. Üstelik ben kapalı elbiseler içinde daha seksi olduğuma inanıyorum. Fakat eskıden çekümış fotoğraflarınız var. Ben bır kaç tanesını gordum. Çok seksı şeyler. Bı raz soyunmuşsunuz galıba vaktıyle. Onlar onyedi onsekiz yaşında çektirdiğim bilinçsiz fotoğraflardt. Ba na da faydası değil zararı dokundu. O yaşta nasıl seksi olur ki insan. Aptal aptal bakıyordum. Son ra şarkı söyleyince Nükhet Duru oldum. Nukhet Duru oünak sizı mutlu etti mi? Ben hep mutJu oldum zaten. Içinde bulunduğum şartlara adapte olmayı öğrendim. Şu anda şöhret dersen var, pa ram var, seven ve sevmeyenlerim var. Kimseye kötülük etmediğim için geceleri de rahat uyuyorura. Yalnız bizim özel hayatımız olmuyor. Genç liğim ve sıhhatim gidiyor. Sinirli oldum bu yüz den. özel yorsunuz basınında zm epev hayatım yok di ama magazin ö?el hayatınıdolu geçtiğine dair yazılar var. Onlar genellikle gerçek dışı şeyler. Bu da benj pek rahatsız etmiyor. Biliniyor yalan olduklan. Ama bazen üzülüyorum. Can ciğer kuzu sarması olduğum bir arkadaşımla «aşk yaşıyorlar» dendi mi üzülüyorum. Sonra dergide değerim olan yer den daha az yer verdiler mi, o etine dolgun hatunları n resimleri kapak o sak üzülürüm. Pekı unlu bir sanatçınm masraflarına geçelım. Ne kadar para harcarsınız ayda veya yılda? Bilmem. Ne paramın kalır BÜTUN KITAPCILARDA YAZKO P K 442 Sırkecı IST avukat emcet olcaytu • RİFAT ILGAZ fÇıkıyor) VAŞAMI/BÜTUNŞIIRLERİ Genel Dagıtım; CEMMAY * ' demokrasmın esas dusmam dış saiaırtjanriir Sovyetler Bırlığlnın nalkiarm ozgurluk mucdOeıelerını ıstısmar stmesi blzleri aıaatmamalıdır .. özgürlük dusmam saidırgana. ancak ozgürtük bayrağı yuKâcltılerek dırenıiebılır Bundan doiayıdır ki 'VA 02 GUR VE GUCLU BIR TURKJYE' vd dd KARANLIK VE ESIR 8İR TURKIYF" KIRACI Sulhi Dölek'üi üçüncü romanı KARACAN YAYINLARI Kiracılar kadar ev sahıplerınin de okuması gereken bu romanda değışık bır gülmece tadı bulacaksınız. «Yükselişimde seksin rolü yoktur Ben bacagımı, göğsümü, sırtımı öyle açmam Yani açarım da gerekiyorsa.. Elbisemin orasında yırtmac olması gerekiyorsa o yırtmac vardır Kapalı elbiseler 0 «Üç yıllık plan» «Elime kalan para herkesin tahmin ettiği gibi değil. İkl milyon, bilemedin uç milyon.» Ne diyorsunuz taliplere' Kibar bir dille reddediyorum. Aslında bugü (Arkası 9. Sayfada) 50 TL btanbul: SAYKitap Pazarlama Dağıtım Anadolu GEMMAY Dağıtım Isieme Adresi: Nuruosmaniye Caddesi 3/3 Cağaloğlu istanbui içinde daha seksiyimdîr.»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog