Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

20 HAZİRAN 1982 KÜLTÜR YAŞAM Cumhuriyet 5 insanoğlu tuhaftır Oddiyet Bankalar Faiz Yarışında Cgf* © Korkunc yansta herkes nefes nefese kosuyor... Kimse parasının anasını yemıyor artık. Faızını vıyor. «Faiz nasıl yenir? Insan fai/ yiyecek kadar vicdansız olabilir mi? demeyın Oluı. B'z gozlerımızlegorduk Şoy le yıyorlar Cok kolay. Iek gıdıyorlar «Paramızın uç ayiık. yüzde yüzkırkbeşten. efendime söyleyeyim, biJnıem şu kadar t u u n faizini hemen rita ediyoruz» dıyor lar «Tak o dakka elektronık olarak faizi koyuyorlar onlerıne Bazıları da açmış agzını aval aval bakıyor Vaaay bu neeee? Para be para Adam bu kadar parayı bırarada gorur de çıldırmdz mı' Gorgulu ınsan çıldırmaz Efendıler. demek kı sız çok basıt ınsanlarsınız. Parasını faı?e yatıran bir faız kıbarı centılmen olur. Beyefendı Supe r sıstemden faız alıyorsunuz. homurdanarak langırt cebe atıyorsu nuz. Ondan sonra da tatıle çıkıp caka atıyorsunuz. Kız çıkmış bısıkletin ustune, pa ru çekenlere el snllıyor. Fılıiız" Meraba \'uraı babaaal Paraları bırak faizlere bak... Sanayii... Banker... Banka... Anasını ellemeyin Sulhi DÖLEK Hanımın bababindan kalma bır ev vardı. Bır ıkı yıl once satıldı. Bızde baldız, kayınbırader bol. Payımıza duşen para oyle aısa almaya falan yeleceıc gıbı değıldı Hanım bpnden akıllıdır. «Altın alıp bir köşıeye koyalım Rıza.» dedı. «Oğlan yakında askerden döner. Evlcnmek falan isterse.... Eh, ısteyebılırdı de. Şımdı gençlığm aklı bır karış havada. Evlenınek de ıster, kendıne ayrı ev açmak da. Gençlerüe sorumluluk mu kaldı? Biz duşünurken, bu faız turyası başladı Soyledım ya, hanım benden akıllıdır. «Aman Kıza,» dedı. «Sakın bankere mankere vermeyeUm. ijıınu sağ latn bir bankaya yatıralım.» Oyle yaptık. Bır vıl vadeyle yatırdık. Yatış o yatış. Oglan askerden dondü. îş tuttu. Evlılik aklına gelmez gorünüyordu. Biz de ses etmedık. Bankamn vadesı doldu. Gıttık. «Buyrun, bu faizlniz.» dedi bankadakı adam «Sağol da. »unun anaparası...» «Anasını ellemeyin,» dedı. «Yabu, olur mu? Bir yıl demiştinizj» <T.imam. Sözümüzden dönn A .. \ma aııasını bizde bırakı .!i7. slz kazançlı çıkarsınız. Bakın. vaıleleri kısalttık. Faizler de şu kadar arttı.» Ağzımızdan gınp burnumuEdan çıktı. Altı ay vadeyle paramız gene kaldı bankada. Bu arada oğlan nışanlandı. Böylesi daha ıyıydi. Paıayı çeküğımızde de nıkâhı yapardık. Alu ay sonra kaışımıza bır baska laf ebesı çıktı bankada. «Amaıı, anasını ellemeyin!» dedı. «Faizler öyle arttı ki, bildiğiniz gibl defll. Hem artık ikl ay vadeyle de yatırabilirsiniz.» Varsın oğlanın nıkâhı ikı ay gerıye kalsındı. Faızi aldık, ana smı bankaya bıraktık. Oğlan ıkı ay bekleyemedi. Eorç harg nıkâhı yaptık. Ikı ay sonra gene artmıştı faizler. Bu seler bır aylığma yatırdık anaparamızı. Sonrasını az çok kestırebılırsınız. Şimdl her aybaşı bankaya gıdıyoruz. Bızı bır güzel yıkayıp yağlıyorlar. Faizi elımıze venyorlar, anasını vıne yatırıyorlar. «Rıza,» diyor akıllı karım. «Faizler iyi de, anasımn gidişl kötü.» Adağım var: Paravı kurtarınca kurban keseceğim. Tabıi kurbarıa yeterse. İlk yatırdjğımızda o parayla beş tane besıli koç ahnıyordu. N'aber anam'' Valla n'oolsun faiz ytyoruz.. Biz de faız yiyoruz. Al lahımıza sukrediyoruz.. BANKACILAR OYNATTI Faızler serbest bırakıldığından ben, hesap yapmaktan uyku yuzu göremeyen bankacı laV sonunda oynattı. «Ayşe hanımın ikinci aylrk hesabından, yüzde kirkbeş buçuk faizle.. Mahmut Beyln yüzde altmısdan aitı aylık vadeli hesabınt.. thsan Beyin yirmi gfinlük faizinl Selma hanımın ana parasıyla birlikte toplam hesabını.. Altı günlük. yüzde elliikiden... Aaaaav Aaaaay bana bi şeyler olu yooooo! Ay, içimde bi sıkıntı vaaaar. Bana geliyoooo» derken ovnattılar ısjte Fotograf'ta hesabın ıçınden çıkamadıkla rı ıçın şıkır. şıkır oynayan bankacılar goruluyor. fFotO: UB1 HISARDA, DOKUZDA Umur BÜGAY Akşamdan saatı kurduk. «Tam dokuzda orada olmalıyız» dedi karım. En geç 6 30'da kalkmalıydık. Yattık, uyuyamıyorum. Sağa dön, sola dön olmuyor.. Kaç numaralı otobus gıdıyor Hısar'a acaba? Otobus tanfesıni Beyazbank venyor. Sabahın o saatında kalabalık da olur. Olsun. ışin sonu ha yırh... Tam dokuzda. İyi para var. Gecenin karanlıgında, «Şıraak!» dıye bir tokat yedim yuzüme Sıvriler bastırmış olacak. Sıçradım baktım, karım. «Tam dokuzda» dıve inledı uykusunun arasında. «Unutma, Hisarda» tlk taniştığımız günlerde ol sa neyse... «Rüyalanna giri yor artık senin para» dedım kıvranarak . Olacak şey de ğil. Benım de gözümü para hırsı bürüdü. Kaçınrsam adam değılim. Çıktım bizım mudüre ızın aldım, «Oişim ağrıyor» dedim, «Yann izin verirseniz çektlrmek lstiyorum.» Hangi Hisarda acaba? Anadolu Hisan olmasm. Yok sa Sıvn Hisar mı? Sonra neden sekız buçukta değıl detam dokuzda? Düşün du şun çıkamadım içinden. Boş ver... Ben yann sabah tam dokuzda canımı Hisar'a ata yım gerisi kolay. Parayı denkleştirmek için bu ay ne kirayı verdim. ne elektrik faturasını ödedım. Üçyüzbın Hra oldu hepsi. Faizıni •tıaya başlayınca mudur bile şaşıracak vaşamıma. «Ulan bu adam n'ooldu?» dıyecek. «Ayın sonunda bile eve bir şeyler götürüyor». Oooh kurtulduk. Yann erkenden kalkıp doğru Hisar'a giderun. Şunun şurasında bir ay dişimı siKacağım... Üçyuzbinın aylık taızı büyük para... Ye. ye bıtmez... Oğlana bi top ayakkabısı, çoktandır ıstiyordu. Hanıma gözluk. Guneşe ba kamıyor fukara. ötekı ay kendime de bir pantolon alırun. Oturmaktan pırıl pırıl parladı yüzü . fçenyi de gostenyor. Gelecek aydan sonra borç almak. avans is temek yok... Yann tam dokuzda Hısardayım.. Kanm mışıl. mışıj uyuyor «Kalk» diyesim geldi. «Kalk geceden gidelim. Uyku tutmuyor beni>... Dokuzda biliyorum... Bes geçe gıtsek faızi miz azalır. Adam boşuna mı tam dokuzda diye inletiyor ortahgı?... Dokuzda oradayım... Tam dokuzda..: Dokuuuz..; Uyuyup kalmı Yüksek gelirli StNtRSlZ faiz Adamın sl nirını bozmayan faız. Halıs dana etınden Keraiksız. Dört kilo bonfıleye yanm kı lo kıyma, gunluk faız. Parmakkapı. kasap Şukru'de GİZLf faiz Parayla iman kimde bpllı olma7 Para ol mayan yprden t'ai? çıkmaz Huylu huyundan vaz geçmez. Bi/im hastalı£ımi7 da faiz. Edime'de kaportacı Rüstpnı'e gpl A£7ina f'«İ7 la fı alııia Elinde bir karanfil olsun. Sen al faizlni vemo Bol faizli ne bak. Aramıza girenler Allahtan bulsun. MANTARLI faız. Mantar gıbi yerden biten faiz. Sakıp'ın cebinde acaıp çoğalıyor. O bıle «Yav bu faızi n apıcaalz? Viyım mı ha. vıvım mi"?» dıve çıldırdı FAfZ ÜSTU az döner Ptlavla iyi gider. Üstüne so&uk bir bardak su içmeyi unutmayın SKRBEST taız Hıç bir bnğlanttsı voktur Gontu kımı çekerse ona gıder. Ne de Küçük ilanlar mişler? Faizi kendi başına bıraksan ya davulcuya kaçar, ya zumacıya. Bugun Işıklar, yann Özal, ertesi gun Pışıklar... MEŞHUR faiz. Tanınmış faiz. Kimse Avrupa güzelinin adını bilmez bu faizi bilir. Piyasaya çıkar, bulvarda dolanır havasını atar. FAÎZE verin. Ünlü moda faızidır. Defılelerde görulur. Kıvrak faizdır tkı calkalar. bi kıvınr parası olmayan da bu faıze yatınr, OONMUVOPPU A OURMU AS Bankanızla Mavi Yolculuk Faat ORER Falz jranşı ve ona bağlı reklam yarışı ışık hızına ulaştı. Mevduat yarışı, ayıp tır söylemesi su dökroe yarışma benzedl. Bankerler daha önce, ortalıgı batırdıklanndan şim dlllk pek sesleri çıkmıyor. Bu kez «Meydant falzi mangizıe yağlanıp fırlayaa lar arasında sadece bankalar var. Onlar da balka gO vence verebilmek için en yetkili pehlivanlarım meydana sürmüşler: Doğrudan doğruya «Şube MüdUrü»ne gelin. ö bür çalışanlar saksıdır. kulak asmayın... Müdüre de adam çağırılır mı? Biz ondan daha büyük bankayız yahu! Siz en iyisl bize gelin. «Genel Müdür Yardımcımızı» kucaklaym. Boş verin bu lâflara. O lâflar havaya... «Genel Müdürümüz» açmış kollan nı sizi bekliyor. Ne verirsen elinlen o gider seninlen. Haa taneden yeni çıktım, mem lekete gidecem abi!.. Hop hooop! Kim salverdi bunu buraya? Çık dışan lan! Hepsi palavra. Alın pa ranızı. kimsenin sözüne al danmaym. îti var, uğursuzu var: siz onlara uymaym. Tren glbi dosdogru bizım «Idare Meclisl»nın odasına dalın. Biz paramzı alır mecltsimizde bi güzel idare ederiz. Meclisimizin şenliği her daim hoştur. Memnun kalırsınız. Pişt pişt' Arka kapıdan «Sırlı»ya gel cığerım. Ver paranı buraya. Afferım sana. Al bakayım, bu hedi yen. Bır adet «Mavimsi ¥ol culuk Bileti». Güneşli faız diyarına bankamızla mavi yolculuklar dilerız. Bu da «Sırü Hesabınm» cüzdanı. Sarı metresli Mehmet Ağa İsvîçre'den azar azar öder hesabı... Reklamlarla bu kadar süc boğaz etmeseler paramı birinden birine mutlaka yatı racağım. Yalnız, aym yırmisinde cebimde kaian dört DtD. ' ^ O NE BVTtJ t*e 61MIK Babalar Günü... Babalar Günü... Baba Babalıktan istıfa dilekcesi Şakir BALKI Sayın Turgut Özal. Bugun «Babalar Günü», sizin babalıgınızı candan kutlarnn! Bende baualık filan kalmadı. Nasıl kalsm kı, almış olduğum maas on gün ya gidlyor ya da gitmiyor. Bizim kızanlara ayakkabı alayım dedım. maaş suyunu çekti.. Bşim *Yazlw gıysı istenm...» diye tutturdu Eline para yerlne başka şey verdim Herşey ateg pahasına. Bir kilo kuru fasulve 230 papel, et öyle, tereyag 600 Hra... Giyim öyle yıyım öyle... Bu manzara karşısında insanda babakk kalır mı? Evdekilerin yüzlerine bakamaz oldum. Utancımdan önce bıyıklarud (kırk 3nlhk) kökünden kestim, olmadı.. Barl dedim şu kıçımdaki pantolonu çıkarayım da entari giyeyim, işime gelmedi. Seeiml kadm sesine benzetmeye çalıştım.. Sonra düşundüm. 'En tyisi», dedim. «Bülent Ersoy gibi kendimi ameliyat ettireyim.* Ne edeyim şaşırdım. Bu maaşla erkeklik taslanır mı? Böyle bir baba olacağıma, vanp Top Güncel Babalanma Terör ile soykırımı Gene geçti en ön safa. öte yandan Ispanya'da Özdeş oldu top'Ia kafa. Adalarda post deldirdi Arjantin'in Diktatöru.. Bu ikili oyunlann Kovboy Reagan basaktörüj Ortadoğu kanlı saha Yan hakemler ABD'eli. Irkçı şöven Israil kım Bır gün öder ol bedeli. Tüm halkımız yinelerken Yurt ve dünya banşını Bankacılar sürdürürler Her gün faiz vansını.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog