Bugünden 1930'a 5,457,929 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 4 KÜLTÜRYAŞAM 20 HAZİRAN 1982 televizyon 13.30 HABERLER, 13.35 GÜNAYDIN 14.10 PAZAR SİNEMASIr «KÎBAR HIRSIZ» KtBAR HIRSIZ»: (The Thief Who came to Dlnner 7 Yönetmen: Bud Yorkin / Oyuncular: Byan O' Neal, Jacqueline Bisset, Waren Oates, Jill Claryburgh, Charles CioÜi / 1973 yapunı / 105 dakika. Ikinci sınıf güldülere ımzasını atan Bud Yorain (birkaç hafta önce de «Amerikan Usulü Boşanma» filmınl ızlemiştik), bu kez bir 'kara komedi' denemesi yapmış. îlglnç oyunculara karşm film, pek başanlı değil. Bu tür bir filmin gerek tirdiği tempoyu ve kahkaha attıracak olayları yaratamıyor yönetmer».. Ama, bizde daha önce gösterilmemiş olan bu film, Ryan O' Neal ve Jacquelina Bisset gibi 2 popüler oyuncunun hatırı için sanırız bir hayli seyirci bulacak.. Doğallıkla Pazar gezmesinden veya denizden özveride bulunanlar için... Sahi, TV ılginç filmleri sanki kimse seyretmesin dlye yazboyu Pazar gününün tam ortasında göstermeyi sürdürecek mı?? Merak ediyoruz Uluslgygynsı lOJsfanbul festiygli Salim ALPASLAN Bir çok solist topluluğun, ülkemizde pek rastlanmayan organizasyon başarısı için de bunu İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı ile festival boyunca hummalı bir çalışma içinde olan görevlilere borçluyuz tabii kendilerinı gösterme olanağını buldukları tstanbul Fes tivali'nin onuncusu bugün başlıyor. Sanatsevenler zengin görünümlü festivali Atatürk Kültür Merkezi'nden Rumelihi sarı'na kadar geniş bir İstanbul haritasında 200 İle 1000 lira arasında bir ücret ödeyerek izleyebilecekler. Bu ilke yalnızca Nureyevli Londra Festivali Balesi için bozuldu ve biletler 400 . 1500 olarak saptandı. Etkinlikleri en önemlileriyla birlikte özetlemeye geçmeden ce, birkaç nokta üzerinde dur mak yararlı olacak. Hiç şüphe yok, bilet ücretlerinin asgaride tutulması için yetkililer, festival adına büyük özveride bulunmuşlardır. Ancak yine de bir gösteriyi şöyle keyifle izlemek için cebinden bin lira çıkartabıleceK kaç kişinin bulunduğu epey tartışılacak sanınz. Gerçi İstanbul Festivali, üyesi bulunduğu Avrupa Müzik Fes tivalleri Birliği içinde yeri gelmişken böyle bir örgüte ka bul edilmlş olmanın Türkiye adına ne denli gönendirici olduğunu, 10. yıh nedeniyle bir kez daha vurgulamak isteriz virtüözları en ucuza ayağımıza kadar getlrme başansını göste ren bir düzenleme, ama bilet fiyatlarımn göze batmasının önüne geçilemedi her nedense. Bu y*:, oncekilerde rastlama dığırr.;: kon.ferans dizisinde Fa tih döneminin sanatını, Mimar Sinan'ın mimarisini, Türk çini ve mmyatür sanatını da tanıma olanağını bulacağız. Peki ya edebiyat? Edebiyat toplantılan na, yılın gündemdeki tartışmalanna edebiyat ustalannm söy leşilerine niye yer verilmediği, şüphesiz edebiyatseverlerin ortak bir somsu. Gelelim televizyon konusuna. Festivalin TV'den hem de renk lı yayınlanan Dünya Kupası maçlarıyla beli ölçülerde rekabete gireceğı ortada. Bizde oy nanandan başka bovutlar taşıyan bu artıstik mücadele madem kı günoel, elbette yayınlanacak. Ama aynı TBT'nin festi val ıçın ne «iyilik» düşimdüğünü de dehşetli merak ediyoruz. Uluslararası 1. îstanbul Caz Festivali müthiş bir üvey evlat muamelesi gördü, Avrupa'nın en iyi caz topluluklannın bir araya getirildiği bir düzenleme es geçildi. Bugüne kadar somut bir girişim olmadığına gö re, bu festivali bekteyen akıbet de farksız galiba. Bu yılki festivalin bir başka yönü, gelen yabancı toplulukla nn turnelere götürülmesı yolundaki çalışmalar. îyiniyetlı, olumlu bir girişim. Dileğimiz, hedeflenenin gerçekleşmesi. Çeşitli yokluklar ve yoksunluklar içinde yapılabilen festi Bu yıl bir hafta uzatılarak 22 temmuz tarihine kadar sürecek olan festivalin «yabancı» gözdelerinden bazılarmı şöyle sıralayabiliriz: Paco Pena, Frankfurter Kantorei, Haydn Trio, Sofya Solistleri, Malambo Latino Dans Topluluğu, Berlin Filarmoni Oda Orkestrası valı, yine bu sütunlarda gün be gün ayrıntılarıyla vermeye çalışacağız. Ancak gözde topluluk ları festival öncesinde kısaca tamyalım: Bu yıl müzik programlan ağırhkta. Festivalin bir hafta uzamasmda yerli gösterilerin yo ğunluğu kadar kuartetlerin, trıo lann da çokluğu etken oldu. Açılışta Gürer Aykallı, Suna Kanlı, İstanbul Devlet Senfom Orkestralı bir konser var. Adnan Saygun'un 75. doğum yılı nedeniyle onun eserlerine ayrılmış tümüyle. Orkestramn flcinci konseri, Federal Almanya'nın en büyük korolarmdan Frankfurter Kantorei ile birlik te. Bu arada İzmir Devlet Senfo ni Orkestrası da dinlenebilecek. Oda müziğinde Ankara Oda Orkestrası'nın her yıl me rakla beklenen konseri, Berlin Filarmoni Oda Müzigi Orkestra sı, aralarmda iki de Türk sanatçmm bulunduğu Yeni İtalyan Altısı, yine bizden bir top luluk Yücelen Yaylı Sazlar Dörtlüsü. bircok festivalin gdz de ekibı Varşova Dörtlüsü, Ma car Bartok Dörtlüsü, Viyana Okul'nun zarif geleneğini sürdüren Haydn Üçlüsü ve başarı 15.55 16.20 17.05 17.30 17.55 SÖZ GENÇLERİN SAVAŞ YILDIZI DÜNYADAN ESİNTİLER TAŞ DEVRİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ TOPLU PROGRAMI Süheyla Altmışdört yönetimindekl Istanbul Üniversitesi Korosu, «Gözümdc daima hayali cânâ», «Gelse o şuh meclise», «Görsem senl doyunca», «Aşk oldur», «Kim kılar canın feda», «Bin ile sevdim seni», «Sevdlm yine bir nevcivan.» 18.15 20.00 20.30 20.55 21.10 21.15 İNGİLTERE ÇEKOSLOVAKYA DÜNYA KUPASI FUTBOL MAÇININ NAKLEN YAYIN1 ÖTEDEN BERİDEN HABERLER HAVA DURUMU SAZ ESERİ STÜDYO 1 Programın konulan Diyarbakır'm Çermik ve yöresinde görülen çermik hastalığı, Ankara Yüksek îhtisas Hastanesi, TSE'de tüp gaz kontrolleri ve 1982 'de Turizrn çalışmalan. Müzik bölümünde Mustafa Vural, «Ben senl hep mazideki halinle taturım», Aİ Bano, Bamina Pover «Felicita» yı söyleyecek. 22.00 İSPANYA YUGOSLAVYA DÜNYA KUPASI FUTBOL MAÇININ NAKLEN YAYINI 23.50 HABERLER 23.55 KAPANIŞ 05.00 Açılış, 05.05 Ezgl kervanı, 05.30 Sabah şarkıları, 06.00 Kısa haberler, 06.02 Bölgesel yayın, 06.30 Köye haberler, 06.40 Günaydın, 07.30 Haberler, 07.40 Bölgesel yaym, 09.00 Kısa haberler, 09.05 Tatıl sabahı, 11.00 Kısa haberler, 11.05 Reklamlar, 11.07 Hafif müzik, 11.15 Solistler geçidi, 11.45 Türküler, 12.00 Kısa haberler, 12.05 Unutulmayanlar, 12.55 Reklamlar, RadyoTV programları, 13.00 Haberler,, 13.15 Saz eserleri, 13.30 Bölgesel yayjn, 15.00 Kısa haberler, 15.05 Beraber ve solo şarkılar, 15.30 Türküler ve oyun havaları, 16.00 Kısa haberler, 16.05 Çeşitli Türk müzigi, 16.30 Hafif müzik, 16.45 Türküler, 17.00 Bölgesel yayın, 18.55 Reklamlar, 19.00 01.00 TRTII ile ortak yaym, 19.00 Haberler, 19.30 Türkü TRTI radyo ler geçıdi, 20.00 Tarla donuşü, 20.20 Solistler geçidi, 20.45 Yeni sesler, 21.00 Kısa haberler, 21.05 Film müzikleri, 21.30 Spor dergisi, 22.00 Kısa haberler, 22.05 Stüdyo kayıtlarmdan, 22.35 Beraber ve solo türküler, 23.00 Haberler, 23.15 Bizden sesier, bızden melodiler, 23.45 Oyun havaları, 24.00 Kısa haberler, 00.05 Sevilen eserler, 00.55 Günün haberlerinden özetler, 01.00 Program ve kapanış, 01.0505.00 Gece yahavaları, 03.00 Sabah için müzik, 09.00 örnekleriyle Türk musikisi, 09.15 Türküler ve oyun havaları, 09.40 Tasavvuf Musikisi, 10.00 Çocuğun dünyası, 11.00 Küçük konser, 11.30 Türküler, 11.45 Türkçe sözlü hafif muzik, 12.00 Şarkılar, 12.15 Gençlık saatı, 13.00 Haberler, 13.15 Hafif müzik, 13.30 Ses ve saz dünyamızdan, 14.00 Çeşitli sololar, 14.20 Türküler geçidi, 14.40 Şarkılar, 15.00 Her telden, 15.30 Şarkılar, 16.00 Hafif müzik, dünyasmdan seçmeler, 16.30 Türküler, 16.45 Şarkılar, 17.00 Saz eserleri, 17.15 Ülkeler sesleniyor, 18.00 Yurttan sesler, 18.30 Fasıl, 19 00 01.00 TRTI ile ortak yayın rısı. TRTII 07.00 Açılış, 07.02 Solistler. den seçmeler, 07.30 Haberler, ,07.40 Türküler ve oyun larını sık sık basında nizlediğimiz Elif Bedii Aran tküisi var. Resitallerde, gitarseverlerin geçen yıllardan da anımsayacak lan Flamenco ustası Paco Pena yer alıyor. Bir başka gitarcı Alexandre Lagoya da program da. Bizden Verda Erman ile Ayla Erduran'ın yanında Pransa'nın «Pallini»si bilinen François Rene Duchalle, Çaykovski Yanşması birincilerinden Sov yet Vladimir Krainev, Arjantin in «harika çocuğu» Bruno Gelbar, Stradivarius kemanlı Ulf Hoelscher festivalin yorumculan. Festivalin ve hepimizin yü zünü ağartan bir başka resital. de, ülkemizin adını yurt dışında başarıyla duvuran Leyla Gen cer'den. (Gencer'in hâlâ Devlet sanatçısı seçilmemiş olması ne acı!) Bale denlnce hemen Nureyev'i daşüneceğiz tabii. Londra Festival Balesi ile birlikte TUrkiye'ye gelecek Nureyev. Ma radona İle Falkland ile pek sün cel olan Arjantin'den bir konuk ekip var: Malambo Latino. Bizce kaplı bir kutu, ama her halde ateşli, her halde hareketli bir topluluk. Melih Cevdet Anday'm Turgenyev'den önce dillmize, son ra tiyatromuza kazandırdığı «Babalar ve Oğullar» Kent Oyuncular'nın festivale bir katkısı. Devlet Tiyatroları «Kral Lear»i sunacak. Ama îstanbullular Başkentten asıl DTCP Üniversite Tiyatrosu'nun «Belpelerle Kurtulıış Savası ve ÖlümDoğumEvlenme»sini bek liyor. Folklor yine Balkan tilkeleri agırlıklı. Folklor gösterileri arasında SSCB Azerbay can Halk Dansları Topluluğu'nun işaretlemekte varar var. Geleneksel müzik programm da yıl içinde dinlediğimiz, seçkin Türk Müziği ve Halk Müziği topluluklanmız, kukla mimde Macarlarla birlikte karagöz kukla var. Caz müziği programını bugüne kadar çok övülen Macar Omega'mn yanı sıra ABD'lı Marion Willı. ams, Steps Grubu ve Radny Weston oluşturuyor. Konak Sineması'ndaki «Sa> nat Filmleri Haftası»nda «çağımızın en ilginç sanat filmleri» gösterilecek: Ken Russell* in senaryosunu yazdığı ve yönettiği «Valentino» (Oyn. Rudolf Nureyev Leslie Caron) dızinin ilk filmi. Delacorta'nın romamndan beyazperdeye uyarlanan «Diva», üç saatlik «Moliere», Macar naif resim sanatının ustalarından Tivador Csontvary'nin yaşam öyküsünü anlatan «Csontvary», Gen$ Amerikan sinemasmın ünlü yö netmenlerinden Martin Scorsese'nin çok konuşulan «New York, New îork» bir Çek kur delesi «Bajecni Muzi Sklikou» (Şu Çllgın Sinemacılar) ve Mankıevvicz'in «Les Beaux Souvenirs» (Güzel Anılar) başlıklı filmleri 1219 temmuzda ya zın sıcağına göğüs gerebilecek sinemaseverler için hazırlandı. Festivalin öncekı yıllara oranla yoğun bir sergi programıyla bezendiğini görüyoruz: Atatürk Kültür Merkezî'nde Şakir Eczacıbaşı, Ressamlar Derneği, «Kuşaklar 7» fotoğraf, Hüsnü Züber'ın dağlama ile Anadolu Kaşıklarmda Osmanlı Kumaş Motifleri, Amerikan Caz Afişleri, Urart Sanat Galerisi'nde Sanatçıya Saygı özgün Baskılar, Avusturyalı Res sam Axl Litschke, Taksim Sanat Galerisi'ndeki Grafikerler Meslek Kuruluşu, Hoffnung'un Muzikal Dünyası, Resim Heyke4 Müzesi'nde Jugendstil Sanat, Günümüz Sanatçıları 3. İs tanbul Açıkhava Sanatın Doğrı uğu, Galata Sanat Galerisi'n de 1820 1920 Pentürde İstanbııi ve İstanbul Türk İngiliz Küîtür Derneği'nde de «Dansta Sanat* sergileri, plastik sanai.severlerini doyuracak nitellkte. Festivale ilgili yazımızı, önümüzdeki günlerde her gün geniş haber, yorum ve eleştirilerle sürdiireceğimizi yineleyip burada noktalarken sanatsever lerin genelde, keseleri elverdiği oranda ızleyecekleri etkinliklerden tad almış olarak ayrılacaklarını vurgulavabiliriz. SOLDAN SAGA: 1 18971943 yülan arasında yaşamış, İsmail ve Zati beylerden müzik dersleri almış, Mabeyn mızıkasmda çalışmış, özel likle gazel türünde okuduğu şarkılarla ün yapmış, şarkı, nin ni ve gazelleri büyük ilgl görınüş, Abdülhak Hâmid'in Makber'inden bir de mersiye bestelemiş ses sanatçısı. 2 «Gözler kamaştıran şala, meftun eden güle / Her kalbl dolduran zile her slneden...» ... Bir renk... Beethoven'in ünlü bir uvertürü... Kuzey Kafkasya'da 25.000 kadar dağlı tara. fmdan konuşulan ve urıutulmak üzere olan bir dil. 3 Yukan Volta'nm başkenti... Kromun sımgesı.. Eski dunyanm ılıman bölgelerinde yetışen bir yıllık veya çok yıllık otsu bir bitki... Kamer. 4 18271903 yıllan arasmda yaşamış, liberal partinin lideri olup bir kaç kez Başbakanlık yapmış, genel seçim esasını getirmiş İspanyol devlet adamı. 5 Horluk, hakirlik... Eski Roma'da Bereket tannçası... Sümerlilerde Bolluk ve Sağlık tanrıçası... Samaryumun sımgesi... Akciğer. 6 Gençlik çağınm başlangıcı... Beş... 18871963 yıllan arasında yaşamış, Balkan savaşına katılmış, Birinci Dünya Savaşmda Kafkas, Irak ve Filistin cephelerinde savaşmış, esir düşerek Malta'ya sürülmüş, Kurtuluş Savaşında alay ve tugay komutanlığı yapmış. Moskova'da ateşemiliter olarak bulunmuş, 19351946 yıllan arasmda Tekirdağ milletvekilliği yapmış, daha sonra Lizbon ve Bağdad Büyükelçiliklerine atanmış, askerlik ve Kurtuluş Savaşı ile ilgili bir çok kitaplar yazmış, Rahmi önadlı asker ve politikacı... Sadedin içinde. 7 Mezopotamya'da tarihî bir şehir... Ülkemizin plaka işareti... Akıl... Fransa'nın kuzeybatısında bir akarsu... Baymdırlık. 8 Bir işaret sıfatı ve adılı... Bir uzvumuz.. Ta. maha düşürme... Raca karısı. 9 Çağdaş İzlanda edPbiyatınm özellikle roman ve deneme alanında önde gelen temsilcilerinden biri. 10 İtalya'da bir ' şehir... tnakhos'un Zeus tarafından baştan çıkanlan kızı... Alüminyumun sımgesi. 11 Bir sayı... Hindistan'da bir şehir... Fransa'nın dogusunda bır 11... İslâmın ilk devrinin en ünlü kumandanlanndan biri. 12 Baht ve talihin kötüye gitmesi, düşkünlük... Bir yüzey ölçüsü birimi... Cilve Bir nota. 13 Bir ölçüde Fransız. etkısini yansıtan operaları, Passion'ları, sonatları, konçerto lan ve uvertürleri ile tanınmış XVIII. yüzyıl Alman bestecısı (1681'de dogmuştur). 14 Yüz.. Sümer panteonunun üç büyük tanrısmdan biri... Yüksek... Bir çok Osmanhca kelimenin terkibine giren ve «getiren» anlamına gelen Farsça emri hâzır... Benzer, eş. 15 Shakespeareln konusunu Latip komedi yazarı Plautus'dan aldıgı ilk komedi. lerinden biri (iki kelime). YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 Afrıka Demokratık Birliği'nin kurucusu ve 196O.dan beri Fildişi Cumhuriyeti'nln başkanı olan ünlü Afrikah lider ve devlet adamı. 2 Toroslar da doğup, Antalya Körfezı'nın dogusunda denize dökülen bır çay Güime, gülüş. 3 Bır . zamanlar İstanbul'un an ünlü kadın terzısi olan Rum asıllı bayan terzı.. Nığde'nin bir ılçesi... 1954 Nobel Fizik Ödülünü kazanan Alman asıllı ve Max önadlı ingiliz fizikçisi. 4 ^^aganlı 1 2 3 4 HAFIANIN ARMAĞAM 100 OKURUMUZA Hakkı ÖZKAN'm kitabı İNCİ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I• 1 1 LJ 1 LJ u Ln 1 • • • • GB • • • 1 1 II • 1 1 • LMJıı.KMi U rwM PX 3C 5 6 7 1 8 9 10 11 ~rı ı ı ytl U 12 13 15 % 17 T8 19 20 • :1 12 13 14 15 Letopisetul Moldovel dela (16611709 arasmda Buğdan Olayları) adlı kitabmda İsrate Dabija'nm başa geçmesinden Mihaiı Rekovita'nın Bâbıâlice azledilmesine kadar geçen olay lan anlatan Romen tarihçisi. 5 Oğul, evlat.... Iridyumun simgesi... Erganun da denilen kilise çalgısı. 6 17851864 yıllan arasında yaşamış, Çar Nikolay I zamanmda bakanlık, n i •M wM• n u • u ı ~y~ 0T n • n Tİ özel mtişavirlik ve yasama komisyonu başkanlığı yapmış, kö lelerin çıkarını savunmak îçin kararnameler çıkarmış, dalıa sonra Saint Petersburg Bilimler Akademisi Başkanlığına ge tirilmiş Rus devlet adamı... Dünyamn sıcak bölgelerinde ya şayan bir kertenkele cinsi... Arka.... 7 Ceka'nın kaldınlmasmdan sonra Sovyetler BirHği'nde siyasi polis örgütüne verilen ad.... Fidan. 8 îsviçre'de bir nehir.... Parüsyonlarda parçanın işaretli yerden tefc rarlanması gerektiğini gösteren müzik terimi. 9 Cıvanın simgesi.... Lutesyumun simgesi.... Mera. 10 Cemal Nadir Güler tarafmdan kurulan siyasi mizah dergisi.... Cezayir Sah rası'nda vahalar dizisi... Fransa'da (Alsa'ce) bir nehir. 11 Ünlü îngiliz tiyatro yazan ve U ••.••••LJ ı u LJ U U LJ U U L• •r polıtikacısı Shendan'm torunu olup sağlığında «Dişi Byron» diye anılacak kadar büyük bir ün kazanmış olan XIX. yüzyıl İngiliz kadın yazan.... 18411909 yıllan arasında yaşamış, Batıcı görüşlen benimsemiş, bakanlık ve Meclis başkanîıgı yapmış, Anayasa partisi liderliğine getirilmiş. Ocak 1889 Anayasasmı kaleme almış, Rusya'ya karşı savaş açılmasuıa karşı çlkmış, Kore genel valisi oldugu sırada bir mllliyetçı tarafmdan öldUrülmüş Japon devlet adamı.... Batı Samoa Adaları'nın başkenti. 12 ~ Kalaym simgesi... Felek... Çok eski zamanlardan beri kullanılan telli bir çalgı. 13 Eski Yunarüııann müzik alanındaki ahlâki ve egitsel görüşlerinı kapsayan doktnn .. Can çekişme... Kemer. 14 Bulganstan'da bir nehir... Hâyâ... 1831 1861 yıllan arasmda yaşamış, Garibaldi'nin seferlerîne katılmış, şiir de yazmış olınakla beraber özellikle romanlan ila tanınmış İtalyan yazan. 15 Yeşim de deniîen yeşil renkte değerU bir taş.... Hindulann pirinçten yaptıklan ve cenaze âyirüerinde adak olarak kullan dukları yuvarlak pasta... Briçte on üç elin hepslnl ya da on ikisini yapma. 16 Eskiden koyun ve keçilerden alınan ver giye verilen ad... Bir şeyin elden ele geçmesl... 17 îtalya'da bir geçit... Alphonse önadlı XIX. yüzyıl Fransız yazan.... Fransa'nın kuzeyinde bir şehir. 18 Basit bir cismin simgesi.. Bir başka basit cismin simgesi.,. Dayanıklı, sağlam Kars ili suurlan içinde bir harabe yeri.. 19 Doğu Hindıstan"da ve özellikle Bengal'de dokunan bir muslin veya lnce bir pamuklu dokuma.... Japon lirik dramı Van'm Erciş ilçesinin 15 km. dogusunda, civannda eski Bronz çağından kalma mezarlıklar bulunan bir köy.. 20 îkincı Abdülhamit'in tahttan îndirilmesine dair fetva veren Osmanlı şeyhülislâmı. pazaroyun \ EVİRMECEÇEVİRMECE Boşanmalı mı? Boşanmamalı mı? nevzat erkmen Desenler: Semih POROY Arkadaşım, karısından yakınıyor, boşanma konui sunda fikrimi soruyordu: «Karımın sesi güzel DEĞtL. VE HIZLI yaşam sonucu, o DEFOLU sesine ragmen VEDET şantöz olmayı aklına komuş. Boşanayım mı?» Bu konulardan pek anlamam. Onun İçin, arkadaşıma. saym hocamızın «Ailenin Çilesi Boşanma» adlı kitabını okumasını önerdim. ' Arkadaşımın söylediğı büyük harflerle yazılı sö'^ ':.'in içinde, adı geçen kitabın yazarının adı 3 sozcuk saklı. Bulun). SİFRE (GİZYAZI) Her çlzginin altındakl tanıma uyan altı harfli bir sözcüğü, her harfi bir sayının üzerine gelecek biçlmde yazın. (Sayılar, tüm bulmaca içinde aynı harfleri simgeleyecektir.) Bulmaca tav mamlanınca, «l.»'den <7.»'ye kadar buldugunuz yedi sözcüğtin baş harfleri yukandan aşağıya doğru okunduğunda, yukarıdaki karikatürü çlzen mlzah ustamızın adı ve soyadı çıkacaktır. 1. 3. 13 21 lyimser 4. 20 4 21 13 3 19 Müspet 5. 17 9 19 17 21 10 1 24 8 Kandil gecelerinden biri 6. 2 6 haziran tarihli ARMAGANU PAZAR bulmacasının çözümü ve kurayı kazanan okurlarımızın listesi JSTANBUL'dan: Tunç Erdoğan, Osman Türk, örner Tuzev, Osman Özcanlı, Gülnihal Erdoğdu, Emrah Kayalıoğlu, Nuray Gökarık, Gün6elı Çongar, Nurettin Kızılsu, Fuat Çınaroğlu, Halü Tığlı, Güngör Çınar, ANKARA'dan: Nesrin Köklü, HaUt Doğan, Latif Köse, Rıza Kapanoğlu, Mithat Esmer, Nesibe Öztürk, Kudret Tanrıgüden, ö . Faruk Bor, Ercan Alparslan, Mete Eryaşa, Turgut Süllüoğlu, Nurhan Turgut, Ne'v zat Erkel, Bedreddin Tokdemir, Ayhan Göksan tZMÎR'den: T. Bedil lnce. Gülgün Edik, Bilge Zunal, Üzeyir Dinç, Nuri özpamir, Ergül Yeşilada, Ülkü Çakmak, Süheyla Şen, Rıdvan Karpuz, Ibrahim Ece, M. Halil Birmaç, Münire Şahin, H. îbrahim Sapçı. ADANA'dan: Cemil Denli, Şener Yunusoğlu, Abdullah Yırtıcı, Ali Şahin. ANTALVA'dan: Vedat Arıer AYDIN'dan: Baki Yiğit AKŞEHİR'den: Sadık Kaşmış MAI,ATYA'dan: Muzaffer Kut nay, Nuri Tural. SAFRANBOLU'dan: Rıza Zen gin. NİĞDE'den: Ramazan Türk, İbrahim Karabulut. NAZİLLİ'den: Ahmet Babacan KAYSERİ'den: Mehmet Kılıç, Mustata Kabakçı, İlker Tolga Göçer, KARABÜK'ten, Mehmet Onay, İbrahim Kaytmaz, Mustafa Yanık, Leylâ Ozbozkurt. SAMSUN'dan: Halit Torun YENİŞEHİR • KARABÜK'ten: Ahmet Karagücük KARADENtz EREĞLt'den: Rıdvan Sertel, Ali Ayaz. KONYA'dan: Bengü Küçüközmen, Erhan Poyra. 13 16 17 16 13 20 5 1 18 Bezeme, süsleme 8 19 4 Çekicilik, cazibe 15 21 13 1 8 19 25 Harekete hazır. tetikte 7. 5 8 1 13 21 19 Şaka 21 4 M R V 2 U R A R 3 A K i 4 5 6 7 K A R A B 1 A U L 3 A İN A K 0 lo S 8 A İZ 1415 13 E A • • • • ±. • • • • • J •s • i • !i LL • •£ • J • • c lo is • m • • • • İT • • • rp"• • • "O" • s • m m HTo • s • İ • • • • • • LÜ • £ 1A . L L a 3 5 6 V 8 9 1 0 11 U £ N 1 E uI* v . c • rJ A M >; N U V N S A A N \J L Ç A T 0 L A S N A N ü A T . A M t h 0 R y IP I ^ y P 0. A. T c N N R | t İT t B R A E i A S ~2 K 0 V A L ^ N A |R U o [A 1 E L | K S A JL [A. s |o A T A I A |v L A 1 t T t M r H u A T 0 A S ^ 0 t [T £ N KIRŞEHİR'den: Mustafa Kurnaz, Nurhan Şengül. TRABZON'dan: Ahmet Demircioğlu, Orhan Karaacı, önder Pakdemir. SALİHLİ'den: Hasan Ali Aksoy, Kenan Duman. ÇANAKKALE'den: Mehmet Çoban. SAMSUN'dan: Asiye Altaylr,1 Ahmet Sönmez, Aydemir 'Altaylı. ÇORLU'dan: Rıfat Verdigül, Sabahat Dizman ÇOKÜM'dan: Gülây Tokatçıoğlu. ÎZMİTten: Kemal Uzakçı, Burak Arda, Murat Erkoç. KUCAELİ IZMİT'ten: GUzide Erunal, Sinan Taşören GEBZE KOCAELt'den: Ender Kamil Boyacı. KAYSERİ'den: Osman özçeUk GAZİANTEP'den, Mefcmet İyigün. SARAY TEKİRDAG'dan: Kral Selvi, Ayten Şen GEDİZ KÜTAHYA'dan: tbrahim Ceylan KARABÜK^ten: Ülkü Seyhan HATAY . tZMtR'den: Kağan Ünal. ADANA'dan; Egemen Denli OKUROYUN1 FIRAT TUNA ANKARA TELGBAF ŞttR Aklı basmayan cahil çeker devran elinden. Anırmakla bu cefa çekilmez demiş eşek. Ahır bile cingözdür, çünkü duvarda elek. Akhn basmaz cahilsin çüş dizginin ellerde, Avun bakalım canım, çek deveyi enönde. Arif bilir, cenian çoktur dünyadaki emeğl, Adem bakmış, cümle çözüm dehlemektir eşeğL KİBRİT OYUNU Dört kibrit çöpünün yerini değiştirin, üç tane eşkenar uçgen yapın. OKtJROYUN GÖNDERME ADRESÎ: Nevzat ERKMEN Cumhuriyet Gazetesi P.K. 246 Cağaloğlu, ÎSTANBOT. OKUROYUN2 SELMA EDİPOĞLU BURSA Akıllının Biri Cebinden Çıkardığı Dolarları Ezdl. Ali Boşanınca Ceketini Çıkanp Dua Ettl. Adamın Biri Cankurtaran Çağırırken Davulcuyu Enseledi. (Selma Edipoğlu'nun İki oyunu daha var. Bir tanesi daha önce burada verilmişti. Öbürünü yakmda koyacağım.) * (Çözünüeri
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog