Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

Gımhuriyet 12 SPOR 1,1 HAZtRAK Santana, BrezilyaS. Birliği mactnın yorumunu yaptı "Son on yılın en güzel maçı,, Maçtan sonra başlayan şenlikler bütün gece sürdü. Brezilyalılar samba yaparak eğlendiler. VtGO (Cumhuriyet) Brezilya'nın S. Blrliği'nl 1kinci yarıda attığı gollerle 21 yenmesinden sonra bir açıklama yapan Brezilya Teknik Direktörü Tele San tana, «Son 10 yılın en güzel maçıydı» dedi... Santana oyunculannm «çok beleş» bir gol yedikten sonra adeta şok olduklarını. ancak İkinci yarıda gayet lyi toparlanarak Sovyet, kalesinı abluka altma aldıklarmı anlattı. Sovyeüer Birhği'nin çok güçlü bir takun olduğunu belirten Santana, cuma günü İskoçya maçına da aynı hırsla hazırlanacaklannı, bu arada bir maç için cezalı bulunan Toninho Cerezo'ya llk onblrde mutlaka yer vereceğlni söyledl. Brezilya takımı ikincl ya nda Sovyetler Birliği'ni sa hadan tamamen silerken hafızalarda Pele, Garrincha ve Didt gibl Brezilya futbolunu dünyaya duyurmuş kişller bir kez daha canlandı. Brerllya maçınm sona ermesinden sonra baş layan şenlikler bütün gece sürdü BEARZOT ŞANSSIZLIKTAN YAKINDI DÜnya Kupasının blrln ci grup maçında golsüz be rabere kaldıktan sonra seyircilerin ıslıklan arasmda sahadan ayrılan Îtalya ve Polonya takımları cuma ve cumartesi günü yapacakla rı Peru ve Kamerun maçla rınm hazırlıklarına başladılar. Polonya takımmın teknik direktörü Antonl Piech niczek, Italya'nın daha üstün bir futbol ortaya koyduğunu belirterek şunları söyledi: «Beraberlik bizim için iyl bir son'iç oldu. Italyanlar son yılUrın en iyi ekibini kurmuşlar bizi her bakınıdan zorladılar.» îtalya takımmın çalıştırıcısı Bearzot ise şanssızlıktan yakınarak, «Çok elverişll gol pozisyonları yakaladık, ama şans bir tür lü bize gübnedi. Maçın ba şında blraz zorlandık. Ancak Zoff, hiçbir tehlike ile karşılaşmadı. Rossi çabuk yoruldu, kendisini değiştirmek lstemedim. Avrıca Ros si'nin takıma çok faydab olduğuna inanıyorum» dedi. Kamerun "ben de varım,, diyor STAD: La Coruna. PERU: Quirugo (6) Dnarte (S). OlaechM (8). Dtaı (6), Leguia (5) Velazquez (6), Cueto (S). Urlb» Wi Oblitas (7), Cubillas (6), Salguero (5). KAMERUN: NKono (6) Kaham (6), Ndjtya (8). A * udou (6), Mbom (6) Mbida (6), Onana (3). Kunds (S), Abega (8) Nguea (6), Milla (7). 1. gruptaki Afrika temsücisi Kamerun ile sürpriz takım oldrak nitelenen Peru arasındaki karşüaşma beklenmedik bir şekılde 0O sonuçlandı. Maç başlamadan evvel herkesin ortak görüşü Peru'nun Kamerun'a fark yapacağı şeklindeydi. Ancak ilerieyen dakikalar ve Peru'nun etkisiz futboluna karşm Kamerun'un akıllı defans anlayışı gole izin vermediği gibi özellikle sahanın yıldızı olan Abega ve milli Peru kalesinde oldukça tehlikeli anlar yasattılar. Kamerun'un Fransa'da top koşturan futbolcusu Abega ma» çm 35. dakikasında takımmm birdegoı kazandırdı. Ancak bu güzel golü Avusturyaiı hakera ofsayt gerekçesiyle saymaymca ilk yarı 00 sona erdi. tkinci yanya Peru hızlı ba»ladı. Ünlü oyuncuları Cubülas'la gole gitmeye çalışan Peru'lular karşısında Kamerun defan sına sık sık top kaybetmesins karşılık gerek Peru'Iu futbolculann beceriksiz hareketleri gerekse defansın çabuk toparlanması gole izin vermedi. Otoriteler tarafından Dünya Kupası' nın yıldız kalecisi olacağı söyle. nen N'kono ise oldukça başanlı gözüktü. Karşılaşmenın devam edan dakikalannda Kamerun tekrar dengeyi kurdu ve karşüaşm» karşılıklı akınlarla sürüp gitti. Hakem son düdüğü çaldığında Afrika kıtası Kupa'da ben da varım diyordu: 00, Ingiltere Mektubu AhmetTAN tngiliz gazeteleri, yurttaşları için "eğitieiuyarıcı,, yayın yapıyor LONDRA tngiltere milli takım kaptam Keegan'm Fransa ile bugün yapılacak maçta oynaması zor. Keegan'ın dunku çalışmalar sırasında sırtındaki rahatsızlığımn yeniden arttığı anlaşıldı. Keegan 6 hafta önce Galler'i 10 yendikleri maça da rahatsızlığı nedeni ile çıkamamıştı. Ingiltere Fransa maçında Westhamlı Brooking'in de sakatlığı yüzünden oynamayacağı kesin. Ingiliz menacer Greenvood'un bu yüzden çok endiseli olduğu anlaşıbyor. Son anda iki oyuncuda da bir düzelme olmazsa yerlerine Graham ve Trevor'u oynatacak. Greenvood. Ariantin Belçika maçı lle llglll görüşlerlni açıklarken «Arjantin'e çok iyi oldu» dedi. îngiliz yönetici Guney Amerika futbolunun bireydliğine son verilmesi bakımından önemli olduğunu belirtti. Belçika'nm Avrupa futbolunun organize oyun bakımından Güney Amerika futboluna göre daha etkili olduğunu belirten Greenvood ise dünyanm en pahalı futbolcusu Maradona'nın disiplin öğrenmesinin şart olduğunu söyledL Greevood. 40 milyona gelecek dönem Barcelona'da oynayacak Arjantinli yıldızm takımına yarar sağlamak değil seyircilere ne kadar zeki ve usta olduğunu göstermek sevdalısı olduğunu söyledL •** tspanya'da satılan Îngiliz gazetelerinden baalan îngiliz seyircisinin olay çıkarmaması için «eğitici ve uyarıcı» yayın yapıyorlar. Taşkınlık yapacak seyirdnin kapatılacağı staddaki beton hücrelerin resimlerini, Ispanyol polisinin plastik mermi atan tüfeklerini elektrikli coplarınm fotoğraflarmı yayınlayan gazeteler, îspanyol ceza yasası ve polisin yetkileri ile ilgili mevzuattan bölümler aktanyor. Polise karşı gelen ya da rakip seyirdye saldınlann en az bir yıl hapis yatacağını hatırlatıyorlar, Ancak bunun pek yararlı olmayacağı söyleniyor. Ama tüm bu «önlem»lere karşm önceki gun Ingıltere Fransa muçı için bilet kuyruğunda Ingılız taraftarlan taşkınlık yaptılar. Çıkan olayları, îspanyol polisi 100 dolayında îngiliz'i elektrikli coplarla dağıtarak «bastırabildi»... Her milll takımın bir maskotu var. Kuveyt takımmın kı ise tek hörgüçlü bir «deve». Maskotlannı yanlannda Ispanya'ya getirememiş olan Kuveytlılerin bozuk olan morallert dün düzeldi. Deve, dün îspanya'ya ayak bastı. lspanyollar maskotun sağlık muayenesinın ve gümrük işlemlerınl tamamlayıp kendisine bir de kimlik çıkarttılar. Devenin otelde rahat edemeyeceğıni belirterek stad yakınlannda bir çıt'tlige yerleştırdiler. BERABERLİK SAYISINDAN SONRA Sovyetler Birliği karşısında uzun sfire 10 yenik oynayan Brezilya, 74. dakikada Sokrates'in golüyle beraberliğe ulaşü. Fotoğrafta Sokrates gol sonrası sevinç gösterileri yaparken.., (Telefoto: APa.a.) Uluslararası karşüaşma deneyı olmayan Kamerun'un Peru karşısında yenilgi alacağını sanan buyuk bir kıtle, maç sonucunu hayretle karşıladı. Öyle kı, Kamerun'lu orta alan oyuncusu Tokoto da bu bek lentıye katıhyor ve, «Büyük bir amacımız yok. Yalnızca birşey. ler öğrenmeye geldik» diyordu. Ancak çabukluk ve harekette belırgin üstünlükleri görülen Kamerun'lu oyuncular akulı savunmaları ile Peru akınlanm etlasız kıldılar. Kamerun akmlan ise daha çok Mılla ve Abega tarafından gerçeklestirildı ve üç kez sonuca çok yaklaşüdı. Peru'Iu Caser Uribe ise orta alanda kendinden bekleneni veremedi. Kamerunlu Tokato "Birseyler # öğrenmeye,, geldik Macaristan El Salvador'a gol yağdırdı: 101 MACARÎSTAN: Mesaros (7) Martos (6), Ballnt (6). Toth (7). Müller (7). Garaba (6), Nyiasi (7), Sallai (6), Fazekas (7), Totocsik (7), Poloskel (7). EL SALVADOR: Mora Geuvara (4) Castillo (5>, Jovel (5), Rodrlguez (4), Or tiz (4), Rugamas (5), Ventura (6), Huezo (5), Heman dez (4). Barillas (4). Rlvas (4). 3, grubun ikincl maçında Ms earistan KI Salvador'u gole doyurdu: 101. Karşılaşmamn tamamında r» klblne oranla Ustün olan Macaristan'm gollerini 4. ve 84. dakikalarda Nyalisl, 11. dakika da Poloskei, 54. ve 24. dakikalarda Fazekas, 51, dakikada Toth, 68. dakikada Poloskei ve 70., 71. ve 77. dakikalarda ikto ci yarıda oyuna giren Kıss at> tılar. El Salvador'a tek sayısını 65. dakikada Huezo kazandırdı. S. Birliği 2,5 yıllık yenilmezlik ünvamnı yitirdi | S. Birüği en son 21 Kasun 1979'da Tif kalmadıklannı belirttller Tabli ki bu görüş, onlarm lis'de F. Almanya'ya 31 yenümişti. Ikinct yandaki oyunları SEVİLLA 1982 DÜnya karşılandı. Normal olmayaKupası elemelerinde Gru IU, Tele Santana'nın takımı bumuzun birincisi olarak fl Brezilya'mn devreyi 10 ye nallere katılmak hakkıma nik kapaması ve bu yarıda sahlp olan Sovyetler Birliği' sergilediği başarısız oyunnin Kupanın en büyük fa du. Hemen tüm tarafsız fut vorisi sayılan Brezllya'ya bol uzmanları, Sovyetler'in 21 yenilmesi, îspanya'da son 20 yıl lçinde Sevilla'danormal bir sonuç olarak ki Brezilya maçı kadar sillk için geçerli. Yayın organ ları, Edevaldo, Toninho Cerezo ve Ze Sergio ğitil tiç dtrek adamından yoksun Bre zllya için, «Görkemli Takım», «Hârtka Ekip», «Slyah tncilerin Futbol Şöleni» deylmlerini kullandılar. Brezilya yenllgisiyle Sovyetler, 2,5 yıldan berl sahlp olduklan yenilmezlik ünvanını da yitirdiler. Evet, 1979 un 21 kasımmda Tiflis'de Federal Almanya'ya 31 boyun eğen Sovyetler Blrllğl, o tarlhten bu yana yaptığı 25 karşılaşmada sahayı yenik terketmemişti. Futbol uzmanları Socrates, Zlco, Eder ve Lulzinho ile Leandro'nun dört yıldızlık fut bol oynadıklannı kaydettiler. Brezilya, böylellkle Tele Santana vönetlmindekl 31 maçında 25'incl yenglslni aldı. «Siyah Indler» iki yıl hk dönemde 4 beraberlik elde edlp, yalnız 2'sinde (Uru guay ve SSCB'ne 21) yenilirken, yedikleri 18 gole. 78 golle karşılık verdller. İSPANYOL BASININA GÖRE: İskocya :5 Y. Zellanda : 2 ' STAD: Malaga. Y. ZELANDA: Van Hattum (5) Elrick (4), Almond (5), Malcomson (4), Cresswell (5) Sumner (5), Hills (5), Boath (5) Rufer (6). Wooddin (5). Mc Kay (6). İSKOÇYA: Rough (7) » Mc Grain (6), Hansen (6)', Gray (7). Evans (6) Strachan (5), Souness (6), Wark (7) Dalglish (7), Brazll (7), Robertson (7). îskoçya Yenl Zellanda yı farklı yendl: 52. Karşılaşmamn ilk goiq 18. dakikada Dalglish'den geldi. Bu golden sonra daha da hızlanan tskoçya 30 ve 32. dakikalarda Wark'rn golleriyle 30 one geçti ve devre de bu sonuçla kapandı. İkinci yanya bu kez Y* Zellanda hızlı girdi. 60. dakikada Sumner durumu 3 1 yaptı. Bundan 5 dakika sonra bu kez Wooddin skoru 32 olarak değiştirdl. Ancak tskoçya tistünlüğü yeniden ele geçırdi. 74. dakl kada Robertson ve 79. dakikada Strachan'm golleriyle karşılaşmadan 52 yengiyle aynldı. Bu Brezilya şampiyon olur,, MADRtD (a.a.) Îspanyol basını ve futbol adamları önceki gece Seville'de Sovyetler Birliğlnl mükemmel bir oyundan sonra 21 yenen Brezilya'nm bu temposuyla rahatlıkla finale çıkablleceğl görüşünde birleşti. «El Pais» gazetesi, flzikman çok güçlü olan Sovyetler Birliği'nin dahi Brezilya'nm baskısma dayanamadığını ve sonunda teslim olmak zorunda kaldığını yazdı. «ABC» gazetesi, Blochin ve Şengeliya'lı Sovyet takı mının ilk yarıda çok akıllı bir taktikle Brezilya'yı dur durduğunu, ancak ikinci ya rıda pes etmek zofunda kal dığını belirtti. Basın, Brezilya takımında Eder, Socrates ve Falcao'yu beğenirken, Sovyet takımın da ikinci yarımn sonlanna doğru oyundan çıkan Gavrilov'dan övgüyle söz etti. «As» gazetesi, Arjantin'in form düşüklüğü gözönüne alınırsa, Brezllya'mn kupayı kazanacağına şimdiden mutlak gözle baküabileceğlnl ilerl sürdü. Brezilya Milli Takımmın teknik sorumlusu Tele Santana, Arjantin'l 10 yenen Belçika'nm, 1974 yılının Hollanda takımını andırdığmı ve 11 oyuncusuyla hücuma kalkıp ll'iyle defans yaptığını söyledi. Bu takımın llerki turlarda Brezilya İçin tehlikeli olablleceğlnl söyledi. Belçika basını İse, kırmızı seytanların Arjantln'l dlze getirmeslnl sayfalar dolusu haber ve fotoğraflarla yansıttı. «Libre Belglqne» gazetesl, cBu galibiyet dünya futbol tarihine geçecektlr» dlye yazdı. Almanya Mektubu ErgunGÜLEN Derwairin sakatlığmın gecmesi Almanlan ferahlattı BONN Pele ve Beckenbauer haklı çıktı. Alman spor çevrelerinde bugiın soylenen soz bu. Çünkü, da ha dunya kupası kars.uas.ma ları baslamadan eski unlü iki futbolcu, Sovyetler Birliğı'nı bu şampıyonanın sürp rız takımı olarak göruyorlard:. Brezilya karşısında 2l'İık yenilgi almasına karşm, ozelhkle ilk yarıda çıkardıgı oyunla Sovyetler Birliği kupada ıddialı olduğunu gosterdı. Maçtan heraen sonra, birincı Alman televızyonunda karşılaşmanın yorumunu yapan unlu Alman antrenöru Udo Lattek, «Sovyetler Birliği ilk ya rıdaki oyununu. ikinci yarıda da sürdürseydi, Brezilya karşısında galibiyet alabilirdi.. dedi. öte yandan, Lattek, Sovyetler Bırliği'ne kupada çans tanırken. Arjantinle ü gıii olarak şöyle konuştu: «ATJanün, açüış karşılaşna aında oynadığı gibî oynarsa. ilk 4 arasına giremez.» Aynı görüşu Alman futboîunun şımarık çocuğu dıye nitelendirilen ve yapüğı şımanklıklar yuzunden takım dıçı kalan unlü futbolcu Bernd Schuster de paylaşıyor. Gerek Lattek, gerekse Schuster, ArjantinU oyuncu lardan çok, antrenör Menot ti'yi ve onun izlediği taktiği eleştiriyorlar. Avrupa'nın en büyük trajlı gazetesi için şampiyonayı izleyen Alman lann futbol krah, Franz Beckenbauer de, «Arjantin Belçika karşılaşması boyunca, delikanhlar blraz açıktan oynayın. ortaya kaymayın dlye söylendlm. Maç bo yunca açıklardan düzenle non bir Arjantin hücumu göremedim» dıyor. îtalya ile Polonya arasındakı kars.ılaşmaya Alman basını fazla yer vermiyor. kısa haberlerle geçiştirılen bu maçla Ilgili görüşler. ay nı. «Taktik nedenle 00 be raberlik.» îlk karşılaşmasını bugün Cezayirle yapacak Alman' ulusal takımından santrafor Hrubesch'in ateşli bir hastahğa yakalanması, Alrnanları duşundürüyor. Ama ikinci santrafor Kölnlü Fischer'in de Hrubesch'den aşağı kalmadığım hemen vurguluyorlar. tspanya'ya hareket etmeden önce. Frankfurt yakmla nnda Neu îsenburg'da yapılan son antrenmanda, ayak bileği burkulan antrenör Dtorvrall'in de durumunun düzelmiş olması, Almanlan ferahlatıyar. • 1982 DÜnya Kupasında sUndiye dek sahalara çıkan altı takım arasında en göz dolduranı hiç şüphesiz Brezilya oldu. Belçika Arantin'l 10 yenmekle 1leride bir şey yapabileceğinl güsterirken, Îtalya, söylendiğl kadar kötü olmadığını kanıtladı. Sovyetler Birliği. her takımla baş edebileceğini gösterirken Polonya ikincl tura çıkabilecek bir takım inlibal bırakmadı ve nihayet 1978 kupası şampiyonu Arjantin, moral bakımından güç lendlği vaklt favoriler arasında glrebileceğinln işaretini verdî. # Oynanan ilk Uç maçta sadece gol atıldı. Gollerin sahipleri Edwin Vanderbergh (Belçika), Bal (Sovyetler Birliği) ve Socrates ile Eder (Brezilya). Brezilya takımınm sol kanaduıda oynıyan Eder, kıvralc çalımlan, nefis ortaları ve her pozisyonda çektıği şutlar ile şimdiden kupanın yıldızlan arasına gırmeyi garantiledi. • SeviUa'daki BrerilyaSovyetler Birliği maçını izliyen biletli 68.110 seyircl ödedikleri parayi kuruşuna kadar helâl ettiler. 27 derece sıcaklıkta oynanan maçta, Sevilla'nın Sanchez Pisnuan Sladı'nı dolduranlar gerçekten futbola doydular. Kale arkalannda oturan 5.000 kadar BrezilyalıniTi durup dinlenmeden sarkılar söyleyip davullarla takımlannı tesvlk etmpleri, maça bambaska bir renk kattı. örellfkle lkln d yanda Samba davulları, sadece bir kaç Sovyet akım sırasında snstu. Kuveyt'in devesi geldi üünya Kupası'na katılan Kuveyt ulusal takımı uğurlu maskotu deveye kavuştu. Devenin Fas'ın Casablanka kentlnden gönderildiği bıldirildi. Ingiltere, Fransa ve Çekoslovakya ile karşılaşarak Dünya Kupasında iyl bir derece almaya çalışa cak olan Kuveyt futbol takımı «Devemiz kazanır» slo ra.nını kullanıyor. INGÎLTERE 1 FRANSA 0 Ingiltere ve Fransa bujıin finallerin flaş karşılaştnalarından blrini oynamak için alana çıkacaklar. Geçtiğimiz pazar günü San Mamer Stadmdaki Scor Ba ard'ın son kontrolü yapıldı Kontrolü yapan îspanyol teknisyenler bu maçın skorunu şöyle yazdılar: î$ tere: 1 Fransa: 0. KUPADA BUGÜN F. AlmanyaÇezayir, IngiltereFransa oynuyor VtGO, (Cumhnriyet) Dünya Kupası finallerinde bugün Ingiltere Fransa, Federal Almanya Cezayir kargı kargıya gelecekler. TRT televizyonu tngiltere Fransa karşüaşmasımn 2. yansını naklen yayınlayacak. Aynı saate rast layan Beşiktaş Galatasa ray maçı uzarsa bu yayın gerçekleşemeyecek. Federal Almanya Cezaylr maçını ise 23.00'de renkll olarak banttan yaymlayacak. Cr bun o eU gı Dunya kupası finallerinde 1. grubun ilginç bir özelliği var. Bu grup ta savaşım veren takımlar ne yengı aldı, ne de gol atabildi. Önceki gün İtalya Polonya maçı 00 noktalanırken, dün de Peru, Kamerun ile yenışemedU 00. Fotoğrafta îtalya Polonya maçmdan bir orta alan savaşımı...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog