Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

EN YÜKSEK MİZî Cumhuriy 59. Yıl; Sayı: 20786 Kurucusu: Yunus NADt 20 TL. 15 Haziran 1982 Salı YÜKSEK m\ı\ Çatışma bölgesindeki Türk Büyükelçiliği ile tüm bağlantı kesildi Israil Beyrut'u CumhuHyet kusattı İlk kez pasaport kontrolünden meksizin Suriye'den sının geçip Lüb'nan'a girdik... Siddetli hombardıman altında rut'a vardık. Kent kuşatılmıştı. BeyKentin merkezine kadar sadece hizim maceraperest otomobilimiz ve bir de ambulanstan başka hiç bir araç yollarda gözükmüyordu. Faaliyet halindeki uçaksavarlann ya» nından geçerken bir kaç kez soförümüz arabanın kontrolünü kaybetti.,. Cengiz CANDAR yazıyor ETRUT Beyrut'a bombardıman altında girdim. Belki de son girebilenlerden biriydim. Çünkü bir saat sonra şehrin dış dünyayla bağlantısını sağlayan son yollar da artık tamamen geçilmez oldu. Zaten Şam'dan başlayıp. son günlerde devamh bombalar altında kalan karayolunun Beyrut banliyölerinden sonra şehre yönelen keslminde bizim «maceraperest» otomobilimizden ve iki ambulanstan başka hlçbir araç (Arkası 9. Sayfada) Beyrutta Arkadasımız Cengiz Candar kusatılmıs sehre Suriye üzerinden girmeyi basardı. Cengiz Candar Beyrutta bulunan tek Türk gazetecisi... Filistinlüer 25 kilometrekarelik bir alanda sıkışmış durumda. Filistin önderlerinin önürıde iki yol var: Ya ölmek, ya uzlaşmaya girip yıllardır yaşadıkları Beyrut'u terketmek. EYRUT Ağır aksak işleyen bir haberleşme bağlantısı haricınde tüm dış dunya ile bağlantısı Beyrut'un neredeyse tümuyle kesildi. Önceki gün ŞamBeyrut karayolu üzerinde, şehir merkezine 5 kilotrıetre uzakhkta yer alan ve CumhurDaşkanhğı Sarayı'nın bulunduğu Baabda'ya tsrail askerleri girdi. tsrailliler Cumhurbaşkanlığı Sarayina 200 metre uzakhktalar ve böyle ÇARESİZLİK İÇİNDE İsrail uçaklanmn yoğun bombardımamna uğrayan Lübnan'ın Sur kence BeyrutŞam karayolu fiilen tsrail kontroVi altında. Bu du tinde, birçok Filistinli evsiz kaldı. Kentte, yakınlannı kaybetmiş Filistinli genç bir kadın, kucağınrumda dışarıyla hava bağlantısı zaten kesik olan Beyrut' un Suriye ile karR bağlantısı da kesilmiş oluyor. Lübnan da çocuğuyla evinin yıkıntılarma çaresizlik içinde bakıyor. (Fotoğraf: AP a.a.) karusulan tsrail donanması nın eğemenliği altında. Tica ri gemilerin denizden v « Beyrut limanmdan giriş çıkışı tsrail'in iznine bağlı. Beyrufun dış dünyayla bağlantısının kesilmesi. aynı zamanda, Filistin Kurtuluş örgütü'nün ve önderlerinin dışanvla bağlannın kopması demek. Dış Haberler Servisi Dokuz gün önce Lübnan'ı ışgaBöylece PKÖ ve genel anİSRAİLİN KUŞATMASI ALTINDAKİ BErRUTTA İXlamda Filistin mukavemet GtLt OLARAK YABANCI AJANSLARDAN ALDIĞ1MIZ le başlayan ve ulkenin yarısını ele geçiren Israil birlıkltrı, onceki akşam da başkent Beyrut'a girerek saldırılarma HABERLERt ÖZETLE AŞAĞIDA VERtYORUZ. (Arkası 9. Sayfado) yeni bir boyut daha ekkdi. Sayılarının 92'yi bulduğu bıl dırilen Israil tanklan Fil.stın mevzılerini ezip geçiıkten sonra başkentın Baabda bolgesinde bulunan ' ub nan Devlet Başkanlığı Sarayı'nı çevırdı Bevrut un batısındakı tepe lcrde Hıristiyan mılıs kuvvetlerıyle bırleşen Israil bir liklerinın Bevrut'takj FKÖ liderlennın tüm kaçış yollarını tıkadıkları öne süruldü. tsrail Genelkunnay Başkanı Evfan Filistin Kur(Arkası 9. Sayfada) B ISRAİL: FKO LIDERLERI TEMIZLENECEK! • Savaş giderlerinî karsılamak icin IsraiFîn yenî yöntemi: Barış vergisi Sovyeller israiPi uyardı TLftl OlnVYAYA YAY1LDI yogun hombardıman altında bulunan Bcyrut'a giren tek Türk gazetecisi arkadasımız Cenıçiz Çandar'ın gazetemizle çörüşmesini saglayan Associa ted Press Ajansı'nın teleks notlan bütün dünyaya yayıldı.. Dış Haberler 5>ervisi Sovyetler Birliğı hükümetı Israıl'm Lübnan'i işgali konusunda resmı bir açıklama yaparak Israil'i uyardı. Sovyet bükumetinın restni açıklaması şoyle «Sovyetler Birliği Arapların yanında sözlerle değil, eylemiyle yer almaktadır ve saldırganın Lübnan'dan çıkmasını Istemek tedir. Halen başta bulunan Israi] politikacılan nnutmasınlar M, Ortadoğu Sovyetler Bîrliği'nin guney smırlannın bemen (Aricacı 9. Sayfada) Candar la ilk teleks görüşmesi nasıl yapıldı? Son olarak Iran Irak sınınndakt durumu yerınde izleyen ve daha sonra haberlenni Tahran'dan «Cumhuriyet»e ulaştıran arkadasımız Cengiz Candar. gönderdiği son teleks notunda Suriye ve Kuzey Lübnan üzerinden Beyrut'a girmeye çalısacağını bildirmiştt. O nottan sonra üç gün Çandar'dan bir haber clamadıh. Dün GMT 09.02 (TS1 12.01)'de Dış Haberler Servisimiz Amerihan AP aıansının bülteninde bütün dünyaya yayılan bir servis notuna (kilişesi yukart' üste) saptadı. Not, Beyrut takl AP büroszından İstanbul'daki AP bürosuna çekilmişti. Çandar'ın Beyrut AP bürosunda bulunduğu ve •Cumhuriyet» (Arkası a. Sayfada) İSRAİLTANKLARIBEYRUTTA Lübnan'ın Güneyini tümüyJe denetimi altına alan İsrail birlikleri Beyrut'a girdiler. Tanklar, arkalarında binlercc aç susuz insan ve harabe haline gelmiş evler bırakıyor» ARJANTIN BIRLIKLERI TESLIM OLDU HABERI 14. SAYFADA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog