Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

11 HAZİRAN 1982 DIŞ HABERLER Cumhuriyet 3 Yunanistan, 100 yeni savas ucağı alıyor ATİNA (a.a.) Yunamstan Savunma Bakanlığı, Yunanistan'ın 100 yeni savaş uçağı satın almak ıçın bu yıl ıçınde görüşmeler yapacağını açıkladı. Savunma Bakanlıgının bir sözciisü, satın alınması planlanan uçaklar arasında, Amerıkan yapımı «F16», «F18» Fran sız yapımı «Mirage2000» ve în giliz, Federal Alman, Italyan ortak yapımı «Tornado» uçaklarının bulunduğunu söyledi. Yapımcılar ile görüşmelerin bir an önce başlatılarak, anlaş malann 1982 sonuna kadar bıtirilmesinin planlandığı açıklandı. Yeni satın alınacak uçaklan n bazı sistemlerinin, Atlna yakınlannda üç yıl önce inşa edilmiş Yunan uçak fabrikasın da yapunına izin veren yapımcılann tercih edileceği belirtildi. Savunma Bakanugı sözcüsü, yeni uçaklann teslim alınmasınm 1990 yılına kadar gerçek leştirilmesinin planlandığıru söy ledi. Ârjantin uçaklarî, Ingiliz çikarma gemisini havaya uçurdu, çok sayıda ölü ve yaralı var İngiliz haber ajansı muhabiri: «İngiltere için en kara giin.» Ârjantin uçaklarının salı günkii saldmsmda isabet alan dört İngiliz gemisinden Sir Tristram'da ise hasarın çok ağır olduğu bildiriliyor. 7 Ârjantin uçağı düşüruldü. Dış Haberler Servisl lardan 3350 tonluk çikarma gemisi «Sir Galahad'ın» Arjantin'in salı günü Falkland'a asker ve malzeme çı cephaneliğinin infilak ettiği karan İngiliz gemilerine kar ni ve geminin yanarak batşı duzenlediği büyuk hava tığını, dîger bir geminin ıse saldırısında. îngiltere'nin terkedildığıni bildırdi. Anım Falkland savaşının başlama sanacağı gibi Ârjantin, salı sından bu yana en ağir kagünku saldırısı sırasmda In yıplara uğradığı belirtiliyor giliz fırkateyni «Plymouth»' tngiltere Savunma Bakan un da batırıldığını ıleri sürlıgı oncekı gece yaptığı amuş. ancak îngiltere gemiçıklamada salı gunku Arjan nin sadece yaralandığını be tin saldırısı sırasmda dört , lirtmişti. İsabet alarak ağır geminin isabet aldığını, bun yaralanan gemilerden biri de «Sir Trlstram.» BBC radyosu, savaş bölge sindeki muhabirlere dayanarak verdigi haberde Ârjantin saldırısının Ingilizler ıçin «tam bir sürpriz» olduğunu ve gemılere saldırıdan ancak 30 saniye once alarm verildiğıni bildirdi. AP Ajansı'na gore gemılerdeki asker ve murettebat, yangma karşı koruyucu maskelerini takacak zaman bile bulamadı. Bu yüzden ölum ve yaralanma olaylan nın büyük bolumunün yanma nedenıyle meydana geldiği bildiriliyor tnşiliz bağımsız televızyon kuruluşu, infilak ^derek batan «Sir Galahaa» çikarma gemisinde bulunan 68 kişilik murettebattan 39'unun kayıp olduğunu haber verdi, ancak gemıden adaya çıkmaya hazırlanan 250 askerin akıbetine ilişkın bilgi vermedi. Ağır yaralanan di ğer çikarma gemisi «Sir Tristram»'daki kayıpların da buyuk olduğu bildiriliyor. AP Ajansı infilak eden «Sir Galahad» çikarma gemı sınin yangından bır «cehen neme» dönuştuğunu bildirdi Arjantin «Skyhawk. uçak larının saldırıya başladığı sırada Ingıhzler uçaksavar bataryalarını karaya henuz çıkarmış olduklarından bun ları kullanma fırsatı bulama dılar. Böylece Ârjantin uçak ları tarafmdan «tamamen hazırlıksız» yakalandılar. AP'ye göre İngiliz haber ajansı muhabiri Hutchinson salı gunü için, Falkland savaşında İngiliz birliklerinin «en kara günü» dedi. Ârjantin uçaklarî, İngiliz gemılerini, Doğu ve Batı Falkland arasındaki dar su yolunda Fitzroy bolgesinde yakaladılar, saldın sırasında karaya silah ve araçiarın çıkarılması henuz başladığmdan, Ingılizlerin malze me kaybının da çok ağır oldugu bildiriliyor. İngiltere Savunma Bakanlığı salı günkü saldırıya ka tılan Ârjantin «Skyha»** ve «Mirage» uçaklanndan yedisinin, Harrier uçaklarî tarafından duşürüldügünü bildirdi. Öte yandan, Ârjantin y a p tığı açıklamada, başkent Port Stanley yakınına a s k e r çikarma girişiminde bulunan İngiliz g e m ı l e n n i n bozg u n a uğratılarak Ârjantin tarafının buyuk bir zafer kazandığını bildirdi. Ârjantin askeri komutanlı ğ m c a yayınlanan bildiride, Ârjantin h a v a kuvvetlerinin salı g ü n ü bir îngiliz fırkateynıne duzenlediği h a v a ak ı n l a n sırasmda iki s a v a ş u ç a ğ m ı kaybettiği h a b e r v e rlldi. Guatemala'da Askeri Cunta dağıtıldı GUATEMALA, (a.a.) Guatemala'da Uç kişilik asken Cunta'nın dağıtıldığı ve bu Cunta'nın bır numaralı adamı General Efrain Eıos Mont'un Devlet Başkanı ilan edildiği dutyuruldu. Guatemala Silahlı Kuvvetler Başkomutanlığı, «tktidar bütünlüğü» sağlamak amacıyla General Rios Mont'un Devlet Başkanı ılan edildiğini, asken yönetiroin iki ve üç numaralı kışıleri olan General Horacio Maldonado ile Albav Francisco Cordillo"nun, Başkomutanhğın isteğine uyarak görevlerinden aynldıklan bildirüdi. "Yeri olan paralar giderayak nasıl faiz alıyor?" Alâeddin Bey anlatıyor: BANKERLER" BANKERLER" HiSSE SENETLERİ HiSSE SENETLERİ .TAHVİLLER TAHViLLER GOOD YEAR EGE BÎRACILIK EGE GÜBRE NUH ÇtMENTü MEBAN YAÜINLARI PARA DERUİSt Türkiye'nin en önfle gelen finans dergisı. Her türlü yatınm kararlan nızda size yardımcı olabilmek MEBAN'ın en önemil amacıdır. TAHVÎL VE HtSSE SENEDt ALIMSATIM tLE HÎZMETÎNÎZDEYİZ. Sermaye ve para plyasalaıı bankacıhk ve bankerlik sektörleri ve TUrlc ekonomistnin geneı gidişatı hakktnda etraflı ve aydınlatacı bilgıler verir. Memleketimizln başlıca yrtneticilerinin görüş ve önsrilerini her sayısmda slzîere sunar. Ayda bir kez yayınlanır Pivatl 200 TL. Yıllık abone Ucretl 2400 TL. «Para» abonelerine aynca Meban Sermayesi Plyasası BUlteni Ucretsiz göndenimektedir. HtSSE SENEDt NEDtR? Piyatı 25 TL. TAHVİL NEDtR? Piyatı 25 TL. SATILAN HtSSE , SENETLERÎ KOBUMA TABIM RABAK ÇELtK HALAT TEZSA ÎŞKUB METAŞ LASSA AKSA TÜRKlYEGAZETEClLERSENDtKASI İSTANBUL ŞUBES1N1N DUZENLEDİĞİ . ** Karan evdekiler verecek... feizi Yap\ Knedi! Elime biraz para geçti. Evdekileri bir sevindireyim... dedim. Birbirlerine girdiler ya'ul.. Torunumun aklı müzik setinde! Gelininki renkli televizyonda! Hanım halı diyor halı işitiyori Baktım iş uzuyor! Siz aranızda anlaşın... dedim. Attım parayı Yapı Kredi'de 1 aylık vadeliye. Bekliyoruz bakalım. Ne alacağımız hâlâ belli ^eğil. Ama Yapı Kredi'den faiz alacağımız belli. â â MERÂN MENKUL ';/ DEĞERLER ' BANKEROKve FtNANSMAN A.Ş. MÜZİK ŞÖLENİ VE SÜNNET J2 Haziron Cumartesi gecest AÇIK HAVA TİYATROSU'NDA 451250 (5hat) •• ı HÜLYA SÖZER (AIFABETİK SIRAYLA) Kayıtlı Sermayesi: 600.OUO.000 TL. ödenmiş sermayesi: 200.000.000 TL MERKEZ: Istlklâı Cad. Odakule İş Merkezi No: 286/A Tel.: 15 12 50 51 52 53 54 Telex 24124 MBAN TR. Tahvil hısse senetlen ve mevduat sertilikalan alım ve satınuna llışkin tüm işlemlerı nızde Meban uzman kadrosu tİ6 taizmstinizdedir. ARANAN HtSSE SENETLERİ: • ANADOLU CAM • ALPA » BAĞFAŞ • BATI ANADOLU ÇÎMENTO • ÇİMENTAŞ , • KORDSA ' • ÇTJKUROVA ELEKTRtK • OLMUK • SARKUYSAN • ÜNİROYAL. r , , . ...» COŞKUN SABAH NEJAT UYeUR SELÇUK ALAGÖZRANA ALAGÖZ ORKESTRA GRUP DOĞUŞ YAPI ve KREDI BANKASI ^hizmette snıryoktur' İMZA GÜNÜ AHMET ERHAN «Alacakaranlıktaki ÜLke», «Akdeniz Lirikleri», «Yaşamın Ufuk Çizgisi» adlı kitaplannı Kadıköy Gençlik Kitabevi'nde imzalıyor. 12 Haziran Cumartesi Saat 1419 TORKAN ŞORAY Ses Düzeni: MJCDET ALTIM'IZME BİLET SATIŞ YEBLERİ C) KOIMUK AçıkhavaTlyalrosu, Kızıltoprak KENTSInemssı, Bejlkia» YUMURCAK Stneması, Ş15II YENİ KARAMURSEL Magazaları. MUDO Bakuköy, Rumelı Caddesı, Erenkuy Baharlye, Mağazaları, Bayrampaşa Gençlik Spor Kulüba vs FİTAŞ Sıneması. TURIZM ODAAJ/4NS449295 turiaa Sunar ÖN SlflALAR: 400 TL. ARKA SIRALAR: 200 TL. < SEYAHATVETURİZİM LTDSTİ OTOBÜSLE EKONOMİK AVRUPA GEZlSİ Sofya • Zagreb Venedik Cenevre Paris Londra •Miihih Zagreb Niş "UÇAK İLE TAM PANSİYON' , Tıim geziler dahil 65.000 TL + 262 J Moskova Lcningrat Kiev VE 3 AYRI PROGRAM DAHA BAŞTANBAŞA RUSYA tatileçıkanfar sizecokyakındır. Setur'ım hazırladığı tatil programları farklıdır.Setur'la tatile çıkanlarla kolay anlaşır, iyi vakit geçirirsiniz. arayın, yaz programımizi öğrenin. İstanbul Merkez: Cumhuriyet Cad. No: 107 Harbiye Tel:48S0 8S 48 7715 Telex:22 718 STR Izmir bolge AtaturkCad. 294/A. Alsancak(l.Kordon) Tel: 21 55 9S 2155 96 Tefex:5218İ MIZM TR l TEŞEKKÜR KızımiB konforiu kirahkvi MARBIOTEL ARTE'nin hastalanarak acilen kaldırıldığı S.S.K. Göztepe Hastanesinde derhal teşhis ile başarılı ameliyatını yapan Sayın Op. Dr. ı . ^ 27500 TL UÇAK İLE KIBRIS 8 Gün DOME OTEL 40.800 TL. REBECCA OTEL 31.000 TL. VEDİĞEROTELLEF KEŞFEDİYORUZ Bilgi isteyiniz. KEMAL ALPER başta olmak üzere Anestezl mütebassısı Sayın Dr. DövizTL 109.500 TL. 9 Tonmnz 27 Temmuz 6 Ağustos 24 Ağurtos 27 Ağurto» 14 Eylül AYSEL ALTAN'a amellyat hemşiresl Sayın GEMİ İLE AVRUPA GEZlSİ Napoîi • Marsilya Barcelona Palma Palermo Pire (Atîna) Tam Pansiyon: 47.850 TL'^en itibaren 27 Eylül 10 Ekim (Kurban Baytamı) BODRUM>lerX;uma 10 giin 9 gece otobüde Yanm Panayon 9.950 TL. "MAVİ YOLCULUK" Tam Pansiyon 1 hafta 17.500 TL. Ankara Bolge: Yenişehir Kumndar aoK ar Sok 6/B Tel: 25 46 76 18 04 77 Telex:43 236 STRA TR AYTEN ÖZTÜRK Başhemşire Sayın ve Hastanenin tüm personeline içten teşekkflrlerimizi sunarız. GÜLFİDAN KEMAL ÖESÜM NAZAN SOYKÖK'e GEMI İLE EGE AKDENİZ SAHİLLERI VE KIBRIS GEZİSİ İstanbul Izmir • Bodrum Taşucu Magosa Taşucu Fethiye Kuşodası tzmir tstanbul Tam Pansiyon : 30.075 TL'den itibaren 21 Temmuz 1 Ağustos (Şeker Bayramı) Halaskârgazi Cad. No: 111 /2 Harbiye İst fel:47 8174 Antalya Büro: TALYA OTELİ Tel: 5600 Telex:S6111 TATA TR 3SBEşlrrAS «811074 618226 ,.,261050 UÇAKLA KIBRIS GEZİLERİ (7 gece / 8 gün) Oenizkızı: 32.500 TL. Mare Monte : 35.000 TL. Oome :40.500 TL. Salamu :39.000 TL, <lwu turizmfono •ngilizcealmancafransuca MET KAMPİNG'de 15'ergünlük dinlenerek, eğlenerek yabancı öğretmenlerle öğrenirı Spor + kahvaltı + yemek 4 kurs, 22 000. TL ' Aileler de katılabilir Beyoğlu 4 3 76 50 43 79 96 (Istiklal Cad. 365) Kadıköy 38 39 0 3 3 7 3 2 77 (Altıyol Onur Han 407) Harbiye 41 12 84 Cumhunyet Cad. 243 KONKORDATO KOMtSERLtĞtNDEN ALACAKLILARA DUYURU 983/152 esas Balıkesir Edremit cad. Savran soic. No: 5'de ücaretle iştigal eden Gül Ecza Deposu Limıted Şirketi' run Konkordato akdl içın Balıkesır lcra Tetkik mercıi Haklmliğlne müracaatla, mehll talep etmssi karşısında, borçlunun bu talebi hakimlıkçe kabule şayan görülmüş ve hakımliğin 1982/152 >Esas, 982/108 Karar, 11.5.1982 tarlhli ilamı ile kendisine iki ay süre ile mehU verilmiş ve dosya takınu ile konkordato komiseri olarak tarafıma tevdi edilmiş bulunduğundan, Yukanda adı ve adresi yazılı Gül Ecza Deposu 14mited Şirketinden alacaklı olan hakiki ve hükmi şahıslann, alacaklannı tevsik eden evrak ile her gün (Cumartesi ve Pazar hariç) saat 56 arası. Balıkesır Hükümet Karşısı Ergüven Işhanı Kat: 3'deki buroma müracaatla alacaklarını kaydettirmeleri gerektiği, ve bu kayıt işleminin 7 Haziran 1982 Pazartesi gününden başlayıp 20 gün devam ederek 28 Haziran 1982 Pazartesi günü akşamına kadar devam edeceği, bu süre içinde ALACAKLAEINI KAYIT ETTİRMEYENLERIN KONKOEDATO MUZAKERESINE KABUL EDÎLMEYECEKLERÎ, alacaklılann ibraz edilen vesikaları aym yerde ve aym saatlerde toplantıya takaddüm eden 10 gün içinde tetkik edebileoekleri ve alacakhlar toplantısının 9 Temmuz 1982 Cuma günü saat 14'de Balıkesir Eski Kuyumcular mah. Mekik sokak No: 13'de ÖZGÜR DERSANESl salonunda yapılacağı, Konkordato müzakeresi neticesinde verilecek karara vaki iltihaklann 10 gün içinde aym saatlerde ve büromda kabul edileceği ilan olunur. KOVKORDATO KOMtSERt BALIKESÎR BAROSU AVUKATL.4RINDAN turbuajkgtar HAFTALIK ALANYA VE BODRUM GEZİLERİ Büyük Otel (Alanya): 11.250 TL. Sun Motel (Alanya): 11.950 TL. Bitez Motel (Bodrum): 13.900 TL. îhm Pansiyon /Her Cuma 20.00'de hareket Cumhuriyet Cad. 277/4 Tel: 46 07 19 46 67 42 Harbiye / İST, NEFİSBİRPLAjDADENİZE GİRMEK İSTERSENİZ MAJUlDtirOTEL tampans.12.900TL •TEOMAN ONER yönetiminde •Şehir merkezine yakın *Değişik mimarisi *Teras ResUurant •Güneşleme terası •RoofBar. *Çift Asansörü *Ali Usta'nınözenliyemekleri *Deniz gören BanyoDuşWCIi 108 oda Ftottomnaa Önl OtabOsf Ikramtar + F Jırbaros Bulvırı 35/4 BeslktasJST. Tal.Sl 1A7A.A1 «»»Bn«.J81O! lOgece 11 gun JO Haztran 21 Temmut 26 Ağustos21 Eylul Yanm Panayon 26.500 TL. 1220H<ız<ran BURHANİYEOREN T«m paımron 15.500 TL. ^ 26 Haztran • 3 Temmuz KUŞAOASI TATİL KÖYÜ Tam fnıuyon 18.900 TL. 1920Ua«ran B OLU YEDİGÖLLER Herıcydahıl 5250 TL İZNIK ABANT jurpnzlcde ADIM ADIM KARADENİZ DİDİM TURİZM Bıharıye Cıd43ıKadıkov 37 44 60 D0yram »lor turlan 1 750 TI. TAMGÖR SEYAHAT HER GÜN TÜM KIBRIS OTELLERİ VE UÇAK REZERVASYONLARI VE DE TAŞUCU GİRNE raı iur 1219 haziran rezeı\«suonlan baslamıstır ERTCJRK feribot biletleri ŞUBE: BAĞDAT CAD. No: 202/5 SELAMİÇEŞME KADIKÖY / İSTANBUL TEL: 56 7 1 1 6 MERKEZ: CUMHURİYET CAD. 317 KAT: 7 HARBİYE • İSTANBUL TEL: 46 99 26 • * « ' ' MARMARİS UDVAÖTtL 22OOOtl 48 063 Avrm ran AvnmF ÛP RAfiTMSlM BCORUM halikamas 1926 haziran ODAAJANSVU P/E4RTESI \AZ PE.RSEMBE günleri bukösçde sizlerle^'z ^^ 449995
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog