Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 4 KÜLTÜR YAŞAM 7 NtSAN 1982 televizyon 19.20 19.50 TV OKULU ÇİFTÇIDEN ÇÎFTÇİYE Oğrenciler bu derste dilekçe yazma biçimini öğreniyorlar. Ayrıca *8ağhhlı Olalım» adlı metin işlenecek. Köye ve koylüye yonelik olan bu programda bu akşam Soke yoresınde pullukla surum ve teknıği konu ediliyor. Program ülke zeytınciliğınde buyuk zararlara yolaçan zeytin dah kanseri hastalığına karşı alınması gereken onlemlerin anlatılması ile sona erecek. Ara Güler karanlık odayı karabasan olarak görüyor "Ömrümde dia sçyretmeye gitmedim,, Doğan HIZLAN Kaç yuuu uuuyuruuı Ara >"\<.'< Guıet ı.' fütofcianannı çoK ' ' * • tvendibinı a e guııueıı gune geu^ıyoı. Vt'»'111ü e | : " uekver ou aaia feonuı veıen ıen bir araya getınp egıtıyorlar. Bir üe okulumuz var. Nıce salonda saydam gosteruen yapılıyor. bınlerl aşan Izleylcıler lotograt me rakLmn boyutlarını belgeliyor. jf'otogratın gellşme çlzgısıncle IÜ. sürerken ılk duıagımız hıç kuşkusuü Ara Guler olacaktı. Yaşammı. t,anatı sınırlarımızı a^an ustalıgmı aniatmayacagım. Gene de Ara Güler'le lotogral üstüne konuşacağını. Ara, «Fotograf sauat mıdır?» sorusunu ıskalamalı 1çin soruya soruyla karşılık veriyor. Balık sever misialz? «Saionları dolduran saydam gösterileri konusun da mı ne düşünüyor?» Huniar, kendı kendlni tatmınden başka bir şey de gıldır. Ben omrumde dıa seyretmeye gitmedim. Neden dersen, ben her yerı dıa olarak göruyorum da ondan. Ara Güler, ciddi iş yapar, totoğraîmı ciddıyetle çeker. Gelin okuyun ki sanat üstüne ahkâm kesmeyi sev tnez. Bir kez onu hocalığa sürüklemışler, zor kaçmış. «Peki, fotoğraf öğretîlemez mi?» Canım öğretilir de bel11 bir sınıra kadar. Potoğraîa bakmayı, görmeyi nasıl öğretirsin. Fotoğrafçıların bir kara Yok. Blz lşımızı yetertnce ciddi alıyoruz. (Çok doğru. ü pazar bir yoğurt fotoğratı cekebUmek ıçin kendtmi7i Kanlıca'da bulduk.) tşimısî dışında biraz da gülpllm. Ciddi soruları anîa mak da güç, biliyor musun'^ övlesine uzun oluyor ki. noktalandığında, ba§mı unutuyor insan. «Ciddi soruniara ve sorulara karşısm. ftyleyse sa na çüzel bir soru sorayım. Boş zamanlarını nasıl de&erlendirlyorsun?» Fatih Sultan Mehmet gibi gül koklayarak. (Hemen minyattirün saydamım çıkanp masanın üzerine ko yuyor.) «Başka başka...» Ben boş zamanlarım» fotoğraf çekerek değerlendırınm. Ara Güler'in asıl ıgi neymış meğerse, vıtraycılılc. Gumüşsuyu'ndaki katında kendi esen olan vitrayı hayranhkla seyrediyor. «Foto&raftan başka Özel yetenekleriniz?» Yenl yenl farkediyorum. Soba yakmak. 14330 lira yakıt parası verip kaioriferler yanmayınca, odunları buraya aldım. Yahu, niye bu konuşmayı yap tık? Yaşamak varken bu odaya tıkıldık kaldık. «En çok kimi seversin?» Mongolfiye Kardeşler'i. «Neden?» Uçuyorlar da ondan. «Ara, fotoğraf sanatında senden başka ustaların adım verebilir misin?» Ben usta değilim ki benden sonrası olsun. 20.10 UYKUDAN ÖNCE 20.30 HABERLER 20.55 HAVA DURUMU 21.10 HALK EZGtLERt Ûktay Günday toplam 67 yaglıboya tab.osunu sunuyor. İzmir Radyosu saz sanatçılan "Hemşin'dsn yavlanın yollarında» ve «Artvin'den civeli oy» adlı türkuleri seslendıriyorlar. 21.40 Avrupa Kupa Galıpleri yarı final karşılaşmasunn ilk ayağı Londra'dan naklen yayınlanacak. TOTTENHAM HOTSPUR BARCELONA KARŞILAŞMASI (NAKLEN) Oktay Günday'ın sergîsi Tiglat Sanat Galerisi'nde Sanat Servisl Sanat yaşamını uzun yıllar Fransa'da surdurmuş olan Oktay Gunday'ın 6? yaglıboya tablodan oluşan zengin resim sergısı Tiglat Sanat Galerisi'nde yer ahyor. 1977 yılından bu yana Tur kiye'de bulunan ve son çalışmalarını Konya'da gerçek leşurmış olan Oktay Gunday resımlenyle ılgili olarak bügi verırken şunları soyledı. «Devlet Güzel Sanat lar Akademisi'nde okuduğum sıralarda non figüratif çalışmalara başlamıştım. Sonrakl dönem bu tarzdaki çalışmalarımın olgunluğa eriştiği yılları kapsar. 18 yıl kaldığım Parls'ten döndükten sonra bu sergide yer alan ve benim 'folklor personeV ya da 'Icona Plastlk' adım verdigim tarzı geliştirdim. Tablolarıma önceden hazırladığım, mekan bo lirten bir fon özerine beyaz k&ğida çlzllmlş desenlerf yerleştiriyorum Bir tür koIaj nlteliğlnde olan bu çalışmalarımdaki desenler. çeşitli uygarlıklann izlerini ta şıyan Anadolu'dan esintiler taşıyor.» 23.20 HABERLER 23.25 KAPANIŞ izjeyicî, gözüyle D121 filmlenn tanıtım jenerığt verilirken ayrıca bir de yabanoı jensrıği verilmesi tümüyle zaman yitlmidır. En lyı orneğını Dallas dızisi başlarken TRT, kendi Jenartği olan, Ewing ailesinın toplu fotoğrafı Uzerinde Dallas yazılı resmi veriyor. Bu 510 sanıye boyle duruyor, bıraz sonra fılmın özel jeneriğt başlıyor. Orada da ay nı yazıyı yazıyor. Bu zaman yıtımınden sonra aynı TV, halkı tutumlu olmaya çağmyor. TV ıle ilgüi bir sorunumuz daha var: Spıkerlerın, hava durumundan sonra, yarının ve günün izlencelerinı sunarken, arka planda gör düğumuz TRT yazısının üstünde Türkiye adx «Türkıye/ okunuyor ve artık o fonun eskımlş, aşınmış olduğu anlaşılıyor. Tıpkı Haberler Jeneriğinin aşındığı glbi. Üstelık 100. Yü Amblemının neden o fondan söküldüğü de ılgınçtir. Hakan CENGIZ İSTANBUL Nasıl tutumlu olunur? UST DEĞİLİM Kt AraGüler. «Ben Ujla dt^ilım kl benden sonrası olsun.» (Fotoğraf: Cengiz CIVA) basanı vardır: Karanlık oda. Nedense bir çok kişi karanlık odaya adım atmak lstemez. «Ara, bu karanlık oda korkusu, sıkıntısı nedir?» Ben karanlık odaya çe şitli korkular yüzünden giremem. Başkalarını bilmem. îşin şaka yam bu. Karanlık oda teknık bir lştir. Bizim işimiz değildir... Ben seninle daha ciddi bir konuşma yapmak istetniştim. Fotograf sanatının ilkelerını sergıleyen, fotoğraf sanatının gizlerini ve ınceliklerini ortaya koyan bir yazı ortaya çıkar ummuştum. Daha ciddi sorula ra geçelim mi? Dirilen Camhca Vedat Nedim TÖR Bundan bırkac yıl önce, bir yabancı dostumu Camlıca'yo. goturmuştunı Lamartın ın «Dünyaya son bir bakış atmam gerekse, onu Çamlıca'don atardım.» dedığı Camltcaya Fakat arada. o kadui bakımsız, toztoprak ıcınde bir hale duşmuştü ki, utanmıştım l&tonbul'un kıvrırn kıvrım Boğazıcını, Adalaıa kadar uzanan Marmara'yı sankı en gorkemlı bıt ocıdan seyretmek ıcın yaratılmış bu tepeyı başlıboşına turıstık bir hazıne ıken onu gereğı gıbı değerlendıremedığımız ıcm uzuimuştum Geçenlerde, Turıng Kulübünurı nazık cağrısı uzerıne Cam lıca'yı pırıl pırıl guneşlı blr havada bır kere daha gormek mutluluğuna kavuştum Aman efendım, yaratıcı bır elın hımmetıyle o mezbelelık Camlıca' nın bır turıstık cennet halınl almış olduğunu gorünce ne kadar sevındığimi anlatamam. Turıng Kulübun her tuttuğu ışl başarıyla sonuclandıran ustun yaratıcı güclu Genel Dırektorü Çelık Gülersoy bu son eserıyle de ne kador övünse hoklıdır. Daha öncelerı Vıldız Parkı'nın duzeltılmesı, Büyuk Malta, Çadır, Sarı ve Pembe Koşk lerin onarımı ve yerlı yabancı herkesı hayran bırakan bır atmosfer ıcınde halka acılmosı. Sultanahmet ve Safranbolu Ko noklarının turıstık ışletmeler haline getırılmesı, Ankara İstanbul yolunun tek tesısı Koru Otelinin genışletılmesi ve Turkıye'nin en büyük dağ otelı haline getirılmesı hep O'nun hım metıyle başarılmıştır. İstanbul' un ünlü tepesı Camlıca'nın icine düştüğü mezbelelıkten kurtarılıp goz alıcı bir tanhi Ü8lup ve üst bir zevk kalitesmde halka acılması da hep Onun eserldir. Kısaca şunu belirteyım. Celik Gülersoy, nereye el atsa, orasını bir turistık ilgl merkezi halVne sakmasını başarıyor. Var olsun. radyo Sabah Konserl, 10.00 Şariu lar, 10.20 Turküler, 10.4ü Dunden Bugune Türk Mut 05.00 AçıUş, 05.05 Ezgı Ker tağl, 11.00 Kadmlar Toplulu vanı, 05.30 Şarkılar, OaO Ka ğu, 11.3U Müzik, 11.45 Türf. O Sa. Haberler, 06.02 Bolgesel kuler, 12.0ü Dünya Folklo Yayın, 06.30 Koya Haberru, 12.20 Şarkılar, 12.40 Tur Jer, 06.40 Gunaydın, 07.3U kuler, 13.00 Haberler, 13.1& Haberler, 07.40 Günün IçınSaz Eserlert, 13.30 MUzik, dea (1), 10.00 Kısa Haber14.00 Turküler, 14.30 Yabanler, 10.02 Arkası Yarm, 10. cı Dıl Oğrenelim, 15.30 Oda 22 Bolgesel Yayın, 11.00 Kı Muzığı, 16.00 Musıkımızden sa Haberler, 11.05 Okul Ead Ünlu Eserler, 16.20 Arkası yosu, 12.00 Kısa Haberler, Yarın, 16.40 öykuler ve Tur 12.10 Öğle Uzeri, 13.00 Haküler, 17.00 Olayların tçintoerler, 13.15 Muzık. 13.30 den, 17.30 Çeşıtlı Sololar, 18. Bolgesel Yayın, 14.45 Öğle00 Erzurum Radyosu Türk den Sonra (2), 16.00 Kısa Halk Müzıği Toplulugu, 18. Haberler, 16.05 Okul Rad30 Eüun Dergısl, 18.50 Çoyosu, 17.00 Olayların Içuıcuklar Şarkı Soylüyor, 19.00 den, 17.30 Fasü, 18.00 Kısa • 01.00 TRT I üe Ortak Ya Haberler, 18.05 Çocuk Bahyın. çesı, 18.20 Haftanın ÇOCUK Şarkısı, 18.23 Bolgesel Yayın, 19,00 • 01.00 TRT • H TRTIII ıle Ortak Yayın, 19.00 Haberler, 19.30 Azeri Turküler 07.00 Açılış, 07.02 Güne 19.45 Şarkılar, 20.00 KÖyilBaşlarken, 08.00 Sabah Kon muz Koylumüz, 20.20 Yenl serı, 09.00 Türkçe Haberler, Şarkılar, 20.40 Müzık, 21.00 09.03 Müzik, 09.30 Roberta Kısa Haberler, 21.05 YurtFlack Soylüyor, 10.00 Haliî tan Sesler, 21.30 Şarkılar, Muzık, 11.00 Oğleye Dogru, 22.00 Kısa Haberler, 22.05 12.00 Haberler, 12.12 DıskoTurküler, 22.2P Kuçük Konteğunızden, 13.00 Konser Saser, 22.40 Şarkılar, 23.15 Geatı, 14.30 Caz, 15.00 MuzıkU cenın îçınden (3), 01.00 Prog ram ve Kapaıuş, 01.05 • 05. Dakikalar, 16.00 Günün Kon seri, 17.00 Haberler, 17.12 00 Gece Yarısı. Sızlor Içın, 18.00 Haftanın Toplulugu, 19.00 Haberler, 19.12 Bir Konser, 20.45 MüTRT. II zik, 21.00 Muzıkte 20. Yuzyıl, 21.45 Saz Eserleri, 22.00 07.00 Açüış, 07.02 Sollstlerden Seçmeler, 07.30 Ha Haberler, 22.12 Gecenin Getirdikleri, 23.00 Çarşamba berler, 07.40 Turküler, 08. 00 Muzik, 09.00 Şarkılar, 09. Konseri, 24.00 Müzik, 01.00 Program ve Kaparuş. 15 Türk Düşünürleri, 09.30 TRTI İstanbul sergilerinden O. Zeki ÇAKALOZ Çağdaş sanatımızın, bunu bir onlamda oneren, ocıklayan Cumhuriyet donemi sanatımızın, bırı bu donemın uclarından gelen, oburu gunumuzden, iki sanatçının yapıtlan, mart ayının etkınlıklerı arasında kuş kusuz baş sıralardadır kanımca... Guclu yontu ustamız Zuhtü Mürıdoğlu'nun. Nışantaşı Cumalı Sanat Galerismde dokuz desen, beş ağaç ve yırmi yedi karışık uygulamada yontusu yer oldı. Yanında da, temelde ne yapması gerektığını bilen bir cıkışta. genc bir ressam, Mehmet Mahır, Beyoğlu, D. G. Sanatlar Galerısi'nde, bir dizı yapıtlarını sergiledi. Zühtü Mu rıdoğlu'nun, oncelıkle, klasik ve tümel anlamda, «İnsan»ı çok köklü tanıması yanında, desen deki gücü ve malzeme egemen liğıyle de bu «Insama sokuluşu, bunca yıl, onunla, plastlk sanatların en zorlularından yontuda çekişmesi, işte bu «bunca yıl» sonra, ne denli ra hatlamış, yumuşak ve akıcı ürünlerde noktalanıyor... Bu sergisinde, genelinde, ağaç ve pişmış camurdan, kilden, küçük boyutlu röllyef ve yontuları, hele yontu sanatı gibi bir dalda, anıtsallık ölçüsünün. nlcelıkte değil, nitelıkte yattığının da kalıcı ve ustalıklı örnek leri ayrıca... MEHMET MAHİR'İN İLK KİŞISEL SERGİSİ Mehmet Mahir'ın (1948) bu ilk klşısel sergisi. Sanatçı, Aka demiden Dınçer Erimez atblye si cıkışlı ve şımdi de bu atolye asıstanı... Bu kuşak genc sanatç'larımızdan kımılerı aibi Mehmef OCH AiAHS 449295 Mahir'de de, cok ılgınçtır Akademı ıçınde, Akademı'nın buyurusunun dışında, hatta kanımca, bu buyuru tavırlarına bir başkatdın bıcımlnde, «Sanatta, öncs zanaatçılık/teknik» derceslne, özellıkle son on yılımız icmde oluşan bir lasa var: Rafıne bir ışçılıkle, malzemede ve teknikte bir zanaatcı beceri telaşı... Sonunda da, du yarlılık tasoları ve değerleriyle koşut yürütülemlyerek, genc yaşta amacına ulaşıp, ne yozık kı, yıne erkence do tuketılırvş bir tasa... Mehmet Ma hır'de de bu açmazo duştuğumu bcştan notlayacağım... Nedır, sanatçıyı bu açmazdan sıyırabılecek belll bir anlatım, özellikle eleştirel bir anlatım dill ve yaklaşımı da var. Türh resmıne büyuk emeği geçmış olan Cemol Tollu'nun anısı içm Anhara Evrensel Sanat Galerısi'nde yapvlan törende Kültur ve Turizm Bakanlığı Musteşan Kemal Gökçe, sanatçının oğlu Ahtnet Tollu'ya Bakanhğınm onur piaketini verdi. Fotoğrafta Kemal Göfeçe, (solda) v« Ahmet Tollu görulüyor... Onur plaketi bulmaca 123456789 bileşik. 3 Tersi bir organımız SOLDAN SAftA: l Maddsnın bütün niteüğlni Bir erkek adı. 4 Buyrugunu taşıyan ve bir araya gelerek madde yürütms hakla. 5 Yapraklann yi meydana getiren en küçük kısım her ikl yuzunde bulunan ve suyu 2 Çıçekleri ilaç, yapraklan sebze sızdırmadığı ıçin bunların kurumaolarak kullanılan ve kendl kendtae sına engel olan ince zar. 6 Umyetişen bir ot. 3 Tsrsi toz haline maktan doğan ıç ferahlığı ölüm getirılmiş tahıl Bir malın nitellk lü, gelip geçici. T Tersl küların lerini belli etmek tçın üzerine ko dökülmesine neden olan mantar has nan küçük yafta. 4 Tersı bir renk talığına tutulmuş Para İle oyna Tarıh öncesme dayanan elsane nan oyun. 8 Bir harfin okunuşu 5 Eşi olmayan, bıricik Hücre Maksımum. 9 Eklembacakhlerde özümleme ve yadımlama gö ların iskeletmi meydana gatirea örrevlerini sağlayan sıvı. 6 Bir no gensel madde Adale. ta Sözü geçme. 7 Düzenli bir şekilde ve hep aynı doğrultuda de1 2 34 5 6 78 9 vındirmek. 8 Kumaşı katlıyarak t i e 1 E N. j j s yapılan süs Tersı yardım istendlğini anlatan bir ünlem. 9 ÇatıuK £ L. A 2 LL 1 davranan Gözün tabakalarından i H 3 s H A Mj bıri. u ft.e A N | A 4 i YUKARIDAN AŞAGlYA: K I N 5 N b K 1 Eski dılde taşınmış, taşınır A K A L. T 6 ya da aktanlmış Eskı dilde ayak. I s A D 2 Orkestra takımmda yer alan 7 L A bir çeşit üfleme çalgı Bıleşimm ,8 AX K L deki hidrojenin yerine maden alaraıc I u 9 tuz meydana getirebilen hıdrojenll * Turk Sanat Muzıği'nm radyo repertuarlanna yenı katılan parçalarına yer verılea programda bugun 4 şarkı var: «Sevdası hayalgâhıma bir ok gibi battı» (Galip Sokullu), «Bir bahar dilerim bir gönül için» (Rahmı Sonmezocak), «îçinden tanırım ben o elleri» (Erol Bingöl), «Birgün acı bir rüzgar esecek blrden» (Alaattin Şensoy). Klasik Batı Müziği'nin tanınmış yapıtlan ile Çoksesh Muzığımızın bir arada sunulduğu bu programda, Ferit Tüzun'un Buyuk Orkesta ıçin Humeroskue'si ve Bruckner'ın Re Minör 3. Senfonisı dınlenebılır. Yeni Şarkılar TRT1, Saat: 20.40) DÜZELTME 4 nisan pazar günkü (Armağanlı bulmaca) da, bir yanhşlık olmuş, yukandan aşağıya 20'de sorulan ressamm adı (Bahml Pehlivanlı) olduğu hal de, aklımda yanlış kaldığı için (Rasim Pehlivanlı) imiş gibi sorulmuş, soldan sağa 3, 4 ve 5'inci sıraların son kelimeleriyle bağlantılar ona göre kurulmuştur. Bu itibarla her ıM yanıtm doğru kabul edilscegini duyurur, gerek değerli ressamımızdan, gerekse sayın okurlarımızdan özür dılenm. Günün Konseri (TRT3, Saat: 16.00) I Sanat Gafeileri ÇADDEBOSTAN GÜZEL SANATLAR ATELYESİ ve GALERİSt BıgÜJC Cki No. 256 CsddeboSan Tel: 58 87 9S 5 • İ H • • ••I • 1 I BURHAN TEMEL RESİM SERGİSİ 31 mart l3niaan TCSVİKİVKCMŞ fcuMAIl) • ergUl : 4110 05 sinemalar tiyatrolar J II4RBIV0, KENI.ER T1VATROSL, SanatL ZERRİN Heykel Scrgisi 6 Nisan 5 Mayıs İMAÇKA SANAT GALERİSİ Eytam Cad. 31 Ist Tel: 40 80 23 URART SANAT GA1£&İSf A B U IPEKCI CADOESl 21 tiÜKCKİ ıSTANBUL •niUON « 1 0 3 » TELEKS 26462URHtTR. u Kent Oyuncuları 47 363* 46 3589 GYRANOde Bvbn Streisand Krit KristofTerson Yflneımen Fruık Fienon 'KIHfOND ROSTAND MEUKE ABASIYANIK Dos«n ve Seramlk Serglsl 6 Nisan 1 Mayıs SÜLEYMAN SAİM T^CAN fizgun baskrtar 118 nisan HAFTASİNEMALARDAREFİKEPİKMAN İlk Toplu Sergisi % 30 Mayıs Kurtulus Cad. 191/B Slnemköy siyahtomedi NEJAT UYGUR AVARE r Kadıkdy Bahanye 37 60 83 GÜLDÜRÜ 2 BÖLÜM T/fyttmm \ 2 NİSAN CUMA'dan itibaren ResimSergisi 9 30 Nisan Kurtulus Cad. 191/B Slnemköy t HALE ARPACIOGLU 40 47 83 7. Kuruluş Yüdonumü 'Türk Resminde Insan ve Portre' sergisiyle kutlanıyor Kasını 1982 Resim satmak isteyenler için Kurtulus Cad. 191/B Sinemköy 40 47 83 GELECEK seanslar: I2oo.15oo.l8oo.2loo 6.HAFTA 70 mm "FULL STEREOPHONIC SOUND cunrıa 21.00 ct'esi 1800 ;• pazariSOO IIAROID , veMAUUE ALO 412737461819 ALO Ptesi harîç her gün 2100 Ctesi Pazar 16 002100ı P>ngaltı ErjcnekonC*t. 1D1LSINEMASI '.:....;•. .ctesiiSOO' P.tesi hariç her gece 21.00 Pazar 18.30 Çarş. Ctesi Pazar 15.30'da matine 40 47 83 bızimtıyatr üsküdar sunar tlyatrosu halk cad 37/tlf 330618 shakespeare Yönetmen: ]ohn Carpenter *TAKSİMSMIWEVİ Str*M>vttr Cld, 6$ Ttklım 44 25 2S NUR KOÇAK "ÛÖndtrlltr" Sergi 320 nisan Dul Oevıct Guztt Smıtlır Galerlsı / B*yogiu tPEK AKSÜCÜR Resim Sergisi bu kosede yayınlanmasını d jiarnlannız OOA hamlet newyprktlan kaçts "E$capefromNewYork Kurt Runel • Lce Van Cleef Ernett Borgnine Itaac Hayct Donıld Pleaıencc Adrienne Barbeau Beyoğlu FİTAŞ Harbiye GAZİ f FİLMTAN yöneten 'zafer'diper llttnbuı Oevitt Oilzaı S*n«tlır Gaısnsi / B«yoflıu 320 nlaan ptesi dıgında hergece 2O.oo ctesi pazar I5.oo ıspo YÖN:J»cquejDERAY. Oyn: ALAIN DELON P.tasl. Salı, Çarj. Pors, Cuma 14.0016.3019.00 Cumartesl Pazar 11.30 14.00 16.30 19.00 UNUTULMAYANLARDİZİSİ9 ŞERBURG ŞEMSİYELERİ "Les Paracluıes de Cherbourg" YÖN:Jacque$Demy Oyn: Cathcrine Dcneuve Francoije Dorleac Caıs, Pers, Cu. Ctesi Paî. 21.30 FLIC STORY ?j^ Sahnede25yı! Adnan benses SOLO KONSERİ 3 BÖLÜM 9 NİSAN 1982 Saat 18.00'de ULUSLARARASI SANAT GÖSTERİLERİ A.Ş. SANTİYATCOSUNDA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog