Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 10 SPOR 7 NİSAN 1982 Ingiliz "The Sun,, gazetesinin iddiası: Ingiltere, Kuzey Irlanda ve Dirimlili: Daha atak Iskocya kupadan cekilebilir futbol LONDRA, (a.a.) Ingiltere ile Arjantin arasmdaki •Falkland» uyuşmazhğının sılahh bir çatışmaya dönuşmesı veya en azından soruna diplomatik bir çözutn bulunamaması halinde. 1982 Dunya Kupası fınallennin de tehl ; keye gırebıleceen öne suruldu Tngihz «The Sun» ga7etesine Röre. Inenlız hükümeti, Ariantın"ın Dunva Kupasına katıltnasinı protesto içın Ingılı? adalanndan fınaüere yulcsplen üç takımı (Ingıltere Iskocva ve Ku?ev Ir'anda) kupadan çekmevi dfışü nüyor. Bilindi?1 eıbi Diınva Kupnt\ finallen 11 ha^ıranria ArıanHrı Belçıka maçı ıle Fııtbo! cevrelen. Fneıliz arlalanndan hic bir takımın Ariantin ile ılk turda »şlpnmemiş oîmasımn büvuk bir §an<5 olduğunu belirtmpkte, ancak ysrı fınal turunda. bövle bir eşleşmenin çok rtahos olavlara vol açma^n dan pnrti°p pttiklprını dp eiz inKiltpre'nm Dünva Kuoasının van finalinde Ari^ntin İİP karşıiasması olasılıeı daha şimdiden futbol adamiarına soğuk terler döktürme ye başladı Iki ülke arasındaki futbol ilişkilerinin hiç bir vakıt düzgün olmadı&mı belîrten spor yazarlan. 1966 Dünya Kupası finallerinde, Ingiltere'nin 10 kazandığı Anantin maçında çıkan olay lan anımsatmakta, hatta o zamanlar Ingiliz takımının menecerliğinı yapan Sir Alf Ramsey'ın sert oynayan Arlantinli futbolcular ıçm «Hay vanlar kelımesini kullandığını. yenıden gundeme getırmekteler. Iki ezeli rakip bu kez kupada buluşuyor SarayF. Bchçe Spor Servisi Federosyon Kupası çeyrek finallerinln ilk ayağı bugun yapılacak. Türklye Bırıncı lıginden 7, Türkiye Ikıncı lıgmden de 1 takımın katıldığı çeyrek fınallerin rövanşları ise 14 Nısan carşamba gunu yapılocak. Gectiğimız bafta lıgde bırbırleriyle puan savaşımı veren 4 ekıbın yıne bırbırleriyle bu kez kupada karşılaşaca'* olması ise fınallerin ılg'nç bir yanı Karşılaşmaların proqramı soyle: GALATASARAV FENERBAHCE Gectiğimız hafta lıgde blrbır Isrıne östunluk sağlayamayan ıki ezelı rakıp bu kez kupa macı ıcın alana cıkocaklar Ku pa'nm en cetın korşılaşmosı Inonü Stadı'nda saat 15 30'da başlayacak Fenerbahce bu macto bir qol atarsa ıki gol snvılacak • lrabzon Anka oynayacağız Spor Servisi Fener bahce Meneceri Basri Dı nmlılı Bahtıyar ve Mus tafa'n'n oynayamayacaklannın kendılennı dü şundurduğunu belirterek. soyle konuştu «Bugünkü karşılaşma için iki günden bu yana kamptayız. Lig ma cınd» 90 dakika avakta kalabılpn ve mücadele oden futbolcularımız, uy Kun «artlarda yakaladık ları pozisvonları gnle cp\irpmpdiler Ancak bu ke7 rnaca dalıa dpğrNîk bir ero/le bakıvnru7 Fut hnlcuInrıiT!. karrieş ve e7pli rr>kibiınİ7 Galatasa ray'ı >pn»bümek için bi linçli çalıcıvorlar. Hepsindp EÖ7İer»pn kazanma ar7usn ve hırsı. sahadan ealio ayrılmamıza yetecek sanıyornm. An rak iki macta ü o tııste sa rı karr pörpn Bahtivar iip avak parmaö:i Uırık olan Mustafa'mn yoklue;unu hissedeceğiz. ragücü, Kocaeli Diyarbakır, Sam sunspor Bursaspor. TRABZONSPOR ANKARAGÜCÜ Lıgde gectığımiz hafta karşılaşan iki takımdan Trabzonspor tek golle ıki puanı almıştı. Ankoragücü once beraberlik sonra tek farklı yenılgıyle rovanşa daha rahat gırmek isteyecek Avnı Aker Stadı'ndo'o karşılaşma saat 14 45'de başla layacak. KOCAELİSPOR DİYARBAKIRSPOR Llgde artık havlu otan Dlyarbakırspor'un tek umudu bu kupa. Boyle olunca Kocaellspor karşısında tüm gücleriyle savaşım verecekler. Kupa evsahıbı ekip icin cok büyük bir onem taşımıyor. İsmet Paşa Stadı'ndaki macın başlama saoti 15 30. SAMSUNSPOR BURSASPOR Kupa'nın tek ikıncı lig eklbl Samsunspor lıgde umduğunu bulamavan Bursaspor karşısın da kazanmak için oynayacak. Konuk ekıbın amacı ise en az beraberlık. Karşılaşmanın başlama saatı 15 15 Futbol Ulusal Genç Takımı Yugoslavya ile karşılaşıyor Spor Servisi Ulusal Genç Takımımi7 bugün Yuçoslav Ulusal takımı ile Belçrat'ta karsılasıvor UEF\ gençler eleme maçı ıcın Yugoslav gençlenyle karşılaşaeak o!an Ulusal Genç takımımız rakibi ıle ilk maçında 00 berabere kalmıştı. Yugos)avya'da alacaŞı goilü beraberlık ve yengı halinde takımımız tur atlayacak Takımımızra sorumluları Şük rü Ersov ve Lefter Küçükandanvadıs; karşılaşmayı tur atlamak için oynayaoaklannı ve bunu da gerçekleştirecek guce sahıp o'öuklannı belirttıler. BİR KONU İKİ GÖRÜS Halka Dönük TV'miz Abdülkadir YÜCELMAN Bir televizyon yönetimi düşünün ki halka hlz tnet ılkesinı hicp savıp anaokuluna gıden cocuklarm anlamsiz inatçıhğma tutulmuş «ille de benim» diyor. Üstelik vatandaşlarm bir ay boyunca her gün kafasını ütülercesine «televiayon paraları nızı bir an önce götiirüp yatırm» dlyor da kendl görevini hatırlamıyor. Sonra da yaptıgının hata oldugunu anlamış oluyor da tüktirdügtinü yalamamak için bu onların yorumu Türkiye'nin her köşesinde ilgi iîe beklenen bir FenerbahçeGalatasaray maçını. ma cın yaptldıgrı yeri bir kalemde sllip öteki illere vavm vapıyor Macı vermıvorum dediçi yer TV srelirlerinin yüzde 90'ım aldıgı. ülke nüfusunun 10'da birinin olustuğu. 5,5 müvon insanın kum glbi kaynadıgı bir kent, tstanbul. Ey televizyon yöneticileri sanıyormusunuz kl bu vatandaş kafasma koydugu bir şeyi yapamasın.. Daha televizyon îstanbul'a adımım atmamtşken 1970 dilnva kupasını izlemek icin Edirnelere taşmdığımız günlerl hiç mi anımsayamıyorsunuz. Ve yine bu vatandaş eger o maçı görmeyi kafası na kovmuşsa maca verecegi paravı otobüse verlp Bursaya ya da Tekirdağa kadar Ridemiyecek mi sanıyorsunuz?.. Ama devekuşu gibi kafasınt kuma sokmuş bir yönetime karsı buna bile gerek görmedi vatandaş. çevirdl Çamhcaya dönük ante nini üludaga, buldu 6. kanah ve bal gibl Izledl naklen yaymı. Şimdi soralım bir hele.. Kulüpler mi televlzvomın haline gülüvor. televizvon mu halkm haline... Yoksa herkes bir olup kuma kafa^nı sokmuş TeleVizyonculata mı?.. Blr maç nakli sırasında eger daha Snceden karar vprilmisse bir anons edildiğinde 810 mllyon reklam Relirmts. öyle dediler bize TRT'dekl arkadaşlar. Peki mac nakli için kulüpler ne tsttyorlarmış. toolam 2.5 milyon. TRT 2.5 mllyonu kulüplere verse de en azmdan 67 milyonu da kasasma koysa îena mı olur?.. Hem kulüpler mem nun hem vatandaş.. Hem de TRT görevinl yapmış olmanın huzurunu diıvmuş, kötü bir şey ml?. Biz gazeteciler halkın görüşünü sütunlara yan sıtan ve vatandaş adına konuşan kişllerlz. TRT'cller de öyle olmalı. Ama ne yazık ki TRT'ciler halka dönük olmayı halka sırt çevirmek biçimlnde yorumluyorlar. yazık!... ARDILKS VK VÎLLA YOK Avrupa Kupa Galiplerf Kunası ygn finalinde Tottenbam Barc*lona ovnayacak. Iki Arjantinlisi Ardiles (sağdan 2.) ve Villa'dan (sağdan3.) yoksun olaıı Tottenham bir maçta Arjantinli iki büyük kozuyla. (Fotoğraf: AP/a.a.) Trabzonda "Kastelli Spor Tesisleri,, kurulacak TRABZON (THA) Trabzonspor genel saymanı Eyup Aşık, kulüp gıderlerınde geçen yıla oranla artış olmadığını kaydederek, bundan sonra tesis yapımına yoneleceklennı bıldirdı. Eyup Aşık, kulüp lokalınde düzenlediği basın toplantısında son mali durum hakkı»da genış açıklamalarda bulundu. Sigorta ve Maliye de dahıl olmak lizere hiçbir kişı ve kuruluşa borçları olmadığını kay deden Trabzonspor Genel Saymam şöyle konuştu: «İstanbul'da yaptığımız gecctle toplam 19 tnilvon 89 bın lira net hasılat elde ettik. Kulüp olarak havaalanı altında al mayı planladığunız 21 dönümliik arsaya Kastelli'den alacağımız on mllyon lira İle tesis kuracağız. Tesise de «Kastelli Spor Tesisleri» adını vermey\ düşüniiyoruz. Maç hasılatlannda büyük artış sağladjk, diğer yan geiirlerle de borçsuz dunıma geldik. Şlmdive kadar sporculanmıza kupa maçlan dafall 4 mllyon 400 bin lira pirlm verdik, sezona borçsuz bir kulüp olarak girecejfiz.» Avrupa kupalarında yarı final günü Aston VillaAnderlecht, CSKAB.Münih, TottenhamBarcelona Spor Servisi Oldukça surprizli geçen 1981 82 Av rupa Kupalan yarı finallerınin ılk maçları bu gece değışik altı kentte, ayakta kalan 8 ülkenin 1 & takımı arasında oynanacak. Yarı fınallerin bir başka ügınç yanı, kupalarda mücadelelerini surdüren 12 takımdan 4'ünun yenılgi yuzü gortneden yan fina.llere gelmesi. çm bir başka ilginç yanı da, her ıki takımm daha onceleri Kupa Il'yi kazanmış olması (Tottenham 1963. Bar celona ]979'da) Tottenham maçın favorisi. Barcelona'da son haftalarda bir form duşukluğu var. 1981'in Şampıvonu Dinamo Tıflıs ise. sahasında Standart Liege önunde kesin favori. UEFA Kupasında Û^kl Madrıd pıbı unlü bir takımı 50 gibı net bir şekiide yeAvruna Kupalannda en nerek eleyen Almanya'nın fazla ilsrı toplayan mucadeKaiserslautern'i. Kupa Iü'un leler, eskiden beri Kupa I yenilmeyen tek takımı Ismaçlandır Bu gece Kupa I'veç'ın Goteborg'uyla oynude bırbırinden iki önemli z^or sahasında. Diğer yandan karşılaşma var Sofya'nm Nış'de Rednıçki (YugoslavVasilev«ki. Stadı'nda Liverya) ile SV Hamburg (F Al pool galibi CSKA. 1974. 1975, manval karsı karsıva geli1976 yıllannın şampiyonu yorlar. Sahasında daima ba Bayern'i konuk ediyor. şarılı sonuçlar alan RadniçAvrupa Kupa Galipleri Kupasmda gecenin maçı Londra'da Tottenhaın ile Barcelona arasında. Bu maki'nîn SV Hamburg'u eleme sı çok buyük bir sürprız olacak. ŞAMPIYON KULÜPLER BIRMINGHAM Aston Vil la (Ingiltere) Anderlecht (Belçıka) SOFYA CSKA (Bulgaristan) Bayern Münich (Almanva) KUPA GALİPLERİ LONDRA Tottenham flngiltere) F C Barcelona dspanva) TIFLIS Dinamo (SSCB) Standart Liegp 'Belçika) UEFA KUPAST KAISERSLAUTERN F C. Kaiserslautprn (Almanya) IFK Götpborg (Isveç) NİŞ: Radniçki (Yugoslavya) SV Hamburg (F. Almanya). Sümer: Kupaya önem veriyoruz Spor Servisi Galatasaray Teknik Dırektoru Özkan Sumer, ligde iddialarını buyük ölçude yıtirdiklerini. bu yüzden bu maçın kendılen için daha buyük önem taşıdı ğını belırtti Sumer şoy le konuştu: «Istanbul'da maç kaZanmakta karştlaştıkları güclük, futbolcuların lig maçlannda cesur oy namalarmı engelliyor. Pazar günü îçin yaçtıgımız plan ve programı da bu nedenle tamamıyla uygulamadık Ancak kupa maçı ile lig maçı arasındaki fark büvüktür. Iki takımdan birinin diğerine. mutlaka üs Kinlük sağlamasmın seregi, bizim daha atak, daha cesur futbol sergilememize neden oiacak. Bu maç için yaptıgınnz iki çalışmada da futbolcıılarım hırslı vo azîmlivdi. Ligde şampîyonluk umutlanmızın büyük ölçüde yitirilmiş ol masi kupanın bizim icin finemini artırdı. 90 dakika lonunda alandan pü lerek aynlacak olan taraf biz olacağız.» Halterde Dünya rekoru DOGU BERLIN, (a.a.) Doğu Alman haltercısı Joac him Kunz, hafta sonunda Karl Marx Stadt'ta yapılan musabakalar sırasında hafıf sıklette, sılkmede 152 5 kilo ıle yeni bir Dunya RekoSPOR DÜNYA9NDAN KISfiKISfi • Vapı ve Krcdi Bankasının düzenlediği ayın Altın Adamı varışmasmm 7. Alttn Adamı belli nldu Trahzonsporlu Hüsnü Kara. seçiciler kurulunca ayın aitın futbolcusu seçildi. Scçlci kunıl avnca Beşikiaşlı Halıık Serenli'yi ikinci, Adana Demirsporlu Erol TOçay'ı da üçüncülük ödülüne lavık RÖrdü. • Uluslararasi Yaşar Ooğu ve $ampiyonlar serbest ve GrekoRomen güreş turnuvssı 35 temmuz tarihleri arasında Samsun'da yapılacak. Geçen vil 811 temuz tarihleri arasında yapılan tnrnuvara Polonya, Bulgaristan ve Mısır katılmıştı, bu yıl ise katılımın daba yiiksek olacağı belirtildi. • Putbol Federasvonu tarafmdan Amasya'da dUzenlenen amatör antrenör kursu başladı. Bir hafta sürecek olan kurs sonunda başarıh olanlar (C) ve (B) antrenör kursuna katılma hakkını elde edecekler. TV AAACI VERIYOR Spor Servisi Londra'nın «Hite Hart Lane St.adı»nda bu gece Ingiltere'nin Tottenham ile îspanya'nın Barcelona takımlan arasında oynanacak Avrupa Kupa Galipleri Ku pası yarı finalinin Ilk maçı, saat 21.15'ten itibaren TV'den naklen yayınlanacak. Tottenham 1963, Barcelona ise 1979' da bu kupayı kazanmıştı. Tottenham, bu yıl Avrupa Kupa Galipleri Kupası, ile îngiltere Kupasında şampiyonluk pe şinde.. Bu TRT Kimindir? Hıncal ULUÇ tad kapılan kapatılalı bir saat olmuş.. Artık içeri tek kişinin girmesine olanak yok. Naklen yayın yönetmeni Mustafa Yener. Fenerbahce Kulubü Başkanı AU Şen'e gidiyor ve «Maçı İstanbul'a da verelim, ne olur» diye yalvarıyor.. Ali 'Jen herkesin içinde TRT'yi tersliyor: «Şimdi istanbul'a yayın yaparsak halkı aldatmış oluruz. Hem maça gelen 40 bin kişinin günahı ne?.» Kuçucük görünen bir olayın ardında ne yanlışlar. ne cinayetler var... Bir dera TRT, ne AU Şen'e, ne de bir başkasına yalvarmaz .. İzin dilenmez... TRT devlertir... Devlet emreder ve uygular... Stad devletm... Bu ulusun verdiği vergılerle yapılmış. Bu stadı, bu stadda oynavan kuluplerı yaşatan gene bu ulus, gene bu tstanbul halkı. Kımın malı kımden saklanıyor... Madem stad dolu, madem kuluplerın artık maddi zaran yok... Takarsın Çamlıca'nın fışını yayına verirsin maçı .. Görelim bakalım Ali Şen efendı derdini kıme dökecek.... Ama TRT daha haftamn başından ben devlet olduğunun farkmda değil... TRT bu halka hızmet etmenin herşeyden önce geldiği bilincine sahıp değıl. • Bir maç naklen mı yayınlanacak.. Biz ıcad etmedik naklen yayını .. Dunyanın her yermde uygulanan belirli kurallar var.. Kuluplerı tatmın edecek bir formül bulunur ve maç yayınlamr.. Dogrudur, kulüplere zarar vermemek gerek Çunku onlar da bu halkın belirli gereksınımlennı karşılıyorlar1 .. Nasıl tatmm edilir kulüpler Ya dolgun bir naklen yaym ucretı verirsin... Ya belirli bir maç gelınni garanti eder, satılmayan bıletlenn, boş kalan yerlenn bedehni ödersin... Ya da resmen anons edersın: «Maçın İstanbul'a verilip verilmeyeceğine maç günü saat 13.00'de karar verilecektir. Maçtan iki saat önce stad dolmuş, kapılar kapanmışsa maç naklen yayınlanacaktır...» Ama TRT bunların hiçbirini yapmıyor... Kulüplere 400'er bm gibi bugunun ölçulermde komık ucretler teklif ediyor... Bugün TRT'nin başında «Ben geldigimden bu yana 1,5 milyar lira tasarruf ettim. Bu parayı işletip kuruma gelir getireceğlm» dıyen bir Genel Mudur var... Sayın Macit Akman'a hatırlatmak isterlz... TRT'nin görevi kâr etmek, para kazanmak degıl, bu halka hizmet göturmektir... 1 milyon lira için sporsevere cehennem azabı çektireceksin, sonra da 1.5 milyar kazandım, diye övüneceksin... Hayır, bu yayıncılık değüdır... Macit Akman görevinin para kazanmak değil, bu halka, bu ulusa hizmet götürmek oldugunu artık öğrenmek zorundadır. AMATÖRLER KÖSESİ • Türkiye Amatör Genç Takımlar Putbol Şampıyonası'nda îstanbul'u temsil edecek olan Yücespor, Anadoluhisarı, Gaziosmanpaşa, Okspor, Yesilköy, Alibeyköy, Yıldız, Galatasaray, Altınay, T.H.Y, Silivri, Periköy genç takımları, ni san sonunda başlayacak olan karşılasmalar için hazırlıklannı sürdürüyorlar. • Türkiye Amatör Futbol Şampiyonası'na katılacak Karagücö, Yeldeğirme ni, Gaziosmanpasa, Tekel, Bayrampaşa, Sultantepe ve Cerrahpaşa kulüplerl çalışmalarmı sralıksız olarak sürdürüyorlar. • Beyoğlu Yeniçarşı Spor Kulübü antrenörü es ki Galatasarayh Metin Kurt gençler liginde baraj maçlan sonucunda kaçırdıkları sampiyonluğa, 3. Amatör Lıg A grubunda ulaşacaklarını, bu nedenle çahşmalarmın aralıksız sürdürüldüğünü, çok yakmda Beyoğlu Yeniçarşı Spor Kulübü'nün istenen futbolu oynayacağını sovledl. • Türkiye Amatör Spor Kulüplerl Oernekleri Konfederasyonu Yönetint Kuru Iu 24 nisan 1982 cumartesi günü Istanbul'da toplanıyor. Konfederasyon Yönetim Kurulu'nda îstanbul'u Kemal Bektaş, Hüdaverdi Talay, Berksin GUvenç, Or han Saka, Bogos Monosyan ve tbrahim Mamat tem sil ediyorlar. • Amatörlerde gunün programı: Veta Stadı: 10.00 Yahya Kemal Güneşspor, 11.45 B. Güvenspor Harmantepe, 13.30 Kaynarca Atışalanı, 15.15 Şehzadebaşı Pendık. Eyiip Stadı: 14.00 Ç. Talimhane PTT 16.00 Profilo Altıntepsi (Genç). Balkan Satranç Tumuvası'nın 2. gününde başarılı olamadık Spor Servlsi Balkan Satranç Dostluk Turnuvası'mn 2. turunda Türk yanşmacılar başarılı olamadılar. İ. Onat, Pandavos'a (Yun), S. Bilyap ise, NiçeskiVe (Yug.) yenilraekten kurtulamazken, gıinün diğer bir karşılaşmasında T. Yılmaz, C. Yurtseven'i yendi. C. Arduman ile S. Soylu ise, yenişemediler. A Grubu'nda, SarıyerDüzce savasımı Spor Servisi Türltiye 2. Futbol Ligi maçlanna gectiğimız hafta dört grupta oynanan karşılaşmalarla devam edıldi. A grubunda Sarıyer, B grubunda Antalyaspor, C grubunda Mersin, D grubunda da Erzurumspor liderliklerınl sürdürdüler. A grubunda şampiyonluk savaşımı veren Vefa Simtel, Beylerbeyi yenilgısi ile yerıni Düzcespor'a bıraktı. A GRUBU Haftanm takımı: Beylerbeyi, Haftamn futbolcusu: Hıdır (Beylerbeyi), Haftamn hakemi: Hilmi Alpsaltan (Edirne Lüleburgaz), Haftamn karması: Ramazan '\nadolu) Hüseyın (Sarıyer), Hasan (Beykoz), Sedat (Beylerbeyi), Yaşar (Düzcespor) K. Ali (Karabükspor), Nevruz (Anadolu), Guvenç (Düzcespor) Aydın (Lüleburgaz) Şahap (Karabükspor), Hıdır (Beylerbeyi). Haftamn karması: Ali (Karşıyaka) K. Adnan (Bandırmaspor), Ramazan (Tirespor), Cihan (Karşıyaka), Alâattın (Antalyaspor) B. Adnan (Bandırmaspor), K. Hasan (Eandırmaspor), B. Necau (Manisaspor) Raci (Altınordu), Osman (Antalya), Hüseyin (Denizlispor), B GRUBU Antalya S. 19 12 5 2 32 6 29 Karşıyaka 18 10 6 2 24 11 26 Balıkesır 19 10 3 6 28 23 23 Izmir S. 18 9 5 4 26 21 23 Denizli 19 9 4 6 29 13 22 Aydınspor 19 7 6 6 23 22 20 Altmordu 18 5 7 6 27 23 19 Eandırma 19 5 8 6 26 23 18 Yeşilova 18 5 7 6 13 18 17 Muğlaspor 19 5 6 8 17 22 16 Esk. D. S. 19 5 5 9 18 24 15 Kütahya 18 5 4 9 9 14 14 Tirespor 19 4 6 9 8 20 14 Odemiş S. 19 2 8 9 14 28 12 Manisa S. 19 3 4 12 12 38 10 C GRUBU Haftanm takımı: Elazığspor, Haftamn futbolcusu: İsmail (Elazığspor), Haftanm hakemi: Yener Şeker (Ceyhan Elazığspor), Haftamn karması: Munür (Elazığspor) ismail (Elazığspor), Tahır (Mersin), Servet (Konyaspor), A. Rıza (Elazığ) Suat (Gençlerbirliği), Mehmet Bulut (Kayseri), Nun (Konyaspor) Yavuz (Konyaspor), Ganı (Ispartaspor), Hanın (G. Birllği), C GRUBU Mer. Id. Y. 19 15 3 1 37 8 33 Kayseri S. 19 13 3 3 41 15 29 G. Birliğı 19 10 7 2 27 14 27 Konya S. 19 4 12 3 16 14 20 Ceyhan S. 19 6 3 5 14 17 20 Isparta S. 18 8 3 7 21 20 19 Isk. Spor 18 4 10 4 16 21 18 Urfaspor 18 5 5 8 17 17 17 Tar. Id. Y. 19 6 4 9 15 24 16 Mard. Spor 18 4 7 7 17 22 15 Ank. D. S. 18 3 9 6 15 20 15 Hatay S. 19 3 9 7 14 21 15 Malatya 18 4 6 8 17 23 14 Burdur 19 2 8 9 7 18 12 Elazığ S. 19 2 10 7 8 28 12 S Eltopunda Vefa ve Arçelik rakiplerini yine yendiler ANKARA. (Cumhuriyet) Türkiye Eltopu Şampiyonası yarı final birinciligi karşılaşmalarına Atatilrk Spor Salonu'nda devam edlldi. Sonuçlar şbyle: Beşiktaş İTÜ: 2121, Vefa Simtel M.Gücü: 3323, Hacettepe Çukobirlik: 3224, Arçelîk E.K.Toprakspor: 3223, Yenişehir K.Yaka: 2121. Basketbol A takımı, Ulusal Genç takim ile karşılaşıyor Spor Servisi FÎBA turnuvası hazırlıklannı stirdüren Basketbol Ulusal Takım aday kadrosu Ulusal Genç Tatam aday kadrosu ile bir hazırlık maçı yapacak. Eczacıbaşı Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Öte yandan Basketbol Ulusal Takım antrenörü Aydan Siyavuş, FİBA turnuvasına götürülecek 10 kişilik Ulusal Takım kadrosunun bugün belirleneceğini söyledi. D GRUBU Haftamn takımı: Sebat Genç lık. Rızespor, Haftamn futbolcusu: Turgay (S Gençlik), Haftamn hakemi: Abdullah Akyalçın (Samsunspor Rize spor) ; Haftanm karması: özer (To katspor) Şakir (Sebat Genç Takunlar O G B »1 A X P lik), Yaşar (Rizespor), Temel 19 10 8 1 24 10 28 Sarıyer (GırSsunspor), K. Hasan (Pet19 9 8 2 34 17 26 Düzce S. rölofıs) Haydar (ÇorumVe£a Sım. 19 8 9 2 26 15 25 spor>, Haldun (Erzurum) Anadolu 18 7 9 2 17 11 23 Umit (Samsunspor) Turgay Tekirdağ 19 8 6 5 24 19 22 (Sebat Gençlik), Oktay (Erzu 15 22 L Burgaz 18 7 7 rumspor), Şerafettin (SıvasK. Gümrük 18 7 7 10 21 spor), Beykoz 19 4 10 5 11 12 18 D GRUBU Karabük 19 5 7 7 11 11 17 Erz. Spor 19 11 1 24 7 29 T,. Beyı 18 4 10 4 12 13 17 Sebat G. 18 12 3 25 10 27 İst. Spor 18 5 7 6 14 16 17 Rizespor 19 8 4 23 12 23 A. B. Köy 18 3 7 8 8 14 13 Sam. S. 19 7 4 20 12 22 Edirns S 19 1 10 8 1121 12 19 6 Kırıkkale 5 17 24 2i) Davutpaşa 18 2 7 10 11 27 11 Orduspor 18 8 7 21 15 19 Kırklareli 18 0 8 11 1028 8 Cumhuriyet Kupasını aldılar Tokatspor 19 6 5 18 17 19 IÎTIA Siyasal Bilimler Fakültesi'nce düzenlenen Santranç TurnuPet. Ofis 19 7 7 19 25 19 B GRUBU vası'nda birinclliği Gazetecilik ve Halkla Ilişkiler Fakülte.si'nden 8 25 26 17 Haftanm takımı: Karşıyaka, Ekrem Tanyolaç kazandı. Uğur Yılmaz'ın (Işletme Fak.), 2., Ha Sekerspor 19 6 Gıresun S. 7 13 13 18 san Mmgfiroğlu'nun (Işletme Fak.) 3., Aydın Öndürün (SBF) i. Haftanm futbolcusu: Osman 6 13 21 3fl Sıvasspor ve Çetin Toraman'm (SBF) 5. olduklaıı turnuvada derece alan(Antalyaspor), 9 16 28 14 Amasya lara Cumhuriyet Kupası'm Spor Servisi Şefimiz Mehmet Tezkan Haftanm hakemi: Cumhur verdi. 9 16 29 14 Erzincan (Fotoğraf: Sermin BOSTANCIOĞLU) Balyan (Bandırmaspor Esk. Çorum S. 19 3 6 10 14 23 12 D. Spor), Sitespor 18 4 4 10 11 22 12
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog