Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

6 NISAN 1982 DIŞ HABERLER Cumhuriyet 3 Newsweeke göre Brejnev beyin kanaması gecirdi WASHÎNGTON ( a a ) Ame rıkan «Newsweek» dergısi ABD haberalma servıslenne dayana rak Sovyetler Bırlığı Devlet Eaşkam Leonıd Brejnev'ın ılu hafta önce Ozbekistan'ın baş kentı Taşkent'te bulunduğu sırada «çok cıddı» bır beyın ka naması geçırdığını ve halen Moskova'da hastanede olması gerektığıni belırtiyor. Brejnev'in ıjnleşse bıle Fartı Genel Sekreterlığı ve Devlet Başkanlığı gorevlerını yunitemeyeceğı gorüsunu savunan dergı, Brejnev'ın yenne kınun getmleceğı sorununnn parti merkez komıte toplantısının mayıs sonuna ertelenmesine ne den olduğunu, Brejnev'ın bu toplantı sırasında ıstıfasını açıklayacağını one surdu Gromiko: ABD nükleer hummaya tutuldu BELGRAO (a a ) Sovyet ler Birlıği Dışışlerı Bakanı An dreı Gromiko, Amerıka Bırle şık Devletlerının «Nukleer hum maya yakalandığını» söjleaı Gromiko, Amerıka'mn ayrıca kımyasal sılahlan daha da ge lıştırmeye çalıştığını one sur du ve ulkesınm, bu süahlau kullanan ılk ülke olduğu ıd dıasını «çırkin bir yalan» ola rak nıteledı Oncekı gun Belgrad a varışından sonra onuruna verılen bır yemekte konuşan Gromiko «Tıp dunyası nukleer humma hakkında ne duşunur bıleme yız Ancak polıtık dılde buııun anlatnı maceracılıktır, çılgınlık tır» dedı Avrupa'da, orta menzıllı nük Iser füze sayısmın sınırlandl rılması ıle ılgılı Cenevre gorüş melerınde ABD'nın, eşıtlık ve esıt guvenlık esasına dayah bır anlaşmaya taraftar olmadığının gozlendıgını kaydeden Grom' ko, NATO'nun, hem tuze sayı sının sınırlandırılmasından soz edlp hem de yenı fuzelerı Av rupa'ya yerleştırmej e çalışma sının ıki yuzluluk olduğunu v urguladı Gromiko Reagan yonetımı nın Latın Amerıka ve Ortadoguda ızledığı politıkaları da sert bır dılle eleştırdı Orta Doğu'nun ancak ve an cak butün Israil bırlıkJerının ışgal altındakı topraklardan çe kılmesı vs Fılıstınlılere kendı kaderlerını taym hakkı verılme sı şartıyla huzura kavuşabıl» ceğını soyleyen Gromiko Mos kova'nın, Israıl'ın var olma hak kını kabul ettığını ancak Isra ıl ın saldırgan polıtıkası ıle Or ta Doguyu bır barut fıçısı ha üne dondurduğunu duyurdu Gromiko, Sovyetler Bırlıgı ıle Yugoslavya arasındakı ıüşkıler hakkında da, ıkı ulkenın ba^ı konularda farklı duşünebıleceK lerını, ancak bunun dıyalog ve ışbırlığıne bır engel oluşturma dığıru kaydettı Gıomiko, Tıto nun olumun den sonra yugoslavya yı zıyaıet eden en kıdemlı Sovyet devlet adamıdır Ergun Politikada Sorunlar • Falkland Olayı Ingılız donanması ıkı haftaya kadar bolgeye ulaşıp Arjantm gemılerı ıle çatışmaya gırerse ış traıedıye donuşebıhr ama şu Falkland adaları bunalımı tmgün ıçın tam bır komedı görunumunde bıze göre Tabloya bır goz atalım Bır yanda çagımızın en acımasız faşıst diktatorîuk lennden bırı «vataıı kurtaran aslan» pozunda adaları ele geçırmiş, ıçerde kan kusturduğu halkına kasılıp «gordunuz mu bakuı ben neymışım'» dıyor Cuntanm bu konuda buyuk. olçude başarılı olduğunu kabul etmek gerekır Talıhslz Arjantın halkı sokaklarda sevinç ıçmde dans edıyor Ama bu sevinç gosterüerı ıle cuntanm ıktıdarını butun butune perçınleştırdığının henuz pek bllıncınde değıl Arjantmlı generaller ıse, halkın dıkkdtmi ıçerden dışanya çekmeıc ıçın futbolda şampıyonluğun vanı sıra «ralkland z^fennı'» kazanmış olmanın mutlulagu ıçmdeler Yunan cuntası 1974 de Kıbrıs seruvenlne atılırken kuskusuz aynı hesap ve duşlenn ıçındeydı Türkıye'nın mudar.alesı olmasaydı Yunan halkı da herhalde sevinç (Arkan 9. Sdyfada) Israil bütün FKÖ bürolarının kapatılmasını istedi Dış Hdberler Servısi îsraıl hukümeti, Israil'h bır dıplomatın cumartesı gnnu Farıs'te oldurulmesınden sonra butun ulkelere bır çağrıda bulunarak, toprakları uzerindekı Fıhstın Kurtuluş örgütü (PKO) burolannı kapatmalarını ıstedı Parıs'tekı cınayetın enıne boyuna tartışıldığı oncekl günkü kabme toplantısında alınan dığer kararlar ıse açıklanmadı An cak iyı haber alan kaynaklara göre, cınayetten FKÖ'yu sorumlu tutan îsraıl hukumetı, îsraıl ıle Fıhstm'hler arasmda geçen yaz ayında, Amerıka'mn aracılığı ıle vanlan ateş kesın artık ıhlal edılmış olduguna manıyor. îsraıl teror odakları olduğunu iddıa ettığl FKÖ burolarının kapatılmasını ısterken, Parıs'tekı oldürme olaymı da «Lubnan Sılahlı Devrimci Fraksiyonlan» adlı orgut üsüendi. • Amerıkan Hava Yolları «Delta Aırlınessa aıt bır Boıng 727 ucagı dun sabaha karşı ıkı kışı taraf'ndan Kuba ya kacınldı • El Salvadorda aşırı sagcı Arena adlı partınin mtlletvekılı Davıd Buınteros oncekı gun başkentle olduruldu • Lıbya lıderı Albay Muammer Kaddafı nın bu ay ıcınde Yunanıstan a resmı bır zıyarette bulunacağı bıldırıldı • Geçen cuma gunu Akdeniz uzerınde kaybolan Amerıkan Denız Kuvvetlerıne aıt bır yuk yolcu uçagının enkazı, Gırıt • Isvıçre Hava Yolları tSvvıs saırsın Bern de yaptıgı ve çeşıllı ulkelerden gelen 200 ka dar gazetecının katıldığı bır basın toplantısında bır yıllık adasının daglık bır kesımınde çalısmaları anlatıldı ve dunya da kazanç saglayan uc dort bulundu • ABD nın ceşıtlı bolgelerın hava yolu şırketınden bırı ol dugu acıklandı ds hafta sonu patlak veren bır • Polonya askerı yonetim lihortum 46 kışının olumune 6 deri General VVojcıech Jarukışınm kaybolmasına ve yuz zelskı dun bır gunluk resmi bır lercesmın da yaralanmasına zıyaret için Çekosiovakya'nın yol actı • Kolombıyada Guayas neh ba<>kentı Prag'a gıttı Jaruzels kı'nın bu gezısı, ulkede S.kı rı uzerınde Bogota'nın yaklaşık yonetimm ılan edıldgı 13 Ara600 km Guneyınde ıkı motor lık'tan berı ucuncu yurtdışı ge lu gemının batması sonucu 20 zısı oluyor kışı hayatını kaybetlı kbâCâl HİSARBANK TERCİHIE EN BÜYÜK Hisarbanktabankacılık hizınetür.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog