Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 10 SPOR 6 N1SAN 1982 Ardiles ülkesine döndü; Muhafazakarlar: "Arjantin Kupadan cıkarılsın,, Avam Kamarası'nda futbol tartısıldı ışledığıni ve Dunya Kupası n tın'lı ulusal futbolcu Ardiles, oan atılmakla bu suçun bede oncekı akşam ucakla ulkesıne lını, kısmen de olsa odemesı dondu gerektığmı soylpyen Sır Nıqel' Uçağa bınerken gazetecılerle ın bu onerısı Işçı Partısı mı gorusmesıne ızın verılmeven letvekıllennce gulerek karşı ve havaalanında genış guven landı lık onlemlen alan Ingıiız poIkı ulke arasındakı gergınıik lısıne karşın gerıye kısa bır surerken, Ingıltere'nın Totten acıklama bırakan Ardiles «Arham takımmda oynayan Arıan jantin'le Ingıltere arosındoki olayların gelişmesi bilınıyor Kulubum ulusal tokım calışma ları icin bana ızın verdı Gerl donmek isterım, ancak herkes bıhyor kı bu bana baglı degıl» der1! Geçtığımız hafta sonu oynanan Tottenham Leıcetter Cıty macında Ardıles Faıklarrf adalarının Arıantın torafından ışgal edılmesını «Onurlarına ın dırılmiş bır darbe» sayan Ingılız seyırcılenn cırkın tezahuratına maruz kalmış mactan son ra bır oçıklamada bulunan Tottenham antrenoru Keıth Burkınshaw seyırcılenn tezahuratını eleştırıp oyuncusunu savunarak «Herhalde Arjantin huÇOCUK FELCİ GEÇİRMIŞ Dünya Şampıyonu Demokratık kumetl Falkland adaları ıle IIAlman Takımının antrenoru kuçük yaşta çocuk felcl geçirtnış gılı planlan konusunda Ardıles'e danışmadı Ayrıca Arjontın'ın yaptıgının doğru vo da yonlıs oldugu konusunda henuz bir şey soylenemez» şeklınde konuşmuştu EONDRA, (AP) Ingılız Avam Kamarasının dunku toplantısında muhafazakar uyelerden Sır Nigel Fisher, Arıantın' Irı Falkland Adalarını ışga! etmesı uzenne Arıantın Ulusal Futbol takımının, Dunya Kupa sı fınallennden atılmasını ıstedı Arıantın ın kaba kuvvete başvurarak toplumsal bır suc lararm neresinden donersen kârdır> ıduşuncesı ıle ha reket eden Futbol Fede rasjonu Başkanı Yılma2 Tokatlı geçtığımız hafts 180 derece donuş yapa rak teknik komıtenın var hgını yadsıdı Fahrı Somer, Erdogan Şenay ve Sahır Gurkan'dan oluşan teknik komıte ulusal takımlarda gorev yapan teknik adamlan kı ?aga almış yerlerıne yenı ısımler atamıştı buyuk bır oldu bıttıyle Bu degışıklık salt ısımler uzerınde kalmam ş FutbolumuIVL kalkındırma proıesı» adı altında 200 mılyonluk bır yatırım planı da ongo rulmuştu Furgay Renkhkurt un hazırladıgı plana gore kent ve bolge sorum luları tarafından saptanan ısımler bellı merkez lerde toplanacak yapılan galışmalar sonucu daha fazla elıt sporcunun vetışmesı saglanacaktı Yanı Renklıkurt futbolcularm fızık kondısyonlannı artnırken Lefter de topa nasıl vuracaklannı oğrete rek futbolumuz kalkına caktı boylece Yılma/ Tokatlı Unkapanı Federasyonu» dıye nıtelendırılen Erdogan Şenay grubunun neduşun cesıne, ne de başa getırdı gı ısımlere karşı çıkti Ar tık futbolu federasyon ıçındekı Tederasyon vonetı yordu Bakan Vecdı özgul ıle Musteşar îsmaıl Hakkı Gungor plana karşı çıkar larken, planı yurutecek ısımlerı de begenmedıklerını açıkladılar Geçen aylard a gelışen olaylar teknik komıtenm umutlannı yıkarken Erdo gan Şenay ve Yılmaz Tokatlı ıkılısı susmayı yegle mekteydı Erdogan Şenay gıubunun kalkınma ham lesını yurutecek olan tek mk adamlann tıcarı ılışkılerının ortaklıklannm bozulması, spor magazala rı ıle bırhkte teknik komı tenın de sarsılmasına neden oldu Erdogan Şenay 2 Nısan gunu oğleden sonra gazetemi7i telefonla arayarak telefonda uzgun bır spsle •Tamer Guney ıstffa etrl, kabul ettık » dıyordu ama aynı gun sabah goruştugumuz Tokatlı ıse, «Teknik komlte dıye birşey yok» dıyordu Teknik komıte var mı yok* mu tartışması önumuzdekı gunlerde de surecek Ama bır gerçek var o da aynı komıtpnın saptadıgı adların hâlâ ış basında oldugu 2 Nısan gunü «futbolumuzda yeni sancılar» dı ye ozetlemeye çalıştıgımız olaylar yenı gehşmelere gebe kuşkusuz : Iİ içımN Futbolumusdaki sancılar yeni sancılara gebe gellenırken olayın gazetelerde yer almaması ü gınç oldugu kadar da duşundurucu degîl mıydı"' letızmden uzak kalan tsmaıl Karagoz duşe kalka. ıte kaka kazanırken Genel Mudur Seçkmer, «Bu yarış New York ve Tokyo maratcnundan daha önemlı bır yarış» dıyordu dag fare doğurmuştu îşte gazete başhkları «Kurusıkı», «Dun yine gunumuz geçtı beraber», «Fenerbahce Galatasaray re kabeti trıbunde var sahada yoktu » Haftanın Sorusu Basketbolda beraberlik kaldırıldı ya Zonguldakh okuyucumuz Huseym Kolay soruyor? Ilk devre maçında A takımı, B takımını 3 sayı farkla yendı Ikıncl devrede kader maçı gene bu ıkı takım arasında B ta kımı 1 puan gende Kazanması yeterlı değıl En az 4 sayı farkla kazanmak zorunda Maçın son 10 sanıyesı. Skor berabere ve A takı mı top çıkanyor Top çıkarmadan once takım son mola hakkını kullanıyor. Koç bırşeyler soyluyor. Maç başlıyor ve A takımı herkesın hayretle açı lan bdkışları arasında ken dı potasına bır basket atıp maçı 2 farkla yıtırıyor Puanlar eşıtlenıyor ama, ılk maçı 3 sayı tark Ia alaı A takımı koşeyı donuyor A tskımı yonetırılen bu harıka taktıgınden öturu koçlarını kutluyorlar Oyle va Maç berabere bıtse 5 dakıka U7ayacak Beş dakıkada da neler o!ur fark dorde mı, ona mı çıkar bellı değıl Koç omuzlarda gezerken, Huseyın Kolay soru yor «Beraberlıgı kaldıranlar. bovle bır duruma, centilmenlifee sıgmayan böyle bir davranışa çare duşunduler m ı ' » Haydı bakalım Solakoglu Topuzoglu yanıt venn Kolay'a Istersenız bıraz dafıa zorlaştıralım Son 15 sanıye Durum be rabere Top B takımmda. Ama onlar atmıyor bu kez Ikı sayı kendılenne vetmeyecegı ıçın maç uzasın dıve top çevmp oyunu oldüruvorlfîr'' Bu durumda B takımına ce za venlebılır mı° Onla ra verıîemezse ılk durum da A takımına nasıl venlır?. Haftaya bu «iütunda yanıtınızı yavınlamak umuduyla USuslararası mı Ulusal mı? • nluslararası Asya Av y | r u p a maratonu oıga^nı/asyon bozuklugundan ulusal bır yarış nıte lısıne donuştu Donem ba şında boyle bır yarışın varlıgını duyurmayı unu tan yetkılıler son anda mektup yazarak yabancı sporcuları cagırdılar \ma ış ışten geçmıştı Yabancı sporcuların ka tılmadıgı varışı ıkı yıl at Haftanm AAaçı gundur kaı şılıklı sataşmalarla ga/etelerm manşetlennı susleyen» ıkı başkan Ali Uras ve Ali Şen e^elı rekabetı koruklemeye çalıştılar gunlerce B Metın Fenerbahce ve gıttı gıdıyor tartışması saha dışında heyecan turkusuydu Maç gunu ıse Yine TRT Televizyonu T l f Galatasaray • FeI U nerbahçe maçını • • Istanbuj dışındaki tum ıllere naklen yayınlayarak 5 5 mılyon nufus lu kentı yok saydı ama, îstanbullular da antenlerı nı Uludag verıcısıne çevırerek altıncı kanaldan ma çı bır guzel seyrettıler. \ASAM ICIN SPOR Dünya Sampiyonu takırnm antrenörü hayatında bisiklete binmemis Kupa'dan çıkarılan Panathinaihos taraftarları hükümet aleyhinde gösteri yaptı ATİNA, (Cumhurıjet) Ar jantm'lı Ramon Roca adlı tut bolcuyu Yunan asıllı gıbı gos tererek oynattığı ıçın kupadan ıhraç edılen ve bır puanı sılı nen Panathınaıkos takımının 1a raftarları başkent Atına'da bü yuk çapta gosterıler yaptılar Gosterıler sırasmda PASOK ıktıdart aleyhıne sloganlar da atıldı Ilk belirlemelere gore, ıs duk kanın ağır şekılde tahnp edıl dığı ve olaylarla ılgılı goruıen 20 kışmm gozaltına alındığı bıldınldı Olayı Atma akşam gazetelen. buyuk başlıklarla bi rmcı sayfalannda verdıler £ Küçük yaşta çocuk felci geçirdiği için güçlükle yürüyen D. Alman Ulusal Bisiklet Takımı Antrenörü Lidnar «Dünya Şampiyonası'na üç takımla katılsak, ilk üç dereceyi de biz ahrız» diyor. Levent DONDURAN Uluslarerası 13 Akdenız Turu'na Dunya Şampıyonu ol muş bır ekıple gelon Demokratık Almanya turu rahat ka zanırken, bu takımın başarısında buvuk pay sahıbı olan antrenor Wolfram Lındnar ıle goruştıık Bır ayapcı aksa yan Lındnar soze şoyle gırdı «Kuçuk jaşta çocuk felcı geçirdım. Omrumde hıç bisiklete bınemedım » 12 yıldan bu yana Demokratık Alman Ulusal Bisiklet takımını çalıştıran 41 «yaşındakı Wolfram Undnar başansınm ne denlerini anlatirken «Biz spora önem veren bir mille SporToto'da tiz» dedı ve sozlerını surdur du «Bizda herkes spor yapı25. hafta Adanaspor Zonguldak 012 yor. Böyle olunra gerçekten 1 ikramiye sonuçları Gazıantep AJtay Sakarya Bolu zor bir «por o'an bısikipt i1 Kocaelı Bursa 1 çin sporcu bulmakta. güçbelli oldu Besıktas Dıyarbakır 1 luk çekiyoruz Biz işe onANKARA ( M . ) Spor To TrabzonGalatasarav 10 celikle 1012 yaş arası genç to'da 25 hafta ıkramıye sonuç GoztepeAdana D Spor 01 lerle başladık Gençlerlo bü ları bellı olmuş, 13 artı bır bı Eskışehırî enerbahçe 10 yükleri uyumla kaynaştır len 169 kişı, 262 bın 966 lıra ka Karşıyaka Antalya 012 dık ve 4 yılda başanya u zantnıştır Manısa Altmordu 0 laştık.» Spor Toto tdaresi'nden ve Sebat Gençlık Erzurum 10 02 Demokret'k Almanya'nm rılen bılgıye gore, 13 bılen 277 Mardin Kaysprı 1 bu spor dalındakı ılk bu kışı, 170 bın 056 lıra, 12 bılen Hatay Isparta 1 kışı, 6 bın 147 ie A ıbeyköyE>U7ce 02 vük basamı 1977 78 Dunya 7 bm 66375 bın 120 kışı lıra lı 11 bılen 627 ErzırcanSıvas 1 Gençler Şampıyonluğu O ra alacaklar Urfa Konva 1 Kunkü takımdan halen 3 ki r şıyl A) takım kadrosunda Birinci Ligde bulunduran D Almanya şu anda Dünya Şamplyonluğunu da elmde bulunduruvor. Bısıklette başarının geregı ı<!0 Wolfram Lındnar'a go re şoyle • Koşmak Çok koşmak . D^ha çok koşmak » Bu sözler uzenne yılda kaç km antrenman yaptık larını sorduk 6000 Km ant Spor Scrvisj önderlik savaşımımn kızıştıgı 23 haftada Es renman'a yarışa katilan ve kişehırspor Gazlantepspor'u yeneıek kümede kalma umudunu başarılı olamavan takımımı bıraz daha arttırdı Pılelerin 10 gol gorduğu bu hafta takımlarm 7i duşıınerek aldığımız teknik direktorleri ve yonetıcılen aldıkları sonuçlar hakkında «5 000 Kılometre » yanıtı şunlan soyledıler oldııkça şaşırtıcıydı Bu spoCANDAN TARHAN (ZongnJdakspor) «Zor bır maçtı Atrun teknıkten çok taktıfee da mosfen oldukça yüksekti Lıderllk için kazanmamız gerektığm ydnriıgın soyleyen f ındnar' den 90 dakıka heyecanhydık » AHA1ET SÖZYAZIC1 (Trabzonspor) «Her macta olduğu ın bı/e tavMvelerı ıse şoyle «Bu spnru se\dırın Ben ilk gıbı Ankaragucu maçmda da gol olması gereken sayısız pozıskp£ Tıırk bısikletçilerıvle yonlar yakaladık Ankaragtictınun de katı defansı gol atmamızı Uar^ila'îtım Çok erenç bısık engelledı» ZEYNEL İPtrılerıniz var Aldıkları so şı ıkı senedır SOYUER (Kocaelispor) «Adana takunlanna kar devam eden şanssızlığımızı yendık ve seytanın ba nuç s m mpmnun etmpvpbi çağını kırdık» lır Ama unutmamak ffereCSAT ÜNLÜ (Göztepe) «Artık bırmcı ligde kalmamız Içın Uır ki srpnclpr ısterler ama olağanüstü durumların ortaya çıkması gerekır Bundan sonra vaoamavabilırlpr Sabret hazırlıklanmızı gelecek vıl ıçm sürdüreceğız » mpk eprokır Çok savıda fren 23 Haltanm başanlılan şoyle. rin bu spnru vapmssını sag HAFTANIN TAKIMI Adanaspor Iaısani7 ardından bu maİ76 HAFTANIN FUTBOLCUSU Alpaslan (Fenerbahce) movı Hpfprlpndirmek kala HAFTANIN HAKEMI Özcon Ool (Eskışehırspor . Gaziantepspor) cnk • HAFTANIN KARMASI Şenol (Trabzonspor) Erdoğan (Fenor1 ındnnra son sorumuz U bahce) Ali Çoban (Galatasaray) Alpaslan {Fenerbahce), Isnaıl lusal *nk mın seçımınde ız (Eskışehırspor) Muammer (Zonguldakspor), Yaşar (Zonguldakİprlıklfn vontpmin ne oldu spor) Ceyhun (Koccelıspor) Iskender (Trabzonspor), Özer (Adonaspor) Mustafa (Altay) &u şeklmdp ıdı Basarılı tpk n>k sdam bu «soruva da bı SARI KART GORENLER B Metm (Galatasaray) Alpaslan, Er?ım alı,madıgımı? bır vakla doğan (Fererbahçe), K Şenol, Bahattın, Iskender (Trabzonspcr), Nazmı (Ankaragucü). Kemal, Erhan (Göztepe). Hüseyın (Gozlsımla vanıt verdı «Anladıgım kar>arıyl<» SÎ7 takjmı yarıştı antepspor), Erdem (Boluspor) Mahır, Cumhur (Kocaelispor), Yerarnk spçiyorsunu7 Oysa nal (Sakaryaspor) b'«.ıklptçlnın ivısi vanşta de GOL KRALLIĞI 11 Gol Atan Halıl ibrahım (Ankaragucü) &ti kampta bplli olur Biz 10 Gol Atan Mustafo (Altay) •îooo lisanslı bisıkletrisi bu9 Gol Atan K Huseyın (Gaziantepspor) lunan btr ulkeyİ7 Uluslarar^%\ du^pvdp vansabılecek Ali Ipek Yunan rakibine yenildi ino kadar sporcumuzu 10 Spor Servisl Balkan Dostluk Satranç Turnuvası Istanbul' pnnluk hir kampa alır, ta da başladı kımı orada olustururuz Bun Lıg usulu yapılan turnuvada, her satranççı gunde bır karşı da da hiç yanilmadık. Bir 5r laşma yapıyor Toplam 14 satranççınm katıldığı turnuvanın ılk npk vermek gpreMrse Dün gunünde A. tîlker G Yurtsever'ı, N. Suer E Pandavos'u (Yun ) D. Lokimidİs (Yun ) A tpek'ı yenerken, T Yılmaz ıle L Popov ya Sampiyonası için seçtiği (Bul) ve C. Arduman ile S. Bılyap berabere kaldılar mir 3 taVımın yaptığı derece lorin hepsi de bizim ardımi7 Eltopun'da Vefa ve Arçelik kazandı dan ikinci olan Sovyetler Bir ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Türkıye Eltopu liği'nm vaprı&ı dereceden da Sampiyonası yan final bırincılıği maçlarına dun de deha iyi. Yani Dünya şamnivo nası'ng 3 takımla katılma vam edlldı Sonuçlar şoyle: Arçelik Muhafızgücü; 2421, Vemız mümkün olsaydı. 1., 2. fa Simtel Taçspor: 3519, KoleJ Eskişehir Kılıçoğve 3. biz olurduk..» lu Toprakspor: 2919. T7 C3Elc;J.;N B A K . M J Haftanın Ödevi Kadıkoy Anadolu lisesi ortaokul ogrencılerıne og retmenlen bır odev verdi, 1980 Olımpıyatlannda altın madalya alan 10 sporcuyu yazın Uyanık olanlar gazetemıze telefon ettıler ve sordular biz de yanıtladık Ama daha sonra ogrencıler arasında bır denge kurmayı düşunduk ve bırkac altm madalyalıyı buraya al dık 200 metre erkekler Pıetro Mennea (ttalya) 2019 Bayanlar 400 metre Marıta Koch (D Almanya) 48 59 10 bın metre erkekler Mıruxts Yıfter, (Etyopya) 27 42 17 100 metre erkekler Alan Wellsx (tngıltere) 10 25 3 adım atlama erkekler Jaak Udmare (SSCB) 17 35 Bayanlar cırıt atma Marıa Galon (Kuba) 68 40 Bayanlar moden pent hatlon Anatoly Statos tın (SSCB) Dekatlon Thompson (In gıltere) 1500 metre eıkeklcr Sebastıan Coe (Ingılte re) 800 metıe eı kekleı bte ve Ovett (T>iE;ıltere> TAHtAİHİ Akdeniz Bisiklet Turu.. kdenız bisiklet turu gun çırkm olayla • ra sahne oldu. Alanya Antalya etabında bl nncılıgı garantıleyen Demokratık Alman sporcular bu etabı da blzimkıle rın kazanması ıçln olacak bır ara öne fırlayan Nurettm Kırpıksız ı kovalamıyor, otekı bısıkletçılennde gruptan kopmasını da engellıyorlardı Yanş spor adına guzel gorüntu lerle surerken, Federasyon Asbaşkanı Saıp Garıboglu arabası ıle Kirpıksız m yanma yaklaştı Arabaya tutunan Kırpıksız 34 kılometre pedalsız gıttı Bu spor adma çır kın olayı göruntulemek ısteyen arkadaşımız en Haftanın Görünümü Göztepe sözcüsü: "Ligi bıraktık,, OOOOH /.. demeçler mı düzenlenıyordu. Ya da buna benzer seyler. Telefonla aradık Musteşar Îsmaıl Hakkı Günçör u 'Hayrola ağlamakh bır hale düsmuşsun, nedır bu yafeınma'. dıye sorduk Demecını daha da içtfe ve seçık yorumladı « Biz gazetecıleri kendımıze en yakın kişiler olarak gorurüz Her eleştınye açıgız Eleştırilmek ve daha sağlıklı bır yol bulmak ıstem Basınsı? bır olay düşunemem Ama » Evet ne dedıpı anlaşümıştı müsteşarın Bnsının da uymak torurda oldugu bır Basın Ahlak Yasası vardı Demedığı şev lerı demış gıbı yazmak, rahamları 'Bu haber olmaz bunu 200 mılyon yapaitm dıyen gazetecıl'/t O an layışı, gerçeklen yansıtmak, ^^toğrulan çarpıtmak olurdu ve en azından mesleh ahlâkına uymazdı Eleştıri basının görevı, çarpıklan düzeltmek doğ ruyolu belırtmek kişılen. kurumları, organızasyonları ınceden ınceye araştırmak kısacası eğrı oturup ama dognı yazmah bır gazetecının meslek ahlakı ıdı Gazetecı aldığı habenn haynağını zorlar doğru haber olması ıçın, bırkaç kaynaktan araştınrdı bır vanhşlık yapmaması için ama yine de hata yapabıhrdı Çunkü kaynaklar da gazetecıleri vanlış noktalara götürebüırdı Ama gazetecı yaptıgı yanhşı da düzeltmesını bılmelı yaptığı hatayı anlayınca da en azından zedeledığı kışı ve kurumları aklamalı ıdı Bazen bır spor adamının demed tartısıhrken ılgıli makamlarm 'Bu demecın doğru olup olmadığma dair araştırmava» geçmesını hazmedemevıp çattığımız olmustur. Ama göruyoruz kı bazen bızım meslekdaşlarımız da hayah demeçler de yazabüiyor vs ortalığı karıst'rabilıvorlar Zaten karmakarışıh bır durumda olan sporumuz da bu karmaşa sadece günlük gazete mansetınden başka bır anlam taşımazken biz sporu bır yana bırahıp dedıkodusu ile ılgılenıvoruz Acaba gerçek sporu bılemedığımizden mi dersmiz?.. Gazetecilik mesleği ve masa bası demeçler ürh sporunu ybneten tepedekı adamlardan bırisıdır Musteşar îsmaıl Hakkı Cüngör Yılları sporun içınde geçmıştır Ordu Spor Bürosu Baskanhgı yapmış Atletızm Federasyanu Başkanlıgı Futbol Federasvonu Genel Sekreterhğı, Beden Terbıyesı Genel Mudurluğu kademelermden geç~ mıştır Sporun ışleyış çarkını bılır ve de kelımelerını dırhem dırhem tartarah harcar Lafın nereye gıdeceğını bılır, olçüyu kaçırmaz ve çofe dıhkathdır. Karanhkta yol almahtansa durup beklemeyı yeğler Ince elevıp sık dokuduğu ıçın herhangı bır konuda hemen laf etmeyışı en önemlı ozellıklennden bırısıdır Î Galatasaray Kulübu Başkanı Prol Dr Ali Ü ras Fenerb^hçe miçına gelmey ijinın nedenını «Kalbım var ddjrandmı yorunı» şeklınds. «çıkla mış Oysa geıçpkte BM, kan gıtiıcı her Fenprbnh çe maçında rakımı yenılı yor dı,e gıttnfmi'mış Hj hafta bu ugur u sayın profesot urnu/ Boylere Ah Uras=u şılmış oluvn Degıl mı"> 9 Hcftantn llam İO y8sından kuçuk ve en az 195 bo\unda bas'<et çı olarak yetı^tınlmek uzere tahsilh veya tah^ılsız gençler aıanmaktadır Şartlara uygun gençle re ayrıca ış ımkânı venlecektır Muracaatlann Beden Terbıyesı Bolge Mü dürlüftune yapılması sayin spor severlere duvurulur Sıvas Rnlge Mudurluğu Işte bu ıçımızden birısı olarak saydığımız Müstejar Îsmaıl Hakkı Gungor'ün ıhı gün önce bır yakmmasım gördük • Ülkemız sporuna katkılarından ötüru kendilenne saygı besledığımiz bazı gazeted arkadaşlarımızın sözlenmızi çarpıtarak kamuoyuna yansıtmalalanndan üzuntü duymaktayız Böylesine durumlar bızl suskunluğa zorlamamalıdir Ofkell sözlerle ve özelllkle asla kullanmadığımız «BEN» kelimesinı tekrarlamakla sporumuzda gelışme bekleneme?» Ne demehti bu demeç Bu yakınma nedendı? Musteşarın sıkmtuı ne olabılirdi basından Yoksa hendi adına
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog