Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 10 SPOR 29 NtSAN 1982 MAÇIN ELEŞTİRİSİ Istanbul Universitesi Spor Müdürü Akın : B.Metine kızdınız, değil mi? Hmcal ULUÇ Galatasaroy'lılar. Dün B. Metın'e kızdınız değıl mı? Lıgler boylesine kritik b|r doneme gırmiş ve ikıncl kume bulutları başınızda dolaşmaya başlamışken, kupa fınaline ceyrek kolmışken. boylesine bır sorumsuzluk orneği gosterip kırmızı kart gorerek bel kı de sezonu kapadığı ıcın. Onu sahanın kenarında yürürken yuhaladığınıza göre kızdınız demek. Haklısınız ben de kızdım... Ama, şımdi burado dura lım biraz! Birch adlı bir İngiljz bu cocuğa cehennem azapları cektirlr ve bugünku Yönetım Kurulu onu «Cehenneme kadar yolu var» dıye satışa çıkarır; Fenerbahce'nin kucağına atarken de, Galatasaray'ın bu son yıllardaki en kritik dönemlnde başkanı «aman kalblm hızlı çarpıyor» dıye maolara blle geimezken. futboldan sorumlu osbaşkanı Avrupa'da gününü gun ederken, Yönetım Kurulu üyeleri spor sayfalannda değil dedikodu gazetelerinin sutunlarmda, Galatasaray'ın maçında değil. Nükhet Duru'nun galasında olmayı tercih ederken ve B. Metln'l, bu daha ne olduğunun farkına varmayan şımank delikanlıyi boylesine başıboş, böylesine sahipsiz bırakırken de kızmış mıydınız? Yoksa, Galatasaray'ın başına Teknik Direktör diye gelip B.Metin'e sahip çıkmayı, onunla gece sokoğa cıkma yasağı başlayana kadar Night Kulüp'de kafa çekmek sanan özkan Sumer, onun bumunu daha da bü* yültürken gene kızıyor muy dunuz? Daha bltmedl. Aynı özkan Sümer dOn Metln sohada sapır sapır dökülürken ve giderek sinirlenlp tban kırmızı kart göreceğim» diye bos bas bağırırken sonun başlangıcını gö remez ve Metin'l oyundan almazken de kızıyor muydunuz? Vuralım, Metin'l yerden yere vuralım.. Ama bu canavarı yarotan doktor Frankenştaynlar olmakta başkanı, asbaşkanı, yöneti cisi, ontrenörü, hakeml. ba sını ve taraftanyla elbirllğl, suc bırliği icinde olduğumuzu da unutmayalım. Oyuncularımızı çaldıiar! .. , , • SABAHATTİN AKIN: «K.T.F.D'NDE OYNAMASI tÇİN MUVAFAKATNAME VERDİĞİMİZ HÜLYA GÜNERMEN GAYRİMZAMt BİR LİSANSLA ALARKO'DA OYNUYOR» Serhat ÖZTÜRK îzmır'de oynanan bayanlar Turkıye Eltopu bırmcılığınde Alarko 'nun çıfte lısanslı oyun cu oynatması ıle ılgılı tepkıler surerken, bu oyunculann ilk Usanslannı çıkarttıkları Istanbul Universitesi Spor Muduru Sabahattin Akın konuyla ılgılı yaptıgı açıklamada, «oyuncularımızı çaldıiar» dedi. Olayla ılgıli olarak konuştuğumuz Akuı: «Eltopu Türkiye'de yeni geli^mekte olan bir spor. Bu spolamamak geıek. Bu oyuncula rıu blzde lisansları var, ikinci bir lisans nasıl çıkartıldı anlamıyorum?» dedi. Alarko'da gayri nizami oyna yan oyuncunun sadece Aysel, Funda, Nurdan ve Andrea ol madığını, Alarko'da oynayan Hülya'nın da lisansınm ıptal edilraesi gerektığini soyleyen Akın: «Hülya bizün oyuncumuzdu. 1981'in tenunuz aymda bize ge lerek Bonservisini ve ÎHuvafakatname'sini vermemizi istedi. Bonservis vereceğimizl ancak bir başka kulüpte oynaması için gerekli olan muvafakatnatneyi vermeyeceğimizi söyledim. Bunun üzerine Hülya bir daha geldl ve Kıbrıs Türk Federe Devleti'nde Eltopu oyuamak için muvafakatname vermemizi istedi. Kendisine «Bölge numa rası: 8138279, Genel Müdürlük numarası 534102 olan, Hiilya Günermen, Kıbrıs Türk Fede re Devletinde herhangi bir spor kulübünde spor yapabilir» diye belge verdik. Fakat bir süre sonra gördük ki bu sporcu bizim şartlı verdiğimiz bu belgeyle Türkiye'de lisans çıkart nuş Alarko forması altında maçlara çıkıyor.» Kendilerinin her zaman spor cu yetiştirdiklerini, ve yeni ku rulan bu sporda çirkinliklen «bir daha olmaz inancıyla» geçiştlrmeye çalıştıklarmı söyleyen Akın, çöyle konuştu: «Bu son olay artık tanammÛl sınırını aşmıştır. Bu dört oyun cunun ligler bittikten sonra Alarko'da antrenmana çıktıkları nı duyuyorduk. Ancak bizde lisansları varken ikinci bir lisans çıkartıp, Alarko'da o\nayacak Iarını aklınızın ucundan bile geçirmedik. Bu durum v.ısal de ğilıiir. Aynı olay Hülya'nın du rumu içinde geçerlidir. Bizinı Kıbrıs için verdiğimiz bir mu vafakatname Ue Türkiye'de ya sal olarak eltopu oynaması im fcansız. Onun oynadığı lıer ına ça itiraz edilebillr ve Alarko bükmen yenik sayüır.» Sabahattin AKIN Rİrİnrİlİnİ pırınçmgı DAKİKA 1, B. MUSTAFA Galatasaray'ın llk goiu bunsa og (Foioğraf: Alt ALAKUŞJ G.Saray rahat değil Galatasaray trlbünü bağı nyor: «Büyük Metln» Bir çalım, bir daha, bir daha... «Büyük Metfn'e klmse da yanamaz» B.Metin çalım attıkça, trlbünler çoşuyor: «Ali Şen'in parası, Büyük Metin'e yetmez» BJVIetin büyüdükçe büyü yor, kasıldıkça kasılıyor ama yaptığı bir şey yok. Tribünler susmuyor. B. Metin küçücük boyuyla, bü yüyor, büyüyor, adeta dev leşiyor. Ötekl oyuncular küçücük kalıyor yanında. Dev ve cüceler gibi. Baba ve oğullan gibi. Dev sinirleniyor... Cücenin aldırdığı yok. Istediği gibi oynuyor. Dev daha da kızıyor. Cüce'ye haddini bil dirmek geret. Arkadan yak laşıyor. Bir tekme. Cüce ye re düşmese, bir de yumruk Vefa Besiktası tek farkla yendi HAKEMLER: Hüseyin Mor (6), Şükrü Oytan (6) VEFASİMTEL: Namık (7) Ercan (6), Necip (7), Ekmel (7), Rıza (9), Alp (4), M.Ali (4), Müfit (8), Mustafa (8), Süru (7), Korhan (4) BEŞİKTAŞ: Cüneyt (8), Hasan (8), M.Ali (4), Mithat (4), Oral (4), Turhan (4), Zafer (4), Nuri (2), Can (6), Birkan (7). Cenan (4) GALATASARAY... 2 BURSA... 1 Pazar günü Galatasaray' ı lzleyenler, «Bu takım mı yarı final oynayacak» demlş lerdi. Ama SarıKırmızılı e kip bu sözü yalanlarcasına STADı înönü. maça başladı. Daha 1. dakl HAKEMLERt Coşkun Kutay (4), Bedir Dölkedeç (6),Zekai ka dolmadan Mustafa on Kuteli (4). sekiz Üzerinden kaptığı toGALATASARAYı Eser (5) Raşit (4), Ali Çoban (5), Fa pu rüzgarm da yardımı İle tih (6), Sefer C5) Mustafa (6) (Cuneyt (5) (Fettah i ilelere yolladı. 10 5), Cengız (4) Sinan (5) (Bülent 5), Tank Hosiç (6), Ardından Bursaspor lndi B. Metm (4). Galatasaray alanına. OfBURSASPOR: Eser (5) îsa C5), Erdinç (6), Sedat III (6), sayt pozisyonunda topu ka Sinan (5) Beyhan (5), Arif (6), Recai (6) CGalip 5) pan Muzaffer 7. dakikada Muzaffer (6), Mucellip (6), Kadir (6). takımınm beraberlik golüMehmet TEZKAN nü attı: 11 Bu ofsayt golüne seyircl kalan hakem Coşkun Kuatacak... întlkamını alıyor tanm üzerine. Nokta eriyor, tay 18. dakikada Hosiç'in dev. bitiyor, yok oluyor. Takımı ofsayt golüne de seyirci ka Hakem senaryoyu bozu nı bir kez daha yapayalnız larak «Ne şiş yansın ne ke bap» dedi adeta. yor. Bir kırmızı kart dev'e, bırakarak. İlk 18 dakika içlnde atıKoynunda dev besleyen dev küçülüyoor, küçülüyor. Bir nokta, bir virgül gibi Galatasaray da deve uyu lan bu üç golün dışmda ne yor. 1. dakikada B.Musta görülecek, ne de yazılacak kalıyor.. Cüceyl dev yapan, onu fa'nın golü ile devleşiyor, bir şey vardı. Galatasaray llahlaştıran seyircl, nokta sonra o da küçüldükçe kü İçin verilen «S.O.S> sinyayı yuhalamaya başlıyor. Şl çülüyor. Sahadan kaybolup linden başka.. gidiyor. şeler, sopalar yağıyor nok Ruhsan SEKMEN ÎZMtR îlk kez bir TUrklye şampiyonası düzenlenen Izmir'de, eltopuna ilgi hayli faz la. Turnuvanın ilk güntinde, ba yanlarda favori takımlar üstün lüklertai gösterdller. Erkekler de ise VefaSimtel, hemşehrisi Beşıktaş'ı çok çekişmeli ve zevkll bir karşnaşmadan sonra, tek sayı farkla yenmeyi ba şardı: 2120. HAKEMLER Özellikle erkekler maçlan 1çin Bulgaristan'dan çağnlı ge len IHF (Uluslararası Eltopu Federasyonu) kokartlı hakemler, hayal kınklığı yaratan bir yönetim biçimi gösterdiler. Oy sa Türkiye'de, bu hakemlerden daha yüksek perîormansa sabip hakemler var. Bu gerçek. Türkiye eltopu sporu adına bir kazanç kabul edilmelidir. ÖTEKt SONUÇLAR Î.B. Yenişehir Çaykur: 3911, Taçspor Arçelik: 2420, Karan tina Hacettepe: 1818, AlarkoTopraksu: 3113, ÎTÜ Arçelik: 2218, I.B. Yenişehir Muhafıa gücü: 2721. GALATASARAY SEYÎDİÇ'LE ANLAŞTI Spor Servîsi Galatasa ray'ın, bir süre önce Yugos lavya'dan getirterek denediği ve beğendiği Yugoslav futbolcu Seyidiç'le anlaştıgı blldırıldı. SarıKırmızılı kulüp yöneticilerinin önerdiğl trans fer ücretini yeterli bulan Seyidiç, dün mukaveleyl Imzaladı. Türk asıllı, Yugoslav futbolcunun lisansı nın hafta sonuna kadar ye tiştirilerek, Adana'da yapılacak olan Adanaspor maçında oynatılacağı açıklan dı. B.Mensucat, Atısalanı'na Ankaragücü finaİe yanm düzine gol attı Hasan TUTAŞ Amatör 2. ve 3. Lig'e dün oynanan tehir maçlanyla devam edildi. Günün en farkiı yengisıni, Atışalanı'nı 6 0 yenen B. Mensucat aldı. AMATÖR 2. LİG: Istiklal Mimarsinan: 1 1 AMATÖR 3. LİG: Harmantepe Plyalepaşa: 2 2 B. Mensucat Atişalanı: 6 0 Şehremini Tunaspor: 2 1 P. T. T. Sahra Genç: 3 3 Yahyakemal Kartalspor: 2 0 Yıldızspor Kaynarca: 2 2 Kartaltepe Soğütlüçeşme: 2 2. AMATÖR 2. LİGT>E PUAN DURUMLARI (A) GRUBU Yoncaspor 10 8 2 21 4 16 Kağıthane 11 6 2 15 9 15 Yıldıztabya 10 4 1 16 11 13 Tuzla 11 5 3 16 18 13 KJVLPasa 10 4 2 11 9 12 Anadolu 10 3 2 11 10 11 10 2 Altınyıldız 5 7 15 7 Jsk. Paşa 7 6 15 5 11 1 Gokspor 11 1 0 10 10 22 2 (B) GRUBU T.O.E. 11 5 2 12 5 14 I.Tersanesi 10 5 2 19 12 13 Çubuklu 11 4 2 10 5 13 Şehzadebası 11 2 1 7 6 12 Çayırbaşı 11 3 3 13 11 11 Oasnspor 10 2 2 9 10 10 PendİK 10 3 4 10 12 9 Aksaray 11 3 6 7 14 8 11 1 6 12 24 6 Gungoren (C) GRUBU Alarko 10 9 0 20 4 19 Bozkurt 10 9 1 24 6 18 10 5 Altmordu 1 14 9 1i Arçelık 10 2 4 9 8 8 O. Avyıldız 11 3 6 11 19 8 11 3 1 12 18 7 7 Yeşildirek 5 5 16 6 K. Kapızara 10 1 4 3 8 3 İstiklal 10 1 6 6 14 5 Mimarsinan 10 1 (İstiklal'm 2 puanı silindi). (D) GRUBU K.Ayasoîya 11 8 1 22 7 16 Hurrıyet 11 7 1 20 10 17 Beştelsız 11 6 1 15 8 16 Kocasınan 10 5 4 15 14 H Esenler 11 4 5 19 19 10 Süıvn 10 2 3 14 14 9 Çamhca 10 3 5 10 17 8 Beyoğluspor 10 2 7 10 13 5 Güzelhisar 10 0 0 10 6 28 0 (E) GRUBU Selamsız 11 10 0 30 8 21 K. Çekmece 10 5 1 18 9 14 T. H. Y. 11 4 3 19 11 12 Kanlıca 10 4 2 13 9 12 Topkapı 11 3 5 16 16 9 Okspor 112 5 9 13 8 Altmok 10 1 3 8 17 8 113 7 8 22 7 Cınarspor 7 11 27 5 11 1 Beykoz (F) GRUBU Zeyrefc 117 3 1 19 7 17 S. Sirkeci 10 6 1 20 8 10 3 Erokspor 2 18 13 Selimiye 10 4 4 9 10 Kanarya 11 2 4 10 14 Yeşılbağlar 11 3 5 9 16 Alıbeykoy 10 1 3 7 12 Langa 10 3 5 7 12 Adalar 11 1 5 6 13 (G) GRUBU Otomarsan 10 6 4 0 14 4 Hilal 10 7 0 3 29 12 Fışekspor 10 6 2 2 25 11 10 6 1 3 27 12 Y. Genç Üsküdar 11 6 1 4 20 15 10 4 2 4 17 23 Defterdar 10 2 2 6 9 27 Emırgan Çatalca 11 1 1 9 7 23 Buyükdere 10 1 1 8 7 28 (Büyukdere'nin ıki puanı lindı). (H) GRUBU Profılo 10 5 1 13 8 Acıbadem 9 4 2 11 10 Ilkadım 10 3 3 16 13 Madenspor 10 3 3 13 13 Yenıgayret 92 2 5 6 Fethiye 93 4 13 14 Kasımpaşa 10 2 4 8 10 Fındıkh »91 4 7 12 15 11 10 9 9 8 8 7 16 14 14 13 13 10 6 3 1 si 14 11 10 10 9 8 8 6 yakın: 41 Sdsılacdk Oyun Adnan Dinçer Bir kupa yarı fınal karşılaşması. Sahada bırbırlerıne kıyasıya vuran futbolculor. Kışısel futbol nasıl oynanır her ıkı takım da en guzel orneklerı vermekte. Trıbunden ses ne taraftan gelıyorsa oraya yığılan fut bolcular grubu. Herkes bır tek şeyi bılıyor topu dürtmek. Bunu da duşunmeseler «arenada mıyız?» dıye soracağız bırbırımize. Taktık teknik arama. Boyle bır karşılaşmada bir de hakem faciası var kı o da ayrıca tartışılır!.. Neyln ofsayt olup olmadığını bır turlü anlayamadık!.. Bozı futbolcular da sezonu kapamış.. Örneğırt B. Metın. Slnan. Ayhan, Fettah... Bulent de Ihtıyarlamış adeta. Kendısıne bu kadar şans verılen bır başka takım bulabılır mı bilemem?.. Işte bu karşılaşmada kaleci ve defans hataları sonucu üc gol oluyor. Sadece Hosıç'in attığı süper.. Topla buluşuyor yere düşmeden ka leye bakıyor ve Eser'ın uzanamayacağı yere bırakıyor. B. Metin'in atılmasından sonra Ayhan'ın da sakatlanması ıle 9 kışı kalan Galatasaray'a karşı fazla adam ustünluğünü kullanmayı duşunemeyen Bursaspor'iu futbolcular seyredenlerl adeta şaşkına çevl rıyorlar. Boyle bır oyundan sonra Genç ve Amator futbolcularıma hongl Bırlncı Lig takımını ve oyuncusunu örnek gösterebılırlm diye kahrolup daktilcnun başına oturuyor ve bu satırları size karalıyorum Sonra da ilave ediyorum bırakm bildiklerinlz sızde kalsın!... ANKARA Ankara 19 Mayıs Stadmda oynanan karşılaşmada, Ankaragücü ikincı maç için avantaj ka zandı: 41. Karşılaşmanın 1. dakıkasında Mehmet'm rövaşatagolu ile 10 one geçen sarı laavertlıler. 20. dakikada gollerı ıkiledıler. Bu dakikada Mehmet'm aşırtügı topu Reşıt ağlara gonderdı ve devre bu sonuçla ka pandı. İkinci yarıya bu kez Dıyarbakır golle başladı. 46. dakikada Reşit durumu 21 yaptı. 3 dakıka sonra 49. dakikada Mehmet lar kı yenıden 2'ye çıkardı 31 Karşılaşmanın bu sonuçla bıtmesi beklenirken. 81. da kıkada kazanılan bır f ırıkık atışında H. Ibrahim topu dordüncü kez Diyarbakır ağlanna gönderdi ve karşı laşma 41 Ankaragücü'nün galibiyetiyle sona erdl. Genç takımlar Türkiye Birinciliğ! grupları belirlendi Spor Servisi 1416 Mayıs tarihlerı arasmda îstanbul'da oynanacak olan Genç Takımlar Türkiye Birincılıği'ne katılacak olan tstanbul takımlarımn grupları belli oldu. 3 grupta toplanan takımlardan gruplarmda birinci olanlar 2. kadenie grup müsabakalanna katılacaklar. A GRUBU: Galatasaray, Altmay, Gaziosmanpaşa, Silivri. B GRUBU: Yıldız, THY, Yücespor, Ferıköy. C GRUBU: Yeşilköy, Okspor, Anadoluhisar, Alibeyköyspor. CENGÎZ GÖLLÜ ülusal Bayan Voley bol takımları Antrenorü sorularımızı yamtlarken «Amacımız Avrupa Bınnciliği'n de grup ikincıliğı dedi. (Fotoğraf: Serdar BORA) Ulusal bayan voleybol takımı calıstırıcısı Göllü: SAĞLIKLI YAŞAM Spor günümüzde yalnız sahadaki ve saIondaki sporculan değil, sokaktaki vatandaşları da ilgilendiriyor. Ve sadece sokaktaki adamla da kalmayıp yürümeye başlayan bir çocuktan, mezara dek ulaşan bir slogan altında her yaştaki kişi sporun paraleHnde sağlıklı bir yaşamın özlemini çekiyor. Spor evrensel bir olay, ne hudut tanır, ne pasaport, ne yaş tanır ne de cins. Bu nedenle de sağlıklı bir yaşam için akla takılan sorular zincirinin sonu yoktur. Buna rağmen Cumhuriyet zihinlere çengel gibi asılan bu sorulara yanıt bulmaya çahşacak ve uzmanlarca hazırlanan reçeteleri yahıız soru sahibine değil kamuoyuna duyuracak, yalnız bireylere değil geniş kitlelere yansıtacak. Sağlıklı bir yaşam için sorulannızı «CUMHURİYET GAZETESİ SPOR SERVİSİ SAĞLIKLI YAŞAM CAĞALOĞLU ÎSTANBUL» adresine yazın. Sağlıklı Yaşam için ilk sorulara verilen yanıtlar. Ancak Turnuvalarda rakiplerimizi tanıyoruz Cem DALMAZ Bahar Kupasında dordüncü olan Ulusal Bayan Voleybol takımımızın bu başarısından sonra Avrupa Genç Bayanlar Voleybol şampıyonasına katılacak olan Genç Bayan takımı da çalışmalarım sürdürüyor. Bahar Kupası öncesi yapüan çalışmalar ve îtalya'daki şampıyona hakkmdakı sorularımızı Ulusal Bayan Voleybol Takunı antrenöru Cengız Gollü ve t»kım kaptanı Selcan şöyle yanıtladılar: «Bahar Kupası öncesi hazırIıklar yeterll miydi?» «Tabii ki değıl. Kısa sürede hazırlanmaya çalıştık. Ancak yurdumuzda bundan fazla olanak bulabüeceğımızı zannetmıyorum, zıra olanaklanmız az. Buna rağmen çalışmalanmızı aralıksız surdürduk ve kısa surede genç ve tecrübesiz bır ekıple turnuvaya hazırlandık.» «Turnuva öncesinde eskl oyun culardan Sema'nın, kocasıtakıtnın antrenorü cliye kadro dışı bırakıldığı söylentisi vardı. Bu doğra mu? Yoksa başka bir nedenl ml var?» «Böyle bir şey yok. Tamamiyle yanlış bir söylentl. Zaten Sema kadroda değildl ki kadro dışı bırakalım. Turnuva öncesinde de belırttigim gibi kadroyu tamamen gençleştirlyorum ve bu turnuvaya genç bir ekiple gidilecegini belirtmiştizn. Sema arkadaşımız 1948 doğumludur. Sema'dan da ha üerisi için birşey beklemek anlamsız ve yanlış olurdu. Bundan dolayı kadroya ahnmadı. Kocası antrenördü diye atıldı dıye ortaya böyle bu söylenti çıkartılması ise çok yanlıştır. Kadroyu gençleştirmemdeki amaç da önümuzdeki aylarda İtal ya'da yapılacak olan Avrupa Genç Bayanlar Voleybol şampiyonasına hszırlıktı.» «Kadrodaki genç oyuncuların tecrübe kazanması için bu turnuyatnn önem taşıdığını turnuva öncesi belirtmiştiniz. Bu açıdan takımın kazancı oldu mu?» «Türk takımı olarak Avrupalı takımlarla hazırlık yapma olanağımız yok. Ayrıca demın de belirttiğim gibi olanaklanmız kısıtlı. Ayda yılda bir Bahar Kupası gibi turnuvalarda Avrupalı rakiplerimizle karşılaşma olanagı buluyoruz. Avrupa Şampiyonası öncesi de böyle turouvalar hazırlanmamız açısından bize yararlı oluyor ve böyle turnuvalara da genellikle genç oyuncularımızı götürerek, Avrupalı rakipleri karşısında bilgi ve tecrübe sahibi olmalannı sağlıyoruz.» «Batı bloku ülkelerinin batıldığı turnuvalarda başan oranımız daha yüksek oluyor. Ancak Ooğu bloku ülkelerinin katüdığı turnuvalarda başan oranı azalıyor. Bnnun nedenleri ne dlr sizce?» «Şu bır gerçek ki demlrperde ülkeleri voleybolda Batüılara nazaran çok çok ustünler. Bir Sovyetler Birliği, bu* Bulgaristan futbol, basketbol gibi popüler spor dallannda başarılı olamamalanna ragmen voleybolde Dünya'da söz sahibı kışüer. Bunda da önemli faktör bu spora gerçekten çok önem vermelennden gelıyor. Bu ülkelerde şampiyonalar öncesmde uzun süreli ve sıkı bir antrenman olanağı buluyorlar ve karşılaşmalara tam anlamıyla hazırlanıyorlar. Bu slstemli ve uzun çalışmalan sonunda da başarıh oluyorlar ve Batüı ülkelere nazaran daha iyi sonuçlar alıyorlar. /y Meyhanede oynadığı SporToto'dan iki 1 3 + 1 , bir 12 ve beş 11 tutturdu MERSİN. (a.a.) Muhlttln Cömert adlı bir matbaa Işclsi, arkadaşları Ile Ickl masasinda eğlenırken alkollü olarak doldurduğu SporToto 28. hafta değerlendirmelerinde, iki 13+1. bır 12 ve beş 11 tutturarok Mersın'de «Şans rekoru» kırdı. Muhıttin Comert, hayatında SporToto oynamadığını, bu kuponu da Içki masasında orkadaşlarının israrı üzerine rast gele doldurduğunu söyledl. Atyarışı sonuçları 1. KOŞU: Kojıma, Song, Ulubey, 2 no ganyan: 1.80. ıkıli 2/1: 2.20 2. KOŞU: Yıfter, V. Banu, II. Damla, 1. Başat 3 ve S n o ganyan: 3.05, plaseler: 2.15 2.75 5.00, ikih 3/7: 23.15 3. KOŞU: Bedia, Aşır, Sırkent, V. Zeliha 7 no ganyan: 10.65, plaseler: 2. 10 4.85 2.60, ikili 2/7: 222.15, çıfte 35/7: 17.35, 4. KOŞU: Perikızı, Beroyal, Dadali, Dirimli lı, 3. no ganyan: 1.30, ikilı 3/4: 3.75, 5. KOŞU: Altayh, Küçük Zehra, Bahrıyelim, Cansever 1 no ganyan: 3.05, plaseler: 1.60 1.50 1.45, ikili 1/7: 9.50, çifte 3/1: 4.10 6. KOŞU: Urartu, Tagorina, Cinzano, Guillemot 5 no ganyan: 1.95, plaseler: 1.25 1.10 1.15, ikili 3/5: 4.35 (Kulukhan (4) koşmadı, 7. KOŞU: Tülhak, özüşan, Cembey, Serhanbey 5 ve 7 no ganyan: 1.40, plaseler: 1.05 1.05 1.05, ikili 7/8: 2.65, çif te 5/57: 1.90 Altılı ganyan: 3 ve 5,7,3,1,5 ve 4,5 ve 7 Üçlü ganyan: 1,5 ve 4,5 ve 7 Uclü bahıs: 7,8,6. SPOR TOTO'DA SON UYARI Adanaspor G. Saray 0 G. Antep F. Bahçe 01 Boluspor Bursa 02 Beşiktaş Ad. D. Spor 1 Ank. Gücü Kocaeli 1 Trabzon Göztepe 1 Altay D. Bakır 1 Eskişehir • Sakarya 1 Yeşilova Izmirspor 2 Beylerbeyi Tekirdağ 1 Edirne İst. Spor 1 Denizli K. Yaka 20 Isparta Elazığ 1 Malatya îskenderun 20 Amasya Şekerspor 0 1 E. Bahçe Geçit B. Yarın: CUMHURİYET te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog