Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 10 SPOR 28 NİSAN 1982 { Alarko takımı cifte lisanslı dört sporcu oynattı Federasyon Kupasında yarı finaller bugün oynanıyor Eltopunda skandal tÜSK'da oynayan dört bayan oyuncu, Türld kiye Eltopu Blrinclliğinde oynatması tepklyle karsıye Birinciliği'nde Alarko formasıyla savaşım landı. ÎÜSK'nln lisanslarıverdiler. m da taşıyan 4 oyuncudan Ruhsan SEKMEN tZMtR Türkiye Eltopu ıSirinciuğinln ilk gününde Alarko takımmm Hacettepe lle yaptığı karşılaşmada çlf te lisanslı dört sporcuyu oynatması skandal yarattı. Blr süre önce îstanbul'da sona eren Türkiye Bayanlar Eltopu Birlnclliğin de dördüncü olan ve güç10 bir kadroya sabip bulunan îstanbul Üniversltesi Spor Kulübü (ÎÜSK), daha sonra Federasyona başvura rak kendi kendinl lağvettlğini açıklamıştı. Lağvedllen kulübün 4 oyuncusuna ÎÜSK takımının lisansları geçerllyken Ikincl blr 11sans çıkararak bu oyuncu ları Alarko forması lle Tür Nurdan ve Punda ilk gün maçında, İlk 6'da sahaya çıkarlarken, Aysel ile Andrea'nın da yedek oyuncu olarak sabaya çıktıkları gö rüldü. Kltopu Federasyonu slcil llsans yönetmeliğlnde yer alan maddelere göre, eltopu oyuncusu blr yıl lçe risinde, ikl llsans çıkartarak aynı 1 lçerisinde, İkl 1 ayn takımda oynıyamıyor. Eltopu Federasyonu spor cu llsans yönetmeliğinde «aktarma şartlaro başlığı altmdakl 13. maddenin (n) fıkrası aynen şöyle: «Sporcular bir yanşma mevsimlnde ancak bir teşekkül adma resmi yanşmalara katılabilirler.» Yönetmeliğin bu konuda kl çok açık sınırlamasma kargın Hacettepe'ye karşı 4 çif t lisanslı oyuncuyu kad rosuna alan ve bunlardan ikisinl İlk altıda sahaya çı karan Alarko'nun bu gayri nizami tutumu şaşkmlıkla Izlenirken, Federasyonun bu olay karşısmda alacağı tavır merakla bekleniyor. G. SarayBursa A. Gücü D. Bakır Spor Servisi Federasyon Kupası yarı fınal ilk karşılaşmaları bugün yapılıyor. Iigde kendi sahalarında iki puan kaybeden Galatasaray ve Bursaspor tstanbul'da karşıkarşıya geliyorlar. Ligden ümidini kesen Galatasaray Bursaspor önünde ilk maçta avantaj sağlamaya çahşacak. Bursaspor ise kendi sahasmda birtürlü başanlı olamayan evsahibi Galatasaray önünde iyi bir sonuç elde et> mek için sahaya çıkacak. Yan final karşılaşması öncesl Kocaelispor karşısında alınan yenilgiden sonra bir açık lama yapan Özkan Sümer, «Takınumı bu maçta tanıyanıadım. Artık bu maçı düşünmüyoruz. Tüm dikkatlerimizi Kupaya yönelttik. Bursaspor ile yapacağımız yan final ma çmda avantaj saglamaya çalı şacağız» dedi. Bursaspor antrenörü Gündüz Tekin Onay ise «Kupada ilk maçta Galatasaray karşısında İyi bir netice almak istiyoruz. Bu alacağımra iyi netice fle de kötü gi dijtfmize dar demek istlyoraz.j» Kupanm diğer iki yan finalisti Ankaragücü ile Diyarbakırspor ise Ankara'da karşıla şıyorlar. Geçen yılın kupa sahibi Ankaragücü tüm umudunu Kupaya bağlamış olan Diyarbakırspor önünde yengi arayacak. Kura çekimi sonra sında çıkan söylentiler bu ma çın tansiyonunu hayli yüksek tutuyor. Yan final maçının il kinde başanlı olacaklarını açıklayan AnkaragücU antrenö rü Yılmaz Göktel «Kura sonrasında çıkan söylentilere İyi cevabı sahada oyuncular verecektir. Fuıalin ilk maç dan iyi bir sonuç elde ede ğiz.j» Diyarbakırspor kulüi başkanı Mehmet Macit 1 «Ligde kesin olarak küme d tük. Bundan dolayı bfitttn cümüzü kupaya verdik. Lig kalabilmemiz içîn Kupayı mamız gerekiyor. Tüm gö( müzle mücadele edeceğiz dedi. Vefanın bir kalesine atılan Arçelik: 23 Muhafızgücü : 19 gol sayısı,diğerinin 2,5 katı Serdar GÜRER • AÇIK TRİBÜNÜN ÖNÜN DEKİ EALE GÜNEŞ GÖ BÜYOR. BTJNDAN RAHATSIZ OLAN KALECİ LER DE DİĞER KALE1 İ SEÇtyORLAR. FAKAT NEDENSE, ÇOĞU GOL DE, İŞTE BU KALEYE GİRİYOR... r Vefa Stadı'nda tılsun var ama bunu ne kaleciler ne de fut bolcular biliyor. 30 mart günti stadın kale direklerl ve füeleri değiştirildi. O günden bugüne kadar kulübün önündeki kale ile açık tribünün önünde kı kaleye atılan gollerde büyük bir fark oldu. Bugüne dek kulübün bnündeki kaleye tam 112 gol girdi, açık tribünün önün deki kaleye ıse 43 gol. Gün geç tikçe büyüyen farkın nedenini benüz kımse anlayabilmiş değil. İşin iki ilginç tarafı daha var; birincisi, güneş sabah ve öğleden sonra hep açık tribünün önünde bulunan kaleye bakıyor. Tabii bundan da kale ciler rahatsız oluyorlar ama en az gol de bu kaleye giriyor. 1kıncisi, kaleciler en cok kulübün önündeki kaleyi (yani en çok golgiren kaleyi) seviyorlar. Futbolcular ise en rahat ve en çok bu kaleye gol atıyorlar. A ma bunun nedenini na onlar ne de biz büiyoruz. Amatör 2. lig A grubunda Yoncaspor, B grubunda T.O.E, C grubunda Alarko, D grubunda KAyasofya, E grubunda Se lamsız, F grubunda, Zeyrek, G grubunda Otomarsan, H grubunda Profilo liderliklerini sürdürüyorlar. E grubunda bir maçı fazla olan Selamsız puan farkım yedıye çıkardı. Haftanın başarüarı şöyle: A GRUBU I Haftanın Takımı: Kağıthane Haftanın Futbolcusu: Rauf (Tuzla) Haftanın Hakemi: Yusuf Ku kul (Kağıthane Iskenderpaşa) Haftanın Karması: Uğur (Ka gıthane) Ali (Iskenderpaşa), Selçuk (Tuzla), ŞükrU (Kağıthane), Nezih (Gökspor) Feh mi (Anadolu). Mustafa (Y.Tab ya), Ahmet (Tuzla) Erdal (Kağıthane), Rauf (Tuzla), Ca vit (Gökspor). B GRUBU: Haftanın Takımı: Güngören Haftanın Futbolcusu: Vahap (İ.Tersanesi) Haftanın Hakemi: Cemalettin Özkan (Güngören T.Oil) Haftanın Karması: Müjdat (Güngören) Serdar (T.O.E.) Nevzat (Çubuklu), Engin (Gün goren), Aslan (Aksaray) Ad nan (Şehzadebaşı), Coşkun (I. Tersanesı), Vahap (Î.Tersanesi) Anf (Şehzadebaşı), Suat (Güngören), B.Ismaü (Çayırba şı). C GRUBU Haftanın Takımı: Bozkurt Haftanın Futbolcusu: Varol (Yeşildırek) Haftanın Hakemi: Hılmi Alp saltan (Bozkurt Arçelık) Haftanm Karması: Fikret (Bozkurt) Hasan (Yeşildırek), Cengız (Arçelık), Zafer (Ayyıldız), İbrahım (Bozkurt) Fahrettin (Arçelik), Varol (Bozkurt), Ufuk (Yeşildırek) Fatıh (Ayyıldız), Varol (Ye şıldırek), Savaş (Bozkurt) D GRUBU Haitanm Takınu: Hurrıyet Haltanın Futbolcusu: Şenol (Hurrıyet) Hattanın Hakemi: A.trfan Ada (Hürriyet Beştelsız) Haftanın Karması: Necmi (Hurnyet) Yahya (K.Ayasofya), Mecıt (G.Hisar), Cihat (Kocasinan), Aslan (Aksaray) Şahın (Hürnyet), Kemal (Kocasinan), Erol (KJİyasofya) Faruk (Kocasinan), Şe nol (Hurrıyet), Şerafettın (G. Hısar) £ GRUBU Haitamn Takımı: Selamsız Haftanın Futbolcusu: Hayri (Selamsız) Haftanın Hakemi: Yaşar ön cül (Altmok Kanlıca) Haftanın Karması: Mehmet (T.H.Y.) Mehmet (Topkapı, Haluk (Kanlıca), Kemal II (Se lamsız), Hakan (Selamsız) Şenol (Beykoz), Mustafa (Kanlıca), Cevdet (TJÎ.Y.) Hay rı (Selamsız), Abdullah (Altın ok), Azımet (Kanlıca). F GRUBU Haftanın Takımı: Langa Haftanın Futbolcusu: Serdar (Zeyrek) Haftanın Hakemi: Cumhur Demir (Zeyrek Kanlıca) Haftanın Karması: Recep (Langa) Mehdi (Yesilbağ) Ziya (Alibeyköy), îzzet (Yeşü bağ), Serdar (Zeyrek) Aydın (Adalar), Fahrl (Langa), Emre (Kanarya) Serdar (Langa), Cemal (Yeşilbağ) Salih (Zeyrek) G GRUBU Haftanın Takımı: Hilal Haftanın Futbolcusu: Serdar (Hilal) Haftanın Hakemi A.îhsan Akat (Hilal Fişekspor) Haftanın Karması: Nassml (Üsküdar) Tayfun (Hilal), Yılmaz (Çatalca), Selçuk (Hllal), Hakkı (Üsküdar) Selim I (Üsküdar), Necatl (Ksek spor), Tamer (Çatalca) Ser dar (Hilal), Murat (Hilal), Ze fcai (Üsküdar). H GRUBU Haftanın Takımı: tlkadım Haftanm Futbolcusu: Ertan (İlkadım) Haftanın Hakemi: Adem Serezli (İlkadım Madenspor) Haftanın Karması: Erdoğan (Profilo) Adnan (tlkadım), Erol (Yenigayret), Hüseyin (Kasımpaşa), Adnan (Madenspor) Mehmet (Profilo), Er tan (tlkadım), Mehmet (Yenigayret), Hasan (Madenspor), özdemir (Profilo), Kemal (tlk adım). Voleybolcularımız Avrupa Birinciliğine hazırlanıyor İZMİR, (Cumhuriyet) Türkiye Kulüplerarası Erkekler Eltopu Birinciliğlnin İlk gününde Arçelik Muhafızgücü'nü 2319 yendl. Atatürk Spor Salonu*nda yapılan karşılaşma, baştan sona kadar büyük blr çekiş me içlnde geçti. Bayanlar karşılaşmalarm da ise Hacettepe Üniversitesi, Istanbul takımı Alarko Holding'i 2016 yenmeyi başardı. Günün dlğer maçında tzmlr Karanttna, Mersin Türkocağı'nı 3512 yendl. Karşılaşmalara bugün de devam edilecek. Futbolumuzda çirkinlikler ÇANAKKALE Çanakkale'de oynanan Türkiye amatör takımlar futbol şampiyonasımn bjrinci kademe grup maçlan sonunda, hakemin kötü yönetimine sinirlenen futbolcular, öfkelerini rakip takım oyuncularından aldılar ve sahada kıyasıya kavga ettiler. Yeldeğırmeni Çorlu Kültürspor macmdan sonra çıkan kavgada her iki takımın futbolcu ve yöneticileri kıyasıya dövüştuler ve bu arada, Yeldeğir meni'nden bir yedek oyuncu, rakip takımdan Seyfettin'in kolunu ısırdı. Kavga sırasında üç kışi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Maçlardan sonra dört takım yöneticileri de hakemleri suçladı ve Federasyonun böyle başarısız kimseleri önemli maçlar için görevlendirmesini eleştirdiler. (Fotoğraf: Turhan NARLER) Cengiz Göllü "Amacımız grup ik.nciliği,, Cem DALMA Avrupa Genç Bavanlar V leybol Birinciliğine katılacı olan Ulusal Bayan Genç T kımı hazırlıklarını sürdürüyc Birinciliğe mart ayından l yana günde iki antrenmanla 1 zırlandıklannı belirten Ulus Genç Bayan Voleybol Takır. Antrenörü Cengiz Göllü antr marüarm karşılaşmalarm b gün öncesine kadar süreceği belirtti. Cengiz Göllü dal sonra şunlan söyledi: «789 mayıs tarihleri arası da yapılacak olan Avrupa B yanlar Voleybol Şampiyonas da 12 ekip dört grupta mttc dele edecektir. Bizim gurut muzda İtalya, Avusturya, Po tekiz bulunuyor. Amacım (trubıunuzun en güçlü ekibi lan Italya'nın ardından fkin olarak finallere katümakt] Yalnız şunu belirtmek isteri ki çok tecrübesiz bir ekiple ti nuvaya katılıyornz. Takımt yanlız Galatasaraylı Rena biraz tecrübe sahibi bir oyu cnmuz. Diğer oyunculanm daha böyle bir şampiyona içı pek tecrübeli değüler. Eğer nallere kalırsak bu oyuncula mızın tecrübe kazanmalan . çısındsn çok yararlı olacai aynca grup maçlanndan sonı hazlran ayında yapılacak ola Balksn Şampiyonası ile takuı önümüzdeki sene yapılacak < lan Akdeniz oyunlanna baz lamak amacımız..» Finallere katılacak olan eki lerin çok güçlü olduğunu beli ten Cengiz Göllü bu takımla arasmdan sıyrılıp iyi bir dı rece almanın zor olduğunu b lirterek konuşmasını şöyl sürdürdü: «Eğer grnbumuzda ikinci ı lup finallere katılırsak b grupta çok güçlü ekiplerle ka şılaşacağız. Örneğin bir So' yetler Birliği, Polonya ve d ğer güçlü ekipler rakibimiz < lacak. Bunlaruı arasından sı nlıp iyi bir derece alacağur zı zannetmiyorum. Belirttiğir gibi amacımız grubumuzda iki d olup finallere katılmakj» KADRO KESİNLEŞTt öte yandan şampiyonaya 1 sporcuyla hazırlanan Uluss Genç Bayan Takımımızda he hangi bir değişikliğin yapüma yacağını belirten Cengiz Göl lü: Kadromuz tamdır bir saka lık ya da daha önemli bir c lay olmadığı takdirde kadro d ğişmeyecek. Ancak yine dı iki yedek oyuncu ile çalışma larımızı sürdUrüyoruz. Çünkı her hangi bir aksaklık amnd bn ikl oyuncudan yararlanac ğız. 12 kişilik ulusal genç b; yan takunımızı şu oyuncula teşkil etmektediri Renan (G: latasaray), Macide. Sibel (A çelik), İpek, Gamze (İzmir spor) Pınar (Kolej) Nalan Sehnaz (Eskişehir Bentspor) Sinem, Yurdagül, Sibel, Banı (Eczacıbaşı). Yedek oyunculaı olarak da Arzu (Eczacıbaşı) vı Sema (Bağlarbaşı) bulunmal ta.» dedi. Ulusal genç bayan voleybol cularımız İtalya'dakî şampiyc naya 6 mayıs perşembe günü hareket edecekler. • Gaziantepspor maçında sakatlanarak sedye ile aahayı terkeden Trabzonspor'un ve bu sezonan yıldız fntbolcusn Hüsnü'nün Trabzon'da yapılan tnuayo nesinden sonra ayağımn kınk olduğu anlaşıldı ve ayağı alçıya alındı. Hüsnfl bu sezon top oynayamayacak. • Ankara 19 Mayıs Stadında bugün yan final ilk maçı için AnkaragücU ile karşılaşacak Diyarbakırsporlu futbolcular tur atladıkları takdirde 300'er bin lira prim verilecek. • Beden Terblyesi Bölge Müdüriüğünce mayıs ayı îçerisinde Mersin'de futbol hakem knrsu açılacağı bildirüdl. İlgililer, açılacak kursa 28 yaşından ynkan olmayan, 10 yü lisanslı futbol oynamış lise ve dengl okul mezuııu, geçimini sağ layabilecek Işl bnlunan kişilerin alınacağını söyledl. koacaı Hukukta zina, futbolda sike kesin kanıt ister ğtmiz sn günlerde sike sSylentileri iyice yoğanlaşmıştır. Bu Dun en büyük nedeni Ifge çıka cak ve düşecek takımlann puanlannm birbirlerine çok yakın olmasıdır. Bn konuda basm ve yayın organlanmmn gösterdiği çabalar sayesinde bir sonuca ulaşmaya çalışıyoruz. Sonuca nlaştıkça bazı suç lamalann artması nedeniyle şikeyi önleyici idari önlemler alınması, şike nyan ve suçlamalarının süratle değerlendirilerek sonuca baglanması, mfieyyirtelerin hemen ve tarafsız bir şekilde uygulanması için büttin örjfit bir defa daha uya rılmıştırj» Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Şarman: lama Turgay RENKÛKURT însanm biyolojik varlıgını koruması kadar köklü olan bir ıçgüdusü vardır. Kişiyi sürekli olarak daha mükemmel bir varlık haline gelmeğe zorlayan bu içgudüye, «Kendini Beğenme» arzusu da denilebıhr. Her insan, zaman içinde, olduğımdan daha özgün, îçerisinde bulunduğu ortamın değer yargılarına uygun ideal bir varlık olmak ister. Nitekim, msanm iki öz varlığı vardır. Bunlar, kişinin içerisinde bulunduğu zaman kesitînde sahip olduğu değerliliklerden meydana gelmiş «Gerçek Varlık» ile, kisinin gelecekte sahip olmayı amaçladığı değerliliklerle oluşturacağım varsaydığı «îdeal Varhktır.» Örneğin: îçerisinde bulunulan zaman biriminde gerçek varlığı figüran olan bir kişinin, ideal varhğının gelecekte çok meşhur bir aktor olması... gibi. Oluşturulmak istenen ideal varlık ile, gerçek varlık arasmdaki mesafenin dengeli ve gerçekçi oluşu oranında kişi, surekli aşama yapar ve sağlıklı bir ruhsal yapı ve davranış geliştirir. ideal varlık ile gerçek varlık arasındaki fark, kişide bir duygu yaratır. Bu duyguya «Aşağıbk Duygusu» denir. Aşağıhk duygusu, ustun değerler oluşturma çabasına süt analıgı eden faydalı bir duygudur. Bu duygunun itişi iledir ki, insanlar gerçek varlıkları ile yetinmeyip, onun ustüne çıkma uğraşı verirler. Bu çabada ba§an oranı, kişinin gerçek varlığı ile, oluşturmak istediği ideal varlık arasındaki mesafenin çok iyi ayarlanması ile artar. îdeal varhğına ulaşma kavgası veren kişi, başarıh oldukça, daha üst duzeyde bir ideal varlık oluşturur. Bu kez tutar, yeni değerliliklere ulaşma çabasuıa gırer. Ulaşamayacağı duzeyde bir İdeal varlığı temel hedef alan veya buna zorlanan kişi, bu çabasında gelişme gosteretnez ve başarısız olursa aşağılık duygusu kişiyi başarıya götüren itici güç olmaktan çıkıp, kendini suçlayan, özvarlığının değerini bile inkâr etmesine etmen olan, «Aşağıhk KompleksU haline gelir. Bir yandan sürekli olarak kendini mükemmel görmek içgüdüsünün dürtüsü, bir yandan da mükemmeli oluşturacak değerlerden yoksun oluşunu algılamanın verdiği hayal kırıklığı. «Aşağıhk Kompleksini» ve buna bağlı olarak da ruhsal bunalım ve davramş bozukluklannı kişinin vazgeçilmez kaderi yapar. Kendisine aşağıhk komp leksinin egemen olduğu kişiler, bu oluşumun yarattığı bunahmı azaltmak, hiç değilse gerçek varlıklarını korumak için, bazı ruhsal savunma mekanizmaları geliştirir. Çok sık başvurulan savunma mekanizmalarından «Yansıtma'ya» bir örnek vermek ısteriz. Taşra kulüplerinde başarıh olan bir futbolcu, toplumda sportif ve sosyal yonden ayncalıkh yeri olan bir kulübe «Geleceğin en büyük futbol yıldızı olacaksın!..» dıyerek transfer edilır. Ancak, en buyuk futbol yıldızı olmanın ne gibi sosyal ve kültürel degerlikler istediği, transfer edilen sporcunun bunlan yaratıp yaratamıyacağı hiç araştmlmaz bile.. Yeni girdiği ortamda, kendisinin dışındakilerce önüne ideal varhk, sporcunun omuzlarına kaldıramayacağı bir yük olarak biner ve bu noktada sporcu, gerçek varlığı ile erişemiyeceği ideal varhğının yarattığı çözülmez boyutlu çatışmanm ortasmda kendini yapayalnız bulur. Daha fazla almteri, özverr ve kendini başanh kılan pratik yeteneğin yanı ' sıra, sosyal ve kultürel aşama yapma gerekliligini... Büyük ohnanuı, kendi küçük değerlikleri ile yaratılamayacağı gerçeğini acı, acı hisseder. Kendi önüne sürülen ideal varlığı oluşturamıyacağını anlayınca, kendi ruhsal bütünlüğünü savunmak için, bilinç altı bir duygu ile, topluma bir «Neden» sunma gereğini hisseder. Bu noktaya gelince. kendisıni zorla sahadan attıracak davramş türleri geliştirme, gece hayatma dalma, içki şişelerine sanhna... üçgenmde dolaşmağa başlar. Ashnda tüm bunlar, sporcunun aşağıhk kompleksinin ezici baskısı altmda bunaldığmı ortaya koyan hastahkh mesajlardır. Türk spor dünyasının çoğu kesiminde, özellikle futbolda, pek çok sporcunun, antrenörün bu mesajı ısrarla vermesine karşın, onlan hâlâ ceza heyetleri, büyük para cezalan ile «Yola Getirme» uğraşmda bulunan yöneticilik anlayışının, nasıl «Yola getirileceği» süratle gündeme gelmezse, olaym «Krimlnal» boyutlara ulaşacatuH söylemek kehanet olmaaa g e r e t Ayhan Şarman: «Şike olaylarınm üzerinden zaman geçtikçe ortaya çıkarmak zor oluyor. Bunlan iş üzerinde iken yakalamak en iyisi. Gaziantep'in iddiası için delil topluyoruz» Spor Servisi Gençlîk ve Spor Bakanı Vecdi Özgül futbol l^lerinde sezon sonu yaklaştıkça şike söylentilerinin yo ğunlaştığını belirtirken, Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Ayhan Şarman belge topladıklarını açıklayarak «Hukukda zina, futbolda şike kanıt ister» dedi... Son günlerde yoğunlaşan şike söylentüerî üzerine bir açıklama yapan Bakan Vecdi Özgül düşecek takımlann puanlarmuı birbirlerine yakm olmasınm şike söylentilerini iyice arttırdığını belirttı. Bakan Ozgül şunlan söyledi: «Liçde sezon sonlarma geidl Şike hususunda yanlış bilgi verenlerin ve iftira atanlann şiddetle cezalandınlacağını bildiren Vecdi Özgül daha sonra şunlan söyledi: «Teşkilata verilen emirde şike şikayetlerinin süratle değerlendirflmesi ve sonuçlandınlması resmi makamlara yapılan uyanlarda şikayet sahiplerinin islmlerinin araştırma sonu na kadar açıklanması gerek şi ke yapan taraflann, gerekse if tira niteliğindeki suçlamalarda bulunanlann en ağır blçimde cczalandınlmalan lstenmiştir. Bu konuda değerli basınımızın ve yayın organlanmızın her iki grnp için de aynı duyarlılığı göstermekte devam edecekle rinden eminim» Öte yandan Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Ayhan Şarman son günlerde yayılan şike söylentilerinin tesbitinin çok zor olduğunu belirtti. Ayban Şarman şunlan söyledl: «Teşldlat tarafından oluştnrn lan şike tahkik komisyona şike olaylannın üzerinde titizlikle durmaktadır. Nevarld bu sa nıldığı kadar kolay tesbit edi)miyor. Çünkü hukukta zina, futbolda şike kanıt ister. Şu aııda Gaziantep hakkındaki de liller toplanmaktadır. Şike olaylannın üstünden zaman geç tikçe ortaya çıkarmak daha zor oluyor. Bunlan iş fizerinde iken yakalamak en iyisi» "Nabza göre serbet## ekolü •/A Türkiye'de spor basını için «Nabza göre şerbet» ekolü geçerlidir. Örneğın Adanaspor ile Trabzonspor birkaç maç yaptılar dıyelim. Ertesi gün gazetelerde bu maçı izleyen o gazetenin muhabiri. ne gördüyse. ne duyduysa, ne kıssediyorsa onu yazıyor samrsınız. Tabii yanılırsınız. Çünku o gazete, Trabzon baskısında Trabzon'u över, hakemin Adana'yı tuttugunu, Trabzon'un iki penaltısını goz göre göre yediğinı, Adanaspor'un ise dokul düğiınü yazar. Yıldızlar da Trabzon'un lehine doldurulur. Aynı gazete, Güney baskısında ise Adanaspor'un harıka oynadığını, hakemin Trabzon'u tuttuğunu, hatta bu tarafgir hake min cezalandırılması için Federasyon'un barekete geç mesini ister. Bu kez yıldız larda Adanaspor daha öndedir. Gazetelerin maç haberlerı yıllerdir boyle yazıbr durur, dedik ama, hiç bir spor yazannın bu nabza göre şerbet ekolünü benimsediğini bilmezdik. En sonundc, blr ulusal fut bolcu eskisi, spor yazan ye nisi böyük bîr futbol ustasının, bu ekolü başanyla yürüttüğüne tanık olduk. Blr güzlde renkll gazetemizin renkll yazan, 21 mart 1982 günü Kocaeli'nde oynanan Beşlktaş Kocaelispor maçının krltiğinl, büyük blr lrfan, blr o kadar jevk ve blr o kadar da bal damlayan kalemiyle oturmuş yazmış. 22 mart pazartesi gunü gazetenin Istanbul baskısında şoyle buyurmuşlar: «Kocaeli ile Istanbul arası yollar dolu, otobüs, minibüs ve arabalar ardarda dizllmişler. Pencerelerinden Beşiktaş bayrakları dal «Beşikas'ın fubolundan fıskıran pınltılar beUd faz la değildi. Ama Rıza'nın mükemmel golü Beşiktaş'a hayat veren gerçek bir kıinlcımdı. Ve bu kıvılcım se yircisiyle bütünleşerek Beşiktaş'a şampiyonluk yolunda çok değerli bir puan geticdi.» Gazetenin Istanbul baskısında yer alan böyyük yazarm (?) maç kritiği böy le. iyi veya kötü, kritiği böyle yapmış olabilir. Bize ne diyebilirız, ama aynı gun aynı gazetenin İstanbul taşra baskısında (Koca eli'ne giden gazetede), aynı ünlü yazar, bakın maç kritiğinde, neler yazmış: «Şampiyonluk yolundakl Ümîtler, ilk maçta 11 berabere kaldıkları Gençler'i 2. maçta 32 yendi ISTANBUL, (a.a.) Kampta bulunan Genç ve Ümit ulu sal futbol takım adaylan dün tnönü Stadı'nda 2 maç yaptı. 11 biten ilk maçm gollerini Erdi (Genç takım, dk. 4) ve Müjdat (dk. 25) attüar. Ümit takımı adaylannm 32 kazandığı ikinci nıaçuı gollerini ise Feyyaz (Genç, dk. 29), Hayri (Ümit, dk. 64, 66), İsken der (Ümit, dk. 70 penaltıdan) ve özcan (Genç, dk. 76) attüar. AT YARISLARI 1. KOŞU: P: Ulubey, P: Kojima, 2. KOŞU: P: Cerit, P: YUter S: Nazlı, 3. KOŞU: F: Urartu, P: Bedia S: Mafya, 4. KOŞU: F: Beroyel, P: Dadab, 5. KOŞü: F: Altaylı P: Bahriyelim, S: Çobankızı, 6. KOŞU: Guillemont P: Tagorina S: Urartu, 7. KOŞU: F: Tulhak Pp: özüşen P: Edlgehan, S: Cembey, oyunn doğrnsu y^bıqlı|f yarattı, Son haftalarin formda ekibi Kocaelispor karşısında taÖncellkle maçm üç sfi nmmayacak haldeydi. Özel peri Rıza, Zİya ve Adem'i likle savunma, tek kelime alınlanndan öperim. Diğer ile felaketti. Kocaeli, bildlIerinin de biraz kulaklann ğimiz golcü görünümdeydi. dan çekelim. Ne edebiyat Atak üzerine atak geliştlne ilim değil ml? Neyse ko rirken, gol pozisyonlanna nu bu yurür gibi glrdiler.» galamyor. KartaL, depla»mandan bir puanla dönüyor. Celal Atik kabri basında anıldı Spor Servisi Eski dünya ve Olimpiyat Şampiyonlarından Celal Atık olum yıldonumu dolayısı ile kabri başında anıldı. Kalabalık bir topluluğun katıldığı cenaze töreninde Gençlik ve Spor Bakanı Vecdi Özgul de hazır bulun du ve kabre çelenk koydu. ALTILI GANYAN Ünlü atlet Rittola öldü HELSİNKÎ (a.a.) Uzun mesafeli koşuların en ünlü Finlandiyah atletlerinden Vılle Rittola, pazartesi günü Helsinkı'de 86 yaşmda öldv İ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog