Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 4 KÜLTÜR YAŞAM 24 NİSAN 1982 televizyon 17.00 L7.05 HABERLER ÇOCUKLAR İÇİN L8.25 GENÇLER ÎÇÎN MÜZİK Jocuklann eğitimi ile ilgili çeşitli konularra yer aldığı programda İsmail Gülgeç'in karikatürlerine yer verile3ek Eğitimcilerin ilgili konular üzerine açıklamalarının fer aldığı progranı, Yalçın Turan'ın müzik üzerine koauşmalan ve çocuklarla söyleşilerle sona eriyor. Cocuklarımız Ciceklerimiz 62. kez kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'm Atamız ilk kez 23 Nisan 1920'de en değerli ciceklerimiz olan ço cuklarımıza «Bayram» olarak armağan etmişti. Yine Ulu Önderimizın emirleriyle yüz küsur yıl önce çiçekçilik sanatmın temelleri atıl mıştı. Çocuğu da, çiçeği de sevgiyle büyütmemiz, onlara gereken önemi vermemiz ve birini diğerinden soyutlamamamız gerektiğlni de yine Atamızdan öğrenmiştik. Mitolojide Persefon her baharda açan rengârenk çiçeklerin ve bitkilerin simgesidir. Cehennem tanrısı Hades onu zambak toplarken kaçırmıştı. Yılda bir kez yeryüzüne çıkarken annesi Demeter doğayı çiçeklerle bezerdi. Güzeller güzeli Afrodit'in bastığı yerde ise çiçekler biterdi... Afrodit'in aşk tanrısı olan oğlu Adonis, gül dlkenlerine basınca, o güne kadar beyaz olan güller onun kanıyla kırmızıya dönüştü. Zaval lı annenin oğlu ardından döktüğü gözyaşlarından Anemon dediğimiz gençlik simgesi, Girit laleleri oluştu. Hyakinthos öylesine güzel bir çocuktu ki, hem güneş tanrısı Apollon, hem de rüzgâr tanrısı Zephiros ona hayrandılar. Sonunda Zephiros'un kıskançlığı hayatına malolduğunda, Apollon delikanlıyı boynu bükük sümbüle dönüştürdü. Bugün yeryüzünde bilinen 18 bin gülden hangisi insan ve çiçek sungur ucuzsatar Bir cicek: • • ARALYA Vatanı Japonya olan Aralya, çmar yaprağına benzeyen gösterişli, parlak, yeşil yaprakları ile oda ve salonlanrmzı süsleyen dayanıklı bir saksı bitkisldir. îklimi sıcak ülkelerde dışarıda da yetiştirilebilir. Yazın evlerde yarı gölgeli yerlerden hoşlamr ve haftada iki defa su ister. Kışın aydınlık ve ılık bir yerde bulundurmalıdır. Yaprakları beyazımtrak, yeşil renkli, varigata çeşldi Ulkemizde aranan bir türdür. YETtŞTİRİLMESt Tohum ve çellkle üretilir. Evlerde genelllkle çelikleme ile üretilir. Çellkler, ağustos eylül aylarında kesilir, fincan saksılara kum doldurduktan sonra dikilir. Çellklerin köklenmesi içln 2530 derece ısıya ve neme gerek vardır. BİRKAÇ ARALYA TÜRÜ • Elegantissima: Bu fidanın yaprakları ince ve uzun pençe şeklindedir. Çelikleme ile çoğaltılması olanaklıdır. • Aralia papirifera: Eskiden Çin'de bu bitkinin öztinün kâğıt yapımında kullanıldığı bilinlyor Yapraklan oldukça büyük ve alt yüzleri beyazdır. Tohum dan kolayca çoğaltmak olanaklıdır. • A. Siboldl: Vatanı Japonya olan bu tür ülkemizde Oda tnciri olarak bilinir. Bu bitkiyi de tohumdan üretmek mümkündür. Ancak tohumunu çürütmemek için blldiğimlz ince talaş ile çimlendirmek gereklidir. briç şiar yalçın 43 GÜZEL BİR «EL SAYMAK» VE MUHAKEME ÖRNEĞİ 17.35 ŞEKER KIZ Demiryolu inşaatmda hemşire olarak çalışmaya başlapan Candy'yi Nelson geri yollamak ister. Ancak Dr. Kelly'nin kardeşl Arthur, Şeker Kız'a yardım eder. Liza se yine kötü plânlar kurmaktadır. 18.00 YAŞADIĞIMIZ DÜNYA Belgesel dizide ilk çağlardan günümüze kadar insanoğLunun bilimsel ya da bilime dayalı olmayan, güneş üzerine yaptığı, araştırma ve sonuçlan işlenecek. Dış kaynakh müzik programında grup Telephon «Hygiphone*. Nicole Rieu «/ artiste droyds», Force Gainsbourg «Sco and sun* ve Quartz •Beyond the clounds* adh parçaları seslendirecekler. 18.40 TARİHTE BU AY •Tarikte Bu Ay adlı dizide Urfa Van ve Agn'nın kur tuluşu, Gazi Osman Paşa'nm ölümü, 31 Mart olayı ve Mareşal Fevzi Çakmak'ın 32. ölüm yıldönamü tarihteki konusu içinde veriliyor. 19.05 SEKİZ ÇOCUKLU AİLE Nicholas küçükler beyzbol takımında oynamaktadır. Babasmın da bu takıma antrenör olmasmı ister. Sonunda onu razı eder ama sonuç hiç de beklendiği gibi degildir. 19.50 YAŞASIN SANAT Programda tstanbul ve Ankara'nm açılan sergiierden görüntülere yer verilecek. Aynca tstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde gösterime başlayan Litvanyalı koreograf Vitasius Griviskas'ın sahneye koyduğu, Strauss «Mavi Tuna»sından bölümler izlenebilir. •Yaşasın SanaU daha sonra, Kenter'lerin«HoroId ve Maude*. îstanbul Şehir Tiyatrosu'ndan 'Delı îbrahim» ve 'İküi Oyun* Nejat Uygur Tiyatrosu'ndan *Avare» adlı oyunlardan bölümlerle sürüyor. 20.30 HABERLER 21.00 HAVA DURUMU 21.35 EUROVİSİON TÜRKİYE JÜRİSİ TANITIMI Aynntıh bilgi 5. sayfada Adonis'in kanınm rengini taşır, hangisi göğsünü gülün dikenlne dayıyarak şafağa dek şakıyan bülbülün kanıyla kızarmıştır bilemeyiz. Ama o günden bugüne dek gelmiş geçmiş tüm uluslar içinde çiçekle özdeşleştirdiğimiz çocuklarımızın yalnızca ulusumuzca coş bulmaca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 22.00 EUROVİSİON ŞARKI YARIŞMASI Ayrıntüı bilgi 5. sayfada. 00.20 HABERLER 00.25 KAPANIŞ 00.30 AVRUPA GÜREŞ ŞAMPIYONASINDAN ÖZETLER 1 2 3456 78 9 M H Amerikan televizyonunda Türkiye'yi tanıtıcı bir film yayınlandı WASHINGTON ( S A ) «Türkiye» adlı yanm saatlik tanıtıcı bir program Amerika'nın dört büylik televizyon şebekesinden biri olan «PBS» de yayınlandı. VVashıngton EaBin MüşavirUğinin kişisel çabasıyla gerçekleşen programda modern Türkiye'nin kurucusu Atatürk ve Türkiye'nin tarihi, turistık yerleri tanıtüdı. TRT ve NATO'nun işbirliğiyle renk li olarak hazırlanan program buradaki Türkler ve Amerikalılar tarafından ilgiyle izlendl. Bu arada birçok izleyici Basın Müşavirliğini telefonla arayarak Ermeni ve Rum propagandasının yoğunlaştığı şu günlerde böyle bir programm yayımlanmasını sevinçle karşıladıklarını bildlrdiler. Kısa adı PBS olan «Public Broadcastin System» halkın desteğlne dayalı reklamsız yayım yapan bir televizyon kurulusu olup Amerikada 160 kadar istasyon bulunuyor. •MHM 3n ı r dt 1 r\ 1 n. L. = radyo TRTI 05.00 Açılış, program ve kısa haberler. 05.05 kervanı 05.30 Şarkılar ve oyun havalan. 06.00 Kısa haberler. 06.02 Bölgesel yayın. 06.30 Köye haberler. 06.40 Gu naydın. 07.30 Haberler. 07.40 Bölgesel yayın. 09.00 Kısa haberler. 09.05 Çocuk saati. 10.00 Kısa haberler. 10.02 Ar kası yarın. 10.42 Hafta sonu (1). 1155 Radyo tıyatro su. 12.55 Reklâmlar RadyoTV. programlan 13.00 Haberler 13.15 Saz eserleri. 13. 30 Bölgesel yayın ve reklamlar. 15.00 Kısa haberler. 15. 05 Selman Ersöz'den şarkı lar. 15.20 Saz eserleri. 15.30 Seyıt Al'dan türküler. 15.45 Bando müzıği. 16.00 Kısa haberler. 16.05 Çocuklar Şar kı soylüyor. 16.15 Haflf MÜ zik. 16.30 Fasıl. 17.00 DUek kutusu. 18.00 Kısa haberler. 18.05 Solistlerden bırer şarkı. 18.35 Bölgesel yayın. 18.55 Reklâmlar. 19.0001.00 TRTII ıle ortak yayın. 19. 00 Haberler. 19.30 Italya'dan tnüzık 20.00 Altın bilezık 2U. 20 Samıme Sanay'dan şarkı lar. 20.40 Türkçe sözlü Ha fif müzik. 21.00 Kısa haber ler. 21.05 Mahalli sanatçılarımız 21.30 Iki solistten şar kılar. 22.00 Kısa haberler. 22.05 Gecenin sesı 23.00 Haberler. 23.15 Cumartesltien pazara (2) 00.55 Günün haberlerınden özeüer. 01.00 Program ve kapanıs. 01.0505.00 Gece yarısı. sel Kipten şarkılar, 09.15 Yeni sesler. 09.45 Çeşitli mü zik 10.00 Erkekler topluluğu. 1030 TUrküler geçidi. 10.50 Yorumcularımız 11.25 Halif müzik. 11.40 Sohstler geçidi. 12.00 Hafif müzik. 12.15 îsmet Akyol'dan türküler. 13.00 Haberler. 13.15 Hafif müzik. 13.30 Ses ve saz dünyamızdan 14.00 Arp sololan. 1420 Türküler ge çidi. 14.40 Kadri Şarman' dan şarkılar. 15.00 Her telden. 15.30 Beraber ve solo şarkılar. 16.00 Hafif müzik dünyasından seçmeler. 16.30 Gündüz Gözümoğlu' dan türküler. 16.45 tnci Çayırlı'dan şarkılar. 16.00 Saz eserleri 17.15 Ülkeler sesleniyor. 18.00 Yurttan sesler. 18.30 Fasıl. 19.00O1.00 TRTI ile ortak yayın. YEBYUZUNDE ÇİÇEK GÖNDEREMEYECE6İMİZ YERY0K §• •• s kuyla kutladığımız, gururlandığımız bir 23 NİSAN"ımızla bütünleşen barış, sevgi, kardeşliğe dayalı bir bay ramımız var. Dünyanın tek çocuk bayramıyla ülkemizde yaşadığımız için mutluyuz, gururluyuz. 23 nisan ulusumuzun tüm çiçeklerine kutlu olsun. SOLDAN SAĞA: 1 Bıyığl gür ve uzun olup yanaklarına doğru uzanan. 2 Tütün dizmeye, kurutmaya, işlemeye yarayan Ustü kapalı yer.. Bir nota. 3 Çizgi... tstanbul 1 un bugünkü adı Yıldız olan en eski sinemalarından biri. 4 Bagışlama... Sezyumun simgesi... Bir göz rengi. 5 Çıplak veya yan çıplak şişman kadın tablolariyle Unlü Flaman ressamı. Güzellik. 6 tridyumun simgesi.. KarabufÇdaygillerden hekimlikte kullanılan bir bitki. 7 Lâkııdı. 8 Iskambilde birU> tnanç. 9 Kadıköyün bir semtinne ve yaptırdığı bir camie adını vermiş olan Abdülhamld II devrinin bahriye nazırlanndan biri. YUKARIUAN AŞAGlYA: 1 Hindistan'da ve Nepal'de yasayan ar! ırkından bir halk. 2 Avustral ya'nm kuzeyi ile Yeni Gine'nin batısı arasında bulunan mercan kaya larlyle kaplı deniz. 3 Câhiliye dev rinde Araplar tarafından tapılan başhca putlardan biri... Afrika'da bir üllte. 4 tki tarla arasmdaM smır Çekme. Bir nota. 5 El zanaatlan ya da küçük çapta ticaretle geçinen kımselere verilen ad. 6 Soy... Askerlikte bir smıf adının kısa yazılışı. Kalın bükülmüs sicim. 7 At, aslan vs. gibi hayvan ların ensesinde ya da boynunda bu lunan uzun kıllar... Bir meyve. 8 Hâlâ... Yemek. 9 Eskiden loyı saglık örgütlerine verilen ad. Güney 6 Pike oynuyordu. Batı kör ruasını çıkmış, Güney yerden ası koymuş ve Doğu koz ikilisiyle çakarak karo dönmüştü. Kalan iki pıkin Doguda olmaması şarüyle Güneyin HER DAĞILIMA VE HER SAVUNMAYA KARŞ1 kontratını yapmak için nasıl oynaması gerektiğini sormuştuk. Cevapt Bütün mesele kalan iki pikin de Batıda mı oldugunu, yoksa birinin Batıda ötekinin Doguda mı olduğunu bilmektir: çünkü birinci halde empas yapmak, ikinci halde ise pik asını çekmek gerekir. Eller kısmen belli olmuştur: Batıda sekiz kör ve en çok dört minör vardır (eger beş minörü varsa hiç piki yok demektir ki bu takdirde Doğu'da koz rua sı ikili kalmış olduğundan oyun zaten batar). Şimdi mesele dört minoru mü yoksa sadece üç minöru mü olduğunu öğrenmektir Çünkü eğer dört minörü varsa piki tek demektir ve bu takdirde Doğu'da da sadece bir pik kalmış olacağmdan ası çekince rua düşer, yok sadece üç minörü varsa, o zaman iki piki var demektir ve bu takdirde ruaya empas yapmak gerekecektir. Bunu nasıl anlayabiliriz?.. Ta bii karo veya trefl oynayarak. Ancak treflleri YER DEN çekecek olursak, sadece üç (ya da dört) karo su olup hiç trefli olmayan Batı buna çakabilir ve oyun batar (Batıda hiç karo yoksa, ilk karoya ça kacağı için oyun zaten batar). Onun için minörlerı yerden değil ELDEN oynamak gerekir: tkinci löve yi karo ruasiyle aur, yerden damı verir, karo asını ve valesini çeker ve yerden iki büyük trefl onöru nü atarız! Ya bu defa Doğu tek kozuyla karoya ça karsa mı dediniz?.. O zaman kâğıt saymasını bılmiyorsunuz demektir. Çünkü Doğunun MUTLAKA en azından ÜÇ KAROSU vardır: Batıda en çok beş (hattâ bizi ilgilendiren ihtimalae en çok dört) karo bulunduğuna, beşi de bizde olduğuna gore Batınm karoya çakması söz konusu olamaz. Şimdi ön ce Batının üç karoya da uyduğunu varsayalım. Bu defa trefl damıru oynarsınız: eğer Batı uyarsa mesele kalmamıştır. dört minörü bulunduğu ve dolayısiyle ancak bir piki olabileceği belli olduğundan pik asını çeker ve oyunu yaparsınız. Buna karşılık, Batı üç karoya uyup da ilk trefle uymaz ve kör verirse, elindeki iki bilinmeyen kâğıt ya iki pik ya da bir karo ve bir piktir (iki karo ise oyunun zaten çıkarı yoktur). Hangisi olduğunu anlamak için elinizdeki karo beşlisini oynarsınız; Eğer Batı uyarsa piki tek demektir, yerden çakar (Doğu. oyunun yapılabileceği hallerde en az dört karosu oldu ğundan. üste çakamaz), pik asını çekip kozları düşürür ve başka el vermezsiniz, eğer Batı uymazsa piki ikili demektir. yine yerden çakar ve bu defa köre çakarak ele geçer (Doguda koz kalmamış olduğundan çakamaz) ve pik ruasına empas yaparak yine başka el vermezsiniz. Batının ikinci veya üçün cü karoya uymaması halinde ise, eldekl metr trefllerinizi çeker ve yine Batının ikinciye veya üçüncüye uyup uymamasına göre elinin dağılımını anlar veya pik asını çeker ya da empas yaparsınız!... 44 ZOR BİR PROBLEM 1981 yıhnın en güzel problemlerinden biri sayılan aşağıdaki problem tngiliz briç uzmanı t. Rudden tarafından kurulmuş ve Ingilizce Bridge Magazine' de yayımlanmıştır. Doğru çözümü ancak kırk altı okuyucunun bulmuş olmasına rağmen, uzmanlar probleme 7 üzerinden sadece 2 zorluk derecesi vermişlerdlr. Bakalım Cumhuriyet okurlan içınden kaç doğru cevap geiecektir?... En geç önümüzdeki cuma akşamma kadar elimize geçecek şekilde doğru çözümü bütün varyantlariyle aşağıdaki adremize gönderecek okuyuculanmızın adlarını iki hafta son raki gazetemizde yayınlayacağız: Şiar Yalçın. Bestekâr Sok. 19/16, Ankara. (1lerde 4 ve 5 ?orluk derecesındeki problemleri sizlere ödullü olaıak sunma yı düşünüyoruz..) 3 2 <>R 109 3 2 TRTIII 07.00 Açılış ve program 07. 02 Güne başlarken 08.00 Sa bah konseri. 09.00 Türkçe haberler. 09.03 cumartesi sabahı. 10.00 Müzik köşesi 10.45 Ankara radyosu çok sesli korosu. 11.00 Stüdyo FM 12.30 Tango Dünyası 13. 00 Oda müziği. 14.00 Müzik bahçesinden 15.00 Cumartesi diskoteği 16.00 Her plagın bir öyküsü var. 16.45 Saz eserleri 17.00 Haberler. 17.12 Aktualite programı 17.20 Çay saati 18.00 Gençler için 19.00 Haberler. 19.12 Aktualite programı 1920 Çağ daş Türk sanat müziği. 20.00 Dünden bugunden 21.00 Günümüzde caz 22.00 Haberler. 22.12 AktUalite programı. 22. 20 Gecenin getirdikleri. 23.00 Dünya radyolanııdan, müzik festivallerinden 24.00 Ge ce ve müzilt. 01.00 Program ve kapanış. #98 <v> R 9 8 5 4 TRTII 07.00 Açılış ve program. 07.02 Solistlerden seçmeler. 07.30 Haberler. 07.40 Tiirküler ve oyun havalan. 08.00 Sabah için müzik. 09.00 Yuk Bando Müziği (TRT1, Saat: 15.45) Programda dinleyeceğimiz marşlar ve bestecileri şöyle: H.R. Arman «Deniı Harp Okulu M&rşı», H. Çolakoğlu «Yüdız Marşı» ve HJR. Arman «Üsküdar Marşı», «Deniz Harbiyesi Marşı», «Deniz Assubay Okulu Marsı» ıle «Denizciler Marşı.» Sabah Konseri (TRT3, Saat: 08.00) Yer alan besteler: Çaykovski «SUw marşı», Glinka «Çarın Hayatı Uvertürü», Berlioz «Perilerin Dansı», Geslı win «Rapsodi in blue» ve «3 prelüd». Hobby'ye bırakacaâınız bir mesaj ile çıkacak olan bir çiçek dünyanın neresinde olursa olsun, istediğiniz kişi NevvYork'ta ya da Tokyo'da ya da iki kent, iki ulke, iki kıta arasında yol alan birgemide, biruçaktaolabilir. Bu hiçönemli değil. Çiçek, sahibini istenilen anda bulacaktır. Hobby ile tanışmanızdan sonra yararlanabileceğiniz hizmetler: •.Istanbul ve çevresine (Marmara Ereğli'sinden Yalova ve Adalar'a kadar aynı fiyat) ve ilçeler dahil tüm Türkiye'ye çiçek gönderme olanağı. •.Park, bahçe, tanzim ve mimarisi (Ingiliz, Fransız, Japon stilleri, klasik ve modern parterler, korbeyler, plat bardiar, bordurler) •.Şirketinizln ya da firmanızın amblemini çiçekle istenilen Ölçüde ve en ekonomik biçimde yaptırma olanağı. # 10.000't aşkın firmayadağıtılan kataloğumuza ücretsiz reklam verme önceliği. • Pirmanızın, işyerinizin veya evinizin özel çiçek ihtiyacını ücretsiz karşılama. • Fa'.uralarınızı istediğiniz sürede ödeme ULÜSLARARASI kolaylığı (Hafta, ay yıl.) CİCEKCİLİK • Ekonomik maliyet, doğruluk, sır TİC.veSAN:A:a saklama, uluslararası düzeyde hizmet. Batı kör valesint çıktıgına ejfire Oünpvin her savunnuyu kmşı 4 SANZATU yapmak ıçııı nasıl oynaması gerekir?... KELAYH.' 8 Yazan: Bîlgesu Ererıus Oynayanlar: Esîn A*s?r Ali Erdemci 22 NİSAN ILE7MAYIS ARASINDA YALNIZ 15 OYUN IÇIN AST'TA. 4 Oda Müziği (TRT3, Saat: 13.00) Ankara yapımı programda Hindemith'den «Op. 23, Nr. 3 Yaylıçalgüar Dörtltisü», Brahms'tan «Op. 1», Nr. 1 Slbemol majör Yaylıcalgılar Altüısı»nı dinliyoruz. Posta kutusu 3741 Istanbul Telefon 75 94 6475 0785 Teleks: 23289 Sık. Tr. Telgnf: Hobbyhtanbut • Not: Müşterilerimiz içln haıırladığırftız yılbaşı takvimimizi isteyjnlz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog