Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyef 10 SPOR 20 NİSAN 1982 Karadağ, madalya alan tek gürescimiz... Avrupa Şampiyonası'nda bir bronzla yetindik Altuğ tSTANBULLUOGLU bildiriyor VARNA Avırupa GrekoRomen Güreş Birinciligi'nde 57 kilo güreşçimiz Serhat Karadağ, finalde Bulgar Balov'a yıunruk atan Sovyet Fomıne'nln bınncilikten diskalıfıye edil mesi Uzerine bronz madalya ka Sovyet güreşçinin, finalde Bulgar rakîbini yum ruklayarak yarışma dışı edilmesi üzerine Karadağ 3. oldu. eandı. 48. kllo güreşçimiz Salıh Bora lse, F. Alman rakibıni sayı ıle yenerek kilosunda beşınci oldu. MADALYA GtTTİ GELDt Serhat Karadağ'ın üçüncülük için Çek Josef Krysta ile yaptığı maç oldukça ılglnçti. 1976 ve 1J979 Avrupa üçüncüsü karşısında maça tenıkınli başlayan Karadağ, faullü güreş tiğinden yere yatınldı. Ikı kez çırpılan güreşçimiz devreyi 40 yenik kapadı. Ikinci devrenın Avrupa Creko Romen Şampıyonasındakı en buyuk umudumuz Bora, üst üste aldıgı yenilgilerle madalya şansını yıtirdı. Dunya ıhıncisı nlan Bnra bu ş'iıvptvonada Avruoa beşmcılığı ıçm savaşım venyoı. (Fotoğrafs Altuğ İSTANBULLUOGLU) İZLENİMLER Salitiin üzünfü'sunü Serhat unutturdu yet, Bulgar ve Salıh Boro Ikı grubun ılk uclerının yoptığı maclarda Sovyet Macar'ı. Bulgar da Norveclı'yı sayı tuşu ıle yendıler Aynı gureşcılen Bora da rohatlıkla venebıiırdı F Alman karşısında gureşırken oylesıne moralsızdı kı, neredeyse macı kaybedecektı Bora'nın moralman bu denlı cokuntuye uğramosımn nedenı, madalya alacok tek gureşçi olarak gosterılnıesı ve kendısınaen mutlak şampıyonluk beklenmesıydı. Serhat Karadağ, gureşçılerımız ıçınde en tyı kurayı cektı ve bunu da ı/ı değerlendırdı Kendınden beklere nın uzerınde maçlar cıkardı İlk maclarda kendıne gu venmıyor gıbıydı. Maç yaptıkca çekmgenlığinı üzerınden attı Çek'e yenılmesıne karşın, macm gercek galıbıydı. VARNA Salıh Bora'nın cok şanssız bır kur'a cekerek Sovyet ve Bulgar gureşçılerle aynı gruba duşmesı ve Bulgar rakıbıyle yaptıgı maçta haksızlığa uğrayarak kursuye cıkamamasının verdığı uzuntuyu. 57 kıloda Serhat Karadağ'ın bronz madalya alması bıraz olsun hafıflettl. 48 kılonun dün yapılan f l nallerı de gosterdı ki, bu kllonun en iyl uc adamı Sov başmda rakibine tek kol atan Karadağ durumu 41 yaptıktan sonra üstünlüğü ele geçirdı. Surekli çalışarak rakibine uç ıhtar verdırdı. Çek gureşçının ayakta duracak halı kalma mıştı. Orta hakemın, Çek gureşçısının pasıvıte ıle yenık sayüması ıçın hakemlere uyarıaa bulunmasma karşın mınder amırı maçı devam ettirdı. Karadağ bır çırpma yaparak durumu 42 yaptı. Seyırcıler, Çek güreşçinin dıskalıfıye edılmesı ıçm ıshKİamaya başladılar, ne var kı, Karadağ maçm bıtımıne altı sanıye kala rakıbını çırpmaya çaiışırken aitta kalnıca tuşla yenıluı, boylece madalya şansımız kaybolmuştu. MADALVA GETtREN YUMRUK Daha sonra, S7 kılonun fınalınde Sovyet Vasılı Fomme ıle Bulgar Petar Ealov karşı karşıya geldıler. Maçı sayı ıle Sov jet süreşçı kazandı Ancak gong vurmasma karşm Bdlov, Rus güreşçinin üzerine atlayarak sert bır bıçımae yere mdırdı ve mınder kenarına gıkar dı. Eu harekete sınırlenen Fomıne, bır yumrukta Bulgar gü resçıyı yere serdı Trıbunden atılan bır şışe, mınöerın üzerine gelırken, Sovyet antrenor gureşcısme «Sende kafa yok» gıbılerınden ışarette buluııdu. Bu arada bır Sovyet yonetıcı mınderde Fomme'yı dovmek ıs terken arkadaşlarınca engelien dı. Olay uzerine Sov\et Gureşçi bınncilikten dıskalıfıye edıldı Bulgar Balov bırıncı, Çek Krybta ikıncı, Karadağ da üçun cu olarak kürsuye çıktılar. ITIR.VZ REDDEDILDI Salıh Bora'nın Bulgar'la yap tığı maçla ilgıli itırazm kabul edılmemesı Uzerine. 50 dolardan olan Federasvon Başkanı Hasan Eozbey, bu kez de Serhat Karadağ'ın Çek'le yaptığı maçm sonucuna ıtiraz ettı. Itırazın kabul olunmayacağınm belırtilmesıne karşm Bozbey 50 doları yatırdı, ve ıtiraz goruşülmeden reddedildi. BORA ZORLANDI 48 kilonun beşincilık maçında Federal Alman Fredy Sherer ile karşılaşan Salıh Bora mınderden 54 galıp aynldı. Rakibmt küçumseyen ve moral bozukluğu ıçınde isteksız olarak güreşen Bora İlk devresınl 31 or.de bitırdığı maçı az kal sın verıyordu. Takımımızm için de en kötü maçlar çıkaran 74 kiloda Celal Taşkıran oldu. Uzun bir aradan sonra tekrar Mılli mayoyu giyen Taşkıran, hiç bir şey ortaya koyamazken, Varna'ya getırilmesmin ne deni de anlaşılamadı. Erol Kemah ve Alaaddm Ckgur gibi gençleri takuna koyarak bır yerde gelecek için yatırım yapan Federasyon, polıtıkayı bu kıloda da uygulayarak, Huseym Ildem'i ya da 82 kıloda Mustafa Suzan'ı takıma alabılirdi. BtREYSEL SIRALAMA 48 KtLO 1. Basüi Anikin (SSCB), 2. Csaba Vadas (Macar), 3. Totio Andonov (Bulgar), 4. Lars Roningen (Norveç), 5. Salih Bora, 6. Fredy Sherer (F. Alman). 57 KtLO 1. Petar Balov (Bulgar), 2. Josef Krysta (Çek), 3. Serhat Karadağ, 4. Nicolae Zamfir (Ro men), 5. Josef Eoczeak (Polonya), 6. Antonıo Caltabiano (İtal yan). 68. KİLO 1. Genadi Ermılov (SSCB), 2. Stoyan Negrisian (Romen), 3. Geri Svesson (Isveç), 4. İstvan Peter (Macar), 5. Peter Tetner (F. Alman), 6. Peter Tenev (Bulgar). 82 KtLO X. Aslan Janimov (SSCB), 2. Andrzej Malina (Polonya), 3. lon Draica (Romen), 4. Momir Petkovıç (Yugoslav), 5. Konrad Spaniol (F. Alman). 6. Jar mo Jovennak (Fin). 100. KtLO 1. Andrey Dimitrov (Bulgar), 2. Nikolay tnkov (SSCB), 3. Josef Terteli (Yugoslav), 4. Vasile Andrey (Romen), 5. Tomas Gaspar (Macar), 6. Vladlslav Boyko (Çek). SERBEST GÜREŞ TAKLMIMIZ BUGÜN GİDİYOR öte yandan, yann başlayacak Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası'na katılacak ulusaı takımımız bugün Varna'ya hareket edecek. Avrupa Güreş Birinciliği'nde altın madalya umutlarımiE ilk gunde sonerken dunya ikincisi gu reşçimiz Salih Bora'nm dereceye gırememesi uzu cu oldugu kadar düşundürucüydü de... •Masraf olmasın» dıye Bulgaristan'a özel otobüs ıle yollanmayan Greko Romen güreş takımımız, Dereköy'e dek Türk otobusu ile gidecek, smırda bekleven Bulgar otobusü ıle Varna'ya geçeceklerdı Gureşçılerimizın sınır da bır kilometre yürümelennin sakmcah olaca ğını düşünen Bozbey Federasyonu bu yanlışlığı duzeltmek için Bulgar otobusunü özel bir izinle Türk sınınna geçirdi ama dıplomatik bir skandala da neden oldu. Yolculuk skandalına, Şampiyonadaki başansızlık da eklenınce, tum göz ler gureşın uzerıne çevrıl dı. Şampıyona öncesi Fodernsyon üyesı Bilge Tute. Greko • Romen takımı mı?ın çalıştıncısı Nerdet Uçar'ın Varna dönıi'jü, görevden alınaralrını acık lamış. bununla da vetınmpverek Ucnr'ı Rnra'nın •sırtından eecınmekle de sıırlamıst? Gider avak ıs tıfa eden Uçar. baskı ve rıralar karşısında ıstıfası nı «şimdilik. kaydı ile durdurmuştu Olaylara sessız kalan Federasvon Başkanı Hasan Bo?bev 1 6e Varna yolculugu öncesi «Dönüş te bu kasıth haberleri çıkaranlardan hesap soracağım» dıyordu Şımdi tum güreş çevrflen önümuzdeki günlerde patlava cak olaylan merakla beklemekte . İÇİHDEN Üzülmek neye yarar tasansına göre Akademiler önümüzdeki yıl Yüksek ögretmen Okullan ıle bırleşecek üniversıtelere bağlanacak. Kısaca önumuzdeki dönem Akademiler olmayacak. Alman uzman, proje ge reğince ıki yıl yurdumuzda kalacak mı kalmayacak mı bılemıyoruz ama, Walter Schitger bıraz geç kaldı galiba... Başkan Ali Şen'in istifası na engel oldular. Geçtiğı miz hafta kupa maçından once istıfa ettiğini açıklayaa Ali Şen, aynı gece Yonetım Kurulu toplantısında, kararında ısrarlı olduğunu söylemişti. Ancak ertesi sabah, ya zıhanesinde düzenlediği basm toplantısında istifasını geri aldığını açıklayan Şen, uykusunda karar değıştiren ilk Başkan oldu. sma hazırlanırken, bu ild ülkeden ılgmç bır hab«r ge/di. Dünya Kupası'nn Ramazan'a raslaması ntdeniyle futbolculann «s»feri» sayüacaklarından. bır fetva ile oruç tutnjayacaklan açıklandu Ikl Müslüman ülke, spor culanna «başan» iein her turlü olanağı sağfarken, bizim TRT Ramaztn aym da «maç yayını» o'maz di yor. Acaba öteki Müslüman ulkeler de «günah» diyerek Dunya Kjpası'nı yayınlamayacakla* mı? Bunu 2 ay sonra öğreneceğiz Fenerbahçeli futbolcular 34 gün sonra yengı sevinci yaşarken. bu kez Geceler gebedir Günahmış Tunus ve Cezayir ulusal takımları Dunya Kupa Bakaltm 13'ü kim bulacak? Spor Toto bavııne gi Kupon var mı? Yok abi. Niçın? Yollamıyorlar ne ya payım?... Sadece tstanbul'da mı? Van'da. Kars'ta, Çanakka le'de, Edirne'de.. Hergun gazetelere vuzlerce felefon geliyor: «Kupon bulamıyoruz.» Bayi ne dıyor? Ne diyecek. gazete alın diyor .. Spor Toto kupon lanna yonelık şikayetlerın yo gunlaşması üzenne. Genç lık ve Spor Bakanhğı'nda bir toplantı yaprlarak konuya cözüm arandı. Toplantıda kuponlarda yer alan. Güneş ve Günaydın gazetelerinin ilanları kaldırılması kararlaştınlırken. Gençlık ve Spor Bakanlığı Mııstesan tsmaü Hakkı Güngör onü muzdekı hafta ea?etelPrle bir toplantı yapılacağını bolirterek. «Tüm gazetelere kupon basma konu sunda eşit şans tanınacak» diyordu ama, aynı gün Spor Toto Teşkilat Müdür Vekili Günbay Tez can gazetelerin kupan basmasmm yasaklandığını açıkladı ı\îasıi mrtuluft YİLMAZ GÖKPEL: 2 0 0 milyona gerek yok, profesyonel futbol devletten ayrılmıstır • SEYİRCt KOTÜ FUTBOLA KUFREDECEĞtNE MAÇA GİTMESİN. KALİTE ARTAR. 1) KaUanma planmda neler gözönünde bulundurulmahdır?, sorusuna lzın verir senlz değişik bir açıdan bak mak isterim. Şunu belirteyimki, ilk önce profesyonelhğe inancım tamdır. Ne var kı, yürürlükte olan profesyo nel yapımın ülkemlzin koşul larına brf ve adetlerine uygun olmadjgı kamsındapra. Dolayısıyla futbolumuzun sorunlan vardır ve uzun süredir de devam etmektedir. Elbette ki blr temaşa sanaö olan profesyonel futbol kalıteli bir görünüm çizerek sınırlamanın dışında ses ge ürmeyecektir. Gerçekten sağlıklı bır pla na thtiyaç varken, hazjrlığın bir kaç kişinın görüşüne bîrakılması, doğru olan kısmı bıle, ekslk bırakmaya, mah kum etmiştir. Gönül arzu ederdı ki, futbolun ıçınde. 2025 vılını geçirmiş tek nik adamların, basın ve idarecılerin görüşlen almarak, bu sorunlann Ustesinden gelınmeye çalısılsın. Ülke futbolunu iyiye götürpcek bır strateji ile hazırlanmış bir plan sonunda, sorunlara çare bulunup futbolun kalıtesi artttnlabilirdi. ~ 5 My le bır elastıkiyet gösterilme den fikıre hürmet, ıhtisasa saysn olmadan, dogr,, yanlış benım dedıŞim doğrudur, baska dogru yoktur anlayışıyla hazırlanan plansonunda terk edilmeye mahkumdur. 2) Gazetenizin bu plan alınarak, pramit şeklinde tabandan tavana doğru nası) olmahdır? sorusuna, pramtt şeklıni hazırlayanlara bırakarak, kendi mantık çer çevom icensınde cevap vermek isrerim Elbettekl bir plan ıçın, sağhklı bir şekilcîe diğer gbrüşleri de almak, pksıklen rtaha iyl EÖrmek, (iüşüncelPrı birleştirmek gerekmektedir. a) Protesyonel futbol özerk olmalı, bu sekildeki Pe derasyon profesvonel tutbola yön verırken, amatör sporu da unutmamalıdır. b> Kulüplenn ybnetim şekli deSişmelidır. Bir yıllık gplen vönetlcilerin, uzun vade'ı yfinetimde sorunlara çö ziim trulma olanaft yoktur. c) Bütün tartışmalann tek konus u futbolumuzun SORULAR TUrfc ttıtbolunun temel sorunlan herkesce bilinlyor. (Antrenör eğitlmi, alt yapı, tests vs.) Bugünlerde Futbol Federasyonu bir «kalkınrna plara hazırhgı için(Je bulunuyor. Sizce bu plan hazırlanırken neler gözönUnde tutulmaUdır?. 1 I ^ "}m Bir plramit •* şeklinde hasırlanacak olan planın tabandan tavana doğru sıralamasıru yapabillr mJsiniz?. "> Bu nasarükta "* teknik lcomltenln daha önceden bazırladığı ve reddedilen salt ekonomifc güce dayalı plan mı, yoksa bakanlıgın red Eerekçesi olarak gösterdigi daha ekonomik bir plan mı geçerli olur?Am Sizce bu pla* nın gerçekleşmesi lçin konulan vade 1984 Avrupa Oluslar Kupası mı olmalıdır? Başka blr deyışle hazırlanacak bu plan bu zarnana kadar yetişebtUr mi?.. C yabancı egl"* timdlerin bu plana katkısı olabillr mi?.. kaliteslnl artırmasıdır. Fanatik bi r tutum içinde olan taraltarlann, takımları maç kazansında nasü kazanırsa kazansm, düşüncesı futbol oyununu, sahada sergileyen futbolcu ve teknik adamlan da etkılemektedir. Elbettekı sergilenen oyun bu görün tüde olacak, kalitesi düşük olan bu oyuna seyircisi vıne gelecek stadlar dolduracaktır, peki kalite nasıl artacak? Bunu soran yok. Ovunun başmda pas natası yapan futbolcuya kilfür ve hareket eden, onu sahada tuttuğu içln tek nik adama küfür eden seyır cı, küfür ve hakaretle takımın moralini bozacağına şarkılar ve marşlarla takım lannı destekleyıp, kotü fut^ bol olursada maclara gıtmemek yolunu seçerse oynanan futbolda bır düzelme olacağı muhakkaktır. öyleyse belırli bir süre için, planla be raber yürüyecek düşrae stratejilerinden, gerilimlerden anndınlmış bir statU anlayışıyla kalitenin yükseltilmesine çalışılmalıdır. d) Toplum çıkan o ülkefutbolunun daha kaliteli olması demek ise, Ulkenın coğrafi yapısı göz önünde bulundurulmadan vede profesyonel futbolcusuna, antrenorüne, genç adamm eğitimine bakmadan, ekonomik şartlan uygun olmayan şeklllerde, profesyonel futbol kulüplerl kurarak ülke fut~ bolunun kalitesi artmaz. 20 saatlik otobüs yolculuklany la maçlara çıkan, birgün ön ce enerjisi tükenmiş futbol tatamı nasıl bir kaliteli fut bol sergiler? Eğer toplum çı karlan önemliyse, ytireklioa davranıp bu tip bölgelerden profesyonel futbolu kaldınp, bölgesel amatör futbola dönülmesi gereklyorsa, bunu hetnen uygulamak da gerekmez mi? BUtün bunlan görüpte görmemezlikten gelenler. ba kıpta göremiyenlere tavsiyemiz, daha sağlıklı bir plan lçin b u görüşlerin ışıgında, sorunları ortadan kaldırabileoek bir anlayış getirmeleridir. 3) Ekonomik sorunlar, bu ülkenin çıkarlan içinse, gerekli olan fedakarlık yapümalıdır. Ama yukanda çizdiğim tablo için, bu pian da devletten istenen 200 mil yona gerek bile yoktur. Çünkü bizim stratejimizde, profesyonel futbol anlayışıyla, devletten ayrılmıstır. Sorunlar, «antrenör, eğitim, fut bolcu, altyapı» profesyonel kulüplenn sorunlan olmuştur. Dolayısıyla devletin ekonomik zorunluluğu kalmamıştır. 4) Yukanda saydıgım hedefler doğrultusunda strateji değiştırmedikçe yanlış temeller üzenne hazırlanan bu planlar, 1984 Avrupa üluslar kupasına kadar daha çok değişir. 5) Ülkemiz ört ve adetlerinl, futbolumuzun sorunlan ru bilmeyen yabancı egiticılerin faydası olmaz. Padişatı lık döneminde ordunun başına getırilen eğitici subayların görüntüstinU çızmekten hiç bır farkı yoktur. Ancak kendı msanlarma teknık adamlanna tnanan toplum isek, yabancı egiticılenn bilgileriyle yetıştınp, bil gi dağarCTğını genişletebileceğimiz eğiticilerle, kendimize faydalı olabiliriz. Hele bu eğiticüerimizin bilgiterini ülke örf ve adetleriyle birleştirip topluma sunaniar, onlan sorunlanyla da görebiliYorlarsa, o zaman mükemmele ulaşma olanağı vardır. YARIN: ZEKt KURTOĞLU HAFTAN1N DtTALOĞU Sakaryaspor lu Coşkun, G. Sarav macında ikinci eolden sonra seyircilerle böyle dlyalog kurdu.. (Fotografı Ali ALAKUŞ) Biraz geç değil mi? 1974 yılmda imzalanan «Spor Akademilerini r geliştirme. işblrHğl» projesî uyarınca Türkiye'ye bir Alman spor uzmanı geldi: Walter Schitger. Anlaşma 1974 yılmda imzalanmış, Alman uzman 1982 yılmda ülkemi70 gelmişti. Yani 8 yıl geç kalarak. Schitger iki yıl yurdumuzda kaJacak ama YÖK Haftanın telgrafı Saym Hasan Bozbey Türk Mill Güreş Takımı kafilesi . Varna Varna'da yapılacak Avrupa Güreş Şampıyo nasında da güreşçilerimizm Türk olmalannm bılincı ıçersinde varlıkla nnı ispatlayacaklarından emınim. Beden Terbiyesi Genel Müdürü Yücel Seçkiner. Haftanen müjdesî (!) Futbol Federasyonunca Üçuncü mılh lig yerine gerlşletilecek olan ikinc milli lig e Siirt j spor'un alınacağı haberi Siirt'te sevinç ya rattı Beden Terbiyesi Bolge Başkanı Reşit Koyuncu gelecek yıl için şimdiden hazırlıklara başladıklannı bıldirdi. Haftanın rekoru Ingiltere'tle oynanan gençler lıginde Woodward VVaaderers futbol takımınm kalecisi 18 maçta 422 gol yemış. Kımse sesini çıkarmamış. Ancak son maçı 370 kaybedmce arkadaşlarınin homurdandıgını gören genç kaleci VVhitehouse «bir daha futbol oynamayacağına vemın edip futbol ayakkabılanm tavanarasına kaldırmış. Ekmeden bicmek tjontffl şan eide eden sporculara mı verilmelidir, yoksa başarı elde etmesi için mi verilmelidir. Bır dunya, bir olimpı>at şampıyonu olmak kolay bır iş mıdır ki once «sen bir şampiyon ol da ondan sonra sana yardim kapılannı açalım» denilmektedir . Devleti spor yönettiğine göre sporcuya da devlet sahip çıkmalıdır. Çıkma lıdır ki sporcularımız da şeref kürsülerıne çıkabilsinler ve bizlere şampiyonluklar getirsinler. Ekmeden biçme politikası güden devletin sporcuya son yardım değîl ilk yardımı prensipte esas almasını haturlatmak istiyoruz. Haftanın incileri • Fenerbahçe lige şaşı bakıyor (Onun ıçm mi 20). • Spor adamlanmız •Türkiye'de Olimpiyatlar duzenlenirse Turizmde patlama olur» diyorlar. (Demek kı spor'daki patlamayı da turizra cilere bıraktık.) • Yugoslavya'dan gelen Hosiç demiş ki «Türkîye bir gol cen neti» (Köpeksiz köy bulunca çomaksız oynayan işte buna der ler..) VARNA (Cumhuriyet) FİLA (Amatör Gureş Federasyonu) Başkanı Mllan Ercegon, «Süperlor» hakemlorımizden Ahmet Koksal'm FİLA Merkez Hakem Kuruluna alınacağmı açıkladı. Federasyon tarafından Varna'ya getirilmeyen Ahm«t Kök« sal'ın trlbünde macları Izlemesını Ercegan hayretle karşılodı. Köksal, FİLA Hakem Komitesine aiınıyor Milli Olimpiyat Komitemiz amatörlük anlayışını dünya ölçülenne paralel olarak genişletememenin sıkıntısını yıllardır çekiyor. Son olarak da sporculann formalanna ilan almamalannı isteyen bir bildiri yayınladı. Oysa Beden Terbiyesi Genel Müdür luğü Olimpiyat, Dünya. Akdenlz ve Bal kan Şampiyonlan için yeni bir itici güç tasarısı hazırlıyor. Üikemizl yurt dışında çok iyî şekilde temsil eden ve bayra ğımızv göndere çektiren sporcxılanmıza beslenme yardımı yapmak onlara gerek li maddi ve manevi destek sağlamak bu ülkenin sporunu yöneten devletin görevidir. Ancak bu yardım acaba ba Spor Servlsi Trabzonspor'un liderliğl koruduğu DİYARBAKIR (Cumhuriyet) 28. haftanın başarıları şöyŞıddatli yağış sonucu dün oy le: nanan macla, evsahibi DıyarHaftanın takımı: Trabbakırspor'u Ömer'ın 27. dakizonspor. kada attığı golle yenen EskiHaftanın oynncusn: Isşehirspor, düşme hattının üs kender (Traboznspor) tOne cıktı. HaJttanın h&keml: Yok. Diyarbakır Eskişehir :0 :1 Özyazıcı: 'Gençkadromuzla aldıgımız galibiyet sevındiricidr,, Haftanın karması: Mustaya (Ad. D. Spor) MüJdat (Fenerbahçe), Erdem (Boluspor) ,K. Şenol (Trab zonspor). Muammer (Zonguldakspor) B. Haluk (Beşiktaş), önder (Ad. D. Spor), îskender (Trabzonspor), Tuna (Sakarya spor), Bahtiyar (Fenerbah çe), Kayhan (Adanaspor). Sarı kartlar: Raşlt (Galatasaray), Coşkun (Sakaryaspor). Şarlo Mehmet, Erhan (Göztepe). Bahattln (Trabzonspor), Ibric (Ko, caellspor), Halll tbıhlm (Ankaragücti). Ne dediler? A. Suat özyancı (Tabxon) «Kocaell öande genç kadromuzla galllyet aldıgımız lçin sevtndyiz. (Arfcosı 9. Stradni
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog