Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

18 NISAN 1982 RAHAT GAZETE Cebl dellk parava öıiem Bİ7P KÜLTÜR YAŞAM Cumhuriyet 5 insanoğkı tuhaftır insanlık lazım. Gddiyet Kiın ne derse desiıı, kulak asmayın.. Ikramiyem ye, ye bitmiyor Umur BUGAY Bu ay emekli oldum. Hesapladık, ikramıyem 670 bın lira tutuyor. Karım. «sen zaten ıııemur olacak adam değildin kocacım» dedi, «Müteşebbis ol artık. Elinde paran var. Ticarete atıl. Şu partalları da çıkar üstünden. Gel sana uç, dört takım elbise alahnı.» Ulan, benim elime geçecek parayı ne sanıyor bunlar ? Kayınpeder geldı, yanaklarımdan optü «Kurtuldun evlâdım» dedı, «Sen ihracata başla. Şimdî para ihracatta. Bak herkes evinin önünde biten ısırgan otunu bile naylon. torbaya koyup yurt dışına satıyor.» Hesabı iyidir Daha doğrusu bunamadan önce iyiydi «Şimdi biraz dinlen evlâdım» dedı, «Yoruldun. Al çocukları Alanya'ya git. Şöyle bir onbeş giın kal. Sıcacık güneş, kum.. Oooh.. Yat, keyfine bak. Romatizmalarma iyi gelir. Döniışte dp bir Avrupa yaparsınız.» Bıttı be 670 bın, bıttııı. Ihracatı neyle yapacağız? Kardeşim hepsinden akıllı. «Bir TIB kamyonu al abi» dedi. «Şimdi iş nakliyat çılıkta. Dışarıya iki sefer yapsan bir TIR daha aiırsın.» Bunlar beni işletiyorlar mı acaba? Hıç de öyle görünmüyorlar. Annem iyice parayla bozdu aklını. «Oğlum aç bir dayanıkh ev eşyaları magazası, milleti taksite bagla» diyor, «Bak ne para var. tki gün sonra elektrik siipürgesinin motoru mu bozuldu? Hayır efendim siz 110"a takmışsınız diyeceksin. Buzdolabı kokutmaya mı başladı? Kabahat sizde. Çocuk durmadan kapısım açıyor.» Bakkala gittim, bir şişe rakı aldım. Emeklılığimi kutlayacağız. Cebımden para çıkarıp sordum: Kaç lira? Altıyüzyetmiş. Yahu, bu benim ikramlyemin binde birl. Bakkal şaşkm yüzüme baktı. Rakıyı sarıp uzattı. Hesapladım da, dedim. istesem ikramiyemle bin büyük şişe Yenl Rakı alabılirım. GECİNİP GÎDİYORUZ UÇ AYLIKKEN HtisABA BA'jLAUl. but parasından ayda 1500 biriktirsem, yılda 18 000 eder. Vadeli yatırsam, altı ay sonra 22 500... Tutarım kendiıni, altımı günde bi kirlptirim Kâ$ıt oarasından oa avda 3000 Epee edprim böylp hesabın içine. Ekonomik önlemler olumlu sonuçlanm vermeye başladı. Ahnan yerinde kararlar, yerinde uygulanıyor. Büyüme hızımız saatte doksan kilometre. Görüş mesafemiz ayna gibi. Yağış beklenmiyor. Milli gelirden adam başına düşecek kısmet miktarı metrekareye üç damla. TATLl DİLLİ BANKAı Üzüm, şeker, fındtk, tütün. pamuk, kayısı bankalarından sonra Pastabank da açıldı. «Tatlı yiyelim, tatlı konuşahm» sloganıyla ekonomik yaşamımıza tad veren banka bir Cevizli Sucuk Holding kuruluşudur, Bu rremlekette herkes bir bırınden geçımyor. Ev sahıbı benden geçinıyor Soktu elını cebıme çikarmıyor herıf. Ben de n'apim? Arkadaşlardan geçıniyorum Sıgaralar Tan"dan. otobüs bıletlerı Vural'dan Çaylar şirketten. Kız büyüdü evlendırdik. kocasmdan geçinıyor. Damat da babasını ıyı ediyor. Blzim patron sag olsun Müslüman adamdır. Ay sonu yaklaştıkça. .«Arkada^lar birbirinizle iyi geçinin» der. «Muhasebenin kalbini kırmayın, şu öliımhi dunyada. Üç gün sonra ay bası.» Bırader Toto'dan. hanım konkenden, kayınpe der Emekli Sandığmdan. bü yük oğlan karavanadan, baldız müdürden, muhtar köy sandığından, tşveren işı verenden, ış alan durak tan. Yüksek Hakem Kurulu anl?sniazlıktan kaymva lıde ocaktan kulupçuler ayaktan. değnekçiler açıktan, artız ablam bacaktan, jon abım vanaktan, aç kopekler çarıaktan. batılılar doğudan. kuzeyhler güneyden, ortada kalanlar yüzey den. sıiperler u/aydan, uzaylılar havadan. Yok artık. bu kadar da avantaeılık olma7 kı Kendı. kendine î?pcınpn bir Allahin kulu yok mu? Vaar! Kım lan o var dıyen? Gelsin buraya bakıım. Buyur abi? Çık lan altmış lira. cigara aiıcam. AI abt. N'apahm anam geçlm dünyası. Kısmetime sen cık. tm. U.B. KES ZIRILTTYI... (Selâml Demll yazıyor ) «Baba... avda 20 bin lira maaş yorum. Ev kirası... yoi parası... elektrik derkene, maaş bıtiyor* liyim. Karım calışmıyor... Yakıncocuğumuz olacak. Geçinem'yon. Geçinebllmek icirı ne yapavım? na akıl ver Baba...» Para isteme de akıl Iste evlât... n, verllmesl en kolay şeyl Istlyornl Selâffiı, gecınemiyorum... dl•sun! Geclnebılmek icın ne yapai... dıyorsun? Oğlum, sen geçımsen (!) ben ne yapayım?... Bu monda geclmll olacaksm, gecımll rıayo bakocoksın yavrum! Herkes ıyı gecmeceksin! Gecımsizlık cok ladır Seiâmi... Allah vermesln. vrene btr bak yavrum. Gecımlınasıl gecinıyorlar? Onlardan Ib• olmaya calış... Calış Selâml. ıcimll olmoya... geclnıp gltmeye lış... Calışomıyorsan alış... Belâ sın lan Selâml? DERTBABAS1 Vural SOZER • muşsıın. Insanın yıyeceğl gelıyor! Ak;f... Rüşvet yıyecek bir şeydır oq lum... Yemekte, ıki yemek arasında, gunun her saatınde, her oğün yenebılır Rüşvet, vitamınden yana cok zenglndır. Yazkış manavlarda. bakkailarda bulumjbılir. Tukenmez. Sın dınmi kolaydır. H1c bir yan etkısl yofctur En duyarlı mideiere bile otur moz. Ekşıme yaDmaz, gaz yopmaz... Tersıne, kalbı kuvvetlendlrlr... Dız kapaklorını. eklemleri zindeleştlnr... Enerji verir Rüşvet. ayrıca keylf verlcıdır Rüşvet yıyen bir kımse, b k yemiş gıbl olur. Keyifll haller takınır Güler, gezer, eğlenlr... fink atar Dünya umurunda bıle olmaz. Rüşvet. alışkanlık yapor. Alışan bu b ku ylyemeden duramaz Aranır. Rüşveet . ruşveet... dıye ona buna el atar. Eüne verîlen her şeyl rüşvet sanarak ağzına götörür... Canı rüşvet yemek isteyen bir rüşvetcıye. »Sen. gel benım röşvetlml ye...» dedığfnız zamon: tTeşekkür ede rlm, ylyeylm efendim...» dlyerek rüş vetınıze saldırır. Rüşvetın; sadesı, gullusü, fındıklısı, fıstıklısı senın gıbı susamlısı vardır, Akıf. KALKINMA PLAN1 (Mehtap Çamiıcadan yazıyor.) «Babacığım... Gecenlerde gazetelerde bir haber okudum. Sayın Turgut Ozal, çalışacak çağa geien ve iş aradığı haide Iş buiamayan genç kızlaro hemen evlenmelerinl ogutlemlşl... Yani, kısacası, iş bulomayan koca bulsun .. demeye getirmiş 1 Klmi bunalım Baba?... 17 ya şında. balık etindeyim. 699969 olçulerindeylm. Elimden her iş gelir. Sesım güzeldir Kocam eve geldiğinde; onu oyalayacak, evıne bnğ layacak yetenekteyim. lc çamaşın giymem. Gozlerim Nazan Şoray'a, bacaklorım A|da Pekkan'a, kalçalarım Yıldız Kayhanoğlu'na, goğuslerim tavukgöğsune benzer. . Stzden rica ediyorum. Slz lyilik sever bir ınsan mışsınızl Herkese yardımcı olur muşsunuz!... Benım elimden tutar mısınız Baba?...» Tutmaz olur muyum'... ElDette tutarım kızım Sen bana adreslnı yaz. gerlsıne karışma. Sana bir bobalık yapaytm da gör. Bana hanid'r boyle bir gorev verilmemıştı! Garıp kuşun yuvosını Allah yapar kızırn. Sen kalbl temız bir kıza benzıyorsun! Karşına benı çıkardı. Dua et Kızım, Kaygan para Fuat ÖRER Paranın satmalma gücü. cebmde bulunduğu kışının alabilme gucuyle orantılı olarak artar veya eksilir derler Daha erkekçe soylemek gerekirse para, «haysiyetlni» gırdığı cebin kımliğinden ahrmış. Bunları durup dururken kım soyledi dıye sağa sola bakınırken. pantolon cebım den çıkardığım buruşuk banknotlar yuzumü kızarttı Şu buruşmuş ganban onluk yirmılikler cebimde mmcıklamp aşağılanmışrı düpeduz. Şu yenı madeni beşlık ve tekliklere bakıp «Harbiumu mf nesli»ne benzer kavruk govdelerine şaşmamak elde değil. tnsan ehne alınca, behni incıtmeden neresinden tutacagını şaşırıp genzine kaçmasın dıve denn soluk almaktan çekiniyor. Geçen gün Hatçe Hanım balık kızartırken unlu elıyle tutup kenara bıraktığı 11rayı. anası aspirîn sanıp jTitmuş. Kadmcağız iki gün dur oturak tepesinde bekliyor. Çektigl sıkıntı bir yana, torunu karşısına geçip «Anane falz alıp iki misU olmuştur.» diye eğlenmesi Ihttyarağı deli ediyor. Böyle görunmez kazalar oluyor işte. Ya görunür kazaya davetiye çıkarmaya ne denir? Bugun ay ortasmı geçtigimden cüzdanım banknot varlıgını sıfırladı. Ben de «Hayati varhğım» sıfırlanmasın diye kemerimin toka smı son deligine takmak zo runda kaldım. Midemden gelen sesler ke sildi. Üstelik vucudum üçgenleşip bir hayli guzelleşti ama bağırsak dügümlenmesinden «ihracatım» tıkanacak diye korkuvorum Mutsuz olan (!) îşveren'e Moral verir her kadehkâr. Sol Boğaz'da dagıtırlar Öğle ve de akşam efkâr. Hep bizlere düzenlenir Ekonomik reçeteler. Bilroezler mi soframızda îş görmüyor peçeteler. Meger «mutlu azınlık»mış Çalışan tüm emekçiler. Cennetmekân mı oldu ne Işsiz denen yedekçiler? Bıralonız geçsinler Sulhi DÖLEK Şikagolu bıçkm sürücü Mılton Friedman, sekız sıımdırlı Chevrolet'sıyle şehır içınde 60 mıl yaparken kaldırun kenarından yavaş yavaş llerleyen bisıkletliye çarpıp üstünden geçıyor. Az otede acı bir fren yapıp atlıyor arabadan. Üstünden geçtiği adamcağızjn başına dikilıp kafa tutuyor: «DikkatU ol kardeşim, dikkatli ol!» Yaralı, başını güçlukle çevirıp inüyor: «Ne o ağam? Şımdı do geri geri mi gele» ceksın?» Öykuden çıkarüacak paylardan bıri şu: Elın oğlu bıraksalar da geçecek, bıralonasaiar da. Bir sefer geçmekle yetmir mı, yetınmea mı? Işte sorun burada. Tabıı sız şimdi bu cınaslı, teşbıhli, nüktelı ve ıstiareli zengın öykücükten pek bir şey anlamadınız. Ekonoml bügınız yetersiz de ondan. Sozgelımi «OllgopoU» dıyecek olsam, «Ben de senin!» diya karşılık verırsınız. Açıklayayım: Buradald Chevrolet sürücüsü liberalızmı; bısikletli de, dar gelirli ücretlıler kesiminı simgeliyor. «Üstünden geçmek» deyimınin ne anlama geldiğıni kestirmek içinse pek ekonomi bılmek gerekmez. Madem ki bu konuya ilgi gösterdiniz, hatınnız için bazı ekonomik kavramlarm tanınmu yapayım sıze. Milcroekonomi: Ayın seldzinde elde kalan altı bın liramn üç haftahk mutfak glderlertni nasıl karşılayacağuun hesabı. Makroekonomi: îki milyarhk kazanca kapşüık yasal boşluhlardan yararlanarak nasıl birkaç yüz milyon liralık vergi ödeyerek paçanta sıynlacağraın hesabı. Piyasa ekonomisi: Paralanm kaptırdıklan bankenn yazıhanesinin önünde toplanan bankerzedeler kalabahğının arasında iş tutan yankesıcinin hesabı. Görülüyor ki, ekonoml hesap büimidir. Şimdüik bu kadarla yetinelim. Aslında monopoli, sunu ve istem, rekabet, stagflasyon, resesyon falan gibi bır yıgın ıvır zıvır daha var ama, birden yüklenip kafanızı karıştırmayayım. Gelecek dersimize gelirken yamnızda biner lira getirmevi unutmaym. Devalüasyon konusunu işleyeceğiz. YIKAMADAN YEME (Akıf Susamlı yazıyor.) «Sevgill Babacığım Dillmlzde, jvet yemek diye bir deyim var. ı, rüşvet dedlkleri nosıl bir ydlr? Ylyecek midlr Bana biraz gl ver Baba. Ben de yemek Istirum...» Yavrum, Susamlı oğlum beTi... Kurobiye glbl bir soru sor Paraları tanıyalım 'Ey okuyucu, «para» deyip geçme, tanu Anla o cepten, ce be koşan vefasız şeytanı. SIKI PARA: Kime versen, «Hayır» demez. îyı para. KARA PARA: Genellıkle Malboro paketlerınden çıkar, geceleri hanımefendı sanatçüarın ayaklarına atüır. KONUŞAN PARA: Veznedan alır, bakkala venrsın. Parkma varmadan 60 yaşında kadına evlenme teküf edersın. Onluğa bak: «Paran bende, gdnlüm sende. Bir aya kadar alıyorum tezkere. Ben gelraeden kimseye söz verme. 61/1 tertip tbrahim.» ISLAK PARA: Balıkçılardan. manavlardan alınır. Paha da hafif, yükte agır çeker. Bi kulağı eksıkse tki turpla tamamlanır. UÇAN PARA: Hava yoluyla Isvıçreye uçan paradır. BOZUK PARA: Zaman, zaman piyasada kibrit, jeton, jılclet, saç tokası, aspirin olarak görülen başı bozuk paradır. LEKELI PARA: Ellen yağll, kotü nıyetli kişiler tarafından hunharca lekelenen para. PARABOL: Bol paralüann para bol geldığınden barlarda konsomatrıslere bol, bol «Bol» ısmarladıklan paraya parabol denir. PARAFtN: Pin parasıyla hiç bir ılgısi yoktur. Zengin kanlarınm yağ eritmek içın harcadıkları paradır. PARATONER: Para çekme makinasu Para, parayı çeker. Herkes kazandıguu yer. PARANOTAK: Para içın yataklara düşen çügın. Bir çeşıt deh. PARAZtT: Para zararlısı. Ceplerde gorülür. Başlıca korunma yolu cepte parayı sıkı, sıkı tutmaktır. Z.\MPARA: Paralann peşinde dolaşıp, kandırarak yemeye çalışan ııluslararası para düşktinıl, çapkın. «Ekonomiden anlıyorum» Nurettin İĞCt Reçete Peçete Basit bir yurttaş olarak yavaş yavaş ben de ekonomiden anlamaya başladım. Haydi hayırhsı! Nasıl mı? Önce Zeyyat Baykara Devlet, özel kesime giden uzmanların yenisini yetiştirebilir» dedı. Sonra da Turgut özal, «İş buiamayan kızlanmız evlensin» deyıverdı. Bunları okuyunca şoyle mırıldandım: «Anlaşılan, özel kesim devletin uzmanlarına görücü gidecek biz de erkekler olaraktan işsiz kızlara.» Ne dersıniz, anlamışım değil mı? M. Nezihi Gülcüoğlu Ismail Gülgec ıç pazan canlandırma politikası
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog