Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

Zumhuriyet 4 KÜLTÜR YAŞAM 18 NtSAN 1982 $ L3.30 HABERLEK L3.35 GÜNAYDIN televizyon Pazar Sineması (14.10) linc bir western: "Gsp!ak Mahmuz,, (The Naked Spur) / Yönetmen: Anthony Mann / Oyuncular: James Stewart, Robert Ryan, Janet Leigh, Millard Mitchel / 1952 yapımı / 91 dakika. 183ü'lenn Colorado'sunda. hepsi de para hırsıyla yanmakta olan 4 kişmirı arasında geçen bir serüven ve psıkoloıik gerillm filmi Ünlü vvestern ustası Anthony Mann. 1950'lerde göz de oyuncularından Jarae^ Stewart'ı kullpnprak bir avuç başinlı vvpstern yapmıştı Bunlardan blri olan «Irmağın Dönemeci»nl bir kaç yıl önce TVde İ7lemlş tik. «Çıplak Mahmuz», bu filmlerin en iltîinçlerlnden blri.. Ülkemizde yıllar öncp «îdam Mahkumu» adıyla oynamış olan filmde. sürekli ayakta tutulan gerilim ögesi kadar, kisiliklerin ele alınışı ılginç.. Hepsl de kötü yanlanyla, tutkularıy la belirgln olan bu olumsuz kahramanlar, filme neredeyse trajik bir boyut ekUyor James Stevvart ve güzel yıldız Janet Leigh'in yanısıra. Robert Ryan. Ralph Meeker gibi oyuncuların çizdiği karakterler de etkili.. Western türünün bu ılginç örneği hem ekran kar şısmda iyi bir vakit geçlrmek, hem de türün büyük ustalarından birlni anımsamak lçin iyl bir fırsat... Ne yazık ki ekranda filmin güzelim Technicolor renklerinden birşey kalmayacak. PAZAR SÎNEMASI: «ÇIPLAK MAHMUZ» L5.40 DENİZCİLİĞİN TARİHİ 16.25 17.10 17.35 L4.10 TRT Ankara Çocuk Korosu «23 Nisan» şarkısını eslendirecek. Programda 23 Nisan üzerine söyleşilere lirlere yer verlllyor. Program çizgi film ve satranç cöşesi Ue sona eriyor. Bes• eski dizi yeniden1 yayına giriyor ifğ TRT'nin önümüzdeki haftalar için yayın programma aldığı diziler arasmda «Komiser Colombo», «Walton Ailesi», «Smith ve Jones», «Tarzan», «Bayan Colombo» var. Sanat Servisi TRT Televizyonu gelecek haftalarda daha önce izlediğimiz eski dizllerden bazılarım yeniden yayına koyuyor. Yeni bölümleriyle ekrana gelecek eski diziler arasmda «Komiser Colombo», «Walton Ailesi», «Smith ve Jones», «Tarzan», «Bayan Colombo» bulunuyor. Bu eski diziler, sona erecek bazı dizllerin yerini alacak. Bu arada tek tük te olsa yeni dizilere rastlamyor. TVde yayınlanan yabancı diztlerden «Dallas», «savag YıldızıGalactica», «Tatlı Sert». «Aşk Gemlsi», «Sekiz Çocuklu Aile», «Şeker Kız» önümüzdeki eünlerde bltecek. Yerierini daha önce yayınlanmış dizilerin yeni bölümleri alacak. Bu yıl Dünya Futbol Kupası ile Ramazan aymın çakışması nedeniyle dizi filmlerden bazılarım yayından kaldırmayı düşünen TV yöneticileri, yeni dizilerin yayınına yanasmadı. Eski dizilerle yetinmeyi uygun buldu. Pazartesi günleri, sona eren «Cennetin Doğusu» adlj dlzinln yerine yayınlanan tiç bölümlük «Iki Şehrin Hikâyesi» adlı tngiliz yapımı mlni dizinin yaymı sürecek. Bu dizinin bitiminden sonra bir başka dizi yayına konacak. Salı günleri dönüşümlü olarak yayınlanan «Tatlı Sert» ve «Aşk Gemisi»nin yerine 22 Haziranda beş bölümlük «Martı AdasıSeagull Island» adlı yeni bir dizi alacak.. Çarşamba günleri yayınlanan «GazetecüerLou Grant» adlı dizi, yaz boyunca sürecek. Perşembe günleri yerli bir TV oyunu ya da filml ekrana gelecek. TRT'nin elinde blr hayll stok bulunuyor. Cuma gtinlerl yayınlanan «Tatlı Cadı» ile «Flamtngo Tolu» daha bir süre sürecek. «Flamingo ¥olu»nun yeni bölümleri almacak. Cumartesi günleri yayınlanan «Sekiz Çocuklu Aile» 22 mayısta sona ererek yerini daha önce izlediğimiz «Walton Ailesi» adlı dizinin yeni bölümlerine bırakacak. Çizgi film «Şeker KızCandy» nin yerini 22 temmuzda daha önce yayınlanan çizgi film «Tar zan»ın yeni serüvenlerl alacak. Pazar günleri yayınlanan «Dallas» Mayıs başında sona erecek. Yerine 16 Mayısta daha önce Izledijtimiz «Komiser Colombo» adlı dizinin altı bölümden oluşan yeni serüvenleri gelecek. «Da!las»m yeni bölümleri ise TV'nin sonbahar dönemine saklanacak «Colombo»nun bitiminden sonra yine daha önce izlediğimiz «Bayan Colombo» ekrana gelecek. Programda yeni dünyamn keşfl, ünlü kaşifler ve fceşfettikleri kıtalar anlatılacak. TARİHİ YAPILARIN KORUNMASI FASIL SAVAŞ YILDIZ1 Melahat Pars yönetlmlnde kadınlar topluluğu sertlen şarkılan okuyacak. Dizinin «Uzayda Yangın» adlı bölümünde Galaktlka'ya karşı büyük bir saldın başlatan Saylon'lular, Bemiye çarpıyorlar. Çarpma sonucunda büyük bir hasar ve yangın ortaya çıkıyor. Apollo ve arkadaşları gemiyi tehlikeye sokan bu yangım söndürmeye çahgırlarken, Boower, Boksl ve Athena yangm bölümünde bir odada kurtanlmayı beklerler. Komutan Adama'nm yaralanması olayları iyice karıştırır. 18.20 19.45 20.10 20.30 20.55 21.10 21.15 SPOR TAŞ DEVRİ UYKUDAN ÖNCE HABERLER HAVA DURUMU SAZ ESERLERİ James Stewart Kanunl ömer Efendi'nin Beyatl makammdaki saz Bemaisi dlnletiliyor. TRTI 05.00 Açüış, 05.05 Ezgi kerva nı, 05.30 Sabah şarkılan, 06.00 Kısa haberler, 07.30 Haberler, 07.40 Bölgesel yayın, 09.00 Kısa haberler, 09.05 Tatil sabahı (1), 11.00 Kısa haberler, 11.05 Reklamlar, 11.07 Hafif müzik, 11.17 SoHstleı geçidi, 11.42 Türküler, 12.00 Kısa haberler, 12.05 Unutulmayanlar, 12.55 Reklamlar, 13.00 Haberler, 13.15 Saz eser leri, 13.30 Bölgesel yayın, 15.00 Kısa haberler, 15.05 Spor magazin (2). 17.00 Bölgesel yayın (3), 19.0001.00 TRTII Ue ortak yayın, 19.00 haberler, 1950 Türküler geçidi, 20.00 tarla dönüşu, 20.20 Solistler geçidl, 20.45 Yeni sesler, 21.00 Kısa haberler, 21.05 Film müzikleri, DALLAS radyo 21.30 Spor dergisi. 22.00 Kı sa haberler, 22.05 Stüdyo kayıtlarından, 22.35 Beraber ve solo türküler, 23.00 Haber ler, 23.15 Bizden sesler, bizden melodiler, 23.45 Oyun havalan, 24.00 Kısa haber ler, 00.05 Sevilen eserler, 00.55 Günün haberlerinden özetler, 01.00 Kapanış, 01.0505.00 Gece yansı. musikısi, 09.15 Haöl muzık, 09.30 TUrküler ve oyun hava lan, 10.00 Çocuğun dünyası, 11.00 Küçük konser, 11.30 Türküler, 11.45 Türkçe sözlü hafif müssik, 12.00 Şarkılar, 12.15 Genclik saatl, 13.00 Haberler, 13.15 Hattf müzik, 13.30 Ses ve saz dünyamızdan, 14.00 Keman soloları, 14.20 Türküler geçidi, 14.40 Şarkılar, 15.00 Haber programı, 16.00 Hafll müzik dünyasından seçmeler, 16.30 Türküler, 16.45 Şarkılar, 17.00 Saz eserleri, 17.15 Senfonik müzik, 18.00 Yurttan sesler, 18.30 Pasıl, 13.0001.00 TRTI ile ortak yayın TRTIII 07.00 Açılış, 07.02 GUne başlarken, 08.00 Sabah konseri, 09.00 Türkçe haberler, 09.03 müzik stüdyosu, 10 00 Yorumlar yorumcular, 11.00 Stttdyo FM, 12.30 Müzik panaroması, 13.00 Lalo anlatıyor, 13.30 Od8 müziği, 14.00 Pazardan pazara, 15.00 Müziğe davet, 16.00 Günün konsert, 17.00 Haberler. 17.ia tşte Anadolu (Fransızca), 17.30 Tatil günü ioin müzik, 18.00 Teleskop, 19.00 Haberler, 19.12 tşte Anadolu (Ingilizce), 19.30 Akşam konseri, 20.00 Müzik ekspresi, 21.00 Piyanonun öyküsü, 21.30 Caz konseri, 22.00 Haberler, 22.12 îşte Anadolu (Almanca), 22.30 Gecenin Retirdikleri, 23.00 Pazar konseri, 24.00 Gece ve müzik, 01.00 Kapanış. Dizinin «Şantaj» adlı bölümünde Jeff Farraday öldürülüyor. Bobby bu olaydan ürkerek, Jr. kanjısında kuvvetsiz kalmıştır. Lucy'nin çlftliğe dönmemesi Ewlng ailesini endişelendirlr. Donna ise JacK'ın llk mesleğl ile ilgill olarak ölen kocasının anılanndan öğrendiği bilgilerl Bayan Ellle'ye anlatır. Araları açılır. 22.10 STÜDYO1 Stüdyo l'de bu akşam; Kahramantnaraş'a kahraman ünvanı verilmesinin yıldönümünde açılan el sanatlan sergisl, ancılıkla ilgill ilaçlama çalışmalan, Türk Stanuartlar Enstitüsünün çalışmalan ve tanıtımı Çocuk Şenliği haftası dolayısıyla Ankara Kurtuluş Buz Patenl sahasında sergilenen folklor gösterilerl ve TürJ'ye'nin çeşitli bölgelerinde dokunan Hereke halısının tanıtılması konuları işlenecek. Programa katılan sanatçılar: Sezen Aksu, Dündar Yıldız, Nihal Arda. TRTII 07.00 Açılış, 07.02 Sollstlerden seçmeler, 07.30 Haberler, 07.40 TUrküler ve oyun havalan, 08.00 Sabah için müzik, 09 00 Örneklerivle Türk 23.00 HABERLER 23.05 KAPANIŞ SOLDAN SAGA: 1 Başta Venezuela olmak üzere altı Latin Amerika Cumhuriyetinin bağımsızhk ve özgürlüklerini kendtsine borçlu olduklan büyük kurtancı, asker ve devlet adanu... Oyunlann şahı ve şahlann oyunu. 2 Habeşlstan'da Danakiller taralından konuşulan bir Kuşi dili Tarla sulamasında kullanılan tahta oluklara verilen ad.. Yunan mıtolojisinde, Faunus ile Syma'.this'in oglu olan ve denıa tanrıçası Galatea tarafından sevılen Sieilyah çoban GUmüşün sembolü. 3 Blr cins ötücü kuş. Napolöon IlI'Un 2 Eylül 1870'de bozguna uğrayarak Prusyalılara teslim olmak zorunda kaldığı Pransız kentı . Eski Türklerin ağacı oyarak veya kabaktan yaptıklaTi, yayla çalınan, kemençejra benzer Uç telli saz. 4 Dünya Gelin odası, gerdek Birlikte yaşayan hayvan topluluğu 5 Bir . Gerçek kuvvetH artamı haik ve demokrası düşmanı Portales olan otokratık cumhuriyet rejiminin 1831 1841 arasmda ilk başkanlıgmı yapmış olan Şilili general ve devlet adamı Müzikte, eşit aralıklarla ve arka arkaya duyulan iki veya daha çok sesm birbirinı aynen taklit etmesme verilen ad . Asıl adı Samih Pethi, takma adı ise Turhan olan, Cem Sultan, Cengiz Han, Hint Denizlerinde Türkler, Timarlenk, Safiye Sultan, Clnd Hoca vs. gibı tarihî romanlariyle tanmmış yazarımız. 6 Yazılı mahkeme kararı Diller En ünlü beyitlerinden bıri «Gam çekme câmı tnergi yeksan sunar zamâne / 01 zeh ri Cem de çekmiş gerdünı dun elinden» olan, XVI yuzyılda yaşamış, şehzadelere hocalık yapmış bir divan şairimiz. 7 «Bâkl yme tney ıçmeğe... içtı demişler / Dîvane midir bâde dururken lçe andı .» ttalya'da bir göl.. Geçen hafta televizyonda izlediğimiz Ingıltere kralı Henry VlII'in kendısıyle evlenmek için Roma kilıssslyle bütüıv bağlarını koparmak zorunda kaldığı ikinci karısı. 8 Bir haberleşme aracı .. İlâç ., Ealım Sultana ka pılanmış, Hurufl görüşlerml savunmuş, şıirleri akıcı ve coş kun bir düle söylenmış, Dîvan sahıbı XVI. yüzyıl Türk şain. 9 Aktlnyumun simgesi... îfazık anlamında kullanılan eski bir ünlem... 1909'da Meclısi Mebusan ve Âyan tarafından tahttan indirilerek Selanik'e sürgüne gönderılen Abdülhamid'in bu şehirde ikametine tahsis edilen köşkün adı... 1869'da Miescher tarafmdan hücre çekırdeklerinde bulunan ve bugün kalıtımm maddî temeli ve kromozomları meydar ı getıren başlıca madde oldug>a anlaşüan nükleik asit grubunun kısa adı. 10 Şubat ayı 29 gün çeken yıllara vertlen ad... Müslümanlığın beş şartın dan biri... Japonya'da bir 1 1 man şehri... Rubidyumun simgesi. 11 Bir nota... Mystercs de Paris (Paris'in Esrarı), Juil errant (Serseri Yahudi) ve Sept Feches capitauz (Yed1 Büyük Günah) gibi uzun ve duygusal romanlariyle tanmmış XIX. yUzyıl Pransız yazan... Tuna nehrinde haf.il savaş gemisi olarak ya da yük ve insan taşımakta kullanılan bir osşit tekne... Sezyumun simgesi... Bir işto yapılması ya da bir borcun ddenmesi için saptanan süre. 12 Kütahya* mn bir üçesi... Bir ilimiz... Norveç'te blr nehir... îbranüerin «arzı mev'ud»u olan, Pilistin ve Fenike'yi içine alan tarlhî bölge. 13 Kıvnm, bük Şiar YALÇIN nlı HAFTANIN ARMAĞANI 100 OKURUMUZA SALtM ŞENGll'lN K1TABI «Es Be Süleyman Es» A Z 3 4 S 6 ? 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1? 18 19 20 lüm... Nevşehir'de dokuma anlamında kullanılan bir sözcük... Ince talaş . Bir hacim ölçüsü biriminin kısaltması. 14 Yen geç burcu . tran'da tarihî bir şehir... Antimonun simgesi.. Tediye. 15 Yunanistan'da Korinthos körfezinin kuzey kıyısmda bir liman kenti.. 1939" da tran Azerbaycan'ınm Tebriz kentinde doğmuş, çocuklar 1 çin yazdığı hikâyelerin bir çoğu dilimize çevrılmiş, 1968'de cesedi Aras çayında bulunan VÎ şahın rejimine karşı olduğu için öldürülmüş olduğu sanılan îranlı yazar. YUKARIDAN AŞAGlYA: 1 Kaygusuz Abdal'ın kullandığı mahlaslardan biri... Argoda tuzak, oyun. 2 Rudyard K)p ling'in «eğer» anlamına gelen ünlü bir şürinin adı... Açık, aşikâr... Yumurta ile yapılan bir yemek. 3 Sevgili... Irlanda'nm gaelce adı. 4 Cezayir' de bir şehir... Sesli sinemamn ilk «vamp» yıldızı ve savaş ön cesl Amerikan sinemasımn efsanevî sembollerinden biri... 4 Nisan tarihli armağanlı pazar bulmacasinın yanıtı ve kur'ayı kazanan okurlarımızın listesi tSTANBUL'dan: Mine özbo Ahmet Babaeren, Seyda Ok, lat, Ümit Aldemir, Yavuz Yo Levent Yazmacılar. Okan TUrulmuş, Ayşe Bileoik, Yeşim mer, Ali Yener Ertan, Erkuter Yıldınm, Osman Tırakoş, BurLeblebici, E. Devrim İbanoğlu, han Uyanlar, Atiya Aydm, HU Cafer îbanoğlu, Mehmet özmi öngünç, Ali Tut, Selma Zey türk, Bedii tnee, Sabahat Göktinli, Necdet Ergun, Münip alp, Ibrahim Şapçı, Onur Şapöniz, Mehmet Sait Türköz, Mu çı, Mehmet Ali Eroglu. rat Özgen, Elvin Barlas, Dllek IZMİT'ten: Ali Baysal, BirEnarun, Mualla Altazlı, Nev gül YUrüker, AKHtSAR'dan: zat Berker, Nermin Arman, Celal Yurtseven, KARABÜK'Mine Çokküçük, Recep Ogalı, ten: tlhan Çoker, tbrahim Kayt Nuray Gökank, Turan Özdamar, Saadet Taner, Sabiha Alperen, Şebnem Süer, Ateş Gönen, Cüneyt Üncal, Ateş Uluç, Nimet Durusel, Adviye Yılmaz, Nimet E. Akyol, Lale Binigi, Ahmet Taş, Adnan Bulut, İdris Çongar, îsmet Onbeş, Hüseyin Arlı, Mahmut Demir, NesiTii Aktaş, özlem Boyraz, Selma tnce, Sibel Güde, Osman Dağtekin, SUkuti Çene, Leyla Boyacı. ANKARA'dan: özlem Ayata, Bedrettin Tokdemir. Birsen öztekin, Kudret Tanngüden, Ay Bektaş, Memduh özdemir, Sefa Yenice, Şener Ertan, Kök sal Çoban, ö . Paruk Bor, Şadan Oğul, Perhan Zorlu, Orhan özgören, Nazlı Çara, Gürcatı Erdümer, Muzaffer Onat, Caner Fidaner. tzaiİR'den: GUlşen Tunca, Neyzar Karahan, SUkrü Ok, maa, KOCAELt'den: Ender Kamil Boyacı, DENlZLİ'den: Mustafa Atmaca, Turgay Hasan Acunbaş, HUseyin Yagcı, Mehmet Atmaca, Adnan Tahir Yağcı, SAMSTJN'dan: Abdurrahman TUrker, Necmiye tşal, Ke mal Altaylı, Hanife Sezgtn, Ahmet Sönmez, AYDIN'dan: Tahsin Şimşek, ÇORUM'dan Erdal Orhanoğlu, ADANA'dsn: Abdullah Yırtıa. SUmer panteonunun Uç bUyük tanrısından biri. 5 Hollanda'nın plaka işaretl... Koku... Bir hayvan. 6 Fransız Devriminin, önce girondin iken sonradan Montaptıard'lar salına geçen, Kamu Güvenliği Ko mitesinin en faal üyelerinden biri olan, ancak 9 Thermidor' da yine rota değiştirerek Robespierre'i terk eden, buna rağmen yakalanıp hapsedilen, bir süre sonra hapisten kaçan ve beş yıl EoTdeaux'da sakla nan ilginç sınıalanndan blri. 7 Bölmeli büyük göçebe çadın... Vilâyet... Adale... Ün, şerel. 8 Yunan mitolojisinde. insanlann ömür ipliğini eğiren ve kaderini kura ile tayin eden üç cehennem tannçasından biri... Nar. 9 tridyumun simgesi... Gelecek... Bir pamuk cinsi. 10 «Şeker portakalı», «Kayık» ve «Güneşi üyandıralım» adlı romanlan dar ha önce dilimize çevrilmiş ve orijlnal adı Banana Brava olan «Yaban Muzu» adlı llk romanı Hür Yayınlar tarafından geçen ay ıçinde yayımlanmış olan Brezilyalı yazar... îstek, meram. 11 Bir uzvumuz... L'Aml du peuple (Halkın dostu) adlı gazeteyl çıkaran ve kendi de bu adla ün yapmış olan, Convention Uyesi Fransız devrimcisi... Bir nota. 12 Çok genç yaşta Polonya' daki bütün devrimci hareketlere katılan, Lenin ile birlikte Rusya'ya dönen, Komünist partisi merkez komitesi ve Komintern pıezidyumu Uyesi olan, Troçkist olmakla suçlanarak partiden çıkanlan, 1929'da affedilerek tzvestiya'nın yazı iş leri müdürlüğüne getirüen, 1937'de Stalin'in giriştiği temiz lik hareketi sırasında 10 yıl hapse mahkum edilen, fakat Tukaçevski ve öteki generalleri suçladığı için 1940'da afledilen Sovyet devrimcisi... Beş İngütere hükümdannın mensup olduğu ünlü bir hanedan. 13 Denikin'in Beyaz ordulanna karşı Ukrayna savunmasım örgütleyen, Türkistan'da komünist partisini kuran, 1928' de SSCB komünist partisi mer kez komitesi sekreterligine ge tirilen, 1930'da politbüro üyeliğine seçilea, 1957'ye kadar çeşitli görevlerde ve komiserliklerde bulunduktan sonra 1960* da emekliye ayrüan Sovyet polltikacısı... Kazanma, edintoe. 14 En bUyük Türk miman... Eski Mısır dinlnde Erkekllk ve Üreme tannsı... Bir duygu ya da bir inamsın aşm heyecanı içinde coşup kendinden geç me durumu. 15 Arsenik cisminin simgesi... Roma tmparatorluğunun lkiye aynlmasıih dan sonra ilk Bata imparatoru, 16 Neonun simgesi... Halk dilinde çit, perde. 17 Dans... En UnlUsü genç WUlem olmak üzere XVII. yüzyüda üç ressam yetiştirmlş olan HoUandalı bir aUe. 18 Bir hastalığa karşı aşüanmış olan ya da hastalık geçirmls bir can lının kanında bulunan ve o hastahğın mikroplanm kütne durumuna sokmak özelliği bulunan madde... Bazı mayınlarda bulunur. 19 Bir lnsanı benzerlerinden ayırmaya yarayan ve davramşlarla ortaya çıkan temel nitelik... tşaret olarak yere dikilen çubuk.. Magnezyumun sJmgesi. 20 Dayanma noktası ortada olan kaldıraç, tahterevalli... Japon tarihinin, kuvvet, kurnazlık ve sadakatJ efsanelerle ölümsüzleştirilmiş olan en ünlü kahrabİTİ. pazaroyun i K 3 OA 16 nevzat erkmen Desenler: Semih POROY ÇİFTEÇETREFİL (ANAKROSTİŞ) B u A i1 17 l L a U 9 C » D U ] | ea 24 A l c 0 u » C 21 F aa 25 38 39 İ2J 6 K U> O A <J 2» îo 1 11 6 « e u. c 1« J 57 K L u e 52 55 A 1 1 33 34 pp i B 23 A D 36 C 37 E 50 L A a B B F|59 60 1 cteg I 1 önce aşağıda tanımları verilen sözcüklerl bulmaya çalışm ve her bir harfi bir yatay çizgi üzerine gelecek biçimde yazın. 2 Sonra, çizgilerin altlanndaki sayılara göre, bu harfleri bulmacadaki aynı sayüı karelere aktaruı. (Kara kareler, iki sözcük arasını gösterir. Blr satırın sonunda kara kare yoksa, bu sözcüğün alttakl satınn başına sarktığını anlarız.) Tanımları verilen sözcüklerin tümünü doğru olarak bulamazsamz, hlç üzülmeyln. Bulmacadaki kareler harflerle doldukça kimi sözcükler beUrmeye başlayacaktır. 3 Îşte o zaman bulmacadaki sözcüklerden yararlanarak tanımların karşılarındaki sözcükleri bulabllirslniz. (Bulmacadaki karelerin sağ üst köselerlndeki harfler, tammlar dizinindeki harf sırasım göstermektedlr.) 4 Bulmaca tamamlanınca, ünlü bir şalrlmizln bir Siuiyle, bu sairin soyadı çıkacaktır. Tammlar: A) Şairimizln doğum yeri B) «Sivasü > Şairin bir yapıtının adı (1951 1960) C) Şairin bir başka yapıtmın adı (1962) D) «Yazüarı Ayı» Şairin çocuklar için blr yapıtı (1980) E) « Kanath Kuş» (Şilrlertnden seçmeler 1970) P) l;60 dakika G) Sadalı 53 15 41 51 H) Aya I) J) ......^ 16 59 18 31 8 Bir ilçemlz kale) MOrdum (Çanak30 24 44 13 46 42 28 22 56 32 K) Olta ya da tuzaga konulan yem ' L) Capra hlreuı 1 39 45 7 37 6 20 Sözcüklerinic: 12 33 50 2 40 29 23 57 48 25 11 27 47 60 55 17 9 61 36 52 14 35 10 3 54 49 43 26 > 19 58 21 5 38 34 t Nasıl çözeceksiniz: SAYIOYUN LABORATUVARDA Dereceli bir sıvı ölçeginde bir miktar hidroklorik asit var. îkinci bir ölçekte de aym miktarda su bulu nuyor. Bir eriyik hazırlamak için, asit kabmdan su kabına 20 gram asit döküyoruz. Sonra da elde ettlğimiz bu eriyiğin üçte iki sini birinci kaba (yani asit kabma) koyuyoruz. Böy lece birinci kapta, ikinci kaptakinin 4 katı kadar sıvı olmuş oluyor. Başlangıçta bu kaplarda ne kadar asit ve ne kadar su vardı? Bulun. YUMURTALAR Pazarda tavuk ve kaa yumurtaları satan blr köylünün tezgâhında 6 sepet var. Sepetlerdekl yu murta sayıları şöyle: 5, 6. 12. 14, 23 ve 29. Köylü dlyor ki: «Bu sepetl satarsam, kalatı tavuk yumurtalarının sayısı, kalan kaz yumurtalannın sayısınm iki kato olacak.» Köylü, hangl sepetl kastediyor? okuroynn SİHİRÜ TERAZİ 1. 2. (Çözümleri 9. Sayfada) Yüz tane torbamız var. Her torbanın içinde 2000 bilye var. 3. 99 torbadakl bllyelerln her blrlslnln ağırlığı 10 gramdır. 4. 1 torbanın lçlndeki bllyelerln her birlsinln ağırlığı 11 gramdır. 5. TÜm bilyeler aynı büyüklükte ve aynı görünümdedir (gözle tark edilemezler). 6. Ellmizde çok hassa bir terazi var. YALNIZCA BtR DEFA TARTMAK koşuluyla, 11 gramlık bilyelerin hangl torbada olduğunu bulun, (Tek tartı lgleml yapılacak, unutmayıni) Mazhar Özoktay (Gaziantep)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog