Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

11 NİSAN 1982 KÜLTÜR YAŞAM RAHAT GAZETE Boğazı toklu guna çalışır îkı lahmacun bı av rarJa 7 gun gı der tıngır. tnın gır Yemez, ye dınr Masrafsız dır Ne Pandellı ne Abdullah Efendı Lokantası, ne de Borso Ağız tadıylo yemek, koştururken oyakta yenır Istanbul' da Hem doyurursun karnını tıKa basa hem de durmadan acıkırsın Mubarek sanki emme, basma tulumbo Sabah erken cıkar evden koparsın Bıraz sallanırsan kactı tren Balık ıstıfı gıbı tıkılırsın kompartımanın bırıne, «Pooof! Pas olmuş ağzının icl de» Iskelede ıkı poğaca, bir sahlep Kosovalı Cemılden Ayakustu dılın pışer, mıden şışer Turnıkede letonu salla, ıskele alınmadan atlaal Vapurda yanaş cay ocağına. Tek şekerlı Ikı, uc tane devır sabah demınden Bulantıyı keser afyonu patlatır O arada bı, kac gazete bak avantadan. Oyle bir yanaşır kı Karakoye kaptan ülserm uyanır sıkıntıdan. Halatı kaptı kapacak Ay, şlmdı bodoslama vuracak Otobuse koşarken sızlatır burnunu, balıkekmek kokusu Sırkecıyi geçerken başlar karnın gurul, gurul etmeye. Ulan ne cabuk acıktım, yoksa kurt mu var bende' Yokuş yukan Inım, ınım Inletır döner, kokorec kokulan Daha saat onbır, bekleme acılı bir lahmacun sardır, Anteplının fırınından. Mıdenl bastırır, soğanın dumanı cıkar ada mın burnundan Insanın en cok ıztırap cektlğı saatler onbır ı!e onüc arası Aklına boşka şeyler getırmezsen tutar köfte sarası Bizim koşedeki Filibell Izzet bu tükürük koftesinin ustası Sordır beş kofteyı bf ceryek ekmeğs, Cumhuriyet 5 Gddiyel İSTANBUL'UN ORTA YERİ LOKANTA... CANLI KALKAN Umur BÜGAY Komşum, «Yohu, bl gun kalKan alalım da Iki kadeh rakı icetim» dıye tutturdu. Karım da, «Yae>, na lyl olur» demez mı Cam çeKıyormuş. Aşerlyor d6sem, olamaz. Cocukların aa en sevdığl balık kolkanmış. Ayın dokuzu olmuş, Kimın umurunda? Atlatmaya caııştım, olmadı Cumartesı yakaladı. sabahın körunde. Onda uc. bende ıkı cocuk. Karıiarımızla bırlıkte dort de bız, ettı mı dokuz? Komşunun orabası var. Sarıyere gıttık «Kalkan dediğın eanlı olurmuş» Teknenın ıcme atmışlar ıkı tane yuzuyor Bolıkcıya sorduk «koca bunun kilosu?» Yuzümuze bıle bakrnıyor herıf Başı kalabalık «Binbeşyuz»muş Ceneierim attı Na ulan bu gumuş mu satın alıyoruz Kuyumcudan? Gerıye cark ederken komşum koluTia yapıştı Alalım, dedi, buraya kadar geldlk bl kere Tart kardeşım şunu Herıf bı tarttı. altı kıloya yakın At suya hayvanı, dıye bağırmışım, at boğulmasın B,ze canlısı lazım Komşuma kalso kestırecek Balıkcı satn rı ahnca elıne, yakasma yopıştım «N'apıyosun lan sen, çıldırdın mı? Altıbın llralık oalığı boğazlatır mıyım ben sana? CeK elinl cek!» Kessın yahu, dedı komşum, nasıl olsa yemeyecek mıyız? Koştum şoylene soylene bır plastık lo< ğen aldım oradan. Yavrum, bı tanem... Canlı kalkanım benım Altıbın lıra vermışım yer mıyım senl anam' Leğene denlzden su doldurdum Komşum şaşkın bakıyor. Canlı kalkanımızı koydum ICH ne «Çafkalamadan gotur» dedım komşuma. «Suyu dokulmesin» Yolda yırmının ustüne cıkamadı EVÖ geldığımız zaman coluk cocuk kapıya toplanmıştı. «Canlı be, hey maşşallah!» dıye bağırdım Leğenl yuklendığım gıbı uo kat cıkıp, odanın ortasına koydum «Gelın buraya» dedlm cocuklara «Alın catal bıcaklarınızı gelln» Hepsı şaşkın toplandılar Rokıyı oc1 tım Ikl Kadeh doldurdum, llk kadehı yuvar'adıktan sonra, nUlan babanız size canlı kalkan getlrdl be!» dıye bağırdım, «Kac baoa yapar bunu, bu zamanda? Hadl başıoyın» Komşum kuşkulu bakıp «Çiğ mi yiyecegiz bırader?» dedı. Kalkan leğende yüzerken rakı ıcrrtek de başka turlu oluyor. Bı kadeh daha devırdım Cığ, Ciğ ylyeceğız tabıl ya, canlı kalkan tavaya konur mu, vlcdansız herıf? Y A Z D I K L A R I N I YİYOR Ustad otuz yılhk gazetecı Zamanında, «Dediklerim bir bir çıkmazsa ben de bu yaz dıklarımı yerim» demıştı. ESKI GUNLERI ANIMSIYORLAR Her akşam sofraya oturup de delerınden yemek masalları dınhyorlar. «Hey gidi eski günler hey... Çocuklar biz bir zamanlar ne gıdalar alırdık... mevsımıne gore domotes blber cabası Kesmedı, ha aklın kokoreçte kaldı? Ye anam kım karışır 9 Yetmış lıra bı por sıyon kuzu sarması. Sen kaşın dın ama bızden soylemesl. Belediyenın denetımınde paranla bok yemek boylesı Asya pılavı da var nohutu plşmemış Hacı Babada. Ayakustü lyı gıder bı şışe ayranla. Kuru cekerse canın bıraz duracaksın Atomun lyısını Bol Kepçede bulacaksın Yavaş aman. bı soluk al Acelen ne 7 Kaşığı kıracaksın. Uc dort demll cay devırır kendıne gelırstn arkasından «Boşan da semerlnl ye» daha da doymadıysan. (Ayşe Okuldan yazıyor,1» «Sayın Dert Babast Oğretmerrimiz açük uzerine soylenmlş guzel sozler bulmamızı ıstedi. Bana yardımcı olur musunuz?» Türkçemız anlamlı arasözlenyle sttslüdür. Ben aklıma gelıverenlerl »ıralayayım, sen beğendığlnı seç Aca doKuz yorgan ortmüşler. yıne uyuyamaraış Acıkan doymam, susayan kanmam sanır... Acıkmış kudurmustan beterdır. Acınaırırsan srsız oıur, acıktırırsan hırsıa olur Acıyan uyumuş, açıkan uvumamış Aç aç lle yatmca arada dılencl ao ğar Aç anansa da kaç . (Yani; aç adam ber kbtulugü yapar. En ya kmları bıle ondan korkmahaır Kı saca, aç yanından kaç . » Aç aslan dan tok domuz yeğdır... Aç at yol almaz, aç lt av almaz . Aç ayı oy namaz.. (Bu ayılar bir aiem. Aç ken oynarnıyorlar ama, armutun ıyısını de gene ayılar yıyorl Ayılar ışınl btllyor.) AÇ ıle eceli geıen soy lesır. Aç fcurt yavrusunıı yer Açın Imanı olmaz (Yanı, aç adam kammı doyurabllmels ıçın her hal tı yerl Gö^ü bir s?ej gormez.) (Ha&an Ocaktan yazıyor.) «PeU deerlö Dert Bubası Am cıırıım Ben meslek saahı olmaçun tstanbola geldüm . Hemşerüm Tasün ustamn vanunda çalışmaa baş EV ODEVI EKŞİLİ Oreniim de şu Taefin nsdajn bi m» çup edüyum saayanda.. ElıeriDdea operltn Buba » Ulan, duba der glbi buba dıyorsun Ha&an1 .. Şımdı evladım, sen akıllı bır çocuğa benziyorsun .. Soy leyeceklerımı ıyı dınle. Ben yemeğa nasıl terbıye verilir, bılmıyorum. Terbıyell kofte, derier Terbıyelı paça, derler... yerün de, koftenin terbıyesı nasıl verılır bılmem. Fakat sana bır babalık yapayun. Mev Vural SÖZER lekte ılerlemenı çeketneyen, süreklı senınle dalga geçen şu Tahsın us Ladum Onden tıattls, suvan sovataya nasıl terbıye vereceğıni ıster raktan kendusune yardum ettutn. sen sana tarif edeylm !?inıdıyse tava ışlerine bakuyo, ızkara yakuvo, şlş takuyorutn MesElr sabah. ustayı bır kenara çeleemde Uerlıvorum. Fakat, Dert Bukersın Ustacığım dersın .. terbıjp ,.. bası • Arhecacum bu Tasun usda ye yumurta kırılıyor mu aersın. „" benl çekemiyo Heç bı şeyi doru Kırılıyor derse, kaç yumjırta kıdorust gostertmıyo Meselayın raragım, dıye sorarsın. Ikı tane purasaları soyuyorum ne lan bu dıye cevap venrse, elımle mı kıradeyo garı pribi soymuşun deyo . cagım, ayağımla mı kıracağım dıye Borekleri depsive yerleşdiriyorum sorarsın . Dalga geçmek ıçın, ayan'apmuşsun lan diyo. Tfanyana ğmla kıracaksın elbette deylnce verleşdurmuşun, arka arkava ?ertekmeyl hayalanna Indınr.. o ud Ipşdürecekrtun diyo. Dolma vapar huklılrn kıvranırken lımonu da kene n'apıyon usta deyom "ı'alansen sıkıver ustacığım dıyereK oracu dolma vapıvom dPjo Valan so dan uzaklaşırsın Boylece usta ter levo Onlar ne dp\om Aha bu habıjeh olur nınıın çonee bu dılberun dudaa Ha DU Ikı yumurtalı terbıye bu da vezurun barnaa diyo »edır Olur a, sen ustaya kaç yumur nun anlivacaan Buba, Tasun usda ta ttırayım dive sordugunda tek jm brnı şaşırtıvn Asçuluu örenıim este murta kır ders« o zaman kafasma mıvo Bpnim çimcük senden riuepçeyi mdirır Pekmezıı terblys cam şu Bana derhiveri ööret. BI yaparsın yemeen derbüyesi na«ul veriüür... Haydl, kolay geısın. DERT BABASI ÇOBAN KEBABI Fuat ORER Gecenlerde tum olanaklanmı .'orlayarak ındırımlı satışlardan coluk cocuğa bır mıktar et aldım Yaranamadım keratalara. Tencerenm ıcindekl morumsu yumruyu gorunce, yuzume kar şı, «Yuh be, hayvan etl bu!» dıye bağırdılar Kaynanam: «Mutlaka defo dalresinden almışsındır.» dıye ucundan tıksınerek cevırdı etı Babam. ağzına sokuşturdut ğu bır lokmayı geveleyıp d u j rurken. «Tenzllatlı tabi . Serl sonu mallorı sokuyorlar efendım.» dıye soylenıyorou Indırım, mındırım, dunyanın parasmı veııp almıştım. Bılsenız ne kadar uzuldum olanlara Et fıyatları aldı başını gıdl* yor. Nedenını bızım sekız parmak kasaba sordum, bana bir masal anlattı cYalancı çoban, cam sıkılıp yanında insan gormek ists yince «Kurt Var!» dlye koyiuyu başına toplamış. Sonra aiay etmlş onlarla. Ertesi gun kurt gercekten gelmiş. Çobanın bağırmalarına aldıımamış koyluler, Kurt tum koyunları boğup oldurmuş. Et fıyatlan yuz misli fırlamış bırden. Koylulerin gozu faltaşı glbf açılmış. «Tuh be! Bır kez daha baksaydık n'olurdu ulan?» demişler.» Ben ne sordum o ne soyledı Bu kasap delı mı ne? îkl lokma... Ağız tadıyla nerede ne yenır} Okuyucu soruyor «Blz şlmdı ne yiyelim?» Terbıyemlz musaıt olmasa, «Zıkkımın pekinl ye» derdık ama efendılık bızde kalsın. Bı kere oyle her yerde, her şey yenmez. Bu bır gorgu ve bılgi Işldir. Ağzmızın tadı yoksa ne yesenız para etmez. Macta kalecıler gol. futbolcular tekme, hakemler kufür, seylrcl ayvayı yer Evde cocuk babasından dayak yer Fabrlkada Işveren, Işcısını sandovic yapıp yer Kayınvalıde gelınin başının etlnl yer. Mlsafır umduğunu değıl bulduğunu yer. Bankere para kaptıran mudller bankerı unutur blrbırını yer. Eskıden Sultan Abdülazlz'ın bır oturuşta yedıği kuzuyu şlmdi beş alle Ikı ayda yer. Vatandaş nereye gıderee gıtsin kesesıne uygun kazık yer. Flaş... Flaş... Flaş... Nuri UUtemızın unlu doktorlanndan Husnu Peksaglam yaptıgı îDcelemenın sonuçlandıgını belırterek, «Ek , «Ek,mek artık aslanın mıdesın f esınde falan degıj tam ınce t bagırsagındadır» dedı Konuya üışkın olarak göruşlerını aldıgırnız Pekhaglam. yıllaı ouce ekmegm aslanın agzmda olduguna sonralan ıse. mıdebine ındıgıne degınerek şoyle konuştu. «Yakiaşık ıkıbuçuk aydır yaptıgıra ınceleme sonucu gosterıyoı kı, ekmek aslanın bagırsağma hem de ince bagırsagına ınmış durumda. Oradan aa aşagıya gıderse halımız nıce olur bılemem. Bır îjey daha soyleyeyıni: Tum doktorlar bır araya gelıp de ortaklaşa bır gırışımde bulunsalar yıne dp ekmeğı oradan bıraz zor çıkarırlar kanısındayım » Can boğazdan gider Yıne gıdasız kalmışsm Allah sız. Gır bı kebabcıya bıraz et ye Gozun donmesın hemen ke babçıyı gorunce Önden bı mercımek corbası soyle Yavaş. kıtlıktan mı cıktın'' «Kasıkton donenln pilavı mı kırılsın?» Lan oğlum patlıyacaksın. Dıkkat et lafı bıle karıştır dın Bırbuçuk acılı soyledın ha? Sen utanmosan cıft porsıyon, tCet» yuvarlarsm Ik' de lahmacunu lyl ettln ovucunun ıcınde. Yeter be Onune konulan butün pldelerl yemek zorunda mısın: Bırak şu biber kutusunu Yanındakı adam da alsın. Zaten lımonu oyle bır sıktın kj karşı masada oturan nanımın gözunü cıkoracaktın Bereket kocası ellerini yıkıyor Haberl olsa kebabı beklerken marız yıyeceksın bır araba. Simit Yiyelim Pirzola Diyelim Yakıyorum valvahn yağı Gayrı şaşırdım solu sağı lc 8atımmış dış satımmış Ulkede başladı slmlt cağı Simlt ylyorum ağız tadıyla Sanmo kl büydüm dadıyla Battı balık yan gider ya Harcandım dargelırll adıyla Simitcl Receb'e bakıyorum Enflasyon deylp atıyorum Boyle başa böyle tıraş a Ay başında cako aatryorum. YUTKUNMA... Kiml bUtçe marketlere Gıtmemekte çok direnir. Mide tepki göstermezse LUks besinler gözle yenir. Geçen hafta aybaşıydı Alacaktık sığır etL Baktık fiyat fâhlş olmufl îplemiyor etiketi. Manav vermez oldu selim Sayın özal'dan buyana. Sulu armut, rnuz almazsan Yardım etmem der kaynana Agızda tad mı kaldı kl Cepler delik yok yamas. Kiini yerken «türlüçesit» Bize düşer yutkunmasj. ŞZFÎN TAVSİYESİ ~\ Adam lokantaya gelmiş Bır masaya oturmuş Şefı cağırmış : Ne tavsıye edersınız? Valla... demış şef. Doğru dürü;t bır şeyler yemek isteyeceksenlz, başka lokantaya gltmesinizi tavslye ederim. I Şakir BALK1 M Nerihî Gülcüoğlu I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog