Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

• / Cumhuriyet 10 SPOR 30 MART 1982 r "Bizans oyunları Eskisehir'i yıkarnaz,, Spor Servisi Türklye 1. Ligi'nde geçtigimiz hafta yapılan maçlarla ilaili olarak teknik adamlar ve yöneticiler göriişlerini açikladı. Bunlann bir kısmı özetle şöyle: Yıunaz Sezer (Eskişehirspor Başkanı): «Ankaragücü ile yaptığnnız karşılaşmada, Bizans oyunlarına maruz kaldığımızı herkes gördü. Hakem Atilla Asal' m Hsansınm iptali için başvuruda bulunduk. Şurası unutulmasm; hiç bir oyun Esktşehirspor'u yıkacak güçte değildir.» Ali Şen (Fenerbahçe Başkanı): «Futbolculanmız, A dana Demirspor karşısında beceriksizlik örneklerl verince gol rekoru kırabileceğimiz bir maçta puan kaptırdık'» Mustafa Günaydın (Trab zonspor Başkanı): «Altay karşısmda aldığımız bir pu anla, hedeflmize kararlı adımlarla ulaşmakta olduğumuzu gosterdik. Şimdi sıra liderliği ele geçirmeye gelcU.» Zeynel Soyuer (Kocaelispor Teknik Direktörü): «Haftalardan sonra kendi sahamızda net bir galibiyet aldık. Bundan sonra puan kaybına tahammtllümüz yok. Rakiplerimizin korkulu rüyâsı olacağız.» Yalçın Karadeniz (Beşiktaş Basm Sözcüsü): «Deplasman galiblyetiyle liderliğlmizin iki puan farkla sür mesi, kupayı kaybetmenln iizüntüsünü kısmen de olsa giderdi.» 13. Akdeniz Bisiklet Turu bugün başlıyor lun, bu turun Balkan Şampıyor.ası'rıdan bile daha öneınli oldu^unu, Demokratik Almanya. Hollanda ve Avusturya gibi takımları geçmenin Bulgaristan ve Yunanistan'ı geçmekten MERStN Uluslararasi 13. daha ?,or olduğunu telirterek Akdeniz Bisiklet Turu, bugün şunlan söyledi: «Biz Uiiklü bir Mersin'den başlıyor. calışnıa programıyla ileriye do Saat 10.00'da verilecek startnük planlar yaptik. Akdeniz la 7 ülkeden toplarn, 57 sporcu Tııru'na şimdiye dek olduğunilk gün 84 km.'lik Mersin dan daha uzun bir hazırlık döSilifke etabını koşacaklar. Muharrem Özbostaneı, Turan ncmi geçirdik. Tek sorunuDemokratik Aîmanya, FedeYıldırım va Alımct Dağlar da muz biraz yorgun olmamız. An ral Almanya, Hollanda, Avusferdi olarak yarışacaklar. cak bu da gelecek için bir sıturya ve Kıbns Türk Feclere nav olacak. Tur kanımca HolTur ftncesi göriişlerini sldıDevleti'nin birer, Türkiye'nin landa ile Drmokratik Almanya ğımız Bisiklet ve Motosiklet de 3 takımla katıldığı turda Pederasyonu Eaşkanı Ünal To çekişmesi şeklinde Reçecek. Avusturya'nın da çok RÜçlü bir ekiple ce'mesi. Bulsarların yur dumuza ve yollannuza alışık Birinci Ligde nlması öte yandan Federal M man »porcuların uzunca bir siiredir parklarda çalışma yapmaları turun kalitesini artıracaktır.» Takımla rdaki isimler şöyle: (A) TAKIM: Hasan an, Kasım Asma, Fa ik Yağcı, Şendoğan Yörük, Nu rettin Kirpiksiz, Yaşar Kabukoğlu, (B) TAKIM: Kadir Elveren, Ahmet Ekici, Spor Servisi Türkiye 1. Futbol Ligi'nin 22. hafta kar şılaşmalan sonrasında lider yine Beşiktaş. SiyahBeyazlı Tuncay Kürkçü, Haluk Akgilar, Adanaspor önünde aldıkları yengi ile haftalardır sü ray, Necdet Yıldınm, îsmail İl ren başanlanna bir yenisini daha eklemiş oldular. Fe tir. 4 gün sürecek toplam 478 nerbahçe ise kendi saha ve seyircisi önünde rakibi Ad. km.'lik tur 2 nisan günü AntalD. Spor'a bir puan kaptırarak ikincilikteki yerini Zonya'da sona erecek. guldakspor'a bıraktı. Trabzonspor kupadan elediği Altay' dan deplasmanda da bir puan alarak şampiyonluktaki SBF Turnuvası'nda iddiasını sürdürdü. Haftanın olaylı n.açı Ankara'da AnTanyolaç 4 karagücü ile Eskişehirspor arasında idi. Maçı yönetmek le görevli hakem Atilla Asal 90 dakika içersinde Eskişepuana yükseldi hirspor'dan üç, Ankaragücü'nden de bir futbolcuya kırırnzı kart gösterdi. Karşüaşmanın ikinci yansını 8 kişi Spor Servisi ÎİTÎA Siyasal Biümler Faküllesi'nin düile oynamak zorunda kalan konuk takım alanı yenik ter zenlediği satranç turnuvasında ketti. 32 golün atıldığı geçtigimiz haftanın başarılıları şöy dün Ekrem Tanyolaç 4 puana le olduyükselirken, Çetin Toraman Haftanm Takımn Beşiktaş Hasan Mıngıroğlu ikilisi ise, Haftanm futbolcusu: Yok 3,5 puana ulaştı. Haftanın haketni: Emin Tuncah (ZonguldakGöztepe) Diinkü karşılaşmalardan son HaUanın karmasi: Birol (Zonguldakspor) Tsmail (Ga ra toplam 3 puan yapan yarışziant'îpspor), Alpaslan, (Fenerbahçe), Necmettin (Ad. D. macılar ise şunlar: Alaattin UySpor). Yusuf fKocaelispor) Rıza (Beşiktaş), Ersoy (Zonsal. Niyazi Alkaya, Kenan Pakguldakspor), Osman (Trabzonspor) • Müjdat (Gaziantepsoy, Cengiz Avcı, Margiros Kuspor). Ha!il Tbrahim (Ankaragücü). Şeno! (Sakaryaspor) yumcu, Gürcan GUneser, AyGOL KRALLIGJ: 11 GOL: Halil tbrehim (Ankaragücü) dın Öndüz, Şeyhmus Yardım9 gol: Mustafa (Altay) K. Hüseyin (Gaziantepspor), 8 gol: cı. Hakemliğini Ahmet Kaplan'ın Şeref ı Altay) Selçuk (Fenerbahçe) yaptığı turnuvaya yarm 5. tur SPOR karşılaşmaianyla devam edileDUNYASINDAN cek. : Levent DONDURAN bildiriyor B Saat 10.00'da verilecek startla 7 ülkeden toplam 57 sporcu ilk gün 84 km.'lik Mersin Si lifke etabını koşacaklar. Yabancı sporcu konusu yine içimH demdt Haf tanın Görüniimü • Başkent, son yılların en çok kırmızı kartlı macına sahne oldu Merkez Danışma Kurulu' nun beklenmedik kararını kulüpler «alkışlarla» karşı larken bir başka kesim de olayı «esklye dönüş» olarak niteliyordu. Danışma Kurulu, sporcu lisans yönetmeîiğinin 5. mad desini, «Her spor kulübüne her spor dalında ancak iki yabancı uyruklu için lisans verilir» biçiminde değiştirerek, önümüzdeki dönemden itibaren yabancı sporcu transferıni en fazla ikj olmak koşulu ile serbest bırakıyordu. Yabancı sporcu yasağı, yasağın çıktığı günden bugü ne dek salt futbolda. uygulamrken, öteki spor dallarında, özellikle basketbolda, yoz bir hale getirilmiş, kuİüpler öğrenci, öğretim görevlisi görüniimü altmda, istedikleri oyuncuyu transfer etmişlerdi. Kararın bir başka yönil, yabancı sporcu transferinin yarar ve zararlarını gündeme getirmesiydi. v>v/^~ ty^'ef*' BTGM'nin yeni mülkiyeti Danışma Kurulu'nun bu önemli kararından sonra, Spor ve Sergi Sarayı'nm BTGM'ye 10 yıllığına devredilmesi, haftanın ikinci önemli olayı oldu. tstanbul Bslediye Başkanı Ecmel Kutay ile Beden Terbiyesi Genel Müdürü Yücel Seçkiner arasında imzalanan pro tokola göre; İstanbul'da Belediye'nin iyeliği (mülkiyeti altmda olan bir çok tesis BTGM'ye devredildi. Susiç ve Hosiç 6 5 milyon lira istiyor ÎSTANBUL (ajı.) Galatasaray'm transfer etmek istediği Yugoslav futbolculan Türkiye'ye getlren orga nlzatörün, Susiç için 40, Hosiç İçin ise 25 milyon olmak üzere toplam 65 mil yon lira lstediğl bildirildi. Futbolculann transferl için karann, özkan Sümer' in görüşü doğrultusunda ve rileceği daha önce açıklanmıştı. öte yandan, dün Florya'da yapılan hazırlık maçının iküiici yarısma çıkmayaa Susiç, «Topsuz oyunda dahl tekme atan adamlarla bir arada ovnayamam» şeklinde konuşurken, teknik adamlar her ikl oyuncuyu da beğendiklerini beUrttiler. Fenerbahçe'de sorunlar, çözümler... Ali Şen tarafından 6 aylığma getirilen Önal'ın takımda yer alması diğer futbolculann tepkilerine yol açarken, önal'ı getiren Başkan bu kez de önal'ın oynatılmamasını istedi. Başkan'ın çelişkisi, Necdet Niş'in istilası ile çözümlendi ama Fenerbahçe'nin kötüye gidişi önlenemedi. Nitekim, Sarı Lacivertliler kendi alanlann da Adana Demirspor'la da 1 ki puam paylastılar. • SnorToto Müdürii Karasüleymanoğlu, «Teşkilatın yayınladıgı öykülerde ideolojîk yonım yapıldığı» yolunda bir gaıetede çıkan habcrler üzerine açıklamalarda bulundu. Karasüleymanoğılu, «Yazılan öykülerden bölümler alınınca anlamın ve yorumun değişeblleceğinl» belirterek, «Tamamı okunduğunda, banş ve kardeşliğin bunlarda ön planda tutıılduğu görülecektir» dedl. • Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Ayhan Şarman, çeşitli zamanlarda bazı gazetelerde çıkan haberler hakkında bir açıîdama yaptı. Şarman, «198182 sezonu sonunda 2. lig gruplannda • düşme olmayacağı, profesyonel takım adedinin artırılacağı yolundaki haberlerin hiç bir dayanağı yoktur» dedi. Ayhan Şar man açıklamasma şöyle devam etti: «Futböf Feâerasyonunca bu konuda herhangi bir açıklama yapümamıştır. 198182 Tür kiye statüsü hükümleri aynen uygulanacaktır.» • Fenerbahçe Knliibü Malt Komite Başkanı AbduUah Acar,, Borcumuzım 150 milyon lira olflt'&u yohındakf haberler asılsızdır.» dedl. Kulübün toplam 63 milyon Ura bnlnnan borcu nun 41,5 railyonunu Yönetim Kurulu üyelerinin aralarında topladıklan para ile ödediklerlnl belirten Acar geri kalan borçlan da yakın zamanda temfzleyeceklerini öne sürdü. SPORTOTO Ad.D.Spor Kocaeli 1 Bolu D.Bakır 1 Zonguldak Sakarya 1 Bursa Adana 1 G.Saray F.Bahçe 012 Trabzon Ankaragücü 1 Altay Göztepe 10 Eskişehir G.Antep 0 Şekerspor S.Gençlik 02 Samsun Rizespor 1 Kırıkkale Tokatspor 10 Anadolu Sanyer 02 Denizli Aydınspor 1 Edirne S. Lüleburgaz. 0 Konya S. İskenderun 1 Ank.Belediyesi Güneş 2 Unutulan hakemler Âdnan ÖMçertn Ulusal Genç Takım .Teknik Direktörlügünden alınmasından sonra basmın genç takıma ilgisi ne kadar arttıysa, Pederasyonunki de o kadar azaldı. Önceki hafta Karabük maçına hakem tayin etmeyi unutan Federasyonun izinden yürüyen Bölge Ha kem Komitesi bu kez de Genç takımın Beylerbeyi ile yaptığı hazırlık maçına hakem göndermeyi unuttu... «Şike»ye önlem Ligtn üst sıraları her ,.geçen hafta biraz daha kördüğüm haline geliyor. Şampiyonluk ve ligde kalma savaşımı veren takımlar kıyasıya çekişirken, orta sıralar da keyif çatan takımların ra hat olması «şike» söylentilerinin ayyuka çıkmasına yol açıyordu. Şike konusuna yıl lardır çözüm arayan Beden Terbiyesi, Yücel Seçklner'in başkanlığmda geçtigimiz hafta yeni kararlar aldı. Seç kiner'in açıklamasma göre, «Hakemin raporuna şike yazması karar için yet«cek...» bancı baaının mansetlerinl süsledi. Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupaaı Pinalind» Maccabi"yi yenen Cantu sam piyon olurken Bayanlarda yine S. Birliği vardı. Duagama Riga Avrupanın en iyi si olduğunu kanıtladı. lan yayınladıgı iki dev maça TRT sadece seyircj kajdı. Dünya Kupası Ramazan ayına rastlayınca Bir söylentiye göre TV DUnya Kupası maçlannı yayınlamayacakmış. Geçtigimiz hafta Çetin Çekl ve Arman Talay'ın görevden aynl malanndan sonra TRT yöneticileri maçlan yayınlamamak eğiliminde. Gerekçe olarak da DUnya kupasmın Ramazana rastlamasmı gösteriyorlarmış. «Ramazan RÜnü bütün gün futbol olur mn> dlyen TRT yönetlcileri konuya bir çözüm arıyorlar. Şampiyonlar G. Amerika'da DUnya'da yankılar uyandıran ikinci önemli spor etkinliği ise DUnya şampiyonlarının G. Amerika'da bulusmasıydı. Dünya Kupası önce si turneye çıkan. F. Almanya, Brezilya ve Arjantln ile iki hazırlık maçı yaptı. Avrupa Televizyonlarının nak TRT nerede? Televizyonun uzak kaldıgı lkl önemli olay yerli ve ya HANGISI DOGRU? Yapı Kredi'nin Ttyın Altın Adamı yanşması da/am ediyor. I<atılm,sizdel<azanın! Yurdumuzun futbol konusundaki uzman isimlerinden oluşan bir "Kurul" tarafmdan saptanacak " Aym Altın Adamı"nı doğru bilenler arasmdan kurayla seçilecek 5 kişi 25.000'er liralık jPARAÇEK kazanıyor. 5 kişi de bir yıl süreyle YAŞAM SlGORTASI'nın güvencesine kavuşuyor. Mart ayınm "Altm Adam"ı geri saha ovuncuları arasmdan.seçüecek., Siz de katılm. Siz de kazanm. Yarışma Kuponu'nu doldurup en geç 5 Nisan 1982 tarihine kadar "Aym Altın Adamı P.K. 888 îstanbul" adresine yollaym. Yapı Kredi, Mart aymdâ seçilecek geri saha oyuncusunu şimdiden kutlar, bütün sporculara ve sporseverlere başanlar düer. , Kupon No: 6 "Aym Altin Adamı" Yarışrna Kuponu Ayın Altın Adarnı olarak» Adım, Soyadım:. Yaşım Mesteğim Ev adresim . takimından aday göstsriyorum. «G. Saraylı B. Metin, F. Bahçe ile anlaştı. Galatasaray'lı B. Metin, F. Bahçe Kulübü îkinci Başkanı Ali Dinçkök'ün yazıhanesinde F. Bahçe İkinci Başkanı ile yaptığı konuşmada, «Ben de yeni sezonda F. Bahçe formasını giymek istiyorum» şeklinde konuştu.» (27. Mart. 1982 tarihli eazeteler) B. Metin «Ali Dinçkök'ün yazıhanesinde Güngör ile bu luşmak için gitim. Eski takım arkadaşım ile orada iş gorüşmesi yaptık. Aramızda başka bir mevzu ueçmedi». (28. Mart. 1982 tarihiı eazeteler) Hcftanın sorusu Futbol Federasyonunun kararı: Antrenörü ile sözleşme yapmayan kulüp ligden ihraç edilecek. öyleyse Futbol Federasyonu Milli Takım antrenörlerini neden hâlâ sözleşmesiz çahştmyor? Haftanın cimrisi «Futbola milyonlar döken Beşiktaş, el topuna bir kuıuş vermiyor» Cumhuriyet 27. mart. 1982 Haftanın incisi Ahmet Suat özyazıcı (Trabzonspor teknik direktörü) «Valla şampiyonluk bizlm için bir alışkanlık oldu gaIiba». Tercüman 24. mart. 1982 LEFTER Basriciğim biz vaktiyle kale önünde bir şeyler yapardık. Ama... Haftanın teşekkürü «F. Bahçe, Gaziantep'i eledi, Bausch kurtuldu» Gazeteler öp Deda'nın elini. Eskileri ürk asıllı Yugoslav futbolcular son blr lkl ay içlnde mantar glbi yerden bltlverdller. Turlstlk pasaport alıp Anadolu'da blr takıma kapağı atan, bir lmza karşılığı birkaç mllyonu cebine atan, attıktan sonra da yatan «İÇ»11 futbolcular her geçen gün çoğahyor. Bunlara önceki gün Galata"saray'ın Yugoslavya'dan getlrtlp denediğl ikl Türk asıllı Sedat Susiç ve Tank Hotiç de eklendl. T Haftanın demeci F. Bahçe futbol şubesi sorumlusu Ali Dinçkök: «Fenerbahçe arpahk değildir». Tercüman 27. mart. 1982 (DiUntt M»rt »yının "Altm Ad«m*ı g«ri wh« oyunculan »rasındsn leçile Bir keı Altın Ad«m nçiUn bir doha »day olantBz.) Bu kuponu kesiniz, doldurunuz, Aym Altın Adamı P.K. 888 tatanbul adresine postalayınız. Haftanın armağdnı YAPI ve KREDİ BANKASI ^hizmette sınır yd<tur' Gazlantep Belediye Başkanı, Gaziantepspor'a bir otobüs armağan etti ve dedl ki: «Bu otobüsü Gaziantepspor'a 99 yılhğma kiraya veriyorum». Acaba diyoruz 2081 yılında Gaziantepspor'lular, Beledlyeye otobüsü nasıl iade edecekler7.» Bundan birkaç yıl önce yine böyle blr furyada Yugoslavya'dan otobüse binip soluğu Türkiye'de alan Yugoslavlar Türk futboluna birşey verememtş ve furya kısa sürede durmuştu. Şimdi yine bu akın başlarken dikkat edilecek nokta bu futbolcuların Türk futboluna birşeyler verip veremlyeceğidir. Gelenlere bakılırsa hemen hemen hepsi de futbol çağını kapamış, ununu eleyip duvara asmış futbol eskileridlr. Galatasaray'm getlrdiklerl ise 30'unu aş mış, futbol devrini Belçika'da kapatmış futbolculardır. Bu futbolcuları kim, ya klmler «Tiirkiye'ye trel» deytp çağırmakta, fut bolumuzu iylce yozlaştıracak bu ortama kim hizmet etmektedir? Her konuda olduğu gibi bu konuda da arabulücular, komisyoncular. simsarlar vardır kuskusuz. Ama bu futbolculan alacak kulüpler acaba mtlyonlar verdikleri futbolculann klmler olduğunu, nasıl birer futbolcu olduklarını araştırıyorlar mı, yoksa aracılarla Işbirliğine mi gidiyorlar? örneğln Saffet Susiç'in ağabeysl olan Sedat Susiç'in Belçika'da oynadığı yıllarda hakemin gösterdigl sarı kartı yırtıp atarak bir sezon ceza aldığını biliyorlar mı? 30'unu aşıp futbol devrini bitirmis futbolculara milyon verirken o milyonlarda alm tert karışmış olsa sanınz, bu kadar eömertce para harcayan pek kölay çıkmayacaktır. \
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog