Bugünden 1930'a 5,447,148 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 10 SPOR 16 MART 1982 Kros takımsmız yurda döndii "Sliven'de böbrek sancısından, Atina'da mutluluktan ağladım,, YURDADÖN: «1984 Los Angeles Olimpiyat ları'nda son kez koşaca ğım.» Şakir YÜKSELEN Yunanistan'ın başkenti Atina'da yapılan Ealkan Kros Şampiyonasında birinoi olarak, üçüncü kez Balkan Kros Şampiyonu olan Mehmet Yurdadön ile ulusal kros takımını zm öteki sporcularını içeren kalile, saat 16.05'de bir THY uçağı ile Yeşilköy Hava Limanı'na indi. Basın mensuplannın ve çok sayıda sporseverin heyecanla beklediği kafile, turnike yakınlarında görüldüğünde tüm alan görevlüeri ve yolcular, Mehmet Yurdadön'ü ve kafile deki öteki sporcuları alkış ve tebrik yağmuruna tuttu. Yorgun fakat son derece mutl u ve sevinçli olduğu gözlenen başarüı atletimiz sorulanmız yanıtladı: 3. kez Balkan Şampiyonu oldunuz, ne hissediyorsunuz? Her kazandığım yanştan sonra sevinirim ancak bu kez daha fazla sevinçliyim. Nedenini anlatabüir misiniz? 1981 Balkan Şampiyonasında çok iyi bir durumda îken böbrek sancısı benim bu koşuda blrinci olmama engel oldu va Yunan Kassaniadis o yanşta birinci oldu. Bunu unut madım; hep onu hayal ederek hazırlandım ve iyi koşarak bu kez birinci oldum. 1981 yılmda Sliven'de sö zünü ettiğiıüz böbrek sancısı ile yarışı bıraktıkdan sonra ağlamıştınız? Evet Sliven'de ağladım. Ama o gun çok iyi olmama kar şın hiç hesapta olmayan böbrek ağnsına yenilmiştim. Bu nedenle iyi bir durumda olup yanşı kaybedecek olmam beni bayli üzrnüştü. 1981'ue böbrek ağnsı ile yanşı terk edip aglayan Y.urdadön bu kez sevinçten ağladı diyebilir mlyiz? Gerçekten öyle çok »• vtnçliyim. Balıkesir'de çok iyi çab> tığıruzı ve birinci olacağınızı soylemiştiniz. Yanılmadınız. Size rakip olabilecek Yuuanlı ve Yugoslav atleti tehlil etmîş Evet, şampiyon olacağımı biliyor, önceki yanşlardan rakiplerimi tanıyordum. Yunan'lı dayanaklı, ancak yavaştı. Yu goslav ise benden süratü idı. Bunu düşünerek çalıştım ve Kasaniadis'i degil, Yugoslav'm beni yakalamamasını sağlayarak birinci oldum. Takım sıralamasında da birinci olduk, bu ayrı bir sevlnç kaynağı benim için. 28 yaşındasum. Alletizme ne kadar devam edeceksinlz? 1984 Los Angeles Olimplyatlannda maraton koşarak parkurlara ve pistlere veda ctdeceğim. Isin icine bilim girince • • I j İÇİMEN Haftanın incisi Futbol Okullan için Federasyan bir form hazırlatıyormuş. Buna göre futbol okullanna yalnız ve yalnız Fen ve Edebiyat bilgisi olanlar, dişleri saglam olanlar, gözleri iyi görenler .. Ve de karşı cinslere ilgisi olanlar alınacak...nvş... Ya yaş için bir kayıt var mı? Yokmuş... 10 yaşından ıtibaren herkese açık... 10 yajmo gelip de cinsel bilgisi olmayan çocuklar yandı desenize... YURDADÜN ÇİÇEKLERLE KAKijILANUl Balkan Kros Şaıııpiyonasrnda birinci olan kros takımımızın kaptam Yurdadön çiçeklerle karşılandı... (Fotoğraf: Ender ERKEK) Balkanlarda başan kazanarak ve üstelik Yunanistan'ın başkenti Atina'da Yunan atlet Kasaniadis'i geride bırakan Mehmet Yurdadön, bu kez Sliven'de yenildiği böbrek ağnsı nın acısını Atina'da mutluluğa dönüştürdü. GÜNGÖR: «YURDADÖN GENÇLERE MEŞALE OLACAKTIR» öte yandan Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı îsmail Hakkj Güngör, Balkan Şampiyonluğuyla ilgili olarak, «Yurdadön, gençlere meşale olacaktır» dedi. Güngör'ün konuşması özetle şöyle: «Atletizm sporumuzun yüz akı gençlerimizin başarısı ile övüniyoruz. 3. kez Balkan Şanı piyonluğunu kazanan büytik sporcumuz Mehmet Yurdadön, arkasından gelen gençlere bir meşale olacaktır. 12 kilometrelik bir yanşı kazanmak büyük güç ister, irade ister, akü ister. llk kez takım halinde Bal kan Şampiyonluğunu kazanmanız da anlamlıdır. Romanya, Yu goslavya, Yunanistan ve Bulgaristan'ın çok süçlü knşncularını geride bırakarak (erdi ve takım şampiyonluğunu kazanabilmek zordur. Bu nedenle başta sporculanmız olmak iizere Atletizm Federasyonu Başkan ve yönetlcilerini, sporcuları yetiştiren emektar antrenörlerinıizi içtenlikle kutluyorum.» IETT, Uçar ve Bora'ya transfer teklif etti İsmet BERKAN Güreşte İstanbul'un iddialı takımlarından İETT, yine İstanbul'un güçlü ekibi Demirspor'un dünya ikincisi gü reşçisi Sallh Bora ve Ulusal Takım ile Demirspor GrekoRomen takımı antrenörü Nec det Uçar'ı transfer etmek iizere girişimlere başladı. İETT Kulübü Güreş Şube Kaptam Kemal Demirsüren, geçtiğimiz haftasonu İ9 tanbul Güreş İhtisas Kulübü salonunda yapılan Türkiye Deplasmanlı Güreş Ligi maç ları sırasında Uçar ve Bora' ya transfer teklifinde bulundu. Son olarak Nikola Petrov turnuvasında altın madalya alan Salih Bora'ya İETT bir ev ve 50 bin lira maaş öne rirken, Necdet Uçar'm da aylık 100 bin lira maaş kar şılığı Demirspor'u bıraka Haftanın İçinden'e geç tiğimiz haftanın değil, son ayların en önemll spor olayını anlatmakla girmek istiyoruz. 28 yaşındaki rekortmen atletimiz Mehrnet Yurdadön. yıllardır her Balkan Birinciliğfnde çekiştiği Yunan Kasianidis'i geride bırakarak üçüncü kez şampiyon oldu. Akademi mezunu atletimizin birincili&i. ipi takım halinde önde gogüslememizle bütünleşince. başarının boyutu daha da artmakta. «9 yaşımdan beri koşuyoııım» diyen Yurdadön ün bu şampiyonluğunu köyünde bilinçsizce yaptığı çalışmalara bağlamak yanlış olur. Yöresinin doğnl özelliklerinden kaynaklanan dayanıkhlığını, Spor Akademisi'ndeki bilimsel çalışmalan ile bütünleştiren ulusal Atletimiz, son başarısı ile aka deminln, bilimsel çalışmaların önemini bir kez daha vurguluyordu. Gazetelerin manşetlerlni süsleyen bu olayı, atletlzmde bir hamlenin başlangıcı olarak görmek yanlış olacak yine de. Bir Yurdadön, blrkaç islm daha, ama o kadar. Daha önümüzde ahnacak çok yol var... Atletizml genlş yığmlara da sevdirebilecek ortamı hazır edinceye dek. Sfif »B^ i 9ı vaşımı «işte futbol böyle oynanır» dedirtti. Sonunda daha güçlü olan, daha teknik, daha fırsatçı olan Liverpool kupayla kucaklaştı. Bizde doksan dakikayı çıkaramayanları düşünelim bir de!. §11? j M w i | | | i İ f ğ~<4 ^8|jpBH§B|j^^M Korkma korkusu Bir yığın insan dolaşıyor Mecidiyeköy sokaklarında. Yüzlerde hep aynı ifade. Öfke dolu gözler. çatık kaşlar... Başlar i.se önde. tıpkı Özkan SUmer gibi. Binlerce insan, binlerce Özkan Sümer... Ga'.atasaray kendl alanm da bir kez daha yenllmiş ti. Hem de kurtulma savaşımı veren Eskişehlrspor'a.. Hafta arası San Kır mizılı takımın Teknik Dl rektörü Sümer, «Galatasaray'da korkma korkusu var» diyordu. Yani Fllofobi. Dün stadtan aynlanlar ise, «\e filofobisl, bu adamlarda yeteneksizlik Tar» dlyorlardı. Ya filofobl, ya yetenek. bilemiyoruz, ama ya yönetim?. fmK&Jglfe , °* B. METİN Ikınsa da sıkınsa da boş... önemll spor etklnliği var dı. İkisi de ekranlanmıza yansıdı. Dünya Artlstik Buz Pateni Birinciliği'nde Avrupa Şampiyonu Jean Torvill Christopher çiftl dünyanın bir numarah isml olduklarını kanıtlarlarken, birinciliğin en önemli özelliği, Sovyet sporcuların altın alamamalan. Bu dalın rakipsiz sporcuları Sovyet'lerden yalnızca 2 kez dünya Şampiyonu olan Sovyet İrina Maiseva Andrei Minenkov çiftçl madalya alabilecekti. O da gümüş. Unutulan şampiyon Yüzmenln son yıllarda en büyük ismi kuşkusuz Sovyet Salnlkov. Sessiz sedasız rekor kırıyor, kırıyor ama gazetelerde tek sütundan fazla yer alamıyor. Leningrad'da spor eğitimini sürdüren Salnikov yine hızını alamadı, iki günde, 400 ve 1500 metrelerde iki dünya rekoru daha kırıverdi. Çocuk ölmek istiyor Deplasmanlı güreş llginin İstanbul karşılaşmaları curcuna içinde sürüyor. Seyirci ile sporcunun iç içe oturduğu salonda, kimin ne yaptığı belli değil. İlk gün «Çocuk ko mada doğdu, aman ölmesin, yaşatalım» demiştik, ama bakalım çocuğun ya şamaya niyetl var mı? S. Birliğs'ne ne oldu? Yurtdışında İse ikl İ^te futbol • İETT Güreş Sorumlusu Kemal Demîrsüren, Salih Bora'ya bir ev ve 50 bin lira maaş, Necdet Uçar'a da 100 bin lira maaş önerdi. rak, İETT GrekoRomen ta kımım çalıştırması istendi. Uçar ve Bora'ya bu teklif yapıldığı sırada Demirspor Kulübü güreş sorumlusu Nazif Güzey de yanlarmda bulunuyordu. Necdet Uçar ve Salih Bo ra'nın Demirspor'dan aynlmayacağına emin olduğunu vurgulayan Güzey, «Eğer Ke mal Demirsüren bana da bu kadar maaş verirse ben de İETT'nln güreş şubesinin ba şına gelirim.» dedi. Necdet Uçar ise Demirsüren'in transfer önerisi üzeri ne, «Ben bir de emrime Özel otobüs isterim» dedi. Bu oldukça «Pahalı» istek üzerine Demirsüren, «Emrine bir oto büs veremeyiz, ama güreş takımı için bir otobüs yapılı yor. Hem içinde tuvaleti bile var..» şeklinde konuştu. Geçtiğimiz pazar günü GrekoRomen'de İstanbul Otomarsan İle Haydarpaşa Demirspor Kulübünün yaptığı karşılaşmada, maçlan ay nı zamanda uluslararası ha kem olan Kemal Demirsüren yönetti. 52 kiloya çıkmış olan Salih Bora'nın rakibi yoktu. Hükmen galip ilan edilmek üzere mindere gelen Bora'yı Demirsüren tebrik etti. Bu sırada minder kenarından bazı Demir sporlu güreşçi ve yöneticilerin, «Salih fiyatını arttır • diye bağırdıklan duyuldu.. Liverpool Tottenham Lig Kupası'nın 120 daklka süren kondisyon sa GALATASARAY'DA*ARTIK*YALNlZx SEYİRCİ KÜKRÜYOR ÂSUN BİR BALKAN ŞAMPİYONU: YUKARDAKtLER VE ASAGIDAKİLER &£VL£R OLUVOR BEKLENMEDİK SONUÇLAR 1. LİG'I CANLANDIRDI Dinçkök: Liderliği Beşiktaş a bırakmayacağımızı söylemiştik Spor Servlsl TOrklye Blrlncl Ligl'nla 20. haftası atılan 9 golle geride kalırken, lkl maç golsüz sona erdl. Kendl alamnda lkl puan alan takım sayısmın 1 olduğu haftada, dışsahadan 2 puanla dönen takımlar İse Esklşehtrspor, Adanaspor ve Trabzonspor. Galatasaray Eskişehir spor maçının bir başka özel liğl de Eskişehirspor'un ilk kez dışsahada gol atması ve puan alması ldi. Geçen haftantn llderl Be şlktaş Kocaeli dışsahasından bir puanla dönünce yerinl averajla Fenerbahçe'ye bıraktt. Düşme potasındaki takımlardan Diyarbakırspor kendi evinde yenllince artık ligl tamamen bıraktığını da gözler önüne serdl. Karşılaşmalar sonunda teknik dlrektörlerin ya da yöneticilerin görüşleri İse, şöyle: Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı ve Futbol Şubesl Sorumlusu AU Dinçkök, Bur saspor'u 10 yendiklerl maçla İlgili olarak, «Liderliği Beşiktaş'a bırakmayız demiştik. Beşiktaş'a ödünç verdiğimiz liderliği yeniden aldık. Liderlik bizimdir, dönem sonuna kadar da bizim olacak» dedi. KARADENİZ: «GÖNLUMÜZDE LİDERLİK YATIYORBeşiktaş Kulübü Basın Söz cüsü Yalçın Karadeniz: «Biz Beşiktaş olarak gözümüz ve gönlümüzde geçen haftaki yerimiz yatıyor» dedi. Kocaelispor karşısmda iste diklerini elde ettiklerini belirten Yalçm Karadeniz şun ları söyledi: Beşiktaş, Hgln güzel ve canlı top oynayan ekibi Kocaelispor karşısmda Lstediği ni elde etti. Özellikle ikincl yarı takımımız gergin havayı yumuşatarak maça az daolsaağır lığını koydu ve Rıza'nın çok şık bir golüyle de dengeyi sağladı. Aldığımız bir puana rağ> men averajla geçen haftaki yerimizi bırakmış bulunuyo ruz. Ancak, zirve mücadelesi veren 10 takımın denk kuvvet ve puan durumları göz önüne alınırsa sıralamanın 10. haftaya kadar değişmeye devam edeceğini gösteriyor. Sakat ve cezalıların takıma girmesiyle eksiğimizi gidereceğiz ve arzu ettiğimiz yere geleceğiz.» DEPLASMANLI ELTOPU LİGİNE YÜKSELME MAÇLAR1 BUGÜN BAŞLIYOR Spor Servisi Deplasmanlı El Topu Ligine yükselme maçları bugün İstanbul ve Eskişehir gruplarında 25 takımın ka tılması ile başlayacak. 5 gun devam edecek karşılaşmalar sonunda gruplarında llk sırayı alacak olan 4 takım gelecek yıl ligde oynamaya hak kazanacak. Yükselme maçlanna katılacak takımlar ve grupları şöyle: İSTANBUL: A Grubu: Taçspor, Bursa Oyak Reno, Manisa Mensucat, Konya Demirspor, Tekirdağspor, Orduspor B Grubu: Ankara 3., Zonguldak Üzülmezspor, Eskişehir Etispor, Aydmspor, Samsun Feııer Gençlik, Denizlispor ESKİŞEHİR: A Grubu: Ankara 4., Izmir ICarantina, Zonguldak Kilir por, Hatay Demirspor, Vaı.*.Ioşapspor, Amas ya Gençlik B Grubu: Arçelik, Trabzon 24 şubat, Adanaspor, İçelspor, Rize ÇayKur, Denizli Kargücü, Çorum Kültürspor SPOR DÜNYASINDAN TUTAR NED&N YAMU NE Bü T ÜSTÜNOE ., RlT€Ni ÇiM CUMARTES! GUNU INGILTERE'DEN BİR ACAYIP MAC IZLEDIK SAYIN İŞAOAMLARIMIZI TAKIMLAR PAYLASAMIYOR Birinci Ligde Sü KlSfi V Haftanın Görünümü Spor Servisi Fenerbahçe'nin tekrar liderliğe yükseldiği 20. hafta maçları sonunda başarılılar şöyle: HAFTANIN TAKIMIi Eskişehirspor HAFTANIN HAKEMt Talat Tokat (KocaelisporBeşiktas) HAFTANIN FUTBOLCUSUt Ergin (Eskişehirspor) HAFTANIN KARMASI: Ercan (Göztepe) Hüseyin (Zonguldakspor), Bilal (Eskişehirspor), Hüsnü (Trabzonspor), Nejat (Adanaspor) , Ziya (Beşiktaş), Rıza (Beşiktaş) Metin (Trabzonspor) Ergm (Eskişehirspor), Bahtiyar (Fenerbahçe), Kayhan (Adanaspor). SARI KART GÖRENLER: Sedat 2, Mücellip (Bursaspor), îsmail, Serdar, B. Burhan (Eskişehirspor), Hüseyin, Erdal. Birol IZonguldakspor), Ümit, Zafer (Altay), İskender (Ankaragücü), Recai <Diyarbakırspor). KIRMIZI KART GÖRENLER: HalU Ibrahim (Ankaragücü), Turan (Diyarbakırspor) GOL KRALLIĞL 10 gol atan: Halll Ibrahim (Ankaragücü) 9 gol atan: Mustafa (Altay). 8 gol atanlan Şeref (Altay), Selçuk (Fenerbahçe), K. Hüseyin (Gaziantepspor) 7 Gol atanlar: Müjdat (Adana D. S.). Bora (Begiktaş). Orhan (Kocaelispor) SVORTOTO TAHMİNlı 1 Adanaspor Altay 1 Sakarya • Adana D. S. Oiyarbakır 1 Bursa 1 10 Beşiktaş • Zonguldak 1 A. Gücü Gaziantep 012 Trabzon P. Bahçe 012 Göztepe G. Saray 10 Eskişehir Kocaeli 1 Erzurum Bize 1 Samsun • Erzincan Çorum 1 Şp Şekerspor Ç Kayseri Tarsus İd. Y. 1 Sitespor Ordu 102 Amasya Tokat Malatya Ankara D. S. Urfa İskenderısn 02 0 " i • Beden Terbiyesi Genel Mü(lürlüğü Merkez Ceza Kurulu, İstanbul Bankası Yenişehir Adana Güney Sanayi deplasman Iı basketbol 1. liği klasman grubu maçuıda yarışma hakemine karşı alaylı davranışlarda bulunau ve bu nedenle oyundan diskalifiye edilen Güney Sanayi Basketbolculan Atanos Golomev ile Ferruh Ergin'i «bi rer yanşmadan men» ile cczalandırdı. • Türkiye'nin en ünlü Jokeyi Süleyman Akdı'nm pazar günü yapılan 5. koşuda «Yarışı ka. zaıımak istemcdiği» saptandığından, 3 hafta yarışmalardan men cezasma çarptırıldığı öğrenildi. Şirinyer Hipodrom Mü dürü Kamil Özkan'dan edinilen bilgiye göre, aynı yarışta, koşuyu kazanmaya değil, adeta kazanmamaya çahştığı görülen Jokey Tınay Adışen'e de aynı oeza verildi. • Adana'da oynanan Adana De mirspor Trabzonspor maçı nı 10 kazanan Trabzonspor'lu futbolculara toplam bir nül yon lira prün verildi. OLMAZ OLMAZ DEMEYIN. KANARYA, KARTAL'I GEÇTI MINI FUTBOL C umartesi günü TV'de fahane finali izleyenlerden kimi görürsek hemen kulağımızın dibinde vızıldıyor. «Gördün mü, futbol nasıl oynanırmış...» 'Doğrudur da bizim bunda ne günahımız var?" bile diyemeden habire 18'e girmiş bashrıyor. «Yıllardır yazıyorsunuz, çiziyorsunuz, işte futbolurmız ortada...» Bakıyoruz ki iyice köşeye sıkışmışız, kurtuluşu şu garip yanıtla geçiştirmeye çalışıyoruz. «Mini etek olur, mini basket olur, mini golf olur da mirü futbol olmaz mı? Biz de onu cynamaya çalışıyoruz.» Doğrusunu isterseniz biz mini futbol bile oynamıyoruz. 50 milyonluk ülkemizin çıkardığı bir ll'in Avrupa'da yenilmediği ekip kaldı mı? Liiksemburglara, İzlandalara yenildik de hızımızı alamadıh gittih Afriha takımlanna bile boyun eğdik. Cumartesi günü Istanbul'da Fenerbahçe'nin mo çını 33 bin kişi izlemişti. Pazar günü Calatasaray maçına da ona yakın seyirci geldi. Futbolcu tribünleri dolu gördüğü sürece kendine çeki düzen vermiyor, çünhü profesyonel değil. Bizim futbolcu, futbol adamı ve seyirci olarah TV'deki finalden çok şeyler öğrenmemiz gerekir. Tabii trene bakar gibi değil...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog