Bugünden 1930'a 5,484,578 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAY1NLARI ŞAİRLER DÖVÜSÜR MEHMED KEMAL'in tlişkileri, anılan, söyleşıleri. Bunca yılın birikimini sıcak bir ilgiyle okuyacaksınız EDERİ : 220 LİRA Isteme Adresi ÇAĞDAŞ YAY1NLARI Türkocağı Cad. 39/41 CAGALOCLU İSTANBUL Cumhuriy 59. Yıl; Sayı: 20927 Kurucusa: Yunus NADÎ 30 TL. 8 Kasıın 1982 Pazarteri dersaneleri Istanbul: I Edıme: 22 83 1627 40 921 31 69 | Ltse soniar:| 6.KASIM Beklemeiıler. ı.KASlM 23 69 Evren Halkoylamasına katıiım bircok secim merkezinde yüzde 9 0 ı astı Yurttasların büyük cogunlugu sabah erken saatlercSe oylarını kuNandslar Yeni Anayasa ile yeni bir dönem SON DAKIKA: Kabul oyları yüzde 90 dolayında Haber Merkezi Türkiye, yeni bir Anayasayla yeni bir doneme girdi. Dün bütün yurtta yapılan halkoylaması sonucunda yeni Anayasa kabul edildi ve Devlet ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Or general Kenan Evren, Türkiye Cumhuriyetınin yedinci Cumhurbaşkanı oldu Halk oylamasmda ilk belirlemelere gore <»Evet» oyları yüzde 90 ile 91 arasında gerçekleşti. Tüm yurtta genellikle sakın ve olaysız geçen oylamaya katılma oranı bir çok seçim merkezinde yüzde 9O'ı aştı Anayasaya göre, Mıllî Güvenlik Konseyi üyelerl Orgeneral Nurettin Ersin, Orgeneral Tahsın Şahinkaya, Oramiral Nejat Tümer ve Orgeneral Sedat Celasun, yeni seçim ve sıyası partıler yasalarına gore ılk genel seçimler yapılıp Türkiye Büyük Mıllet Meclisi'nin toplanmasına ve Başkanlık Divanı'nı oluşturmasına kadar görevlerinl sürdürecekler. TBMM'nin oluş masından sonra Cumhurbaşkanlığı Konseyi kurulacak ve MGK uyeıerı 6 yıl sü(Arka.sı Sa. 13, Sü 6 da) "Evet99 rekoru Hah Ağrı'da % 97 Haber Merkezi Anayasa halkoylamasında ilk sonuç Ankara'nın Delice ılçe S'nden geldı. İlçede açılan 10 sandıkta 1118 yurtlaşın oy kullandığı. sandıklardan 1092 kabul, 26 red ovu çıktığı ılan edildi Halkoylaması sonucunda Cumhurbaşkanı olan Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Kenan Evren'in oyunu kullandığı Ankara Cankaya îlkokulu'ndaki san dıktan 279 kabul, 37 red oyu çıktı. Aynı sandıkta Başb^kan Ulusu. MGK uyeleri Er sın. Şahinkaya VP Tümer de oy kullandı Kapatılan Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel'in oyunu kullandığı, Ankara Teğmen Kalmaz tlkokulu'ndaki sandıkta «ka nul» dıyen seçmenlenn sa,vı sı 319. ıpd oyu verpnl'>rınJ'i 79'du Kapatılan CumllUrıypt Halk Partisı eskı Gene! Baş kanı Bülent Ecevit. eski par lamenterler ve oğretım üye(Arkası Sa. 13. Sü 1 de) Türkiye Cumhuriyetinin 7. Başkanı Kenan Evren 14. sayfada YEDİNCÎ CUMHURBAS.KANI Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Başbakan Ulusu ve MGK'nin Orgeneral Celasun dışındaki üyelennin oy kuHandı ğı Ankara Çankaya İlkokulu, yerli ve yabancı birçok gazeteci tarafından adeta işgaledil ınişti. Gazetecilerin fotoğraf çekebilmeleri ni sağlamak için Evren oy zarfmı sandığa atarken uzun bir süre beklemek zorunda kaldu (Fotograf: ;a.a). SANDIĞA EN ERKEN ECEVİT GİTTt Ka patılan CHP'nin eski Genel Başkanı Bülent Ecevit, Ankara'da birçok eski parlamenterin oturduğu OrAn semtinde oy kullandı. Sa» bah erkenden sandık ba^ında olan Ecevit, oyunu kullanabilmek için görevlilerin gelmesinl beklemek durumunda kaldı.. (Fotoğraf: THA) Evren, kütüğünde bir numaralı seçmeııdi ANKARA (Cumhuriyet Bürosul Devlet Başkanı Orgetıetal Kenan Evren, ovunu dun Çankava llkokulundakı 54 numaralı sandıkta kullandı. Milli Güvenlik Konseyi üyelerinden bır kısmı ve Başbakan Bülend Ulusu. Evren'den önce Çan kava [Ikokulu'na gelerek oylarını kullandılar. (Arkası Sa. 13. Sü. 6 da) 67 ilde kabul ve red oyları (Gazetemiz baskıya girdiği sırada İLLER ADANA ADIYAMAN AFYON AĞR1 AMASYA ANKARA ANTALYA ARTVİN AYDIN BALIKESİR BİLECİK BÎNGÖL BÎTLİS BOLU BURDUR BURSA ÇANAKKALE ÇANKIRI ÇORUM DENİZLI DİYARBAKIR EDİRNE ELAZIĞ ERZİNCAN ERZURUM ESKİŞEHİR GAZİANTEP GIRESUN GÜMÜŞHANE HAKKÂRİ HATAY ISPARTA İÇEL IbiANBUL IZMİR KARS KASTAMONU KAYSERI KIRKLARELI KIRŞEHIR KOCAELİ SEÇMEN SAYISI 638 341 336.255 271.598 116 799 157.917 1 367.486 364.541 107 712 354.289 485.064 81978 67.874 72.527 239.933 121.152 , 644.223 225 999 112.245 256.516 303.378 247.488 192 252 174.786 111.028 301.252 291.963 334.441 210.748 102.589 43.843 347695 Ifil 319 295.133 2?öl 1<!3 1.116 648 251.171 233.249 341.342 148.256 94.248 313.750 SAY1LAN OY 324.482 "17 hO8 kesinleşen sonuçlar) KABUL 29S.458 13 367 238.809 34.234 139.537 531.201 178.093 22.343 3ü 7(12 RED 90 89 93 97 ' 94 83 93 93 93 93 96 90 78 93 93 93 94 93 91 93 87 93 82 93 % 10 11 7 3 6 12 7 7 7 7 4 10 22 7 7 7 6 Demirel, oyunu kuSlanırken neseliydi 1 Ecevit, sandıga görevlilerden önce geldi ANKARA {Cumhuriyet Büro su) Kapatılan CHP, AP ve MSP GeneJ Başkanlan oylarını Ankara'da kullandılar Bulent Ecevit ve eşı ayrı sandıklarda oy kuüanırken, Suley man Demirel'in oy kullandığı sırada neşeli olduğu görüldu. Ankara'da eski parlamenterlerin yogun olduğu Oran sitesinde 1982 Anayasası için ilk (Ârkası Sa. 13, Sü. 4 de) NEŞELİYDİ Kapatılan Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel, Ankara'da Teğtnen Kalmaz tlkokulu'ndaki sandığa geldiğinde oldukça neşeli görünüyordu. Oyunu atabilmek için uzun sOre kıyrukta bekleyen Demirel, bazı yurttaşlarla el sıkıştı.. 255.944 35.277 149.161 601.193 190.713 23 920 39 508 240.868 65.371 3 000 18.947 120.497 108.002 127.552 212.447 10.304 160.537 182.731 215.717 180 278 15.619 5481 86.714 260.826 213.246 61.525 75.747 12.552 12 015 129.113 160310 ^l'.444.807 572.131 12 829 33.707 92.830 14.746 29.279 66.391 224.526 62.453 2 700 14.823 112.550 100.380 118.630 199 805 9 546 146 837 170 467 188.458 167.117 12.876 5 101 81.064 241.782 200.538 57.549 68.931 10.254 11737 118.526 144.214 1.294.989 540 547 12 338 31.427 85.074 13.545 27.502 58.247 93 93 94 94 91 82 97 ' 9a 90 90 94 96 93 92 92 94 88 31.024 4.241 f?.135 1.043 9.624 69.992 12.620 1.577 2804 17542 2.918 300 4.124 7.947 7.622 8.922 12.642 758 13.700 12.264 27.259 13.161 27.49 376 5.650 19.044 12.708 3.976 6516 2.288 287 10.587 16.096 149.818 31.584 401 2.280 7.756 1201 1.777 8.144 Omer Bagcı, Papa'nın vuruldu u silahı A^c verdigini itiraf etti ROMA (AP) Itaiyan Haber Ajansı ANSA'nm bildirdiğine gore, Isviçre tarafından ttalya'ya iade edi len terörist Ömer Bağcı, Mehmet Ali Ağca'ya Papa 2. Jean Paul'u vurduğu silâhı verdigini itiraf etti. Bilindiği gibi Mehmet Ali Ağca Papa'ya geçtiğimiz yıl 13 Mayib'ta suikast düzenlemişti. (Arkası Sa. 13 Sü. 2 de) 7 % 7 13 7 18 7 7 7 6 6 9 18 3 8 10 10 6 4 7 8 8 6 12 " Türk polisinin Vatikan'a verdiği rapora ilişkin haber, 3. sayfamızda I Iran: Irak hattını yardılc 3. Sayfada I Ekonomide önemli kararlar peşpeşe gttndeme gelecek. 6. Sayfada I Ankara Dev Yol davası sanıklannın kimlikleri. I Barış Derneğî ve DtSK davalan. 7. Sayfada I Atina NATO tatblkatını son anda Iptal etti. I «Turkiye'de üç havaalanı İçin anls^ma parafe edUdl» 9. SayfadA Katliamın hesabuu ver me sırası Beglnde. \ YÖK'ün 1. jrtfında hızlı çalışmanın bilAn çosu: Tam 17 yönetme lik ve ıki yasa öneriıü 11. SayfadOr ~"" CArkası sa. • Sü. 6 d&ı 13, Bir Scvyet yoicu uçagı Sinop'a kdçırıldı Haberi 11. sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog