Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 4 KÜLTÜRYAŞAM 7 KASIM 1982 televizyon Doktora Ne Oluyor? (Ayrmtıh bilgi yandaki sütunlarımızdadır.) 26 yayınevinin katılacagı fuar 12 kasımda acılıyor Sanat Dünyasndan 13.30 HABERLER. 13.35 MERHABA 14.35 PAZAR SİNEMASI 16.05 TOM JONES SHOW Konuk sanatçı Paul Anka. 16.20 SAVAŞ YILDIZÎ 17.05 TRT ANKARA RADYOSU ODA ORKESTRASI 17.30 KÜÇÜK DÜNYALAR 18.25 SPOR 20.15 İYİ UYKULAR ÇOCUKLAR 20.30 HABERLER 21.00 HAVA DURUMU 21.10 SAZ ESERLERİ 21.15 ANAYASA HALKOYLAMASI SONUÇLAR1 21.30 İKİ SÖLİST FANTEZİ YANI GUÇLÜ BİR OYUNCU «Bir Yıtdız Doğuyor» ve Komik Kız fUmlerinden anımsadıgımız, fantezi yanı güçtü bir oyuncu olan Barbra Streisand, «Doktora Ne Oluyor»'da da filmi sürükleyenlerden biri... Ekrana Ahmet Özhan ve Muazzez Abacı geliyor. Eserleri şöyle: Ahmet Özhan: Dertliyim ruhuma hicranımı sardım da yine, Mihrabım diyerek, Esmer ona derler. Muazzez Abacı: Ben ağlarım eller güler. Aynhk yaman kelime, Aşk bu değil yapma güzel, Söyleme bilrnesinler. Pazar Sîneması: Doktora Ne Oluyor? (14.35) (What's Up Doc?) / Yönetmen: Peter Bogdanovich / Oyuncular: Ryan O'Neal, Barbra Streisand, Kenneth Mars, Madeleine Kahn / 1972 yapımı / 94 dakika. Müzik doktoru Howard, I;adınlarla çok az ilişkisı olmuş utangaç bir gençtir. Bir konere ye katılmak üzere nişanlısıyla birükte geldiği bir otside delişrnen Judy'yle tanışır. Bu arada birbirine karışan 4 valiz yuzün den Hovvard'la Judy'mn başı önce gangsterlerle, sonra poHs le derde girer... Howard, bu arada rjşanlısuıı unutup Judy' ye âşık olmaya başlamıştır... Gerçek bir sinema meraklısı olan yönetmen Peter Bogdanovich, Hol!ywood'un yenl «entelektüe! sinemacu kuşağının önde geıen lsimlerinden sayılıyor. Bogdanovich'ın bizde «Aşka Vakît YOK» ismiyle oyr.aınış olan bu ünlü güldürüsü, 1500 ve 40'lann ünlü Amerikan gü'dürülerinden sayısıa esinlsr taşıyor. îzlenmesi kolay olraaynn karışık bir entrika boyunca, en iyi Amerikan giiidürülerinde ol duğu gibi, çeşıtli komedi tfgeleri birarada kullanılmış; hareketlsre dayalı bir «savnıîdanıa (burlesk)», karşılıklı ttip kakışmalara, r.uratlara bırşeyler fırlatmalara dayaiı bir «slapstlcb», beklenmiyen durumlarm birbirini izlercesme dayalı bir «durum güldürüsü», esprileria birbiriııl izlemesine bağlı bir «söz kometilsi». Shakespeare'den beri moda olan, yanlış anlamalara bağU bir «yanlışlıklar kcmedist», vs. Tüm bunlar bırarada, pek özgün sayılanuyacak, ama etîdU b;r reçete oluşturuyor ve ?amanın nasıl geçtiğini anlamadan kâyesi»nd3ki dramatik rolünü unutmaya çalışan Ryan O'Ncal, çılgm bir oyun veriyor. 2,aten fanta^ı yanı güçlü bir oyuncu olan Barbra Streisand de ondan geri kalmıyor. Daha başka ne bsklenir? TV'nin her zaman olduğu gibi Tfirkiye'de oynadıgı ismi unııt: ; sunduğu btı fUbol bol güiüyorsunuz. «AŞK M 23.00 ANAYASA HALKOYLAMASI ŞONUÇLARÎ 23.15 İYİ GECELER Dizinin küçük tilkiler adlı bölümünde. Claude, Titus'ın baskısıyla, Eudora'nın imzasmı takllt eder ve Kübalı'ların oturduğu evleri Tyrone'a satar. Tony. Lute'dan para çalıp, at yarışı oynamaktadır. Lane bunun farkma varır. Eudora noel nedeniyle hastaneden eve gelir ve kocasının yaptığı sahtekarhğı ögrenir 22.00 ANAYASA HALKOYLAMASI SONUÇLARI 22.15 FLAMİNGO YOLU nıi güldürü sevenler kaçırma. sm... Kttltür Servtel Tuyap' ın Etap Marmara Otelinda düzeniediği Kitap Fuarı 12 Kasım gunü açıiıyor. Sekiz gün sürecek olan fuara 26 yayırevi katüıyor. TUyap yetklliler) fuar la ilglli olarak şu bilgiyi verdiler: «Bu fuan açtnadan önce PİAR firmasına bir kamuoyu araştırması yaptırılık. Amaç halkınuzın hangı ual larda fuar açılmasmı isledifcinl öğrenmektl. Sorulan konular arasıncta kitap da vardt. 2800 ailede yapılan bu anket sonunda, kitap fuarı isteyenlerin oram bln de sekiz olarak belirleiKİİ. Ama sırl halkunıza küîtürel hizntet götürmek, kitap sevçisini yaygınlaştmnak için, zaran göze alarak hlr kitsp fuarı açmaya karar verdik.» Fuar süresınce her çtln bir yazar kitaplarını imzalayacak. ' 13 Kasım fjünü CJğur Mumcu, 14 Kasım'da Aslan Başer Kafaoğl'i,.15 Kasım giinü Tank Buğra, 16 Kasım çilnU Oktav Akbal, 17 Kasım'da Atilla İlhan. 18 Kasım'da Cetln Al tan, 19 Kasım'da Bekir Yıldız ve 20 Kasun günü Ari7 Nesin kltaptenm lmza layacaklar. ^ ^ ^ Mevlâna Celâleddin Rumi'nin ölümünün 709. yıldönümü nedeniyle düzenlenecek anma törenlerl 10 aralıkta başlayıp 17 aralıkta sona erecek. Konya'da yapılacak olan törenler sekizi gece, dördü gündti? olmak üzere on iki kez yinelenecek ve İki bölümden oluşacak. Beşlnci Uluslararası Mevlana Kongresi de 12 aralıkta başlayacak. Mevlana Araştırmaları Enstltüsü'nde toplanacak kongreye yerll ve yabancı elll blllm adamı çağrıldı. ABD'li bir sualtı arkeologu t.ö. 300 yıllarında Kıbrıs kıyılarında batmış olan, sekiz yıl önce de kahntıları su üstüne çıkarılan bir antik Yunan ticaret gemisinln kopyasınm yapılması çalışmalanna yakmda başlanacağını açıkladı. Teksas Üniversitesi Denizaltı Arkeoloji Kürsüsü profesörlerinden Michel Katzev, Büyiik tskender zamanında kullanılmış olan geminin yapılmasıyla. o döneme ilişkin bninmeyen gerçeklerin ortaya çıkanlabileceğini söyledl. Necati Cumalı'nm Erzurum Devlet Tiyatrosu'nda sergilenen «Dün Neredeydiniz?» adlı oyununu bugüne kadar 2293 seylrci izledl. Kültür Müdürlüğü Tiyatro Salonu'nda sahnelenen oyunu Asuman Korat sahneye koydu, dekorlarını Refik Eren, giysilerlni Gül Emre hazırladı. fto Mevlana törenleri 0 Sualtı arkeoloğu 0 «Dün Neredeydiniz?» % Antik Tralles'de kazılar Aydın'da antik Tralles kentinde yapılan arkeolojik kazılarda t.ö. lklnci yüzyıldan kalma iki mezar ortaya çıkanldı. İki mezarda bulunan tarihsel yapıtlar Aydın Müzesi'nde sergilenecek. Antik Traîles kentindeki kazıların sürdürüleceği bildirildl. & Atatürk «Anı Dosyası» Amerikan Basm ve Kültür Merkezi, Atatürk'ü konu alan blr «Anı Dosyası» hazırladı. Sözkonusu dosyada 1923 yılına ait Saturday Evening Post'un aynı baskısı, gerek Atatürk'ün ABD hakkında, gerekse ABD liderlerinin Atatürk'ün doğumunun yüzüncü yılı dolayısıyla ABD'de yer alan bazı kültürel çalışmalan örnekleyen bir fotoğraf derlemesi yer alıyor. TKTİ 05.00 Açılış 05.05 Ezgi kervanı 05.30 Sabah şarkılan 06.(X» Kısa haberler 06.02 Bölgesel yayın 06.30 Köye haberler 06.40 Günaydın 07.30 Haberler 07.40 Bölgesel yaym 09.0ü Kısa haberler 09.05 Tatil sabahı 11.00 Kısa haberler 11.05 Reklamlar 11.07 Hafif müzik 11.15 Soiistler geçidi 11.45 TUrküler 12.0P Kısa haberler 12.05 Unutulmayanlar 12.55 Reklamiar, 13.00 Haberler 13.15 Saz eserleri 13.30 Bölgesel yaym 15.00 Kısa haberler 15.05 Şarkı'ar İ5.30 Spor tnağazln 17.2o Bölgesel yaym 18.55 Reklamlar 19.00 01.00 TRT 2 ile or+ak yaym 1900 Haberlsr 13.30 Türküler geçidi 20.00 ucak başı 20.20 Solistler geçidi 20.45 Bülent Osma, Atilla Sankayalı, Cenan Saltık'ın hazırladığı program şöyle: Ankara Evlendirme memunı İ & İ sohbet (Enteresan nikâhlar hakkında) Romlna Pover • Al Bano «Felicita», Altan Erbulak ile eski tstanbul üze rine bir sohbet, Eylül ayında îstanbulda yapılan Uluslararasj Makya seminerinden görüntüler. Müzlk bulmacası (Bir sanav.ı, kendi türünün dışmda bir şarkıyi, görüntüye gelmeden söyleyecek ve seyircilerden bunun kim olduğu sorulacak), Çizgi film «Değerli», Ajda Pekkan'la sohbet ve sonunda sanatçı Affetmem seni» isimli parçasmı söylüyor. Zeki Müren «Pişman olur da bırgün dönersen bana». radyo Yeni sesler 21.00 Kısa haDerler 21.05 Film mUrikleri 21.30 Spor dergisi 22.00 Ktsa ha bevler 22.05 Stüdyo kayıtiarm dan 22.55 Türkiiler 23.00 Haberler 23.1b Bizden sesler biz den melodüer 23.45 Oyun havaları 24.00 Kısa haberler 00.05 Sevilen eserler 00.55 Günün haberlerinden özetler 01.00 Ka panış 01.05 . 05.00 Gece yarısı. TRTIII 07.00 Açılış 07.02 Güne baslarken 08.00 Sabah konseri 09.00 Türkçe haberler 09.05 müzlk yası 10.00 Örnekleriyle Türk stüdyosu 10.00 Yorumlar yomusikisi 10.15 TUrküler 10.40 rumcular 11.00 Stüdyo FM Tasavvuf musikisi 11.00 Ruö12.30 Müzik panoraması 13.00 yo tiyatrosu 12.00 Ankara rad Gitar dagan 13.30 Oda tnüziyosu çoksesli korosu 12.' 5 ği 14.00 Pazardan pazara 15.00 Gençlik saatt 13.00 Haberleı Yıllann içinnen 16 00 Günün 13.15 Hafil müzik 13.30 Ses konseri 17.00 Haberler 17.1ü ve saz dünyrmızdan 14.00 Çe Tatil günü için müzik 18.00 şitli solol3r 14.20 Türküler ge T e 1e s k o p 19.00 Haçidi 14.40 Şarkılar 15.00 Heı berler 19.12 Akşam KonseTelden 15.İ0 Şarkılar 16.00 Hafif müzik dünyasmdan seç rl 20.00 Müzik eksprest 21.00 msler 16.30 Türküler 16.45 Piyanonun öyküsü 21.30 Caz Şarkılar 17.00 Saz eserleri konseri 22.00 Haberler 22.12 17.15 Ülksler sesleniyor 18.00 Gecenin getirdikleri 23.00 Yurttan sesler 18.30 FasU Stüdyo konseri 24.00 Gece ve 19.00 • 01.00 TRT • 1 Ue ortak müzik 01.00 Kapanış. yaym. ITÜ RADYOSU FM Kanal 42; 99,6 MHz 19.00 Açıüş ve Program, 19.01 Hafif Müzik, 19.45 Strauss, Johann ve Joseph: Piyano i l e Parçalar.. O. Schulhof (Piyano). 20.35 Françaıx: Kuartet... J. Hçcl (Flüt), F. Hantak (Obua), M. Kopecky (Klarnet) ve K. Vasek (Fagot). 20.46 Dvorak: Eski Bir Kalede... F. Rauch (Piyano). 20.56 Berlioz: «Yaz Geceleri», Şarkı serisi... V. de Los Angeles, (Soprano) ve C. Münch yön. Boston Senfoni Ork. 21.30 Hava Ha poru, Ertesi Günün Programı ve Kaparuş. 00.05 ANAYASA HALKOYLAMASI SONUÇLARI NOT. Daha sonra konulacah ek programlarla ve verileceh Anayasa Halh Oylaması sonuçıarıyla yayın saat 02.00'ye kadar sürdürüleceit. Radyo ise sonuçları sabaha kadar saat basx duyurmaya devam edecek. SOLDAN SAGA: 1 İstanbul Belediye Konservatuvarı ve Paris Konservatuvarını bitlrmiş, 1953'de uluslararası piyano yarışmaîmda birincüik kazanmış, gerek' yuri içinde gerekse yurt dışmda pek çok başarılı konserler vermiş ünlü bir piyanistlmiz... Tenlke ve Yunan mitolojisinde yakışıklılığı İle ünlü delikanlı. 2 Altay Türkleri'nin bliyük tannsı tJlgen'ln oğullarından biri.. SürgUn kesici olarak kullamlan bir bitkinin kökü.. Neonun sim gesi. 3 Notada duraklama zamanı... Yarı memnunluk bildiren bir ünlem.. Nargüe ile içilen bir tütün çeşidi... Rus, Leh, Sırp, Hırvat ve Bulgar gibi uluslara verilen ortak ad. 4 19251978 yüları arasmda yaşamış Cezayir Devlet Başkanı... Afrika'da bir ülke... Su yosunu. 5 Vücut gibi ruhun da ölümlü olduğunu, yeryüzündeki yaşaznadan başka yaşama olmadığmı, insanlann mutlulugu ataraksiyada aramaları gerektiğini ileri siiren bir öğreti.. Bir Arap kabilesi. 6 İlkel Tibet dini... Eski Mısır'da bir tanrı... Eskiden Boma kentine verilen ad.. Arapça'da «ben»... Bir mermer çeşidi. 7 Ağaç ovmaya yarar balta.. Eski Türkler'de hükümdarlar için kullamlan san... Üzerine toprak örtülmüş yığın... M.Ö. 384322 yılları arasmda yaşanuş ünlü Yunan fiiozofu. 8 İrlanda Cumhuriyet Ordusu.. 57o yümda Kâbeyi yıkarak Arapları Hıristiyanlaştırmak amacıyla ordusuyla birlikte Mek ke'ye yürüyen, ancak Kur'ana göre ebabil kuşlarmm attığı taşlarla ordusu mahvolan Habeş kumandanı... Çakmaktaşı. 9 Bir olayı kendi kendine çizerek ya da işaretleyerek gös teren aygıt... 1934'de Almanya'dan İstanbul Üniversitesi Hukuk Pakültesi'ne öğretim üyesi olarak gelmiş, tktisat Fakültesi'nin kurulması üzerine protesör olarak buraya geçmiş, yazdığı kitaplar uzun süre ders kitabı olarak okutulmuş Alman iktisatçı ve maliyeci... Argoda esrar... Otomobil dingili. 10 Aşağı gören, ayıplayan... Akdeniz'de yaşayan bir tür hanibalığı... Alaca benekli.. Radyutnun slmgesi 11 tki tarla arasmdaki suıır.. Orta îsviçre'de bir kütle... Japon takımadalarmda yaşayan bir halk... Kum falı. 12 ABD Merkezi Haber Alma Örgütü... Duman lekesi... Arapça zarf yapan «gibi» anlammda benzetme öneki... XVI. yüzyılda yaşamış, Şah Tahmasp'm saraymda portreci ve minyatürcü olarak bulunmuş. Mir Musavvir ile birlikte Nizamî Hamsesi'nin ırdnyatürlerini yapmış ünlü îranlı nünyatür sanatçısı. 13 Pandül... Büyük atardamar.» Dede Korkut'un kahramanlann dan biri.. Kesintilerden sonra kalan mlktar. 14 Kur'an surelerinin bazılanm içine alan küçük kitap... Islâmlıktan önceki çağlarda Arap kadın şarJacüanna verilen ad.. KatıHz. tsa'nm on iki ha TRT. II 07.00 Açılış 07.02 Solistlerden seçmeler 07.30 Haberîer 07.40 Oyun havalcn 08.00 Sabah için müzik 09.00 Çocuğun dün flgmaganlı ŞjarVALON "Bulınacası ARN3AĞANJ tOO OKURUMUZA Bu hafta Aysel özıakın'ın «Kanal Boyu»nu veriyoruz. 10 11 12 13 14 15 16 1? 18 19 20 YÜKARIDAN AŞAGIYA: 1 1960 Koma ve 1964 Tokyo Olimpiyatlarmda çıplak ayakla koştugu maraton yarışlanm ka zanarak büyük Une kavuşmuş, ancak geçirdiği felç nedeniyle genç yaşında ölmüş Etyöpyah atlet... İçine su ya da başka içk ; karıştırılmamış (içki). 2 Rus sarayını istediği gibi yönlendiren ünlu Papaz Rasputin' in öldürülmesini planlayan ve evinde zehirli pasta ikram eden Rus prensi... Gemilerde su haznesl. 3 Mısır mitojojisinde hava tannsı... 16821739 yıllan arasmda yaşamış, iki defa Kırım hanlığuıda bulunmuş, aynı zamanda şair de olan Kırım Hanı. 4 Bir kentin ya da önemli bir yerin korunması için taştan yapılmış yüksek duvarlı ve kulelt, çevresinde hendekler bulunan küçük kale... Âd kavmi zamanında Şeddad tarafmdan, cennete benzetilerek yapılan bahçe.. Reçine. 5 Galyumun süngesi... İnci... GÖzü doymaz, haris. 6 Ayazma... Tek atlı, yaylı hafif araba 7 GUney Yemen'de bir kent... Vergilius'un yazdığı ünlü destan... Ye mek. 8 Nazl partisinin «Kahverengi Gömlekliler» de denen «Hücum Kıtasumn kısa yazılışı... Nazi partisinin 24 üyesinin savaş, suçluşu olarak yargılandığı ünlu mahkeme.. Bir hayvan. 9 Yemin.. Lityumun simgesi.. Bezikte, bir taraf bin beş yüz sayıyı tamamlayamadan ötekinin üç bin sayı yaparak oyunu bitlrmesi. 10 Canlı bir organizmaya dışandan çeşitlı maddeler katılması.. Amaç. 11 Nehir.. Maureen önadlı, Kanlı Meyhane, Notre Dame'ın Kamburu, Vadün O Kadar YeşUdi ki, Rio Bravo gibi filmleriyle tamnmış Irlandalı kadın oyuncu. 12 Eskiden vakıf kiralarım ve zekâtı toplamakla görevli tahsildar... Fiyat.. Şaşma bildiren blr ünlem... Su. 13 GUmüşbalıgı.. Yavrulannı karmndaki bir cepte tasıyan hayvan. 14 öküz yemliği... VI yüzyıl dr. yaşamış Türk kadın basbuğu. 15 Kars ili topraklarımızda ünlü blr harabe yeri.. Endonezya'yı meydana getiren adalardan biri... Kıl, saç. 16 Disprosyumun simgesi... Mutlak ve keyfj bir yönetimin kont rolsüz olarak uygulanmasına dayanan siyasi sistem. 17 Merkezi Bogota'da olan «Amerika Devletlert örgütü» nün '«• sa yazılışı.. tnleyiş, inleme.. Kötülük... îskambilde bir kâğıt. 18 Eski Roma'da dövüşler için gladyatör yetiştiren, kiraya veren ya da satan adam... Eski Mısır'da güneş tan rısı. 19 Kendlsine inanılan kimse... Askerlikte bir blrlığin kısa yazılışı... On birer klsUik iki takım arasmda, küçük ve ağır bir topu sopalarla çelerek o>nanan bir oyun. 20 19361976 yıllan arasmda yaşamış, başlıca yapıtları Tutkulu Perçem, Tante Rosa, Yurümek, Yenisehir'de Blr öğle Vaktl, Şafak, Yıldmm Bölge Kadınlar Koğuşü ve Barış Adlı Çocuk olan kadın yazanmız... özellikle Kars yöremizde yaygın olan telli bir müzik aleti. pazaroyun OKUROYUN Mehmet Gazi Yıldınm (Gaıjantep) nevzat erkmen Çizgiler: Semih POROY UAtlR EFENmi. ABEŞVEMUKTE&ES SÖİCÜKLBRİ 'WAKuyAK° İAPILAMAI! Canım Tanım Oyunu D t Z E L Uylukla baldırm birleşlm yeri ve dokun ma duyusu organımız. B E Y t N Size att değil, beyefendinin. D t h Zahmet olacak ama dllimlere ayınr mısmî M t D E Vurgu «mi» no tasmda. Y U T A K Kravatm çok kirli; önce yıka, öyle tak. (Kimi bölgelerde YÜMAK, «yıkamak» anlammda kullanılır.) B A L D I R O yedlğini reçel sanıyoısan yanıUyorsun. Baldır. A Y A K Her ne kadar güneş sanysa da ay beyazdır. M E M E Yanküanmış kuzu sesi. (Sayın Yıldınm: «tlginç mi değil mi. siz karar verin» dlyorsunuz. Karan oyuncu okurlar verecek. Ne var, kanımca BEYİN. MÎDE, YUTAK, BALDIR AY AK, MEME Oldukça ilginç. Kıyak uyak oyunu Bu da bir tanunlama oyunudur. Oyuncular, herhangi bir şeyi, iki tane uyaklı (kafiyeli) sözcükle tanımlarlar. En ilginç «kıyak uyak»ları bulan oyuncuya (oylama sonucu) bir armağan ya da blr illmtz verlllr. Ömeğin, izmir ya da Balıkesir. 2 a 15 54 55 42 16 48 40 10 3 12 30 ç> 58 b 9 54 14 21 l 17 47 20 44 V) 56 48 63 18 3 11 5 Ömekler: Tanımlanan Şey «Kıyak Uyaklı Tanım a 24 ekim tarihli Pazar BySmacassrsı kura ile kazananlar ISTANBUL'dan îsmet Onbeş, Coşkun Gürel, Burhan Uyanlar, Yasar Yalçınkaya, Nuray Gökarık, Güngör Çmar, Kâzıra Çangar, Saim Ortabey, Ahmet Ertürk, Seza Bener, Nihal Saz, Lâle Binici, Tarık Dirik, Ayşegül Kalkan, Recep Ogan, M. Sait Türköz, Sühandan Koçaş, Turan özdamar, A. Ayhan Müftüoğlu, O. Zekl Aktepe, A. Murat Özgen, Cemal Kulek, Nurettin Zeytinli, Mine Çokküçük, Nermin Arman, Mu alla Altaylı, Haşim Durusel, Yaşar Bala, Levent öztekin, IZMtR'den M. Rıza Avşar, Meün Süden, Gani Akarkut, Seyda Ok, Erkuter Ijeblebioi, Sevil Karahan, Nilüfer Birlik, Alunet Babaeren, Osman Ce 51 59 16 42 7 6 V\ 23 49 41 [58 KIRIK SIRIK Parçalanmış uzun sopa GÖLGE BÖLGE Ağaç altındaki güneşsiz yer ÜŞENGEÇ YENGEÇ Tembel deniz böceği ÖNDER GÖNDER Lider yolla! NEDEN: DEDEN! Sebebi, babanızın babasıdır OYNAK TOYNAK Devlngen at tırnağı GÜZÜN YÜZÜN! Eklmde denize girin! GEBE EBE Hamile doğumcu SEFERBER BERBER Savaşa hazır tıraşçı PATAVATSIZ ATSIZ Agzma gelent söyleyen yaya OYALI YALI Süslü kıyı evl ANGARYA ARYA Yüklenti şarkı (Pek harika şeyler çıkmadı. Yardım etseniz e!> vat Hızal, Mehmet öztürk, Me rih Eken, Necati Ünlütürk, ömür Gülen, Üzeyir Dinç, Murat Yakar, Nazım Kurşunlu, Zeynep Tunca, Cengiz Kur •. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 M 1 1 1? 18 19 20 5 6 ANKARA'dan Mevhibe Ak . tuna, Nurten Erus, Rifat Eker, Hüseyin Akburak, Ercan Al » parslan, Mithat Esmer, Aygto v> Gökçen, Murat ö m e r , Ilgın Anü, Zabit Gökeşme, Halit Doğan, Şahin Türkmenoğlu, Mehmet Turgut, ti Akkan, Nesrin GUnyen Bamazan Akal, Kena Saraçü, Lütfi Yalçınkaya, Zeynep Doğan, Adnan Balkanlı, n varislnden biri olan ve dört încil'den birinl yazan azlz. 15 Türk halk edebijatmda çoban türküsü.. Danslı "e şaıkılı bir '«şit Japon dramı... Bir şeyin kenarma koşut ola" * yapılan süsleme. 12 „ « «5 doğlu, Nilgün Eren, Behiye GUrol, Fatma E. Karal, TRABZON'dan Coşkun Akyüz, GUrsel Pakdemir, Metin San, İZMİT'den Erdoğan Arda, Gizem Şişman, Alaaddin Erünal, Budurnu / BOLU'dan Mehmet Bozoğlu, ADANA'dan Gungör Nayman, Şener Yunusoğlu, Fevzi öz, Gedte / KÜTAHYA'dan tbrahim Ceylan, Hidayet Ceylan, GAZtANTEP* den, Nermin lyigün, AKŞE. HtR'den Abdullah Selçuk Ulukan, Kadir Can, Sadık Karmış, MALATYA'dan Nuri Tural, ÇORLU'dan Rifat Verdigil, Sabahattin Oizman, AYDIN' dan Tahsin Şimşek, KAYSERfden Oktay Kılıç, DENtZLf den Yusuf tsfendiyar, SAKARYA'dan Kemal Ateşli, SAMSUN'dan Abdurrahman Türker, Ekrem Hayri TUrkben, ÇORUM'dan, GUlay Tokatlıoğlu, ADAPAZARI'ndan Necati Mert, BURSA'dan Zeynep Kıvanç, KON YA'dan Mete Küçüközmen, Naciye Ertea. OKUROYUN Sadık Targul (tstanbol, Emekli tlkokul Öğretmeni sayın Targul «pes. demeden sürdürüyor sayılı kare oyunlarını. Aslında, benim üç'bölümde verdigim bu o•yunlan, sayın Targul bir detada göndermişti. Bakalım sayı oyuncuları «pas» divecek mi? «Küçük karedeki boş kutulann İçine l'den 49'a kadar sayılan yerleştirin <kimileri hazırca verilmiştir); soldan sağa doğru bütün sa tırlann, yukarıdan aşağıya dogru bütün sütunlann ve her iki doğrultudaki (.arprazlann toplamlan hep 175 olsun. Büyük karedeki bos kutulann içine l'den 64'e kadar sayılan yerleştirin (kimileri hazırca verilm<3tir); soldan saga doğru, yukandan asa^ıya dogru ve her iki doğ rultudaki çapraz toplamlar bep 260 olsun.» Vatandas Türkce konus! Şu cümlelerdeki yabancı kökenll sözcükleri ve hangi dllden geldiklerinl bulun: 1. TATİLİ MUHTEŞEM OTELLEP.DE ZİYAFETLERDE, DANSLARLA GEÇİRDİK, 2. TAHMİNÎMCE HAVALAR HAFTAYA Bü ŞEKİI^ DE DEVAM ETMEYECEK. 3. KAZAY1 BERBEROEKİ GAZETELERDE OKÜ: DUM; VAPUR ÎSKELEYE ÇARPMADAN EVVEIİ KAPTAN MANEVRA YAPARAK HERKESİ KÜR TARMiş. Çözümleri 11. sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog