Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurıyet 10 SPOR 21 KASIM 1982 Futbolumuz da farklı, seyîrcîmîz de.., Futbolda Avrupa sonurtcusu, seyircide Avrupa rekortmeniyiz tbrahim YILDIZ Kurt, Yedikule Galata macında olay çıkardı Stad: Sanyer Hakemler: Kemal Ceylan (4), Ayhan Turan (8), Halü Eren (6) Galata: Cihat (5) Feridun (7), Refik (6), Hasan (5), Cv man (7) Tandoğan (5), Sebahattin (7), Kemal (3), (Cengiz 5) Erol (5), Burhan (8), Orhan (6) Yedikule: Mustafa (5) îsmail (5), (Kemal 3), Beytullah (5), Yakup (5), Metin (5) Günaydm (5), Nihat (7), Rıza (5) Rafi (5), (Ünal 3), Söner (5), Osman (6) Gol: Dakika 39 Sebahattin Kırmızı Kart: Dakika 40 Rıza (Yedikule) İSTANBUL (THA) 2. Tür Mye Ligi A grubu maçmda Ga lata, Yedikule'yl 10 yendi. Metin Kurt'un problemli istifası nedeni ile son dakikaya kadar oynanacağı belli olm»yan maç yarım saatlik bir geçikmeden sonra baglayabildi. Maçtan önce futbolcularmı otobüse kilitleyerek sahaya çık malannı önlemek isteven Yedikule Teknik DirektörU Metin Kurt, maç saatine kadar yapılan tartışmalardan sonra eline «tek taraflı lstlfa ettlrlldiğine» dair belgeyi aldıktan sonra maçı seyretmeden Sanyeri terketti. TUm ısrarlanna rağmen Metin Kurt*u soyunma odasına almayan Yedikule yönetim Kurulu, kadrovu aralarmda belirleyerek takımı saha ya sürdülerYedikule Başkam Osman Gfl neş, kendileri için Metin Kurt olaymın bittiğinl söylerken, Kurt ise sözleşmenin tek taraflı feshedilemeyeceftini bunun ancak noter huzurunda olabileceğini sijyledi. Yönetim Kurulu ile Teknik Direktör Metin Kurt arasında kı ihtılaf'tan etkılenen Yedıkuleli futbolcular ise büyük gerilim içinde çıktıkları maçtan 10 mağlup aynlmaktaa kurtulamadılar. Bu sinir içinde 40. dakikada Rıza'nın da kırmızı kart görerek oyun dışına atılmasmdan sonra iyice oyun disiplininl kaybeden Yedikule'yi farkh ye nilgiden sahanm bozukluğu kurtardı. Maçm tek golü İse 39. dakikada atıldı. Bu dakikada sağdan kullanılan korner atışına Orhan'ın vurduğu kafa üst direkten geri döndü topu iyl izleyen Sebahattin kafasmı uzatarak Galata'yı 10 öne geçiren golü attı. G erçek bir rekora gidiyoruz. Stadlan dolduran ve kulüp kasalarını şişiren bir rekor.. Ülkemiz futbolu bir adım 1leri Eitmezken, tribünleri dolduran seyircilerimiz Avrupa'da bir çok ülkeyi geride bıraktı.. Uluslararası maçlarda aldığımız başansız sonuclara rağmen, tribUnlen doldurmaktan vazgeçmeven, bıkmadan usanmadan kısır futbolumuza heyecatı getiren sevircimizle son yıllarda eörülen en büvük patlamayı vaptık. Yıllardır ülkemiz futbolu Edırne dışında adından söz ettiremezken, 198283 sezonu lle birlikte seyirci sayısımn tıer geçen gün artması ve stadların do'arak milvonlarca liranın kulün kasalarına bırakılması şüphesız bu pavdan en bUvtik lıisBevi alan 3 büvük kulübümüzü sevindirdi., Avrupa'da seyirci kıtligı sürerken, ülkemizde tiara basan maldna durumuna gelen futbol sevircisi ovnadığımız kfiiü futbola aldirmıvor büe.. TJEFA listesinde Ülkemiz futbolu 27'nci sırada yer alıyor.. 198283 SEZONUNDA BUGÜNE KADAR EN FAZLA SEYİRCİ VE HASILAT ELDE EDİLEN MAÇLAR: Maç G.Saray Merîd.Y. F.Bahçe Antalya Beşiktaş Antalya F.Bahçe Adana F.Bahçe Altay Beşiktaş Adana F.Bahçe Kocaell G.Saray Bolu Beşiktaş F.Bahçe G.Saray Bursa F.Bahçe Gaziantep G.Saray Trabzon G.Saray Beşlktaş F.Bahçe Sarıyer Seylrcl 27.988 34.717 25.626 30.017 27.617 29.701 29.927 32.299 39.887 32.254 28 952 35.146 29.792 31.579 Hasılat 7 mllyon 043.275 9 milyon 104.900 6 milyon 717.170 7 milyon 931 675 11 milyon 493.400 8 milyon 037.950 12 milyon 872.400 8 milyon 861.800 9 milyon 021.700 8 milyon 666 150 12 milyon 811 350 10 milyon 452.050 9 milyon 410.600 14 milyon 369.950 Acıkcası Avrupa'nın son sırası. Geçen sezon attığımus gol sayısmda da Avrupa'ya Eöre son sıradayız.. 198182 sezonunda Avrupa'da en çok gol atma başa"isını gösteren B. Almanya; 306 maçta 1096 gol atarak re kor kırarken, bugün seyircislnin sırt çevirmesi sonucunda milyonlarca lira zarar etmiş durumda.. Bizde ise gecen sezon 272 maçta topu topu 490 gol kaydedildi ve Avrupa'nın en az gol atan Ulkesi Unvanını ka «andık. N« v&r H bu lstatistik ve karamsar rakamlar seyirci sayısının azalmasını değil, daha da çoğalmasını sağladı.. Bugün B. Almanya başta olmak üzere îngiltere. Dünya Şampiyonu ttalya ve çuval dolusu parayla Maradona'nın satın alındığı tspanya'da kulüpler hayal kırıklığına uğradılar. Seyircilerinin kendilerine sırt çevirmesi karşısında saskına dönen batılı kulüpler, simdilerde yeni organizasvonlarla seyirci kıtlıgına çözüm buimaya çalışıyorlar.. Putbolumuzun bir adım llerl gitmediği bu ortamda. seyirci sayısı ve rekor düzevdeki hasılatlarla Avrupa'nın birçok Ulkesini geride bırakma başarısını göstTdik. Kısır futbolumuza, vağmur, kar demeden renk getiren, kazandıgı Uobeş kuruşun bir bölümünü taraftarhk adma gişelere bırakan seyircimize, futbolumuza bir şey vermeyenlerin bakıpta utanması gerek. Bu cefakar kitle olmasa futbolumuzun ne tadı ne de tuzu kalır.. Bizce özlemlerini tribünlerde bırakan bu insanlar yıllarm şampiyonlandır... Sağolsun seyircimiz.~ Futbol artık para hasan makine değil Kemal AKIN Federaı Almanya'nm ünlU gazetesi Prankfurter Allgemeıne Zeıtung son günlerde Batı Avruna ülkelerinde başsösteren «seyirci kıtlığı» tle ilsili bir yazı yayınladı. Özellikle tngiltere ve F. Almanva'da tüm şiddeti ile süren ve kulüpleri ekonomik açıdan etkileyen «sekıtlığı» kuşkusuz futbolun en büyüük sorunu. Frankfurter Allgemeine «azetesinde yaymlanan yazı özetle söyle: «Federal Alman futbol ligleri yaklaşık 300 bln sevirclsini yitirdl. tkipci Hg, vüzde 60'nin üzerlnde seyirci azalmasından yakınıvor. Hir kuskusuz, bu yalnız Almanya'ya özsrfi Wr sorun değil Hemen bemen türn Avrupa ülkelerl, 1982 83 sezonıınun başiangıcından buvana gün geçtikçe artan seyirci kıtIığmdan yakımyoriar. Futbolun anavatanı olarak billncn Ingiltere'de blle orofesyonel lig, günden güne azalan seyirci yüzünden tarihinin en kötü ve a£ır mall krirfni vaşıyor. Toplam 92 kulübün zararının 250 milyon markı (yaklaşık 17,5 milyar Türk lirası) buluyor Ünlü «Arsenal London»un bir aylık zaran ise 150 bin marka (vaklaşık 10.5 miivon Türk lirası) vanyor. Nedeni İse basit: Bir zamanlar taknnlarını coşturan, zaferden zafere koşturan taraftarlann bttyük çoğunluğu artık stadlann yakınından bile geçmiyor. Bunlar, seyirci kıtlığından yakınan ülkelerin durumlan. Bir de. tüm ekonomik sorunlarına karşm seyirci yitirmeyen ülkeler var. İspanya'da yapılan Dünya şampiyonasında düş kınklığına da uğrasalar, ülkede yüzde 14'e varan işslzlik soruna da olsa, bu Belçlkalı taraftarlann stadlara çellp takımlannı desteklemelerini engeUemiyor. Değil seyirci sayısının dfiçmesi, Belçika'da Btekl Avrupa ülkelerine oranla yüzde 11lik bir sevircl artısı da var. «Bizim takımlanmıa etak bir futbol sunuyor. Bu, ülkenin dört bir yanından taraftarları tribünlete çeken en büyük etkendir» diyen Belçika Ulusal Futbol takrnıı antrenörü Guy Thys, Avruna tilkelerlnin özlem duyduğn eelişmenin nedenini buna bağhvor. Futbolda seyircist azalan fllkeler arasmda son dfinya Kuoasının sa hibi Italya da var. Kupa sonrası venlden alevlenen futbol tntknsu, ttalva'da «fc keı blr stadda bomba patiamasıyla yenlılen sBnmeve basladı. RÜTA Federal Almanya'da yayınlanan KICKER ynkarıdakl fotoğrafı yayınlarken «nerde o eski seyirci» dedl ve şunu ekledi «Bu seyirci bir rüya mıydı?...» Da vutpasa... 0 Beykoz... 1 STAD: Vefa HAKEMLER: Mehmet Tanfu Gökmen (6!f. Ertan Yılmaz (6). Derya Turgay (6). DAVUTPAŞA: llhami (6), Süleyman (6), Turgay (6), Burhan (4), Mehmet (4) Hakan (5), Çetin (5), Muhittin (8) Asım (5), Deniz (4), Dursun (4). BEYKOZ: Turan (6) Metin (7), Murat (3), Hüseyin rel. Erkan (6) Erdal (6), Mehmet (6), (Cüneyt 4) Orhan (6) Muzaffer (5), Oktay (4), (Setrak 4), Ümit C4). GOL: Dakika 65 Muzaffer İngüizleri hırçın seyîrci korkuttu Eren KÜLAHU Son yıllarda, îngiliz futbolunda gözlenen seyirci azalması. 1981 82 sezonunda 6aptanan rakamlarla, tartışmaya yer bırakrnayacak biçimde kanıtlanmış oldu. 1976 77 sezonunda, 26.182 800 olarak belirlenen toplam seyirci sayısı, 1978'de 25 milyona, 1980'de 21 milyona, 81 82 sezonunda ise 20.154.963'e düştü. Önümüzdeki ilk beş yılda seyirci sayısmdaki azalma, aynı hızla devam edeçek olursa, futbol kulüpleri toplam gelirinde, bir milyar liraya yaklaşan bir düşüş meydana gelecek. Bu sonuç, tngiliz futbolunda büyuk bir yıkıma yolaçabilir. Futbolun karşı karşıya kaldığı bu tehlikeyi önleme çalışmalan yoğunlaştınlırken, şaşırtıcı bir araş tırma, îngiltere liglerinde 8182 sezonunda aülan gollerin, son beş yıl ortalamasmın üzerinde olduğunu ortaya koyuyor. Birinci ligde atılan gol sayısı, geçen yıldan az olmasına karşm, İkinci, Üçüncü ve Dördün cü liglerde atılan goller ortalamayı yükseltiyor. Birinci ligde, 1173, ikinci ligds 1171, üçuncü ligde 1421, dördüncü ligda 1512 olarak saptanan genel gol sayjsı, 5277 gollük bir toplama ulaşıyor. Eğer Îngiliz futbolu kendi lçinde bir aşama gerçekleştiriyorsa, gol sayısmda artış sağlaîuyor ve oyun kurallannı değiştirmeye varan yenieştlrmeler yapılıyorsa, seyirci sayısındaki düşüş nasü açıklanabilir? Futbol adamla(Arkası 11. Sayfada) Otomarsan...3 Ç.Kültürspor...O SALON: Burhan Felek Spor Sitesl HAKEMLER: Hasan Güven (7), Orhan Utkun (7) OTOMARSAN: Cem (7). Nuray (7), Cabir (8). Haim (7). Mehmet (7), Serap (8), Ahmet (6), Bora (6). Ç. KÜLTÜRSPOR: Ertuğrul (5), Levent (6), Celal (5) Mete (61, Ahmet (5). Aydm (5), Ali Erkin (6), Celalettin (5), Bülent (6) SETLER: 15/6, 15/8, 15/7 Eczacıbası... 3 AEG Eti... 0 ^ ssSiyii•£>»," S Î S ? Î ;*fs; ^ » > KABUS Ve aynı KİCKER bugün tribündeki sevircinln azalması karşısında tribünlere tek bir seyirci oturtarak da su tiünce ile korkusunu belirtti «KÂBUS MU?...» SALOM: Burhan Felek Spör HAKEMLER: AkmVIra (7), Mehmet Cihangiroğlu (7)" ECZACIBASI: Ata (7), Uğur (7), Faruk (8), Kurtaran (7), Raif (7), Selim (7), Hakan (7), Barbaros (6), Özkan (7) AETETÎ: Merve (6), Semih C6). îsmail (6), Sadık (7). Recep (7), Faruk (8) SETLER: 15/3, 15/4, 15/8 Dikilitaş, Paşahahçe'nin yenilmezliğini sildi: 2î Spor Servisl îstanbul 1. Anıator Liguıe, dün yapılan 15 karşılaşmayıa devam edıldx. Gü nun en onemli maçmda Dıkılıtaş, Paşabahçe'yi 21 yendi. Bu sonuçla, Paşabahçe'nın aym maçta yenilmezUği de silindi. Seyırciler arasında çıkan kavga guçlükle önlendi. Olaylar K. Ayasofya Cerrahpaşa maçında da devam etti. Eakibine tekroe atan Cerrahpaşalı Orhan hakemden kırmıza kart go rünce bu sefer tekme attıgı oyuncuyu yumrukladı. Olay so yunma odasında yatıştırıldı. Bu arada A grubunda şampiyon luk savaşımı veren Cankurtarun Ortaköy'e 21 yenilerek ÇOK önemli iki puan yitirdi. Toplu sonuçlar şöyle: Cankurtaran Ortaköy. 12, Karagıicü . Vardar: 00, Otomarsan Çelikspor. 00, TOE Çapa: 00, Le vent Çırçır: 10, Bakırköy Periköy: 00, Mecidıyeköy Kuş tepe. 10, Cerrahpaşa K. Aya sofya: 01, Paşabahçe Dikılı taş: 12, Kuruçeşme . Sakarya; 11, A Hısarı Taçspor: 11, Yoncaspor Kalespor: 30, Bey lerbeyi Zeytmburnu: 11, Yeldeğırmeni . Tunusbağı: 51. PAŞABAHÇE : 1 D1KILITAŞ : 2 Dikilitaş. Kenan (4), Coşkun (6), Okan (6), Şerei (6), Arıf (7), Kubılay (7), Birol (7), t« mail (6), Yahya (6), Metin (7), Huseyin (6) P. Bahçe: Mehmet (4), Ali (5), Rami (4), Faruk (4), Lüt fü (6), Oktan (6), Mehmet (6), Ibrahim (5) Hasan (5), Yusuf (7). Omer (6) Kırmızı Kart: dk. 60 Faruk Goller: îsmail dk. 40, Faruı: dk. 60, Kubilay dk. 86 Serdar GÜKER KURUÇEŞME : 1 SAKARYA : 1 K. Çeşme: Şükrü (3), Ergun (5t, Cemal (4), Sebahattin (6), Nun (5)" Serdar (6), Abdullah (6), Sabit (6) Kadri (6), Mehmet (5), Tanju (5) Sakarya: Çetin (4) Httseyin (5). Erdiles (5), Metin (5), Ertan (6) Cemal (6), Ali (6), Ünal (6) B. Ertan (6), Faruk (6). Ergin (6) Gollert Abdıülah dk. 33, Paruk dk. 62 Tank TÜRKAY KÜCÜK4V4SOFYA : 1 CK1RAHPAŞA : 0 Stad: Eyüp K. Avasofva: Kazim (7t Emin f6) Havdar (6), Mebme*; (6), Yshva (5), AUen (6), H?m za T6). Ernan (7) Suat (7), H'^nü (6), Mnrat (7) Î jat (5), Hüseyin (5), Orhan (4), Arif (5) Abidin (6), Emrullalı (6), Hayri (6) Kenan (6) Metin (6), Erol (7) Gol. Murat dk. 56 Nejat SAĞDUTD AMATÖR GENÇLER DE TOP LU SONtrÇLAR: Alemdar Zey rck: 21, Aksaray . Fındıkü: 10, Kültürspor Çınarspor: 11, Altıntepsi Selimıye: 32, Koca sinan Doğangüneş: 50, Çubuk lu • Ferahspor: 20, Tunaspor THY: 11, Yıldınmgenç îstin ye: 31, Pendik Altmordu: 21, Kumkapızara Yeşilköy: 0.İ, Yıldız . Hürriyet: 32, Mimarsi nan • Topkapı: 01, Yaylaspor Çıksalın: Tehir, Madenspor Kaynarca: 00, Sahragenç Yü dıztabya. 13, Beyoğluspor Kartaltepe: 02 1. AMATÖR KÜMEDE TOPLU SONUÇLAR: Cankurtaran Ortaköy: 12, Karagücü Vardar: 00, Otomarsan . Çelikspor: 00, YenisehirB.B....30Eesiktos...21 HAKEMLER: Vehbi îşgara (8), Nacl Onat (8). YENİŞEHİR ÎST. BANK.: Sinan (9), Erdoğan (7). Ali (9), Şecaattin (7), Metin (7), Ramazan (6), Turhan (7), Rüştü (6). Ercüment (6), Haldun (5), Sezgin (5). BEŞİKTAŞ: Kemal (8), Oral (9), Can (8), Blrkan (7), Hakan (6), Ziya (5), Nurl (6), K. Can (5), Suat (5), Burhan (5) Ahmet (6). Kolej... 18 Vefa Simtefl... 2 9 HAKEMLER: Şükrü Ontan (7), Hamit Türkmen (7). KOLEJ: Levent (7), Hüseyin (6), Mehmet (5), Can (7), Şevket (7), Orhan (5), Hakan (5), Erdal (5), Mutlu (7), Esin (6). VEFASİMTEL: Cüneyt (9), Hasan (5), Cemal (5), Rıza (9), Remzi (7), Ercan (8), Mustafa (9), Şükrü (8), Korhan (8), Ecmel (7) Sanyer Boluspor önünde diin kötü bir günündeydl. (Fotoğraf Afl ALAKUŞ) Bolu, deplasmanda güldü Sarıyer... 1 Boluspor... 2 r KAKEMLER: Coşkun Kutay (6), Metki Şaşkın C6), Muzaffer Taskm C4). spor ise bir puan Için geldiği Istanbul deplasmanında uyguladığı kontratak futbol ile iki puan birden kopardı. Savunmada Hüsamettin, orta alanda Kenan, ileride îlhan sahanın en iyileriydiler. özellikie îlhan ve Sercan'ın geliştirdiği ataklarda ağır kalan Sanyer defansmm boşluklanndaıı yararlanırasını bılselerdi kötü günündeki Cıhat'm da ha taları sonucu daha fazla gol atabilirlerdi. Dünya futbolundan açıkca ne kadar geri o'duğumuzu ortaya. koyan dunkü maçla, uluslarara sı karşılaşmalardan yengi ila dönemememizin nedenini dün bir kez daha anladık. Bdyle futbol oynadıkça, ne uzar ne de kısalırız. KARAfU/MRÜK KAZANfJl Vefa Stadında Karagümriik Ue rıda atıldı. S. Süleymanlye arasındakl karşılajnıanın tüm golleri ikinci ya(Fotoğraf: Asena ÖZKAN) SABIVER: Cihat (2) Selami (3), Muammer (3), Oğuz (4), Sedat (4) Engin (5), Oktay (6), Hakan (5) Smail (4) Çelebiç (3), Rıfkı (5) BOLtTSPOR: îlker (5) Hüsamettin (6), Serbay (5), Nurl (4), Erdem (6) Erol (6), îlhan (8), Kenan (6) Cavit (5), Selahattin (5), Sercan (7) GOLLER: Dk. 1 Erol, Dk. 35 Oktay Dk. 81 Kenan Karagümrük S. Sirkeci :3 Beylerbeyi Eyüp :3 :0 Adnan DİNÇER Sahada daha çok koşan, özel likle atakta Kenan ve Selahattin ile etkili olan Boluspor farku alabileceği maçı yine de kazanmasını bildi: 21. Istitearsız futbolunu Bolusoor önünde de tekrarlayan Sanyer, 90 dakikada etkili olmaktan uzaktı. Lacivert Beyazlı ekipte göze batan tek bir oyuncu bile yoktu. Konuk Bolu Hakemler: îlker Zümrut (7), Ahmet Keten (7), Ergün Dancı (6) Karagümrük: Yaşar (6) Serhat (6), Recep (5), Kamll (5), Ergun (6) Adnan (5), K.Erdoğan (5), Abdulkerım (6) B.Erdoğan (6j, Bülent (4), (Burhan 5), Talip (5) S.Sirkeci: Mete (5> tbrahim (5), Abdül (5), Murat (4), Ekrem (5) Ahmet (4), Adnan (5), Salim (4) B.A1İ (4), Er dinç (4), Mehmet (4), (Savaş 3) Goller: Dk. 70 Ali, DK. 72 Abdülkerim (penaltıdan), Dk. 85 Ekrem (kendi kalesine), Dk. 87 Erdoğan Hakemler: Hüseyin Su O), Ülkü Ozan (6), Kemal Yeşeren (6) Beylerbeyi: Hasan (7> Yıldız (7), Cenşız (6), Kenan (7), Bllal (6), Hamit (6), Haluk (7), Hasan (6), Atilla (6), Mehmet (7), Nannk (6) Eyüp: Talat (5) Nurettin (51, Muammer (4), Şevket (4), Abdıülah (5), ^zcan (6), AU (6) Sinan (6). Rıdvan (6), Osman (5), Cemil (5) Goller: Hamit (dk. 11) Kenan (ök. 40) Mehmet (dk. 42)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog