Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

17 KASEM 1982 AA A* Cumhuriyet 13 Fenerbahçe Teknik Direktörü Stankoviç: 'Türk Milli takımının kazanmasını istiyorum Stankoviç daha sonra şöyle devam e,tti: «Şu anda Türk Milli TaJumı kadrosunda bulunan futbolcular mevcutların en iyisidir. An cak, Avusturya Milli takımının gücü meydandadır. Avusturya' ya karşı Türk Milli Takımı ke sin olarak açık oynamaması ge rekir. Futbolcujarın sakin ve heyecansız olmalan ve tedbiri elden bırakmadan oyunu sürdürmeleri lazımdır. Ben sunu ifade edeyim ki, çok yetenekli Türk futbolcuları oyunu kollektif şekle sokarlarsa ki, bu oyun düzeni bütün dünyada böyledir başarılı sonuç almamaları için hiçblr ne den kalmaz. Başarılı bir TUrk milli takımında benim de payım olduğunu düşünerek mut lu olurum» YILDIZ FUTBOLCU YOK Stankoviç, Türk futbolu ve Türk futbolcuları hakkmdaki görüşlerini açıklarken de şunJarı söyledi: «Türkiye'de eskisi gibi bir maçm kaderini "âeğiştirecek yıl dız futbolcu yok. Bir Metin Ok tay, bir Can ve bir Lefter klasında futbolcularınız kalmamış. Kalmadığırun sebepleri bana göre, onlar kadar özel ya şantılarına dikkat etmiyorlar veya heyecanlan onlara benzemiyor, yetenekleri olmalanna rağmen.» Stankoviç, Türk basınmındün yada ender bulunan düzeyde dürüst ve doğrucu olduğunu söyledi ve Türkiye'de çalışan yabancı teknik adamların Türk spor basmından yararlanmalarıtu istcdi. Spor Serrisl Fenerbahçe Teknik Direktörü Stankoviç, «TUrk Milli Takıroının aldığı iyi bir sonuç benl nasıl sevin ce boğarsa, kötü bir sonuç da o kadar kahreder» dedi. Stankoviç, «61 yaşına bir spor adamı olarak haysiyetle yaşadığını» belirterek, «mertlik ve dürüstlük esası içersinde Türk futboluna yararh olmak ıçin geldiğini» söyledi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Branko Stankovic, Türkiye A Milli futbol takımının Viyana'da Avtısturya milli tafcimı île yapacağı Avrupa Uluslar Kupası ikinci maçında iyi bir sonuçla dbnmesini gönülden arzuladıgmı belirterek, «Bir ga libiyet neticesinde çok mutlu olacağım» dedi. Eltopu liginde haftanın görünümu ITU yîne puan vermedî Spor Servisl Geçtiğimiz hafta eltopu liginde 5 karşılaşma yapıldı. îstan bul takımlanndan Arçelik, Hacettepe'yi yenerken, îstanbul takımı î. T. Ü. ise deplasmanda Kılıçoğlu Top rakspor'u yendi. Haftanın takımı: Arçelik. Haftanın oyuncusu: Eşref (Arçelik). Haftanın hakemi: Zürrev Testı (Arçelik Hacettepe). Haftanın karmasiı Adnan (Arçelik), Karacan (Hacette pe), Aydın (Arçelik), Atilla (Çukobirlik), Selçuk (I. T. Ü). Ali (Karşıyaka). Haftanm gol kraliı Eşref 14 gol (Arçelik). ÎTÜ 5S 129 92 10 Yeni Ş. 4 4 124 73 8 Arçelik 5 4 1 126107 8 Vefa S. 5 3 2 112107 6 Çuko B. 4 3 1 99 100 6 1 1 2 96 89 3 K. Y, K.T.S. 5 1 2 122 120 4 S.KG. 4 2 99 100 4 H.TÜ.5 1 104 131 2 Kotei 5 1 120 152 2 B. Taş 5 1 109 131 2 T. Spor 5 109 131 1 Feriköyspor'un düzenlediği futbol turnuvasında Özmurat lider oldu Spor Servisi Feriköyspor Kulübü taraftndan Önder Mustafaoğlu adına düzenlenen futbol turnuvası geçen hafta çekışmeli maçlara sahne oldu. ö z murat'ın 6 puanla lider olduğu turnuvaya bu hafta da devam edilecek. Geçen hafta alı nan sonuçlar şöyle: Özmurat Reşadiye: 61, Hu zur Elmadağ: 11, 100. YU Kanarya: 42, tnci Eğitim: 21. Kocatepe Zafer: 42 Savaş înci: 10, Zafer Kob ra: 31, Kanaryalar 82 Demiryurt: 31. FutboScularımızı tanıyalım genç, amatör, ümit milli ta(Baştarafı 12. Sayfada) oynacuktan sonra 1977 yümkımlannda oynadıktan sonra da Aftana Demirspor (A) takıA miUI takımda yer aldı. 27 rruna geçti. 1978 yılında prokez milli oldu. fesyonel oldu. 4 yıldır Adana İSKENDER GÜNEN Demirspor (A) takımında or(Trabzonspor) ta alan oyuncusu olarak gö1953 Kastamonu doğumlu. rev yapan Eren Z yıldır Ulusal 1979 yıhnda Ankara Şekerspor' Takımtîa yer alıyor. dan Trabzonspor'a transfer ol ŞENÜL (Sakaryaspor) du. Lise mezunu. 1959 Ordu doğumlu, futbola BAHATTÎN GÜNEŞ Şekersporda başladı. Ardın(Trabzonspor) dan Orduspor'a profesyonel 1960 Trabzon doğumlu. Trab olarak transfer oldu Şu anzon Amatör Volspor'da oynar da Sakaryaspor'da top koştuken Trabzonspor amatör takıruyor. Önce genç sonra ünHt ulusal takımda oynadı. A Mii nuna alındı. 1980 yılında profes yonel oldu. Lise mezunu. 1! takımda ilk kez bu yıl görev ERDAL KESER (Dortmund) alıyor. 9 yaşında Almanya'ya giden MÜZAFFER BADALOGLU Erdal tahsilinl Almanya'da sfir (Zongulttakspor) 1980 doğumlu. Zonguldak Fe dürüyor. Şu anda 22 yasında ner Iisesi mezunu. Nisanlı, bulunuyor. Liselerarası basketbol maçları dün oynandı Spor Servlsl Burhan Felek Spor Salonu'nda yapılan liselerarası basketbol maçları şöyle sonuçlandı: : Pertevniyal Yeni Levent. 71 22, Saint Benoit B. A. Lisesi. 68 40, Haydarpaşa Li sesi Saint Josef: 81 41, 41 îst. E. Lisesi Bakırköy Mer kea L.: 52 30, Nişantaşı Ana dolu L. Galatasaray Lise si: 40 76, Şişli Terakki Avusturya Lisesi: 46 37. "Yetenekli Türk futbolcu cok,. (Baştarafı 12. Sayfada) slnde öğretmeolik yapıyordum. Yüksek Gazetecilik Okulu'nu bazı nedenlerle bitiremedim ve aynldım. Askerliğımi Balıkesir Ordu Donatım'da spor subayı olarak yaptım daha sonra Avusturya'ya glttim. Bu akşavn TÜRKİYE AVUSTURYA ulusal maçı var. Bu maça llişkin görüşleriniz ne? Bu maçtan önco Avusturya Futbol Federasyonu her iki ülkenin ulusal takımlarına dostluk kupası adı altında iki kupa verecek. Televizyonun da naklen yayınlayacağı bu törende ulusal takımımıza kuDayı ben vereceğim. Bunun için de gurur duyuyorum. Aslmda konumuz futbol değil ama izin varirseniz bir şey söylemek istiyorum. Avusturya'daki spor sohbetlerinde, kurslarda ve seminerlerde pek çok antrenörün görüşü şu yönde: «Türkiye'de çok yetenekli futbolcular var. Fakat onları değerlendirebtlecek kişiler yok». Ben de bu görüşe katıhyorum. Bir örnek vermek istiyorum. Kalkıyorsunuz Avrupa'd*> çok başarılı maçlar çıkaraa Erhan'ı getıriyorsunuz sonra da bu adamı yedek kulübesınde bekçi yapıyorsunuz. Bir yenilgi sonucn bütün suçu Avrupa'dan getirttiğiniz futbolculara yükluyorsunuz. îşte spor psikolojlsi burada ortaya çıkıyor. Yüksel Erüe/un görüşü Istanbul'da yapılacak olan bütün yanşlar KUM pistte. Akşamdan beri yağan yagmur pısti sulu, çamurlu ve kaygan bir hale getirdi. Dünkü Idmanlarda fokey Refik. BANU tsimli atıan düştü ve cankurtaranla hastaneye götürüldü. TIYO: Sulu pistteki son idmanlarda MERNUŞHAN TANDOGAN DOSTUM BAUIT ve SERHANBEY İyi gözüktüier. 1. KOSU. Atmaca süratlldir ve bu süratfyle yanşı bitirebilir. Rakibi sonradan yetişmeye çalışacak oian MUSTAFA'dır. 2. KOŞUı Kumda iyi koşacak olan ve bu sabahkl idmanlarda çok iyi gözüken MERNUŞHAN banko vazılabilir. Rakibi de tecrübeü bir tay olan MENZN,ET'tir. 3. KOŞUı Bu y a n ş hem B, grubu hem de kum y a n şı olması sebebiyle 6'lı ganyan oynayacaklara 6 atı da yazmalannı tavsiye ederiz. 4. KOŞUı ÇINARALTI adlı tay son yanşındaki güzel sü rati ve 2'incillği ile dikkati çekti. 1 start numarasını çe ken bu tay, jokeyi HalO'in de iyi idaresiyle kazanabilir. Yeni koşan EKBER ve TANDOGAN isimli taylar güzel eşkülleri ve orijinleri ile sürpriz yapabilirler. 5. KOŞUı 64 Kg. ile fevkalade bir y a n ş çıkaran ve geçen haftaki koşuyu kaza nan FRADIAVOLO yine favori durumdadır. Çamurlu ve sulu pisti de sever. Hafif kilolulardan ACISULU istikbal vaadeder. Apzonti I. Çak ın altında rakiptir. 6. KOŞU. Mesafe aleyhlne olmasına rağmen büyük kondisyonuyla BALJİT. 6'h ganyanm bankosudur. PERtKIZI startdan iyi çıkarsa ra kip olur ve süpriz yapabilir. 7. KOŞUs Altıh ganyanm bu son ayağına; yanşın han dikap, havanm yağışlı, pistin sulu ve çamurlu olması dolayısıyla çok at yazmalannı tavsiye ederiz. 1 Koşu: F: Atmaca, P: Mustafa 2. Koşu: F: Mernuşhan, P: Menzilet 3. Koşu: F: Seymen 1, P: Aşır. S: Kader 1 4. Koşu: F: Çınaraltı, P: Varlık 1. S: Ekber 5. Koşu: F: Fradıavolo, P: Ma fioso. S: Dostum 6. Koşu: F: Baljit. P: Dadah, S: Perikızı 7. Koşu: F: Mafya, P: Erdim Serhanbey. S: Deltgönül. TAHMİN GAIMVAN Bugün yapılacak atyanşlan konusunda at saantrenörler, jokeyler va yarış bültenlerinın goruşleri gözönünde bulundurularak, aşağıdaki çizelge hazırlanmıştır. PLASE: FAVORl ı 1. KOŞU: % 6 0 Atmaca %so Mustafa % 2 5 Atmaca % 4 0 Mustafa % 25 Hümoresk % 4 0 As Tudor 2. Koşuı % 6 0 Menzilet ,%20 Hergah % 4 0 Mernushan % 2 0 Mernushas % 2 0 Menzilet % 0 0 Neame 3. Koşuı % 8 0 Seymen 1 % 2 0 Buhara 2 % 4 0 Aşır % 6 0 Varhk X 4. Koşu: % 4 0 Ekber % 4 0 Çınaraltı % 4 0 Çınaraltı % 2 0 Varlık 1 5. Koşut % 2 0 Gah % 8 0 Fradiavolo, % 4 0 Gah % 2 0 Acısulu % 2 0 Kaniie % 2 0 Fradiavolo % 2 0 Mafioso ,%20 Perikızı 6. Koşuı % P Baljit % 2 0 Perikızı % 8 0 Uçakkaçö % 2 0 Delikanlım % 4 0 Deligönül 7. Koşut % 4 0 Serhanbey % 4 0 Serhanbey % 40 Mafya % 2 0 Erdim % 2 0 ö. Panosu hipleri. lerin durgunluğundan yakınırken, hemen ardmdan da işlerin uzun süreden beri durgun oldugunun altını çiziyor, diğer bir bölüm ise normal KÜnlerin dışında bir hareketülik ya da durgunluk olmadığuu söylüyor du. Çarşı Içinde göruştUğumüz müşteri kitlesi içinde en belirgin grup, Merkez Bankası'nın karanndan kısa bir süre önce altm almış olanlardı. «Piyaaa araştırmasına» çıkmıs görünen bir grup ne alıcı, ne de satıcıydı, yalnızca kısa bir süre önce aldıkları altının şimdi Merkez Bankası'nın açıkladığı düzeye dUşmüş olup olma dığının, yani kendilerinin zarar lı çıkıp çıkmadıklarım araştırı yorlardı. Bu arada dikkati çeken bir diğer müşteri grubu ise «acaba Merkez Bankası'nın (Baştarafı 1. Sayfada) daki hızlanma'arı önlemek açıkladığı fiyatlarla satı? yapıyumcuların baskısını görmeK (2) Türk lirasının dolar kar lır mı» düşüncesiyle Kapalıçar mümkün. çünkü, sağladığışısındaki değer kaybıru bir şı'ya gelmişler ve normal piya mız bilgilere göre, altın öyade bu yoldan azaltmaya çalış sadan daha ucuza altm almatmın &çıkianmasına ilişkin İlk mak. yı ummuzlardı. Ancak kendilehaaırhklarda sadece 24 ayar (3) Merkez Bankasırun borç rine sunulan fiyatlar normal pi külçe altının değil, Cumhurialabilirliğinı artırmak yasa fiyatlanydı. yet ve Beşat altınlarmın da Son aylarda özellikle geçinBu ilci grubun dışındakiler gunlük fıyatlanmn açıklanma me endekslennde fiyat artış hı ya hastası oldugu veyaevarsa sı ilkesi yer slmıştı, Ne var zında yeniden yükselmeler gö ki, kuyumcular Maliye Bakan rülüyor. Ekim ayı geçinme en alacağı için paraya ihtiyacı olığı ile Merkez Bankası'na bas deksleri yüzde 3, yüzde 3,5 ra lan ve ellerindeki küçük miktarlardaki altmı bu amaçla boz kı yapınca, karar son anaa kamlarını gösteriyor. Bu çok duranlar, ya da oglunu, kızmı değişti ve sadece 24 ayar külyüksek fiyat artışlan demekçe altmla sınırlı kaldı. Gerç;, tir. Sonbahar aylarında görü evlendiren veya çocugutorunu doğan ve bu nedenle Eelenek34 ayar külçe altının fiyatınm len geleneksel fiyat artış hızı açıklanması diğer altm türlerikendisini bu yıl da göstermiş lere göre «altın» takması gere nin fiyatlannı da etkileyebilir. tir. Ayrıca buna banker ala kenlerdi. Ancak, bir malın fiyatınm dog caklılarırun elde etmeye baş Borsayı yakmdan izleyen ve rudan saptanmış olması başladığı paralar da eklenince, pi fiyatlardaki inişçıkısları önceka, aralanndaki ilişldden dcyasada talep artmıştır. Piyaden sezerek hüyük miktarlarda layı etkilenmesi yine de baş sadaki para özellikle altına altın alan ya da satan speküka. tşte, kuyumcular şimdi bu kaymaktadır. Altmın fiyatını latörlerin öncekl gün ve dünU aradaki farktan yararlanabilenı frenleyerek genel fiyat yük nasıl geçirdikleri İ&3 bilinmiceklerdır. selişleri durdurulmak istenyordu. Zaten bu tür spekülaKARARIN NEDENI mektedir. törlere Çarşı'nın ortasmda rast Karann nedenine gelince: İçerdekl fiyat artışı Türk lamak genellikle mümkün deResmi bıidiriye bakarsanız, lirasının dolar karşısındaki de ğildi. «Türkiye'deki bazı kamu kuğerint olumsuz etkilemektedir PROF. FERÎDrN ruluşlan ile uluslararası ben Altının dünyadaki ile Türkiye' ERGÎN'IN GÖRÜŞÜ zer kuruluşlar arasındakî hedeki fiyatı arasmda farkm îstanbul Ümiversltesi lküsat saplaşraalarda ve Merkez Ban TUrkiye aleybine yüksek oluFakültesi öğretim üyesi Prof. kasının devrl zorunlu altın şu, Türk llrasmı olumsuz et Ferldun Ergin ise son kararı, ların satın alınmasuıda kullalemekte ve liranın değer kay «Türkiye'ıiîki altm rezervlerinılmak üzere» altm fiyatınm bı hızlsmmaktadır. Altm ünin değerlendirilmesi yolunda hergün açıklanması zorunlıı yatma bir anlamda «narh koy bir adım» olarak niteleyerek hale gelrrjştir. Aynca altın mak», liradaki değer aşınnv; şunları söyledi: fiyatınm günlük açıklanması sını ön!emek ya da sşınmayı «Bakanlar Kurulu'nun kara«dışa açılma politlkalarınin» azaltmak anlamına gelmekrı. son zamanlarda bazı yaban bir parçası sayılıyor. tedir. cı ülkeierde rastlanan örnekleOlayîara ve son ekonomık Son olarak, Merkez Banrin bir benzeridir. Dünya bangöstergelere baktığımızda, bu kası'nın altm rezervlerini yük kacüığı, bir malî gerginlîk döaçıklama pek yeterlî görünmü seltmek amacı güdülmektedir. nemindedir. Uluslararası para yor. PTT ve Devlet Demir Yol Altm fiyatınm belirlenmesi so piyasasmda çalışan krpdi kuJarı aynı işi gören uluslararanucunda. halkm elindeki alrumları, borçlu ülkelerden ala sı kuruluşlarla hergün «hizt:nların bir bölümünün Meıcaklarını ertelemek zorunlumetficret» ahşverişinde bulu kez Bankasma akacağı umul ğuyla karşılaşmaktadırlar. Mer nuyor. Birbirlerl İle karşılıkmaktadır. Böylece Merkez kez Bankaiarımn uluslararası lı sürskli hesap takası yapıBankası'nın altm rezervi artapara piyasasmda bankalara lıyor. Bu takasta son aylarda cak, rezerv artınca da «ulussağlayahilccekleri destek, arortaya yeni bir durum mu çık lararası piyasadan borç alatık gündeme girmiş bulunmak tı?.. Sağlanan bügilere göre, bilirlik oram, şansı» artmış otadır. Basa ülkeler, Merkez PTT ve DDY, örneğin Franlacaktır. Bankalannm altın rezervlerint sa'nm benzer posta ve demir Özetlersek, altm fiyatınm serbest piyasa fiyatlarına göre yolları kuruluşlarıyla yaptığı hergün açıklanması ile dolay değerlendirmektedirler. Avruişlern sonrasmda, yabancı ku lı yoldan da olsa hem fiyat pa Para Slstemlnde, son altı ruluşlar altmın hâlâ 42 dolar artış hızı, hem de Türk Hraaylık fiyat ortalaması, altın da tutulmasmdan dolayı zarnr sı değerindeki hızlı aşmma transferine esas tutulmaktaettiklerini öne surüyorlar. Alkabul edilmiş olunmaktadır.. dır. Altın fiyatlarımn TUrkiye tımn bir onsu 42 dolar olunAltmla ilgili alınan karar Cumhuriyet Merkez Bankası' ca, altının dolara. doların da herhalde bu kadarla kalmaya nca dünya serbest plyasa fifranka göre değeri bu ölçüye cak. Bu alanda ek kararlara gı yatları paralelinde değerlendigörs hesaplanıyor ve bu hesap dilmesi de sanırız, sürprus ya rlbnesi, altın rezorrlerinin setan da yabsncı kuruluşlar zaratmayEscak. ' W > A SSÎÖ ferber hale getirilmesine doğrarlı çıkıyorlar. îşte yabancı ru bir bazırlık önlemidir. kuruluşlarm zararmı gidermek için böyle bir karara giİstatistiklere bakalım. 1981 (Baştarafı 1. sayfada) cüldiği öne sürülüyor. Hîç ıAralık ayında, Merkez Bankası nandına değıl. Çünkü, TUrner Akyol. siyasi partiler ya nm aktifinde 24 ayar 3.768 mil kiye'nin ulaştırma kurumlajon ons altın buluıunaktaydı. 6a tasarısı üzerindeki çahşrıyla yabancı ulaştırma kuBu altmın bilançoda görünen malar hakkmda bilgi verirrumlan belki yüzyıldır aynı aresmi değeri 159 milyon dolarken. delege ile ön seçim yolışverişi yapıyorlar. Peld, yıldan ibarettl. Oysa, Merkez luyla aday tespiti sisteminın lardır bu böyleyken ve yabanBankasının 42 dolardan besap terkedilmesi yolunda ciddi cı kuruluşlar yıllardır zarar ladığı «ounce» fiyatı, Londra bir egillm bulundugunu bil ederken neden bu karar şimve Zürüı borsalarmda 400 dodi alındı?.. îşte, açıklamada idirdi. Prof. Akyol bir soru ların üstündedir. 3.768 milyon nandırıcı olmayan nokta bu. «ounce» altınuı serbest piyasaüze.ine, eski siyasiler için, S AYRI YANIT da satışından elde edllebilecek Anayasa'nm getirdiği smırla O zaman neden böyle bir ka hasılat, yaklaşık 1.5 milyar do ma dışında yeni bir sınırlarara gidildi?.. Buna 3 ayn ya lardır. Serbest piyasa fiyatlama düşünmediklerlni söylenıt verilebillr: rıyla yapılacak ihracat, Türkidi. (1) tçerdeki fiyat artışmye'nin dtş ödeme açıklarını aSEÇİM YASASI zunsanmayacak ülçüde karşuaAnayasa Komisyonu'nun, maya hiznıet edebilir. Anayasa'nm çizdigi sınırlar Ancak TRT'nin bu raünase(Baştarafı 1. sayfada) irinde siyasi partiler yasasıbetle verdiği bir taaberi yadırözel dikkat gösterilmesl ko nın uygulamasmda ortaya gadığımı saklamayacağım. 15 nusunda tam bir anlaşraa çıkmış olan önemli sorun kasım tarihli haber büJtenleya vardıklannı, bu açıdan lan inceleyip. uygun Çö rinde, Merkez Bankası'nın iç Türk hükümetlnin demok zümlere bağlamakiçin ça piyasadan külçe altm toplaedilraslye dönüş çabalarını des lışmalarına başladığmı açık mak ihtimali söz konusu altın miştir. Dışarıya satüacak tekleyeceklerini söylediler. layan, Prof. Akyol, söyle de ların rezervlerde bırakacağı Leonld Brejnev'ln ölü vam etti: boşluğu iç piyasadan yapılacak ahmlarU doldurmak mümkün münden sonra Sovyetler «Kısa sfire Içlnde demokBlrllğl İle llişklleri geliştlr rasiye geçiş sürecinJ hızlan olabüeceğinl düşünraek kadar meyl amaçladıklarını söy dırmak bu yasaya göre ku güven sarsıcı bir hata olamaz. İç piyasada, altın fiyatları leyen İki lider, lttlfaka yö rulacak siyasl partilerin çanellk her türlü tehdlde kar hşmalanna yeterli zaman dünya ortalanıasımn Üstündeşı NATO'yu güçlendlrmeye arahgı bırakmak için komis dir. Londra piyasasıyla arafark, geçen bafta kararlı olduklarını vurgula yonumuz kısa sürede çalış mızdaki66 dolardı. Merkez ons başına Ban dılar. Reagan ve Kohl, maları bitirraek karannda kası halkm altınını dünya piNATO'nun konvanslyonel dır. Bundan sonra da parti yasası fiyatlanyla almak isterve nükleer sllahlarmı güç ler yasası çercevesinde se se, arzusuyla satacak kimse lendlrmek İçin çaba göste çim yasası hazırlanmaya bulabileceği şüphelidir. Zorla altm toplamak teşebbüsü, dereceklerlni belirterek, F. Al çahşılacaktır.» mokrasilerde başarılı sonuç manya'ya önümüzdeki yılYASAKLAMALAR vermemektedir. Merkez Banka dan itibaren orta menzillt Gazetecilerin sorularını füzelerln yerleştirileceglni da yamtlayan Prof. Akyol, sınm çapraz fiyat farkı zarannı üstlenmesi de çıkar yol dedoğruladılar. «Anayasal vasaklamalar dığlldir. Çünkü altm piyasasmda Washlngton'da blraraya şında yeni yasaklar getirile fiyat elâstikliği yüksektir. Dagelen Uderler yayınladıklan cek mi? Eski siyasi partile ha ilk mllyarlar piyasaya clökii ortak bildirlde, ülkelerl ara rin teşkilat vöneticilerinin lürken, altın fiyatları büyük smda iyt ilişkileri sürdüre üçte birinden fazlası yeni hızla tırmanışa geçebfllr. îç pi. müdahale ederken son ceklerlnl de belirttller. Be kurulacak partilerde görev yasaya ihtiyatlı davrantlmasını derece yaz Saray'da İki saat süren ulabiJecek mi?» soruEuna şu şahsen temennl etmekteyim.» görüşme sonrasmda F. Al karşılığı verdi: manya Başbakanı Kohl. «Anayasa'daki yasaklamaABD'nln Avrupah mütteftk lnr üst norm yasaklarıdır. leri İle arasmdakl gerglnli İlke olarak Anayasa'nm ver (Baştarafı 14. sayfada) ğe yol açan Slbirya Boru diği özgürlüğü düzenleyen ABD YARDIMI AZALDI Hattı projesl yaptırımları sınırlamalar olacaktır. KoBugüne dek sağlanan askeri nın kalkmasından memnun mılmuş özgtirlüğün kullanıl yardımlara ilişkin bilgıler veren, bakan 1983 yılında ABD'olduğunu kaydettt. masım mümkün kılacak düden 465 milyon dolar kredi sağ zonlcmeler olacaktır. Ayrı Kohl ayrıca, Reagan İle lanacağı programlanmışken, yeni Sovyet llderl Andropov bir sınırlamayı düşünmüyo yardım kanunü ABD kongresin ruz. Böyle detaylı bir düzen arasında en kısa bir sürede sonuçlânamadığı için 1982 de doruk toplantısı yapıl leme yapılabilecğini zannet yılı yardım miktarmm devam miyorum.» ettirileceğini, bu miktarm şim ması çağrısında bulundu. dilik 400 milyon dolarda kalmış olduğunu anlattı. Askeri ihtlyaçlanmızm memle ket içinden ve askeri amaçlı va kıflardan sağlanmaya çalışıldığmı belirten Bayülken, yurtdışmdaki işçilerimizden dövizle askerlik yapanlardan alınan IPEK'imiz merhaba dedi yaşama. miktarm bu yıl sonuna öak 200 milyon doUra ulaştığını bil dırdl. 15.11.1982 cevherciler Dernegi Başkam Muharrem özuslu'nun konuya lüşkin görüşleri ise. «öyle: «Kararı çok olumlu karşıladık. Bu karann kuyumcu esnafı ve çalışan işçiyle bir alâkası yok. Sanınm, ilerisi için da> ha iyi seyler düşünülüvor. Yanl 1lerde bir altın plyasası oluş ması yönünde bir adım olarak sayabiliriz bunu. Belld bugün dünya fiyatlarından biraz yüksek olan plyasa, zaman Içinde Merkez Bankası'nın açıkladığı rakamlara oturur. o seviyeye düser. » Kapalıçarşı'da dünkü ahşve riş ve müşteri trafigi olağan bir günden farkh değildi. Kuyumcu esnafının bir bölümü iş (Baştarafı 1. sayfada) bulunup da bunu yasal yollardan yurda geürmek isteyenler için altının onsu 42 dolar 60 sentten hesap edüiyordu. Oysa biliyorsnnuz altının dünya piyasa fiyatı ons basına 400 doların üstündedir, Bu durumda altın ülkcmize ya Kinnlyor, ya da yasa dışı yollardan giriyordu. Bu nedenle karar olumludur. Ayrıca altınuı nakllye ve sigortasında da 43 dolar flzerinde Işlem yapılıyordu. Ştmdi Merkez Bankası'nın belirledlği fiyattan yapılacak. Yanl karar biri değiJ, PTT ve Devlet Demir YoUan'nı UeUendiriyor.» İstanbul Kuyumcular ve MU Sarraflar altın kararından Devlet Eliyle.. Fakülteslnde, ay sonunu güç geçirdikleri günleri anımsayıp, acı acı gülecekler. Oysa bu insanlar, Tıp Fakültesinde «tam gün» çalışarak, hastalara hlzmet etmek ve uzmanlık alanAmda topluma yararlı çalışmalar yapmak istiyoriardı. Bu amaçlan, devlet eliyle engellenmiş oluyor. Yine bu insanlara, para kazanma yolları devlet eliyle açılmış bulunuyor!. Bundan zararlı çıkan klmdir?. Hlç sormayın, devlettlr, kamudur: toplumdur. Kazanç, eğer parasal olanak ise, bundan kazançh çıkacak olanlar, hiç şüpheniz olmasm, görevlerlne son verilenlerdlr. Hep böyle oldu, böyle oluyor. Örneğin TRT'de mimlenip atılanlar, bir süre sonra reklam şirketlerlnde iş bulup, TRT kurumundan aldıkları ayhğın üçbeş katı para kazanıyorlar. Daha başarıhları ve şanslılan İse kendi adlarma şirket kurup iyice zenginleşiyorlar. Diyelim ki, SBF'de bîr öğretim üyesinl attılar. îki yabancı dll büen ögretim üyesi özel dersler verse yine de Fakülteden aldığı aylığm fazlasını kazanır. Sonra bir şirkette İş bulur. Pasaport verirlerse, yurtdıçına gider, bir yabancı üniversitede ders verlr. Bu da olmuyorsa tlcaret yapar. Borç harç biraz para bulur. dışalım, dışsatım işlerlyle uğraşır. Bu işlerden milyonlar vuranlardan daha az zekl değiller ya, elbette elattıkiarı bir Îşte başarılı olurlar. Sıkmtı çekmezler ml? Çekerler, ama bir süre çekerler. Nasıl olsa, bir süre sonra yasamlarım sağlayacak yollar açılır. «Kavanoz dipll dllnya» onlara da güler. Çevremlze şöyle bir bakıyoruz, kamu keslmtae alınmayan hukukçu, avukat olmuş para kazanıyor; devlet hastanelerlnden uzaklaştırılmış heklm, ayda beşyüz bln liraya para demiyor: devlet bürokraslsinde sakıncalı görülen iktisatçı, holdlnglerde parsnm bellni büküyor. Peki kim zararlı çıkıyor bütün bunlardan?. Devlet, devletin kendisi.. Devlet bürokrasisi, en zekl, en kültürlü, en yetenekli uzmanlannı işte böyle sudan nedenlerle kamu kesiminden uzaklaştınyor. Gerekçe mi? Gerekçe yok.. İki satır yazı o kadar.. Hanl soruşturma, hani mahkeme kararı?. Aramaym bunlan hiç.. îki satırlık yazı yeter!. Aslım sorarsanız, son yıllarda kamu kesiminden özel keslme çok sayıda transferler olmuştur. Büyük banker kuruluşlan, holdingler ve çokuluslu şirket temsilciliklerl. Maliye Bakanlığı'nm en gözde elemanlarmı özel sektör bordrolarına çekmişlerdlr. Bu gönüllü transferlere bir de bu kıyımlar eklenince, devlet bürokrasisindeki çoraklık iyice artmıştır. Yetişmiş lnsan gücü gerekslnmesl IMF kredilerine benzemez, bu İnsanlar kolay kolay yetişmezler, «ha» diyince de gelmezler... Özel sektör özel sektör değil efendim, o moda deyişle «hür teşebbüs» hiç böyle yapıyor mu?. öğrencilik yıllarmdakl en hızlı Markslstler. şimdi, anhşanlı holdinglerdedir! «Httr teşebbüs» piyasa ekonomisine lnanmıs: yeteneğtnl kanıtlamış yetişmiş insan gücünü kaptırır mı devlet kesimine yanl «esir sektör»e kaptırır mı hlç?. Bu ytizden mldlr, nedendir, bilmiyoruz ama öğrencllik yıllarmdakl hızlı Marksistlerin bir kısmı özel sektör koltuklarında hem eski arkadaşlarına hem de «mali oügarşlye» neşeli gülucükler ve anlamlı bakışlarla nanikler yapıp dil çıkartmaktadırlar. Hür teşebbüstekl Mafksist yoğunlaşmaya yolaçan yine devletin bu polltlkasıdır. Hür teşebbüs. bu siyasetten çok ama çok hoşnuttur. Nasıl hoşnut olmasın ki, en yetenekli elemanları, bu alyaset nedenlyle devlet bürokrasislnden çekip, kendl hizmetine koşmaktadır. Ve öğrencillk yıllarmdakl solculuk, Marksistlik. hür teşebbüs patronlarım hiç ilgilendirmemektedlr. «Delikanlı sosyallzml» bir çeşit gençlik aşkıdır, unutulur. gider diye düşünmektedirler. Ama devlet bürokrasisinde öyle ml? Gençliğinde bir mitingde pankart mı taşıdı? Tamam. Fikir kulüplerlne üye mi oldu? Bittl. Vur bellne kazmayı, bakma gözünün yaşma! At gitsin! Yolla gitsinler hür teşebbüse... Hür teşebbüsümüz, özel sektörümüz bu işlerden çok kazançlı çıkıyor: Devlet yetiştirlyor; bunlar çalıştırıyor. Emme basma tulumba ne güzel işllyor? (Baştarafı 1. Sayfada) ACIKLAMA BASKA Siyasi Türkiye'nin Kastelli, dolandırıcılar (Baştarafı 1. sayfada) lUmden almarak B blokta bulu nan ve «Dolandıncılar koğuşu» olarak adlandırılan 160 kişilik koğuşa nakledildi. Banker Kas telli'nin önceki gün tolp krizı sonucunda ölen ağabeyısi Ali Rıza Özden bugün toprağa veriliyor. Edinilen bügiye göre, «Can güvcnllği» gerekçasiyle Tunus'dan Turkıye'ye geldiğinden bu yana «Füze koğuşu» olarak adlandırılan bölümde t«k kışilik bir odada kalan Cevher Özden, «Can güvenliğini ortadan kaldıracak herhangi bir neden bulunmadığı» gerekçssiyle B blok ta bulunan 160 kışilik koğuşa alındı. Cevher özden'in dün ahndıgı bu koğuşta aralarmda karşılıksız çek vermekten hüküm giyen dıger tutuklu ve hü. kümlülerin de bulunduğu ve bu koğuşun sağmalcılardaki la kabınm «Dolandıneılar koğuşu» oldugu belırtildi. Cevher Özden'in «Dolandın Haluk cılar koğuşu»na naklddilmesi üzerine eşi Mukadder özden dün öğleden sonra sağmalcılar Cezaevi Müduriüğü'ne başvura rak, kocasmın daha önce kalmakta oldugu «Füze koğuşu» na nakledilmesi talebinde bulundu. Cezaevi Müdürlüğür^e bir ditekçe ile başvuran Mukadder Özden'in, dilekçesinde, «eşinin can güvenliğini ortadan kaldıracak unsurlann lıenüz yok olmadığını bu nedenle de can güvenllği açısındaıı daha uygun olan «Füze koğuşu. na» naklinl» istediği öğreıiildi. Cwher Özden'in önoîkı gün kü duruşması sırasında heyecanlanan ve Sirkeci'deki işyerıne donerken geçirdiği bir kalp krizi sonucunda hastaneye kaldırılırken blen ağabeyisi Ali Rjza Özden'in osnazesi bu gün kaldmlıyor. Ali Bıza Özden'in csnazesi, Paşabahçe İskele Camiı'nde kılınacak öğla namazmdan sonra aile kabrıne defnedilecek. Andropov, ABD ve Huang Hua'yı kabul ederelt bir süra görüştü. Görüşme fcı» nusunda bir açıklama yapılms dı. GROMİKO HUA GORCŞMESİ Sovyetler Birhği Dışişleri Ba kanı Andrcî Gromiko dün Huang Hua ile görüştü, Sovyet Resmi TASS ajansı, îki bakanm Çm ve Sovyetler Birli ği arasmda siyasal diyaloğun sürmesi konusunda anlaşmaya vardıklannı bildirdi, TASS Sov yet yönetıminın Çm ile ılişkilerinin normalleşmesi konusuna büyük önem verdiğıni ve iyi kom.şuluk ilişkilerini sürdli receğini duyurdu. Aiansa göre Hua ilişkilerin normalleşmasi için ortak çaba harcanacağı umudunu taşıdığını belirtti. BBC Hua'nm ziyaretlerinin Sovyetlerin üç yü önce Afganistan'ı işgalinden bu yana yüksek düzeyde yapılan ilk görüşmeler olduğunu bildirdi. Şükran Esen Arif Esen Zayulken'den sonra söz alan üyeler Turkiye'nin NATO sorumluluk alanı dısmda yükümlülükler altma girmemesi gerektiğini söylediler. Yapılan görüsmelerösn sonra Milli Savunma Bakanlığı bütçesi kabul edildi. (Baştarafı 1. sayfada) ti Andropov ayrıca önce ko münıst olmayan ülke liderle. ri ile bula^arak, Brejnev dönemi geleneğinden bir başka agıdan da ayrılmış oldu. Andropov'un önceki gün ılk olarak ABD Başkar. Yardımcı sı Geroge Bush'u kabul etmesi ıkı süper giıcün Leonıd Brej nev'ın 1979 da Başkan Jimy Carter'le SALT 2 anlaşıi:a sını imzaîamak için buluşma •jindan bu yana yüksek düzey de vaptıkları ilk toplantı olduAndropov'un dikkati çeken ikinci görüşmesi de, Çin Dış işleri Bakanı Huang Hua ile buluşması oldu. Önceki güî Kremlin'de verilen kabulde Andrapov türa yabancı Ulke temsilcileri ile el sıkıştı. En uzun görüşmeyi ise Çin Dışis leri Bakanı Huang Hua ile yap tı. AP ajansı Anöropov'un Hua ug Hua ile 4 dskika konuştuğıı nu bildirdi. Andropov dün de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog