Bugünden 1930'a 5,378,503 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Cumhuriyet 10 6 EKİM 1982 Basketbolumuz da futbolurnuz gibi... Macarları sevindirdi tîk denense olmuyordu. Ssyircınin bağırıp çağırması boşuBEŞİKTAŞ 61 naydı, pota altında kazanuan toplar akıl almayacak derecede MAFC 74 harcanıyor, pas hataları birbırıni kovalıyor, dış şuüarda poSALON: Spor ve Sergi Sarayı. taya isabet ettırenüyorlardı bı HAKEMLER: Augur (6) (Ko le. Böyle olunca da Türluye'ye manya), Danko (6) (Yugoslav gelirken kazanrna besaplanm ya). dahi akıllarından geçırmeyen Bc^İKTAŞ: Toma (2) 1, Bell Macar takımı sayı üstüne sayı (4) 10, Ahmet (2) 2, Hurşit atıyordu. Oysa atılan her sayı (3) 8, Erman (3) 6, Abdullah Beşiktaş'lı oyunculann hata(2) 0, Ömer (3) 12. Bencemal larından kaynaklanıyordu. îlk 7 dakıka ıçersüıde hata üstüne (5) 22, Vedat (2) 0. MJV.F.C: Kokay (5) 5, Moss hata yapan Ömer'ı oyun dışına (7) 20, Ustielyi (6) 4, Likar almamakla direnen çalışturıcı (6) 4, Kovacs (6) 2, Somogyi Fehmı Sadıkoğlu sanırız en bü yük hataya yapıyordu. Ennan' (7) 24, Sipekl (6) 4. ÎLK YARI: 2938 (MAPC le da buyük bir form düşüklüğü gozlenıyor, Maç boyunca attığı hlne) 5 FAULLE ÇIKAN: Kokay üç baskette bunun kanıtı. Ma çın lo dakikalık bolümü ta(MAFC) mamlandığında SiyahBeyazlı Hilmi TÜRKAY takımda Bencemal'in dışında sayı atan oyuncu yoktu. AbdulAvrupa Kupa Galipleri Ku lah'ın artık jübıte yapmaktan p^ı ilk tur ilk maçında Beşik başka çaresi yok. İlk yan 3829 taş kendi saha ve seyırcisi ö konuk takunın lehıne kapandı. Ikıneı yarıda ise değışen bir nünde Macarıstan şampıyonu şey yoktu. Tribünden yükselen MAFC'ye 7461 yenildi. Maç öncesinde Beşiktaş takı alkışlar Macar takımı içindi. mı çalıştıncısı Fehmi Sadıkoğ Moss ve Somogyi sayı üstüne lu karşüaşınayı en az 15 sayı sayı atıyorlardı. son beş dakıbir farkla kazanacaklannı be kaya girüdiğinde salon iyiden lirtiyordu. Ama sahadaki Be iyiye boşalmaya başlamıstı. 40 şiktaşiı oyunculann ne 15 sa dakikanın bitiminde skor board, MAFC'nin 74, Beşiktaş'ın yı £ark atacak ne de koşacak bir hallerı vardı. Ne tür tak 61 olduğunu gösteriyordu. Besiktas « • B. Metİn'e 2 5 0 bin lira ceza veriidi I Abdülkadir YÜCELMAN ig başlayalı daha ikl ay olmadı, kulüpler antrenörleri kapı Önüne koymaya başladüar bile. Futbol Federasyonu henüz kulüplerle antrenörlerin yaptıkları sözleşmelerin kendi lerine ulaşmadığından şıkayet etsin, kulüpler kendi bildiklerini okumaya devam ediyorlar. Türkiye'de sporu devlet, futbolu da futbol federasyo nu yönetir derlerse de göriı nen öyle değü. Kulüpler mılyonlar harcıyorlar, kongrelerinde bırbirlerinin kirli çamaşırlarını ortaya db'küyorlar, gazeteler kulüplerdeki dönen dolapları, teker teker ortaya seriyorlar da futbolu yöneten federasyonun, federasyonun da üs tundekilerin sesi soluğu çık mıyor, olacak şey değil. Bir demecjnde Futbol Paderasyonu Başkanı Sayın Yılmaz Tokatlı şbyle demiş tı. « Antrenörierimîz futbolumuznn bekçileridlr. Biz antrenörlerimize sahip çı Spor Servisi Galatasaray Yönetim Kurulu dün akşam yaptığı toplantısında, Finlandiya'da oynanan Kuusys maçına sağbek çıkmadığı için Süıner tarafrndan kadro dışı bırakılan B.Metın'e 250 bin lira para cezası verUmesini kararlaştırdı. Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Ersan Feray, Yönetim Kunılu1nun üç buçuk saat süren toplantısından sonra yantığı açıklamada, konuyla üeiü o.arak şunları söytedi: «SUrekli takıma problem olan Büyük Metin'e Galatasaray kulübü, bir futbolcuya gös terebileceği en büyük toleransı bugüne kadar göstermiştir. Ne var ki, hatalarmda ısrar eden Büyük Metin için artık affetme sözkonusu değildir. Futbolumuzda YOZ düzen... karsak futbolumuza da sahip çıkmış olacağız.» Ama dediği başlıa yaptığı başka Başkanın. Nerde antrenör kıyımını önleyecek bır önlem. Nerde kulüplen bu başıboş davranışlanna dur dıyecek bir babayığıt?. Ner de yönetmelikler, nerde fut bolumuzun alt yapısı, üst çatısı gibi büyük laf edenler. Nerde asgari ücretin bile altmda sözleşmeler ve nerde milyonları alıp yuz bınlere imza atıp federasyona gönderilen sözüm ona sözleşmeleri araştıracak larından söz edenler? Nerde Beden Terbiyesinin müfettişleri, nerde kongreleri adım adım izleyeceğiz diyen yetkililer?. Nerde gücünü kuvvetml gösterecek devlet? Kulüp istediği gibi hareket edecek, ıstedığini aüp istediğini satacak, futbolculan bır mal, antrenörleri bir dalkavuk gibi görecek ve bu düzen içinde Türkıyede futbol kalkmacak ve Türkiye'de futbolu yönettiğini sananlar da koltuklaıtnda gökyüzündeki yıldızlan seyredip hayal alemınde yaşayacak. îşte futbolumuz yoz düzen dediğimız bu dengesizliğin içinde de kımse farkında değıl. Şu kısa sürede kapıdışan edilen federasyonumuzun Başkanı Yılmaz Paşa' nın, futbolumuzun bekçileri dediği antrenorlenmizden kaçıran durumu ile ilgilenüdi. Kendıleri ne ve de kulüplere bu kapı dışarı edilişin nedeni sorul du ma? Kımlerın haklı kim lerin haksız olduğu araştırıldı mı? Ya antrenörlerin ellerine verilen çeklenn karşılıksız olduklarım, futbolumuzun bekçileri olan antrenörlerimızın Dernek Başkanı sayın Günaydm Öz yurt birer fotokopilerını çektirip neden kamuoyuna duyurmadı? Futbolumuzaaki bu çirkin tabloya bakıp neden hiç kimse harekete geçmedi? Geçmedi çünkü kimin kiny idare ettiği bile belli olmayan bu yoz du zende herkes hayatından ve kurulmuş düzenden mernnun da ondan... F. Bahce ve Besiktas büyük maca hazırlamyor Servisi Fenerbahçe futbol takımı pazar günü oynayacağı Beşiktaş karşüaşması nın hazırlıklannı sUrdürüyor. Sabah yapılan idraana uzun süredir kadro dışı bırakılan Bahtiyar ve Güngör katılırken, bırhginden izin alınamayınca Nurettın çıkmadı. Stankovıç ıd mana katılan futbolcularm î'd/. la olması neâeni ile ıkı grup halinde çalışmayı topsuz olarak yaptırdı. BEŞİKTAŞ ÇAUŞTI Haftanın ilk idmanım Şeref Stadında teknik direktor Mıllç nezaretinde yapan Beşiktaşlı futbolcular ısınma kosulan, istasyon hareketleri ve çıft kale maç yaptılar. Öte yandan Şeref Stadınm su tesisatı bozulunca Siyah Beyazjı tutbolcular duş yapamadıtar. • HAFTANIN HABERI Adı Tcknlk Direktörfl Aııtrenörü Futbo) Sorumlusu Futbolculan Emniyetspor Yalçm Erdemir (Saveı) AKif Gliltekin (Komser) Osman Olcay Gerçek (Emniyet Amîrl) Nedim (Jandarma Yüzbaşı ve Kaymakam veldli), Fevzi (Polis), Ali (Polis), Veli (Polis), Erol (Polis). Izzet (Polis), Vahit (Polis), Irtan (Jandarma), Sadık (Jandarma), Hasan (Jaııdarma), Selami (Polis). Pür amatör ve pür emniyetçı olan bu takım, Şile lığinde oynuyor. «Kim çıkar bu takımı yenecek?» diye bir soru geçiyor şundt aklımızdan biliyoruz, ama hemen belırtelim ki, Eınniyetspor, geçtiğimiz pazar günü, teftış olduğu içm sahaya ideal kadroyla çıkamadı ve Ahmetlı'ye 52 yenildi. Iş bununla da kalmadı; maçı yöneten Assubay Mustafa Shiger'e itiraz eden polis, pardon futbolcu Erol, antrenör Kon:rer Akit tarafmdan takımdan çıkarıldı. SiyahBeyazlılaıın köttt oynadığı maçtan bir pota altı savaşunı.. Koraç kupası'nda 3 mac var YABANCI GÖZÜYLE Marton: Besiktas taktiğimizi cözemedi Eren KÜLAHLJ Beşiktaş basketbol takımmm, MAFC Budapeşte'ye 7461 ye hfldiğı maçtan hemen sonra, Macartakunı antrenörü Orban Marton'un görüşlerini aldık. Maçı 13 sayı farkla kapattınız. Beşiktaş'ın oynadığı basketbol icin neler söyleyebilirsiniz? Beşiktaş genel olarak iyi bir takım, özeUikle iyi yetenek H oyunculara sahip. Bizi pek zorladıklannı söyleyemem ama, 13 , sayılık fark Beşiktaş'ın oyununa göre blraz fazla sayılabilir. li Bu fark sizin olağanüstü oyun cıkardığınızı nu gösteri1 yor? *! Hayır, olağanüstü sayılmaz, fakat kendi ölçülerimızde oldukça iyi oynadık. Beşiktaş'ta oyun organizasyonu zayıftı, bir çok pozisyonda aralarında anlaşma sağlayamadıklarını. bunun sonucu olarak pas hatalannın çoğaldığını gördüm. Buna karşm bia yenl bir taktik denedik ve bunda da başanü olduk. Efes, G. Saray ve Yaka sınav verecek İstanbul Spor ve Sergi Saraymda oynanacak maçlarda saat 18.00'de EfesPilsen Ostrava saat 19.30'da da Galatasaray Z. Tornoe ile karşılaşacak. Sporo Servisl Basketbol da Avrupa Kupalarmda bu gece üç takımınız daha sınav veriyor. Koraç kupası ilk tur maçlarında GalatasarayTornoe (Macaristan), Efes PilsenOstrava (Çekoslavakya), KarşıyakaRacing Maespls (Belçika) şamplyonları İle karşı karşıya gelecek. >>*^EFES PtLSENOSTRAVA Spor ve Sergl Sarayı'nda oynanacak ilk maçta, Efes Pilsen Çekoslavakya şampiyonu ile oynayacak. Macar ve Yugoslav Federasyonuna bağlı hakemlerin yönetecekleri bu karşılaşma saat 18. OO'de başlayacak. Bir hayli formda görünen Efes Pilsen takımında Mehmet ve Aytek sakatlıklan nedeni ile takımlarındaki yerlerinl alamayacaklar. Saraymda saat 19.30'da baş layacak. KARŞIYAKARACtNG MAESPtS îzmir'de ise Karşıyaki», Koraç Kupası ilk maçında. Belçika şampiyonu Racing Maespis önüne çıkacak.. Yu goslavya ve Mısır Federasyonuna bağlı hakemlerin yöneteceğl karşılaşma, Atatürk Spor Salonu'nda, sa at 19.30'da başlayacak. BURSA, (THA) (Bflal Meşe bildirtvor) Devlet Başkanlığı Uluslararası 18. Türkiye Bisiklet Turu'nun 3. gününde 150 km'Uk YalovaBursa etabını 4.03.04lük derecesiyle Bulgaristan milli takımından Jordan Pentchev kazandı. Ikincihği yine aynı derecayle Polonyalı Zbignlew Szcepkowski, uçün cülügü ise Bulgaristan takımm dan 4.03.54lük derecesiyle Nentcho Staykov kazandı. BİSİKLET TURUNUN YALOVABURSA ETABINI BULGAR JORDAN KAZANDI • HAFTANIN SLOGANI Beşıktaşü taraftarlar. A koskocaman bir pankart asmışlar: «öğünmek gibi olmasın; Beşik taşlıyız!» Ümit fakirin ekmeği, slogan da taraftarm... Biz bize iken hem guzel, hem de anlamh bir yazı... Ama Beşıkıaşlı dostlar, sakm ola ki bu pankartı alıp Kapıkuleyi geçmeyin. Milll Takunın hah ortada... (Fotoğraf: Erdoğan KÖSEOĞLU) Yugoslavlar daha agır bastı Tofas SAS... 80Ki2ilyıldız...96 Yunanlı dünya rekortmeni simdi evliliğe hazırlanıyor Ayşegtil MANÇUHAN «Artık Yunanistan'ın da bir dünya rekortmeni var... Sofia Sakorafa, cirit atmada 74 metre 20 santime ulaştı...» Evet, Yunanlstan televizyo nu 26 eylül günü yayınını yarıda keserek yukarıdaki haber spotunu tüm ülkeye yayıyordu. Artık, Yunanistan'ın da bir dünya rekortmeni vardı. Aynı gün, Atina'da yapılan şampiyonada Avrupa şampiyonu olan Anna Verouli, ABD'deki yanşmalarda ciriti ancak 66.60'a atabiliyordu. Verouli'nin altın ma dalyasından 15 gün sonra Sakorafa'nın bu olağanüstü başarısmın yankılan Yunanistan'da büyük olda Sakorafa, Avrupa şampiyonalanndakl düş kınkhgından sonra ulaşmayı yıllardır hedeflediği dünya rekorunu kırdıktan sonra söyle diyordu: «O gün, Anna Verouli en iyiydl ve ben bronz madalya ile fırsatı kaçırdım. Ama aynı gece Yunanistan rekorunu kırmaya karar vermiştim. Dönuşte Yunanistan şampiyonasında daha uzağa atmaya söz vermiştim. Yine de Finii Lillak'm rekorunu (72.40 metre) kırabileceğimî düşünmüyordum.» Cağdısı bir mimari: F. Bahce Stadı înönü Stadı'mn projesi 1936'da yapılmış. Ali Sami Yen Stadı'nın projesi ise 1950'de. Her ikisi do modern stad lar. Görünüşleri ile modern stadlar. Görünüşleri ile modern, kullanışları ile mükemmel. Yalnız, Ali Sami Yen Stadı'nın bir trafik sorunu var, o da çözümlen mek üzere. Ama bunlardan çeyrek yüzyıl sonra yapılan bir F. Bahçe Stadı var ki, mühendisliğimizin yilz karası. Bir kapalı tribünü var, anlatıhnası mümkün d'Sğil. Yıkılan o ahşap Fenerbahçe Stadı'nın tribünü gibi direklerle tutturulmuş bir dam. Ne çirkin bir görüntü! Kapalı tribünün neresine oturursamz oturun, tek kale görebiliyorsunuz. Bu stadın projesini yapan mimar, tek devreUk futbolumuza ayak uydurmak için tek kalelik tribün mü düşünmüş dersiniz? Böylo bir projeyi yap mak için bayağı uğraşmıştır... Bu ucube stadın bir ucube yam daha var. O da stadın üç yanındaki 6 kulvarlı bir pistin, kapalı tribünün önünde 8 kulvarh oluvermesi. Şunca yıl böylesıne bir garipliği ne gördüm ne de duydum. Atletizm Fe derasyonu Başkanlığı da yapmış olan sayın müsteşar Ismail Hakkı güngör ile, hem atlet, hem de attetizmin kitabmı yazmış olan genel müdür Yücel Seçkiner de duymamışlardır kuş kusuz. Eğer bir gün yolunuz Fenerbahçe stadına düşerse şu pısti bir görün ne olur? Çünkü antikadır ve bir başka benzerı yokturl Salon: Atatürk Spor Salonu G. SARAY TORNOE Hakemler: Cantehev (Bulgar) 9 Wirrownick (tsrail) 9 Lige iyi başlangıç yapaTofas Sas: Candan (ID) 22, Kebm (4) 12, Cihangir (4) 12, Cevat (4) 10, Can (4) 11, Servet (4) 2, Tuneay (8) 15, Taner 12) 0 mayan Galatasaray'm buKızılyıldız: Milosalceviç (8) 2, Tonmiç (6) 4, NikoUç (10) 22, günkü maçta Macaristan Jokonoviç (8) 18, Kararktiç (6) 9, Bogasavliev (8) 8, Zizıg (10 şampiyonu Tornoe önünde 20, Korkaçevic (6) 4, Audija (6) 10 şansı bir hayli az. Genç oİlk yan: 5237 Kızılyıldız önde yunculann çoğunlukta bulunduğu SarıKırmızılı taLevent GENÇELLÎ kımda çalıştırıcısı Koray Mincinozoğlu maçla ilgili Koraç Kupasında Tofas SAS len formda olmayınca rakip ta olarak yaptığı açıklamada Yugoslavya'nın Kızılyıldız ta kımın işi daha da kolaylaştı. Macar Şampiyonu karşısm kımına kendi evinde 8096 ye Maç boyunca Tofas SAS hiç da zorlu bir sınav vereceknilerek tura veda etti. öne geçemedi. Yugoslav takı lerini ama en iyi sonucu alYaklaşık 5 bin seyircinin iz mın kullandığı topların % 6O'ı mak için savaşım vereceklediği karşılaşmada Kızılyjldız maçı başından sona dek ön isabetli olurken, oyunu ıstedik lerini belirtti. Romanya ve Yugoslavya Federasyonuna de götürdü. Tofaş'da Carıdan' leri gibi oynayarak ikinci jarı ın gayreti sonuç vermedi. Ame nın sonlarına doğru adeta bir bağlı hakemlerin yönetece rikalı oyuncu Kebın'da i&teni antrenman havasına soktular. ğl karşılaşma Spor ve Sergl , « , ~ TflklMLAR! ŞİMDİDEP HARCAMAVA BAştADlLAR ~" Wcicn İSTANBUL ATLETİZM BİRİNCİÜĞ! SONA ERDİ Ruhsan SEKMEN Türkiye atletizm eleme müsabakaları İstanbul seçmeleri dün G. Saray'ın üstUnlUğü ile sona erdi. İki gtin süren yanşmalar organizasyon bozukluğunun yam sıra gerek bölge, gerekse seyirci yönünden ilgi görmedi. Dün yapılan karşılaşmalann binnciliklerini şu spor cular aldı: 3000 m. Erkeklen Suat Çetinkaya (tTÜ) 9^6.7^03 m. Erkekler: Teoman Smith (G. Saray) 24.01,400 m. Erkekler engelli: Ahmet Karadağ (G. Saray) 1.00.6,800 m. Engelli Erkek ler: Cem Akın (D. Gücü) 12.01, Çekiç: Uğur özürbaş (G. Saray) 28.72, 3 adım atlama: Tan iu özdemir (İTÜ) 12.02, Dısk tozlar: tsmihan Karacan (BJK) 22.18, Suık Erkekler: Gürbüz Yavan (ÎTÜ) 3.70, 1500 m. Erkekler: Sadettin Kirazcı (İTÜ) 1. KOŞÜ: F: Bedfaz, P. Polatun, 2. KOŞÜ: P: Afacan, P. Bodrum, 3. KOŞO: F: Gürçeşme, P. Vrertu, 4. KOŞU: T: Beljit, P. Hiperbol, 5. KOŞU: P: Lotus, P. Kibele, 6. KOŞU: F: Şahnaz, P. Mafia, 7. KOŞU: F: Güraykan, P. Pınarbaşı, Misket, Yüksel ERÜÇ Yeldeğirmeni, Otomarsana boyun eğdi Tunç YARKIN îstanbul 1. Amatör futbol liginde geçtiğimiz hafta Otomarsan Yeldeğırmeni'nı 41 yenerek rakibinın yenilrnezliğini elinden aldı. Bu arada Necmettin Bakkal ve Hldayet Yenigün gbrevlerıne gıtmeyince ikj karşılaşmanın oynanmamasına sebep oldular. Cerrahpaşa Tunusbağı ile 11 berabere kalınca ilk golü kendi kalesınde gördü. Geçtiğimiz haftanın başanlılan şöyle oldu: A GRUBU: HAFTANIN TAKIMI: Mecidiyeköy. HAFTANIN KAREAS1: Namık (Kııştepe), Fnat (Cankurtaran), Süleyman (Kuştepe), Armağan (Cankurtaran). HAFTANIN KARMAS1: Namık (Kuştepe), Zttmre (Kuştepe), K. Ahmet (Mecidiyeköy), Birtan (Ütnraniye), Fnat (Cankurtaran), B. Ertan (Sakarya), Süleyman (Kuştepe), GUner (Levent), Ahmet (Cankurtaran), Seher (Mecidiyeköy), Armağan (Cankurtaran). B GRUBU HAFTANIN TAKIMI: G.OJaşa. HAFTANIN KAREASI: Mehmet (Paşabahçe), Ozdemlr (Kadırga), Canan (G.O. Paşa), Ergin (Kadırga). HAFTANIN KARMASI: Mehmet 'Paşabahçe), îzzet (TOE), öxdemir (Kadırga), Hassn (G.O. Paşa), Şeref (DUdlitaş), Dursnn Kadırga), Lütfü (Paşabahçe), Canan (G.O. Paşa), Cengiz (Paşabahçe), Necati (G.O. Paşa), Ergin (G.O. aşa). C GRUBU HAFTANIN TAKIMI: Zeytinburnu. HAFTANIN KAREASI: Kemal (VefaSimtel), Ahmet (Zeytinburnu), Naim (Zeytinburnu), B. Kemal (VefaSimtel). HAFTANIN KARMASI: Kemal (VefaSimtel), Ahmet (Zeytinburnu), Sedat (Camialtı), Mecit (Zeytinbumu), Nahn (Zeytinburnu), Can (Camialtı), Apti (VefaSimtel), Garo (VefaSimtel), Hayrettin (VefaSimtel), Orhan (Zeythıburnu), Kemal (VefaSimtel). D GRUBU HAFTANIN TAKIMI: Otomarsan. HAFTANIN KAREASI: Nejat (Cerrahpaşa), Süleyman (Tunusbağı), Cahit (Otomarsan), Turgay (Yoncaspor). HAFTANIN KARMASI: Nejat (Cerruhpaşa), Faruk (Bozkurt), Hü seyin (Cerrahpaşa), Ayhan (Otomarsan), Süleyman (Tunusbağı), Cahit (Otomarsan), Mustafa (Otomarsan), Osman (Tunusbağı), Savaşal (Bozkurt), Kenan (Cerrahpaşa), Barbaros (Tunusbağı), EGRUBU HAFTANIN TAKIMI: Gedikpaşa. HAFTANIN KAREASI: Tahir (Gedikpaşa), Gündflz (MaHepespor) Bahri (Maltepespor), Nihat (Gedikpaşa). HAFTANIN KARMASI: Tahir (Gedikpaşa), GUndfiz (Maltepespor), Kemal (S. Sirkeci), Cengiz (Yücespor), Bahri (Maltepespor), Fuat (T. Tayfun), Remzi (Okmeydam), Necdet (Gedlkpaşa), Ismail (T. Tayfun), Mehmet (DSİ), Nihat (Gedikpaşa). /? GRUBU HAFTANIN TAKIMI: Nişantaşı. HAFTANIN KAREASI: Metin (Karagümrük), Cem (Karagümruk) Halil (ProfUo), Hüsnü (Nişantaşı). HAFTANIN KARMASI: Metin (Karagümrük), Ahmet (Nlsantaşı) Cem (Karagümrük), Şenol (Bayrampaşa), Ali (Yalova), Samim (Nişantaşı), Halil (Profilo), Hayri (Nişantaşı), Yümaz (Karagümrük), Mehmet (Bayrampaşa), Hüsnü (Nişantaşı). G GRUBU HAFTANIN TAKIMI: KüçüWt8y. HAFTANIN KAREASI: Ömer (Küçükköy), Recat (Sefaköy), Kemal (Sttmerspor), Seçkin (Küçükköy), HAFTANIN KARMASI: ömer (Küçükköy), Apdurrahman (Küçflk köy), Recai (Sefaköy), A. Osman (Maltepegenç), Hasan (Sümerspor), Hilmi (Küçükköy), Kemal (Sümerspor), Tuncer (Telsiz), Seçkin (Küçükköy), Mustafa (Sümerspor), Harzem (Maltepegenç). HGRUBU HAFTANIN TAKIMI: Bağlarbaşı. HAFTANIN KAREASI: Aziz (IETT), Alaatttn (Bağlarbaşı), Ham di (Selamsız), B. Serdar (IETT). HAFTANIN KARMASI: Aziz (İETT), Asur (ÎETT). Kemal (Selam sız), Alaattin (Bağlarbaşı), Nurettln .Altınay). Erol (tETTı Haydar (İETT). Hamıli (Selamsız), B. Serdar (İETT), Apdullah (Selamsız), Sinan (Bağlarbaşı). HAFTANIN BAŞARILI HAKEMLERİ : Ayhan Köseoğlu, A. th san Akad, Kemal Yeşeren, Yüksel Erdoğrul, Coşkun Gözalan, Turgut Odabaşı, Orhan Tuncel, YOKSA BAŞKAN DA MI? Futbol Federasyonu Baş kanı Yümaz Paşa, TVdekı röportajda sıh sık, «bonservis» yerint «sertifika» dedi. Yoksa, yoksa. Başkan da mı bankere para kaptırdı?... Ankaragucü Kulübü'nün banker Başkam'na çok kişı para yatırmış da... 2. LÎGDEKİ İSTANBUL TAKMLARININ HAFTAYA BAKIŞI: AT YARIŞLARI Beylerbeyi iyi ÎSTANBUl,, (THA) İkinci Türkiye ligi (A) gurubunda mü cadele eden istanbul takımlannın sorumlulan Lıgde yapılan karşılaşmalarla ilgıh olarak şu gorüşlere yer verdiler. TEKİN YOLAÇ (Anadolu GençUk teknik direktörü): «Feriköy karşısında aldığımız galibiyette sevindiğim taraf kazanılan ıkı puandır.» ÜNAL BAŞARAN (Beylerbeyi Kulübü Başkanı): «Beraberliği düşünen ve bunu yeterli gören İstanbulspor'un defansa dönük futboluna karşı etkisiz k»ldık. Alınan sonuç normaldir.> ATİLLA ULTJĞ (Eytip kulübü Başkanı): «Beykoz karşısında aldığımız bu mağlubiyetten sonra takımdaki eksıklıkler daha belırgin bir şekilde ortaya çıktı.y SELÇUK ALAGÖZ (Davutpaşa Kulübü Asbaşkam): «VefaSimtel'e karşı yenümemize rağmen oyunumuz sevuıdıriciydi. Maçın skoru beraberlık olmalıydı.» İSTAFO PETRİDİS (Galata Kulübü Genel Kaptam): «Alibeyköy karşısında şanssız lığımızı bir türlü yenemedik. Maç boyunca tek kale oynamamıza rağmen beceriksizce pozisyonları harcadık» ÖIMER ÜRÜNDÜL (Istanbulspor Genel Kaptam): «Beylerbeyi beraberliği çok çekişmeli bir puan mücadelesi şeklinde geçti. Bize göre netice normaldir.» MAHMUT ALTUNER (Kara gümrük Genel Kaptam): «İyi futbolumuz bütün maç boyunca devam etti, Edırnespor karşısmdaki galibıyetımı zi son dakikalarda yedığuniz gol alıp götürdü». ERGÎN DEMIRÖREN (Süleymaniye Sirkeci Kulübü Başkanı): «Galibiyeti kazanırken raki bimiz Tekirdağspor bızi biı hayli zorladı. Takım yeni yem toparlamyor.» METtN KURT (Yedikule Tek nlk Direktörü): «Bizim için yenmsk veya yenilmek önemli değildir. Ama cımız futbolda önceiikie temei bir eğitim sürdürmektir.» ALTILI GANYAN GJ I C5 t I 6» î \ • 1 | 1 1 ) < T 1 ı i 4 ıT [î % « • m ıT < « m \m • f •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog