Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 8 SPOR 4 OCAK 1982 1. LIG 'DEİLK YARIYIFENERBAHCE LIDER KAPADI Trabzon yine yenilmedi:11 Levent DONDURAN Futbol için elverişsia ttlm eartiarm hüküm sürdüğü karsılaşınada Penerbahça ile Trab sonspor yerıişemediler: 11. Bu sonuçla Trabzonspor yedl yılhk yenilmezügini sürdürdü. ÎTd ekibin 28. kez bir araya geldikleri karşılaşma her iki efcip için de büyük önem taşıyordu. Karşılaşma öncesi hakera Yılmaz Önen'in bu maçta. görev alacak olmasını «talihsizlik» olarak niteleyen Trab zonspor beUti de bir puana Önen'in dikkatsizliği sonucıı ulasabildi. Yan hakemleri ile 90 dakika boyunca bir türlü uyum saglayamayan Önen, yardımcısı Sınanoğlu'nun ofsayt bayrağını pörmediği bir and3 Trabzonspor"un attıgı golü ^eçerli say dı. Pozisyonun ofsayt olup olmadığînı tartışacak değiliz. Ama Sinanoğlu'nun neden kald:r dıguu. kaldırdıysa neden golden sonra santraya koştugunu biimek de pek olası de*il. Kısacası kendi karanna biîe saygı duymayan hakemler tüm kötü şartlara karşın centiimence sa vasım veren iki e!:ibin karşıla$ ma;ında bu sözünü ettigimiz kötü çartlardan biri olarai: kaldüar. Fenerbahçe son yıllarda pösmacında çıktı. 7 yıldır biriken özlem için ortam bundan daha STAD. tnönU HAKEMLER: Yılmaa önen (2), Fevzi Ayyüce (4), Neodet Slnanoğlu (1). FENEKBAHÇE: Yaşar (2) Müjdat (7), Alpaslan (7), Onur (5). Cem (3) Arlf (6), îsa (6), Osman (3) Mustafa (7), Bahtiyar (6), Selçuk (6). Fenerbahçe karşılaçma boyunca 18 serbest atı$, 7 köşe atışı Te 36 tac attşı kullandı. 5 hataJı paa. 7 ferek^iz yan pss, 2 de gereksiz geri pas yapan San LacivertHler ceza alanı dışından 3 ke şşut çekerlerken 9 ker ofsavta düştüler ve " oleun atak (çeHştirdUer. TRABZONSPOR: Şenol (6) Turgay (4), Hüsnü (6), Ibrahim (5), Necati (4) Yaşar (5), Bahattin (7), Metin (5) Sinan (4) (Zeki Dk. 90 ?), Mustafa (7), İskender (4). Trabzonspor karşılaşma hoymıca 13 serbest atış, 2 köşe atışı, 23 taç. atışı kullandı. 4 hatalı pas, 1 tereksiz yan pas. 2 gereksiı Keri pas yapan Bordo Mavilîler ceza alanı dışından 1 şnt çekerlerken 5 kez ofsavta düştüler ve 5 olpın atak geliştirdiler. Maçın eleştirisi Ayakta Alkıslayalım Adnan DİNÇER f î NCE doğa ila I I eden ve amatör bir ruh " içinde koşan 22 tutbolcus» ve onlan sulann içindeymijç» sıne alkışlayan taraftan, tüm görevlileri kutlamak gerekiyof. Ağır sahada, topu değil ad*mı düşünen az sayıda oyuncı> lar olımca ortaya mertça ais mücadele çıktı. Yürekli olanların 90 dakika boyunca gösterdüüeri hırs ve inanç sonucun bence karsılığıdjr. Teknik •• » laktık düşüncelerin doğa şartiarına pek üstünlük sağlayama dığı oyunda ligin Fenerbahçe's: liglerimizin Trabzonsporunu yıne yenemedi.. Bir yanda çok güçlü bir futbolcu toplulugU öteki yanda ise gençlerle donatılmış Trabzonspor'un Karadenizlileri.. «Ben yine iddialıyımı; diyor BordoMaviliier. Maçın başmda baktığımızda Trabzonspor'un kaçan arüamsız golü sonucu etkilemiş. Daha sonra ise Selçukun kaçırdığı fırsatlar Fener'jn umut ışığını kısık yakmış, devre bitmiç... İkinci yanda gol yememeye çalışan Trabzonspor v« hemen sonuca gitmek tsteyen Fenerbahçe sahnede. Oldu d* Selçuk sag kanattan gelen ortayı çok bilir.çli bir gol vuruşu ile takımını 10 öne geçirdi... Sonra BordoMavililer beraberliği kazanabitaek için yüklendiler. Maçın doksan dakika oldugunu unutan ve taraftarının sevinçlerine kulak veren Fenerbahçeli futbolcuiar terod dütlü bir ortam yaratan yan hakemin etkisinde olmamalan ((Arfcası 9/ncu Sayf»d») uygun olamazdı. Trabzonspor da aynı amaçtaydı. Ama yenik duruma düsone dek bir puanı korumayı amaçladıklan da her hallerinden belliydi. Fenerbahçe'nin ^"uruşuyia başlajan ilk yanda taraflar uzun süre birbirlerini kontrol ettiklerinden tehlikeli bölfrelere girernedi'.er. Yasar ile konuk ekip ilk tehlikevi 12 dakikada yafcaladı. SoV dan gelen ortaya kaleci Yaşaî \licseldi ama alamaoU, tonu önünde bulan Trabzonsporlu Yaşar'dı. Yan hakem bayrağı kaldırmıs ofsajt diyordu. Vurdu. yandan dışan attı. önen'in karan ise avut o'du. 31 ve 37. terdigt en yüksek performans ile rr.aça mutlak kazanmak adakikalarda Selçuk ile iki rautlak golü kaçıran taraf Fenerbahçe'ydî. Golsüz kapanan Uk yannın ardmdan ikinci 45 dakikaya Fenerbahçe hızlı girdi. İlk yanda çokça düştükleri ofsayttan bu yarıda biraz olsun Vcurtulabilen San Lacivertliler 67. dakikada yengij'e ulaşhlar. Mü.idat'ın hırs dolı: hareketlerle aldıgı ropu İsa kazandı. yay fribi ortasını Trabzonspor seyredince Selcuk voleyîe aglan zördü: l0. . ((Arkası 9."ncn Sayfada) i r TRABZONSPOR, AKILCI BİR OYUN SERGlLEDt îlk yannın »on maçmda Istanbul'da puan almasmı bllen Trabzonspor, orta sahada Fenerbahçe'ye oranla daha üstün föriildü„. (Fotoğraf: Ali AL.\KUŞ) «ATATÜRK'Ü AN»KOSUSUNDA TSYD VE KARAGÜCÜ İKİŞER DALDA BİRİNCİ OLDU tSTANBVL, (THA) «Atatürkti an» koşusu dün İstinye parkurunda yapıldı. BJK ve Yeşildirek bir, Karagücü ve TSYD iki dalda takım halinde birinci oldular. 6 dalda yapılan kulüplerarası koşularda alınan sonuçlar ise söyle: Yıldız erkekler 4000 m 1. HU seyin Kaya fYesildırek) 14.50 2. Hasan Çetin (Yeşildirek 15.02 3. ömer Aras (BJK) 15.12 Tafam 1. Yeşildirek 7 puan Genç erkekler 6000 m 1. Sadl özgen (TSYD) 20.20 2. Şevket Tstaoğlu (GS) 20.38 3. Hasan Dereyayla (TSYD) 20.42 Takım 1. TSYD 9 puan Gcnç kızlar 2000 m 1. îlknur Öngören (BJK) 7.56 2. Ayferi Sankur (BJK) 8.11 3. Gülçiçek Yurtsever (BJK) 8.24 Takım: 1. BJK 6 puan Genç erkekler 1. Halil Akkaya (Ferdi) 26.20 2. Necip Aslan 'Karagücü'» 21.22 3. Ahmet Gündoğan (BJK) 27.36 Takım: 1. Karagücü 12 puan Büviik kızlar 4000 m 1. Selma Güzel (TSYD) 17.07 2. Tülay Karayazı (TSYD) 19.14 3. Simay Çekiçel (TSYD) 19.20 Takım: 1. TSYD 6 puan Büvük erkekler 1. Cengiz Ta tar »Hv. Harp Ok.) 34.39 2. Sab rı Çokyasar 'TSYDi 35 26 3. Atilha Gündoğdu (Karasücü) 36. 34 Takım: 1. Karagücü 3 pııan. Besiktas ilk dakikada yedi, son dakikada attı: 11 STAD: Şehir HAKEMLER: Yalçm Gümüşkaya (7\ Hasan Tahsin Erkan (7), Muhsin Karabaf (7). ZONGULDAK: Birol (5ı Yaşar (5). Hüseyin (6), Muzaffer (5), Turgut (8> Sava» (7), Hamit (8). Fuat (6), Erdal (5), Volkan (6ı Muammer (5). Zonguldak 20 taç. 11 fanl atışı kullandı. Altı olfrun atak eeliştirdl BEŞİKTA.Ş: Rasim (5) Süleyman (5), Samet (5). B. Haluk (5). M. Ekşl (6) Kenan (5), Necdet (5). Ziya (6) Bora 15). Rıza (6ı, A.Kemal (6). Beşiktaş 22 taç. 15 faııl, üç (rikik kullandı. Dokıu olgun aUk teliştlren Siyah Beyatblar üç kez ofsavta düştüler. ZONGULDAK Beşiktaş, Zonguldok deplasmanında bir puan, S0. dokîkada attığı golle aldi: 11. Moca Zonguidak başladı. Saâdan Hamit'e gelen topu bu oyuncu t©k başına sürdü. 18 icinde vurduğu şut Rasims üzerınden ağlara gitti. 10. 3. dokikada B*şiktoş sağdan fi rikik kuHandı. Süleymon'm şu tu kalecide kaldı Beşiktaş 26. 30 ve 33. dakikalarda A. molle kullandığı atışlarda şarı sağlayamadı. İ!k yarı guidağın 10 golibrvetiyle na erdi. Keba Zon soİkinci yanda beraberliği sağ lamak icin baskılı oynayan Be şiktaş, 59. dakikada gole cok yaklaştı. Kenan'ın kullandığı frikik atışında Borc. kafa ile topu kaleye gönderdi. Üst direğe carpan top dışorı cıktı. 60. dakikada Necdet'in köşe atışı. Zonguldak kalesinl karıştırırken, 90. dakikoda Mehmet Ekşi'nin kullcndığı 1a ul atışında Bora kafa ile topu Haluk'un önüne düşürdü, bu futbolcunun vuruşu Beşik taş'ın beraberlik golu oiarak ağlara gittl. Golden sonra Zon guldaksporlu futbolcularm ofsayt itirazlan sonuç vermedl. Ad. D. Spor Sakarya :2 : 1 ADANA. (Cumhuriyet) Adana Demirspor, Sakaryaspor'u 21 yenerken, gollerifii 73 ve 79. dakikalarda Müjdafın ayagından kazandı. Her iki gol de, sahalanmızda, «ndftr gbrülen kalitedeydi. Konuk t» kımın golünü ise, maçın bitimine beş dakika kala Eahri kaydetti. Böylelikla Adana Demirspor, ligin ilk yansını ikinci olarak tamamladı. Hayri ÜNLÜTÜRK KR0N0L0JI • Uluslararası cimnastik bırıncılğı başladı. İlk gün sonunda takım halinde bırincı olduk. 30 Agustos Balkan Genç ler FutDol Bırincılıgınde Bulganstana penoltılar sonunda 43 yenılerek 2. olduk. 31 Ağustos Dünya Grekoromen Gureş Şampiyonasın da Olimpiyat Şampıyonu Sov yet Uscrıkempıov'a 81 yenilen Salih Bora, dünya ikıncisi oldu. 0 Uluslararası Cimnastik Bınncılikieri sona erdi. Tüm dallarda Sovyetler Birliği birınc.l klerı topladı. • 36. Istanbul Uluslararası Tenis Birinciliğinde Sovyetler Birliği, tüm dallarda birinci oldu. 6 Eylül Avrupa Basketbol Karmasına 121106 yeniidik. 7 Eylül Dünya Atletizrn Kupası finallerınde bayaniarda D. Almanya. erkeklerde Av rupa Karması birinci oldu. • Ankara Ten:s Turnuvasında erkeklerde Sovyet Barisov binnciliği aldı. 10 Eylül Avrupa Yüzme Birinciliğinde Sabri Özün, Turkiye rekoru kırmasına kar şın elendi. 15 Eylül 20. Dünya Serbest Güreş Şampiyonosı sona erdi. Takım sıralamasmda 6 puanla 11. olduk. 17 Eylül Avrupa Kupalarında yıne başarısızdık, Ros tov, Ankaragucu'nü 30, İnter Mılan, Adanaspor'u 31, Dinamo Kiev de Trabzonspor'u 10 yendiler. 22 Eylül Tiırk sporu icin acı gün. Adanaspor Genc Takımı Fenerbahçe ma cı sonrası Adana'ya dönerken gecirdikleri kazada Antrenör Sami Bayraktar ve üç futbolcu hayatlarını yitirdiler. 28 Eylül Avrupa Voleybol Turnuvasında Hollanda'ya 31 yenilen Voleybol takımımız 12. oldu. mı, Avusturya'nın Unıon Bunderslender Yersicheruny tokımına 7548 yenıldı. • Avrup a Şampıyon Kulüp ler birinci tur ikinci macmda CSKA'ya 2227 yenilen Beşik taş eltopu takımı eıendi. • Deviet Başkanlığı Bisiklet Turunu Bulgaristan kazan dı. 14 Ekim Avrupa Kupa Galıpler; Kupasında temsılcimiz Beşiktaş Basketbol takımı, D. Bükreş'e 8180 yenilerek elendi. 15 Ekim Avrupa Korao Kupasında Karşıyaka. Vasas'ı 5458 yenmesine karşın elendi. 18 Ekim Futbol Federasyon üyeleri topton istifa etti. 26 Ekim Binicilikte Atatürk Kupasını Ata Zortu kazandı. AMATÖR LİGDE SULTANTEPE, CERRAHPAŞA VE MALTEPEGENC ŞAMPİYON OLDULAR Istanbul 1. Amatör Futbol U gi'run 1981/82 ubnemi dün (A), (B,>, (C) ve (D) gruplarında oy nanan karşılaşmalarda sona er di. Sultamepe, Maitepegenç, Cerrahpaşa şampiyoniulc ipini gögüslediler. BUindigi gibi Bay rampaşa geçtıgiıniz haltalaro» şampiyonluğunu ilan etmişti. Bu arada Yeldeğirmenı, Sogan lık'a 21 yenildiğini maçta, so âanlık'ın asker oyuncu oynat Uğı için düzenleme kuruluna itiraz etmişü. Düzenleme ku rulu Yeldeğinneni'ni haklı gö rürse, (B) grubunda Yeldeğir meni «Mutlu Sona» ulaşan t» kım olacak. İki kararda bu grupta şampiyon Maitepegenç olacak. Yıldız, İst. Spor ve Sü merspor bugün oynanan maç lardan sonra 1. Iige veda et tiler. Yenişehir ise önceki ha£ talarda 2. Lige düşmüştü. Öte yandan DSt Spor Alemdar ve Yeldegirmeni Cibali maçv son rası çıkan olaylan güvenlils kuvvetteri önledi. Alman sonuç lar söyle oldu: SULTANTEPE z4 SEFAKÖY :• HAKEMLER: Aykan Köseoğlu (81, Sadi Kalkan (7), İsa Çolak (7) SULTANTEPE: Mustafa (6) Gaüp (6), İsmail (7), Faz h '(6), Süreyya (T) Orhan (8), Hakkı (6), Varol (7) Alpay (7), Hıfzı (6), Haluk (8) SEFAKÖY: Mustafa (4) Sabahattin (4), Kemal (5), İb rahim (5'*. Ekrem (5) Saf fet (5). Aytekin (4), Senol (5) Serdar (5). Hasan (5). Ne dirn <s> GOLLER: Orhan dk. 29 ve 70. Haluk dk. 33 ve 50 Hndaverdi TALAY MALTEPEGENÇ :4 SOGANLIK : 1 HAKEMLER:. Kemal Cevlan (6^, Şahin Esin (6), Selahattin Öz (6) MALTEPEGENÇ: Ahmet <6> Niyazi (5). Refik (6), Kemal f6). Sinan (6) Ersin (7), Harzem (7), Yakup (6) Hüsevin (5). Şenol (6), Aydemir (6> SOGANLIK: Erştani f4> Erol (5). Orhan (4), Aykan (5). Resul (4) Şeref (5). İkram (5), Rahmi (5) Orhan (5), Recep (4), Erşat (6) GOLLER: Harzem dk. 10, 21 ve 77, Aydemir dk. 83, Erşat dk. 87 Kemal BEKTAŞ C3BALÎ :Z YELDEĞtRMENÎ : 2 HAKEMLER: Ali Çolak (71. Sadi Kalkan (7), Bekir Göktaş (7) CİBALİ: Ahmet (6) Hakkı (6), FFevzi (3), Engin (6). A7İZ (.6t Şuayip (6), Çetin (7) .Metln (7) Dursun (6). Zafer f6), Mehmet (6) YELDEGİRMENİ: Erol (4) CBarbaros 6) Levent (5), Yüksel (5>, Yücel (5), Mehmet (5> Salih (5), Erdal (6), Za to. (6) B«to («). MOata (I), YILDIZ, tSTANBULSPOR VE SÜMERSPOR 1. AMATÖR LİGE VEDA ETTİLER. Coşlsun (5) GOLLER: Metin dk. 35 ve 43, Bekir dk. 41, Salih dk. 80 DSİ SPOR : 1 ALEMDAR :0 HAKEMLER: Yalçm Dancı (6), Zeki TüysÜz (6), Mustafa Güüıan (5) DSÎ SPOR: Rahmi (5) Ahmet (5), Orhan (6), Fatih (6), A. Fuat (6) Metin (6), Salih (6). Mustafa (5> Ercan (6), Necati (7), Mehmet (6) ALEMDAR: Turgay (5) Er doğan (6), Arif (5), İrfan (6), Orhan (5) Necmi (6), Veyse 1(5), Haluk (55) Bülent (6). Mehmet (7). Yücel (6) GOL: Necati dk. 88 Onrer ENGİL CERRAHPAŞA :3 SÜMERSPOR : 9 HAKEMLER: özen Kızıltan (7), Kemal Yeseren (6), Cavit Yılmaz (6). CERRAHPAŞA: Nejat (8) Fevzi (6), Orhan (7), Hüseyin (6), Hüseyin I <.6) Ali (7), Kemal (6), Erhan (6) Paruk (6), Kenan (7), Suphi (7). SÜMERSPOR: Hüsmen (4) Bahri (4), Osman (5), Mustafa (4). îhsan (5) Kemal (4i, Hasan (5). Sadettin (4) Faik (5). Gürol (4), Harun (4>. GOLLER: Suphi Dk. 23. Ali Dk. 32. Kenan Dk. 61. ALTL'Cr GÜRER KURUÇEŞME : 1 BAYRAMPAŞA :0 HAKEMLER: Erol Çakar fö), Zeki Tüysüz (6), Mustafa Gülhan (6). KURüÇESME: Şükrü (6) Mustafa (6), Serdar (6), Amz (6). Selahattin (6) Sabit (6), Abdullah (?) (Tanju 7\ Cemal (6) Nuri (7), Fuat (6), Yıldıray (6). BAYRAMPAŞA: Süleyman (5) Ergün (5). Erbay (6\ Ali (5), Necmi <5) Mahmut (5), üfuk (5), Raşit (6) Hüseyin (5). Mefi (4), Cemil (5). GOL: Tanju Dk. 65. DEMİRSPOR : 1 YILDIZ : 0 HAKEMLER: Hasim Gökalp KiSfiKISfi • Baskethol Ligi Klasman Grubunda dün yapılan karşılaşmalarrta su sonuçlar aiındı: Fenerbahçe DSİ Spor: 966':. İTÜ ODTÜ: 7T74. G. Sanayi Şekerspor: 1(1295, Çukurova t. B. Yenişehir: S474. 2. Lig'dpki tek karşılaşmada ise Pertevniyal. Beykoz'u 85"4 vendi. • Beşikîas basketbol tafcırr.inm örsceki gün İzmir'de Karşıyaka karşısında aldığı ye nügi üzçrine yaptığı Tptal istemi reddedildi Besiktaş'ın. kar şılaşmp.vı vönetecek olan hakemlerin gelmemesi Uzerine. İzmir bö'.sesi hakemlerinee yö netilen maçm yinelenmesi yo lundaki bas\iırusu. Basketbol F^derasvonu'nca, «YHnefieliğin 15. madriesine avkın oidupu» sjerekcesiyle kabul edilmedi. • Ttirklye 2. Lieine vükselnıe karşılasrnalan. (C) arnıhunda da tammalandı. Ru srııp ta Konva EreîlispOT ilk variyı lirter bitirrti Sonuclar şövle: FTT Hacettene: 1l, Uşakspor Nevşehirsnor: 40. K. Kreçlispor Kırşehirspor: 30. SPOR DUNYASJNDAN EYLÜL KASIM 6 Kasım Avrupa Şamplyon <ulüpler Kupasındakl temsilcımiz Eczacıbaşı, Slavia Prag'ı Prag'da 75 74 yendi. 7 Kasım Yüksek Okullara Beden Eğitimi dersi konöu. 8 Kasım Avrupa Şamplyon Kulüplerde Eczacıbaşı, ingiliz Hillington'u 30 yendi, Hisarbank ve Arcetik rakiple rine aynı sonucla 30 yenildiler. 12 Kasım Korac Kupasın dg Belciko'nın Verviers takımını 3287 yenen E. Pilsen, iik sekize girdi ve finallere katılmayo hak kazandı. 13 Kostm Şampiyon Kuiupler Kupasında Eczacıbaşı Istanbul'do Partizan'a 8572 yentldi. 15 Kosım Avaıpa Şampl yon Kulı'ipler Kupasında Arcelik Bayan Volevbol Tokımı set aiomadan elendi 03 Hisarbank Karadeniz İse raklbini 32 yenmesine karşın elendi 16 Kasım ingiliz Hiilingtonu 31 yenen Eczocıbaşı Bo van Voleybol Takımı tur atladı. 28 Kasım Sovyetler Birliği Dünva Cimnastik Samplvonasmdo hem bayanlardo, hem erkeklerde Dünya Şampiyonu oldu. (81, Erruğrul Duyguluö» («>, Cüıat Ta>tur (6). DEMİRSPOR: Oral (7) Necmi (7), Bülent (5), îskender (7), Ahmet (6) Mahmut ı6), Fatih (7), Mehmet (6) Kamil (7), Aygün (6), Metin (6). YILDIZ: Kenan (5) Ramazan (5), Yaşar (5), Suat (5), Veysel (6) Cavit (5>. Burhan (6), Erol C > Çetin (5), 6 Orhan (4), Recep '61. GOL: Fatih Dk. 89. NEDRET TOPÇU YELDEGtRMENt : î CİBALİ : î HAKEMLER: Ali Çolak 17), Sadi Kalkan (7). Bekir Goktaş ı7». YELDEGİRMENİ: Erol (3) (Barbaros 6) Levent (6), Yüksel (6>, Yücel (4), Mehmet (5) Salih (6), Erdal (6), Zeki (6) Bekir (6), Adnan (3), Coşkun (6). CİBALİ: Ahmet (6) Hakkı (7), Engin (6), Aziz (6). Fevzi (6) Şuajip (7), Çetin (7), Metin (7) Dursun (6), Zafer f6), Mehmet (6). GOLLER: Metin Dk. 35 ve 45, Bekir Dk. 41. Salih Dk. 80. NEJAT SAĞDLYU İZMİR, (CumhurtTei) Haf tanın en gollü karsılaşm&svnda AJtay, Adanaspor'u 41 yendi. Evsahibi tekımın gollerini §•• ref (dk. 22, 63 ve 66) ile B. Mus tafa (dk. 70 penaltıdan), Ad&nasipor'un tek golünü ise Şer ket (dk. 58) attı. Altay'm 86. dakikada kazandıgı penalüyı ise B. Mustafa değertendireniıB di. Altay Adana : 4 : 1 KAYSERİ, (Cumhuriyet) Diyarbakır sahasının ceza nedeniyle kapalı olmasını iyl degerlendiren Bursaspor. Kayseri de yapılan maçta iki puanı iki golle aldı. Bursa'nın gollerini Akif (dk. 26) ve Talip (dk. 43) kaydettiler. D.Bakırspor Bursaspor :0 :2 GAZİANTEP, (Cumhuriyet) Ligm son maçında. Ankaragücü nü tek golie yenerek iki puan almayı başaran Gaziantepspor, böylece tehlikeli bölgeden nayli uzaklaşmış oldu. Karşüasma nın tek golüaü B. Hüseyin (dk. 78) attı. G.Antepspor Ankaragücü : 1 : 0 caelispor. l>aşından. sonuna kadar üstün oynadığ'ı karşılaşma da Eskişehirspor'u 2 0 yenerek, rakibinin tehlikeli bölgeden kurtulma umutlarmın büyük ölçüde vıktı . Maçın 1ıer ifci golü de Orhan'dan (dk. ;52, 45) geldi. Kocaeli : 2 Eskişehir : 0 IZMİT, (Cumhuriyet) Ko PUAN DURUMU Tokımlar f. Bohce A. D. Spor Sakarya G. Saroy Beşiktaş Trabzon Boluspor Zonguidak Aitay Ank. Gücu Bufsa Kocoeü Ad. Spor G. Antep Göztepe Eskişehir D. Bakır O G B M 16 9 5 2 16 8 4 4 16 8 4 4 16 7 6 3 16 5 9 2 16 5 9 2 16 5 8 3 16 5 8 3 16 6 5 5 16 7 3 6 16 5 5 6 16 4 6 6 16 4 6 6 16 4 5 7 16 2 5 9 16 3 3 10 16 2 3 11 A 29 19 18 14 17 13 18 14 20 18 13 17 14 15 12 5 11 Y 16 12 T1 9 11 7 13 14 16 16 14 14 19 25 26 20 23 1. KOŞU: Raziye Tarsııslu Şimşek V. Tuna p 1.45 ikili 4 1: 3.P0. 2. K«)s;tT: Karambol • Çobankm Külkız ç: 1.80 ikili 2/1: 2.10, 3. KOŞU: Likya Sw,an • Sparky g: 1.15 ikili 2'5: 1.90 çıfte 2,2: 2.10. 4. KOŞU: I. Elhan V. Uğurlu II. Buhara g: 1.25 tteili 5/2: 2.10. 5. KOŞU: Fast Tudor Fair Harmony • Topkapı g: 2.55 pls: 1.55, 7.90, 7.90 ikili 1/8: 27.25 çifte 5/1: 2. 10, 6. KOŞTJ: VIII. ÇaŞa'ay Bibioğlu Berçuzar g: 2.95 pls: 1.05. 1.10. 1.20 ikili 2'6: 3.55. 7. KOŞU: KarmeUta Babalcüra Hanalore p: 105 p:s: 1.05. 1.65. 1.25 ikili 1/2: 2.35 çifte 6'2: 2.75. Alhlı Ganyan: 2, 2, 5, 1, 6, 2. t'çlü Oanvan: 1. 6, 2. tjçlü Bahis: 2, 1, 3. AT YARIŞLARI SONUÇLARI P 23 20 20 20 19 19 18 18 17 17 15 14 14 13 9 9 7 EKM 1 Ekim Kupalara birinci turda veda ett'k: Trabzonspor Dinamo Klev 11, Ankaragücü Rostov 02, inter Milan Adanaspor 41. 5 Ekim Yugoslavya'nın Pula kentinde yapılan Balkan Boks Birinciliğinde 2 altın. 3 gümuş, 6 bronz kozandık ve Yugoslavya'nın ardmdan ikinci oiduk. • Avrupa Samoivon Kulüpler Kupasıntn İlk maçında ODTÜ Bayan Basketbol Takı Cerrahpaşa. Sümerspor'u 30 yenereK «Mutlu Sona» ulaştı Fotoğrafta Cerrahpaşalı oyuncular omuzlarındfl Başkanları Hüsamettin Eldemir ol duğu halde şampiyonluklanru kutlarlarken.. (Fouığraf: Fehnü ÖZGtLER) Gençler Liginde Diyarbakır'ı 80 yenen Bursaspor ilk yannın lideri Spor Servisi Gencler Liginin ilk var;S' dün oynanon karşılaşmaicna erteieme moc lan oışında sono erdi. İik yan yı lider kaoatcn Bursaspor, en vakın rokbi Beşiktoş'a 5 puon fark yaotı. Ligde hic yen gi elde edenr.e/en Dyarbokırspor ise 3 pjnla sonuncu durumda bulu.ıtvor. Dün oyno non karşılaşrrç'iarsonundo şu sonaçlar alıncı.' FenerbahçeTrabzonspor: 01, Zonguldak spor Besiktcıs 01, Altay • ((Arkan 9/DCH SayfatU) Öteki Sonuçlar: Sanyer Gürzafer: (Tehir). Vefa Yenişehir: 50 (Hük men), Carnialtı Pasabahçe: 20, T. Tayfun Bağlarba şt: 11, îst. SpoT Maltepe spon 32, M. Kby Vardar: 63, ÎTÜ Z. Burnu: 31. Beylerbeyi Altınay: 00, Rami Baktrköy: 31, Çelikspor Diküitaş: 22. ARALIK 5 Arolık Yunanistan'ı 9380 yenen Basketbol Mllll Tckımi'nız Balkan Şamplyonu oldu. 7 Arolık 100 Yıl Boks Turnuvasında 4 altın. 9 gu(Arkası ». GENÇLER LÎGt: Gokspor Altınok: 10, Cankurtaran Çamlıca: 21, Yakacık ömekspor: 10, Y. S. Selim Taştepe: 22. Galata K. Gümrük: 10. Haliç Ufukspor: 10, A. Hisan Selimiye: 60, G. O. Paşa Ş. Başı: 20, Ortaköy Pendik: 40. A. Yıldjz îst. Spor. 10, Üskîidar Lan ga: 00, Kağıthatia S. Sir keci: I0. Okmeydanı K. Paz&r. 32, Yeşilköy Bey koz, İsk. Paşa B. Mensucat, Şişli Esenler, Şafakspor Altınordu, Kartal Yedikule, Yeniköy K. K. Zara ve Taksim K. Ayasofya (Tehir). YILDIZLAR Sefaköy K. Çeicmeee, Y. Tabya Kartyalspor (Tetoir), YUdızspor Çapa: 30, İÜSK Cankurtaran: 10.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog