Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

3 OCAK 1982 Cumhuriyet 7 Türkiyeden G.O.Paşa Anababa okulu Ankara 'da Öğretime" başladı (Baştarafı Sporda) (51 Lokman < > Ercan (5) 5 Faruk (61 Adıl (51 • dıımruk ve Tekel Bakanı AJi Bozer nnumuzdekı gunlerüe GOLLER Faruk dk 11, Cetum fumnık Itapılannı kapsavan bır denetım gezısine çıka lal dk 49 KARAGUMRIK : 1 cak. • 0 # Bevaz Baston Korler Haftası 7 13 ocak tanhlen arasında \LTIWIIZR4K KAR4GUMRUK Kamıl (7) ku^lanacak Altı Nokta Korlen Egıtme ve Kalkındırma Der Bavram (6) Erhan (6) Cem neğı BaskaA Azız Kurkçu «Bevaz Baston Korler Haftasını ıs (7), Mehmet (61 Coşkun me deçıi hızmete önem veren bır anlavışla kutlamalıvız» dedı • 35 Verem Haftası başladı Sağlık ve Sosjal \ardım Bakanı <7l Yavuz (6) Yılmaz (6) Yuksel fî) Serhat (fi> îsmail Kava Kılıçturgav hafta nedemvle vaptıçı açıkJaraada «Verero (6) savaşında başanlı adımlar atılmış olmasına rağrnen verem ALTINMIZRAK Taner (41 ülkeralz ıçın belli başlı sağlık sorunlarından birl olarak o Tamer (4), Yılmaz (5) Hu neminl korumaktadır» dedı # Evüp ve Kartal'da ı<cı cesed bulundu Süahtaraga da denız sev.ın (5) Sehsuvar (SI Va hıt <6\ Yılmaz (6) Şukru (6) den çıkarılan cesetın Suleyman Yılmaz'a aıt oldu§u belırlen Kemal (6) Samı (5) Talat dı Kartal Kuçükyaîı da ıse abısmın evınde olu bulunan Nus (7) ret Fazhoğlunnn zehirlendiğı sanıhvor Polıs Çorlu 61 TopGOL Yavuz dk 17 çu Alayında asker olan Fazlıoğlunun olumunu şuphelı buldu YESIIKtn :1 GFDIKPASA :1 YEŞILKOY Mehmet (5) Umıt (5) Havk (5) Tekın (61, CengE (5) Şenoi (61 Ahmet (5> Çetın (7> Gokhan (6) Altue (7) Sukrü (5> GEDİKPAŞA Suat (5) Necdet (5). Faık (6) Mustpfa (5) Fuat (5) Sulevman (71 Mehmet (61, Kemal (51 Ragıp (51 Osman (6) Nihat (fi) GOLLER Altug dk 11 Sü levman dk 78Edip SAĞDUYIT KljSTFPE : 1 ÇIRÇIR • 0 0 Ilk dersi veren Dr. Durmuş, «Eğer başkasıKUŞTEPE Nazım (61 Ek nın mutluluğu diğeri için önem taşıyorsa aşk rem (7) Varujun (7) Zumre (7), Altan (6t Cengız (71 Ha vardır» dedi. mıt (51 Y9ner (61 Mebmet (5) Zevnel (4) Yunus (51 ANKARA, (Cumhuriyet Buroeden ogrencılere boyle bır eÇIRÇIR Burhan (5) Nev su) AnaBaba okulu dun An gıtımı ızledıklerını bıldırır bır zat (6) Ruşen (6) Barbaıos kara da oğretıme başladı Turbelge venlecek (7), Cemal (61 Günav (61 kıye Cocuk Evlerı Vakfı taraAna Baba Okulunda flk Haldun (6) Nun (51 Tıırgut fından evlı ogrencılere yararlı (41 Ertan (4) Servet (5) dersı veren Opr Dr Zıya DurGOL Cengız dk 41 olabılmek amacıyla acılan Amuş ona baba olmaya haTtınc Y\RKIN na Babo Okulu derslerı Anzırlık dogum kontrolu hakkın OTEKİ S O M C H R kora Çocuk Evlerınde yapılada bılgı verdı Durmuş ınsan Halıç DavutDasa 1 0 T > <1 cak sevgısının ılk basamağının a.le sız Capa 2 1 Tiçspor Can olduğunu acıkloyarak şunları 15 gunde bır yapılacak olan kurtaran 1 0, Kilpspor Oala soyledı aers erde ana baba olmaya tasarav 10 Kadırga Kucuk hazırlık cocuğun zıhın ve ah «Aşk nedir' Aşk, fızıksel ve kov 1 1 Kartal Muradıvp Ipk gelışımı cocuğun ozerk! k ruhı ıhtıyacları karşılama ar21 Ö Şafaka Yalova 31 ve gırışım kazanmasında ana K Pa^ar tlmranıve. 3 2 zusudur Eger boşkasının mut AMVTÖR GENCLER babanın rolu çocugun duygu lulugu dıgerı ıcın onem taşıT Tavfun Soganlık 2 0 sal gırışımı ve ruh sağlıgı gı yorsa aşk var demektır EvlıYıldız Kosuyolu 1 1 Demır bı konular ele olınacak lık yaşamanın ve beklentilerın spor Dıkılıtaş 10 Kanarya en fazla olduğu donemdir » Oğrencılerın devamını sag Z Bumu 1 1 Vefa Cıksa Cogunlukla annelerın be layab Imek amacıyla bır defa lın 2 2 Y Baglar Fethıye ya mahsus olmak uzere 1 000 kar genclerın katıldığı ılk ders 2 0 Sarıj er Kadırga 3 0 Ah te Zıya Durmuş, onormal do TL alınacak ve eğıtım sonun beykov Kasımpasa 20 Ferı koy Y Dırek 2 0 DavutDa ğumlann neden ılerı geldığım do derslerı muntazam takıp sa Maltepe G 0 0 Camıal şoyle acıkladı tı Taçspor 1 0, Y Tabva «Erken evlılik iy1 beslenme me ve kimyevi maddelerle uğ Hılal 2 0 Anadolu Sultante pe 10 Topkapı Sefakov roşanlarda anormal doğum 1 0 Cehkspor Y'ldefrırmenı meydana gelmektedır Ayrıca 441 THY Yavia 2 0 E>üp gebelik'e alıncn llacların onem Okspor 10 Yoncaspor Gu lı bir rolu vardır Gebelığe etvensoor 21 Bavramoasa Kuçukkov 2 0 Tunusbağı kısı olmavan hemen hemen hıc MalteDespor 3 3 Paşabahçe ılac voktun Haskov 1 0 Beylerbeyı Kuş Ayrıca 9 ocak 1982 de An tepe (Tehıri kara Coruk Evi nde Evlilık O v r SPOR kulu ogretıne acılacak 12 OLDU derş surecek oğrenımrie evlı ANK1RA, (ANKA) Ilk ve Yıldızlar Lışı Anadolu yak"sı lıöe hazırlık eş tanıma esler ortaokullann bırleştırılmesını (B) crrubu maclan sona edı ongoren 8 yıllık terael egıtıra arasında ovnanan ps ko sos Finalde Yucespor ıle 1 1 bera okullan ıçın hazırlıklara başvol oyunlar, e/lılık danışman bere kalan Ist Spor şamt!ivon Ianıvor iıöı elp oiınocak oldu Alınan sohuçlar sovle ol 8 yıllık temel eğıtım uygu du laması gelecek oğrenım done Anadolu Kadırga Kuçukkov 00 mınde Mıllı ESıtım Başanlı Alemdar M Sınan 8 0 B a , Bankasının gı'nca belırlenecek «Pilot» kırkov Ferıkoy 2o okullarda oaşlavacak Bu 20. kuruluş amaçla 8 vülıfc temel eğıtım okulîarında gorev alacak kılıt yıldönümü personelm eğıtımını ongoren Sporda) semınerın ılkme yarın başlana kutlamyor cak eıden başka Ustünlük sağla>a İSTASBIL (IB1) Ana madı Ilk semınerın 5 gun sürece dolu Bankasmın 20 kuruluş 9 Taraflann en <*ollü karşı gım bıldıren Mıllı Eğıtım Ba vıldonumu dun kutlandı lasması 1973 74 dbnemı Türki kanlığı vetkılılen semıner'erle Kutlama torenlen bu akşa ve KuDası maçmda Isfanbul'da Mİlık temel »gıtım uygula ma kadar devam edecek 3 2 Sarı Lacıvertlılenn ustun masında gorev alacak persone Dun ılk toren Taksım alanın lugıi ıle^kapanan maç oldu lm eğıtımının janısıra doğa dikı Atatürk abıdesıne celenk # Trabzonspor Istanbul'da bılecek akşaklıklarm onceaen •îonarak başladı Genel Mudur Fenerbahçe üe toplam 17 kez onlenmesının amaçlandığını iuk M şubelerde ıse torenler karşılaştı Bu karşıalşmalarda belırttıler bu:*un yapılacak 8 kez kazanırken Fenerbahçe 3 kez ustunluk saglayabıldı 6 karşılaşma da berabere bıttı • Fenerbahçe tstanbul'da ovnadıgı 7 lıg maçmda sadec» 30 gun olarak alınır 4 51979 (BaştO'at' 1 soytada) bır kez kazanabıldı O da 1974 ce Konunu ile kobul edılen kat tanhınden sonra gunluk prım yılında hesabı yapılmaz jsayıyla çarpılması suretıyle # ikı takımın rnaçlarında Sıgortalılar prım borçlarını, bulunacak tutarların yuzde 20 golsuz beraberlıkler de olduk aylık olmak uzere, flgıtı ayın sıdır ça az Fenerbahce ve Trabzon scnuna kadar kuruma odemek spor sadece 4 kez sahadan gol Sıgortaya gırışte bıldırılen suz beraberlıkle avfıldılar zorundadırlar aylık jelır başlargıcının bır • Iki takımın Istanbul dakı defaya mahsus olmak uz»re Gırış keseneğı flk aya ait karşılaşmalannda en çok rast yuzde 25'ı oranındo gırış keseprım ıle, yukselme prıml ise lanan skor 1 1 tstanbul'da negı, basamak yukselmelerınde yukselmenın gecerlı olduğu a oynanan 7 maçın 3 tanesi bu Ise ıki gelır bosamagı oroya aıt prımle bırlıkte odenır skorla biterken, 2 maç 1 0, bır sındaki artıs farkı kadar yukPRIMLERIN maç 2 1 ve bır maç da golsuz selme prımı alınır CDEME ŞEKLI sona erdi Kuruma od»nmesı gerekli Prim borcu hesaplanırken ay • Trabzonspor tstanbul'da prım, girış keseneğı ve yuksel 17 maçta sadece 3'tınde Fener me prımi, yuzde 10 ve yuzde 3 bahçe'ye gol atamadı geeikme zammı ve dev'et ban # Fenerbahçe'nın Istanbul kalarınca bır yıl vadeli mevda Trabzonspor'a ROI atamadı (Baç'a.ot. 1 sayfada) Si maç sayısı ıse 7 duata uygulonan cari faizler tan'dan başla^acak olin Ev ıte iığer her turlu pora sıgor PLAN DLRUMU ren 14 ocak'da Romaiyaja r talı ta afından kurumun anlaş Takımlar OGB M* Y P geçecek Romanva gezısıru 18 m a yaptıgı kuruluçlar aracılıaı Trabzon 27 13 10 4 29 16 3b ocak'da tamam'avacak olan F Bahçe 27 4 10 13 16 29 18 Devlet Başkanı Evren bura ıle gonderılır Herhangı bir dan Yugoslavva'ya eıdecek deâısiklık olduğundo hangl Devlet Başkanı Evren Yukuruluslar arocılığı Ile gondegoslavya'da babasının doğum rileceği kurnmco ilon olunur yerl olan, Uskup'e bağlı bır ka (Baştarafı Sporda) Bu kuruluşlara odemenin yopı! sabayı da zıvaret edecek aldı dıâ| larrh, kuruma odeme taEvren'ın Bulganstan gezısi 28 Temmuz Balkon Genc rlhl sayılır sırasında Bulgarıstan Devlet ler Atletızm ŞöYnpıyonasındo Ancak anılan odemelerin an Başkanı Jıvkov üe ıkilı goruşsonuncu olduk meler yapacağı bu arada Sof lasma yap'lmış kuruluslar dı• Unıversıte Oyunlarında ya'daki smaı t*»=ıslerle Varna' sındaki vollordor vopılması ha gureşto 3 sıklette 6 olduk da ıncelemelerde bulunacağı linde odemelerin kuruma intibelırtıldi E\rerın Romanva kalı konusundo cıkacak anlas AĞUSTOS ve Yugoslavya gezısi sırasmda mczlık'ordo ispat vukumluluğu 4 Ağustos Avrupa Genc da bu ıki ülkemn Devlet Başsıaortatıva ait olur ler Masa Tenısı Şampıyonokanlar ıle ikılı ve uluslararaPPİMLERIN TAHSİL sında Bayan Masa Tenısı Ta sı konularda gorüş alısvenşın de bulunacağı ıfade edıldı USULU kımımız hıc yengı alamadan Kurum taratından sigortalısonuncu oldu lara duyurulmosına ^ ragmen, • Sovyet Konstantın Volkısmen veya tamamen odenme kov sırıkla atlamada 5 84 u yen prlmlerin varso yuzde 10 gecerek yenı bır dunya reko (Boş' i'Crf1 1 sovfodo) ve yuzde 3 geeikme t zammı ru kırdı Bazı gazeteler meşruten Ile devlet bankalarınco bir yıl • Balkan Eltopu Bırıncılık tahlıve oıacağını vanlış vadeli mevduata uygulanan calerı başladı Ilk macta Yuna hesaa adıkıanndan Ecerı falzın tahslii usullerl, ku nıstan ı 26 24 yendık vıt'ın daha erken cezae rumco tespıt olunur vınden çıkaragını vazrruş7 Ağustos Balkon Yıldi2 lardı Ovsa meşruten tah 1 3 1981 tarihinden once si lar Basketbol Şampıyonasın lıyelerde avda altı gün gortalı tarafındon yapılan oda Yunanıstan ı 6360 yendık den yararlanabılmek ıçın demeler En eski donem prim Yugoslavlar'o 9770 yenlldık cezanın altı aydan fazla ol borcundan başlamak uzere sı8 Ağustos Balkan Suto ması gerekmekte Ecevıt'ın ra ile prim borcuna, yuzde 10 pu Şompıyonasındo Yugos cezası ıse altn avdan az ve yuzde 2 geeikme zammına lavya ya 11 8 venıldık Feevıt ın 4 a\lık cezası ve kanuni falzınr ve diğer borc 17 Ağustos Balkon Genç AstPn Yarsıtav " Ceza 5 larına mahsup edilır » Daıresı'rce «Tasluhen» oler Basketbol Şampıyorasın naylanarak T ava ındırılmls da Romonya yı 75 71 yenerek • 53 95 35 nolu etılıyetımı Balkan ıklncısi olduk tı 3 avlık cpza Infaz Ya kaybettım Hukumsuzdur sası uvannra F^evıt'ın «ı 29 Ağustos Sebastıan SÜIEYM4N TARHAN yı halı» npdemv p mesnı Coe 1 mlde 3 47 3 ıle yenı ten tahlıvesının uc^e bırın • Nufus cuzdanımı yıtırdım bır dunya rekorıı kırdı den vararlanması Je 2 aya HukumsuzdUr. (DEVAMI VAR) ınıvor Ali ÇOL4K MHP (Baş'uratı 1 sayfada) sanık salıvenlmıştı Iadıanamede «IVIHP Ge nel Merkez iöneticilerı» bolumunde jeralan sanık laroan genel ba*kan yar dımcısı Agah OKtay Gu rıer 2b <asım, Ahmet Er 1 aralık Nevzat Koseogıu ve Omer Çakıroglu 8 ara lıic TaJısın Unal, A%rm Çar sancaklı ı e Taha AKyol 10 aralık tarıhlı duruşmalar da serbest bırakılmışlardı Cengız Gokçek ıse 15 ara lık'ta vapılan duruşmada salıverilmıştı borgusu tamamldnan sa niıdardan Alpaslan Tur keş, Sadı Somuncuoglu Necatı Gultekın Yaşar O kuyan Mehmet Irmak ve Mehmet Dogan ın sahverıl ms ıstemlen ıse mahkeme ce reddedılmıştı Genel merkez jonetıcılen olan obur saniKİar tutuksuz \ar gılanıj orlar MHP davasına 5 ocak sa lı gunu «eğıtimcı» olarak adlandırılan Mehmet Gok tolga nm sorsusu ıle de vam edılecek Yükselme ve atama iBaştuıotı 1 soyfada) çent Yardınıcılı«ı»na atar.dcak iarını ve oğre ım ıvesı olacak larını, profesor olacak kı^ıle rın de nangi fakültîde boş Vad ro varsa oraya atanacaklarını le rotasyona çıdılmeksızın ao re\ yapacaklarını belıraı \OK Başkanı kursulerın bır bolumu nün bırleştırlecegım ve azaltı lacagını bu konudakı egılımın =aptanmasma çauşıldiRinı açık lamalanna ekledı iKNt \ÖNETMfcLIk YOiC Yasası nın uygulamaya Konulabılmesı ıçın gerekiı jo netmelıklerden ılkının «Var dııncı Doçentlıge \e Profesor Inge Yükseltme ve Mama \onetmeIiRi»nn 4 ocak 19'52 pa zartesı günu Yuksek Ögrenım Kurulu rdan geçtıkten sonra bırikı gun Içınde Resmı Ga zete de jayınlanarak yunlr'uge gıreceğın! bıldıren Prof Dogra macı, >bnetmelık hakkında şu bılgılen verdı «(Yarduncı Doçentlıçe \e Pro fesörluçe Yükseltme \e Atama Yonetmelieı) ıok cesitli alan lardaki beklentUerı çıderecek Yonetmelıçe eore oncelıkle. hıç bir asıstan unnersitesi ıstedip takdirde açıkta kalmavacak Ya CVrastırma Gorevlisı) va da (Doçent Yardımcısıl olarak ca lışmalarını surdurecek *sıstanlar formalitelerı tamamlar lar dil sınav larını verırlerse universıtelerı kendıieri hakkında seçım \aparsa (Doçent Yar dımcısı) olacakUr noçent \ar dımcısı t a d a \ardımcı Doçent olanlar, ogretim u>esi sa\ılacaklar Bılındırı eıbı bu kornıdakı eskı mgulama sadece do çent »e profesorlerin oğretım uvesi sarılmalan bıçımindevdı Venı vönetmelıce eöre doçent vardımcüarı docentler ve profesorler oferetim uvesi kaclrosıınu olusturacaklar \ÖK hıç bır asistana (çorc\inİ2 bıttit demnor *sistan'arın araştırma core\lısı ıa da doçent \ardım tısı olarak erorevlenni surriur meleri \etkısi unnersitelerıne dekanlık \a da rektorluklerıne bırakıliMir » PROFESÖRLLK İÇIN YÖK Başkanı Prof Dr Ih ^ n Dogramacı «Yardımcı nı> çentlife ve Profcsorluçe Yuk soltme \e \tama Yonetmelıgı»n de profesor olacaklar ıçın ko nulan koşulların da dünyada genel olarak uvgtılanan nıte lıkler taşıdıgını belırterek ;u açıklamada bulundu «Profesor olunabiltnesi ıçın IİKİH dalda boş kadro buiunması şartı \nnrtmeliKe kondu Bu boş kadro nerede ıse profesor ler orada zorev vapacaklar Bu lontem rotasvona sore u>eulanmavacak Istanbul daki bır unıversıtpde doçenthk \apmak ta olan osretım porcılisı eger ılalında bir bos kadro İstanbul dakı dleer hlr unıveırsıtede va da fakultede varsa orada gnrev vapabilecek Bu eorev suresi İkı »ıllık olacak Profe'or olacak ogretim uveleri ke sfniikle kendı universltelerınde eorevlerıne devam çtmevecek ler, başka bir uımersiteve ata mcnklar Bu anhmda (mecburı gorev lendlrme) dlve bir uveulama da sozkonusu olmaya cak » BOLUIHLER Prof Dr Ihsan Doğramacı kürsülenn bolümleştınlmesıne ıhşlun çahşmalar ıçin Istanbul' da olduğunu ve oncekı gun saglık bılımlen ogretim uyelerıyle goruşerek saptamalarda bulunduğunu dun de hukuk, sosyal ve ekonomı bılımlerı og retım uyelerıyle goruştuğunu ve bugun teknık buımler og retim uyetenyle goruşerek han gı kursulerın bolumleştırılece gını ve hangılerının bırleştınle rek bolum halınç sokulacagım YOK'e goturmek uzere baçım lejecegını belırttı Prof Dr Doğramacı kursüierm sayısın da azalma olacagını bu konu dakı karann oncelıkle ılgılı fa kulte ve unıversıtelenn temsıl cılerlnın goruşlen alınarak sap tanacağını vurguladı YOK Başkanı, rektorlerın 31 temmuz 1982 tarihıne kadar gorev va ı^cîp e^ierpk oacaklarını ve halen rektorluk gorevını surdurenlerın buvuk coSunlugunun normal sure olan 2 yılı tamamlamis olduklarını ffundeme selmış değıldıı'. An tak temmuz avı ıcındp rektor lerın secımının tamamlanacaçı nı va«a uvarınca sovle\ebılı nm» dedı «Hçmi** hıı KOTUI GÖZLEM ,Bastarof' 1 sayfada) şan bır orgut olorak gorulmektedır Dosyaac mevcut 10 mart 1969 tarıhlı yazıda calışma raporu ve bıidırılerın den bu husus anlaşılmaktadır 10 Tiart 1C59 tanhınde TIP uyelerı Kırık<ale dekı şçı olaylarını mcelerrek uze re Kırıkkale ye gıtmış.er ve burada Maden Iş ijendı kası nın yonetıcılerının aktıf olmadıgını t: c bıt etmışler Işcının orgutlenmesı gerektığı konusunda hazırlodıkları yazıyı TIP e ve FKFye gondermışlerdır Uyeferın buyuk br kısmı oynı zamanda TlPe koyıtl dır Idd.anamenm bu bolumunden yolo cık.ak «4 uncu Kolordu Komutaniıgı nezdınde kurulu Sıkııronetım 1 Numaralı Askerı Mahkemesı»nın 1S73 4 e/ra< "973/4 esas 1973 63 scyı ve ?5 12 1973 guniu gerekcel ıVrorın 158 n cı say osının ı1 nolu paragrafınabakıyor ılgılı bolumu aktarıyoruz Dava dosyasının FKF bolumjndâ nort klasor. dorduncu dosya ellı sekız sırasında me cut rapor, FKF nın sadece genclık kesımının orgutu olıcdığını TIP' ın porolelınde bır komunıst orgut olarak ıçcı kesımmde de etkı yaratmoya çolıştığını acık sekıldc ortaya koymaktadır 10 31969 tarıhlı bu ıapor (RK) (M / . ve (Hakkı Ocal) tarafından Kırıkkalsde vuku'buian şcı olaylarını yerınde ve yakmdan ıncelendıkten sonra ha^'rıonıp TlPe DISK e ve FKFye verılmıştır Bujddıanome «Dev Genc davası»n n ıddıanomesı dır Gerekçelı korar «Dev Genç davası»",n kararıdır FKF bılındığı g bı sonradon «Dev Gerc»e donuşen «Fıkır Kuluplerı Federosyonu»dur Hokkı Ocai ıddıaname ve gerekçelı <crara gore FKF adına Kırıkkale de Moden Iş Send xnsı ıle ılgılı ıncelemeler yaptıktan sonra ikı arkadoşı ıle beraber ho zırladıkları raporu Turkıye Işc Partısı ne ( T P) «Turklye Devrımci Işçi Sendıkalorı Konfederasyonu»ro (DlSK) ve de «Fikır Kulupleri Federosyonu»na (FKF1 vermıştır Hakkı Öcal F kır Kuluplerı Federasyo ı nun ait bınm kuruluşlarından bın olan «Sıyasal Bilgı'er Fakultesi Sosyalist Fıkır Kulubu» soyman uyestdır Sosyalıst Fıkır Kulubu nun 14 aralık 1968 günunde 221 nolu sınıfto yapılan Genel Kurul toplantısında Hokkı Ocal soyrran uye olarak raporunu okumuştur Gene> Ku.'I sonurda yapılan seçımlerde Hokkı Öcal (48) oy alank C KF Genel Kurulu temsilcılıgıne secılmiştır Bugun Tf P s nıgı olarak aranan Nthat Akseymen de (51) o, ıle a y Genel Kurula temsılcı seçılmıştır Bu tutancKİorın bır kopvası elımızde^ r 8u tutanaklann asılları ıse Ankora Valılıgınded ı Ogrencıhk vıllarında bırcok k şı bu gıbi orgutlerde calışmış sonraaan hayatın akışı ıçınde bugun ceş tlı meslek dallarına dogılıp gıtmışleraır Bu g uı orgutlerde calışmışv buyuk burokrat cocuklarına da rostlanmıştır Bızım bunlara soyleyecek hıçbır sozumuz yoktur Butun bu gelışmeler dogaldır It razımız şu noktadadır Tercuman Gczetesı, hem koşe yazarları, hem de hober polıtıkası '.e TIP DlSK FKF gıb kuruluşlora sureklı saldırnn bır ynv n organıdır Ackça bstcteı m Bunu da bır olcude yadırgamıyoruz Bellı bır ekonomı polıtıkasım eleştırenlerı natta "lopfu Konut Yasası na karşı cıkanları bıle neredeyse komunıstlıkle suclayacak olon Tercuman Gazetesı c^aba, Genel Yayın Mudurluğu ne n cm B'r «tescıllf mcksıstl» getır mektedır'' Bır Lakıma belkı bu da onemlı değıldır öcal, gençlığınde krpıldıg, sosyalıst duşunceler nedeniyle once Yozgat ta sonra Ankara da daha sonıo E&kışehır de TIP ve FKF adına çalışmalar yapmış sonradan bu goruşlerden ayrılmış olabılır Bu goruşlerden ayrıldıgı da pek o kadar belll degildır Orneğın, 1979 yılında bır fakulte yoynları arasındo cıkcn ve Hakkı Ocal ın da mzosını taşıyr>n bır yayın (orneg n s 95 parağraf 2) bu eskı Marksıst ın eskı go ruşlerden pek ayrılmadığını ortaya koymckiodır Şımd lık kaydı ıle bu voyını koşemıze almıyorji Daha dogrusu, bu yayını koşemıze al*ncya bır turlu elımız varmıyor1 Tercumon Gazetesı her gun koşe ya.'crları ve haber polıtıkası ıle Hakkı Ocol ın bır zamcmar roporlar yazdıgı DlSK ın savunma avukatlarına yonelttıklerı, yasoyo ve 52 sayıh bıldırıye aykırı yoyınls.ın Ou eskı «Marksıst militantın onunden gecerek okt^r cra ulaşması tek bcşına herhalde «ıbret verıcu b r gelışmedır Bi7 ornegm «Nıhat Akseymen TKP'lıdir Hakkı 0 cal ve Akseymen aynı orgute kayıtlıdırlar Öyleyse öcal TKP'lıdir» g bı hukuka oykırı sonuclar c Karmıyoruz Ama Oçal ın onunden gecıp yanına gıren vazılar ve ho berlerde DlSK ın avukatları Orhan Apaydın a. Hasan Fehmı Guneş e ve Turgut Kazan a her gur> saldırılıyor «Şu avukat TKP'lıdir, Apaydm Ile bu ovukat aynı dernek uyesidirler, oyleyse Apaydın da TKP'lıdir» gıbı safsatalar «Marksist mılıtan» Hakkı Ö^al ın onavı ıle baskıya gırmektedır Ey Tercuman Gazetesı nın koşe yazanarı sosyal demokratları ılımlı solcuları Ataturkçulerı 24 ocak kararlarırKi ka?şı cıkanları, hatta hatta Toplu Konut Vasasını eleştıreVılerı komunıstlıkle suçlarken tepenızdekı Marksıst mılıtanın gelmışını gecmışını şoy e lyıce duşu nun Hakkı öcal örneği kulaklara kupe oıır.alıdır' TRT gorevlisı bır derneğe mı uyedır'' Sürun gıtsınl 7 Öğretmen genclıgınde bır dernege uye nı oımuştur 1 Mesleğmden atılsın Bır memur. yasal bır vüruyuşe mı katılmıştır'' Başı eîilsın1 Pekı «Marksıst militan» Hakkı Ocal no olsun? Bol 1 ucretle Tercuman a Genel Yayın Muduru NGSII mıllıyetcılıktır bu"5 Arap BiHîği (Başarafı 1 snyfada) den geçınlırken Klıbı nm avrı lısmdan hemen sonra gelecek Avrı pa Konsevı Heyatı ıle de demokras.ye "eçış süreoı ve bu nun Turuve Batı Avnroa ılışkılerme vansımaları gunde me ge'ece1? Avrupa Konseyı Hevetı Dev let Başkanı Kenan Evren n de mokrasiye donuş takvımmı açıklana^ının henen ertesınde eeliyor Zaman takvmvnn açıs lanmış olmasmın hevetm ırtenımlerı açısından da olumlu bır atkıde bulunacafeı tahmın edüıyor He\ette Avrupa Konsevı As samb'esının Sıv.'ası ve Hukuk Komısvonu uyelerı yer alacak lar Hevet° Sıvası Komısvon Başkanı Irgılız îşçı Partısı Mıl letvekıli Tom Urwm tle Hukuk Komısvonu Baçkanı Irgılız Mu hafazakâr John Greave Başkan lık edıvorlar Aynca her ikı Komısvonunun raportorlerı Avusturyalı Muhafazakar Lud v\ı? Stemer ıle Federal Sosyal Demokrat Hars de hevet uvelpn arasında Hev»Ue ıkı de Isv^çreli oarlamen tenn ver alması kesın Ancak heyette Tjunlar dışmda kımle rın yer alacagı serıde bıraktı gımız hafta içmdp tam olarak bellı olmamıştı Başlpngıçta he vet n 22 kısı olması kararlistı nlmış ancak Ankara daha sonra bu îavıvı çok bulmuş avrea komünist uvelenn bu luTnasına ıtıraz etmıştı Hsvetn kompozısvonu dı şında zıvaret tarıhı de sorun varatmış daha once aralık avı ıçın kararlaştınlan zıvaretı Ankara dıs temas'ann vogun lu?unu serekçe go"=tererek tek taraflı oiirak ertelemıştı Bu njn uzerıne zıvarctm gerçek IP^IT) gerçekle^meveceSı belir si'lige prmış deha sonra Ankara 7 ocak tanhmı kesın olarak Strasbourg a bıldırmıştı Avrupa Konsevı uvelen te maslarını tamamladıktan son ra ızlenımlarını Sıvası Komıs \onun 13 ocakta başlavacak TtiTkıve'vı konu alan çoriışmeİPrı sırasında ıletecekler Av rupa Konseyı ^ssamblesi de 21 ocak tanhmde toplanarak Turkıye'nın uyelığını gorüşecek ve bı r Varara varacaıî Silahlarını "Boştcrafı 1 sayfada) ıle bellı bır sure ıçınde, ızınsız taşıdıklan sılahları getırıp teslım edenlsrın ce zava çarptırılmavaeakiarı belırtılmıştı Ancak bu sı lahlarla suç ışlenmemış ol ması koşulu aranmaktav dı Sonra bu sure 1980 ekı mme degın uzatıldı ve su re bıttı Bundan sonra ozellıkle Balıkesır ve Oazıantep te rastlanan şoyle bır Relı^me oldu Surenın bıtımınden sonra gorevl lerın istegı uzerıne bazı kojlerde va tandaşıar ja sılahlan bel lı bır vere gomüp haber vermışler ya da kendllerı yahut eşlerivle sılahları gotürüp teslim etmışlerdı T^slım etmıs olmalarma karşm vasada belırtılefı su re g3çmıs olduğundan bun lar hakkında ışlem iapıldı Yüzlerce kışı mahkum olup cezaenne gırdı Bu nun uzerıne Millı GUven lık Konseyı'ne hükümete telgraf gelmejs başladı Bunlar da «blz eore\ lilerın sözleıine çu\pndık silahla' nmızi ıromdu£uıııuz terı sovledik çetırip te«lfm et tık o\sa ?ım«lı ceza eoru joruz» denmektevdi Adalet Komısvonu'ndan geçen jasa önerı<;ı bu bı çtmde ceza gormüş olanu rın bağışlanmasını kapsı vor Adalet Komısvonun dan çıkan \asa onerısı ?1 aralık 198L, tarihıne degın yukandakı bıçimde silahla rını teslım edenlerle, gbm düklerı \erl°rl sovleyenle rın aîdıklan cezalann ba gıslanmasını ongönlyor Bunlar hakkında soruştur ma açılmışsa durdurulacak aldıkları cezaiar da adlı sı cıl kavıtlanndan sılınecek 8 yılhk temel egitim icin hazırlıklara baslanıyor Danısma (Bast.iafı 1 sayfada) lan «vesayet ve nza aranmaksızın» b r bosku kışıye nak ledıleb lecek Danışma MorlıS' Sağlık ve Sosyal Işle*. Komısyonu nca kabul edılen metın 2238 sayılı organ ve doku alınması sak lonması aşılorıması ve naklı hokkındokı yaoonın 14 madde sınm br fıkfcsmın değıştırıl mesını ongorj*or Değışıklık şoyle «Kaza veya riogal afetler so nucu vucudun uqradıgı ogır horobiyet nedeniyle yaşomı sona ermlş c;on bir kişinın yanında yakınlorı yoksa, sağlam doku ve crganları, tıbbl zorunluluk butunan durumlarda vesayet v a T'ıa aranmoksız/n organ "a doku naklı yapılabllir Bu hallerde adlı otopsı bu iflemler tamamlandıktan sonra yapılır Va hekımler Kurulu'nun raporu adli muayene ve otopsi tutanaâına geçırılır ve evrokma F. Bahçe Atiîla Sav (Bcş.crcfı 1 sayfada) *\tni hazırlanacak \na yasa hakkındaki göruşlerımızi tum barolann goruş lerını aldıktan sonra Vna \ a.sa Komıs> onuna sunaca Yenı 4navasadd neler bulunması gerektigını şinı dıden soviemek dogru ol maz Vncak bizim hie de gi>me>en bır goruşumuz vardır O da yarçının oa ğımsızlıgıdır Bağımsız >artn olmadıkça, adaletten bahsedemeviz Bu gonışuraüzu Anatasa Hazırlık Komisvonuna bıldireceğir Dilegimlz i\ı bır Anavasanın hazırlan masıdır Turki)e'nın artık her 10 vılda bfr değlşen Ana\asalara tahammulu yoktur» BAGKUR primleriyle 1981de Iskence (Baş'ratı 1 sayfada) Askerı Savcılıkça açılan dava, Ankara Sıkıybnetım Komutaniıgı (1) Numara lı Askerı Mahkemesınde, 26 kasım 1981 gunku du ruşmada karara bağlannıış tı • Iddıanamede HasKirış ın Devrımcı Yol adlı yasadışı orgut uyesı oldu gu ve pankart astıgı sa vıyla yakalanan Zeynel A bıdın Seylan adlı sanıgı ış kencevle oldürdugu one sürulmuştu Sanıs Ceylan, 22 ejiul 1960 gunu Ankara Emnııet Müdurluğüne getuılmış 26 eylul sabahı hücresınde olu olarak bu lurunuştu Yapılan muayenede Cej lan m vucudunda elektrık yanıkları ıle kara cıgerinde kanama, 3 kabur ga kemığinde kırık saptanmışü Dava açılmasıj ıa bırlıkte tutuklanan Komı ser Muavıru Mustafa Has kınş, salıverüdığı 22 eylül gıinune değın yaklaşık 1 yıl tutuklu kalmıştı il ey lul gunu yapılan duruşma da salıverılmesı kararlaştırılan Mustafa Haskırış' ıı. salıvenlmesj ıstemıne ıddıa makamı da, «suçun nıteiiğı, sanıgın tutukluluk suresı, kanıt durumu, devlet memuru oluşu ve Ankara'da oturması nedenıyle» katümıştı Mustafa Haskırış salıve nlmesınden sonra 19 ekun'de yapılan duruşmaya katılmış, ancak kararın a çıklandığı duıuşmaya gel memıştı «\mp ve Ülkucu Kuruluşlar» davası ddianamesınde MHP vanlısı bazı sa nıkları evınde sakladıgı o ne sürülen Haskınş'ın tum aramalara karşm henuz yakalanamaaığı blldıri lıyor Evren Kronoloji Ecevit (Bastatafı 1 sayfada) tir» şeklınde konuştu Nacı Varhk suresı 1981 de sona eren toplu sozleşmelerın (Baştcratı 1 sayfada) en geç mayıs ya da hazıran perışan oldular Nefes almckta ayındo yenıden yururluge ko gucluk cekenlerın hastane ve nulabılecegını belırterek, suredoktorlara hucum etmesı, sağsı 1979 do sona erıp de geçen I k kurulu^larında ızdıhama yol yıl yenılenen ve bu yıla saraciı kan toplu sozleşmelerle ılg lı Doktorlar yogun sısın once ucuncu yıl ucret zammniın da lıkle oksııen yetersızlığıne yol en gec ikı oy ıçınde saptonaaçtığını ve bu nedenle nefas cağını soyledı almokto gucluk cekıldlğını belırttıler Bu arada sısın sınır Ahu Tuğba sıstemlerını etkıledıgı ve kışıle rı hırçınlaştırdıgı aynı zaman kavga nedeniyle da halsızlık ve dermansızlıklomahkemelik oldu ra yol acttğı bıldırıldı Yetkılıler, sıse karşı almaIstanbul Haber Servisi Sı nama sanatçısı ve şarkıcı Ahu cok onlemlerın mumkun olmadığını ancak geccı tedbırlerle Tuğba dun sabaha karşı Mar sısten korunulobıleceğını bçlırt mara Etap otelmde bır tartış tiler Bu arada sısten korunma ma sonucu ıki erkek arkadaşı ıle mahkemelik oldu nın tek yolu olarak «gaz mosTaksım'dekı bır muzıkholde kesia gostenldı sahneye çıkan Ahu Tugba on cekı gun beraberınde Nafız Ka vl ve Şakır Şener olduğu hal de Marmara Etap otelıne gıttı Saat 0145 sıralarında otelden (Bastdıafı 1 sayfada) çıkarken Tufba ıle Kavi arasın yen sözlerıne değmmedı Dayanışma Sendıkası'nın Var da bılınmeyen bır nedenden başlayan tartışma buyüyerek şova Bolge Lıderı Bbignıev Bu jak, Polonya askerlerını aldık kavgaya donüştü Bu sırada A lan emlrlerden once billnçlerı hu Tuğba ıle Nafız Kavi yı ajır nm sesıne kulak vererek emır mak amacıyla araya gıren Şa kır Şener'e ıse olay yerınde bu len dınlememeve çagırdı Da 1 lunan ve Kavi'nın arkadaşı o vanışma Sendıkası'nın bır yenı dugu bıldırılen Kastamonulu vıl mesajı olarak nıtelendlrılen muteahhıt Huseym Avnı Üstel Bujak'm mesajında avrıca tu tarafından tabanca kabzasıyla tuklananlarıa ailelerıne hita vurulduğu one surüldu ben «sizın acılaruıızdan hapisKavganm yatışmasından son hanelerin ve toplama kamplarının, polls <levrivelerinln ve su ra taraflar dovuıduklerinı belır terek bırbırlennden şıkayetçı rekll korkunun olmadığı bir oldular Dun mahkemeye çıkan Polonya doğacak» dendı Eskı lan Ahu Tugba ve arkadaşları bır halk mılisi olan 27 yaşında serbest bırakıldılar kı Bujak avrıca «nıhaı zafer Ote jandan, dansöz Nesnn Dayanışma'va. ulusa ait olaTopkapı'nın annesı Raıba Gök cak» dedl kava nm oncekı gun olu bulun Bujak a gozaltında tutulan masıyla ılgılı sortıştunna suru Dayanışma Uden Lech Walesa' vor Polıs olayın ıntıhar mı nın yerını alabılecek kisı gozuy cınayet mi oldu?unun yann \a le bakılıvor Bujak yakalanma pılacak otopsıden sonra bellı yan ve yeraltına çekılen en olacagını bıldırdı Konstantın tanınmış Dayanışma lıderlerm Macar rie Gunduz Uzel'm goz den bın. altı durumları ıse surujor Ankara'ya ACI KAYBIMIZ Merhum Rcştu Erata ve merhume Nalle Erota nın kızlan, rrerhur Veterıner Bınbaşı Cemal Bey ve merhume K^'bıa Eıdıncın gelınlerı Hakkj Erata nın kordeşı. Rasıh Erato ve merhum Arıf Erata nın ablaları, es kı BaKan'arda' Şevket Adalan ve eşı Zehra Adalan le M u i r e Eıdmc ve eşı merhum Lutfı Erdınc'ın yenge'erı Rusuhı Ruhı Ruştu Sıbel ve Sımel Erata nın ha ala Fuat Aygıt ın kayınvolıdesı Bılâl ve Cemal ın onneonn0 pn Nılufer Aygıt ıle Nurten ve Nurgun Erdırc m sevgılı cnnelerı Fuat Erdınc ın sevgılı eşı. İy Insan Polonyada AYSE ERDİNC 2 orak 1382 gunu Cenazpsı 4 Occk 1982 kılınaçak ogle romazını k ebedı ıs'ırahotgahına hakkın rahmetıne kavuşmuştur Pazartesı gunu Fatıh Camıı nde muteakıp Kozlu Kabrıstanı nda defnedılecektır Allah rahmet eylesın AILESİ (Cumhuriyet 10623) ACI KAYBIMIZ Zerrişte B ALİ'nın Sevgıli eşı t Sıret sevdığı babası BALÎ nın çok Bdliyi 1 1982 günu anı ola'ak kavbettil Cena7esı 4 1 1982 Fazartesı gunu Kadısbv Osmanağa Camiınden ogle na rrazını muteakıp kalaırılacaktır Tanrı rahmet eylesm AtLESt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog