Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

2umhuriyet 6 SPOR 3 OCAK 1982 F.Bahce, Jrabzonıı 7 vıldır veneınivor Levent DONDURAN Türkıye lıgıne çıictıgı 1974 75 döneminden bu yana İsıanbul kulüpîerinin şampiyonluk hegemonyasma son veraıiş. ve vıllardır kalıplaşan «Vç büvükler..» tanımlamasını «Dört büyükler..»e dönüştürmüs olan Trabzonspor bugün Fenerba'nçe ile 28. kez karşılaşıyor. İki ekibin tarihlerindeki bu 28. randevuya kadar Trabzonspor, Fenerbahçe'ye karşı ezici bir üstünlük saglamış durumda. Turkiye Birinci Ligtnde îki ekip 7 kez İstanbul'da, 7 kez de Trabzon'da olmak üzere toplam 14 kez karştfaşH. Türkiye Kupası maçlannda 6 kez, Cumhurbaşkanhğı Kupası'nda 2 kez. Başbakanlık Kupası'nda da 1 kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Trabzonspor, Özel maçlarda da 4 kere karşıt olarafc alana çıktılar. İki takımın maçlannda ortaya çıkan ilginç noktalar şöyle: # Penerbahçe Trabzonspor'u Trabzon'da sadece bir kez yenebildi. 197475 dönemi ikinri yan karşıiaşmasında Feneroançe sahadan 10 yengi ile aynldı. 9 Fenerbahçe, Trabzonspor'a konuk olduğu maçlarda 3 beraberlik alırken, 3 kez de yenildi. # Rakip alanda Fenerbahçe Trabzonspor'a 1 golden fazla atamadı. # Trabzonspor'un Fenerbah çe'ye en farklı yengisi 30 olurken, Fenerbahçe tek farklı yen(Arkası 7. Sayfada) Efes Pîlsen, Galatasaray önünde zorlandr.9493 SAI.ON: Spor ve Sergi Sara HAKEMLER: Necip Kannn lı ı6>. Erdinç Elmastaş (7ı EFES PİLSEN: Serdar (7' 20. Dogan (7) 16, Bilv (7) 1« Avtek '!> 16, Necdez (6~ı lf) Cengi? 15") 4. Ynrbrnusb (fi10 GALATASARAY: Cem «51 4 Remzi (6) 16. Mehmet Altıoklar 16) 14. Hüsevin (7) 19 DsTvkir.s (9» 40 İLK YARI: 5444 Efes Pil sen lehine. Efes Pilsen Galatasaray önünde zorlandr. 9493 Final grubunda sampiyonluğun iddialı takımlanndan Efes Pilsen. ilk yarıda şut yüz desi düsük olan Galatasaray karsîsır.öa rabat skora eittiS444. Karşılaşmanm ikinci yarısında her iki takımın sü retli oyununun yanısıra karsı lik.li basketler vardı. ABDIi sonrculann başarılı oyunu ile Efes Pilsen karşısında bera berligi ^kalayıp öne Keçen Galatataray. son dakikada bir basketlik sayn üstünlüğürıü koıuyamavarak alnrsdan yenik aynldı: 9493 Klasman grubu maçlannda Fenerbahce. ODTÜ'vü R057. İTÜ, DSİ Sporu 10394 yen diler. BaTOnlar rrraçında ise Beşiktaş, Kol?i'e 6754 yenildi. ZOR YENDİLER Lişin güçlü ekiplerinclen Efes Pilsen. final çrubuna yüksetaıeyi son anda elde eden Galaüisaray karşı&ında zorlandı. İlk yarısı 5 basket farkla Etes Pilstn'in lehinç kapanan maçm ikincî yarısında San Kımızılılar bir ara öne geçtiler. Ancak karşüaşma 9493 Efes'in lehine bitti. (FotogTaf: Erdoğan KÖSEOĞLt) GALATASARAY ZORLANDI İstanbul'da oynadıgı son 7 macta yengı alamayan GoiatavaraYı Göztepe'yi yanerek taraftariarının yüzunü gül dü'öü, Dışsahalorın başanlı ekibi, Görtepe karşiEinda oldukça zorlandı.. (Fotoğraf: All ALAKUŞ) G. Saray yedi hafta sonra kazandı: 10 Hilmı TÜRKAY Tam 7 haftodır Istonbul'da iki puanı bırorodo 9oremeyen Galatosarav Goztepe'yı 10 yenerken taraftcrlarına iki ay sonra vengi seı/ınci tattırdı. Kendi saha ve seyircisı önün de 7 haftadır yengi sevincı ya sayamayan Gaiatasaray renkdaşı Göztepc karşısına iki puan için çıktı. Evsahibi takımda hedef; arîık özlemi Q3k:Ier. gol lü bir yengi idi. Konuk takım ise İstanbul dışsahasına en azından bir puan almak için gelmişti. Gaiatasaray'da sakatlıkları süren. Müfit, K. Metin ve Sinan yoktu. 44. dakikasmda hakemin '.bahim'e gösterdiği bir san f.art vardı. Taraflann gol çı•caramadıklan ilk 45 dakika Galatasaray'm baskısı altında golsüz sona erdi. Fettah'ın yerine Murat'ı oyuna alarak başlayon Galatoscray 59. dakikado öne gecti. Ahmet'in koşe otışından gelen topuna kaleci Ercan vs Rcsit birlikte yiıkseldı. top boşto kal dı, CüneYİ geldi. sert vurdu 10. Goztepeli futbolcular golSTAD: înönü H.\KEMLER: A îhsan Papatya (51. <XMt Akalın (S). tHaJda Bo ra (5) GALATASARAY: Haydar (6) Fettah (41 (Murat 4), AU Çoban ı6>. Fatih (6), Sefer (5) K.Mustafa (5, Ahmet (5> Ciineyt (6). Raşit (6ı. Ayhan (5) fCengız 3), B ü e t i n (7) Galatasaray karşılaşma bojiınca 10 faul atışı. 4 köşe atışı 13 laç atışı kullandı. fi lıatalı pas. 3 gereksiz yan pas, 3 gereksiz geri pas vapan evsahibi ekip ceza alanı djşmdan 5 şut oekerken, 2 kez ofsayta düştü ve 2 olgun atak geliştirebildi. fiftZTEPE: Ercan (51 Erhan (5i, İsmail '5). Kenan (51. Sadettin «41 Tuncer ı4> (Bıroî 3ı. İbrahim (4>, Sadullah (5) Olgun f4> (Kahraman 3>. Feridun (5), K.Ali ıâ: Göztepe karşılaşma boyunca 7 ser'oest atıs. i taç atışı lcullandı. Hiç köşe atışı kazanamayan konuk ekip hatah pas, 2 gereksiz yan oas. 2 de gersksiz geri pas yaparken. ceza alanı dışından ?ut çekemedi. 1 kez ofsayta düştü ve olgtm atak geliştiremedi. Gençler macı: Galatasaray 2 Göztepe 0 den sonra kaleciye faul vapıldığı gerekcesiyle itirazda buiunduior. Bu arada hakem Sadettın'i kırmızı kartla oyun dışı bıraktı. Onkıji üe kalan Görtepe beraberlik icin uğraş verirken Golatasaray akıl almaz gol ler kacırı/ordu. Na var ki karşılıkh ataklar sonuc gfltirmi/or ve Galatasaray zorda oisa olandan ıkı puon alarak aynlı/ordu. Macın Elestirisi 1. Ligde perde kapanıyor Spor Ssrvisi Turkfy» • Sovyetler Birliği Ulusol maçı nedeniyle ertelenen 5. hafta karşılaşmalan bugün oynanıVor. Türkiye Birinci Liginin ilk yonsını kcpatan haftoda lider Fenerbatvce Trabzonspor ile İstanbul'da zorlu bir karşılaşmo yaporken, Beşlktaş ac Zonguldak dış sohasındo puan oro yacck. Haftonın oteki maclarında da Adana Demirspor Sakar/ospor (13.30). Gaziantep spor Ankaragücü (13.30). Diyarbakırspor Bursaspor (Kay seri'de 13.30), Kocoelispor Eskışehirspor (14.0O) ve Altay Adanospor (14.00) karşı karşıyo gelecekler. FENERBAHÇE TRABZONSPOR Ligin doruğuna lyiden ryiye yerleşen Fenerbahce erteleme hoftasında ligdeki b«lki de en güçlü karşıtı ile karşılaşacak. Trabzonspor ile Inönj Stadı'nda 14.00'de başlayacak karşılaşmoyo her iki takımın da yen gi icin cıkacak olmosı macı zevkli bir şekle getirdi. Karşılaşma TV'den de noklen yayınlonacak. Olaylı macta Karsıyaka, Besiktası yendi: 7974 Celâl BAŞLANGIÇ İZMİR Playofftaki ma çında K.Yaka. BJK'yi 7974 yenerken, BJK'h bazı yönetı ci ve çalıştıncılar hakemlerin üzerine yürüdü. Hakemın kararına itiraz eden Sıyah Beyazhlann antrenörü Fehmi Sadıkoğlu bir süreligine salondan çıkarılcU. Maça Karsıyaka hızlı başladı. İlk dakikalarda kazandığı sayılarla, ilk yannın ortasına 2313 önde 0rdi. Süre üerledikçe oyunda denge sağlamaya başlayan Beşfetaş lılar, karşılaşmanm bitimine 5 dakika kala larkı 5 sayıya indirdiler. Ancak, ilk. yanyı K.Yaka 4638 önde kapadı. İkinci yarıya BJK daha der li toplu başladı. Siyah Beyazhlann üst üste attığı bas ketlerle dağılan Karşıyaka, ribaundda çok top kay'oetmeye ve isabetsiz sutlar atrnaya başladı. Karşılaşmarun bitimine 13 dakika kala Eeşis taş ük kez öne geçti: 5352. Karşılaşmanm başından be ri başarılı bir oyun sergileyen ve attığı sayılarla Beşik taş'ın öne geçmesini sağlayan Wilson'ın Osman'a müda halesini hakem faul olarak değerlendirdi. Wilson'a 5. fa ulün verilmesi. Beşiktaş antrenörü Feitmi Sadıkoğlu'nu çileden çıkardı. Sadıkoğlu ve BeşiktaşU bazı yönetici ve oyuncular, hakemlerin üzerine yürüdü. Olay süver.lik güç lerinin yardımıyla yatıştınldı. Ve Sadıkoğlu bir süreliğine salondan çıkartıldı. Maçı bırakmayan Beşiktaş ise. evsahibi takunı karşılaşmanın sonuna değin zorladı. Walker ve Nadir'in son dakikalarda sergüedikieri güzel cyun sonucu Karşıyaka sahadan 7974 yengiyle aynldı. KARŞIYAKA: Nadir '61 Î8, C«lal (3) 12, Şadi C > 18, Meh4 met ı4> 4, WalKer (7) 18, Tuğrul (5) 4, Osman (5) 1, Muıat <İİ 6 BEŞİKTAŞ: Hurşit (41 3, Erraan f71 30, Wilson (7> ffi. Ab dullah (31 5. Ben Cemal (5ı 6, Ahmet (2) 0, Vedat <3) 6, Erkan (31 6, Hasan ( 4 ) 2 Efes Pİlsen zor kazandı Önder SEDEN tld takımm da atağına diye cek yoktu. Kontratak sonundaki verimlilik, dış şutlardaki isabet, oyunu zevkli hale soktu. Modem basketbol budur işte... Pozisyon bulan şutu atar. şut bulunamaymca top çevrilir, ve oyun 3 saniye ko ridoru civannda olan pivottan oynanır. Tabii ki her iki tarafın Amerikalı oyuncuları da atak etkiniiğinde baş roldeydiler. Adam adama savun madan sonra G. Saray özellik le ikinci yan boyunca bölge savunması yaptı. Bu savunma türü daha başarıh oldu denilebilir. Ancak, E. Pilsen'in dış şutlan bu sa^oınmanm daha başanlı olmasına fırsat vermedi. G. Saray on sayı geriden öne geçmeyi başardıysa da. E. Pilsen'in maç kazanma da daha deneyimli oluşu, maçı almalanna olanak tanıma dı. Basketbol çok iyiydi. Her iki taraf da başarılıydı. Ancak. biraz daha fizik güç ve daha iyi savunrna... Her hal de bu da olacak ilerde. KRONOLOJI MAY1S I Mayıs Cm Holk Cumbunyetı, masa tenisınde tüm dallorda birinci olarok enşilrnesi guc bir rskora uloştı. 4 Mayıs Berlin Maratonunu 1 soot 16 dakika 58 sonıye ile Mehmet Yurdatton kazar.dı. 7 Mayıs Macaristan ı 7877 yenen Basketbol Mllii Takımımız, Colenc Turnuvasındo tinol grubuna yükseldi. 8 Mayıs Yunanıstan'a 8485 yenilen bosketbolcutanmız, grubunda ücüncü oldular. 9 Mayıs Avrupa Şampiyonosı eieme müsabokasmda Türk Bayan Voleybol Takımı isviçre'y' 31 yendi. II Moyıs Fransayı 30 yenen 3ayon Voleybol Takımı mız, Avrupa Boyanlar Voleybol Şampiyonasmda finaie yukseld'. • İstanbul Eltopu Takımı Türkiye Şampiyonu oldu. 12 Mayıs Basketbolda 6 yıl aradan sonra Avrupa Şampiyonasıno katılabilivoruz. Calenc Turnuvasında \sveçi 6955 yenen Basketbol Uiusal Tokımımız, Avrupa Sampiyonasına katılmaya hak kazandı. 14 Mayıs Turkiye Kuposını, finalde Boluspor ile 00 berabere kalan Ankaragücü kazandı. 16 Mayıs Avrupa Şompl vonası grup eleme karşılaşmalarının ilkinde erkek volev bol tokımımız F. Almonya'ya 31 yenildi. 18 Mayıs Beşiktaş'ı 10 yenen Trabzonspor, şampiyon luğunu ilan etti. 20 Mayıs 19 Mayıs Moratonunu 2.18.43 ile Merımet Yurdadön kazandı. • Avrupo Şampiyonası grup eleme karşılaşmalarında İsvicre'yi 3J1 yenen Voleybol Uiusal Takımımız 3. oldu, ancak etendl. • 100. Yıl Atatürk Kuposı Bisiklet Yarışmalannda Buloaristan takım halinde 1. oldu. 21 Mayıs UEFA Kupasım İpswich Town takımı kazandı. 24 Mayıs Sakaryospor ve Göztepe futbol takımları bîrinci lıge cıktılar. 25 Mayıs Birinci Türkiye Ligi'nde Rizespor, Mersin i. Yurdu ve Orduspor küme dü şerken, Adanaspor UEFA Kupasm a katılmoya hak kazandı. 29 Mayıs 500'den fazla işçı ca'ıştıran ozel ve dev!et kuruluşlarında güreş takımı kurmo zorunluluğu get;rildi. ği Jlusal Basketbol Tokımı, Avrupa Şampıyonu olurken, Ingıltereyi 6360 yenen tokımımız n . otdu. 8 Haziran Ulusiararası Ncrodno Nadei atletızrn yarışlarında Mehmet Yurdadon • O metrede birinci oldu. OO î • Beşiktaş eltopu takımı Turkiye Sampiyonu oldu 12 Haziron Sebastian Coe. 800 metrede 1.4172 i!< dünyo rekoru kırctı. 15 Haziran 100 Yıl Ato türk Kupos, Tpnis Tumuvosındo erKeklerde Necdet Os•nir, bayanlardo Nurav DerTian birinci oldu. • Eltopunda Genclik v» Spor Bakanlığı Kupasım 8eşıktaş kazandı. 17 Haziran 620. Kırkpınor güreşlerinde Başpehfrvan lığı Aydın Demir'i yenen Arap Vustafa kazandı. 21 Haziron Avrupo Kupası puonlı aüetizm yarışmaları ilk gunünde Ekrem Özdamar ve Mehmet Solmaz birinci oldular 22 Haziran Avrupa Kupasmda Uiusal Atiettzm Takımı mız 69 puanla Ikinci oiarak finale kaldı. 27 Haziran Sırıkla atlamada Pottakov 5.81 ile ciunya rekoru kırdı. • Masa Tenisl Türkrya Gencler Birinciliğinde bayanlorda "ildan Karakaş. erkek lerde Ferhat Erduron Şampi yon oldular. 29 Haziran Gazl Koşusu' nu Dersim .simli attylo Müfnin Cıigın kazondı. • Birinci Balkan Yaş Grupları Yüzme Yarışlonnda TOrkl ye ücüncü oldu. • Atıcılık takımımız Bolkon Şampiyonasından 1 gumu$, 2 bronz Tıodalya İle oomlu. • Halterde Zaromba toolam 415 kilo kaldırarak dünya rekoru kırdı. Maçın Elestirisi MAÇ1N ELEŞTİRİSİ Sokin olan kazandı Turan ÇELİK Yeni Yıl.n iki puanı Adnan DİNÇER O Yükselme Liginde 3 maç var tkinci Türkiye Ligi'ne yük selme karşılaşmalannda bujrün ( O prubunda yapılacak 3 maç ile bu gnıpta ilk yan mü sabakalan sona erecek. Günün programı şöyle: Ankara fCebeci Stadıi Saat 13.45 PTTHacettepe. öteki çehirlerde: Saat 14.00 UşaksporNevşehirspor 13.45 Konya EreğlisporK;r$ehirspor. Klasman grubunda 4 maç var Spor Servlst Basketbol 1. Ligine klas grubunda oynanacok 4 karşılaşrrta ile devam edüecek. Gunün programı şöyle. Spor vt» Sergi Sarayt: 14.00 Pertevniyal Beykoz (2. Lig) 15.30 Fenerbahce DSİ. Spor 17.00 İTÜ ODTÜ Adana Spor Solonu: 14.00 Güney Sonayi Şekerspor İçel Spor Salonu: .14.30 Cukurova İst. Bank. Yenişehir. YTNU yönetmekle görerli Ankara bblgesi hakernleri geiıneyince, maç 25 dak&alık bir gecikmeyle, îzmir bolgesi hakemleri tara£mdar. başıatıldı. Karşıyaka'nın oyıma Nadir. Sauı, Celal, Mehmet. Walker Uk beşiyle başlamasına karşılık. Beşiktaş Hurşi'., Abdullah. \Vilson. Ben Cemal. Erman ilkbeşiyle başladı. Böy lece Karşıyaka 2 oyun kurucu, Osrr.an ve Tugml'u oturtarak, sahada daha u?un kaima ugruna, îlk 5 dakikada çok top yitırai. Her iki takımın dış şutlarıyla 5. dakikayı Karşıyaka 149 önde döndü. Ve kaybediien toplar nedeniyle Mehmet oyundan alınarak, Tuğrul'a görev verildi. 10. dakika do'.duğur.da Peşiktaş savunma ribaundlarmda dengeyı kuramadığından 10 sayı gerıye düştü. Oyunun 2. çeyreğı oynamrken, Beşiktaş uyguladıgı baskıh savunma ile aradakı farkı kapamaya başladı. Ne var ki. 122 ile uy guladıgı bu baskılı alan savımmasında çember alnnı 1yi organize eöemedi. Daha sonra ise bastalı savunma\i bırakıp, 212 alan savur.ması uygulamaya oaşladı. ilk yan, genlimli bir havada, 4638 evsahibi takımın lehine sona erdi Ikinci yarıda, hava atışıyla kazanılan topu Erman sayıya çevirdi. 2 3 alanda baskılı savunma uygulayan Beşiktaş, bundan vazgeçtiginde 23 alan savunması yaptı. Karşıyaka ise ilk yarıda da uyguladıgı gibi, adam adaıns savunmayı seçti. Tuğrul ve Osman'ı oyuna almamakta ısrar eden Karşıyaka çoK top kaybedince yenik durama düştü. Erhan ve Hasan, alan savunmasırun bnünde, olaukça başarılı göründüler. Ikinci yarının 9. dakiiLasuıda "Wilson 5. hatasuu yaparak oyundışı kalaı. Bunun üzerine bir takım sinirli hareketler sonucu, oyun bir sure durdu. Yeniden başladığır.da ise, basketbol, temposundan çok şey yitirmiştı. Son 7 dakikaya gırildiğinde, Karşıyaka ilk kez savuıımada baskıyı denedi. İşı tam bu yolla söküp götürecekken. bir türla anlayamadığımız b:r nedenle, bundan vazgeçti, Ard arda 7 ataktan sonuç alamayan Beşiktaş, son üç dakikaya 7074 gerıde gırdi. Karşıyaka kaptam Nadir, sakin tutumuyla nıaçm son derece önemli sayısını yaptıktan hemen sonra karşılaşma 7974 sona erdi. Böylece Karşıyaka, güçlü rakibi karşısmdan yengiyle ayrildv G Tofaş Eczacıbaşı : 62 : 77 Spor Servisl Basketbol Finai Grubu'nun Bursa'da ya pılan karşılasmasmda Eczacıbaşı, evsahibi TofaşSAS'ı 7762 yenmeyi basardı. Klasman Grubu , Bayanlar ve 2. liglerde ise dün yapılan karşılaşmalarda stı sonuçlar alındı: İTÜ DSİ: 10394, F.Bahçe OOTÜ: 8057, M. Gücü Ziraat Fak.: 9777, G.Sanayi İ.B. Yenişehir: &T 73, Ant.Birlik Taçspor: 8561, Cukurova Şe kerspor: 8865 (Klasman Grubu); MTA Etlik: 6563 Kolej Mülkiye: 6558. O YAK Renault Orman Fak.: 105 79 (2. lîf). Bayanlarda ise. îzmirspor MTA: 6858, Kolej Beşiktaş: 6754. OL getırmeyen ve kafasının içir.dekilen yapamayan lutbolcular Galatasaray'a tartışmalı bir gol ile iki puanı getirdiler. İlk 25 dakikada akılalmaz goller kaçıran San Kırıruzılı futbolculann zembiUe gökten inen ve son 25 dakikayı da 10 kişi oynayan renkdaslan ile ayakta kaima mücadeiesi verdi. Sanki oyunun bitmesi için dua eden bir görünümü vardı Cim Bom Bom'ların. Raşit'i sağ ka natta Ahmet ile deaişken oynatan ve hemen her yeröen orta yapılarak gol pozisyonu yakalamayı düşünen Galatasa ray gol atamadığı için oyunu zora soktu. B.Metin başarılı drıplinglerini akıllı ortalarla çok az birleştiriyor. Takımda orta takibi eksik, kale içindeki topa beyniyle vuran futbolcular çaîıştırıcılaruıın söylediklerini sonuca katamıyorlar. Göztepe için söylenece'r; tek şey golü yememek ve İbrahim ile Sadullah'ın şanslannı değerlendirmekten öte olamaz. Kaleci Ercan'm Ayhan ile çarpışmasında maruz kaldığı kale sahası içindeki yumuşaklığı iki puanm uçmasma hakemin âe yardımı ile yetti... Ligin tatile girdiği kış mevsimi arasmda doğa sar.ki bahardan bir gün ödünç almıştı.. Gaziosmanpasa ilk kez şampiyonluk turu attı îstanbul 1. Amatör Futbol Ligi'nin (E). <F), (G1 ve (Hı gruplarmda 1981/82 dönemi sona erdi. Bilindiği gibi geçtiği miz haftalarda G.O. Paşa. Karagücü ve Çırçır şampiyonluk larını ilan etmişlerdi. Dün Ki reçburnu'nu 50 yenen Okmey danı. puanını. Tekel ila birlik te 20'ye yükseltince, bu grubun birtncisi her iki takımm kencli aralarmda yapacaklan iki ba ra? maçından sonra belirlene cek. Kireçburnu, Okmeydam'na 50. Altmmızrak, Karagüm rük'e 10 yenilerek. Yeşilköv de Gedikpaşa ile 11 berabere kalarak 1. Liçe veda eniler. (F) grubunda ise Davutpasa iki haîta önce 2. Lige düşınüş tü. Bu axada Y.S. Selim ila 00 berabere kalan Gaziosman paşa ilk kez şampiyonluk turu attı. Ahnan sonuçlsr şöyle: : 0 G.O. PAŞA : 0 Y.S. SELİM HAKEMLER: Ülkü Ozan (61, Mehmet Kayserilioğlu (6>, Şa hin Esin (6i G.O. PAŞA: Ramazan <6) Hidayet (71, Mustafa (6), Bah ri (6>, Bedri (61 Cem (6ı. Kenan (6i. Sinan (6> Bur han (71. İskender <6). Serhat Y.S. SELÎİI: Bahattın (71 ibrahim (6ı. Haluk (71. Mus tafa (61, ErdojŞan (Çi Goker (7), Mehjnet (6), Ismet (4) S>A!WPİYON" OI^DUL,\R Y.S.Selim ile ft0 lıerabcre kalan G.O.Paşa şampiyonluk turu attı. Fotografta G.OPaşalılar omuzlarında çalıştıncılan Bnrhan Yümar oldnğu halde «Onur Turu» atarken.. (Fototrsf: Fehmi ÖZGÜLEB) Bahartin (51. Kadir (5), Meh met (51 Altug GÜRER A. HtSARI :3 ORTAKÖY :1 HAKEMLER: Ethem Köse (6), Hüseyin Zemheri (61. Ve dat Küzükbükücü (61 A. HİSARI: Mehmet (6) Cihan (S), Numan (71, Recep (5), Nazım (61 Ender (71. Harun (6), Tunç C6) K. Can (61, B. Can (71. Halil (6) ORTAKÖY: Tayfun (4) Os man (5), Muzaffer 141, Mümin 14). Çetin (5) Can (61. Ke mal (51. K. Saliiı (61 B. Sa lih (51, Hasan (4). Kemal I (6) GOLLER: Can dk. 7 (Ortaköy), B. Can dk. 29, Harun dk. 37. Endsr dk. 58 Görer ENGİL OKME\T)AXI KTREÇBURNV HAKEMLER: Ozcan Oal Turşut Ersin (61, Murat munkıran (61 OKMEYBANI: AIi (61 (71. Ziya (7), Soner (6), rü (6ı Ali (61, Oktay B. Selahattin (8) Ayhan K. Selahattin (81. Neaim (Metin 6) : 5 : 0 '71, SoArit Şük ("1, (71, (61 KİREÇBURNU: Atilla f41 Ali (41, Fahri (4>, Kemal (4\ Mehmet U> Serhat f6i, Ke mal (51. Yedat (41 Ceyhan (51. Mustafa <4i. Haldun (5i GOLLEK: K. Selahattin dk. 10, Arif dk. 39. B. Selahattin dk. 48 ve 73. Metin dk. 80 İETT : 1 NİŞANTAŞI : 1 HAKEMLER: Halit Tankut f7l. Nedim Ayık (71, Sabri Çelik (7) İETT: Aîi (6i Aşir f?i, Serdar (7». Yetiş (71, Ömer <6> Gürbüz (6). Mesut (61, Atilla (61 Servet (5), Hay dar (71. Kemal (71 NİŞANTAŞI: İbrahim 16) Ahmet (61. K. Hayri (5>. Hay ri (7), Hayri II (61 Oktay (61. Hüsnü (61, Veysel (5i Tevfik (61. Samim (71. Ahmet 15> GOLLER: Samim dk. 9. Kemal dk. 58 Cem YARKIN" KARAGÜCÜ : 1 SAKARYA :1 HAKEMLER: Ertuğrul Duyguluöz ı51, Turan Bekar (61. U?ur Ekçitaşçıoglu (5) KARAGÜCÜ: Erdinç (61 ~ Sa lim (551. Tnrgay ıfii. Doğan (fii, Fethi ı5i Mustafa (5ı. Celal (fiı, Recep (41 Mustafa II (51. Ntıci (5>. Celal (61 SAKARYA: Cetin (61 Ertan (51. Tar.er (S>, Erdener <5). Melih (5) Ertan I (51, Orhan lArkası 7. Sayfaaaı TEMMUZ 4 T«mmuz VVimMedon Tenis Turnuvasında Lloyd, tek bayanlarda şampiyon oldu. 5 T«mmuı Wtmbledon'do B. Borg'u 31 yenen Mc Enroe şampiyon oldu. 7 Temmuı Oürrya Lisel«r arası futbol birinciliğinde An kara 50. Yıl Lisesi Avusturvo şampiyonunu 21 yendi. 10 Temmuz Yaşcr Doğu Güreş Turnuvasında grekorormende 6 siklette birinci olduk. Sırolomada Türkiye birinci, Bulgoriston 'kinci. Polonya ucuncü sırcyı aldılar. 13 Temmuz Yaşar Ooğu Turnuvasında Türkiye 7 birin cilik, 7 ikincüik, 5 ücuncülük ald». 21 Temmuz Üniverslte OVunlarıtım Hk gününde volevbolde Venezuela'v erkeklerr)e 30 yendik. bayanlorda Meks ka'yn 30 yenildik. 22 Temmuz Dünyo Genc ler Güres b'rinciiiğinrie altıncı olrju1'. 24 Temmuz Ünlversıte Ovunlarmdo hnkkı venilon Mehmet YurrJcdön 10000 m. 2. otdu ve gümüş modalvosın» 7. Saytad»i AT YARI$LARI 1. KOŞU: F: Raziye, P. Torsuslu Şimşek 2. KOŞU: F: Cobonkızı, P: Gülkız 3. KOŞU: F: Likya, P: Sporky 4. KOŞU: F: Elhan 1. P: Uğur lu 5 5. KOŞU: F: Fost Tudor, P: Kis Of Fire 6. KOŞU: F: Bibioğlu P: Sendıka 7. KOŞU: F: Kormelita, P: 1. Aşktatlıdır. P: 2. Özgürhan S: Bobakııra 6'U GANYAN 1 * 1 { İ 1 1 4. T » ll T 7 1 1 | HAZİRAN 2 Haziran Gııreş Vakfı Başkonlığına Hosan Bozbey getirild'. 3 Haziron Ankarogucü, Tıırkıye Bırincı Ligı'ne altndı. • Fenerbohce. Avrupo Kar •rasmı 30 yendi. 4 Haziran Trabzonspor'u 10 yenen Ankoragücü, Devlet Boşkonlığı Kuposını aldı. 6 Haziran Yugoslavvayı 8467 yenen Sovyetler Birlı X 1 T 1 ! Jl a ıt î î 4 S iî u u u •t t tr n u 2m u  u il öt ur u fî J M rî u İ 1 » ı| M
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog