Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurıyeî 4 SANAT VE EDEBİYAT 3 OCAK 1982 Ciddiyeî MEKTUP TUĞRUL ÖZSUT Turgut OZAL ın «Memurlardan oyıe mek" tuplar gelıyor ki aglayacogım geiıyor» demesı uzerıne yaptığımız araştırmada Ozal ı ağlatan mektuplardan bırını ele geçıraık Işte rrektup tan Dır bolum, «Turgut Bey ben bır gorıp memurütn maaşım yeîmedığı ıcm geceierı Dir gazınodo Keman calmaya baslcdım Kısa b r sure sonro gazınonun assolıstı Nalan Hanım a aşık oldum Aşkımı b r sır gıbı aylarca sakladım Geceierı ruyaTdc «Nalan» dıye soyıklad m Bır gece Nalan Hanım sahneae sarkı soy lerken bana donerek «rresela saat onda buluşalım Kordon'da» dedı Yurekten gelen bu ma nalı sozler karşısında ertesı gun saat onda Kordon a gıttım Heyhak kader acı Sıll&sını bır kere daha ındırdı Arabasıyla benı aramakta oian Nalan Hanım, karşıdan karşıya geçerken bana carptı O saat gozierm gormez oldu Do<torlar umut yok demış'ı Daha sonro Denı ome lıyat ettıler ve gozıenm ac Idı Karşmdo omelı/ct kı/afetye Nalan Hanım ı goaınce c kJı racağımı zannettım Sonra ogrendım kı Nalan Hanım doktormuş ve benm gıbı macşı /etme dıgı ıcın geceierı şarkıc I k yapıyormuş Benım amelı/atınıı da o vapmış Gozlerımın acılması ve Nnlan a kavuş mam dolayısıyla mutluluktan ucarken «kut» dı ye bır yere auştüm Meger Yeş k o / Havaala nı na ınmış n (Keh Keh ) Sonra Nalan «Necatı» dedı «Biz ikl me mur zor geçınirlz Elveda» Bu oiay uzenne korluflum nukse'tı ve ben yıne kor oldjm Turgut Bev n olur bana Nalon ITM bu'ın Zıro cskın engın denızmde boğu nak uzere yım ı YABANCI MADDELER YILBASINI KATLETTI NURETTIN IĞCI Yıibaşı gecesl ve sonrasında hastahanelenn doıup tastığı bıldırıııyor Konuya ılışkın olarak goruşlerıne bas/u'oug'urrı.z Cerahatpaşa Hastahanes Daşdoktoru Arır Srıkıuctifj «bugun tavuk pastırma, cıkolala gıbı D rcok modde halkın yabancısı olduğu maddeleraır» 1vereK ac'klorrasını şoyle surdurdu «Nereden para arttırıp da bu yabancı maddelen al d kların uhlwcmadım ama bırçok 9vde bu maddeler yenılmüp Aks gıbı kundaktakı bebekten yetmışbeşl k nıneye /orırcoya dek herkes tatmaktan gerı kalmomış Sonuc'o alışık olmodıgı maddelerı borındırmak zorunda kalan mıde baâırsak gıbı organlarda ısyon başla mış » Vılbaşındc hosta kabul etme rekorunun kırı'dığını belırten doktorumuz tyurttaşlar bu yabancı maddelen yemek yenne (bır zamanlar bız de bunları yıyeb'lıyor djk) rieyıp gecmışie avunurlarso daha bır hos olur Avnca mıdfler de bozulmaz» onerısınde de bulunuyor Yıibasında icmisik kendimizden gecmişik UMUR BUGAY Bızım bacanak geveze adam Yılbaşı ge cesı beraberdık Her aklı bışeve ermez hem de ılerı gerı konuşur Ra^ıları ka^duk «Bak» dedım «Annadın m ı ' Bu gece suya, sabuna dokunrrayalım Ole, dunyonın vazıyetı cogra fıyesı, savaş, mavaş konuşmayalım tamam mı7» Yok bı? oyle cememışız Daha ılk kadehlerı yu varladık başlodı annadın mı 7 Tupe de zam geldı Fuel oıl Gaz ellııkı lıra MEMO Ikutsal kale n VazanÇızerV ısmaü GULGEÇ AVLUSLM^ BİB SÛOÛ ASKEBI CAOC KUBULAAUÇTU. 8U 0UBUMO& ULA$A^C fMKZMSiZO TEKZİP OLUNUR, YALANDIR.. Şakır B\LK1 Bu balonu kım uçurmuşsa uçurmuş «Şabanettm Yogan sız'a (yaır bana) M'llı Pıyan gonun «Yılbaşı» çeıtılısınden 10 mılvon ıra çıkrnıs «Bu ha ber orta.ıga yavıldı va va> a narn vav Fakırhanenın onu bavram \e*ıne dondu 40 yıldır benı hıç aravıp sormayanlar rneydana çıktı Ben candan ve kandan seven dostlanm pev da oldu Ünlu guzellerder randevu telefonlan bol bol ok <alavanlar ve ben goslere çwa ranlar Neler de reıer' 5 Bak i alırn ve "nanavım karşımda «e'am aurmava naşladı Bır da aŞını vemedığım evsalıoım b' le e ıme ayağıma kapandı \aaah kım vapn bj meKİ 5 11 bana 10 mnvon değıi 10 ka p k dahı dusmedı Bende şars nerede? Gokten sımıt yaSsa b r tanesı bovnuma takılmez Lan sankı bız bu memlekette yaşamıyo ruz «Boşver bacanak» dedım «Bu gece tak mayalım kafamıza bışey anam» Ikıncı *adeh e n doldurdum «Bacanak» dedı «Sen bu gece yandın Elektnkler sabaha kadar acık zamlı tarifeden » Bı de ıllet guiu/o Hanım fasulye pılakısı yapmış ağzınıza layık Gok da seve rım Elektrık zarrmını kım duşunur şımdı an nadin m ı 9 «Onikıde Nesrin ab<amız cıkacak» dedlm, «Hadı anarr saglıga Yenı yıl hepımıze hayırlı, ugurlu olsun» Bundan guzel konuşma olur m u ' Bacanak durmuyor Durumlar boTibok N olacak bu Po or /a nın halı' Sankı bu hıyar duzeltecek annadın mı 9 Sa na ne ian17 Sen general Jaruzels<ı mısfn? B rak oniar duşunsun «Abıcım» ded i ı «lcelırr Takmıyalım boyle şeyleri kafamıza» Hanım s cak sıcak koftele'i getırd Daha catolımızı batırmadan «O senın Banker Kıtapsız var ya">» dedı «Iflas atmış» Pıs pıs de guluyor Bıraz paramız vardı goîurduk Va la ka'te bogazm bo koldı Bu yıl bankerlerın hepsı gumleyecek ba conak Yıne ses mı çıKarTadım Eferdılık bızde Kalsın annadın mı 7 Ucretlerden gırdı k ralar aan çıktı Yok Ana/asa komusyonu, yok Yu< sek Hakem Kurulu Yuzde onbes artı dortbın Poon/aya mudahaie olursa Israıi Golanı ış gal ederse Araplar tabıatı/la «Lan başımıza dıplomot kesıldın Allahsız1» ded m Bır ka deh daha dolourdum «Haspınallah » Bacanuk konuşuyo' «Savaş cıkacak bu yıl Bak gorur sun Bu Nukleer sılohlar » Kadehımı ka dır mışım, «Çıksın bacanak» demıs m «Batsın bu dunya Bırak şımdi bunları Hadi şereft Hıc olmazsa bu geceyı iyı geçırelım Iç, konuşma Konuşma anam, konuşmoaaa1» Sonradan hs nım so/luyor kalkıp bardağı bızım bacanagın kafasına gecırmışım H c bışey hatırlamıyorum SUTAS Çurada su yerde duran şu taş Kopup duselıberl duvardan Yam kendını b rey olorak ılk kez tanımlayalıberi Az once coşkiılu bır çocuk ona esaslı blr tekme vurana kadar Kendıni sokağın tek varlığı Ve tek hakımı zannettı. TARIK GUNERSEL (StRt LtK) SOLD4N RADYO 10.00 GUNAYDIN 10.30 PAZAR SINEMASI: «PAL SOKAGININ ÇOCUKLARI» 12.00 KAPANIŞ 13.55 M*AÇ NAKLI FenTbaıif» Trabzonspor TRT I 05 00 Açılış 05 05 Ezgl ker vanı 05 30 Sabah şaı kıla rı ObOO Kısa haberler, Ut 40 Gunaj aın 07 30 Ha berler 07 40 Bolgesel \ajın 09 00 Kisa öaberıcr, 09 05 Tatıl sabahı 11 00 Kı sa haberler, 1105 TSM toplu programı 11 30 Ha fıl muzık 1145 Turkuler, 12 00 Kısa haberler, 12 05 Reklamlar 12 07 *yın ar üından 12 55 Reklamlar 13 00 Haberler 13 15 Saz eserlen 14 00 Spor maga zın, 16 00 Kısa haberler İG05 Şarkılar ve ojoın ha vaları, 16 30 Hafıf müzık 16 45 Turkuler 19 00 01 00 T R r i I ıle ortak yajin 19 00 Haberler 19 30 Erzu rum radjosu TMR. haU muzığı toplulugu, 20 00 Ocak başı, 20 20 Solıstler geçıdı (TSM) 20 45 Yenı sesler 21 U Kısa haoer O ler, 21 Oo Hafıf muzıkde dans 2130 Spor dergısı, 22 00 Kısa haberler, 22 05 Tatıl melodılerı (HM), 23 00 Haberler 23 15 Stud vo kaMtlaruıdan 23 J o O yun havaları 24 00 Kısa ha beıler 00 05 Sevılen eser ler (KM), 00 55 Gunun haberlerınden czetler, 01 0U Kapanış 01 050o 00 Gece yarısı 07 00 Açüış, 07 02 Solıst lerden seçmeler 07 30 Ha berler 07 40 Turkuler ve oyun havaları, 08 00 Sabah ıçm muzık, 09 00 Şarkılar, 09 20 Konularla Turk şıııı 09 40 Turkuler geçıdı, 10 00 Çocugun dunyası 11 00 Kü çuk konser, 11 30 TurıUiler den bır derret 11 4o Çe şıtlı muzık 12 00 Bır so lıstten şarkılar, 1215 Gençlık saatı 13 00 Ha berler 13 15 Halıf müzık, 13 30 Ses ve saz dunva mızdan 14 00 Cesıtlı solo lar, 14 20 Turkuler geçıdı, 14 40 Şarkılar, 15 00 Her teıden (THM). 15 30 Turk sanat muzıgı toplu prog ramı, 16 00 Hafıf muzık, lh30 Bır solıstten turku ler, 16 4> Sarkılar 17 15 Sozlu anlatımdan sesıl an latıma, 18 00 Yurttan ses ler, 18 30 Fasıl 19 00 01 00 TRT I üe ortak ya yın 1 Kısa hayatı bovunca za marının bütun avaigard ^arek«tlenne katümış ve çagdaşıi rırı derırden etkıtem'ş olan c= hk'e Alcoolsu ue unlu, I u. van ve Leh asılh Fransız şa v ve yazarı 2 MÖ 450larda \tıriada radıkal demokratlarm l'derı olan ve reformları ı e Atınanın demoKratıc gelışmesını hırlan d f a n devlet adamı Sovvvtler Bırlığı'nde Yakutlar bolp^s r de j e i ı bır şehır Vedalarda Ruzgar tannsı 3 Batun ıç vuzundekı kas l?rdan oluşan ve kızartma v^p mava elverışlı dana etı parçsı Mutı Yerres ve>a vot etmek ıcın havvan vakalama ısı Boytıuzdan yapüan şarap kadehı 4 TERSİ e le vazümış v eva basılı bır kağıdın kenarın aa bırakıimış boşlUK. Daha çov 41e'ı \e Bektaşı topluhiK Urında ras'lanan bır ha k o\ u nu Bır renk Tarpgıllerden baharlı bir bıtkı Organızmalann faalıve > sOiiucunda meydana. gelen losıl ız erın: ınceleyen büım Isıa mıyetten oncekı Arap şaırlen nın Kabe duvarına asılnuş olan yedı unlu kasıdesmden heı bı T Yaban^ havvan barınas;ı 6 Kü Bab llılerın Fırt r a Av ve Savaş tanrısı Son Im paatom 1910 vılmda JaDonlar tarafından tahHan ındırılmı^ olan Kore hanedanı Gerıle me 7 Hamlet ın sevgıhsı Be ledıve Kars Erzuum ve Art vm doıaylar naa çalgısız ovna nan bır haİK ovunu 8 XIX yuzyılın ılk van sında vaşamış Ignace onadlı Ha tılı şaır Avm usulu Al çaK Dere 9 Ilkel bır sılah Devım sel Bır cıns uzum 10 Bı^ çeşıt rce ıpekti loınıaş Baba Yunanıstap da bır şenır Musa ta^afın dan Israılogullarının geçışıne karşi kovdu^u ıçın oldurtu en Basan sralı 11 Içel ın bır ılçes, Ya km at'an snslemek ıcın kulla nılan tuyu Guvercme benzer bır kuş 12 Talan Semızlık Ant ropolojı çalışmalannı gemş ol çude etkılemış olan XIX vuz vıl 4merıkarı arkeologu Tur be uzertndekı kumbet 13 Dag sernsı Gıyased d'r Keyhu=rev II devrmde 'Me Hkulumera o arak devle* vone tımıne egeme^ olar ancak \ nadolj Seıçınj t a n t n ı ele ge çırmek ısfevınce bır ıçkı mec ıKinde oldurtulen Selçuklu ve zın 14 Kekemelık Aleu1 ta •îimadalarmın Batı k'smmdacı adala' Gerışlık Bı ırk 15 187(1 1953 vıllan ara sında vaşamış W33 Nob°l E deb yat odulu'u kazanmıs R < : >aır ve yazan YITC4RIDAN 4SAĞI1A HAFTANIN ARMAGA&SI 100 OKURUMUZA ARMAĞAN KITAP DOÇ DR O SANDER DR KURTHAN FIÇEK IN KITABI «TURK ABD SILAH TICARETININ ILK YUZYILI» 15.45 16.30 18.00 18.10 Bo umun adı «Eskı Bır Hesap » Larrv ıle vedi \'l once nifa' ıv&en bır olav vuzunaeı avman Purdev bır olaj araştırrrasmda gorevlendi'ilmce karşısında Laır>'ı oi lur îkıs nın de sevgısı Oımemıştır Fakat Puıdev geç mıse surıger çekrrış anutmava cah^mıştır KAPANIŞ TELEVIZYON OKULU HABERLER TATLI SERT 1 4 2 3 2 3 4 5 «h»çı^» adlı oıı bolurnae pctrol n a t l a n vanl başına bır dolar duşunce JR zor dururrda kal'r Kredı aldığı banka pdranın İU gun ıçmde odenmesını ıster Jack yet kıvı JR nın elınder alır ve aıleve dagıtır Teleuz c la kultar alis \erışı us a e b'r aç K otunun var Progid.na profesor Mehmet Kaplan, ^ezıne Ar^z ve KUİ Yılnıaz katılıjor 18.55 19.45 20.10 20 30 21.05 SPOR TAŞ DEVRI UYKUDAN ONCE HABERLER DALLAS 6 7 8 9 10 ] 11 12 13 f 22.00 KULTUR SOHBETLERİ 22.25 INSAN VE MUZIK 22.55 HABERLER M!I EtSfe ıy • n•ını m n •r M U FU I II M • • rm UJW rı ı ı ı • M I U •a I U ! ! • J N U HJ • R N J rıri, • I I 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 onu ve Van Dyck'ı takut eden Danıraarkalı ressam 10 Mımar >ış.as'a Ingıl tere de Irlanda denızıne dosu leT oır nenır 11 Mısronezya da Carolı ne adaları ıle Füıpınler arasm da takımadalar Lahza Sahrada Tıbestı bolgesınde bır vaha 12 Rej .. î r a n ın en buyus rubaı y a z a n . . Alrıka da bır Ui ke 13 T a n n anlamma gelen Tıbetçe bır t e n m . Lıtyumun sımgesı Osmanlı Imparator lugu zamanında Mısır ve Su ı ı y e d e kuUanılan oır tanıl oı çeğı Ögutulmuş tahıl 14 Ijuncı D u r s a Savaşı M rasında ^.lmanlarla ışbırlığı yap tıgı ıç n savaştan sonra jargı lanaraıi ıdama mahkum olan \e Kurşuna dıznen Fransız Baş baıtanı En onemlı eserı Cıhannutna oıan XV yuzyıl Os mamı tarıhçısı Endonez>ada Banda denızının doğu kısnundd j e r a>an ta<mıada ar lc \ı.aset Macarı=tan da ı e s m . e n bır azum c nsı Var lo Osmanıı devletı zama runda hastane ve benzerı havır h.aı LUTI arıı cu ougdaj dovme* \e un nazn imdı%Ja »oıe<lı mm se\e \erı en ?d 17 Hıııdu djıınde \ ısna • n j n ruh hahnden cıs ın nalıne gecmesı 192614J4 vlıaıinda Mareşal Petaın ın oze, ka»em mudar ugunu yapm ş Isıncı Doiija Sa\aşı sırasında Devlet Brs .anıiii Genel Se^re'er Sıne q °2tırı mı*. l 4J de Gestapo tarafından 'jtaklanını* oıan Fran sız generalı 18 Çoluk çocugun n^IaKa sını tedarık etme Avustralya' da bır go! Taberıstan da Mev hükumdarlaruım, 940"da Rev c varında bır savaşta okla v u m larak olduru en kumandanı 19 Ilk Rus devletınm ku rucusu olan Vıkjıg re sı Fran sa nın gunevmde b'r nehır E s kı bır Japon uzunluk olçusu 20 Lettres r Mek'uplar) ve Journal (Gunluk) adlı eserler i ' l e unlu XIX yuzyılır» ılıt varısında j a s a r u s FraTî'z kadın vazan Tatil Sineması TRT II 14 15 mN n• u n I I I I | I I I ler) olan 4nton Francesco on adu Itdlvan vazarı Bır me\r»e Su basını 7 M Ö I I I bınyıl Mezopo tamya oanteonanda ver alan Gunes Tanrısı tmpa'ator Maxımuen'e karsı savasaraıî j ' k e s ı r m basıms zlığına <a\~as masında buvak bır rol ovna rruş olan Kızılder lı asıllı Me< sı<alı devlet adamı Ikı opera (The Lodçer ve Dark Pilenma ••M I I I I I I U•r Pal Sokağımn Çocukları Vonetmen Zollaıı tabrı ' Ojuncular AnthonT Kemp, Garv O Brıen, Robert Elford Mark Coleano 1969 vapımı HiS dakıka Macar jazın us T ası Ferenç \îoînar'ın bızde ae çok ılei uvandırmıs olan «Pal Sokagının Çocuk'arı» çocuk • roraanınaa Macaı sınemacısı Zo tan Fabn tarafından \rpirni'; bır U'a'lariıa TV de d^^a oice «Cehennemr 1 f'p 2 De\ e» ı< ıi"lı unlu fılmını ızlec şımi ' habrı bır Macar Arer kan or^as \apımı olarak çekılmış bu fıl me lomamn t u i ı sıc3n.lıgırı vermeyı oaşa'ijor gınm konıyucjsu 'annların a dı Guhıver m ıl< gezısı s"a sında gıttığı hava'ı cuceler ul kesı E ' k ı Mısır aa ınsanoğlu nun havatı aavanafı sayılan u f re cı guç 6 Bır renk XVI vuz>ıl da va^amıs vazarh/Can bassa keşıshjc papazliK \e vavımcı lık da vapmı« csgınm toplnmj nu sert b T dılle e estırmı^ ba=;l ca eserı l Marmı «Merme ge), bır operet, bır senfonı kon çertolar ve oda muzıgı eserlerı besteıem ş otan Pvllıs onadlı bır Ing' u <adın b'>'5tecıs'' 8 îslamdan cnce Araplar aıasında 0t.a ovnanan bır o vur Inanç 9 Lâ'mce «olmak» mas f arı « ı mucızeeuvem ne dısem laf deSıl Çeh ıle sovleşemem â ! Mies sâf değıl» Rembrandf uı ogrenc sı olan tablolannda w *|ÜJtENT ECEVITİN 2 0 aralık tarihli Armağanlı Pazar Bulmacasımn yanıtı ve kur'ayı kazanan okurlarımız ISTANBULdan Zekı Kjtuc cglu Tula/ Demır fı/un p On ız Mehmet Sa; Turkoz Alı Tut Hasan Bovraz Sunc De rtır Ahmet Taş Gulun Orer Adnan Bulut Murat Ozgen Ha I T) Sulcoglt Sema Ergun Hıf zı Karaca M<r ve V | maz, Tu ron Ozdamüi Yuce Derııre Yalçın KL.cuklerl Emroh Kayalıoqlu Emre Mutluav Asu nan Dutmai Ismoıl Bozk r Selcuk Esen Recep Ogan Turgay Ucar hm r Uras Ke mal Şe/ben Fatma Zorlu Gokalp Tumer Osman OiCan lı Saım Kosken Betul Tağıl Erol Dogon Nazir Koramaz Oqu7 Gırıt N lufer Atakan Osman Ozcanı Sem h Sır men Charlos Mıllet Fıkret Hızl p|p Kemo Akıskalı Tur han Aksu Pınaı Boyacı I3 î«aTlj«.EYHİNE AÇTIÛIOAVAYA BAStANDI • DiSK Davasıveızlenımleı • FKO Temsılcısı Fıras ın ozel demecı • Çarelerıtukenmış • Yıl venı dertler eskı •ŞilhPotonya aynı kavga • YuceDıvan ın ozellıklerı • Adıbılekalmadıyadıgar •Haftanın yazısı "Bır yenı \ \\ turkusu" TRT III 07 00 Açılış, 07 02 Gune başlarken, 08 00 Sabah konsen, 09 00 Turkçe ha berler 09 03 Muzık studjo su, 10 00 Eserlerıvle >asa vanlar 1100 Stüdjo FM 12 30 Muzık panaroması, 13 00 Oda muzıgı 14 00 Pazardan pazara 15 00 0 nutulma>an melodüer, 16 00 Gunun konsen 17 C0 Haoerler, 17 12 Cay saatı 18 00 Caz ve pop dunja sından 19 00 Haberler, 19 12 Dunya raavolarından muzık festıvallerınden 20 00 Plak albumlerınden 21 00 Kuçuk konser 21 30 Dunja sarkı sovluvor 22 0» Haberler 22 12 Ge cenın getırdıklerı 23 no Pazar konsen 24 Oı Gece f ve Tiuzık 0100 ve kapanış ter Nesnn Gungen Hasan Gunce Sedot Vasayan Alı R za Okon IZMIR'den Ergul Yeş lada Bsd ı Irce Zı,ral Bı ge B ke Ozgul Tezcan Lutfı Yalçın, Le/ent Ozkyt Altınay Yalçın, 1 Ulku Soysa E kuter Leblebıc Mehrret Ozturk Levent Yazmacılar Aı Yener Ertan, Okon Cenk pasal Met n Tum<jr Meiöl Öztürk, Karayazgan Y i i az AlNun Mehmet Suden. Karayazyan 9 10 11 12 13 1* 15 16 1? 18 19 20 \e otekıkonular ARATtŞ Pazartesı cıkacak ARAflŞ DEMOKRASİye inananların dergisi 1 Mu^asakı ŞIKIOU adırdü o' iu bır Jaoon kaduımm, kla sık Japon romamnın şaheserı savılan eserı 2 Bır Eîam tannsı So. ctle' Bırhfcı ve Polonjada bır ırmak 3 Tasavvoıîta aynı tar kıt tP'i olan kımselerm bırbırlerı ha<kında kullandıkîan "b'r de vım Tan Çok ıgnelı uzur bahk oltası 4 Korsıkada bır akarsu Kızıldenız de Yemen kıvısı a ç ı larınaa kücuk takımadalar 5 Eskı Roma'da alle oca ANKARA'danAyfer Lâle Fnruk Bor Sukru Kucuksahın \ı, Asumon Kucuksahın Nuran ., Sonal AyŞe Önoer Murat Ay KONYA'dan Bengu Kucukozmen Dursun Yaman ESKİŞEHIR'den Gonul Suslj AKŞEHIR'den Musa Kucukakşa NIĞDE'den Azmı Yılmaz AKHlSAR'don Celal Yurtseven Ayşe Ozt'irk Kaya Ozturk SAMSUN'dan Avdemr Altayh BODRUMdon Aloş Oral ZONGULOAKtan Alı Arpacır oq u Baskn A pafıcqlu BURSA'darv Zevieo Ktvanc KIRSEH'R'den Ramadan Şengu! "Jurhan Şenjul CANAKKALE' den Bahod Baksara Ismaıl Ozkan GEBZE den Gurol Ka ra YARIMCA'don Huseyın Şe ner IZMIT'ten Mesut Erkoc Leykı Boyoı Öyku Yurütken Ah Baba Göz oe Erünal, Gızem Şışman HLsan Kose Remıho Ademoğlu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog