Bugünden 1930'a 5,427,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ÜSS ÜYS Kursları 17 Ekim Beklemeliler 14 Ekim huriy 58. Yıl; Sayı: 20544 Kurucusu : Yunus NADİ 10 TL. 16 Ekim 1981 Cuma \ MAHMUT TEZCÂ Yönetiminde haftalık GAZETE BAYİLERİNDE retmenYayınlarıBeyoğlu İST ıclar davadan ceki HABERI 3. SAYFADA Meclisin ilk toplantısı 23 ekim sabahı ILLERDEN SECILEN yapılıyor 120 ÜYE İLLERDEN SEÇİLENLER • . ADANA: PROF. DR. KEMAL DAL (Adana ÎTÎA öğretim Üyesi), ABDURRAHMAN ALİ GİRMEN (Adana Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı), HtLMİ SABUNCU (SBP mezunu, EmlakKredi Bankası Adana Merkez Şube Müdürü), TURGUT YEĞENAĞA (Çukurova Elektrik AŞ İdare Meclisi Başkanı) ADIYAMAN: M. NEDİM BİLGİÇ (Milli Eğitim Müdürü) AFYON: ERDOGAN BAYIK (Topraksu Genel Müdür Yardımcısı), ORHAN CİVELEK (SBF Mezunu, Çimento Sanayii Fabrika Müdürü). AĞRI: PAŞA SARIOGLU (TEK Proje Grup MüuÜrü) AMASYA: M. TALAT SARAÇOĞLü (Toprattsu Başmühendisi) ANKARA: PROF DR. MAHMUT AKKIUÇ (Ankara Veteriner Pakültesi Öğretim Üyesi), FİKRİ DEVRİMSEL (Yalova C. Savcısı), PROF. DR. HAMZA EROGLU (Ankara İTİA öğretjm Üyesi), RAFET İBRAHİMOGLU (Türkiye İşveren Sendikalan Konfederasyonu Genel Sekreteri), PROF. DR. HALİL ÎBRAHİM KARAL (Emekli Subay, emekli Prof.), PROF. DR. DOGAN KARAN Hacettepe Üniversitesi eski Rektörü), NECMETTİN NAR LIOGLU (Sayıştay 6. Daire Üyesi), M. FEVZİ UYGUNER (Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü) ANTALYA: ÜR. SERDA KURTOĞLU (İstanbulYüksek İslâm Enstitüsü Medeni Hukuk öğretim Üyesi), A. FEHMİ KUZUOGLU: (Emekli Tümgeneral, KUTLTJTAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkam). ARTVİN: MUAMMER YAZAR (Anayasa MahkemeBi Üyesi). AYDIN: OP. DR. HALİL AKAYDIN (Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü), 1. DOGAN GÜRBÜZ (Toprak Iskan Genel Müdür Yardımcısı) BALIKESİR: İBRAHİM BARANGİL (Emekli General), FENNİ tSLİMYELİ (Ticaret eski Bakanı, ORAN Toplu Konut Genel Müdürü) BİLECİK: ORHAN BAYSAL (Hacettepe Üniversitesi öğrenci Kaleteryası Satmalma Komisyonu Başkanı). BİNGÖL: MEHMET AYDAR (Gazeteci, yazar) BİTLİS: NECDET GEBELOGLU (Bakırköy Ağır Cera Yargıçı). BOLU: DR. TANDOGAN TOKGÖZ (Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Nüfus Planlaması Genel Müdürü) BÜRDUR: HAMDİ ÖZER (SBF mezunu, Emekli Danıştay üyesi, Ankara'da oturuyor.) BÜRSA: İSMAİL HAKKl DKMIREL (Avukat, Bursa eski Emniyet Müdürü), RECAİ DİNÇER (Ziraat İşleri Genel Müdürü), M. ALİ ÖZTÜRK TEKELİ (Bursa Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı). ÇANAKKALE: MEHMET PAMAK (Gelirler Genel Müdür Yardımcısı) ÇANKIRI: ŞÜKRÜ BAŞBUĞ (Emekli subay) ÇORUM: AHMET SAMSUNLü (Ege Üniversitesi Kentsel Altyapı Enstitüsünde Profesör), A. AVNİ ŞAHIN (Organize Sanayi Bölgesi Kurum Heyet Üyesi, İnşaat Mühendisi.) DENİZLİ:DR. E. YILDIRIM AVCI, (Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü), İSMAİL ŞENGÜN (Merkez Bankası Danışmanı, SBF mezunu.^ (Arkası 6. Sa>t'ada) DANIŞMA MECL ÜYELERİ ACIKLANDI ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Danışma Meclisinin 160 üyesinin kimlikleri açıklandı. TBMM Basm Bürosunda dün düzenlenen basm toplantısmda, MGK Genel Sekreterliği Koordinatörü Tümamiral Işık Biren tarafmdan yapılan açıklamada, Kurucu Meclis hakkındaki yasa hükümlerine illerden 120, MGK'ne doğrudan başvuranlar arasından 40 üye olmak üzere, toplam 160 Danışmâ Meclisi üyesinin 11 bin 640 aday arasından seçildiği belirtildi. Amiral Biren, Danışma Meclisinin ilk toplantısmı MGK'nin 53 numaralı bildirisi gereğince 23 ekim 1981 günü saat 10.00'da yapacağım söyledi. MGK Genel Sekreterliğt Koordinatörü Amiral Biren, kimlikleri açıklanan Danışma Meclisi üyelerinin gerekli işlemlerinin yapılması için bir «özel İşlem Biirosu» kurulduğunu söyleyerek MGK Genel Sekreteri Orgeneral Necdet Üruğ'un konuya ilişkin bildirisini okudu. MGK Genel Sekreterliğinin bildirisi şöyle: «2485 sayılı kanuna göre Milli Güvenlik Konseyince seçilmiş bulunan ve 15 ekim 1981 gün, 59 sayılı Konsey kararı ile ilan edilen Danışma Meclisi üyelerinin gerekli işlemlerini yaptırmak üzere: # Türkiye Büyük Millet Meclisi binasmda bir «özel İşlem Bürosu» kurulmuştur. • Üyelerin gerekli işlemlerinin yapılması ve lüzumlu bilgilerin verilmesl bu bürooa sağlanacaktır. • Özel İşlem Bürosu, 19 ekim 1981 pazartesi gfinfinden 22 ekim 1981 perşembe gününe kadar hergün saat 09.00 ile 18.00 arasında açık bulunacaktır. • Üyelerin teşriflerinde kendilerine yardımcı olmak özere özel görevliler aynlmış bnlunmaktadır. Danışma Meclisi sayın üyelerinin: a) İşlem İçin basvurnlarını yukanda açıklanan gün ve saatlerde yapmalarını, b) Basrnrn esnasınds nüfus hüviyet cüzdanlannm ash ile 3 adet yesikalık fotoğrafı yanlannda bnlundurmalannı, c) 23 ekim 1981 cuma günü saat 10.00'da Türkiye Büyük Millet Mecliai binasında bulunan Danışma Meclfsi Genel Kurui salonunda yapılacak ilk toplantı için en geç saat 09^0' da kendilerine verilmiş broşür lerde belirtilen yerlerini almış olmalaruu, rica ederim.» İllerde secilenlerin coğu baska kentlerde görevli • YENİ ÜYELER ARASINDA 6 DA ESKİ KURUCU MEGLİS ÜYESt" BULUNUYOR. Haber Merkezi * Danışma Meclisi üyelerinden bazıları yurt dışında olduklarmdan öğ renemediler. Bazı üyelerde seçildiklerine inanamadılar, şaşkınlıklarını belirttiler. İstanbul'dan İmren Aykut, çok sevinçli olduğunu belirtirken «Beklemiyordum. Sevindiğim kadar da şaşırdun» dedi. 39 yaşında ve bekar olan Aykut, kulak ameliyatı geçirdiği için salı gününe kadar dinlenecek. Ordu'dan Danışma Meclisi tiyeliğine seçilen bayan Dr. Ca vidan Tercan, bir seyahat şirketinin düzenlediği geziye katılarak İngiltere'de bulunduğun dan haberi öğrenemedi. Kırklareli'den Danışma Meclisine (Arkası 11. Sayfada) AÇIKLAMA YAPILIYOR MGK Genel Sekreterliği Genel Koordinatörü Tümamiral Işık Biren Danışma Mecllslne seçilen üyelerl açıklıyor... (Fotoğraf: a.a.); MGK KONTENJANI En kalabalık meslek grubu su) Milli Güvenlik Konseyi Geneı Sekreterliği'nce dün açıklanan Danışma Meclisi üye leri içinde meslek dağılımı açı sından en kalabalık grubu hu kukcular oluşturuyor. Serbest avukat, yargıç, Danıştay üyesi gibj farklı görevlerde bulunan hukukçuların Danışma Meclisi'ndeki toplam sayısı 32. Danışma Meclisi'nde yine meslek gruplarına göre hukuk çuları, sırasıyla mühendisler (26), emekli askerler (22), öğretjm üyeieri (21), ve iktisatçılar (20) izliyor. Diğer meslek grupları arasında da 7 öğretANKARA, (Cumhuriyet Büro cular m 40 ÜYE EŞREF AK1JNC1 (Emekli Orgeneral, Kara Kuvvetleri eski Komutanı) ALAEDDİN AKSOY (Emekli Hakim Albay.) ERTUGRUL ALATL1 (Emekli subay, Demir Çelik Fabrikaları Oenel Müüür Yardımcısı.) AL] NEJAT ALPAT (Kmeklı subay, UZEL Traktör Fabrıkasında Personel Müdürü) MUSTAFA ALPDÜNDAR (Harpİş Sendikası İdari ve Mali Genel Sekreteri.) PROF. HİKMET ALTUG (Istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi.S İSMAİL ARAR (Adalet eski %Bakanı, THY İdare Meclisi üyesi.) ETHfcM AYAN (Emekli Orgeneral, Hava Kuvvetleri eski Komutanı > İMREN Ai'KUT (Kâgıt Sanayii İşverenleri Sendikası Genel Sekreteri) MAHİR CANOVA (Tıyatro sanatçısı) ENDER CİNER (Mühendis, Bayvera Alman Türk Cemiyeti Genel Sekreteri.) AHMET SANVER DOGU (Gslırler eski Genel Müdürü, Petkim Yönetim Kurulu üyesi) A. NEDİM ERAY (Emekli General) ADNAN ERSÖZ (Emekli Orgeneral, MİT eski Müsteşarı) HALİL GELENDOST (Emeklı Albay Hukukçu) İHSAN GÖKSEL (Emekli Korgen&ral) FEYYAZ GÖLCtKLÜ (SBF Öğretim Uyesı, Profesör) HAYATİ GÜRTAN (MPM Genel Sekreteri) VAHAP GIİVKNÇ (TEKSIF Sendikası eski Genel Sekreteri, eskı Kontenjan Senatörü) ABÜULLAH PULAT GÖZÜBÜYÜK (Adalet eski Bakanı, DISK Kayyımı) MKHMET HAZER (Eskı Kars Senatörü) SELÇUK KANTARCIOGLU (Devlet Personel Dairesi Başkanı) A. MÜMİN KAVALAL1 (Yargıtay üyesi) RECEP MERTC (Tarım ve Orman Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı) FERİDL'N ŞAKİR OGÜNÇ (Türkİş Genel Danışmanı) ERTUGRIJL ZEKAj ÖKTE (Boğaziçı Üniversitesi mezunu, îstanbul Güzel Sanatlar Öğretim görevlisi) TÜLAY ÖNEY (Çevre Müsteşarlığı Daire Başkanı, SBF Mezunu) TEOMAN ÖZALP (Gemı İnşaat Yüksek Mühendisi) NURİ ÖZGÖKER (Kıbrıs doğumlu. Endüstri Mühendisi serbest meslek) NERMİN ÖZTLŞ (MEB Başmüiettışi) KAZIM ÖZTİJRK (MGK Yasama Sekreteri) ATALAY PEKÖZ (Avukat) İBRAHİM ŞENOCAK (Emekli Orgeneral) RAGIP TARTAN (SBF Mezunu, Danıştay eski Başkanı) AYDIN TUĞ (SBF Mezunu, Merkez Valisi) BEKİR TÜNAY (Emekli subay, MGK Genel Sekreterliği Kamuovu Olıışturma Müşaviri) HİDAYET UĞUR (Emekli subay) ZEKt YILD1RIM (İmar İskân Bakanlığı Müfettişi) NAMIK KEMAL YOLGA (SBF Mezunu, Emekli Büyükelçi) MUSTAFA YÜCEL (İstanbul Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri} Hukukçuları sırasıyla mühendisler, emekli askerler, öğretim üyeieri ve iktisatçılar iziiyor. men, 5 memur, 4 gazeteci, 3 merkez valisi, 2 sendikacı, 2 işçi, 2 veteriner, 1 emekli 'büyükelçi, 1 tiyatro yönetmeni ve 1 öğretim görevlisi üye var. Askerlerin ise 13'ü generallik rütbesinden emekli olmuş kalan 7 üye daha alt rütbeler dekl subaylar ve 2 üye de emeklj hakim albay. Çoğunluğu profesör olan öğ retim üyeieri arasında da en kalabalık grubu 10 hukukçu oluşturuyor. Bu hukukçuları 6 tıp profesörü, 3 jktisatçı Ve 2 mühendis profesör izliyor. Mü hendisler arasında da en kalabalık grup 10 kişi ile Ziraat Mühendislerl. Danşma Meclisi'nin 160 üye sinden 157'sj yüksek öğrenim görmüş. Yüksek öğrenim görenlerin toplamının toplam ora nı yüzde 98,1, üyeler arasında lise 1, sanat okulu 1 ve ilkoku| mezunu 1 üye yer alıyor. Secildiklerini duyunca !er ne Haber Merkezi Danışma Meclisi üyeliğine seçılenlerin çoğu, seçildikleri haberini gazete, ajaııs muhabirleriyle TET'nin 13'deki yayınıncta ögrendiler. Büyük sevinç ve heyecan içinde oldukları görülen üyeler «Ülke ve millete hizmet etmekten büyük gurur duyacaklarını» belirttiler. Cumhuriyet muhabiriyle a.a, ANKA, THA ve UBA ajanslarmın, seçilenlerle yaptıkları konuşmalarda söyledikleri şöyle: Sadi Irmak (Eski Başbakan Konya) «ilk haberi sizden duydum. Çok sevinçliyim. Teşekkür ederim. Şu anda bir şey söyleyecek durumda değilim. Millet ve memleket için hayırlı olsun.» Abdullah Pulat Gözübüjük (DİSK KayyımıKontenjan) «Çevreden telkinler yapılâı, bu vatarıı vazıieciir dendi. Müracaat ettik.» (Gozübüyük, THA muhabirıne «1960 ihtilalinden son ra huhuki nizamın sağlanınasmda büyük yannşlıkiara düşürüldü» dedi. Türkiye'nin siyasi bunran ve sarsmtılara düşmesinin temel nedeninin hürrıyetlenn kötüje kul lanılmasz olduğunu savunan Gozübüyük, Türkiye'de ted hişe «Türkiye devletinin kuvvetlenmesinden enciişe duyan rejimleri bize aykırı ve demokrası padışam gegınen büyük ülkelerin her türlü içare ve yola başvurmaıarının da etkili olduğunu söyiecü.» Mustafa Alpdündar (İşçi Emekiileri CemiyeU Genel Başkanı, Türk Harpİş Sendikası Mali Sekreterı • Koıı tenjan) «Haberi sizden duydum. Beni seçtiklen içın müteşekkirim. Millet, teşkilat için nayırlı, uğurlu olsun.» Mehmet Hazer (Kars eski milletvekili ve senatörü Kars) «Yeni bir Anayasa oluşturacağız. Atatürk d.;nmuş ve kalıplaşmış bir görüş dsğildir. Açık bir dünya görüşüdür. İnşallah yeni teşekkül edılecek kadro ba;?arılı olacaktır.» Halil Gelendost (Emekli Kıdemli Hakim Albay, Kara Harp Okulu öğretim üyeliğınden emekii) «Te^ekkür ederim, sizden öğreniyorum. Nasıl haber aidınız? Tek is tediğim Atatürk ilkelerine sadık kalarak Anayasayı seçim ler ve Partiler Yasasını hazırlamak için bütün gucümüzü sarfetmektir. Ve sarfedeceğiz de, tekrar eski günle re dönmemek en büyük dileğimizdir» Hayati Gürtan MPM Genel Sekreteri Orman Yük. Müh. Kontenjan) «Öyle mi? Cicldi mi? Sahi mı? Çok memnun oldum. Sağolun. Ülkemizin gereksinmleri için çalışacagımı şimdiden rahatlıkla söyleyebilirim.» Rafet tbrahünoğlu (TÎSK Genel Sekreteri) «Seçildiği me çok sevindim. Amacım, ülkemizin geçırmekte olduğu dönmde memleketeve mületimize yararlı olmak» (Arkası 6. Sayfada) Danışma Meclisi'nin görevleri ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Milli Güvenlik Konseyi üyeieri ile Kurucu Meclisi oluşturacak Danışma Meclisinin görev ve yetkileri belirli. Kurucu "Meclis hakkındaki yasada Milli Güvenlik Konseyi ile Danışma Meclisinden oluşan Kurucu Meclisin Türkiye Büyük Millet Meclisi, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosuna ait görevleri yerine getirecek ve yetkileri kullanacak. 23 Ekim 1981 cuma günü saat 10.00'da ilk toplantısını yapacak. Danışma Meclisi çalışmalarına başlamadan önce Devlet Başkam Orgeneral Kenan Evrçn'in bir konuşma yapacağı öğrenildi. Kurucu Meclisin oluşturulmasına ilişkin yasada Kurucu Meclisin görevleri şöyle sıralanıyor: «# Yeni Anayasayı ve Anayasanın halkoyuna sunuluş kanununu hazırlamak, # Halk oyuna sunulan ve milletçe kabul edilince kesinleşerek geçici hükümlerine göre yürürlüğe girecek olan Anayasanın ilkelerine uygun siyasi partiler kanununu hazırlamak. 0 Yeni Anayasanın ve siyasi Partiler Kanununun hükümlerini gözönünde tutarak seçim kanununu hazırlamak. # MGK'ce kararlaştırılacak. tarihte yapılacak genel seçimlerde TBMM kurulup fiilen göreve başlayıncaya kadar kanun koyma,,jdeğiştirme ve kaldırma suretiyle yasama görevlerini yerine getirmektir.» Türk milleti adma görev yapacak olan Danışma Meclisi üyelerinin «Yasada gösterilen üyelik sıfatmı kaybelme halleri dışında» görevlerine son verilemeyecek. Danışma Meclisi üyeieri, Danışma Meclisi üye tam sayısmın salt çoğunluğu ile verilmiş bir karar olmadıkça, sanık olarak sorguya çekilemeyecek, tutuklanamayacak ve yargılanamayacaklar (Arkası 11. Sayfada) Üyelerin yaş ortalaması 52 # EN YAŞLI ÜYE SADİ IRMAK (Tî) EN GENÇ ÜYE ÎSE MEHMET POMAK (31) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Danışma Meclisi'nde en yaşlı üye 77 yaşındaki Sadi Irmak (Konya) en genç ise 31 yaşındaki Mehmet Pomak (Çanakkale). Danışma Meclisi' nin yaş ortalaması da 52. Danışma Meclisj 23 ekim tarihinde Sadj Irmak Başkanlığında toplanacak. Kurucu Meclis yasasına göre Danışma Meclisinin ilk oturumuna en yaşlı üye başkanlık edecek. En genç iki üye de kâtiplik yapacak. (Arkası 11. Sayfada; 160 üyeden 5 i kadın ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Milli Güvenlik Konseyi tarafmdan dün sabah açıklanan Danışma Meclisi üyeieri arasında yalnızca beşinin kadın olduğu görüldü. Kadın üyelerden üçü Milli Güvenlik Konseyi'ne doğrudan başvuranlar arasından seçilirken biri Ordu, diğeri de İzmir temsilcisi olarak Danışma Meclisi'ne girdf. Ordu SSK Hastanesi Başhe klml Dr. Cavidan Tercan Ordu, Ege Üniversitesi Tıp Fakül tesi öğretim üyesi olan , Türe Tunçbay da İzmir temsilcisi olarak seçildi. Merkez kontenjanlarından seçilen üç üye de İmren Aykut, Tülay Öney ve Nermin Öztuş. 1940 doğumlu olan tmren Aykut, Türkiye Kâğıt Sanayi İşverenleri Sendikası Genel Sekreterliği, 1939 doğumlu olan Tülay Öney Çevre Müsteşarlığı İkili İlişkiler Dairesi Baş kanlığı, Nermin Öztuş da Milli Eğitim Bakanlığı Baş Müfettiş liği görevlerinde bulunuyorlardı. DANISMA MECLİSİ NDE KIM KIMDİR? 9. sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog