Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

^<ğ> İKİ AŞAMAU "y Sınav Sistemi Açıklaması Tam metınücretsız aiabihrsıruz. Cağaloğlu Meydanı IsL Tel: 22 24 60 Kurslar ıcin kayıtlar başladı. 57. Yıl; Sayı: 20159 Cumhuriy Kurucusu : Yunus NADÎ 10 TL. 8 Eylül 1980 Pazartesi ANKARA (ANKA) CHP'nın, Çalışma Bakanı Cavıt Erdemır hakkmda da bır gensoru onergesı hazırlayacağı bildl rılirken, Maliye Bakanı ismet Sezgın'le ılgılı gensorunun MSP tarafından destekleneceği öğrenilmıştır CHP Grup Başkonvekillerinden Coşkun Karagozoğlu, «Hukumetın goreve devam etmesı duşünulemez» demiştir. Partl yetkılılerlnden alınan bilgıye göre. Calışma Bakanı Cavıt Erdemlr hakkmda hazırlanan gensoru önergeslnde, ge (Arfcası 5. Sayfada) Moderrt Fgifim R»n Rk t f i l 7 7 MSP'liler Maliye «Kudüs'ü Bakanı Kurtarma» İsmet mitinginde, Sezginf şeriat düzeni «Asgari özlemlerini ücret • sahneleme artmamalı» olanağı buldu # fLAİKLİK NE DEMEK ŞERİATCIYIZ». cDINSlZ DEVLET, YlKILACAK ELBET» TÜRUNDEN SLOGANLAR HAYKIRANLAR ISTIKLÂL MARŞI'NI DA PROTESTO ETTİ. KONYA SAVCILIĞI, SORUŞTURMA ACTI. • SENATO KONTENJAN GRUBU YAYINLADIĞI BİLDIRİDE OLAYLARIN, cCUMHURIYET'E YÖNELİK OLDUĞUNU» BELIRTEREK. 2 BUYUK PARTIYİ CUMHURIYET'I KORUMAK İÇIN IŞBİRLIĞINE DAVET ETTİ. CHP, Çalışma Bakanı için de gensoru hazırlıyor ÜKÜ HÜKÜMET ÇEKİLMELİDİR Orhan APAYDIN ANAYASAMIZIN öngördüğu parlamenter sısteme göre hukümetler Mıllet Meclısı'nın guvenoyu ile göreve başlarlar. Gorev sırasında ise. Meclısın guvenınln yıtırıldlğı anlaşılırso hukümet görevden çekılır. Görev sırasında bır hükümetın Mıllet Meclısl coğunluğunun güvenıni koruyup korumadığının denetlenmesinds en etkın yol gensorudur. Gensoru uzerin(Aricosı 5. Sayfada) AP Başkanlık Divanı kararı hükümete devam Karar oybirliği ile alındı. Bugün toplanacak Genel İdare Kurulunun da aynı görüşü benimseyeceği belirtiliyor AP Genel Başkan Yardımcısı Bilgiç, hükümetin «yara almadığını» savunurken CHP ve MSP'nin izlediği gensoru politikasını «tehlikeli bir oyun» olarak niteledi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) AP Başkanlık Divanı öncekl gun yaptığı toplantıda oy bırlığıyle «Hukümete devam» kararı almıştır Buno göre, Bakonlara verılmış gensorular hü kümetce üstlenilmeyecektir. Öncekl gun. Mıllet Meclısınde toplanan AP Başkanlık Dıvanında, Genel Başkan ve Baş bakan Suleyman Demirel'ın yaptığı konuşma, Başkanltk Dl vanı üyelerınce de olumlu kar şılanmıştır AP Başkanlık Dlvanındon oybırlığıyle cıkmış olan göruşün, bugün yapılacak Genel İdare Kurulunda da benımseneceği Başkanlık Divanı cevrelennce ıfade edılmiştlr. DEMİREL, NEDEN ARA VEROİ? Başkanlık Divanı toplantısın da konuştuktan ve üyelerın onayını oldıktan sonra Genel Başkan Demırel bir basın top (Arkası Sa. 9. Sü. 7 da) ANKARA (CumhuTİyet Bürosu) Maliye Bokonı İsmet Sezgın. «Asgori ücretin gereğınden 8ik değıştirılmesınden yana değlllm» demlştlr. Hakkmda CHP'nın gensoru verdığl Mallye Bakanı ismet Sezgın'ın bugun cıkacak Yankı dergisine verdiği demecte, osgarı ücretin artırılamayacağını ve asgari gecım ladirımınl vergıler paketındeıf ayıramayacağını belırtmış ve konuylo ılgılı soruları şöyle yanıtlamıştır. (Arkası 5. Sayfoda) Işık KANSU KONYA, (Cumhuriyet) Bir cok Islam ulkesının temsılcılerinın de katılımıyla Konya'da yopılan fKudüs'u kurtarma yuruyuş ve mıtıngı> MSP'lılerce omacından saptınlarak, «şeriat duzenı» ıstenılen b r ocik hava toplantısı halıne getırılmıstır (Arkası 5. Sayfada) SİLAH VE UYUŞTURUCU KAÇAKÇILIĞI HEP GÜNDEMDE ouah kaçakçıları sağsol yapnııyor İstanbui Haber Servısl İstanbul Maiı Şube Mudürluğu'nun yurt capında gercekleş tırdıgı operasyonlar sonucunda ele geçırılen silahlar ve kaçak cılar ile ilgılı soruşturmanın surdurulduğu ve gercek patron lann yakalandıgı bıldırılmıştır Bırbucuk ıkı ayı aşkın bır sü redır cok gızlı olarak yurutulen operasyonlar sonucunda Bulgarıstan'dan getırıierek Karadeniz sahıllerıne ckartılan sl lahlardan bır bolümü ele gecl rılmış ve kacokcılık olayına (Arkası S. Sayfada) ^tt^ J^^^^M. Erbakan, Avrupa İslam Konseyi Toplantısına katılmak için dün Londra'ya gitti ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) MSP Genei Başkanı Necmet tln Erbakan Avrupa Islâm Kon seyi toplantısına katılmak icm dun Londra'ya gıtmıştır. Yanında MSP Sıvas Mılletvekılı Temel Karamollaoğlu İle bırlıkte Londra'ya gıden MSP lıderının. Konseyın üç gün surecek olan toplantılarına katılacağı öğrenılmıştır. MSP Grup Başkanvekılı Har (Arkası 5. Sayfada) Bulgaristan'dan getırllerek Karadeniz sahıllerinden yurda sokuldugu belirlenen silahlar ve kaçakçılık olayı İle ılgili 7 kişl ele geçirildi. 4^ff*W ^Bİİ^ M V «Uyuşturucu madde kaçakçıhğı ilemücadele yetersız» Ahntet OZGEN ...Eroın, Esrar, LSD gıDI uyuşturucuların Amerıkc ve Av rupa'ya aktarılmasında, ulkemız bır kopru gorevı yapıyor. Doğu ve Guneydogu sınıriarı mızdan gıren uyuşturucu maddeler Turkıye uzerınden aktarı lıyor yurt dışına Bunun yanında ulkemızın karargah olarak kullamidıgı da bılınıyor Uyuşturucu madde kacakçılı ğı İle mücadelede uluslarara(Arkası 5. Sayfada) Asiltürk: «Yeni Bakan aynı politikayı izlerse onu da düşürürüz» • DIŞiŞLERİ BAKAIWSK(U EKREM CEYHUN «DIS POLITIKAMIZDA BIP DEĞIŞİKLIK OLMAYACAK» ANKARA. (UBA) MSP Genel Sekreteri O£uzhan Asılturk. hükümetın Dışışleri politikasını bundan sonra da dıkkatle ızleyeceklenni belırtmış ve •Israıl ile ıleı lı aynı politikayı takıp edecek bır bakan getınlır^e o(Arkası 5 Sayfada) Bir uyuşturucu madde müptelası... Narkotik Şube yetkilileri, uyuşturucu madde kaçakçılığmda Turkiye'nin koprü ya da karargâh olarak kullanıldığını soyluyorlar. Ankara'da 2, İstanbul'da da bir kişi öldürüldü IstanbuPda ilkokullara kayıtlar bugün başlıyor İstanbul Haber Servlsl Istanbul'dakı ılkokullarkı, i U. Tıp Fakultesı'nı kazanan öğrencllerın kayıtlarına bugün başlanacaktır. İstanbul Teknık Unıversıtesındekı guz donemi sınovları da bugun başlayarak 1 ekımde sono erecektır. Alınan bilgıye gore Istanbul'dakı 400 ılkokuldakı oğrencl kayıtları bugun başlayarak 22 eylül pazartesi günu sona erecektır Bu yıl 85 bın yeni oğrencının daha katılmosı beklenen Istanbul'dakı ılkokullorda 1980 1981 öğreniTi done(Arkası Sa 9. Su. 8 de) Cumhuriyet Haber Merkezl İSTANBUL Beykoz'da yak laşık bir ay kadar önce öldurulen sol goruşlu öğrencı Alı Güney'ın bu kez de evı bombalanmıştır. Beykoz, Vıranbahçe mevkıl Orta Çeşme mahallesı 110 sayılı eve gece yarısı duzenlenen bombalı saldırıda olen ya da yaralanan olmamış. genış capta hasar meydana gelmıstır # Hurrıyet Mahallesınde bır kahvehanede oturmakta olan sol goruşlu Latıf Kıvanç, dun 20 30 sıralarında sılâhlı ıkı kışının saldırısına uğrayarak oldurulmüştur. Kıvanç'ın Kucukpazar'da pıdecılık yaptığı bıldırılmıştır • Iş Bankası Lalelı Şubesı dun akşam, bır grup tarafından Ordu Valısini protesto eden gençlerce yokılmak ıstenmış, banka şubesının tıasar gordu(Arfcası Sa. 9. Su. 3 de) İZMİT'TE BİR CESET BULUNDU, BEYKOZ'DA BİR AY ÖNCE ÖLDURULEN GENCİN EVİ BOMBALANDI. MANİSA'DAKİ MİTİNGE GELİRKEN BULUNDUKLARI TRENDE EYLEM YAPAN 455 KİŞİ GOZALTINA ALINDI. Üstündağ : 62 gensoru veren Demirel, şimdi 5 gensoruya tahammül edemiyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Genel Sekreteri Ustun dağ, Demirel'ın. oncekı gun düzenledığı, basın toplantısında soyledıklerıne karşılık vermiş, «22 oylık Ecevıt hükümetı dönemınde 62 gensoru veren De(Aricası S Sayfoda) POLONYA KOMÜNİST PARTİSİNİN YENİ BİRİNCİ SEKRETERİ KANİA: «İŞÇİLERLE YAPILAN ANLAŞMALARA UYACAĞIZ» DEDİ • SOVYETLER BIRLIGI DEVLET BAŞKAN] LEONID BREJNEV STAN1SLAW KANIA Yl «KOMÜNIST PARTISFNIN ONCU ROLUNUN YILMAZ BIR SAVUNUCUSU» OLARAK NITELEDL (Haberleri 3. Sayfada) ÇİN'DE PARTİ VE HÜKÜMET YÖNETİMLERİ BİRBİRİNDEN AYRILDI • HUA GUO FENG BAŞBAKANLIKTAN. DENG HSIAO PING VE DIĞER BAŞBAKAN YARDIMCISI DA BU GOREVLERINDEN ISTIFA ETTILER (Dış Haberler Servlsi) Çın Halk Cumhunyetı Başbakonı Hua Guo Feng, dün Cın parlementosunda vaptığı bır konuş(Arkası 5. Sayfada) GÖZLEM UÛUR MUMCU Özal Necidir? MÜEZZİNOĞLU: «KAPILARI YABANCI SERMAYEYE AÇMAZDAN ÖNCE DIŞARI SERVET TRÂNSFERİNİ ÖNLEMEK GEREKİR» ANKARA. (ANKA) Maliye eskı Bakanı Zıya Muezzınoglu, yurt dışına servet kacırılması hakkındakı duşuncelerl ni acıklarken, fKapılarını yabancı sermayeye acan bır ülke ondan once dışurı servet transferinı onlemek durumundadır» demıştır Ziya Muezzınoğlu. hükümetın ekonomık ted bırlerının yurt dışına servet ka çırılmasını yasal hale getirdı(Arkası 5. Sayfada) SPİEGEL: "BOZKURTLAR KUTSAL SAVAŞLARINI ARTIK ALMAN TOPRAKLARI ÜZERINDE OE ILAN ETTILER,, • Batı Alman «Der Spiegel» dergisi son sayısında MH p ve yan örgütlerinin Alman ya'daki faaliyetlerine ge niş yer ayırdı... Haberi 10. saytada »aşbakanlık Musteşarı ve de Devlet Planlama TeşKkılatı Müstesar Vekılı Turgut Ozal. Tıcoret Odaları "Bırlıği Başkanlarının Doğu Bolgesı toplantısında yaptığı konuşrrada şoyle demış: Türkıye'mızın lyıye gıden durjmunun onune gene taş konmak Istenmektedır Taş koymak ısteyenler, bu horeketlerınde maazallah muvaffak olurlarsa. Turkıye cok cıdd ve ekonomık badıreye gırecektır... Özal devlet memurudur Devlet memurlan günluk sıyasetle uğrcşıp. sıyasai demeç veremezler Özal Be(Arkası Sa. 9, Sü. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog