Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriy 57. Yıl; Sayı: 20157 KurtHmsn: Ytnras NADİ 10 TL. 6 Eylüi 1980 Cumarfcsi MSP TARAFINDAN DIŞİŞLERİ BAKANI HAKKINDA VERİLEN GENSORU ÖNERGESI, 2'YE KARŞI 231 OYLA KABUL EDILDİ. ERKMEN BÖYLECE CUMHURİYET TARİHİNDE GÜVENSİZLİK OYU İLE DÜŞÜRÜLEN İLK BAKAN OLDU. | GÜVENSİZLİK OYLARININ 206'SI MECLİS'TE TAM KADRO OLARAK BULUNAN CHP, 16'SI ÜÇ MİLLETVEKİLI GEL MEYEN MSP, 5'I BAĞIMSIZLAR, BİRI DE TBP'LI VEZIROĞLU TARAFINDAN VERİLDI. | CHP HASTA OLAN 4 MİLLETVEKİLİNİ GETİRİRKEN, MSP'DEN MUHYİTTİN MUT LU, YAŞAR GÖÇMEN, SALİH ÖZCAN ÎLE BAĞIMSIZLARDAN MANDALİNCİ, ZİLAN, AKAY İLE NP'DEN DOĞRU OYLAMADA BULUNMADILAR. DÜŞÜRÜLEN DIŞİŞLERİ BAKANI HAYRETTİN ERKMEN, OYLAMADAN SONRA BAŞBAKAN SÜLEYMAN DEMİREL'E ÎSTİFASINI VEREREK İSTANBUL'A GELDİ HAYRETTİN ERKMEN, CUMHURİYET TARİHİNDE İLK KEZ GENSORUYLA DUŞURULEN BIR BAKAN SIFATINI ALDI. DEMIREL'IN DIŞİŞLERİ BAKANI HAKKINDA VERİLEN GENSORUYU HUKUMETE KARŞI GÜVENSİZLİK SAYMAMASI DA ERKMEN'İN OUŞMESINE YOLACAN ETKENLERDEN BIRINI OLUŞTURDU. \fctenelc 7 flkplpriylp Fffiim Modern Fffiim R»n Bl I^nh.l fii 7777fil TRCÜ Demirel ilk aşamada Erkmen'i feda4tti ECEVİT: "GENIŞ TABANLI ONARIM HÜKÜMETİ ÖNERIMIZ TAÜBI ÇIKINCA YİNE MÂSAYA GELECEKTIR,, ANKARA, (Cumhurlyet Burosu) CHP Genel Başkanı Bulent Ecevıt, genış tabaniı ononm hukumet/ onerılerını talıbı çıkmadığı ıçın rafa kaldırdıklarını, talıbı cıktığı zaman yenıden masanın uzenne ıneceğını soylemıştır Ecevıt, dun düzenledığı basın toplantısmda, Konya Cezaevınden sağcı terorıstlerın kacırılması olayının devletın fktıdann elıyle çoktuğunun gostergesı olduğunu bıldırmıştır Başbakan Demırel'ın kendı neden olduğu uretım duşukluğunun sorumluluğunu ışçılenn omuzlarına (Arkası Sa. 9, Su. 5 de) ERBAKAISf?^* "ONARIM */ HÜKÜINTİETÎ LAFI YETMEZ, BIZE DETAY VERSINLER,, ANKARA, (Cumhurıyet Burosu) Dışışlerı Bakanı Hayrettın Erkmen ın Mıllet Meclısı Genel Kurulu nda duşurulmesınden sonra blr basın toplantısı duzenleyen MSP Genel Başkonı Erbakan «Bu tarıhi bır andır. Şımdı yenı bır donum noktasına gelinmıştır. Mılletın meselelerını onaracok bır hukumet kurulmalıdır Ancok, nasıl bır hukumet gelırse gelsın dıyemeyız Yeni hükü* Tiet secıme kadar onarım yopmalıdır. MSP olarak onarımın şartlarını yerıne getırecek bır hukumet kurulmaımkanlarını gormemız lâzımdır» demıştır. (Arkası Sa. 9, Su. 7 de) Dısisleri Bakanı düsürüldü KONUT, ESNAF VE TARIM KREDİLERİ FAİZLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ İCIN CALISILIYOR UC TUR KREDİOE İNDİRİME GİDİLMESİ İÇİN YENİ BIR FON KURULMASI YA DA VAROLAN tKREDİ EŞLEŞTIRME FONUıNUN BU AMAÇLA KULLANILMASf ONGORULUYOR. KONU, ÖNUMUZDEKİ GUNLEROE PARA KREDI KURULUNDA ELE ALINACAK. ANKARA (Cumhuriyet BürosU) Faızlenn serbest bırakılmasından sonra kredı faızlennın çok yukselmesı karşısında degışık kesımlerden gelen tepkılenn dıkkate alındığı ve esnafa venlecek kredılerle konut ve tanmsal kre dılenn faızlennde bell] bır ın dınm saglanması ıçın tartış malann resmı duzeyde yogunlastığı bıldırılmektedır Şu anda bu kredılerde faız oranı yüzde 60'a kadar yük selmektedjr Faız kararnamesı sonucunda bır yandan tasarruf mevduatına verılen faız onemlı olçüde artmış aynı zamanda kredılere uygulanan faız oranlan da benzer bıçımde yukselmıştır Faızlenn yukselmesı malıyetlenn artışına yol açmış ve bankalarda artan tasarruf mevduatmın ıs(Arakası Sa. 9. Su. 2 de) ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) ışışleri Bakanı Hayrettin Erkmen hakkında verilen gensoru önergesi dün Millet Meclisi'nde oylanmış ve Erkmen iki güven oyuna karşılık 231 güvensizlik oyu ile bakanlıktan düşürülmüştür. D Dışışlen Bakanı Erkmen hok kında dun yopılan gensoru oylamasında CHP tam kadro ıle Mıllet Meohs Genel Kjruluno katılmıştır Oylamada CHP'den 206 MSP'den 19 Bağımsızlardan 5 ve TBPden 1 uy e kabul oyu vermışlerdır MSP Bıtlıs Mılletvekılı Muhyıttın Mutlu Dıyarbakır Mılletvekılı Yaşar Gocmen ve Urfa Mılletvekılı Salıh Ozcan oylamaya katılmamışlardır. ANAYURD OTELI Cumhuriyet tanhınde ılk kez, guvensızlık oyu ıle bokanlıktan duşurulen Dışışlert Bakanı hak CHP ORDU ÎL BAŞKANININ BEŞ YAKININI ÖLDÜRDÜLER • AYBASTI'DA BİR EVE YAPILAN BASKINDA OLENLERİN SAĞ GORUŞU BENIMSEDIKLERI BILDIRİLDİ. NUSAYBIN'OE OLDURULEN CHP'LI BELEDIYE MECLIS UYESİ DE DEVLET BAKANI MUSAOĞLU'NUN YAKINI.. • ANKARADA İKİSI KARDES 3 KİŞİ, FATSA'DA 2 OĞRENCİ, İS TANBUL'DA BIR FABRIKANIN MUHASEBE MUDURU, KONYA EREĞLISINDE VE KEBAN'DA DA 2 KİŞİ ÖLDURULDU (Cumhurlyet Haber Merkezl) ORDU t ı u e ; ı\ kuvvetlerının operasyonu surerken, Aybastı'da 5 Fotsa ve Çamaş' ta da ıkı lıse ogrencısı oldurul muştur Verılen bılgılere gore, Aybastı'nın Uzundere köyu Dokuzoğlu mohallesinde, yuzleri maskelı ve otomatık sılâhlı 10 kadar terorıst oncekı gün saat 16 sıralannda evde bulunan CHP Ordu l| Başkanı ve eskı mılietvekıh Ferda Güley'ın kardeşının damadı Feryat Kocalan ıle Hasan Koçalan, Nıhat Koçalan ve amcalan Yaşar Koçalan ıle o anda yanlarında bulunan ınşaat ustası Mustafa Kara yı otomatık sılâhlarla tarayarak oldurmuşlerdtr Evın ıçınde bulunan Ibrahım Koçalan ve Faruk Koçalan ıse sılâh seslerı uzenne dı sarı çıktıklarında, onlar da yay Iım ateşıne tutulmuşlar vs ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmışlardır Olay yerınde yapılan ıncelemede bır sten şarıoru, bır Shmıt Wesson tobanca ve 179 boş kovan bulunmuştur O(Arkası Sa 9, Su. 5 de) kındokl korar oturumunda AP ve MHP yoklamaya katılmadık ları gıbı oylamaya da katılmamışlardır Guvenoylamasında 5 bağımsız mılletvekılı hazır bulunmuş Abdulkerım Zilan Zeyyat Mandolıncl ve Ahmet Nıhat Akay yokiama ve oylamaya katılmamışlardır Nızorr Partisl mılletvekılı Abdulkerım Doğru da ovlama ve yoklamada bulunmamıştır Turhan Feyzioğlu ıse yoklamada bulunmamış, oylamada ıse Genel Kurul salonuna gelerek Dışışlerı Brıkanı hakkındakı guvensızlık ıstemmp «red» (Arkası Sa. 9, Sü. 2 de) GÖZLEM UGUR MUMCU MC Sakızı mı? Bir sağ eylemciyi kasten kaçıran 2 polisten biri tutuklandı • KONYA CEZAEVl'NDEN SİLAHLI 5 KİŞİ TARAFINDAN 7 FAŞIST1N KAÇIRILIŞINDA KULLAN1LAN 2 ARABA BULUNDU. Cumhuriyet Haber Merkezj Bır surö önce guvenlık kuvvetlennce Izmir'de yakalanaaı façıst eylemcı Hasan Kızüırmak'ın, kendısııu göturmekle görevlendırılen Iskenderun'lu iki polıs tarafından serbest bırakılarak kaçmasına yardımcı olduklan ögrenılmıştır. Eylemcı Kızılırmak'ı getirmekle kasten görevlendırıldıklen öne sürulen sağ eğılımll pohslerden (Arkosı Sa. 9, Sü, 1 <te) Tutuklu öğrencilerin sınav hakkı Bakanlıkça kaldırıldı M'lLll EGITIM BAKANLIC1 OKULLAR DIŞINDA SINAV YAP1LAMIYACACI, S1K1YONETIM KOMUTANLIKLAR1N1N ISE TUTÜKLULARIN CEZAEVLER1NDEN DIŞARl ÇIKARILAM1YACAKLARI KARARI YUZUNDEN ÇOK SAYIDA TUTUKLU OCRENC1 KARARDAN ETK1LENIYOR BIR KIStM SAG ECILIMLI OGRENCILER IÇIN GEÇEN YILLARDA OLDUGU GIBI HAPISHANEDE SINAV YAPILABILMESl AMACIYLA KOMISYONLARIN OLUŞTURULMAS1 SAĞLANDI. ANKARA'DA SIKIYÖNETİM, HAKKINDA 2'DEN FAZLA YASAL İŞLEM YAPTIĞI ÖĞRENCİYİ İL DIŞINA Ç1KARACAK ANKARA (a.a.) 4 Kolordu ve Ankara Sıkıyonetım Komutanlığı dun yayınladığı 38 numaralı bıldırısinde, 19801981 yrlında anarşı ve teror olaylarına karışan ve haklarında iklden fazla vasal işlem yapılan (Arkası Sa. 9, Sü. 4 de) (Haberi 6. Sayfa'da) Bugunlerde tAtatürkçülök» tartışmaları lyice yoğunlaştı AP MHP ve CGP. MSP'nm «Atatürkçü olmadığını> ılerı surerek etkılı çevrelenn desteğını kazanmaya colış/yorlar. Dünyaalem bılır kı, Atatürkçulüğün temell, ulusal bağımsızlıktır, cKemalızm» dedığımız kavram da ışte bu bağımsızlıktan kaynaklan/r Şu sözler, Mustafa Kemal Paşa'nın önderlığınde toplanan ılk meclısın karart olarak Kurtuluş Savaşının anlamını ve amacını belırler: TBMM, mılletın hayat ve ıstıklalıne sulkast eden emperyalıst ve kapıtalıst düşmanların tecavuzatına karşı mudafaa ve bu maksada munafı hareket edenlerı tedıp azmıyie muesses bır orduya sahıptır... Cok açık gorülüyor, ılk meclıs, temperyalızm» ve €kapıtaiızme» karşı savaşmak ıçın kurulmuştur.. «Mıllı mücadele ruhu» budur, Kemalızm budur, Atatürkçülük de budur. Var mı ıtırazı olan'... Atatürkçulüğün, ulusal bağımsızlıktan sonra en büyuk kaynağı, dınsel düşünceyı, sıyasal düzenın temelı olmaktan çıkaran layıklık ılkesıdır. MHP çıkıyor. dıyor kı: Türklslâm sentezı... Bunun Ataturkçülükle ne llgisi var?... Bu göruş, layrk duşunceyı getıren Atatürkçülüğü, tümüyle ortadan. kokJırmak demektır Geoenlerde Mıllet Meclisınde, AP sözcüsü Fevzl Arıoı, herkesın gözu onunde şoyle konuşuyordu AP azınlık hükumeti. mukaddesatçı, mıllıyetçl ve ıslamıyetcidır... Soruyoruz, flslomiyetçllıkle». tAtatürkçüluk» nasıl bağdaşır''... Islomıyetcılık hangt noktada başlarsa. laylk duzenı savunon Ataturjççülük orada bıter, tTürk Islâm sentezıs nerede varsa, Atatürkçülük orada yokolur Mar (Arkası Sa 9 Sü 7 de) DEMİREL, PARTİSİNİN BASKANUK • DİVANI VE GENEL İDARE KURULU'NU TOPI.ANTIYA ÇAĞIRDI ANKARA (Cumhuriyet Burosu) AP Genel Başkanı Süleyman Demirel partısının Başkanlık Dıvanı ve Genel İdare Kurulu nu bugun rçın olağcsnustü top lantıya çağırmıştır Demirel Dışışlerı Bakanı Hay rettın Erkmen'ın düşürulmesınden sonra Mıllet Meclısı'nden ayrılırken «Belıren yenı durum hakkındo gorüşmeler yapılaoa ğını» söylemıştır (Arkası Sa 9 Sü 8 de) SERVETLERİNİ ABD'YE KAÇIRANLAR HAKKINDA MALİ POLİS DE GİRJSİMLERE BAŞLADl İstanbul Haber Servisl ABD Molıye Bakaniığı Soruşturma Burosuno gönderllen ve Turkıye'den Amerıkayo yasa dışı buyuk orondo pora kaçırıldığı yolundaki haberımiz üze rıne ılgıiller harekete gecmışlerdır B» vandan Molıye Ba(Arkası Sa. S, Sü. 3 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog