Bugünden 1930'a 5,454,681 adet makaleKatalog


«
»

İKİ AŞAMAU Sınav Sstemi Açıklaması Tam metınÜcretsız alabılırsımz DÖRTIER DERSANESİ Cağaloğlu Meydanı Ist. Tel 22 24 60 Kurslar için kayıtlar bag ladı Cumhuriy 57. Yıl; Sayı: 20156 Eurncnsn: Yonus NADt 10 TL. 5 Eylül 1980 Cuma Yalçın DOĞAN ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Turkıye'de asgarî ücretın yenıden belırlenmesıne ılışkın tartışmalar surerken, Dunya Bankası bır kredı nedenıyle Ankara'ya gonderdıği raporda, tTürkıye'de asgarî ucretın yuksek olduğunu», bu ucret duzeyı lle tproıelerde verımlı sonuçlar alınamayocağını» bıldırmiştır. Ağustos ayının son haftasında Dünya Bankası tarafından Malıye Bakanlıgına orta ve kucuk sanayıcının kullanımına açılmak uzere bır pro|e kredısı açılmıştır. Emek yoğun teknolO|inın kullanılmasını ongoren proıe kredısıne ek olarak Dunya Bankası uzmanları ayrıca, bır rapor gondermışlerdır Bu raporda Turkıye'mn onemlı bır ekonomık darboğazdan geçmekte olduğu ve bu «Ekonomık darboğazın çeşıtlı etkenlerden oluştuğu» belırtılmektedır Raporda daha sonra tdarboğaz'o yol acan etkenlenn başında as gari ücretın yuksek tutulmakta oluşunun» geldıği vurgulanmak tadır «Darboğazın aşılmasında asgarî ucretın düşuk tutulmasının bır çözum olabıleceğını» belırten Dunya Bankası yazısın da, «Türkıye'de de ucretler dığer azgelışmış ulkelerde olduğu gıbı marttık dışı yuksektır» denılmektedir (Arkası So. 9. Sü. 3 de) fCTENEKİLKELERİYLE İKİ AŞAMALISINAVA Ö.Y^.)YE HAZIRUYORUZ TASİSTANBUL dersanesl I 92617640 J Ü DÜNYA BANKASI ASGARİ ÜCRETİN DÜŞÜK OLMASINI ÎSTİYOR • ORTA VE K0CUK SANAYİCİYE VERİLMEK ÜZERE ACILAN KREDI ILE ILGILI OLARAK BANKANIN MALIYE BAKANLIĞI'NA GONDERDIĞİ RAPORDA tTURKIYE'DE DE UCRETLER DIĞER AZGELIŞMIŞ ULKELERDE OLDUĞU GIBI MANTIK DIŞI YUKSEKTIR» DENIYOR... Konya Cezaevi basılarak 7 faşist mahkum kaçırıldı | Kaçırılanlar arasında Hakan Yurdakuler'in katili Davut Haskuış da var. Güvenlik güçleri kaçırılanların 2'sini yakaladı. Olaym çok önceden hazırlandığı öne sürülüyor. | İMF, 100 milyarlık kredi artırımını kabul etmedi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Merkez Bankası tarafından kamu kesımme açılacak kredı mıktannin yüz mılyar lıra artınlmasına ılışkın Turkıye'mn önensı Londrada IMF'ce gen çevnlmıştır. Londra'dakı göruşmelerde Başbakanlık Müsteşan Turgut Özal özel lıkle «seçım ekpnomısı» üzennde durmus v e Türkjyede önumüzdekı dönemde bır erken seçıme gıdilebıleceğı olasılığının henuz ortadan kalk madığını dıle getırmıştır. Bu amaçIa da, Merkez Bankası nın kamu kesımıne açaca&ı kredılerde «Daha esnek» davranılmasını ıstemıştır IMF kredılenndekı artış mıktan konu. sunda Özal'm düşuncesını aimış ve Özal da yuz milyar hralık bır ek (Arfcası 5. Sayfada) Cumhuriyet Hober Merfcezl • Tabıı Senator Muzaffer Yurdakuler'ın oğlu Sıyasal Bılgıler fa kultesı oğrencısı Hakan Yurdakuler'ın katılı Davut Haskırış'ın da aralorında bulunduğu 7 faşist hukümlü ve tutuklu. dun kapatıldıkları Konya cezaovınl basan sıfahlı beş kışı tarafından kaçırılmıştır Kacoklardan 2 sı daha sonra guvenlık kuvvet lerf tarafından saklandıklan ev de ele geçırılmışlerdır Olay. dün saat 16 35 sıraların da meydana gelmıştır. Çalıntı olduğu belırienen 42 EV 080 pla kalı kırmızı renkli bır otomobılle cezaevıne gelen beş faşist mılıtan, zıyaretci bolumune gecerek, buradakı gorevlılerı etki sız hale getırmışlerdır. Sılahlı kışıler daha sonra cezaevınde bulunan sıyası tutuklu ve hüküm lulerden SBF oğrencısı Hakan Yurdakuler'm katılı Davut Has kırış ıle CHP Konya Milletvekılı Ahmet Cobanoğlu'nun oğlu Konya'nın Sesı Gazetesi Istıhbarat Şefı Alı Naci Cobanoğlu nun katllı 20 yıl beş aya hukümlü Mustafa Çokelsk. 21 yı la hukumlu Halıl Seyhon ıle tu tuklulardan Recep Öztekırt, Mustafa Tulgar, Mehmet Ate$ ve Turan Fidan'ı çezaevi dışıfia c'kartarok [kı otomobıle bindınp kaçırmışlardır. 2'SI YAKALANIYOR Olayın ortaya cıkmasından (Arkası Sa. 9. Su. 5 de) «Hükümetin gensoruyu üstlenmesi için zaman geçmedi» ANKARA, (Cumhurryet Bürosu) MSP'nın Dışışleri Bokanı Hayrettın Erkmen hakkında oncekı gun verdığı guvensizîık onergesı bugun Mıllet Meclısı'nde çoğunluk olursa oylanacaktır Dışışleri Bakanı Hayrettın Erkmen dun sabah Cumhuriyet muhabırının sorusu uzenne, oylamodon once ıstıfa etmeyeceğınl açıklomış ve «bulurlar 226 yı ben de gıderım» demıştır Izlenmekte olan dış polıtıkanın hukumetın polıtıkası olduğunu Cumhuriyet muhabırıne yıneleyen Erkmen, «gensoruyu hukumetin üstlenmesı ıcın zamanın geçip geçmedığı» yolundakı bır soruyu da, «hayır, gecmedn şeklınde yanıtlomıştır Öte yandan Dışışleri Bakanı Hayrettın Erkmen'ın oylamadan once ıstıfa etmesını sağlamak ıçın AP yonetıcı kademesının bazı eskı demokratlar ıle Celal Bayar'ı dev(Arfcosı 5 Sayfada) Demirel: Hükümetin ne yapacağını söyleyemem ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Süleyman Demırel Dışışleri Bakanı Erkmen ın gensorusu sırasında hükümetin güven ısteyıp ıstemeyecegı konusundakı bır soruyu yanıtlarken «Hukümetın ne yapacagı konusunda bırşey söylemek ıstemıyorum» demıştır Başbakan Demırel dun Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada 15 ekım 15 aralık arasında «eskısj gıbı kışlar olmadıgı» ıçın erken seçımın yapılabılecegı goruşunü yınelemış erken seçıme gıdılmedırı takdırde Türluye nın bundan zarar gorecegını savunarak Turkıye yenı bunaiım lar aramamalıdır Yanı bu sıkıntılar az rnı geldı? Neredeyse bunaiım tellallıgı türedı» bıçımınde konuş (Arkası S Soyfodo) Ülkücü Yurtaslan'ın itiraflan Başsavcılıkça inceleniyor CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI, MHP VE MSP İLE İLGİLİ DOSYALAR ÜZERİNDEKİ İNCELEMELERİ DE YOĞUNLASTIRDI. ANKARA, (ANKA) Cum hurıyet Başsavcılığı nda MHP ve MSP hakkındakı dosyaiann Incelenmesı ışlemme hız verıl mıştır Cumhuriyet Başsavcısı Fahrettın Kıyak adiı tatlı sona ermeden gorevıne başlayarak partıler hakkındakı suç duyurutarını değer'endirmeye boslamıştır Başsavcıhk (aranncar JIKÛcü Alı Yurtasıan'm MHP »e vönelık ıtıraflarıno da e konulmuş ve bu ıddıolann doğru olup olmadığının araştırılması ıçın harekete geç Imıştir BAŞSAVCININ NOTLARI Tatılını yarıda keserek aöreve başlayan Cumhurıye» 8aşsavcısı Fahrettın Kıvok'm irtlî (Arkası Sa 9 Sü 1 «to Imadettin Elmas CHP'deki yöneticilık görevinden istifa etti • ELMAS'IN İSTIFASINA BIR HAFTALIK GAZETC DE OZEL HAYATI ILE ILGİLI OLARAK YAPILAN YAYIN YOLAÇri. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Genel Sekreter yardımcısı Imadettın Elmas, gorevınden ve Genel Yonetım Kurulu üyelığınden ıstıfa ettığını dun yazılı olarak acıklamıştır Elmas'ın ıstıfaSına ozel hayatına ılışkın olarak Istanbul'da ya ymlanan bır haftalık gazetede dün çıkan bır fotoğraflı haber yolaçmıştır (Arkası 5. Sayfada) 120 AİLE AÇIKTA KALDI • FENER YANGININDA 50'DEN FAZLA KONUT ILE ÇOK SAYIDA IŞYERI KUL OLDU; OLAY SIRASINDA KALP KRI ZI GEÇLREN BIR KADIN DIŞINDA CAN KAYBI YOK. ZARAR 500 MILYON DOLAYINDA. Saldırılarda dün de î i polıs 9 kişi öldü (Cumhuriyet Haber Merkezl) ESKIŞEHIR Osmangazı de bulunan Temel Kıraothanesını öncekı gece saat 21 sıraların da basan ıkı faşist terorıst tabancayla yayıım ateşı açmışlar ve DDY da çalışan devrımcı ış çı Kemal Ozdengul u (18) oldurmuşler Ne|at Doğrular ıle Endustrı Meslek Lsssı oğrencısı Turgay Onen Ruhı Ayde mır Adnon Bulut Nevzat Cok şen ı ağır bıcımde yaralamıs lardır Gorgu fanıklarının eş(Arkası 5 Sayfada) Akademıler kendıleri seçecek ANKARA (Cumhuriyef Bürosu) Akademı Unıversıte çekışme sı oncekı gun Başkent'te vopılan Unıversıtelerarası Kurul ve Ak"rierrı Baskanları toplantısından sonro venı boyutlar kazanmış dun Akademılerarası Kurul'un qoruslprını oçıkloyan Kurul Başkanı Onur Kumbaracıbaşı «Artık Unıversıtelerarası 'Arkosı S SovfOdO) UNIVERSITELERIN BUTCESI KALMADI Hollanda ile sosyal güvenlik anlaşması imzalandı ANKARA, (ANKA) Türklye ve Hollanda Dışışleri Bakan ları'nın başkanlığındakı ıkı ülke heyetlerı arasındakı resmi gorüşmelere dün sabah Dışışleri Bakanlığı'nda başlanmıştır Resml bır zıyaret ıçın Türkı(Arkası Sa 9. Sü 8 de) İstanbul Haber Servisi Fener'de dun gece saat 02 30 sıralarında başlayan yangın 50 nın uzerınde konut ıle cok sayıda ışyerı ve deponun tamamen yanmasına yol acmış, genellıkle ahşop yapılardan oluşan serrtı kısa surede etkısı altına olan alevler ancak sabah saatlerınde kontrol altına alınabılmıştır Yetkılılerden alınan bılçılere göre yangının tah mını zararı 500 mılyon lıranın üzenndedır Yangın sırasında geçırdığı bır kalp krızi sonucu yoşamını yıtiren Dudu Demırbaş (40) dışında can kaybı olmadığı bıldırılmıştır. YANGIN Fener'de oturanların ve dlğer tanıklarm ıfadelerıne gore yan gın, uc v>' o r ) c e yanan yag (Arkası 5. Sayfada) BURASI FENER SIK SIK YANGINLAR GORULEN BU BOLGENIN GUVENLIĞININ NASIL SAĞLANACAGI ISE «YETKILILERCE» HENUZ BILINMIYOR... (Fotoğraf Alı ALAKUŞ) Varto depreminde 12 yakınını yitiren Aşan'ı bu kez de Fener yangını yakaladı Fener yangınından sonra ko nutlan yananlar Tarık Us İlkokulu ı!e Gazıantep Öğrencı Yurdu'na v e F o t l h l m a m H a ' tıp Okulu'na yerleştırıldıler Cok sayıda oıte de yakın dost larının yanıno taşındı Tarık Us llkokuluna yerleştırılenlerden bırı de Azız Aşan v 6 aıle Servet kaçıranlar için soruşturma açıldı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Malıye Bakanlığı servetlerını ABD'ye kaçıran kışılere ı ışkın haberımızı ıhbar kabul ede rek soruşturma açmıştır Malıye Bakanı Ismet Sezgın, Cumhuriyet muhabırının bu konudakı sorusunu yanıtlarken, hoberin ıhbar olarak kabul edıldığını belırtmış, tBakanlığım dakı yetkılılere sorunun araştırılması ıle ılgılı talımat verdım Hoberınız ıhbar kabul edılmış tır. Soruşturrra başlatılmıştır» (Arkası 5. Sayfada) (Haberi 10 sayfada) Seüm YALÇINER sı Azız Aşan 53 yaşında. Muş lu. Muş'un Varto'sunu yerle bır eden 1966 depremınden sonra Istanbul'a goçmuş 12 yakınını felakette yıtırmış Kızını, ıkı kızkardeşı ıle dokuz yeğenını Sağlık personelinin direnişi nedeniyle tutuklanan doktor Hindistan, beraat etti ANKARA (ANKA) Ankara Tabıp Odası Yönetım Kurulu uyesı Doktor Yakup Hindistan beraat ederek tahhye edılmıştır. Iki hafta öncekı sağlık per soneîının dırenışlenyle «lpılı olarak Türkıve Tabıp Orta(Arkası Sa. 9. Sü. 3 de) İSTANBUL'DA 1865'DEN BU YANA MEYDANA GELEN 13 BÜYÜK YANGINDA ONBİNLERCE KONUT VE DÜKKÂN YOK OLDU istanbul Hober Servlsi Son yuzyıl ıçınde Istanbul'dadakı büyuk yangınlarm tarıhler ıle yanan ev ve dükkân sayıla rı şoyle sıralanmaktadır 1865 Hocapaşa yangını 1007 ev, 1865 Kumkapı yangını 1903 (Arakası Sa 9 Sü. 2 de) Varto felaketınde bırakan Aşan bu kez de Fener yongının da tek goz kıralık odası alevler ıçınde kaldığı ıçın ortada... Felaketın şaşkınlığından kur tulamamış Asan la soyleşımız: Yangın nosıl başladı' Hepımız uyuyorduk Bırden buyuk bır patlama oldu Tanker yangınındakı gıbı ortolık aydınlandı Sonra sokogo cıktık Herkes koşuşarak bağırıyordu Yangın sızın eve ne kadar uzakta başlamıştı' Cok vakındı Benım evım Vodına Caddesı'ndedır Gece rüzgar kuvvetlıvdı Cıvardakı butun evler ahşap olduğu ıcın alevler damlardan yavılıyordu Evı nasıl boşal'tın'z' Havaya ateş açmaya baş lodılar Sırenler de çalıyordu «Ev nızı hemen bosaitın» dedı ler Zaten evd e degeriı bır $ev yoktu Camaşır makınesı ıle dort şılteyı bır de çocuklann el bıselerını alarak cıktık. Varto dan tecrubemız vardı. Varto da ne yapmıştınız? Varto bızı yıktı Altı yo şındokı kızım Eter ı ki7kardeş (Arakası Sa 9 Su. 2 de) ELVERDİ, «SEVİYELİ» (!) SATASMASINI SANCAR'A «ET KAFALI» DİYEREK SÜRDÜRDÜ ANKARA, (ANKA) AP Bur sa Mılletvekılı ve erneklı general Alı Elverdı Kontenıon Senatoru ve Geneıkurmay eskl Başkanı Sernıh Sancar ıçın «et kafalı» demıştır ElveMı Sancar'ın kendisinl eleştıren sozlennı cevaplandırırken Sancor ın Asker Akodemıde Kendısıne <kı vıi n( ~ouk (Arkos So 9 Su 7 de) GÖZLEM UGUR MUMCU Oylama. BURASI DA TARIK US ILKOKULU NUN OĞRETMEN ODASI SIMDI BU ODADA VARTO VE FENER FELAKETZEDESI AZIZ AŞAR'IN AILESI OTURUYOR... MSP'nın Dışışleri Bakanı Erkmen ıçın verdığı gen soru onergesı bugun oylanıyor CHP ve MSP gensoru goruşmelerınde 226 kışıyı bulabılmek ıçın çok terled ler llk gun 225 ıkıncı gun 227 mılletvekılı gelebıldı demek kı. bugünku oylama en azından «kntık» durumdadır MSP'den ve CHP'den gelmeyecek ıkı ya da uç kışı, Erkmen' duşmekten kurtarabılecektır Erkmen ıçın verılen gensoru AP ıçınde bunalımıa ra yolactı Dışışleri Bakanı cok hak.ı olarak kendısı nın kış seı bır polıtıkası olmadığını dış pol t ı<ado hu kumetn kararlarını uyguladığım söyleyerek gensoru nun doğrudan doğruya hukümetı 'Igıiendırmes gerek tığını vurgulamak ıstsdı Erkmen ın bu açıklamaianno karşın Başbakan Dem rel kulağının üstune yatmayı yeğledı Başbakanın amacı bellıydl Bu aşamado Erk men'ı harcayarak hükumete devam e'mek Içışlen es (Arkası Sa 9 Sü 1 de Adli tatil bugün sona erîyor, cahşm^lara 8 eylülde baslanrcak ANKARA l a a l Adli tatıl bu akşam sona erecektir. Ancak 5 eylul cuma gunüne rastîadıgı ıçın &dlı kuruiuşlar 8 eylül pazartes) gunü normal çalışmalanna başlayacaklardır 1981 adli yılının açılışı as(Arkası 5. Sayfedo)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog