Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

YETENEKHlEURtYU İKİ AŞAMALISINAVA (Ü.$.S.Ö.Y.$.)YE HAZIRLIYORUZ BEŞIKTAŞISTANBUL yıMızdersaııesi I 60 25 3061 32 9261 76 40 Cumhuriy 57. Yıl; Sayı: 20154 Kurucusu: Yunus NADÎ 10 TL. 3 EYLÜL 1980 Çarşamba = ıkı aşamalı sınavdada her soruda bızı hatırlayacaksıraz İ > E s kayıtlarımız başlamıştır! Laleli Fethibey C. 18/1 aksarayİST Tel 226641 UGUR dersancsî Erkmen'in istifadan kaçınması AP içinde huzursuzluk yarattı MİLLET MECLİSİ'NDE DÜN ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADIĞI İÇİN ERKMEN LE İLGİLİ GENSORU GÖRÜŞÜLEMEDİ. İLK YOKLAMADA 218, İKİNCİDE İSE, 225 ÜYENİN HAZIR BULUNDUĞU ANLAŞILDI.APVEMHP, BİRLEŞİME KATILMADI. ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Mıllet Meclısının dunku bır leşımınde coğunluk st»ğı I namaması uzerıne Dışışlerı Bakanı Erkmen hokkında venıen MSP gensoru onergesı goruşulememıştır Gensoru oner gesı Meclıs te bugun coğunluk bulunursa goruşulebılecektır Bu arada Dışışlerı Bokanı Hayrettın Erkmen ın partı yo netımınden kendısıne yapılan üstü örtulü telkınlere rağmen Istıfa etmekten kaçınması AP Içmde bır sorun nıtellğıne ulaşmıştır Erkmen kendısı hakkında verılmış olan gensoru önergesınm goruşulmesmden oncs Bakanlıktan istıfa etmeyeceğınl gecen 2 3 gun ıcmde yakın cevresıno bırkac kez tfade etmıştı COĞUNLUK SAĞLANAMADI Meclısın dunku toplantısına AP ve MHP li uyeler katılmamışlardır Meclıs Başkanvekllı Memduh Ekşı'nın TBMM toplantısı ıcfn yeterll coğunluk olmadığını soylemesınden sonra Meclıs toplantısı icın ilk yoklamada 218 uyenın bulunduğu saptanmış ve yoklorra 17'ye bırakılmıştır Saat 17 de yapılan yoklamada ıse. Meclıste 225 üyenln bulunduğu belırtılmıştır CHP'den hosta olan Yılmaz Alpaslan, Mahmut Türkmenoglu. Ortıan Sezal, Oğuz Yozıcıoğlu ve Alı Kurt yoklamada bulunmamışlardır MSP den ıse Salıh Ozcan Muhyettm Mutlu Yoşar Goçmen ve Tahır Buyukkorukcu Genel Kurula gelmemışlerdır Bağımsız lardan Nurettın Yılmaz, Cengız Şenses. Eşref Cengız, Nıhat Akay ve Abdulkadır Zılan dunku calışmalara katılmamışlardır CGP Genel Boşkonı Feyzıoğlu da yoklamada bu lunmamıştır Erbakan vs arkadaşlarının Erkmen hakkında verdıklerl gensoru onergesının goruşulmesı Meclıste coğunluk bulunursa bugün yapılacaktır. ERKMEN'E TELKINLER Ote yandan Dışışlerı Baka(Arkası Sa 9 Su 7 de) ERKEN SEÇİMİ GÖRÜŞEN ANAYASA KOMİSYONUNDA DÜN ÜYELERIN İÇTIĞİ ÇAYLARIN PARASI TARTISILDI ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Erken secım onergesını gorüşen Mıllet Meclısı Anayasa Komısyonunda Alt Komısyonca hazırlanan rapor okunurken, komısyondo uyelerce ıcılen cay ların parasının ne şekılde odenecegı tartışılmıştır Kom syon dun MSP lı Şener Battal ın başkanlığında toplan mış Başkanlık Dıvanı üyelerınm bulunmaması nedenıyle bır süre beklenılmıştır Başkan Bat tal. toplantıyı actıktan sonra «Şırrdıye kadar komısyonda icılen cayların parasının oden med ğını» bıldırmış kendı ce bınden cayların karşılıgı olarak 1 000 I ra verdıgını belırterek, cay paraları karşılıgı olarak komısyon uyelerınden 100" er llra toplayacağını bıldırınce, CHP'lı Celal Paydaş tCay paralarının odenmesi konusunda usul tartışması acılmasını» önermıştır CHP lı Burhan Ece mış ıse bu onenye yenı bir bo yut getırerek topıanacak cay paro'ar mn bır fonrto b rtktın (Arkası Sa 9 Sü 5 de) Ankara'da öldürülenlerin fkisi de öğrenci. lstanbul'da dün de biri CHP'li üç kişi öldürüldü. Kiğı'daki olayda jandarma üstçavuşunun oğlu da can verdi. Adana'da öldürülen 5 kişiden 2'si esnaf, biri oğretmen Bursa'da bir ilkokul müdürü silâhlı saldırıda can verirken, Idil'debirevde3 kişi katledildi İzmir'de polislikten ayrılan bir kişiyi öldüren katillerden 2'si ölü olarak ele geçirildi II kentte biri jandarma assubayı, ikisi oğretmen > dordu ogrencı 23 kişi öldürüldü Cumhuriyet Hober Merkezj Adana'da dun de ıkısı esnaf bırı oğretmen olmak üzere 5 kışı oldürulmuştur Pazarlar yolu uzerınde bulu nan kırtasıyecj dükkânı ıle kar şısındakl tuhafıyecı dukkânı dun 10 40 sıralarında aynı anda dukkânlara gıren Iki genc tarafından taranmıştır Nedenı onlaşıtamayan tarama olayların da kırtasıyecı Ibrahım Hayta ıle tuhafıyecı Fenmı Tokoğlu hayatlarını ka/betmışler kır tasıyec de bulunan Kenan De veh de ağır yaralanmıştır Ölsn her iki esnafın da MSP yanlısı olduklan ilerl sürülmüştOr. Daha sonrakı saatlerde Yurt mahallesınde bır sokafcta gitmekte olan ilkokul oğretmenl Adem Erdem silâhlı bır kışının motosıkletten actığı ateş sonucu ağır yaralanmış, kaldc rıldığı Numune Hastanes 'nde kurtarılamayarak ölmuştür Karaısalı caddesı ıle E5 ka rayolunun keşışttğı kavşakta korsan gösterı yaparak yolu trafığe kapatan maskelı ve silahlı bır grup mınıbus durağın da beklemekte olan Adıl Kulaç adlı genrı yara'amış ardır Sağ (Arkosı Sa 9 Sü. 1 de Ordu Valisi'nin makam otomobili tarandı Cumhuriyet Haber Merkezl Ordu Vaiısı Reşat Akkaya dun ugradıgı sılahlı saldırıda yara almadan kunulmuştur Ankara da bazı grupların Akkaya aleyhıne gosterılerı dun de surmuş Kızılay ve cevre sokaklarda ceşıtlı bınalara bombalı pankortlar asılmış, si lahlı ve bombalı saldırıya uğ rayon Turk Zıraat Yuksek Muhendıslerl Bıriığı nde uc kışı olrrus 9 kısı de yaralonmıstır Valı Ak<aya nın makam oto mob lı Fatsa dan Orduya donerken dun 16 45 sıralarında Ya lıkoy ıle Bolaman bucaklan a rasındakı karayolu kenarında kı fındık bahcelennden otoma tık sılahlarla tararmıştır Sıkılan 60 kadar mermıdarr yalnız ca bırı makam otomooılıne ısa bet etmış bundan da yaralanan olmamıştır Yaylım ateşı sıraeında Samsun TraDzon karayolundan gecnekt9 olan bır yolcu otobusu ıle ozel otomobıle ısabet eden kurşunlardan, otomob lin sahıbı Faruk Demeh ağır yarabnarak Samsun Devlet Hastanssıne kaldırılmıştır Valının taşıtı, yoluna devam ederek Orau'ya donmuştur Valının Fatsa yo oncekı ge ce cıkan olaylar nedenıyle gıt tığı bıldırılmıştır Akkavo fun (Arfcosı Sa 9 Su 4 de) • REŞAT AKKAYA SALDIRIDAN KURTULDU ANKARA'DA AKKAYA ALLEYHINE GOS1ERILER SIRASINDA ZIRAAT YUKSEK MUHENDIS LERI BIRLIĞI NE BOMBA ATILDI. 3 KIŞI ÖLDU 307 sanıklı Gültepe olaylarında 9 sanık için ıdam istendı İZMIR (a a.) Uçü polıs blrı oğretmen dort kışının olümü çok sayıda guvenlık gorevlısının yaralonması ıle sonucla nan 307 sanıklı «Gultepe olaylarının» ddıanamesi tamamlanmıştır Ege Ordu ve Izmır Sıkıyönetim Komutaniığı Asken Savctsı Hava Hakım Kıdemli Bınbaşı Yalcın Acargun suclulardan 9'u hakkında ıdam, 3 u hakkında 8 15 yıl ağır hapıs 24'u Içm de 5 yıl hop s cezası ıstemıştır 1 sanık hakkında yetersızlık, 2'si hakkında gorevsız Isk, 267 si ıcın de tokıpsızıık totep etmıştir 30'u tutuklu 307 sanık hakkında hozırlanan ıddanamede (Arfcosı Sa. 9 Sü 4 de) J 2 faşisti kaçıran 7 ÜGD ve ÜYD yöneticısi tutuklandı, ÜYD hakkında soruşturma açıidı YAZISIZ ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Ankara Sıkıyonetım Komutan Itğı Asken Savcılığı, olum cezasıno hukumlu Isa Armağan ıle Mustafa Pehlıvanoğlu'nun kaçırılışlarıyla ılışkılı bulunduğu saptanan UYD hakkında da soruşturma acmıştır Soruşturmanın sonucunda UYD'nın kapatılabıleceğı bıldırılmektedır. Mustafa Pehlıvanoğlu ıle bırlıkte, bazı UYD yonetıcılerı, 15 agustos 1960 gunu yakalanmışlar ve gozaltıno alınmışlardı Önceki gun yargıç karşısına Cikarılan sanıklardan Kutahya Ulku Yolu Dernegı Başkanı Ertan Dolgun Kutahya Ulkucu (Arkası Sa. 9. Sü. 7 de) İki ABD savaş gemisi İstanbuTa geldi Akdenız'deki ABD fılosuna bağlı ıkl harp gemisi dün sabah saat 8 30 Istanbul lımanına gelmıştır Uzun yıllardan sonra ılk kez Istanbul lımanını zıyaret eden Amerıkan fılosuna bağlı gemıler, 6 eylul tarıhınde yenıden Akdenız"e doneceklerdır Son model sılahlarla donatılmış olan USS STUMP DD 978 ve USS JOZEPH HEWES FF 1078 Bordo numaralı savaş gemılerı Dolmabahce önunde demırlemışierdlr Komutanlar Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramıral Zahıt Atakan ı zıyaret etmışler, gemı personelı dun oğieden sonra kentın torıhı yapıtlarını gezmışlerdır» (Fotoğraf Erdoğan KÖSEOĞLU) STERLIN'IN FIYATI YENİDEN BELİRLENDİ Cumhuriyet Ekonoml Senrfsl Turk lırası Sterlln karşısın<Ja yuzde 2,5 oranında değer yıtırmış, 186 lıra 40 kuruş olan Sterlln alış fıyatı 191 lıraya yukseltılmıştır Oğrenıldiğme gore karar, Sterlinın serbest piyasada yüksek fıyatla işlem gormesl nedenıyle alınmıştır Sterlın'ın Berbest pıyasoda 197 lıranın üzerınde alınıp satılrrası nede(Arokası Sa. 9. Sü 2 de) Merkez Bankası'mn kredilerindeki 24 milyarlık artış tarımsal ürün alımları için kullamlacak ANKARA (Cumhurl>et Burosu) AP azınlık hukumetı ıle IMF arasında Londra da varılan anlaş ma geı egınce Merkez Ban kasının kamu kesımıne açacagı kredıler 24 mılyar lıra artınlnıış, bu artışın genellıkle tanmsal urunlerın alımları ıçın kul lanıiması kararlaştınlmış(Arkası Sa 9 Sü 7 de) NATO manevrası için 3 bin kişilik bir birlik Türkiye'ye gelecek BRUKSEL «ANKA DPA) NATO nun oncekı gun baş layan sonbalıar manevralan sırasında 3 bra kışılık bır bırlıgın bogazîann savunulması konusunda tatbıkat yap mak amacı ıle Turkıye ye geleceğı açıklanmışür Bruksel'dekı NATO karargâhmdan yapılan açıklamada NATO tarıhımn en büyuk manevralan oldugu bıldınlen «Sonbahar Harp Oyunlan»nın Turkıye de Istanbul ve Çanakkale Bogazlanndakı bolümu 11 eylulden 6 ekıme kadar sürecektır Turkıye ye gelecek olaa üç bın kışılık bırlıkte Turkıye mn yanısıra. ABD Federai Almanya, Ingıltere Italya v e Belçıkaiı askerlertn bulunacagı belırtılmıştır Ma^ nevralann amacının bır saldın tehlıkesıne karşı yaşamsal onemı olan bolgeleti koru mak amacını taşıdıgı belırtılmektedır NATO karargâhmdan verllen bılgılere gore Trakya Sovyetler Bırlığı nın bır savaş sırasında donanmasını Akdenız e geçırebılmek ıçın ışgal edecegı bolgeler arasında bulunmaktadır Ankara'da direnis yapan toplum polisleri hakkında Sıkıyönetim soruşturma açtı GÖZLEM UĞUR MUMCU Eski Demokratlar İZMİR SAVCILIĞI, GÖGÜSLERİNİ GÖSTEREN BÜLENT ERŞOY'UN 1 AY HAPSİNİ İSTEDİ İZMİR (a.o) izmir Savcılığı tAr ve adaba aykırı hareket ettığı» gerekcesıyle Bülent Ersoy hakkındo bır av hafıf ho pls cezası istemıştir Fuar'da sahneye çıktığı gazlnoda seyırcılere göğuslerını gös terdığl ve gazetecılere müsteh cen poz verdığı iddıası ıle hak kındo koğuşturmaya gecılen Bülent Ersoy'un ifadesının a(Aricası Sa 9. Sü. S de) MSP'nin Dışışieri Bakanı Erkmen 'cın verdığl gensoru onergesını Başbakan Dem rel hukumetın tumune verılmış bır guvensızlık örvergesı sayacak mı saymoya7 cak m ı Erkmen, kendlsınin kışlsel bir polıtıka izlemedığnl, hukümetın kararlarını uyguladığını söylemektedır Erkmen, bu gorüşünde elbette kı. haklıdır Ustelık gensoru onergesi, Dışşleri Bakanının kışısel bır kusurundan yolsuzluğundan otürü değıl, hukumetın dış polıtıka anlayışı ve uygulamalarından oturü verılmıştır Bu nedenle gensorunun hukumetın tümüne yonelmesı gerektığı yo'undakı görüşlerdekı gercek payı buyuktur (Arkası Sa. 9. Sü. 7 de) ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Ankara da Emruyet Mudurlugu Toplum Zabıta Mudürlugunde gorevlı toplum polıslennın oncekı gun uç saat suren bır dıremş y aptıklan. dırenışm alınan tedbırler sonunda onlend'gı, 4 uncu Kolordu ve An'îara Sıkıyonetım Komutanlıçınca bıldırıimıştır (Arkası Sa 9 Sü. 3 de) OLAYLARIN ĞERÇEIC UNANISTAN ın yenıden NATO nun csken kanadına donusuıu amaclayan gırışımlerın Ankara ve Atına nezdınae yoğunlaştığı dıkkatı cekıyor NATO Başkomutaiı General Rodgers ıkı başkente yap tıgı ortulu zıyaretlerle gırışım lenn yurütucusü olarak gozuk mektedır Pazarlıkların kapal kapılar ardında ve cok dar bıı cevrede kalması konunun han gı aşamaya geldığının değerlen dınlmesmde güclukler oluşturmaktadır Ancak son gunlerde özelliKle Ankara'dakı batılı dıplomatık kaynaklardan basına Ankara, Atina ve NATO sızan bılgıler bazı Ipuçlon verebılmektedır Bu bılgılere gore, sorunun cozumunde bazı ılerlemeler kaydedılmış. Ankara ve Atına karşılıklı «esneklıklen ıle ortak bır noktada buluşma aşamasına gelmışlerdır Yunanıstan, NATO'nun askerı kanadına 1974 oncesi koşullarla donme konusundakı ısrarından vazgecmış ve Ege denızındekı komuta kontrol alanlarının daha sonra duzenlenmesını benımsemıştır Turkıye ıse, Ege'nın havo ve denızını ılgılendıren komuta alanlarının kesın olarak Yunanlstan'ın dönüşünden önce sap tanmasına ılışkın goruşunu değıştırmıştır Yenı tutuma gore. Yunanıstan askerı kanada katıldıktan sonra komuta kontrol alanları sorunu taraflar arasında ele alınabılecektır Basında yer alan bu haber ler bugune dek yalanianmış değıldır Aksıne Dışışlerı Bakan lığı cevreterınden gehşmelerı doğrulayıcı ızlenımierın yayıldığı gozlenmektedır Bu durumda Türkıye'nm 1974 den berı ısrarla izlemış olduğu polıtıka(Arkası Sa 9, Su 6 da) Y HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI BUGÜN ABD'YE GİDİYOR ANKARA (ANKA) Hava Kuvvetierı Komutanı Orgeneral Tahsm Şahınkayo ABD Hava Kuvvetierı Komutanı Orgoneral Lec AMen Jr un davetlısS olarak bugun ABD ye gıdecektır Hava Kuvvetlerı Komutanı Or general Tahsın Şahınkayo ABD' de bulunduğu surece ıkı ülks Hava Kuvvetlerıni ilgilendıren konularda mcelemelerde bulunacak ve 11 eylüı persembe gü nü Türkiye'ye dönecektir. ÜNİVERSİTE VE AKADEMİ KURULLARI BUGÜN TOPLANIYOR (Haberi 6. Sayfa'da)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog