Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

YETENEK ve MODERN FEN OERSANELERİ 18şama sınavını GARANTİ edryor/ E SON 4EKIM BEKIEMEIILER 6EKIM CAGA LOGLU ISTANBUL22 24 60 umhuriyet 57. Yıl; Sayı: 20180 Kurucusu : Yunus NADİ 10 TL. 29 Eylül 1980 Pazartesi TAHRAN BAĞDAT Irak ıle Iran crasındaki savaşın sona erdırılmesı amacıyla Pokıstan Devlet Başkanı Zlya UlHak'ırı Başkanlığındakl Islam Konferansı lyı Nıyet Heyetının Tahran'dakı gırışımlerinın sonuc varmedığı belırtılmış tır Oncekl gun Iran Cumhurbaş kanı Abulhosan Benısadr'la go ruşen Zıya Ul Hak, «Iran'a go ruşmelerde bulunmak ıcm gelmedım Iran'a yalnızco bır dost ve kardeş olarak geldım» demıştır Bazı kaynaklar, Benısadr'ın. goruşmenın «anlamsız» olacağını soyledığm1 belırt mektedırler Iran Başbakanı Muhammed A!ı Recoı ıse bılgi almak ıçın Iron'a gelecek olan kışılen kabul edebıleceklerını, oncok «lyınıyet heyetı» turunden gırışımlen onaylamadıkıannı soylemış ve «göruşmeler konusunda bır soz duymak ıstemıyoruz» demıştır. FKÖ LİDERİ FKÖ Lıderi Yaser Arafat da öncekı gün Bsnısadr'la bır go ruşme yaomıştır Başbakan Recaı'nın de bulunduğu goruşme sonrasmda olumlu bır sonuca varılamamıştır Goruşmelerın tamamlonmasından sonra Tahran'dan ayrılan lyi nıyet heyetının Bağdata gecerek Irak yetkılılerı ıle (Arfcası Sa. 7, Sü. 7 de) \Hmpy 9 î1kpWiyieFgirim Fen OersanesL IRAK, İRAN'A ATEŞKES ÖNERDÎ Ü Ziya ÜlHak ve Arafat'ın arabuluculuk girişimleri sonuçsuz kaldı GÜVENLİK KONSEYÎ, PAKİSTAN'IN ŞIMDÎLIK BİR KARARA VARILMAMASI YOLUNDAKÎ ONERİSINI BENIMSEYEREK TOPLANTISINI ERTELEDİ. î TÜRKlVE ı petroi tsoru^ V "" \ Ha zer Denızı O SADDAM HÜSEYİN TV'DE GECEYARISI YAPTIĞI KONUŞMADA «TEK İSTEĞEVÖZ IRAN'IN YASAL HAKLARIIVnZI TANIMASIDIR» DEDİ A ffiAK SAVAŞ UÇAKLARI DÜN İRAN'IN BASRA KÖRFEZİ'NDEKİ HARG ADASINDA, PETROL TESISLERİNİ BOMBALADI. 0 i İran'dan Notlar Yöneticiler ve halkta bir uzlaşma eğilimi yok CENGİZ ÇANDAR BİLDİRİYOR TAHRAN Iran'da gerek yönetlcılef gerekse halk. dış dunyaya yansıyan habsrlerdsn ^Mu/elc Voneticıler Irak'ın (Siyonıst) haber tekellerıyle ışbırliği yaparak yalan ve abartmah haberiet vaydığını ıler surüyor Halkın bu konudakı şıkayetını carpıcı bıcımae daha Gürbulak sınır kapımızdan cıkorken karşılaştığımız bır Iran'lı kadın dıle getırdı Gazetecı oidugumuzu oğren'nce Azerbaycon şıvesıyle (Turkıye de haberlerı dmlırem. hep Irak yahşı hep Irak ychşı Gıdesınız Iran o goresinız ve gercsklen yazasmız) d3dı Savoş bölgesınden donen Cumhurbaşkam Bem Sadr (Arkası Sa 7. Su 1 de) I RAK <°6ABADAN S :"HÜRREMŞEHlR HÜRREMŞEHİR KENTİNİN TR^K'IN ELİNE GEÇTİĞİ KESİNLİK KAZANDI S ARABISTAN NOKTALI BÖLGE. IRAK TARAFINDAN ELE GECIRILDIĞI ILERJ SURULEN IRAN TOPRAKLARINI GOSTERIYOR. Kömüre dönüş hızla artıyor KONUT VE ÎŞYERLERİNDE KÖMÜRE YÖNELİNMESİ SONUCU KOMÜR TALEBINİN BU YIL YÜZDE 30 ARTMASI BEKLENIYOR. Petrol ürünlerıne yapılan yüz de 11 Ile 22 arasındaki zamdan 6onra gıderlen ve malıyet artışını engellemek icın ekonomık önlemierın olınması artmış ışyerlerı ıle apartmanlorda fuei oılden kömüre dönuş hızlanmıştır Sıvı yokıttan katı yakıta gec menın gereklılığıne inanan sonay kuruluşlan ıle apartman yönetıcılerı iıtres' 18 50 TL.'den yüzde 11 zamlo 21 00 TL'ye vükseien fuei oılın masrafların artmasıno yol acocağını beiırtmışler bu nedenle suratle değışıme gıtrrenın gereklılığme mandıklorını ve bu yolda calısmalara başladıklarını soylemışlerdir Akaryakıt fıyatlarında yapılan yenl değlşlkhklerden sonra Anadolu ve yurdun bır çok yerın de fueloılle calışan kucük ve büyuk sanayı kuruluşu ıle top lu konutların hemen komüre donuşum yapma gırışımlerınde bulundukları öğrenılmıştır Bu arada sıvı yakıt kullanan kücük dökum sanayılnin güclüklerle karşılaştığı ancak yenl onlemler almalan karşısında bu zam dan etkılenmeden kurtulabıleceklerı belırtılmıştir Pırınc ve pık dokumu yapan kücuk sanayılerın üretımlerıne yüzde 2540 arasında zarr yapmala rımn olanaksız olduğu zaten tuketımın durma noktasına gel mesı nedenıyle bu tür zommı yapmalan ıle tamamen yok olabıleceklerı belırtılmıştir Bu nedenle malıyetı duşurme caba lcrı gosteren kucuk sanayılerde ışcı azaltımına gıtmelerı Ile bırlıkte fueloılle calışan fırınlarını komür ya da oduno dönuşîürmenın yollarına başvura ca<lon b'ldınlmıstır Istanbul'da bırçok fueloılle calıştınlması duşunulup tesısatı vapılan konutlarda korrure cevırme ışlemlerının hızlandığı gozlenmıstır Hızlı bır değısım nedenıyle bu vıl tum yuri ta kömür ıhtıyacının yuzde 30 oramndo ortmas.nın beklendığl kömür tuketmının onumuzd&kı v'l daha da artaccğı belırtılmıştir | Boğaz sırtlanndald villayı satınalabilmek için Istanbul Ticaret Odası Başkanmın 370 yıl, Nükhet Duru'nun 30 yıl 9 ay, Bülent Ersoy'un 23 yıl 2 ay ve asgari ücret alan bir işçinin ise 1014 yıî hiç harcamaksızın net gelirlerini biriktirmeleri gerekiyor TAHRANBAĞDAT Iron ile Irak arasında savoş dün de hızını yıtırmeden sürerken, Irak Devlet Başkanı Saddarr Huseyın, Iran kabul ettıği tokdırde ateşkese hazır olduklarını bıldırdl Huseytn geceyarısı televfzyonda yaptığı konuşmasında eğer Iran bunu kabul etmez ve Irak'ın haklarını cığnemeye devam ederse sonraki gelişmelerin sorumlusunun Iran olacağını soyledı Saddam Hüseyın ayrıca barış görüşmelerlne de ho(Arfcası Sa. 7, Sü, 4 <!•) i Irak'tan Notlar j Tarabva tla Vuzme hovuzlu. 6 yototı odoiı. 2 solon Homom Souno S f v ı s odolorı Denij monzoroiı. Bohcelı. 3 hatlı 460 rr\2 Avrupo Mobllyo ve Aletlerl ıle SOtılıktır l» *ast>«rın<M 1 AkMfman v« tatıi gunlert Vılla Irak'ın iddiasına göre: Kaddafi Türkıye'nin İran'a silah yardımmda bulunmasını istedi • İRAN, İSRAİL'E KARŞI DÜŞMANLIKTAN VAZGECERSE ISRAIL TAHRAN'A ASKERI YARDIM YAPACAK BAĞDAT (A A ) Irak, Llbya lıderı Muammer Kaddafı'nın, Turkıye den Iran a sılah ve yedek parca yardımmda bulunmasını ıstedığını öne surmuştür Irak'ın Resmı Haber Aıansı tlNA» tarafından, cGuvenılır bır kaynağa» dayanılorak verılen haberde bır Iran askerl heyetının Tjrkıye'ye gelerek sılah ve (Arkası Sa. 7, Eü. 6 da) Irak'ta halk 2 düşman tanıyor: Humeyni ve Siyonizm OKAY GÖNENSİN BİLDİRİYOR BASRA Savaş dehşetı tam anlamıyia Basra yöresınde yaşanıyor Terkedılmış koylerın kentlenn /anısıra buradakı petrol bolgelen de hâlâ yanmaya devam ed'yor... Yerleşme merkez erının ceuresınde al ve buyukbaş hayvan olulerı dolu Koylerde evlerm camlan paramparca, duvariarı mak nalı tüfek mermılerıyie delık deşık . Hem Iran hem de Irak buradakı kara savaşiarın da buyük kayıplar verdıler... Irak'lılar gıbl Iranlıların do savaşa son derece ınanc la devam ettıklerı bellı oluyor Orneğın duşuruien bır iran F5 Tıger'mm pılotu paraşutünrlen sıynldıktan scn (Arkası Sa ? Sü 4 de) Bir tutuklunun öldürülmesinden sanık İzmit Cezaevi Müdürü ve 6 gardiyan için tutuklama kararı verildi İZMIT (a.o.) Izmıt Kopalı Cezaevmde bır tutuklunun dövülerek oldürulmesmden sanık Cezaevi Mudüru Alı Saım Şener ıle altı gardiyan hakkında Nobeıcı Suih Ceza Mahkemesınce tutuklama karar verılmış tır Cezaevi Müdürü Alı Saım Şener'e karşı geidığı ıcln Şadan Gazetecı adındakı tutukiuyu falakaya yatırarak dovdükler. vs ölümüne nedsn oldukları gerekcesı ile haklarında tutuklama kararı verılen gardı (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Satılık kelepir villaî.. ANKARA, (CumhuHyet Burosu) Gazetelerden bırınde gecen gun yayınlanan eTrabya'da emsalsız vılla» ılanı üzerıne bu vıilanın fıyatını araştıran Cumhurıyet muhab.rıne mal sahıbı 50 mılyon lıra peşın para karşılığı vıllanm satılığa cıkarıldığını bıldırmıştır Boğazdakı luks villayı hangı zengın ış adammın a'ab leceğı duşunulunce, 1979 yıl• gelır beyanname'enne göre Turkıye nın en zeng n adamları ele alınmış ve odedıklerı vergı duşüldıkten sonra yıllık net gelırlerı ıle bu villayı alıp alamayacakları araştırılmıştır. KELEPİR Gazetelerden bırınde 50 mılyonluk lüks vıilanın ılanı şoyie yer almıştır: TARABYA'OA yüzme havuzlu, 6 yatak odalı, 2 salon, hamam sauna. servıs odaları den z manzaralı. bahçelı, 3 katlı, 450 metre kare emsalsız vılla Avrupo mobılya ve aietlerı ıle satılıktır» Gazetede mal sahıbının ıki telefon numarası da başvuru ıcın yer almakta ıdl. Mal sahıbı ıle yapılan goruşmede vıl'anın (Arkası Sa. 7. Su 3 de) Malatya'da çeşitli yeriere konan bombaların patlaması sonucu 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı Cumhurtyet Hober Merfcezl Malatya'da kentın ceşıtli yerlerine konulan bombaların pat laması sonucu 2 beledıye temlzlik ışcısının öldüğu birı poiis 5 kışının yaralondığı bıldlrllmıştır 8 Kolordu ve Elâzığ. Malatya Bıngol Tuncelı Muş Bıtlls llleri Sıkıyonetım Komutanlığı olayla ılgılı olarak şu açıklamayı yapmıştır «27 eylul 1980 gunü Malatya fl Merkezının ceşıtli yerlerıne (Arfcası Sa 7. Sü. 3 de) ANKARA, (ANKA) Güvenlık Konseyi 12 eylülde durdurulan emeklılık ıstıfa ve Işten ayrılmalarla atamalorm serbest bırakıldığını acıklamıştır Mılh Güvenllk Konseyln'n, Devlet Başkanı Orgeneral Kenan Evren Imzasıyla yav.nlanan 25 numaralı bıldırısı şöyledır: ANKARA, (Cumhuriyot Bürosu) Başbakan Bülent Ulusu tarafından cumartesı günü Mıllı Güvenlık Konseyı Başkan ve üyelerıne okunon hukumet orogramı yartn Konseyde göruşülerek oylanacaktır Programın okunmasından son ra Devlet Başkanı MGK ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral K&nan Evren, Konsey lctüzuğünö göre hükumet proçramı ve oylamasının pazartesi günü yapılması gerektığlni bıldırmış, an cok bu işlemın salı günü yaptlması ıcın Başkanlık Dıvanı olarak bır önen getırdıklerini belirtmlştl Önerınm MGK üyelerinln oybırlığl Ile kabulü üzerine hükümet programının görü(Arkası Sa. 7, Sü 8de) PAKİSTAN DEVLET BAŞKANI ZİYA ÜL HAK TAHRAN VE BAĞDAT ZİYARETLERİNDEN SONRA TÜRKİYE'YE GELECEK İSLAMABAD, (a.a.) islam Konferansı tarafından oluşturulan ve Iran Irak savaşının so na erdırılmesı amacıyla gırışım lerde tulunan lyınıyet Heyetı'n n üyesı ve Pakıstan Devlet Başkan General Zıya Ul Hak'ın, Tahran ve Bağdat gezısınden sonra Turkıye ye geleceğl açıklanmıştır Islamabad'dakl Türkiye Buyukelçılığı'nden yapılan acıkla (Arkası Sa. 7, Sü 8de) GÖZLEM UĞUR MUMCU Bir Asırhk Çınar .. Serbest bırakıldı cTurk Silahlı Kuvvstlerlne mensup personel harıc 12 eylül 1980 tarıhll ve 8 numaralı bıldırıyle durdurulan emeklılık ıstıfa ve işten oynimalar serbest bırakılmıştır. MGK, ıstıfa, emeklılık ve atamaları serbest bıraktı Uygnn olarak yapılacak Devlet daırelerlrtde Belsdiyelerde KIT'ierde ve özei devlet kuruluşlanndo colışan tüm me mur sözlesmelı ve ücretl' per sonel atafnalan Başbakaniık Bakanlıkior ve dlğer kurulusla rın ılgılı kanun ve mevzuatıno uygun olarak yapılacaktır» Hükümet programı yarın Milli Güvenlik Konseyı'nde görüşülecek Evren, Anvil Express 80 tatbikatını izlemek üzere İstanbul'a geldi istanbul Haber Servlsl Devlet Başkanı, Genelkurmay ve Mıllı Guvenlık Konseyi Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Mıllı Guvonlık Konseyi üyelerı Kara Kuvvetlerı Komutanı Orgenera Nurettın Ersın, Hava Kuvvetlerı Komutanı Orgeneral Tahsın Şahınkaya. Denız Kuv(ArVası Sa. 7, Sü. 1 de) Millî Güvenlik Konseyi İçtüzüğü Resmi Gazete'de yayınlandı. (Haberi 5. Sayfada) m ÇINDE bulunduğumuz Botı dünyasının ortak örteml, I cHukuk Devletı> dU2enını, butun kuruiı ve guvence lerı ıle yerleştırmektır Çunku eHukuk Devietı» uvgar Insanlığın ulaştığı en son aşamalardan bındn »Hukuk Devletı». tarıhsel sürec ıcmae "polıs devietı» adı verılen duzenlere karşı verılen hukuk sovaşlap so nunda kurulan guvencelı sıstemlerın adıdır «Polıs ievletu gıbı eHukuk devletı» kavramının da anayurdu Almanya dır «Polls devletl» Almanya'da 17 ve 18 yüzyMdakı cmutlakıyet reıımlerı» ıcın kullamlan bır kavramdır Bu yuzyıllarda «polıs» kavramı bugun olduğu gıbı yalmzca tgüvenlık gorevlısı» ya da «^abıta» anlammda kullanılmıyor, tüm «kamu kudretını» ıfade edıyordu «Polıs devletı» kavramı da sınırsız ve denetırrs ? bır kamu kuci'eti onlamtna gelmekteydı Bugunku hukuk soziuklerınde «polıs devletı» kavramı ıdaresı hukuko bağlı olmayan dolayısıyla yargısal denetım dışında bu'unon sıyasai reıımler ıcın kullanılmaktadır Bır kücük ocıklama daha yapaiım Batıda «poiıs devletı» hukuk teorılerınde «hazıne nozanvesu ad> verılap bır varsayımdan kaynaklanan sınırlı bır aenetıme bağlıydı Bu teorıye gore dev'etm malvar ığ kamu tcudretınden ayrılır daha doğrusu devletın s yasa egemenlığl, hazınesınden oyrı bır guc savılır ve deviet hozmesme karşı yurttaşlara dava acma hakk, tanınırdı Yanı cpolıs devletı» bıle sınırlı da olsa bır ceşıt «yargı dcnetımı»ne buğlıydı .. (Arkası Sa 7 Sü 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog