Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

A L T I CUMHURİYET 25 EYLÜL 1980 GRUP ELEME MAÇINDA İZLANDA'YA Y E N İ L P İ K ; 31 KARŞILAŞMANIN GOLLERİNİ, 12. DAKİKADA TKHORLARSON, 62 DAKİKADA GULMUNDSOR 72. DAKİKADA FATİH (PENALTI'DAN) VE 80. DAKİKADA THARLARSAR ATTILAR. IKI KALEMDEN MAÇIN KRİTİĞI Bir Izlanda Kalmiştı... Abdülkadîr YÜCELMAN K STAD Ataturk IZMİR HAKEMLER Igna lon (7) Stencan Romeo (7) Busea Marcel (6) TURKIYE Şenol (4) Turgay (5), Erol (5), Fatıh (6) Cem (6) Sedat III (4) K Mustafa (3) Serdar (3) Necoet (6) Sadullah (3) B Mustafa (4) İZLANDA Btarnassan (8) N Palaorsan (7), Y Halldorssonı (8) Geırson (7) S Halldarssonı (6) GulmLntson 19) Gobıaukson (8) Sıgurvınş6on (6) Thord|orssor (6), Tkhorlarson (8). Thorbarso (7) Nü'it Ulusal Futbol takımımtz dun Izrrılr Atatürk Stadında yaptıgı Dunya Kupası Grup eleme ma cmı 3 1 yıtırdı Izlanda ya 31 yenılen takımımız bu kupaya katılmak ıçın tum şansını da bu arada yıtırdı . Dunya Kupası grup eleme macının llklnde Utusal takımımız maca lyı başlamasına karşın, da ha sonrakı dak.kalarda yapılan becerıksız hareket ler ve hatalar nedenıyle hıc de beklemedık bır an da yedığ, go'le ilk 45 dakıkalık bolumu yenık kapattı Ulusal takımımız 12 dakıkaya dek oynanan bolümunde s^gda Necdet solda B Mustafa nın ataklarıyla Izlonda kalesınde tehlıkelı olabıldı Ancak 12 dakıkada yenılen gol Ulusal takımımızın o yun dısıplmını yıtırmesme neden oldu Oyunun d) splınının yltınlmesı tum oyuncularımızın kısısel o yun bıcımlerıne yonelme'ennı sağladı kı bundan sonra ilk yarı boyunca gol beklemek hayal oldu Daha 1 dakıkada Necdet ın atağı ko$e atışı ıle kesıldl B Mustafa'nm atışını kalecı onledı 3 dn kıkada bu kez Turgay'ın soğdan ortasını Sedat III ceza alanı ıcınde Necaet e bıraktı bu oyuncu nun şutu dıreğı yalayıp dışarıya cıktı 12 dakıka da Ulusal takımımız yenık duruma djştü Goblaukson'un pasını düzeltıp nefıs şutlayan Tkhorlarson Izlanda'yı 10 one gecıren golü kalemize yolladı 33 dakıkada Turgay'ın sağdan atağında K Mustafa topa cok kotu vurdu ve dısarı attı Hemen ardından Serdar'ın şutunu savunma ön'edı 39 dakıkaaa takımımız mutlak bir golden oldu Sadullah penaltı noktası uzerınde topu düzelttl Top uygun durumda olmasına karşın beceriksızce dışarı attı İlk yarı konuk takımın 10 üstunluâü ıle kapandı Karşılaşmanın ıklnci yansına ulusal takımımız K Mustafa'nm yerine Volkan'ı alarak başladı Ancak bu değışıklığın de orta alanımızdakl boş lukları gıderebılecek nıtelıkte olmadığı gozlendl 46 dakıkada Sedat III dort savunma oyuncusunu aşarak topu şutladı ancak şutu az farkla dısorı Cıktı 47 dakıkada Sadullah kendl taşıdığı topu ce za alanı ıcınde şutlayamadı 51 dakıkada Edvvald son'un şutu dışarı cıktı 61 dakıkada yme bır Izlanda atağında köşe a tışından gelen topu Şenol yumrukladı, topu lyl izleyen Gulmundson durumu 2 0 yaptı 72 dakıkada takımımızın tek golu oeldl Cem tek bnşına Izlanda ceza alanına gırdı Duşurulünce kazanılan peraltıyı Fatıh gole cevırdı 2 1 Bu golden sonra takımımızın beraberlıöl saâlaması bekienırken 80 dakıkada Tharlarsir ceza alanı ıCinde sert şutla sonucu belırledı 3 1 Utusai Takımımız 1982'dekl Dünya Kupası'na katılmok Içln yoptığı ilk grup elema macını 13 yitlrince bu kupaya katıknak •çin de tum şansını yltirdî . Grubundakl en zoyıf rakıblne 31 yenılen takımımız Sovyetler Bırllğl ve Federal Almanya karşısına salt prestlj Içln çıkacak. Dunya Kupası'ng katılma şansımızı yukseltebtlmek Içın Izlan dadan kat be kat ustun olan otekl rokıpterimızl yenmemız gereklyor. Bu da blr mucızeden farfcsız... (Fotoğraflar: İzmırAykut Poturoğtu) 82 DE HAYAL M du actan sonra Cumhuriyet muhobirır» göruşlerıni acıklayan Izlanda Ulusal takımı antrenöru G K|ar|ansso takımının oyununa ılışkın soruya şu yanıtı verıyor «Bu sonucu dogrusu ummuyordum Cünkiı 250 bınlık bır ulkenın takımı 45 mılyonluk bır ülkenın takımı ıle karşılaştığında daha cıddı bır rakıp bekler» Kendıs aslında ılkoku! oğretment olan Izlanda takımı antrenöru Tu'kıye'nin penaltı golunu değerlendırırken, «Oyuncunuz ceza sahası dışın tia duşurulmüştu Bu yuzden hakemln verdığı pen oltı bana kalırsa bir OECD yardımı oldu» şeklınde konuştu . «Vıking ın cocukları» sevınc lcmde bırblrterl ne sanlırken, antrenör kendl oyunculannı şoyle tanıttı «Bu aslında blzim önemll başanmız oldu. Gercl takımım daha öncelerı bazı galıbıyetler aldı, ama benım calıştırıcılığım altında bu ilk galıbıyet oldu Başarımızın bır guzel yanı oyuncula nmızın buyük bir coğunluğunun antrenör olmasıdır» SOYUNMA ODALARI Vlik net sonucun ardından ıslıklar ve seyırcılerin bugune değın görulmemış sert protestoları arasında ve şeftaıı, erık yağmuru altında stadı terkeden u lusal takım oyuncularının kapandıklan soyunma odasında tam bır olum sessızlığıyle bol gozyaşı vardı Yönetıcıler ve oyuncular, kendılerıyle goruşüp fotoğraflarını cekmek ısteyen gazetecılerle uzun süre goruşmek ıstemedıler Başları onlerın c!e bazılannın goz pınarlarından suzulen yaşlar, ağızlarını bıcak acmıyordu. imler geldl kımler gectl bızlm soholordan Kımlere yenılmedik bugun* dek.. Dunya Kupası elemeleri bızl nihayet Avrupa'nın kutuplara yokın bır ulkesi ıle eşleştırdi. Ve bız işte 200 bın nufuslu bu ulkey© de yenıldık. Değışmez yazgımız.. Dun mac lcm düşündüklerlmlz) yozarken demıştık ki, «Izlanda'ya karşı alacağımız her türlü sonucu surprız, her turlü sonucu olağan korşılıyoruz» Demeslne dedık de ancak 31 gibi farklı bır sonucu doğrusu aklırrızın ucun dan bile gecırmedık «Hanı odamlar bır şut atarlar uzakton, ne de olsa boJıkcılar ulkesıdır, bir balık avlarlar ve bızım şaşkın şaşkın bakışlarımız arasında galıbıyete ulaşırlar, bu da bizım futbolumuz icın olağandır» demıştık. Bır de ne gorelim, bır, bır daha derken kalemız de uç gol gorüverdık. Yenilglyj ne kadar olağan görsek de boylesıne bır yenıl gı karşısında haykırmamak, ısyan etmemek elde değıl Ama kıme anlatacak sın, kıme dert yanocaksın Dert vonmışız bunca yıl, kım dınlemış. İzlanda 3 gollu galıbıyetı Ile spor tarihıne gecerken, bız her yenilgi gıbi bunu da onutacağız. 1982'lerl gerilerde bırakıo 1986'lara, o olmadı deyıp, 200O"lere varacağız Denız bıtmış bız hlal kurek sallamaya cclışıyoruz. «Harc b.ttı yapı paydosı dıyecek bır babayığıt yok mu'. Öyle de olurmuş, böyle de.;. Erdoğan AYTEKlN «Penaltı bir OECD yardimı idi» Kenan MORTAN Kîraz: «Top yuvarlaktır» dedü.i Aykut POTUROĞLU Başantrenör Sabn Kıraz, sonucla ılgllı görüş lennı acıklarken cok sakin gorünuyor ve «Top yuvarioktır Herşey olur> derken şoyle konuşuyordu. «K6tü oyunumuza rağmen cok okın yaptık. Bunların sayısı en azından 15 ıdı Oysa izlandalılar Kalemize 4 kez Indıler ve 3'ünu ağlarımıza göndermeyl başardılar Özellıkle frlkık atışından son otılan gollerındekl defansımızın hatalan akıl almaz bıçımdevdl» B Notlar...Notlar... Banş KUDAR • Izlanda ile yapılacak olan ulusal maçın televızyon dan da yayınlanacagı, Izlan da takımının zayıf bır ekıp oldugu yolundakı haberler nedenıyle olsa gerek maçı 30 bıne yakın seyırcl .zledı Yapılan açıklamaya gore seyırcırun 18 bını bıletlı gerı kalanı ise «bedavacı» ıdı. • Stadın kapaîı tnbunünü dolduran seyırcıler saat 15 25 de ısınmak ıçın alana dolan Izlandalılan yuhalarken amıgo San Yaşar'ı alkışlarla sahaya ındınyordu Isınma hareketelen yapan Izlandalılar arasında seyırcılere tezahurat yaptıran Sa n Yaşar daha sonra gurev hlerce dışan çıkartüdı • Turk seyırcılennin tezalıuratmın temposuna ken dını kaptırarak oynayanlar dıkkatı çektı Bunlar 1 Islöm Ovunlan nedenıyle İ7mır'e gelen Pakıstanlı sporcular ıdı Pakıstanlı sporculann tempova uyarak oynamaları seyırcJerm nıaç once sı tezahuratı artınnalanna yolaçtı. • •Fıncanı Taştan Oyarlar • turkusüyle gostenlenne başlayan bando ıse daha sonra stad hoparlorlennden vapılan anonsla Dr Bınbaşı A>nan Çekıc ın bestesmı ve guftesîiı yaptıgı Yuzbaşı Huseyin Çebı nın aranje ettıgı «Mıllı Takım Marşı«nı çalmaya başladı Seyırcınln eşlık edemedıgı marş sonun da alkışlandı • Seyırcı maç ıcınde ıstedıgını yenne getırdı Ulusal takımın ılen uçlüsunde olan Sadullah ı maç oncesı trıbunlenn onune dek çagıran seyırcı 60 dakıkada bu oyuncunun oyundan alınması ıçın gosterı japtı Ulusal takım çalıştmcısı Sabn Kıraz bu tezahurat üzenne 67 dakıkada Sadullah ı çıkararak > enne A> han ı oyuna aldı Seyırcı zaman za man Izlanda takımım ıyı o>unu nedenıyle alkışlarken Turk ovuncularmı protesto ettı Stad dışmda protesto gostensınde oulunmaK ısteyen seyırcıler de guvenlık guçlerınce dagıtıldı İRAN VE IRAK I.İSLAM OYUNLAR1NA KATILMIYOR ANKARA Irak ve Iran orosındakl savaş nedenıyle ıkı ülke sporcularınm bu hafta sonunda Izmırde yapılacak «Bırıncl islam Ulkelerı Spor Oyunlaruna katılamayacakları oğrenılmıştır Ankara dakı Irak ve Iran Büyukelcılık yetkılıleri a a muhabırıne bu konuda yaptıkları açıklarralarda «ıkı ülke arasında ortaya çıkan durum nedenıyle ucak olanlarınm ınış ve çıkışa kapatıldığını bu nedenle de sporcularm pazar günü başlayacak İslam Ulkelerı Spor Oyunları'na gelmelerımn ımkonsız'aştığı goruşünde olduklarını» blldırm îierd'r Büyukelcılık yetkılılerl de oyunlara katılmama konusurda hukumet'erınden henuz kesln blr tahmat gelmed ğınl de kaydetmışlerdır Yugoslavya'da bir hakem maçtan scnra dövüldü u başlık, bır soruma, Sabri Kirazm verdıgı yanıt «Eger ulusal kadroya çagırdıgınız 28 kışıden bunun dışında uir kadro çıkarsaydınız sonuç nasıl olurdu1?» ıdı sorum •Daha baştan Eger » başhklı yazımla duyurulan kadroya olan karşı go rüşümuzu ulusal takımımızın moralı açısından belırtememıştık ama bır şey bıhyorduk kı bızım kadar bır çok futbol adamı da bu kadroyu onaylamıyordu Karşılaşma öncesı Turgay Şeren ıle ufacık bır konuşmamızda bu konuda ortak duşundugumuz ortaya çıkmışU. Güzel bir türkümuz vardır bızım «Yüru yavrum yuru. Oylesıne >uruyordu bızım takım alanda. "Sabn Kı raz ın k'âsık taktıgı 433 dızılışı ıçın de bır yandan K Mustafa dıger yandan Serdar aksayıp Sedat 3 de onlara ayak uydurunca ılende vuruyen bır B Mustafa ıle ne yaptıgını zaten bı lemeyen Sadullah kaldı Gen dortlude Cem zaman zaman ataklara katılınca kademe boşluklanm Erol Fatıh ve Turgay kapatmaya çalıştılar Once oyunu kendı alanında kabul eden Izlandalılar ulusal takımımızın bu bılınçsız oyununu çozumleyınce kontrataklara başladı Gen dortlunun sag kanadına çektıgı ve beşıncı adam olarak oynattıgı 7 numaralı oyuncu Gulmunesson sürekh sag kondordan kaçıyor ve blzım savunma bunu 'zlıyor Ya bızımkıler Tumüyle yuruyorlardı. Cezaalanının her yanında vakaladıklan fırsaüan kolaylıkla dışan atıyor, ya da karşıtlan ne yapacak dıye ızlıyorlardı Ikıncı yanda Fatıh, Şenol durmadan aksarken Erol aralarda yıtıyor karşıtlannın her bırey sel ataklarında telaşlanıp kurtu'u şu faul yapmakta buluyordu Bu hareketlennden bın de golle sonuçlan dı Bu ış burada bıter Aklm yerını teknoloııye terketmeye hazırlandıgı bır çagda hâla bır kesım varsayımlar la. ınşallah maşallahlarla vola çıkan lar eger hâla ojle de olur boyle de » dıyebıhyorsa bu yemlgıyı payla şamıyoruz BEI GRAD Ikı ık.ncı lıg takımı arasındakl macm son dakkasında konuk takım lehıne bır pemltı vcren hakeri Radovan Joksıs. oyunun so na ermesınden sonra saha Icınde ve daha sonra da kenc1 sıni sovunnıa odanna kadar kovalryan 200 qozü dönmiış futbol hastası tarafından dövul müstuı Prıstma'da Pnstına Ile konuk Teksas takımi a ra"=i"daki macta durum 10 Prıştına'nın lehlney ken son dakıkada Teksas takımı lehıne blr penaltıya hukTeden Joksıs kaldınldığı hastonede te dav altına alınmıstır Doktorlor Joksıs'ın burun kem oının ve bır kaburgasının kırıldıâını ve her tarafının yaraDere Icınde olduğunu söylemışlerdır GENÇ MAÇLARINIYÖNETEN 1 HAKEM SOKAK ORTASINDA DÖVÜLDÜ Istanbul 1 Amatör Futbol Ll glnde mac yoneten blr hakem sokak ortasında dövülmüştur Kucükkoy'un C'ksalın'ı 30 yen dığı macı yoneten Fıkrl Tutcuoğlu, stadı terk ederken yolu kesılerek fecı bıcımde dovuimüştur. Guvenlık kuvvetlerı ta rafmdan yakalanan seyırcılerden Fıkrl Tutcuoğlu davacı ol muştur. Mustafa II (7) Metın (6) Okmeydani: Alı (6) Hıkmet (6), Musa (6), Suat (5), Muam mer [6) Ayhan (7), Murat (7), Engın (6) Şaban (6). Hasan (5), Nedım (5! ALTUĞ GURER YILDIZTABYA SELİMIYE : 2 : 2 rul (7) Mehmet (6), Vahıt (6), Alı (7) Naıl (6), Bırol (7), Mu rat (7) Kurşat (8), Tuncay (7), Mahmut (6) Esenler: Veysel (5) Cemıl (5), Muzaffer (5), Gokalp (5), Alı (5) Yusuf (4), Sedat (5) Muıdct (5) Durali (5) Meh met I (5), Yaşar (5) Goller: Kurşat Dk 8 ve 32 Tarık TURKAY TUNUSBAĞI : 2 LANGA : 1 Hakemler Vahıt Sütlüoğ'u (5), Argun Darıcı (5) Bekır GOKtaş (6) Tunusbaği: Taniu (5) Adnan (5), Aykut (6), Turgay (6), Fık ret (5) Ibrahım (5), Osman (61, Barbaros (7) Ayhan (5), Engın (7), Ertan (7) Langa: Selman (5) Cüneyt (5). K Mehmet (5), Muzaffer (5), Ramazan (6) Burhan (5), Baorı {5> (Ekrem 5) Alpay (5) Tahır (6), Cafer (5), Zıya (6) Goller Ekrem Dk 55 Engın Dk. 69 72 Celal ERGUCAN KUCÜKKÖY ı S ÇIKSALIN : 0 Kuçukkoy. Nusret (61 Mıthat (7), Ihson (6), Şefık (7), Metın (6) Ahmet (6), Ibrah m (7), YLSuf (6) Hakan (7). B Hakan (6). Osman (5) Çıksalın: Aydın (4) Nurl (31, Cengız ( 4 \ Mehmet (5) Aydın (4) Necmi (5), Selım (4) Turgav (6) Kenan (6), Ayderr r (5) Adnan (5) Goller Yusuf DK 8 Osman Dk I ' Ibrahım Dk 36 YILDIRIMGENÇ : 2 K PAZAR : 0 Hokemler: Macıt Tumen (6), F. Çakmak Tatar (6), Ruhı Guner (5) Yıldınmgenç: Munlr (6) İbra hım (5) Rasım (7). Ahmet (6) Nazım (6) Huseyın (7), Rahım (6), Raıf (6) Harun (6) Behudın (8), Ayet (6) Kuçukpazar: Nurettın (4) Se lım (5), Süha (6) Mustafa (5). Izzet (4) Oktay (5), Mehmet (5). Ihsan (4) Uğur (4), Ha kan (5), Metın (5) Goller: Behudın Dk. ?5 ve 37 THA Spor Ssrvısl Sefl Falk Cetiner He Sema (Atac'» Cetmsr evlenmiştlr Genç çlftl kutlar ömur boyu mutluluklar dılerız 52 golün atıldığı karşılaşma larda, Yeşılköy, T Tayfun'u 6 0 yenerek Lıgın gol rekorunu kır mıştır. OrneksporEsen'er macının 1 Kosu Turalı, Tek nbey Seğah, G 1 30. 2*!l yan hakemlerl gelmemış, Eyup2/1 2 70 2 Koşu Kaderım. Mesudiye. Esengül, lü futboluc Tarık Tansavuran G 120 2'lı 5/1 3 75 3 Kosu Azer Lauro Floran. yan hakemlık yapirak maçın G 5 20 2'lı 2'5 14 70 4 Ko^u Uğurtan, Kareos, oynanmasını sağlamıştır Alınan KaYh^nbev G 1 70 2"lı 4/2 7 J5 5 Koşu Gülden. sonuclar şöyledlr: Zero Bclfıt G 1 30 P 2'lı 2/5 2 05 6 Koşu U YÛCESPOR ı 0 Cakgectı Bındallı Hur G 3 390 2'lı 3/5 4 65 7 OKMEYDAN1 : 0 Koşu Kutan I Dko Ml«s Tudor G 1 05 21i 2/1 Hakemler: Kemal Bayram (6), 6 20 8 Koşu Bbog'u Septe Aster, G 1 85 2'lı Bulent Dardoğan (6), Talat Ka3/5 7 15 sıcı (6) Çıfteler 12'5 145 2 2/4 15 05, 3 2/5, 4 40, Yucespon Atıl a (5) Turgay 4 2/5 2 55 (7), Salıh (6), Erkan (5) Ah31ü Ganyan 5 2 5 met (5) Hasan (5), Hakan 3"lü Bahıs 5 31 (6). Mustafa (6) Robert (6). 6'lı Ganyan: 242525 i Cetiner evlendi AT YAR1Ş] SONUÇLARI Hakemler: Zek| İnan {T), F Cak mak Totar (6), Tarık Tansavı* ran (6) Yıldıztabya: Necdet (4) Sabıt (5>, Mehmet (5) Bılal (6) Mehmet II (6) Nıhat (5). Na ım (6) Bırol (6) Cemal (8) Salih (4), Unal (6) Selımiye: Armagan (5) Sua vı (5), Metın (6) Serdar (6), Se mıh (6) Erdoğon (5), Muzaffer (5), Kemal (6) M Alı (5), Zıhnı (6), Şevkı (5) Goller: Zıhnl Dk 15 Cemal Dk 40 M Alı Dk 55 Cemal Dk 68 Nazmı ALKIŞ ORNEKSPOR : 2 ESENLER : 0 Hakemler: Erol Ayaktaş (7). Zekı İnan (7) Şahın Ince (6] Ömekspor. Hasan (6) Ertuğ 1. AMATÖR GENÇLER ÜGİ'NDE YILDIRIMGENÇ GOL YEMEDEN SAVAŞIMINI 8URDUSUYOR. (FOTOĞRAF: FEHMI ÖZGULER)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog