Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

CBMHUBİYET 25 EYLÜL T980 t t IRAK TARAFINDAN îran'da halk, kıthk korkusuyla dükkanların İMHA EDİLEN önünde uzun kuyruklar oluşturuyor ABADAN RAFINERİSİ İRAN RADYOSU HALKI SAKÎN DÜNYANIN OLMAYA, AKŞAMLARI IŞIKLARINI YAKMADAN OTURMAYA EN BÜYÜK ÇAĞIRIYOR. RAFINELERİNDEN NEW YORK, (ao) İran Irak savaşının ılk gununde 1rok kuvvetlerınce ateşs verılerek ınha edı dığı bıldırılen AbadGn Rafınerısı, Iran'ın ılk ra fınerısıdır ve dunyanın en buyuk rafınerılerınden bırısı olarak bılınmektedır Şattularap suyolu üzerınde ve Irak sınırının tam karşısında bulunan rafınen, 1902 yılında, Iran'do petrol aramaya baş layan Wı!lıam DArcy adlı Hgılız ışadamı tarafından kurulan «Anglo Persıan Oıl Co Ltd» şırketı tarafından ınşa edılmeye baslannış ve 1912 yılında uretıme gecmıştır Tahran'ın 724 km guneybatısında, Basra Kortezının 48 km kuzeyınde bulunan rafınerının en buyuk muşterısi Japonya'dır Japonya'nın Abadan Rafmerısınden gunde 200 bın varıl petrol aldığı bılınmek tedır Uluslararası Petrol Ansıklopedısınde yer alan bılgılere gore rafınen. gunde 586 bın vanl ham petrolu işleyebıiecek kapasıtededır. Abadan, aynı zamanda Sovyetler Bırlıgı ne dogal gaz pompalayan boru hattının cıkış noktasında bulunmaktadır Bunun da otesınde Abadan onemlı bır denız ulaşım merkezıdır ve petrol yan urunlerı olarak plastık ve deterıan üreten bır petrokımya kompleksıne sahıp bulunmaktadır Bugune kadar İran sürekll olarak Irak ı. Kuzıstan bolgesındekı Arap azınlığı kışkırtmakla suclamıştır Daha onceleri bolgede coğunlukta bulunan Araplar, petrol bulunmasından ve bo'geye cok sayıdo Iranhnın gelmesmdsn sonra azınlığa duşmuşlerdır Ancak Araplar, halâ kendılerıne ıkıncı sınıf vatandaş muamelesı yapılmasından şıkayet etmektedırler. (Oış Haberter Servisi) Irak ıle İran arasında savaş ılan edılmesnden hsmen sonra Iranlıların kıtlık korkusu ıle yıyecek ve gaz, petrol gıbı yakacak maddelerıne hucum ettıkleri dükkanların onunde uzun kuyruklar olusturdukları Beyrut radyosu tarafından bıldırılmıstır Yetkılıler ıse boyle bır şeyın soz konusu olmadığını cunkü Iranlıların Humey nı nın Şah'ı devırme mucadeles nde yetennce vıyecek stok ettıklerını belırtmıştır İran radyosu dun halka sakın olmasmı hıc bır maddenın sıkıntısı olmayacağını soyleyen btldtnmlerde bulunmuştur Ayrıca Petrol Bakanı halkın tum gereksız elektrıklerını kapatmasının hem Irak saldırılarından kurtu'mak hem de elek trık tosarrufunda bulunabılmek amacı guttuğunu bu konud a herkesın bırbırını uyarması gerektığ nı açıklamıştır İran radyosunun sureklı marş ve dını muzık yayını arasında i DÜNYADA BUGÜN ALİ SİRMEN üzerınde önemle durulan bır dl ger çağn da yerde bulunabılece* yabancı paketlenn ellenmemesı konusunda Paketlenn bomba olabılecegı belırtılerek, Iraklıların bu tur bomba attık larına daır ızlerın olduğu bıldırılmıştır. Beyrut radyosu İran sılahlı kuı/vetlerının bır yıl once iran lılann Arap ayrılıkcıları ıle savaştıkları s.nır bolgesı dahıl olmaK uzere çsşıtlı bolgelerden oeıen gonullülerce vuksek rakamlara vardıgını ıddıa etmıştır. Paralı askerler RAN . Irak çatışmasının topyekun savaşa donuşmeuzerıne, Tahran ve Bagdad'm brıbırlerını karşılık.. suçlanmaları da doruk noktasına erıştı Durumu doğal karşılamak gerek Savaşan IKI ülke yonet'Cilerının bırbırlerme dıplomatık ıncelıklsrle dolu seslenışlerde bulunmalan ya da olayları halklarına nesnel bır değerlendırme/le sunmaları beklenemez Amo savası ızleyen baş^a uıkelenn ıpsaniarı, bu karş'lıklı suclamalan sogukkanlı ve eleştırıcı bır gozle ızle,'ip. bando npızıka ıle karşılıklı sovuşle'in ardındokı gerçeklerı bulmaya calışmalarından daha saglıklı bır tutum da duşunu'emez Hume/nı ıle Ben'Sadr savaşı Amerıka'nın paralı oskerlen Iraklıların. daha doğrusu Saddam Huseyın'ın başlattığını llerı suruyorlar. Irak yonetımı, ulkenın ordusunu ABD'nm paralı askerlerı hahne sokmuş olan, emper/alızmın oyununu oynayan bır kukla mı'? Tarıhe ve gunün olaylcrına peşın yargılarla bakar, gelışmelerın bır kısmını gun ışığının cıplaklaştıncı aydın'ığına cfkcırken objr bolunünü golgede tutorsanız kendı onyargınızı pekıştırıcı bır tabioyu oluşturabılırSınız Ama acaba bu tablo ne denlı gerçeğı yansrtır? Irak ıcın bo/le bır tablo çızmek olası Irak bır suredır, hız^a ABD ne yaklaşma eğllıml gftsterıyordü Irak'ın saldırısında Ördun Bağdat'ı desteklemi? ve daha ılerı gıderek havaalanlarını bu ülkenin uçaklarına acmıstır Kuouk Kral Huseyın'ın en usta bır emperyalızm yanhsı oldudjunu bılmeyen var mı? Ustelık Irak ucaklarının Ürdun'de konaklamalarına, Irak'ın ABD kanalıyla bilgı ılettığl Israıl'ın hıc tepkl göstermemesı oldukca mıde bulandırıcı değıl mı' Israıl'ın son olaya gelınceye dek, ne omacla yapılmıs olursa olsun, boyle bir davranısı hemen savaş nedeni olarak kabul ettığıni gecmış deneyler kanıtlarrykı 9 ortaya sermedı ml O zaman Isra'l'ın bu suskunluâunu neye bağlamalı' Hele hele ABD'nın Şah sonrası İran Yonetımlnden, dınsel bağnozlığı ve cağdısılığı yuzünden değıl de Şah donemınde olduğu gıbl kendı çıkarlarınm aracısı ve amoclarının jandarması olmadığı ıcın hıc de hoşnut kalmadığı ve elden gelen tum yolları deneyerek Humeynl Yönetıminı devırmek gsrekırse ülkeyı parcalamak ıs'edığı bir donemde, Irak'ın gırışımı ABD'nm ekmeğıne yağ sümnez mı' Işte olaya İran acısından bakınca Irak'ı tümöyls suclamayı oinsı kılacak boyle bır tablo cızılebılır Ama yıneleyelım bu tabloda eksıkler var Yukandaki tablo olayları yakmdan ızlemeyenler ıcın ne derecede ınandırıcı ve usta fırca darbelenyle cızılırse cızllsın, eksık olduğu ıcın doğru da olmayacak gerceğı yansıtmayacaktır Ya onu bunu paralı askerlık ve Amenkan emperyalızmının uşaklığıyla suclayon Humeynl'nln davranışları akılcı bir gozle uzun donem icinde gözlendığınde nasıl değerlendırılebılır' Ulkede Sah YSnetımıne karşı kanmı canım sakınmadan Savaşmış tum kışılerl karşısına almak (Fedayin, Mucahıddın Mussaddıkcılarm hemen tum kanatları, hatta bir olcude Musaddık donemindekı buyük ya^lışlan yuzünden buyuk ıtıbarı olmayan TUDEH) ve ortacağ kofalı mollalar ve bağncz dın duyguları sömürülmek istenen kalabalıklarla bır baskı yonetıml kurmaya kalkışmak, acaba uzun donemde İran ve bolge halkına, ontlemperyalist güclere mi yoksa ABD've mı yorar sağlardı? Amenkan emperyalızmıne karşı savaşım ve savoş ölkedekl tum antıemperyalıst güclerı çağdaş yabancı sultasına akılcı ve etkıll b'cımde karşı cıkan ılkeler çevresnde bırleştırıp orgutlenmeyle sağlanobllecekken. 50 Amerıkalıyı bır yıla yokm süre rehın tutmak uzun dönemll bır ırdelemede kıme yarar dersınız' Amenkan emperyollzmınl 50 yurttaşını uluslararom kurallan ciğneyerek rehın tutarak yıkmak olası mı? Boylesı bır davranış, İran hakkında emper/alıst oevrelerın propaganda organları tarafından yaratılmak İ8t6nen görüıtöyü pekıştırmekten başka neye yarardı? Dıyeîım ki Humeynı ABD'nl kücük düşürmek istedi. Bu amacı daha olavin başında sağladıktan sonra hftlâ dırenmek ABD nı 50 masumun yaşamı içın caba harcayan, Iran'ı ıse Insan haklarını hıce soyıp devletler hukukunu ayoklar altma alan bır görunüme sokmadı mı? (Arkası 7. Soyfada) • sı AVRUPA AJANŞLAR BİRLİĞİ GENEL KURUL TOPLANTISI BAŞLAD1 ZURİH [a.a.) Avrupo ülkelerı haber aıanslarının genel mudurlen ıle ust duzeyde yonetıcılennın katıldığı Avrupa Aıanslar Bırlığı Genel Kurul toplantısı Zurıh'te Muraltengut şatosu salonunda dürt başlamıştır Toplantıda Turkiye'yı Anadolu Aiansı Yonetım Kurulu Boşkonı Turgay Ucoz ıle Genel Mu dur Attıla Onuk temsıl etmektedırler 23 Cılkenın resml haber oıans lorı yonetıcılerının katıldığı top lantıdo aıanslar arasında haber ve enformasyon mubadele si ıle ötekl teknık konular ele olınmıştır. Afganistan'da Kandahar ve Gazne'de yoğun çarpışmalar olduğu bildirsliyor PEŞAVER, (A.P) Pokıstan'ın Peşaver kentınden verı len Afgan gen'laları kaynaklı haberlerde Kandahar ve Gaznı havaalanlarına yapılan saldırılarda gerılla kuvvetlerının cok sayıda helıkopter ve ucak ımha ettıklerı bıldırılmıştır Haber de Kâbıl'ın 150 Km guneymde kı Gaznı havaalanmda ıki ıet ucağıyla altı helıkopterın Imha ed Idığı oyrıca kontrol kulesımn de yıkıldıgı eklenmıştır Kandahar havaalanında da ge r IIQ sa'dırılarındo sekız ucaklo bır heıikopterın ımha edıldığı haber verılmektedır. STERN DERGİSİ: ŞAH YANLİSI ASKERLER BfR DARBE PLANLIYOR HAMBURG (a a ) Iran'ın esk| Şahı Muhammed Rıza Pehlevı'ye bağlı bır grup gorevlerının ulkedskı yonetıme kar şı bır darbe planlamakta olduk ları ve bu araöa yaklaşık 45 000 eskı Iranlı askerın IrakI ran sınırında «Hücum anı> ıcın eğıtım gorduklen bıldırılmıştır. Federaı Almanya'da yayınlanan «Stern» Dergısı, General Gulam Alı Uveysı nın İran hukumetını devırmek ıçın yapılan hazırlıkları koordıne ettığmı yaz mış Pehlevı nın ABDdekı ıkız kardeşi Prenses Eşref ın, ABD eskı Dış şleri Bakanlarından Henry Kıssmgere yakın bazı banker ve sryasetcılenn de yor dımlarıyla darbeyı malı yonden destekleyeceğını one surmuştur Dergı ayrıca, Irak İran sınınndakı eğıtım hazırlıklarının batılı haberalma servıslerınce bılındığını ve Irak hukumetınce de malı yonden desteklendığını belırtmıştır Dergıde oyrıca, Şah yonetlmıne baglı 25 000 askerın Bah reyn ve Umman da, 3000 askerın de Mısırda Parıstekı yetkı lılerden gelecek hucum emrıni bekledıklen kaydedılmıştır Haberde, harekatın Şah ın doğum gunu olan 26 Ekım de başlanmasının planlandığı da belırtılmıştır. SOYADI TASHIHİ Guldesen olan soyadırrız, Istanbul 20 As.ıye Hukuk Hakımlıgı nın 17 9 1980 gunlu ve S801346 Esas. 9301794 Karar sayıh ka'arı ıle (AZIZOĞLU) ciarok duzeltılmıştır. Duyurulur. Ömer Nurhan AZİZOĞLU Ruştu Murat AZIZOĞLU • SSK kartımı yltırdım. hukumsuzdur Altuğ ISTANBULLUOĞLU • NUFUS cuzdanımı kcrybettım, geçersızdır Fadıme AKCASOY • Nufus cuzdanımı yıtırdım, hukumsuzdur Ali Cavtt GENÇAY • Nufus kağıdımı yıtırdım Gecersızdır. Hasan ERGEN • Muhaclr kağıdımı kaybettım Hukumsuzdur Osman ALEV Nufus hüvıyet cuzdanımı kaybet'm Yamsını alacağımdan, eskısının hukmu yoktur Turitan ÖTUGEN ÇİN'DE 30 MİLYON İSÇİ VE KÖYLÜ YETİSKİN EĞİTİMİ GÖRÜYOR HONG KONG (ANKA) Çin Halk Currhurıyetı'nde 30 mılyon kadar ı$ct ve koylunun ye tışkın eğıtımı görduklerı açıklanmıştır Çın'de sanayı ışçılerının yuzde uc ıla beşının yuksek okullara gıttıklerı, ışçı'erın çoğurluğunun eğıtım düzeylerının ortaokuldan az olduğu kay dedılmıştır. POLONYA'DA İLK BAĞIMSIZ İŞCİ SENDİKASININ KAYIT TALEBİ MAHKEMECE REDDEDİLDİ VARŞOVA (AP) Polonya'da kurulmoya boşlanan bağımsız sendıkalardan ılkl olarak başvuran Katovıçe Bolgesl Sendıkası'nın «kayıt> talebı, Varşova Mahkemesi tarofından beş noktadan reddedılmıştır Mahkerrenın red nedenlerı aro sında Katovıçe Bolgesl Sendıkası'nın ülke çapında üye kabt»l etmeye yetkılı sayılmayı. her Işkolundan işcıyl uye yapmayı ve malı kaynak olarak ışcı «datındon başka kaynaklara bağış gıbı kaynaklaro da Izın venlmesınl Istemesı vardır Katovıçe Bolgesı Sendıkası 14 00 uyeyı temsıl ettığlnı öne surmüştur Mahkemeye gec tığımız hofta sunulan kayıt talebl öncekı gun reddedılmıştır. Bu aroda Katovıce Sendıkası, gectığımız ayın olaylarında işCİ lıderl olarak belıren Walesa nın tDayanışma» ad'nı taşıyan sendıkasına da katıldığını ılan etmıştır Lech Wolesa Ile yaklaşhk on arkadaşı Gdonsk'tan salı gecesı geldıkleri Varşova garına bir Polonya bayrağı Ile bağımsız sendıka dovızı taşıyarak ınmışler ve kucük bır kalabolık grup torafından karşılanmıştır Walesa, çoğu genc oian Karşılayıcılarına bagırrsız sen dlka hareketının oncak herkesın üye olmasıyla mumkun olabıleceğını soylemıştır Waleso, sendıkasının resmı makam larca tescıll ıcln mahkemeye başvurmak üzere Varşovo'ya geldığıni acıklamıstır KURON TELEVİZYONDA ELESTİRİLDİ Bu arada Polonya televiryonjnda Sosyat Savunma Örgü'ü (KOR)un onderlerınden Kuron'a catılrrış ve kendıslyle ar kadaşlannın «Bağımsız İşcı SendıkoJarının vaftız babalığı» ro'unu üstlendıklerl kaydedılmıstır. Televizyondo Kuron'un daha öncekl haftalarda Isveç televızyonunda yaptığı konuşmadan parcalar cktarılmıştır Işcıler radıkal onlerrler alırlarsa başlanno ne gelebılır bıçımındekı soruya Kuron'un verdığl yanıtlorda Komunıst Partı yonetıcılerl aleyhme sarfettı^l sözler halka şıkâyet edılmıstır «Halkin dostu ve savunucuları olarak kendılerlnl takdım edenler bunlardır» dıyen Polonya televızyonu yommcusu Kuron'u bağımsız işci sendikaları nı savunurken tbaba» rolünü oynadığını söylemıştir Televız vonda bır haftado ıkıncl kez Kuron'a catılmıştır T.TB ANKARA TABIB ODASI NDAN Odamızın ekım ayı olağan ara Genel Kurul topıantısı 16 ekım 1960 perşembe gunu sa at 18 00'de T T B Ankara Ta bıp Odası toplantı salonunda yapılacaktır Kayıtl, meslektcş larımızın toplantımıza katılma ları duyurulur. GUNDEM1 Yonetım Kurulu calışma raporunun okunması 2 Dıleklerın goruşülmesı, Doç Dr Nevzat Eren Yönetim Kurulu Başkanı Bayanlar ve Baylar. 7 000 • 10 000 net maaş + prımîe pazartamac\ olarak colışmak ıstıyorsa nız göruşmek uzere şahsen eşağıdakl adresımıze galınız. Sırosetvller Cad Ayla Iş Hanı No 663 Taksim. • KÖMÜR. kalorıferlere. so balara • 22 14 07 9 Sanayfmizin DışaÂcıîmasımTeşvîk Yarısması Sonudandı Sosyal, külturel ve sağlık alanlarında ulkemıze çeşıtli tesisler* kazandıran ve Turk gençlığme devamh hızmetler sunmayı amaçlayan Hacı ömer Sabancı Vakfı, 1980 yılı ıçmde, "Turk ekonomısınin gelişme sureci içmde, dunya serbest pıyasasma hızla açılabılecek bir~sinayıyapısının gergekleşmesıne katkıda bulunabılmek" amacıyla bır "teorik ve uygulamalı araşıırma yarısması duzenlemıştır. SANAYIMÎZIN DIŞA AÇILMASINI TEŞVİK konulu yarışmaya katılan eserlerm Ord. Prof. Dr. Omer Celal SARÇ Başkanlığında Naım TALÛ, Prof. Dr. Mehmet OLUÇ, Prof. Dr. Memduh YAŞA ve Prof. Dr. Osman OKYAR'dan oluşan Hacı ömer Sabancı Vakfı Odulu Buyuk Jurısınce yapılan değerlendırılmesmde; dereceye layık çalışma bulunamamış, ancak daha once ılan edılen yarışma odullerının aynen dağıtılmasma karar verılmıştır. Çalışmaları nakden odullendinlen araştırmacılar şunlardır: Erdmç ÖZSELÇUK Ermukan ŞENGEZER Mehmet SÜMER Teorik ve Uygulamah Arastırmalar " Renault12 Müsîerilerine DUYURU 150. 000 TL 100 000 TL 50. 000 TL OYAKRENAULT OTOMOBİL FABRİKALAR! A.Ş.'de bir süreden beri devam'etmekte olan grev uygulaması,15.09.1980 tarihinde sona ermiştir. Üretimindüzenli şekiide yeniden başlaması nedeniyle, Şirketimiz'in Ankara, İstanbul ve İzmir Şubelerinde ve tüm Yetkıli Satıcılarında siparişi bulunan Sayın müşterilere süratle otomobil teslimi îmkânı doğmuş ve ayrıca yeni sipariş alımına da başlanmış bulunmaktadır. Sırası gelmiş Sayın müşterilenmizin otomobiîlerini teslim almak, diğer müşterilerimizin ise çabuklaştınlan teslim tarihleri hakkında bilgi edinmek üzere Şubelerimize ve Yetkili Satıcılarımıza başvurmalarını rica ederiz. Daha once sayısı iki olarak ılan edıldiği halde sonradan üçe çıkarılan mansıyon nakdı odullerine hak kazanan çalışmalan yapan araştırmacılar ise şunlardır: Dr. Ismaıl SEYHAN Hasan GÜNGÖR Ali Fıkri GÜLSOY 25 000 TL 25.000 TL 25.000 TL * Hacı Örrer Sab^ncı Vakfı'nm hızmette olan tesıslerı: • Hacı Ömer Sabancı Teknık öğrencı Yurdu • Hacı ömer Sabancı Kultur Sıtesı • Hacı ömer Sabancı Kayserı Akçakaya îlkokulu «Sadıka Sabancı Okulu • Sakıp Sabancı Temel Eğıtım Okulu • Hacı Mehmet Sabancı Kıtaphğı • Ihsan Sabancı Pratık Kız Sanat Okulu • Hacı Sabancı Kız öğrencı Yurdu >Erol Sabancı Spastık Çocuklar Eğıtım Ve Tedavı Merkezı«Insa Avcılar 50. Yıl Lısesi Hacı Ömer Sabancı Vakfı'nm yaptırmakta olduğu tesısler: • Pembe Sabancı Ercıyes Eğıtım Sıtesı • Sakıp Sabancı Yıldız Temel Eğıtım Okulu • özdemir Sabancı Emırgan Ortaokulu* Erol Sabancı Gebze Imam Hatıp Lisesi Yurdu • Hacı Ömer Sabancı Van Okulu • Sadıka Sabancı îmam Hatıp Okulu Yurdu ve Mescıdı • Hacı ömer Sabancı Vakfı, her ay halert 500 başarılı ögrenaye burs vermektedır. CRadar Reklâm: 643) 5388 Saygı ile duyurulur. MAÎ! Motorln Araçlar Imal ve Satış A.Ş. rroron (Moran: 599) 5387
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog