Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

A L TI CUMHURIYET 23 EYLÜL 1930 IZLANDA İÇİN SON PROVA BUGUN... KAMPTAN NOTLAR.. Aykut POTUROĞLU • Kuşodası'ndo gunlerdır süren kampın ardından izmır'e gelerek Bu\uk Efes Otelı'ne yerleşen Ulusal Takım oyuncularımızın morollerl ıyı... Başantrenor Sabrı Kıraz bunu. «Tebdılı mekanda her zaman ıcın hayır var dır» şeklınde yorumladı Izmırli futbolcular ıso yakınlarıyla gorüşme olanoğı buldukları ıcın sevince boğuldular. Ulusal Tokımımız izlanda Içln bugun son kez calısacak.. • Galatasaray'ın kadrosuna alabılmek ıcin kulübüne 2,5 mılyon vermeyl öneren Altaylı Zafer, kamptakl arkadaşianyla tam bır uyum icınde hırsla calışıyor, otorıteler Sabn Kıraz'ın o'nu ılk 11'e alacağına kesln gözüyle bakıyorlar. • Ulusal takım oyunculorı İzlanda maçınm ardından, hemen kulüplerinın bulunduğu kentlere donecekler Oyuncular hafta sonunda lıg maclannı oynayacaklar, sure gecırmeden tekrar Izmlr'e geierek 28 eylülde boşlayacak olan Islom oyunlorı ıcm Incıraltı'ndakı sıtede kampa alınacaklar. • Aday kadrodakl Trobzonlu kalecı Şenot. Izlando futbotunu Iyı tanıdığını bellrtırken, ckışısel oyun gücüna dayanan bır stılde top koşturuyorlar Işl cıddlye alır ve sürekll akınlar yaparsak onları yenmememız ıcın hicbır neden kalmaz. Yeni Spor Bakam V. Özgül: Gençlere spor yaptirma amacındavım • DUN GOREViNE BAŞLAYAN BAKAN, TEŞKILATTA IHTIYACLARIN GEREKTIRDIĞI DE GİŞIKLIKLERIN YAPILA BILECEGINI DE SOZLERINE EKLEDI. ANKARA Genclık ve Spor Bakam Vecdı özgüı gorevıne dun başıamıştır. Bakanlıkta ı!k olarak Daıre Boşkanlan ıle görüşen Bakan Özgul daha sonra Basın mensuplarını kabul etmış ve sorularını cevapıanaırmıştır Genciık ve Spor Bakanı Vecdı Özgul basın mensuplarınm sorularını cevaplandırırken b r soru uzenne «Gençlere yaygın bır spor yaptırmak amacındayım» demıştır Bakan Özgül, daha sonra şoyle konuşmuştur1 «Bır memleketln gel.şmesinde, genclerfn yetışmesırae sporun yerının büyuk öneml oldugun a ınanıyorum Gençlere spor yaptırmak ıcın tum ımkaniarı kullanacağım Ilk aşamada genclerın boş zamanlarını sporla değerlendırmelerı ıcm calışmalarda bulunacagım Bu konuda yakın mesaı arkadaşlarımın desteğını ısteyecegım Bır memleketın genel havası icınde sporcu yetışır Teskılatımda ıhtıyacların gerektırdığı degışıklıkler olabılır Samımı hızmet veren arkadaşlar benım nazarımaa makbuldur llerıye donuk colışmalar yapılacaktır 1 Islam oyunlar nda gelecek m safırlenmıze Turk mısafırperverlığımızı gostereceğımıze ınancım sonsuzdur» ^.GD N'ü r l/UH Bizi temsil edenler... Abdülkadir YÜCEIJVIAN 1955 de kurulan v e o günden bugune dek gıderek ılgı toplayan, yüzbmlerce, mılyonlarca kışıyı buyüleyen Avrupa Kupaları nın ıç yuzü Cumhun> et te tefnka oldu. Turlü çeşıtlı ıddıalar, kanıtîanmış, ya da kanıtlanrramış ama tekzıp de edılmemış bır >ıgm şıke soylentılerı gunumuze dek gehnış ve daha kımbılır nıce yıllara da ulaşacak Futbolu bır spor olmaktan da ötede bır polmka aracı, bır seyır zevkı ve goz boyamaca olarak nıteleyenlenn sayısı her geçen gun artıyor. Ve bu artışa paralel olarak da ne yazık kı Avrupa Kupalarına ılgı de artıyor. Tuketım ve tnbune donuk bu spor 0) anlayışı ıçıne daha başka bir deyışîe bu Avrupa Kupalan zıncın icınde bız de varız Bız de her yıl takunlanmızı buyük umutlarla kupalara gondenyor, ama Kapıkule'den sonra başımız önde bır büyük suskunluk ıçınde gerı donuyoruz Pekı ama futbolumuz bu kadar da, şıke soylentılerı ıçınde bızım yerımız nerde' Kupaya ulaşmak ıçm hakemlere vıllalar, guzel kızlar pahalı kurkler ve son model arabalar hedıye (') edılen bugunku ortamda bızım de rolumuz var mı 9 Bu oyunda bıze de fıguranlık verenler çıkar mı 9 Sanınz futbolumuzun duzeyınde bır yukselme olmadıkça bıze bu oyunda fıguranlık bıle vermezler Ama yıne de bazı soylentıler kulağımıza gelmıyor degıl Bır hakemımızden soz edıyorlar kı FIFA mn yonetım kurulundan bınsı nın sahıbı olduğu fırmanın Turkıye temsılcısıymış O FIFA uyesı bızım hakeme gorev verdırıyormuş o da FIFA uyesınin takımını kolluyormuş Dogru mu. janhş mı b'lmıyoruz. Uluslararası örgutlerde gorev alan lann bazılarının yurt dışındakı örgutlerde gorev alan ya da başka aracılarla ılışkılerı olduğunu bılıyoruz Ama ulkemizı yurt dışında temsil edenlenn ya da ettıklennı söyleyerek hem yurt ıçınde hem de yurt dışında tezg&h kuranlann durumlan bır ufak aras.ttrma ıle pekâlâ ögrenılebıhr Sporumuzu yönetenlerın ve sporumuzda her turlü sorumluluğu yuklenenlenn bu araştırmayı yapmalan ve kımlenn gerçekten Türkıye'y» temsil ettıklerınl kamuoyuna açıklamalan gerekmez mı? Sporumuzu pohtıkaya alet edenlerden başka bır de sporumuzu çıkan ugruna aracı yapanlarla uğraşmak her vatanseverın gorevı degıl mı' Eger bugun bu araştırma yapılmazsa bır daha da yapılamaz Bu fırsatı Turk gençlıgı ve Turk sporu adına ısııyor beklıyoruz Ümit Oğuzoğlu: Yüzmede en önemli sorun tesis yetersizliği «Bir insanın yüzücü olabilmesi için öteki ülkelerde çevre şartları ve yetenek baş koşuldur. Bizde ise bunlara ek olarak tesis de gereklidir. Son yıllarda başarı ve rekor haberlerının yoğunlaşîığı yuzme sporunda, calıştırıcılarla yaptığımız söyleşilerımızi bugün Adalar Susporları Kulübü Genel Kaptaiı ve Antrenorü Umıt Oğuzoğlu ıle sürdurüyoruz: S : Ülkemızdeki yüzme sporunu dığer ulkelerle karşılaştırdığımız zaman ortaya ne gıbı farklılıklar cıkıyor ve ulkemızde bu sporun gelışmesı ıcın ne gıbl calışmalar yapılmalıdır'» Y Günumüzde yüzme sporu dünyada onemlı bır yer tuttuğu halde ülkemızde henüz benımse nememıştır Bu sporun ülkemızde gehşememlş olmasımn tek sebebı ye terll tesıs bulunmamasıdır Oysa kı genclenmız bu spora cok yatkındır Butun sorunlara ragmen Balkon Şampıyonasında ucüncü olmamız bunu kanıtlıyor. Yeterlı tesıs duzeyıne ulaşmakta yeterlı derecede başanlı yüzücüye ulaşmak arasında fark yoktur Bır yuzucunun katettığı metreler yüzmedeki etkısınl artırıcı rol oynamaktadır Tesıs problemımız halledıldığı zaman Avrupa'dakl yarışmalarda yaş gruplarmda ve genclerde elde ettığimız başanlar daha buyuk boyutlara ulaşacak ve kendimlzl büyüklerde de kabul ettlrebıleceğız. S: Calıştırıcı ve tesis dışmda yüzme sporunun gelışmesl Icln gerekll olan dığer etkenler nelerdlr'' Y Yuzme sporunun gelışmesı bu sporun yığınlar tarafından benımsenmesıne bağlıdır Yığınlann bu sporla ılgılenmesını ıstedığımız halde yeterll tesıs olanaksızlığı nedenıyle kıtleler tarafından yapılmasına olanak verılmemektedır. K RAZ: "YAPILAN ELEŞTİRÎ HAKSIZ VE İNSAFSIZD1R,, Nüvit TOKDEMİR İZMİR (Cumhurlyet Ege Bürosu) Ataturk Stadında Dünya Kupası eleme grubunda ılk macını yarın İzlanda lle oynayacak olon Ulusal Futbol Takımı adayları dun Kuşadası ndan dönerek B Efes Otel nde dınlenmeye çekılmışlerdır. 26 kışılık aday kadro dün Ataturk Stadında Başantrenor Sabrı Kıraz denetımınde bır C Q lışma yopmıştır Kıraz calışna sonrası yaptığı acıklamada Izlanda karşısına cıkacak 11'1 bugün yapılacak calışma sonrasında soptayacağını soylemıştır Kuşadası'ndakı kampın bazı futbolcuların gecıkmesl ne denıyle aksamış olmasına karşın olumlu gelışmeler lcmdo geçtığını yıneleyen Sabrı Kıraz, bugün yapılacax son catışmanın hcrfif geçecegıni bıldırmıştlr. Ulusal Takım aday kadrosunun acıklanmasmdan sonra ya pılan eleştırılerın haksız ve Insafsız olduğunu vurgulayan Başantrenor Sabri Kıraz, konuşrrasını daha sonro ?u tümcelerle sürdurmuştürtFederasyonumuzun görevlendırdığı gozlemcl grubu lle yoptığımız toplantılar sonrası lıgın en lyi futbolcularından oluşan bır Ulusal Takım oluştur duk Bu oluşum ıcerısınde yalnızca ısım oidukları ıcm kadroya alınan futbolcular voktur Bu vonde yapılnn pleştınler hok sız ve msafsızdır Turk futbolunun genei yapısı bılmmektedır bjna karsın elestınlerın neden bem hedef o'd.gma bır cnlam veremıyorum Kuşadası'ndakı kampımız bazı futbolrulann gec katılmasma karşm olumlu gelışmeler Federasyonumuzun görevlendirdiği gözlemci grubu ile yaptığımız toplantılar sonrası ligin en iyi futbolcularından oluşan bir ulusal takım oluşturduk. Bu oluşum içinde yalnızca isim olduğu için kadroya alınan futbolcu yoktur. lcmde gecmlştlr Burodokl çalışrrolarımızda futboıcularıma karşıtlarını kücumsememelen konusunda surekli uyarılarda bulundum Mac once3l onları bu psıkoloıık havaya sokmaya calıştım Sanıyorum bu uyarılarım uygulanacaktır Aynı bıItnc lomde mac saaiını beklıyoruz. Grubumuzdokı Ilk maçımız dan seylrcimız onunde yengıyle cıkmak Istlyoruz. Bunu başaracak gücteyiz » Öte yandan İzlanda Mılll Tokımı dun Istanbul'o gelmış, ora dan da Izmır'e gecmıştir. Bugun Atatürk Stodı'nda bır calışma yapacak olan konuk takım antrenorü Türkıye'yl tonımodığını, ancak atak bır futbol sergıleyeceklerinl belırtmlş tlr METRE İLE TOKYO'DA BİRİNCİ SARA SIMEONİ... OLAN Türkiye'nin 20 bin antrenöre gereksinimi var.. ANKARA Beden Terbıyesı Genel Mudurlugunun Teftış Kurulu mufett'Sİennce hazırlanan bır rapora gore Turkıye nın kadrolu olarak 20 bın antrenöre gereksınme duydugu 22 federasyonunun ıse acıl ola rak İSOO antrenor kadrosu nör bulunurken 13 ilde tek talep ettıkleri öğrerulmış bır antrenor bıle görevlendınlmennştır. Antrenörsüz tır Beden Terblyesi müfet olan üler ıse Alyon. Bılecik, Kütahya, Bıtlıs. tışlerınce çeşıtk bölge mu Bıngöl. dürluklennde yapılan araş Gumuşhane, Hakkarl, Kırk tırmalar sonucunda hazırla lareh, Kırşehır, Mardın, Sinan ve genel müdurlnk ma ırt, Van ve Yozgat'tır 8 YILDA ANTRENOR kamına gızh» ıbaresı ıle ARTACAGINA AZALMIŞ ulastırılan rapora göre BeÜte yandan rapora göre den Terbıyesı'nın kadrolu olarak halen 312 antrenorü I9~d yılında gerek tesıs. gebulundugu ancak bu an rekse sporcu sayısının az trenorlenn çok dengesız olmasına, bunun 8 yılda art bır bıçımde dagıldigı da mış bulunmasına karşın 8 yıl oncekı kadrolu antrenor behrtümektedır sayısının bugunkunden faz la olduğu behrtılmektedır Rapora göre 47 ılde tüm Bu duruma gore 1972 yılınantrenörlenn sadece % 23 u da kadrolu antrenor sayısıgorevlendınhrken tura an nın 364 ıken 1980 yılında trenörlenn yuzde 77 sı ıse bu sayı 52 azalarak 312'ye 20 ıle venlmışlerdır Bu ara ınmış bulunmaktadır. da 12 ılde sadece bir antre Moskova'nın birincileri Tokyo'da varlık gösteremedi TOKYO (JAPONYA) Gende bıraktıgımız hafta sonunda Japonya nın boşkentı Tokyo'da yopılan Uluslararası Atletızm Şampıyonasında 1980 Moskova Olımpıyat Oyunları'nda oltın ma dalya kazanan Sovyet sporculann rakıplenne gecılmesmın yankılan surmektedır Şampıyonada en tazla aıtın madalya kazanan ülke 7 madalya ıle Sovyetler Brligı olurken Federol Almanya beş Amerıka Bırleştk Devletlen. Itoiya. Ingıltere ve Polonya da dorder aHın modalyo ıle Tokyo Uluslararası Atletızm Şamp.yonosınGa guclennı sergıledıler Moskova Olımplyat Oyunlan'nda 1500 metreyı 4 dakıkanın altında koşarak altın madalya kazanan Sovyet bayan atlet Tatyana Kazankına, 4 12 8 ıle bırıncı olan ItalyGn atlet Gabrıello Dorıo'ya gecıldı Japonya dakı Atletızm Şampıyonasında rakıplenne gecılen Olımpıyat şamp yonları arcsında Sovyet cekıccı Yurı Sedık, ve 400 metrede ABD lı Wıllıe Smıth'e gecılen Sovyet Vıktor Markhın de bulunmakta 400 metre engellıde halen dünya rekonınu elınde bulunduran Edvvın Moses rahatsızlığını one surunce tum atletızm camıasının merakla bekledı ğı Moses Schmıdt savaştmı ızlenemedı Mo ses'ın katılmadığı yarışmada Federal Alman Ha rald Schmıdt 48 58 sanlys ıle bırıncı oldu. Bayonlar yuksek atlamada Italyan Saro Sı meonı 198 ile altın madalva kazanırken, 100 metre erkekler yarışını ABD'lı Stanley Floyd 1016 ıle bırıncı bıtırdı Bayanlor 100 metreyı de Hecther Hunte (Ing) 1124 ıle kazandı 400 rretre yarışından altın madalya ıle ayrılan atlet ıse 45 9 ıle ABD'lı VVıllıe Smıth oldu Sınkla yuksek atlamada Moskova'da gumüş madalya kazaran Sovyet Alexander Volkov 5 50 ıle altın rradalya alırken erkekler 1500 metrede F Alman Uwe Becker 3 47 5 ile rakıplerını gerıde bırakarak bırıncı olmuştur. Gray: "Futbolumu ilerletmek için hep benden büyüklerle oynadıtn,, Avrupa nın en pahalı futbolcuları arasında yer alan, Ingıltere lıglennde at tıgı gollerle dunya capında une kavuşan Andy Gray, «futbol yaşamımın son gunleıınde Aston Vılla'nın başarısı ıcın calışacağım» dıyor Bır Ingılız futbol dergısınde futbola nasıl başladığını yazan Andy Gray, oykusunu şoyle dıle getırıyor «Anımsayabıldıg'm kadarıyla futbogururlu anım da Giasgow'dakl bır turnu^ada ılkokul takımıma kazandırdığım galıbıyet golumdur Kale cızgısıne yaklaşık dort yarda (3 656 m ) uzakhkta topu onumde buldum Ama o yaşta dört varda ınsana 40 metre gıbı gozuküyor. Sağ ayağımı topa vurmak ısterken yere de tekme atmıştım ama gene de macm galıbıyet goluydu Bana o zamanlar kardeşlerım bü ! | ' ı [ ı ! [ 1 [ ! ı j KHa,i,n]nf,nn IVieZUniarmd İS b U İ U n m a y a n ç bpOr ANKARA Hki 1974 75 ogretım donemınde kurulan Genclık ve Spor A<ademılennln 3 yıldır verdığı 715 mezundan yaklaşık 600'ünün mesleklerıne uygun ıstıhdamı yapılmadığı halde bu yıl 3 spor akademlsıne 600 yenı oğrencı daha alınaca9' öğrenılmıştır... istanbul Anadoluhısarı Spor Akademısıne 290 erkek. 60 boyon olmak Cızere toplam 350 ayrıca 10 yabancı uyrukiu oğrencı ıu e fl ! Akademisine ] , , [ D U y 11 ı 600 ! .. . ı OğrenCI ' d â h a j u a ıci ı almaCak Manısa Gençlık ve Spor Aka demısıne 110 erkek. 40 bayan olmak uzere toplam 150 öğrencı Ankara Spor Akademisine Ise 75 erkek, 25 bayan olmak uzere toplam 100 oğrencı olı . , ı~ed6rasyon fİkStÜrÜne gÖre c U t* A 6. hattaCla Kirikkaİ6 «ı.ı 1• • Ve AIİDeyKOy a v n i OİJndS ... , ı ikl t a k i m l a KirHpn m a r u ı ı u c ı ı ıııav yapaCak ANKARA Futbol Federasyonunco hazırlanan 198081 Tur kıye lıg fıksturunde ıkmcı lıg takımları Kırıkkalespor ve Alıbeykoy'un aynı gunde ıkı takımla bırden mac yapacağı gosterılmıştır. hatalann göze carpBır cok tığı Türkıye lıgı fıksturunde onü muzdekı hafta oynanacak olan § h a f t a ,^ m c , ı,g macları programına gore Alıbeyköy'ün 28 eylül pazar gunu Kmkkale ve Duzcespor lle deplasmanda oynayacagı belırtılmıştır Aynı fıks ture gore Alıbeykoy ıle kendi sa hasında oynayocck Kırıkkalespor"un aynı gün icınde kervdı sahasmda Vefa ıle karşılaşacağı gostenlmıştır. ] ı ı j ı \ J ı , J ı , j ı \ ] ı | ı ! 1 nacaktır. İsiam Oyun'an nedenıyle Rıze G.Saray maçı erte'endi İzlanda ulusal macı nedenlylo gectığımlz hafta ara verılen Bırıncı Turkiye Lıgı ne bu hafta devom edılecektır Ancak Rıze'dekı Rızespor Gaiatasaray kar şılosması ertelonmıştır Futbol FederasYonundan alınan bılgıve gore 28 eylul pazar günu oynanması aerei<en Rızespor Galatasorav Tociı heı kı takımm do ulusa tokımo oyuncu v/e'mes' ve bu oyuicuların ncctan sonro Islâm oyunlan ac iışıno ve progromdak' utusal onoclaro vetışme olanakları olmamasından ertelenmlştir. I Lisanslar yetişmeyince kimi takımlar sahaya 9 kişi çıktı Fehmİ ÖZGÜLER Haftanm hakemh Htlmı Alpaslan. (O) GRUBUs HaftOTin takımı: Acıbadem. Haftanm hakemh Mehmet man. Haftanın oyuncusu: (Maltepespor! Gök« stanbul 1 Amatör Futbol Llgı nın 1980/81 donerrl gectı Haftonın kannosi: Mustafa (Sefağımız hafta oynanan 31 karşı koy) Ekrem (Sefokoy). Hıccbi M Alı (Paşabahlaşma ıle acılmıştır Llsanslann (Yeldeğırmenı) Ankora'dan zamamnda gelmeme ce), Horun (Vefa) Abdullah (Ka (Sefakoy) sı kımı takımları guc durumda bı ragürrruk). Mehmet Mehmet (Yenışehır) Garbis (Yerakmıştır. rısehır) Metın I (Vefa), Hayrı (Pailk haftanm başorılıları şoyle şabahce). olmuştur. Haftanm oyuncusu: Garbis (Yenlşehlr) (Ortakoy), Kerem (Dikılitaş), nay (Tunusbogı). (R GRUBU: Haftanm takımı Ram! Haftanm hakemı Çevık Balsalgıl Haftanm oyuncusu Bulent (Ramı) Haftanm karması: Nurdoğan (Nışantaşı) Metın (YQ!ova) Ahmet (Cankurtaran), Mstın (Altınmızrak), Tacettın (Ramı) Bulent (Ramı), Turan (Cankurtaran), Ismaıl (G Saray) Akar (Uevent), Sabahattin (Bağlarbaşı). Mustafo (Yalova). (G) GRUBU: Haftanm takımı: Kalespor. Haftanm hakeml: Bırol Merfh Hoftanın oyuncusu: Burhan {Yıldız) Haftanm karması: Abdulioh (T. Tayfun) Mefi (Bayrampaşa) D All (Aiıbeykoy) Hami (Kalespor) • irfan (Soğanlık) Burhan (Yıldız), Selahcıttın (Halespor), Tavıt (Yıldız) Cemıl (Bayrampaşal Selahattm (T. Tayfun), Seicuk (Yıldız). Gü I Sabahattm (A) GRUBU: Hoftamn takımc. Çırcır. Haftanm hakeml: Kemol Akay Haftanm oyuncusu Sınan (Tekel) Haftanm karmasr Kâzım (Cırcır)Ernur (Celıksporl Turgut (Mecidıyekoy) Mümin (Çelikspor), Abdullah (Tekel) Oğuz (Tekel), Ah met (Cırcır), K Atılla (Mecıdıye köy) Sinon (Tekel) Sabahattm (Günafer) Yusuf (MecJdıyekoy) (B) GRUBU: Haftanm takımi: Sefakoy. C GRUBU: Haftantn takımi: OKm«sydanı. Haftanm hokeml: Aykan Köseoğlu. Hoftanın karmcsı. Hakan (Acıbadem) Cetın (Ist Spor), Mustafa (G. O Paşa), iskender (Halıc) Sırvan (Maltepespor) • B Mehmet (Acıbadem), Levent (İst. Spor), T o lat fTacspor) Sabahattin (Maltepespor) Ender (Muradıye), Nusret (Acıbadem) (E) GRUBU: GRAY FUTBOL YAŞAMININ SON GUN LERINİ PLANL1YOR... lu, kardeşlerımle bırlıkte yoremızdeki okulda oynardım Kardeşlerım ve arkadaşiorı arasmda en genclen bendim Sadece en genclerl olmak.a kalmaytp, aynı zamanda boy olarak da en ufaklarıydım Bu yuzden de takımlar alınırken genellıkle en son yeğlenırdım Okulü o her ders arası top oynayab Imek ıa da en azından pratıgım arttırabılmok ıcın kafa ile tek başıma oynardım Yaşadığım yer olan Drumchofel'de şanslıydiK Cünku hemen yolun yanında oidukco genış bır alan vardı Okuldan donuşte uzun sure orado top oynayanları seyrede' ve bu yüzden eve dondugumde hava mutlako kararmış olurdu Bıraz daha buyuduğumde icımdeki forve» açkı. o günden ıtıbaren daıma hucumda yer almama neden oldu. Ilk ASTON VILLA'DA GEÇIRMEYı Haftanm takımt: Ortaköy Haftanm oyuncusu: Murot (OkHaftanm hakeml: Ahmet Kocay. meydanı) Haftanm oyuncusu: Güngör (Ortaköy.) Haftanm karmasi: Babür (İETT) • Fendun (AltıMustafa (Alemdar). Metln (Sultan Haftanm karması: tepe) Cetın (Comıoltı) Zıyo (Ok nay) Erdoğan (Dikılitaş) AbdulAyameydanı) • B Ismall (Alemdar) lah (Gedlkpaşa) Okan (K CenHaydar (İETT) Ferhat (Alemdar) sofya) Serdar Karagucü» 1 (DemırHokkı (IETT) Rıza (Okmeydanı), giz (Gedıkpasr ! Kamıl spor), Turan (Altınay) Mümin Mura» (Okmeydonı). yük ılgı göstererek yardım ettıler Amc bugün bıle benden ıyı oynadıklarını soy lerlet Daha sonralan hep kendımder yaşca buyuk cocuklarla oynadım Bu nun kendı atılım ve gelışmelerıme bü yuk katkısı oldu 13 yaşındayken hayatımın en güze oı top'uluguyl a bıraradaydım Takımır adını şımdı hatırlamıyorum ama o gün kü macı 310 kazandıgımızı hıc unut madım 0 gunlerde amacım hep Denıs Law gıbı olmaktı Formamın kollarını aynen orun gıbı sıvardım O yaşta, futbolun oynanacak tek spor olduğunu sanırdırr 17 yoşıma geldığımde yarı pro'esyonel olarak Dundee Unıted te oynamaya başladım Futbol yaşamımın son gunlennde ıse Aston Vılla nın başarısı ıçm çalışacağımı ümıt edıyorum.»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog