Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURÎYET 23 EYLÜL 1980 ÜÇ MOSKOVA, (a,a.) Sovyet TASS aıansı, oncekı gun Bırleşık Amerıka'yı, »Iran, Etıyopya Yemen Halk Demokratık Cumhuriyetı ve bol gedekı dığer ulkelere sa!dırı> emellerı beslemekle suçlamıştır Aden'de yayımlanan «Arbaatashar Octobre» gazetesının bır yorumunu aktaran TASS oiansı Aden çıkışlı bır habennde şunları yazmıştır. EMPERYALİST HAKİMIYET tMısır'dakı Amerıkan üslen Mısır topraklarında yapılan Amenkan . Mısır manevraları ve Mesıre ıle Dıego Gar cıa'dakı Amenkan uslerının genışletılmesı, bolgede bır emperyahst hakımıyet sağlomak, Iran devrımıne ılerıci Arap reıımlerıne ve ulusal kurtuluş hareketlerıne bır dar be vurmak ısteğınj gostermektedır» KRAL HASAN:"İSRAİL FİLİSTİN DEVLETİNİ KABUL EDERSE FKÖ İSRAİL'İ TANIR,, RABAT (a.a.) Fas Kraü 2 Hasan, Israıl'ın Bagımsız Fılıstın Devletıru kabul etmesı hahnde Fılıstin Kurtuluş Örgütü nün de Israıl'ı, «Guvenhğı sağlanmış ve karşılıklı olarak tanınmış sırurlan ıçerismde tenımaya hazır olduğunu söyleıruşür. Fas Kralı Hasan bu açıklamayı, İslam ülkelennın Israıl'e karşı cıhad ılan etme • Svıriye lideri Hafız Esat, FKÖ'ye, Israil'in Güney Lübnan'ı işgal girişimlerine karşı güvence verdi. TASS ajansı, ABD'yi "saidırgan emeller,, beslemekle suçladı lerl uzerine yapmıştır Kral Hasan, Kudüs'un Israil tarafmdan başkent ılan edılmesı nl dunya banşına indırilmiş bır darbe olarak nıtelendırmıştır. ABD'de silah deposundaki patlamada bir nükleer başlık kontroldan çıkmış ARKANSAS (a.a) BırleşiK Amenka'nın Arkansas eyaletınde bulunan yeraltı nukleer s • lah deposunda gsçtığımız cuma gunu meydana gelen ve bır kışının olumu ıle sonuclonan pat lama sırasında bır nukleer başlık kontrolden cıkarak fırlamış ve bılınmeyen bır yere duşmüştur Amenkan Hava Kuvvetlerı oloyı doğrulamamış ancak cby yerıne askerı komyonların ve bır vıncın gonderıldığı oğrenıl mıştır Kamyonların ve vıncın kaybolan nukleer başlıgı oul mak ve etnnıyetlı bır yere gotürmek amacıyla bolgeye gonderıldığı sanılmaktodır Bırleşık Amerıka Savunma Bakanı Harold Brovvn, kaybolan nukleer başlık hakkında bır acıklama yapmoktan kaçınmıştır Brovvn «Bır nukleer başlığın Imha edtlmssl gıbi bır sorunumuz yoktur Ne olursa olsun bır nükleer başlık kazayla patlamaz Şımdıye kadar hıcbır nükleer başlık kontrolumüzden ÇIKmış değıldır» şeklınde konuşmuştur SOVYETLER UYARIYOR Bu arada Sovyetter Bırlığı Resmı Haber Aıansı TASS Bır leşık Amerıka'yı uyarmış ve Arkansas'dakı Tıtan Nukleer Fu ze deposunda meydana gelen kaza sonucunda bır nükleer başlığın kontrolden çıkmasmın kendı radarları tarafından nukleer saldın olarak okunabıleceğını, bununsa bır dunya savasına yol acabıleceğını belırtmıştır. TASS'a gore, kontrolsüz nuk löer başlık B'rleşık Amerıka radarları tarafından da dışarıdan yapılan bır nukleer saldın olarak algılanabılır ve Bırleşık Ame rıka'nın dışında kımsenın sucu yokken bır nukleer dünya savaşına yol acabılır TASS. Bırleşık Amerıka'da gectığımız aylar iclnde meydana gelen komputer arızaları ve son kazanın bır savaşın Kaza ıle her an çkıabıleceğınl ıspat ettığım, bunun ıcın nükleer sılahsızlanma goruşmelemın der hal başlaması çerektığtni beîırtmıştır Kabü'deki ABD Elçiliğine sıgınan Sovyet 6 gün sonra Elçil.ğî terketti O VtfASHINGTON, (AP) Kabıl'dek, ABD Buyukelcıllğıne gectığımız hafta sıg.nan Afganıstan dak| Sovyet asker lerınden Alexander Kruglov Amerkan Sovyet /etkılı'erı arasındakı goruşmelerden sonra elcılığı terketmıştır ABD Dışışlerı Bakanlığı Kabıl dekı Sovyet Büyukelcısıyle yapılan goruşmelerde Sovyet askerıne bır şey yapılmayacağma ılışkın güvence verildıkten sonra salıverıldığını bıldırmıştır Kruglov ABD Buyukelcıl'ğınde altı gün kalcnıştır Elçılıkten ayrılırken, Kruglov, kendı ısteğıyle ayrıldığını belırtmıştır Öte yandan Kruglov'u alıp goturen Kabıl'dekı Sovyet Buyukelcısı Yaseev Kruglov'a ıstedığl zaman ordudan ayrılabıleceğı nı ve gıtmek ıstedığı Teknık Okul da oğrenımını surdurebı leceğını soylemıştır Sovyet Buyukelcısı Kruglov a ABD Buyukelcılığıne sığınmasından oturu herhangı bır ceza verılmeyeceğını belırtmıştır. KÜBALI VE SOVYET KOZMONOTLAR TIBBİ VE BİLİMSEL DENEYLER YAPTILAR MOSKOVA (a.a.) Sovyet ve Kübalı kozmonotlar. dun uzay laboratuvarlannda tıbbı ve bılımsel deneyler yapmışlardır Sovyetler Bırhgı'nın resml haber ajansı «TASS», Kübalı ve Sovyet kozmonot çıftı Yurı Romanenko ıle Arnaldo Tamayo Mendez'ın, vakum odasında tıbbı çahşmalar yaptıklannı, mıkro organizmalar, metal ve şeker üzennde denemelerde bulunduklannı belırtmıştır Aıans ıkı astronotun sağlık durumlarınrn ıyı olduğunu bıldırmıştır Dığer ıkı kozmonot, Leonıd Popov ve Valery Ryumın, Salyut 6 uzay laboratuvan ıle yaklaşık altı aydır, dunya çevresınde araştırma yapmaktadırlar Kübalı ve Sovyet kozmonotları cuma gunü Salyut 6 ıle kenetlenmışler ve Sovyetler Bırlığı Devlet Başkanı Leonıd Brejnev ıle Küba Devlet Baskanı Fıdel Castro tarafınâan kutlanmışlardır Tamayo, uzaya gıden ılk Kübalı ve Sovyetlenn İnter Kozmos programı uyannca da uzaya gönderdıgı yedıncı yabancı kozmonottur. Hasan, «Israıl'ın tanmması sorunu yıllar önce çözumlenebıhrdı FKO, Israıl'ın, Bagımsız Fılıstın Devletı kurulmasını kabul etmesı halınde Israıl'ı tanımaya hazırdır» demıştu. Hasan aynca, Iran Devnm hden Imam Humeynı'mn Amerıkalı rehmelerı serbest buakmama karan ıle, Birleşık Amerıka nın FKO'yu tanunasını saglayacak çok degerlı bır fırsatı yıtırdıgını ıddıa etmıştır GÜVENCE VERDI Ote yandan, Surıye Devlet Başkanı Hafız Esat kendısmı zıyaret etmek uzere Şam'a gelen Fılıstın Kurtuluş Orgutu hden Yaser Arafat ıle goruşmüş ve Israil m Guney Lübnan'ı ışgal etmek ıçın ya pacağı her turlu gınşımın engellenecegım soylemıştır Israil e karşı Bırleşık Arap stratejısımn ele alındıgını goruşmede Sunye Dışışlerı Bakanı Abdulhalım Haddam da bulunmuştur OZERKLIK GORUŞMELER1 Ote yandan «El Ahram ga zetesıne bır demeç veren Mısır Dışışlerı Bakanlıgı sozcusu Fılıstın ozerklıgı ıle ılgıh olarak yapılan uçlu göruşmelerın ekım ayı ortalarında yenıden başlayacagını belırtmıştır POÜTİKADA SORUNLAR .ERCUN BALCI Pancrama arası genlımın tehlıkell boyutlara Ogosterdıği donemlerde yararlı olabılır.ulaşma eğıllml Boylece co laylara zaman zaman kuşbakışı göz atmak, uluslar FEDERAL ALMANYA'DA NATO TATBİKATINDA TARLA VE YOLLARA YAPILAN ZARAR, 28 MİLYON DOLARl BULDU SCHCEİNFURT, (ANKA) Federal Almanya da duzenlenen NATO tatbıkatları sırasında tankların ve askerı bırlık'erın tarla ve yollara verdıklerl zararın 28 mılyon doları aştığı bıldırılmektedır Avrupa da NATO üyesı ülkelerden bırlıklenn katılması ıle duzenlenen ve 12 ayrı tatbıkattan oluşan NATO sonbahar manevraları sırasında tarlalarında ürünlerı zarar goren çıft cılere zararlarınm NATO tarafındon hemen ödendığı bıldırıl mektedır Bu yıi Federal Alman topraklarında duzenlenen uç ayrı totbıkaj sırasında katılan bırlıklere mumkün olduğu kadar normaı yolları kullanmaları oğütlenmışse de bır çok kez bunun olası olmadığı belırtılmektedır Bu arada askerl bırlıklerle beraber «hasar tespıt» ekıplerının de dolaştığı ve 115 dolara kadar olan zararların hemen ödendığı belırtılmektedır 2800 dolara kadar olan za rarlarda yerel yonetıcılerın, daho uzenndekı zararlarda ise hukumetın yetkılı olduğu kayde dılmektedır zete sütunlarında rastlayıp. ılk bakışto yeterınce değerlendıremedığımlz, ama yanyana konduklannda Ugınc gelışmelerı sımgeleyen bır dızj haberı de genel tablonun ıcme oturtmak mümkun olatoılır Once Turkıye'nın çevresının her an patlarrayo hazır bır saatlı bomba gorunümünde olduğu apaçık ortada Iran la Irak arasında patlayan savaş Surıya'de glderek artan huzursuzluk Israıl'ın zortama polıtıkasını surdurmesı ve Lubnanda bır kıvılcımın yangına donüşturebıleceğı tehlıkelı gerılım çevremızdeki tablonun genel czgılerıni oluşturuyor Bunun otesınde, ABD ıle Sovyetler Bırlığl arasındokl ılışkılenn de tehlıkeli bır tırmanma donemıne gırdıgını gormek olası Bu donemın uc belırgın ozellığı şoyle sıralanabılır: • Vıetnam yenılgısınm askerı mudahale konusunda yol açtığı cekıngenlfkten sıynlan ABD nın gıderek sertlesen ve ucuncu dunyaya askerı mudchalelere yatkın bır tutuma gırrres! • Şımdıye dek «ekonomık dev askerı cüce» olan Japonya'nın asken alanda da dev olma yoluna yonelmesı ve Çın'le Japonya arasında baş'ayan ışbırlığı • Nıhayet, Sovyetter Bırlığı nın bu gelışmeler karşısında 1950'lerı andıran yenı bır «kuşatı'rra» tehlıkesı ıle karşı karşıya olduğu yolundakı kuşkuannın gıderek çuclenmesı lran'da Şah reıtmmın devnlmesı ıle petrol bolgesi Ortadoğu'do en önemll kalelerınden bırmı yıtıren ABD'de yenıden askerı mudahale polıtıkasıno donulmesınl ongoren akım gıderek güc kazanmaktaydı ABD nın Sah'ın devnlmesı karşısında seyırcı kaıması, ıcerde Şahınlenn tepkısıne yol oçarken, dışarıdo da Washıngton'un Suudi Arabıstan gıbı tutucu dostları bu olgu karşısında uğradıkları düş kırıklığını belirtrrekten gerl kalmamışlardı Sovyetler Bırhgı'nın Afganıstan'a yaptığı mudahale ıse ABD'de uçüncu dunya ulkelerıne osketi mudahale polıtıkasına dönme yanlılarının ekmeğıne yağ sürmüştur. Afganıstan bunalımınm hemen ertesınde V/ashlngton'un gereğınde Ortadoğu ülkelerıne mudahale etmek amacı ıle ozel birlık yetıştırdığı acıklanmış. Beyoz Saray, Somali ve Kenya ıle us kolaylıkları konusunda göruşmelere başlamıştır Ikı hafta once İtalya'da Uluslararası Strateıık Araştırmalar Enstıtüsü'nün acılış toplontısında konuşan Enerıı Bakanı Jarres Schleslnger, tUcuncu dünyado huzursuzluk ve kaynaşmanın daha da artması beklenıyor Bu olgunun temel nedeni Ise ABD'nın asken gücünun azalmasıdır» dıyebılmıştır. ABD'nın polıtıkasında sertleşmeyı belırgın bıçimde gosteren ı'gınc haberler ıse Turkıye'de olayların hızlı akışı ıcınds gozaen kocmıştır örneğ.n gecen hafta salı günü Temsılcıler Mecllsl askerı harcamaların onumuzdekı yıl 157 5 milyar dotara cıkorılmasını kabul etmıştır Haberı veren tNew York Tımes» gazetesl «Temsilcıler Meclısl 10 y.ldan bu yana ilk kez Beyaz Saray tarafından onerılen askerl harcamaları daha da ortırdı» dıyordu Öte yandan yıne çecen hafta ABD Senotosu en gec 1984'te zehıriı gaz ve dlğer kirryevl sıloülan üretmeye başlayacak yenı tesıslerın kurulmasına lllşkln bır proıeyı onaylamıştır Proıeye karşı olanlar. Sovyetler1le ABD arasındakı sılahkınma yarışının bu kez kimyevl silah olanına da yayılocağını, üstelık bu sılahların depolanacağı Avrupalı ülkelere danışılmadığını belırtmışlerse de azınlıkta kalmışlardır. Ancok ABD ıle Sovyetler Bırllğl arasında en kell tırmonma Asya'nın doğusunda şokillenmektedir. Bu bolgede son ıkı yıl Içınde Sovyetler Blrlığl'nl derin bıcımde kaygılandıran ıkı onemlı gelışme olmuştur. Cın ıle Japonya arasında dostluk ve Işbırlığl anlaşmasının imzalonrrası ve ozelhkle Sovyetler'ln Afganıstan'ı, ışgalınden sonra hızla arton ABD Cm yakınloşması. Boylece Camp Davıd anlaşması Ile Ortadoğu'da devre dışı bırakılan ve batısında NATO ıttıfakı bulunan Moskova doğuda da ABD, Cın ve Joponya torafındon kuşatılmaya başlandığından kuşkulanmaktadır Japonya'nın savunma gıderlerınl artırarak oskeri güc olmoya yonelmesı Kremlın'ın kuşkularını bütun butüne artırmaktadır Sovyet Savunma Bakanı Mareşal Dımıtn Ustınov ıkı hafta once yayınlanon bır yazısında Cın Japon yakınlaşmasını kınayıp ABD'nın bu ıkı ülkeyl Sovyetler Bırlığı'ne korşı kullandığını ılerı sürerken Kremlın lıderlerının tümunun kaygılannı dıle getırmekte ıdl Sovyetler Bırlığı İkınci Dunya Savaşında ele geclrdığı Kunl adalarını Japonya ya gerl verrreyi kabul edıp Tokyo'yu gucendırmese ıdı Cın Japon yakınlaşmasını herhalde onleyebılırdı Ne var kı böyle bır davranışın Cm'ın Sovyetler Bırlığı'nden toprak talebl konusunda cok tehlıkelı bır ornek oluşturabıleceğınl dusünen Moskova, Tokyo'nun ısteğıni gerı cevırmış, Japonya da Cm'e yaklaşmıştır Sovyetler'ın halen Asya'do dostluğuna guvenebıleceğı ıkı ulke Vıetnam'la Hlndıstan'dır. Ancak Carter yonetımının Hındıstan'a uranyum satmayı kabul ederek Yenı Delhı'ye goz kırpmaya başlamasının Moskova'yı tedırgın ettığı düşünülebılir Battda ıse Polonya'doKi son olaylar. Kremlın yöneticilerinl Dogu Avrupa daK güvenlık kuşağı konusunda herhalda yenı değerlendırmelere ıtmıstır. Dunya bansı ıki süper guc orasindakl dengeye doyanmaktadır. Ikı devden bırının bu dengenln kendl oleyhınde bozulduğuna ve koşeyo sıkıştırıldığma inonmasının yol acacağı dalgalanma ve sorsıntılar ıse once ücuncu dunya ulkelerınde duyulur. Cünkü günümüzdo dengeyı duzeltme gırışımlerı ücüncü dünyada başlamoktadır Bu bolgede parlayacak bır alevın yeryüzü borışını etkıleyecek bır yangına donuşmesı hlç de zor değıldır. Sanırız dunyamız boylesme tehlıkelı bır tırmanma donemıne gırmektedır tnmınızı tamalın.. Fintaş, elinizdeki parayı en verimli şekilde değerlendirnıeniz için yeni bir u\gulama getirdL Şöyle ki; 33.333 lıranız var... Aylık gelir temın etmek ıstıyorsunuz. Getınn Fintaş'a, ömeğin, ıki yd vadeli yatınn. Size 100.000 liralık tahvil verelim. Kalan borcunuzun taksıtlerının ödenmesini beklemeden,' 33.333 liranın aylık geliri olan 989 TL yerine, 100.000 lıranın aylık gelin 2966 lirayı vermeye başlayalım. Görüleceği gjbi.yapmayı duşündüğünüz yatmmı taksit taksit ödeyip, gelinnı tamamı üzennden almaya hemen başlayabilirsiniz. İsrail'in askeri ihracatı 1981'de 1 milyar dolara ulasacak KUDUS, ( o o ) isroıl'ın os kerı ıhracatının bu yıl 750 mılyon dolara ulaşacağı ve 1981 yılında da 1 milyar doları aşacağı bıldırılmıştır Israil Savunma Bakanı Yardımcısı Mordaşı Zıporı'nın «Ku dus Postası» gazetesıne verdığı demece gore, Israil ceşıtlı Amenkan şırketlen ıle yenı ucak fabnkaları yapımı ıcın ışbırlığı yapmaktadır Bu arada Negev'de ıkl askerı havaalanınm yapımına bas landığı ve bu alanların 1982 yılında faalıyete gececeğı bıldırılmektedır Fmtaş bu hizmetini tüm yatınm düimlerine aşağıdald gelir oranlannda uygulamaktadrr: 1 1 100.000TL 200.000 TL 300.000TL 400.000 TL 500.000 TL 1.000 000 TL \\!ık gelınnız ' tahvılı erı »atrnam» koşullu YıHık gdınnu (Donem sono CKtetnelı) Aylık getırfitz lık odemelı) ^ .... geUrınc , '(Donem sonu odeme'ı K gduır , 33,6 £1 ^ ^ ) p 35 6 ' n 44 j J 2.63ÎTL 5.266 TL 7.900 TL 10.533 TL 13,166 TL 26,330 TL 33.600 TL 67.200 TL 100.800 TL 134400 TL 168.000 TL 336.000 TL 2.800 TfL 5.600 TL 8.400 TL İ 1.200 TL 14.000 TL 28.000 TL 2.966 TL 5.933 TL 8.900 TL 11.886 TL 14.833 TL 29.660 TL 44.500 TL 89.000 TL 133 500 TL 178.000 TL 222.500 TL 445.000 TL Süriye'de Müslüman Kardeşler'den 20 kîşi yakalandı ŞAM, (a a ) Surıye'dekı Musluman Kardeşler Orgutu'nun 20 uyesı polısie gırdığı çatışma sonucu yakalanmışıtr Haberı veren Surıye'nın res mı aıansı, tutuklanmalardan sonra yapıian aramalarda ceşıtlı dokumanlar, bıldırıler ve sahte kımlık kartlarınm bulunduğunu da bıldırmıştır Surıye güvenlık kuvvetlerl Devlet Başkanı Hafız Esat ın BAAS Partısının başta gelen muhalıflerınden olan Müslumon Kardeşler adlı yasadışı orgüte uzun zamandan berı savaş acmış bulunmaktadır. • Istanbul Emnıyet Müdürlüğunden aldığırr pasoportumu yıtırdım. Hukumsuzdur. Ayşen ŞEN (Ekip 5354) FÎNTAŞ re. Vadesiz ise % 28 3 ay vadeli ise% 2? 6 ay vadeli ise % 30 gelir oranı uygulanmaktadır. HECDET Ulfti RESIM SERGISI 23 Eylül6Ekim 1980 SANfiT GALERİSİ Istıklol Caddtsı Pesabahce Ygm Yspıkur Honı Xol I Tel 44 9633 Müracaat: FINT\SBVNK£RUK\r (1.ET T Otobü» Gvzsı >aıu) "Para duıtYasına yepyeöi bir bakış" • • 20 91980 gunu SSK kartımı kaybettım. Hukumsuzdur. MUSTAFA ZELYURT • 34 EA 052 nolu tek plakamı kaybettım Hukumsuzdur, EROL ALICI Abdullah Hikmet ÜNER • KÖMUR, kalorıferlere, sobolara 22 14 07 9 540381 No'lu pasaoortumu kaybettım Hukumsuzdur, 4/27194 220 No'lu ak'm çeÖZ kımı kaybeUım Hukufnsüziur
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog