Bugünden 1930'a 5,457,619 adet makaleKatalog


«
»

ONBEŞ GUNLUK GAZETE 1 SAYISI ÇIKTI Yazışma ve Havale Adresı P. K. 41 Sırkecı ISTANBUL Türkıye Dağıtım: TEMEL DAĞITIM Cumhuriyet 57. Yıl; Sayı: 20153 Kurucusu : Yunus NADİ 10 TL. 2 Eylül 1980 Salı E I kayıtlanmız başlamıştır! £ .1 Laleli Fethibey C. 18 1 aksarayİST Tei 226641 i UGUR S dersanesi ıki aşdn.diı sındvüada her soruda bızi hatırlayacaksınız Bayrampaşa cezaevinden 6 kişinin firarı olayı aydınlandı cezaevi fotoğrafçısı tutuklandı İSTANBUL (a a) Bayram paşa Cezaevinden yanlış tahlıye yoluyla meydana gelen fırar olayının ıçyuzu aydınlanmış, cezaevi fotoğrafçısı tutuklanmıştır. Soruşturma sonucu, cezaevi fotoğrafçısı Bedrettın Özal'ın cezaevme geien sıyası tutukluların fotograflarını cekerken, isım bölumlerıne adı suclardan tutuMu ve yakın zamanda tohlıye edılmesı beklenen malıkumların da ad ve soyadlarının yazıldığı saptanmıştır. Bu şekılde. daha sıyası tutuklunun cezaevme gırerken, dos yodakı od ve soyadlarının de ğıştırılerek, yanlış tahlıyelerının sağlandığını kaydeden yetkılıler, cezaevi fotoğrafçısı Bedrettin Ozal'ın TCK'nun 303. maddesı uyarınca tutuklandığını kaydetmışlerdır Sayımlar sonucu MLSPB üyesı Zekı Yumurtocı'nın 13 ha zıran 1980"de Levent Gursel (Arfcası 5 Sayfada) CHP Zile ilçe Başkamyle Tsipolis I8kişiöldürüldü m ADANA'DA 24 SAAT IÇİNDE BİRİ BEKÇİ 8 KIŞİ ÖLDURULDU. • İSTANBUL'DA ÖLDÜRÜLEN 5 KiŞİDEN B!RI OĞRETMEN. • ANKARA'DA ÇANKAYA'DA 3. BASIN SITESİNİN 2 KORUMA POLISI SALDIRGANLARIN CAPRAZ ATEŞIYLE CAN VERDİ. ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Ankara'da dun sabah 7 30 sıralarında Ucuncu Basın Sıte sı nın ıkı koruma poiısı, ıkı saldırgan tarafından oidürulmüşier dır. Katıller cınayetı ışledıkten sonra, soğukkanlılıkla olay yerınden koşarak uzaklaşmışlardır Katıilerın koşarken bır yan dan da boşalan sılahlarını dol durdukları gorülmüştur Öldurulen polısler, Ankara Toplum Poiısı Beşıncı Bırhkte gorevlı 1954 doğumlu Seyıt Ahmet Ya şar ıle 1950 doğumlu Mustafo Taşkındır Olay. Cankâya'daki Ücüncü Basın Sıtesı'nde koruma olorak görev yapan polıs memurlarının gece nobetıni bıtırıp, sabah evlerıns gıtmek üzere otobus durağına doğru yürüduklerı sırada meydona gelmıştır. Polısler, gazetecılenn oturduğu Sedat Sımavı sokaktakı Basın Sıtesı'nden 100 met re kadar uzaklaştıkları sırada. Ikı kışının capraz ateşıyle karşılaşmışlardır. Saldırganların ellerındekı 10' lu tabancalarla ateş ettıklerı, ıkı tabancadakı mermılerın de boşaıtıldığı. polıslerden bırının hsmen o'ay yerınde oburunun (Arkası Sa 9 Su. 8 de) CHP Genel Başkanı, hükümetin ekonomik politikasını eleştirdiği dünkü basın toplantısında ekonominin tüm olanaklarınm bir erken seçim amacına göre tüketildiğini söyledi. ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Dışışlerı Bakanı Hayrettın Erkmen hakkında MSP'nın verdığı gensoru önergesı Mıllet Meclısının bugunkü toplantısında gereklı coğunluk olursa görüşülecektır Erkmen hakkında verılen gensoru onergesının oylaması, görüşmenın tamamlanmasından bır tam gün sonra, perşembe günu yapılacaktır. AP Genel Sekreterı Nahit Menteşe Cumhurıyet'e «gensorularla mücadelelerını» belırterek «gensoruları aşabıldığı su rece hukumet görevme devarr edecek» demıştır MSP Genel Başkan Yardımcısı Şevket Kazan Cumhurıyet'e «MSP'nln verdıği gensoru önergesını sonuc alınıncaya kadar ısrarla ızleyeceklerini» belırtmiş, tgenel idare kurulumuz hükü(Arkası 5. Sayfada) GENSORU SAVAŞIMI BUGÜN BAŞLIYOR Ecevit: "İşçilere tuzak hazırlanıyor,, KONYA SELÇUK EĞITİM ENSTITUSU MÜDURUNUN ŞEVKAT ÇETIN'IN MEZUN OLDUGUNA ILIŞKIN YAZISI.. Ankara Ünıversitesi, Ankara ITIA hakkında suc duyurusunda bulundu, 2 kurulyarın ayrı ayrı toplanıyor ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Akademılerarası Kuıu. ıle Unıversıtelerarası Kurul yarın ay rı ayrı toplanacaktır. Bu arada Ankara Rektorluğü, Ankara İTIA hakkında «Akademı Fakultelenni kapatmayıp, eğıtıme devam ettığı> gerekcesıyle Savcılığa suc duyurusunda bulun muştur. ITIA Başkanı Prof Onur Kumbaracıbaşı hakkında Savcılığa yapılan suc duyurusunda. tAka demı Fakültelerının, Danıştay kararına rağmen oğretıme devam ettırıldığı» beiırtılmış bu (Arkosı 5. Sayfada) Faşist katil Ferhat Tüysüz'ü sakladığı ileri sürülen Şevkat Çetin Konya'da sınava girip Gazı Eğıtim'den mezun oldu Haberi 5. sayfada ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) CHP Genel Başkanı Bulent Ecevit, dun duzenledığı basın toplantısında. hükumetln uyguladığı ekonomik polıtıkayı sert bır şekılde eleştırmış v© ekonominin tum olanaklarının ekımde yapılacak blr erken secım amacına gore tuketıldığını bıldlrrrıştır Ecevıt, hukumetın işçılera de tuzaklar hazırladığını ve ışçi hoklarını kısmok ıcm cabo gösterdığıni soylemıştır. Ecevit, bu hükumet donemınde kotu Işletmecılık ve partızan yonetım nedenl Ile üretımın buyük ölcüde duştüğunu ve «ekonomıyı kısırlaştırma polıtıkası izlendığını» kaydederek şoyle devam etmıştır: fBır yandan Başbakanlık Musteşarı uretımdekı duşuşten ışç.lerın sorumlu olduğunu haksız olarok ılerı surerek ışcı haklarını kısmak Içın kamuoyu oluşturmaya, yanl halkı ışcılere karşı kıskırtmoya calışmaktadır Fıılen de toplu sozleşme duzenını ışleme? hale oet rmpye calış(Arkosı Sa 9 Sü. 8 de) Erken seçimin 9 kasımdan önce yapılması olanaksız, MSP bu tarihe karşı çıkıyor ANKARA, (ANKA) Millet Meclısl Genel Kurulu'nda bugün erken secım tarıhı 9 kosım pazar gunune kalacaktır. M9P ıse. 9 kasımı erken secm tçın uygun gormedıgını acıkıamıştır MSP'nın ıstemış olduğu gibl 2 kasım pazar gunü secım yapılabılrres! ic'n, Mıllet Meclısl'nın en gec bugün karar alması gerekmektedır Öte yandan Mıllet Meclısl Anoyasa (Arkası 5. Sayfada) Valiler arasında yeniden geniş ölçüde değişıklik yapıldı ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Valiler orasmaa yeniden buyuk oıcüde degışıklık yapıldığı ogrenılmıştır Hazırlanan kararnameye gore AP azınlık hükumetı kend atadığı valılerın bır bolümunü yeniden değıştırmıştır Yen/ Valı kararramesı ha/inanırken MSP I eskı lcışien Bakanı Korkut Özal'ın, Bakanlığı sırasındo tuttuğu bazı ıdarecılerın de yeniden Valılıklere getınidığı gozlenmış (Arfcası 5 Sayfada) Arguvan Ziraat Bankası gece soyularak 9,3 milyon alındı BIR GRUP SOYGUNCU BANKA VEZNEDARI ILE YARDIMCISINI GECE YARISl SILAH TEHDIDI İLE EVLERINDEN BANKAYA GÖTUREREK, KASAYI AÇTIRDI, Cumhuriyet Haber Merkezl MALATYA Arguvan ılcesı Zıraat Bankası şubesı dun sabaha karşı sılah zoruyla soyulmuş, 9 mıiyon 371 bın lırayı alan soyguncular banka onune br de bomba bırakarak kacmışlardır Öncekı gece banka veznedarı Adıl Mule ıle yardımcısı Kam ber Doğan'ı sılnh tehdıdı ıle (Arkası 5 Sayfada) ı J Lira, dalgalanmaya bırakılırsa değeri her gün belirlenecek YENİ EKONOMIK KARARLARIN YURURLUĞE GİRMESI İCİN SIYASAL DURUMUN BELİRGİNLİK KAZANMASI BEKLENİYOR. ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) IMF ıle Londro'da vanlan an laşma uyarınca Turk Lırası dalgalanmaya bırakılırsa, paramız her gun. uluslararası pıyasado arz ve talebe gore değerlenecektır Ancak, yenı karar AP azınlık hukümetının sıvasal ömru kesınlık kazandıktan sonra uygulanacaktır. IMF ıle Londra'da vanlan an laşmaya göre, Merkez Bonkasının kamu kesımıne açocağı kredılerın sınırları yukseltılecek, buna karşılık Turk Lırası dalgalanmaya bırakılacaktır. Dalgalanmayo bırakmanın bugunku uygularradan temel farkı, Turk Lırasının her çun uluslararası borsa ve piyasalarda değer bulmasıdır. (Arkası 5. Sayfada) Ankara'da üç hastanede sağlık personeli direniş yaptı IZMIR'DE SIKIYONETIM BILDIRISI UYARINCA DIRENIŞ YAPILMADI. ISTANBUL CAPA'DA SAĞLIK PERSONELİ İS ONLUKLERiYLE MAAŞ ALDI. Cumhuriyet Haber Merkezi Tum sagtık personelının tam sure tazmmatlarından yararlandırılmaları, tazmınatların ayrı vergılendırılmesı atamaların durdurulması ve tutukluların bı rakılması yolundakl ıstemlerı nedenıyle Ankara'da dun Numune. Hacettepe ve Dr Sami Ulus hastanelerındekı sağlık ış cılerı dırenışe gecerken Izmır'de. Sıkıyonetım Komutanlığı bıl dırısıne uyularak herhangı bır dırenış yapılmamıştır Gun boyunca cok sıkı guvenlık oniemlerı alınırken Ankara Tabıp Odası da bır acıklamo yaparak Sağlık ve Sosyal Yardım Bako nı Munıf Islamoğlu'nun sağlık personetinın ozluk haklarını po lıtıkaya alet ettığını ılerı sur (Aroksı Sa 9 Sü 6 da) DIŞIŞLERI KıBRIS DAİRBSİ BAŞKANI IZINDEYKEN GÖREVINDEN ALINDI ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Dışışlerı Bakanlığı Kıbrıs Da Iresı Başkanı Erhan Oğüt yıllık ızınde bulunduğu sırada gö revınden aiınmış v e yerıne ato ma yapılmıştır Dışışlerı Bakanlığı Genel Sekreterlığıne getırılen Buyukelcı Hter Turkmen'ın hafta ıcm de goreve başiamasından hemen sonro gercekleştırılen değışıklık 'le Kıbrıs Daıresı Başkanlığıno Tugay Uıucelık getıril mıştır Merkeze /enı donen Ulucelık ın daha once bulunduğu B rleşmıs Mılietler de daha c > Kıbrıs sorununu ızledıği o> ve Hter Turkmen ın BM Daımi Tems • i sırn^mao rto nendı(Arakası Sa 9 Su 2 de) BRUKSEL, (ANKA) Normand ya cıkartmasından bu ya na en fazla askerî gucun katılacağı va Nato tanhının gel mış gscmış en buyuk manevralarından olan «Sonbahar Harp Oyunları» dun ıttıfakın kuzey kanadında başlamıştır. Ulusal Harp Oyunlarıyla bırlıkte kasım ortasına kadar sureceğı bıldırılen Nato Tatbıkatlarının yanısıra Varşova Paktı" nın altı ulkesınde «Yoldaslar sı (Arkası 5 Sayfada) NATO TARİHİNİN EN BÜYÜK ASKERİ MANEVRASI BAŞLADI POLONYA'DA TUTUKLU MUHALÎFLERİN ALTISI HÜKÜMETÇE SALIVERİLDİ VARŞOVA, (Dış HaberlerSer visı) Polonya da grev koml telerı ıle hukumet arasında va rılan anlaşmadan sonra yaşam normale donerken, aydınların reıım aleyhtarı orgütü KOR'un grevler sırasında tutuklaran uvelennden altısı dun serbest bırakıirnıslardır Ser(Arkosı Sa 9 Su 4 de) • GÖZLEM UGUR MUMCU Darnşrrmn: Erkuıen... Maden • İs: «MESS grevlerî istemler gerçekleşinceye kadar sürdürülecek» İstanbul Haber Servisi DİSK e baglı Madenlş Sendıkası Temsılcıler Kurulunda a'ınan kararlar bır bıidıryle acıklonmış MESS'ın olumsuz ve dayatmacı davranmasına karşın 30 bı n Madenlş uyesı şctnın ıstamlen gerçekleşinceye kadar grevlerın surdürüleceğı bıldırılmışt'r Metal Tekstil ve Cam Işkollorındakı grevlerdeki dayanışmanın vükseltılmes1 ve pekıştirmenın sınıfsal bır görev oh duğu belırtıien bıldırde «Bu oçıdan grevde olmayan tüm (Arfcası 5. Sayfada) Marmara Etap adıyla /enıden acılan otelın devırteslım torenı... PRAVDA: «POLONYA'DA ANTİSOSYALİST UNSURLAR İSÇİLERİN GOSTERDİĞİ GÜVENİ İSTİSMAR ETTİ» (Dış Haberler Servisi) Doğu Avrupa ulkelerınde Polonya'da kı grevlerm sona ermesı genellıkla olumlu karşılanırken. Federal Almanya Dışışlerı Bakanı Hans Dıetrıch Genscher, Polonya'va venıden akonomık (Arkası Sa 9 Su 7 de) İntercontinental yeni sahibine devredildi Istonbul Haber Servisi Intercorvtınen tal Otelı'n.n adı tMarmara Etap» olarak de gıştmlmış ve dün yapılan bır torenıe ote\ yenı sahıbı olan Beynelmılel Otelcılık ve rurızm A.Ş (BOTAŞ) yetkılılerıne teslım edıl mıştır Dün yapılan devir töreninde eskl adı İntercontinental olan otelln yetkılrsi Turhan Kolak anahtarı mal sahıbl Mubın Manyasığ'o teslım etmış, daha sonra da BOTAŞ Yonetım Kurulu Başkanı Fıkret Evllyagll otelın anahtarını alaraK yeniden hizmete acıldıgını söyiemıştır Marmara Etap Otelı'nin Genel Mudüru Azmı Heper, otelın bolümler halınde hızmete (Arkası Sa. 9. Sü. 1 de Polonya daki anlaşmamn temel ilkeleri 3. sayfada • * EMAS 1969 yılındo Fatsa da kurulan halka acık bır l l o n o n ı m şırkettır Dışışlerı Bakanı Hayrettın Erkmen " b u şırketın hukuk danışmanlığını ve bıraro da vonetım kurulu başkanlığını yapmıştır Başbakan Demırel ın kardeşı Hacı Alı Denverin bu şlrkete mılyoniarca iıra tutan borcu vardır Fatsa Beledıyest OEMAS ın buyük pay sahıplerınden bınsıdır Başka yorumo h>c gerek yok: Bu gerceklen ardarda sıralayınca, tFatsa Operas yonu^nun kımlere /aradığı cok lyı anlaşılmaktadır DEMAS şırketmm onbır tane TIR kamyonu kayıptır Şırketın mılyonlorco lıra parası sırtı kalın ışadamlannın uzerındedır DEMAS'ın bugünkü yonetıcılerı bır yandan bu mılyonları gerı nlmayo, öte yandan da kayıp riR'ları aramaya ca'ışırlarken CHP hukumeti gıtmış yerme DEMAS'ın eskı yonetıminde hukuk danışmanlıgı yapon Erkmen'ın ae ıcmde bulunduğu AP Hukumeti ışbaşıno geimıştır Erkmen DEMAS'ın eskı Genel Müdürü Ömer Bovar'ın zamar'inda danışmanlık yapmıştır Omer Boyar'ın gö rev donemı Ile ılgılı yolsuzluklorı Tıcaret Bakonlığı Mü fettışlerl Hüsamett'n Çelebl, Yılmaz Corum ve Reşot Öz soğuk taraf'ndan saptanmıştır Bu raporlar 16 ağustos 1974 ve 8 temmuz 1975 tarıhlerını taşımaktadır Tıcaret Bakannğı müfettışierınin 12 ağustos' 1977 gün ve 14 (d 112 31915) sayılı yazıları ıle yapılması istenen ışlemler de hasıraltı edılmıştır (Arkası S a 9. Su. 7 de) Kıbrıs Dan trr.anı Prot Soysal devre dışı bırakılmak isteniyor ANKARA (Cumhurıyei Burosu) Dışışısr SaKarn Hayeıiın Erkmen ın KıDns sotununun cozümu çaiısmalarında KTFD Başkanı Raut Denktaş ın donışıtıam olarak ^ardımcı olan Prof. Mumtaz Soysal > devre dışı bı rakmak ıstedığı ancak bu konuda Leıkoşe nezdınde yapılan teıkınıerın Denktaş tarafından reddedıldıgı bıld rıimıştir Edınnen oılgıye gore Erkmen Kıbns sorjnundo cozum ccba'annda Anoyaso Prof3söru ve SBF Ogrstım Uyesı Mümtaz Soysal devreden cıkararak yenne istanbul Unlversltesı Hukuk Fakjltesı Profesörlerınden Orhan Aldıkaçtı'yı get'rmek Is'emektedir. Nıtekım gactığımız ay Lefko (Arkası Sa 9. Sü. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog