Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

T I CUMHURÎYET 18 EYLÜL 1980 Trabzon umutlu» Fenerbahce üzgün Fenerbahçe, Bulgar Beroe'ye 10 yenildi STAD INÖNO HAKEMLER. Anatoü Mıleenko (7), Konstanttn Vıkrcny (6) Gıvanı Esanbe Geuran (6) FENERBAHCE Adem (6) Onur (3), Erol (4). Cem (3) Alpaslan (3) Hasan (6), (Sertac''), Yaşar (4) (Mustafa 4). Mu|dat (6) Ali Kemal (3). Isa (3) Selcuk (Sj BEROE Kostov (7) Kacherov (7). Yonkov (7), Mınchev (7) Gecgıev (6) Stoyanov (7), Drangolov (6). Lıpenskı (7) Tanev (7), Petkov (9), Peev (7). Trabzonspor Szombierki'yi 2 1 yendi • TRABZONSPOR TEK GOLÖNÛ M DAKİKADA OYUNA GIREN KAUSUİSKİ'NİN AYAĞINDAN YEOU, 8TAD1 ŞeWr HAKEMLER h o Igno P). Corrttaırth» (7), Constonttn Dtnulesoo f7) (Romaaya Federasyomj) TRABZONSPOR: Şenol (8) Turgaf f7% Mecati (6), Hu»nu (5), Ahmet (71 (Levent 5) Mustafa (7), K. Şenol (7). Iskender (6) Sinon (8). Tuncay (8). Cemll (7) SZOMBİERKI Surlıt (5) Sosnlca (5). M> •r Zvvto* (5). Uhl (5), Sbol (5), fKausulsM 4». Bys (4), Woıtovıtz (5). (Pıetrgga 4) Janık (4) * Srofca (5), Nagıel (6), Ogaza '5> Altuğ tSTANBULLUOĞLÜ Seyırclnın lcme doğmuştu sanki. Fenerbahçe karşılaşma başlamadan yorırr saat once sahaya cıkmış topla ısınma hareketlerl yapıyordu. Trıbunlen dolduran onbınlerden cıt çıkmıyordu. Amıgo Bırol, elınde davul yırtınıp duruyordu Ama nafıle Sarı Lacıvertlıler onbeş dakıkalık ısınmadan sonra ıcerı gırıp tekrar alana geldller Pıogramda olmayan ulusal morşın soylenmesınden sonra bır dakıkolık cTurkiye, Türkıye» seslerı yukseldı Gene sessızlık coktü. F Bohçe taraftarı bır lıg maçında bile böylesıne suskun degıldl Fenerbahce hızlı başladı oyuna. 2. daklkadaki Alpaslan'ın ceza atışı. ardından Müıdat'ın cezaaian na gırerken dLŞürulmesıyle kazanılan friklkten sonuç gelmeyınce, Bulgarlar oyuna ağırlıklarını koymaya başludılar 10 dakıkada Petkov'un ortaladığı topu Peev'ın ıskalayışı, Iki dakıka sonra Drangolov'un Adem'le karşı karşıya FENERBAHÇE 90 DAKİKA BOYUNCA BIR KEZ GOLE olduğu halde topu yandan dışarı atrrosı Fenerbahce içın tehlıko canlarınm caldığını duyurdu. Öyle ya Beroe son llg macmda yedl gol yemıştl Taraftarlarından, sahaaakı futbolcusuna değın herkes «3 ^ atarız» kanısındaydılar Ne vor ki, Iki kacan gol karşımızdakı takımın en azından bir Avrupa takımı olduğunu anlamaya yettı de orttı bıle işte bu anlayış Sarı • Lacıvertlılerın panığe kapılmalanna yolactı Iso rıe yaptığını, ne yapacağını bılemez bir duruma geldi Atılan paslar yerını bulmomaya başlodı Orta alanda Adnan DİNÇER Ikl genc Hason ve Muıdat takımı ayakta tutmaya calışıvorlard» Bu arada Hasan'ın 35 dakıkadakl | nönu Stodı'ndo cok ı!gmc bır karşılaşrra Izşutu gorulmeye degerdı doğrusu Genc futbolI ledık Iklncı smıf bır futbol oynayan Bulgar cunun yoklasık 20 metreden vurduğu top once Beroe karşısında hlc futbol oynayamayan kalecıye sonra dıreğe carptı ve gerl dondu Bu cmermı aiDi» top kaleye gırseydl sonuç değişırFenerbahce taraftarlarını üzerken futboldokl ırlydı' Bılınmez . (gercek) görünümumuzu ortay o koydu öncelıkie kabu» etmellyız kl trlbündeM 8*Savunmada ofsoyt taktığınl San Laclvertylrci sahada oynayan futbolculardan llerde Ann yedl futbolcuyu bırden ofsayta düşürecek kocok coğdaş futbol oynayan ülkelerln nelerl gercJor lyi uygulayan Beroe 38 dakıkada 10 öne cokleştirdlğl ve nasıl oynadığı ortada H<en bızım C©Ctl Soldan Llpenski'nm ortaladığı topu, Peev durumumuz bir rezalet değil tam anlamı Ile gerdüzgün bır vuruşla fılelere gönderdl. çoktır. Ikınci yarıda ünlü Alman çalıştırıcının vereBOyOk umutlarta sahoda yeralan v» Hk beş cefll toktıkle Fenerbahce'de değlşık1>k bekleyendakikolık oyunu Ile olumlu gorunen San Lacller yanıldılar Attıâı her topla arkadaşlannı gol vertll takımın oyuncuları, karşılannda, oyunun durumuna sokan Petkov'un 49 dakıkadakl haretemposunu lafedıği glbl düzenleyen, otak ve ketl tek kelımeyle enfestl Yoşlı kaptan, Fener•ovunmada çok adamla oynayan bır roklp bulbahce cezaalanı icmde Wr topuk posıylo Peevi dular Değişen futbolun en önemlı tekntklerınden Adem'le karsı karşıya bıroktı Ama, golun sahlolon VERKAC, duvar pas 1 ve tek pas Ile ortalablnln vuruşu cok kotuydu ... n lyi yapan Beroe tur vızeslnl alacak görünümBır de sayılmayan gol vardı mocta Ton«v de Idl. ve Petkov ver kacla Fenerbahce cezaalanına glrBlreyee) horeketlerdekl başorıyı kollektrf odıler Tanev topu sol taraftakl Peev'e ortaladı. yuna katkılı Wcl""de kullanma teknlğınden yokBu futbolcunun vuruşunda top fılelerl buldu Arttun futbolcularımız en kücuk yabancı tokımlar cak hakemier tOtsayt» gerekcesıyle golu verm»korşısında dahl başarısız oımaya mahkumdurlar dıler Kım ofsayt ıdl Anlaşılomadı . Rousch ve Fenerbahce liler üzulmesınler, teFenerbahcshler n bılmcsızce koşuşmalan mel eğitlm noksanlığı Turk futbolunun en onem ?onucu değ'stırmeye yetmedı oma taraftarın sab li sorunudur Blzier yıllardır bunu giderecek öz'inı tas rdı Onbınler «En buyük taraftar futbollemler ıcinde Iken arada bır kazanınz cu sahtekâr» sloganmı atarken Beroe'lıleri alGenelde hıcbir varlık gosteremeyen Fenerkışlarla uöurlad lar Boylece konuk takım 10'lık bahce de özellıkle All Kemal yürekler acısı dok/enaıyle UEFA Kupası'ndo ıkınci turun kapısinı san dakıkada toplo en cok buluşan futbolcu olarVarlen F Bahce şansını büyuk ölcude yıtırdi masına karşın bır tek orta ve pasına şahlt olamodık Kacırdığı gol affedılır cınsten değlldl. M. Hüseyin ÇEBİ Avrupo Şomptyon Kırlupler Kuposmm Hk ruovmöa Trataonspor, Polonyatı karşıtı ânünde her Ikl yanda ottığı gollerle 21 rik bir ovanta| eld« ederken başarılı bir futbol ortaya koydu. BordoMavllller 36 daklkada yengrye ükışt»lar. Slnan Tuncoy verkaçında topla en son buruşan Slnon ywden piase Wr vuruşla Trabzonspof'u 10 öne geçırdl ve llk yan bu skoıia kapandı 59 doklkoda Turpoy*m ethğı fowl ott^rti Sırran kafa Fle kaleye ortolodı, Ttmcay kafa ya yök.seldl, çaktı. 20 Konuk takım bu goNere 89 dakfkatla (Mnd yonaa oyuna giren Kausulskl*nln ovağırtdan yomt verirtce korşıkıçmo 21 Trabzonspor'ut) letılne sonuclondv YAKLAŞT1. 35. DAKİKADA HASAN'IN 20 METREDEN ÇEKTIĞI SERT ŞUT UST DİREKTEN DÖNDO (FOTOĞRAF. BORA DÖRTER) Soyunma Odaian Rezalet değil gerçek bu... İKİ KALEMDEN MAÇIN KRİTİĞİ Rausch'un Fenerbahçesi Abdülkadir YÜCELMAN Rausch'a göre herşey bitmedi!.. Le\ent DONDURAN UEFA Kupası ilk macmda Bulgar Stora Zagora Beroe'ye istanbul da yenılen Fenerbahce sahada protesto edılıyordu. Soyunma odalarındo ise sanki hlc bir anormallık yokmuşcastna bir rchatlık gorülüyordu Konrflsyoner Arda Vural, Mustofa'yı yanma ctmış, «Uzjlme oğlurr ne yapalımt diy*blllyordu1 Böylesine bir tablonun yorat tığı şoşkınlıktan srynlır sryrılmaz Rausch'un »özlednl dln ledlktOrta »ohada cok pa 9 yat> ttk Ama herşey bltmedl» deai Rausch ve başka bir şey soylemeden gıttı TANEV «KESİNÜKLE TUR ATLADIKı Konuk Bulgar takım TekntV D'rektöru Ivan Tanev !se «Bız tur atlayacağımızı 3 hafta once söylemıstık Ben Fenerbahce'yı değıl ama Turk futbolunu tanıyorum Fenerbohce ne yapccağını bılemedı Bu yüzden blzlm kazanmamız normaldı» dfyordu yda bir mllyona patla>on bır teknlk kadroA n u n takımı olomaz Fenerbahce Oiamaz cun * * k u boylesne bır futbol ne gorulmuştur, na de soruiebıl r Gercı defolu damgosını Ikl yıl yemlş bir Ali Kemal In yenıden vttrine oturtulup kalıtell bir damga ıle yuksek flyata satılması mümkun değıldır Ufok tefek ve de badl badl koşan bır suru genc futbolcunun ılkel bir futbol omeği verdiklerl bır 90 doklka ıçınde tamorriyle teknık kadroya yuklenmek belkl bıraz haksızlık olacak ama soranz Aîmanya'do futbol oğrenmış yo da oğrenmemışse hıc olmazsa Izlem'ş olan teknık yonetıcilere, fbu futbolcularo hıc ml hlc kondısyon vermedlnrz, veremedlnlzse neden veremedlnlz?» Eğer ben yönetlcl ısem ve ayda bir mll yonu sokağa atmaya niyetll değilsem soranm bu soruyu ontara. Belkl yöneticıler bu soruyu sorrrayacaklardır ne bugün ne de lleridekl gunlerde Amo Fererbahce seylrclsl soracaktır Bugun orta Bahadokl anlamsız top koşturmalan alkışlaria pro'esto eden toraftar yarın ıslıklayocak öbür gün yuhalayacaktır Mactan yanm saat önce takımı sahaya cıkarıp 20 daklka koşturan ve SÖZÜTI ona ısıtan (') Rausch 2'ncl yarıda duran futbclcularıno 90 da<ıka top koşturacak kondısyonu verebıllrse o blze yeter de artar blle Acıklıkla va rahatlıkla söyleyebılırız kl Rausch'un DUNKÜ Fenerbahçesi gecen yılın Fenerbahçesınl de aratacak kadar kötü, anlamsız ve de llkeldl Başka dlyeceğlmlz yok. Güreşteki idari boşluk antrenörlerin "Sen iyisin,, "Ben ıyıyım,, kavgasına yol açti *• AH TOKUŞ (Geoç Mllll Takıın Eskl Antrenöru) KUPA 2'DE ALTAY'I ELEYEN BENFIKA D3NAMO 2AGREP İLE YENıŞEMEDI: 00 Şompıyon Kulüpler Kupasında Real Madrlt zayıt rakıbı Lımerıck (Irlanda) karşısında 2 1 lık bır yenğı alırken Nott ngham Forest Bulgar CSK A tahmma deplosmanda 1 0 yenılmıştır Hollanda'nın temsılcısı A|ax ıse Dınomo Tlran karşısın da ranat bır yengı alarak turu garantılemıştır 2 0 Kupa Gal oleri Kupcsında Benfıka Dınamo Zagrep ıle 0 0 bef0Dere kalırken Dınamo Tlflls deplasmanda Kartorıno yu 20, Lıns (Malta) Bolfer (ort u 1 0 yenmıstn UEFA kL.pasında Macanstan'ın Budapeşt Va sas takımı Portekızı'ın Boavısta takımına 20 ye nılırken S B rlıgınn Shakht/or Donetsk takımı kendı alanmaa Frankfurt a 10 yenılmıştır UEFA kupasınao dun gece oynanan otekı maclarda ıse şu sonuçlor alınmıştır Utracht Arges Pıtestı00 Ballymena Varvvarts 2 1 Slaks Dınomo U nlted 0 0 Brmo Boresl es 31 BalemıonsS Gıson 3 1 Brentes Nonedont 10 AVRURV Barvyd dostiugun simgSsi; Kupanın ilk sahibi Real Madrid ve Real'itı de kahramanı Di Stefano olmuştu • a Ikemlzde güreşclyl bir I I bakıma takım icınde, " antrenör denetler, antrenör cezalandınlmasını ya da odüllendırılmeslni soğlar. Ne var kl antrenörün colışmasını kım denetler, kım yol gosterlr, kim cezalandırır, kım odüllendlrlr? Boyle bır kişı. böyle bır kuruluş yoktur BoySe olunca da antrenörler kısır bır ceklşme 1c ne ıtılrrış sen iyisin ben iyıyım kavgasına sürüklenmışlerdir Oysa antrenör lükte lyılık kötülük, öncelıkle karlyer daha sonra da slz sosyal güvenceden yok sun, ekonomık acıdan guceuz, gorev oianı belırsız bırakılan ulusurruz gureş ant renorlerının kışılıklerı de zedelenmeye başlonmıştır Acaba dışarıdan getınlecek eğıtılmış bır gureş anlreno rune de ıdarı yukler ml yük lenecektır"» Yetenekli Turk gureşcılerl. yabancı afitrenore lağım sularının altın da kalan ve ıcensınde kurboğaların oynaştığı Yaşar Doğu Spor Salonunda mı teslım edılecektır'' Yoksa sporun yapılabılmesl icm 1866 YILINOA ŞAMPTYON OLAN REAL MADRİT TAKIM» da kalıyor ve futbolda Hollanda nın devri başlıyor 1969'ckı Feyenord ardından 1970'den Itıbaren Ajax kupayı uç sene ustüste kazonıyor. Sonra futbolda Almanyo'nın devri başlıyor Bayern Munchen ile Federal Almanya (1974 1976) ku payı devralıyor Ve Ingıltere'nın devri Llverpool (1977 1978) ve son olorak Nottıngham Doğal olarak gunümüze kadar b'r cok futbolcu, calıştıncı, oyun stıll geldı geçtı Yennı yenılere bı raktı Alfredo Dİ Stefano 5O'!l yilların ortasında Real Madnt'e geldıgınde takım onun adıyla bırlıkte anılıyor koca bır takım onun ismıyle tanmıyordu Dı Stefano Ar|antln asıllıydi ve takımda bıtmek bılmez bır azımle calışıyor, ornek bır kışılık olarak takımı yönlend rmeyl başarıyor, ta kımındakl sağlam oyun dısıpttnının bekcısı oluyordu Gazeteler onu «takımm bir numaralı askerı» llan edıyor ve ıkl ceza sahasını birden kontro! eden lıbero dıye nıtelendı rıyorlardı Dığer futbolcular da ondan oşağıya kalmıyor bırer emek1 çl. bırer sanatcı g'b dırenıyor za manlarının en acık en yaratıcı oyununu oynuyorlardı YARIN itarya futbolu ve Herrera 6'LI GANYAN G.? I D a 3 4 S • h % 3 4 5 6 7 G.4 l 3 G.9 1 2 3 4 S « a H 5 T 0 oktor, mosör ve Ikl yardımcısı onu şaşkmlıkla saha kenarına taşımışkırdı. Üzerırve ortulen battanıyeyi cekıştırıyor, bağırıyordu Sıyahi vücudu tıtnyor ağzından köpuk gelıyor, yumruğu ha voyı acıyla dövüyordu Bu çaresız vucud, Eusebıo Idi, o gecenın kah ramanı... 2 mayıs 1962, Benfica'nın yıldızı Mozambikli Eusebio için unutulmaz bir gece olmuş, fakat maç sonrası büyük bir krız geçıren siyahı futbolcu için «doping> teşbisi konmuştu... artık b'r türlü ela gecıreıreyeceği buyuklüğune son vermıştı O gunderı bu yana yanı 18 senedır Benfica ve Eusebıo bır daha Avrupa kupasını kazanamadı Hem de 3 kez fınale ulaştıkları halde Ucunde de yenıhp kupayı 1963 de Mılan a (21) 1965'de Intere (10). v s 1S68'de Manchester Unıteda (41) kaptırdılar Real Madrıt ıse 18 yıldır büyüklugunu tamomen kaybettı Sılın dığı soylenemez aksı halde coktan anıların renkh kanatları onları su ruK'emış olacaktı 1964 ve 1966 yıl lannda Avrupa Kupasının sahıbı o du Real Madrıt Hsm de geleceğın şampıyonları Manchester Unıted, A|ax Bayern Munchen gıbı ta kımları eleyerek kazandılar kupaları. Avrupo Kupalarınm cocukluk cağı dıyeb 'eeeğımız donemi yine i e 1962 ds Eusebıo ve Puskas'ın gollen ile Amsterdam da kapanmış v© yen< bır donemde kacınıl maz olarak acılmıştı O sıralar henüz klmsenın cıddıye almadığı Itolyanlar. 1963'de Mılan, 1964 ve 1965 de Interın şampıyon'uklan s'e Avrupa Kupasını ulkeıer ne gctur ruyo 'ardı Avrupa Kupalarınm gucü ve kendıne ozgü kural an yenı donem le bır'ıkte daha bel rgm haıe genyordu Yenı dcnem yeriı yıtdızıaı ve kendıne ozgu yenı modaları do ğurdu Futbolun zamanın ve dünyanın lcınde bulunduğu guntuk durjmdan ayrı duşunjlemeyeceğı ger ceğı Avrupa Kupalarındakı ge ışımle bır! kte daha be'ırgın o uyordj Avrupa Kupasını kazananıar zamanlarınn ve o gunun dunyasının b rer parcası olmaKtan ote onu bı çımlendıren bırer unsur oluyorlaraı. 19561S62 yıüarmda iberlk Yarımadasmda kalan kupaya, 1963 1965'de tta'yanıar sa^ıp oluyordu 1966 1963 de Real Madrıt (1966), Celtıc (1967) Manchester Unıted (1968ı arasındo dolaşan kupa, Hol landn da 1969 1973 yılıan arasın «Türkiye'de güreş antrenorü yoktur, yabancı antrenör getirilmeli» ımajmı yaratmak yanlıştır. Acaba dışardan getirilecek eğitılmiş bir güreş antrenörüne yetenekli Türk güreşçileri, lağım suları altmda kalan ve içinde kurbağaların oynaştığı Yaşar Doğu Spor Salonu'nda mı teslim edilecektir? Antrenörün çalışmasmı kim denetler, kim yol gösterir, kim cezalandırır, kim ödüllendirir? Böyle bir kışi, böyle bir kuruluş yoktur. X 4 3 t e 9 X s T 0 e S 7 8 0 a e AT YARISLARI 1 KOŞU Favorl Karaıncı; Plase Segah Önsan 2 Koşu Favon Cayıralonı, Plase Kareas Keklık Goknar 3 Koşu Favon Amanos PlaseDelıkanlım • Fıery Stat Rayıha 4 Koşu Favon Arslan Piose Faestln Star Şahane a Koşu Favon Dauntles Harmony Plase Aylan Alıye Sun Star 6 Koşu Favorl Tuigad Plase Ersoylu • Bodrum Cetmer 7 Koşu Favorl Umut Plase Kaplon • Akçokoca Toigo 8 Koşu Favon Goodboy Plase Nülüfer Clhon glr Harmony 9 Koşu Favorl Karacay Plase Serkoc • SöloSürprız Camra Yuksel ERÛC Belkı de bu olay Avrupa Kupasının ilk dopıng olayı ıdı llk ve agır baygınlık ve ısterı krizlen geCiren Eusebıo da goru'en butun be lirtıler bunu doğruluyordu Dopıng kuşkusuz Hk kez Hollanda nın «Te legraaf» gazetesınde kamuoyuna duyuruluyordu Yoksa onu böyle kıvrandıran IİOO değıl, son düdüğe kadarkı sınirsel gerılım mıydı? O gece yonı 2 mayıs 1962" de, 17 yaşında Mozambık'te bır kabıleden geıen Eusebıo skoru Benfıca lehıne cevıren ikl golu kaydet mış ve takımının Real Madrıt kar şısındakı başarısıno tmzasınt atmıştı Dı Stefano'nun Puskas ın yer afdığı Real Madrıt oyunun baş larındo 20 öne gecmış Benfı ca beraberhği yakalamış ancak Puskas'ın durumu tekrar Real Madrıfın lehıne cevıren golünü on leyememıştı Bu golden sonra sa hada sadece Benfica ve Eusebıo vardı O gece sankl gokten bır yıldız duşmüş ve Real Madrıt ın düzenll çalıştırma ve yetiştlrme meselesidır. Yetışkın bir Warl kademe olsa bu düzeni kurar ve güreş antrenörlerınl de bu cekışmelerden kurtarırdı Olkemızde güreş dalındo büyük b'r ıdarl boşluk vardır Bu boşluk doldurulduğunda ancak ve ancak güreş antrenorlüğu müessesesl kurtanlabılir ve her antrenör de yerıni bıllr Boylelıkle ulusumuz genelınde gureşte bir aşoma yapılabılır. Bugünku koşullarda güreş antrenörüne teknlk kışılığınden cok şey kaybettırılmiştır Durum boyleyken, Turklye'de güreş antrenorü yoktur yabancı antrenör ge tlrılmell lma|ını yaratmak da yonlışttr Cünkü; eğltlm gereken ön şartlcy tümü I le hazırlanıp da ondan yal nız eğıtımcılık mı beklene csktır Bu sorular da cevap sız kalmaya mahkumdur Ta kl yetışkın gureş ıdare cıleri coğunlukta oluncaya devlet spor polıtıkasında gu resın yeri bellı oluncoya ve güreş antrenorunun eğıtım konusu halledılene değın.. Antrenörün ne olduğunu ne yapması gerektıgını kıso tanımlarla belırtıp ulkemız gerceğınde de ne olduğunu ne gıbl işlerle uğraşrrak zorunda bırakıldığını do bır takım örneklerle ortaya koy duk. YARINİYİ BİR ANTRENÖR NASIL OLMALI?
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog