Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURfSET 14 EYLÜL 1980 ÜÇ TÜRKYUNAN DIŞIŞLERİ BAKÂNLIKLARI GENEL SEKRETERLERİNİN GÖRÜŞMELERI YAKIN BİR TARİHE ERTELENDİ ANKARA, (oo) >Tür1< ve Yu nan Dışışlerı Bakanlıkları Gen»l Sekreterlerinın 15 oylulde Atına'da yapmaları kararlaştırılan görüşmelerînln Snümuzdekı yakın bır tarıhe ertelendığı açıklanmıştır Dışışlerı Bakanlığı Genel Sek reterı Büyukelçı llter Türkmenin Atına gorüşmelerı konusunda Anadöiu Aıansı muhabırının so rusuna karşıltk, Eniormasyon Genel Mudurlüğü aracılığıyla yaptığı acıklama şöyledır: cDışışleri Bakanlığı Genel Sekerterının şu sırada Ankara' dan ayrılmasına Imkân olmadığından Turk Yunan Dışışlerı Bakanlıkları Genel Sekreterlerı arasındakl toplantı ertelenmıştır. Yunan makamlanna Genel Sekreterler goruşmelerıne atfe dılen önerrt belırtılerek, öngörulen toplantının onumüzdekı yakın bır tarıhe ertelenmesı zorunluluğu doğduğu bıldırılmıştır » İranlrak arasındaki sınır çatışmaları genişliyor Tahran radyosuna göre, çarpışmalarda 100 Irak'lı asker öldürüldü TAHRAN (a.a.) Tahran Radyosu. blrkac günden berı lran'ın batısındo cereyan eden İran Irak cotışmalannın oncekl gun ıkl ulke arasındaki sınırın guney kesımıne sıcradığını bıldırmıştır. Radyonun haberıne gore, Irak kuvvetlerı oncekı sabah, lran'ın Hurremşertr bolgesınde bulunan mevzılere ateş acmış ve İran Kara ve Denız Kuvvetlerı de" bu ateşe şıddetle karşılık vermışlerdır Tahran Radyosu, Iran'ın batısındokı Kasrı Şırın yakınlanndakl son sınır çatışmolarında 100 dolayında Iraklı askerın İran Sılâhlı Kuvvetleri taratından ölduruldüğunü ılerl sürrrüştür, Öte yandan. !ran Devlet Başkanı Abulhasan Benısodr ıle Başbakan Muhammed Ali Recaı, lran'ın batısındakı askeri durumu ıncelerrek içın dün Kermanşah'a gelmışlerdır. Tahran Radyosunun haberıne göre, Benısadr ve Recaı'ye, İran Sovunma Bakanı ıle Hava Kuvvetlerı Komutanı eşlık etmışlerdır. TEBRİZ'DE ALTI KİŞİ İDAM EDİLDİ Bu arada, gecen 18 temmuzda, Batı Azerbeycan'da Urmıye yokınlarında 14 Devrım muhafızını oldürmekten suclu gorulen 6 kışl onceki gun Tebrız'de kurşuna dızılmıştır. DÜNYADA BUGÜN ALİ SİRMEN Mısır'da Amerikan Birlikleri ABD'nin aralık ayı başında Mısır'a 2000 kışilık bir birlık ındıreceğı ABC televızyonu tarofından oncekı gun açıklanmıştır. Yapılan acıklamada, Mısır'a ındırılecek olan Amerıkan bırlıklerınin, Sedat'm da onayı ıle İran'dakl rehınelerı kurtarmaya yonelık bır gırışımı amaçlamadığı yalnrzca Amerıkan askerlerının bolgedekı bır korışıklığa mudahale anındakı hareket yeteneğini denemeye yonelık olduğu b.idfrılmektedır. Acıklama, Ortadoğuda yenı ve ilgınç gelışmelerın olduğu bır doneme rastlamaktadır. Pakıstan'da Butto'yu devıren Ziya Ul Hak darbesınden bu yana, Asya'nın o bölgesınde başlayıp, Akdenıze kadar uzanan bır etkı çekışmesı, arada yoğunlaşarak sürmektedır. İran'da Şah'ın devnimesınden sonra, bölgede kendl yararına yenı dengeler arayan ABD'ni bırbırını ızleyen, ılk bakışta bırbırlerıyle ılgılı gıbı gorunmeyen ama hepsl bır butunun ıcıne oturan bır dızı gırışıme ıtmışti. Bu gırışımler özellıkle, lran'ın kopmasıyla ortaya cıkan boşluğun askerî alanda doldurulmasını amaclıyordu. Işte Sedat Mısır*! ABD'nın Ortadoğu'dakı gucunü artırıcı ve buyuk ortağı Israı'lı, bolgedekı koyu yalnızlığından kurtarıcı rolu üstlenmıştı. Hıc kuşku yok ki, ABD'nin en tahammül edemedığl şey Ortadoğu'dakı en büyuk landarması Israıl'ın koyu bır yalnızlık ıçıne ıtılmesıydı Bu sonucu onlemek ıcm tutulacak en etkılı vol, herşeyden once İsraıl'ın daha once kurabıldığı ender bağlantıların ne pahasına olursa olsun kopmasının onlenmesı ve ıkıncı aşamada TelAvıv'ın yeni ılışkılerle guclendırılıp, yenı ortaklarla desteklenmesı ve Ortadoğu'nun bu yolla sıkı denetım altında bulundurulmasıydı. Mısır bu rolü severek üstlendı Enver Sedat, Şahı ülkesınde barındırıp, gommekten İran'a karşı girışılecek cezalandırma, ya da kurtarma operasyonlarında işbırlığıne kadar her alanda ABD'ne hızmete hazırdı. İşte olayların tam bu noktasında 2000 Amerıkan oskerının Mısır'a ıneceğı haberı ortaya cıkmıştır. Sozü gecen 2000 askerın Iran'dakı Amerıkalı rehınelerı kurtarma ya yonelık olduğunu duşunmek guctür. Herşeyden önce bu yılın aralık ayında Amerıkan başkanlık seçımlerının sonucu coktan bellı olacaktır. Iran'dakı Amerıkalı rehıneler ıse, Amerıkan dış polıtıkasının onemlı bır sorunu olmayıp, daha cok Amerıkan ıc polıtıkasını, başka bır deyişle Carter'ın secım şansını etkıleyen bır etken durumundodır. Başkanlık secımı sonrasındo rehineler sorunu önemıni daha da yıtırecektır. Kaldı ki, dış politıka acısından ABD'nin İran'a karşı girişeceğı her hareket ulkede bütunleşmeyi sağlama sonucunu doğuracaktır Bağnaz dınci mollaların, ılk bakışta celışkılı de gorunse bolmeye koyulduklorı İran'da boyle bır hareket Amerıkan cıkarlarıyla bağdaşmaz. Bu durumda ABD'nın Ortadoğu bölgesindeki son girişımlerıni, başka bır olaya Surıye ıle Lıbya arasındaki yokınlaşmaya bağlamak doğru olur. Doğallıkla, son gırışımlerı ırdelerken, Lıbya Surıye yakınlaşması olayını da tum gelışmelerden soyutlamadan ele almak gerekir. ABD'nın Mısır'a ındıreceğı 2000 asker gercekte Libya Surıye yakınlaşmasına bır yanıt ve VVashıngton'un bölgede gucunu artırma zıncırının bır halkası olarak gorülebılır. Tass: "ABD îran'da yeni bir askeri müdahaleye hazırlanıyor,, MOSKOVA, (oo.) Sovyet «TASS» Aıansı ABD'nın Irandakı yosol hukumetı devırmek ve Humeynryı bertarof etmek omacıyla yenı bır sılâhlı mudahaleye hazırlandığını ılerı surmuştur. Amerıkan TV Şırketı «ABC» nın. Iran'dakı Amerıkalı rehınelerı kurtarmak amacıyla Pen tagon ıle Amerıkan gızlı servıs lerının ortak bır plân hazırladığı yolundakı haberıne daya narak yaptığı acıklomada «TASS», John Andarson ısımlı Amerıkan gazetecının de yakın tarıhte boyle bır plandan soz ettığını hatırlatmış ve başka «kaynaklardan» da soz ederek müdahaleye başlayacak karşıdevrımcı güclerden oluşan bır cvurucu bırlığın» Pakıstan'dakı Amerıkan askarî uslerının desteğı ıle once lran'ın Belucıstan Eyaletıne saldıracağını ve ABD nın hazırladığı senaryo uyarınca İran ve Afgan paralı askerle nnın bu bölgede bır «yasal hu kümet» kurarak ABD, Mısır ve Pakıstan'dan yardım ısteyeceği ni öne sürmüştür. Pakistan'daki, Afganlı mültecilerin sayısı bir milyonu aştı BIRLEŞMİŞ MİLLETLER (CENEVRE) (a.o) BM Multecıler Yuksek Komıserlıği. oncekı gun Cenevre'da yayınladığı bır bıldırıde, Pakıstan'da bulunan Afganıstan'lı mültecilerin sayısının 1065 696'ya yükseldığını bıldırmıştır. Mültecilerin 839 26O'ı, Pakıstan'ın kuzey batısında, 195 bın 233'u de batıdakı Belucıstan eyaletınde bulunmaktadır. Gerı kalan mültscıler ıss, Pa kıstan'ın kuzey kesımi ıle dığer eyaletlerine yerleşmışlerdir. • Istanbul Em Md aldığım pasaportumu zayı ettım Hukumsuzdur. Erdoğan GULTEKİN • Nüfus cüzdanımı kaybettım. Gecersızdır İhsan BULUT • Yurt dışında gorev yapacak tecrubelı gazetecı. foto muhabırı, grafıker, karıkaturıst. ıstıhbaratçı aranıyor Yazılı muracaat ODET P K. 1277, Karakoy / IST. Polonya'da günun adamı Işçl llderi Lech VValese hayranlarına Imza doğrtryor. Huta Katovice bölgesindeki çelik kompleksi işçileri, hükümetle imzaladığı anlaşma uyannca bağımsız sendika kurma hakkını elde ettl SOVYETLER BİRLİĞİ VE ABD POLONYA'YA GIDA VE KREDİ YARDIMI YAPACAKLAR VARŞOVA, (A|onslar) Sovyetler Bırlığı, Moskova'da ımzalanan bır anlaşma gereğınce, Polonya'ya 155 mılyon dolar de ğerınde gıda ve mamul madde yardımı yapacaktır. ABD Başkanı Jımmy Carter de 1980 sonu ve 1981 yılı ıcm Polonya'ya verılecek Amerıkan yardımlarının ortırıldığını acıklamıştır Bu arada Polonya Komunıst Partısı eski Genel Sekreterl Edward Gıerek'ın, partının onursal başkanlığına atanabıleceği bıldırılmıştır Ote yandan Huta Katovvıce bölgesindeki celık kompleksi işcılerı, Polonya hukumetı ıle bir anlaşma Imzalayarak bağımsız sendika kurma hakkını elde etmışlerdır. Resmi haber aıansı PAP, 4 gun boyunca suren görüşmelerden sonra anlaşmanın oncekı gün, işcl komıtesıyle, Metalurp Bakanı Francıszek Kaım arasında imzalandığını kaydetmıştır. Sovyetler BirllğYne bir zlyaret yapan Jagıelskı Başkanlığın dakı bır Polonya heyetı Sovyet yetkılılerıyle bır anlaşma imzalamışlardır. Imzalanan anlaşma gereğınce Sovyetler Bırlığı, Po lonya'ya 155 milyon dolar değerınde gıda ve mamul madde yardımı yapacaktır. Anlaşmanın Sovyetler Bırlığı'nın dış tıcaret ıle gorevlı Bakan yardımcısı Mıkhale Kuzmın ve Polonya Dıştıcaret Bakanı Ruszard Karskı arasında ımzalandığını duyuran Polonya Devlet Televızyonu konuyla ılgılı aynntılı bılgı vermemıştır AMERİKAN YARDIMI Bu arada ABD Başkanı Jlmmy Carter, oncekı gun oğleden sonra, 1980 sonu ve 1981 yılı ıcm Polonya'ya verılecek Amerıkan kredılerının artırıldığını acıklamıştır Bıldırıldığıne gore Bırleşık Amerıka'dan tarım ürunlerı alabılmesı içın Polonya'ya verılecek olan kredıler 19801981 malı yılında, 550 mılyon dolardan 670 mılyon dolara çıkarılacaktır. ONURSAL BAŞKAN Polonya Komunıst Partısı eski Genel Sekreten Gıerek'ın, partının Onursal Başkanlığı'na atanabıleceği bıldırılmıştır Fran sız televızyonuna bır demec veren Partı Merkez Komıtesı uyesı Rıchard Wo|na, Gıerek ın Onursal Başkan yapılması ıçın bazı proıelerın hazırlanmakta olduğunu soylemıştır VVALESANIN DEMECİ Polonya'da greve gıden işcilerın lıderı Lech VValesa, Amerıkan AFLCIO Işcı Federasyonu'na, kendılerıne yoptıkları yardımdan dolayı teşekkur etmıştır OĞRETMENLERE UCRET ARTIŞI Ote yandan Polonya Resml Aıansı PAP, 1 ekımden gecerli olmak uzere Polonyalı oğretmenlerın ucretlerının artırılacagını bıldırmıştır Haberde, Gdansk'da varılan anlaşma gereğınce, tam gun calışan oğretmenlerın aylık 20 dolara ek olarak fazla mesaı ücretı alacakları. ünıversıte oğrefım uye lerı ıle 26 yılı aşkın hızmet veren oğretmenlerın ıse ek 10 dolar ıkramıye alacakları duyurulmuştur. SURİYE ORDUSUNA ÇADIR BEZİ SATACAĞIZ KİLİS (Cumhuriyetı Suriye ordusunun cadır bezı ıhtıya cını Turkıye'den karşılayacağı bıldırılmıştır. Ihracatçı Bırlikleri Gene' Sek reterlığınden verılen bılgıye go re, Surıye ordusunun cadir ıhtıyacını karşılamak uzere Şam' da bulunan Attar Company Enf fırması ile anlaşmaya varılmıştır. İhracata yakında baş lanacağı belırtılmıştır. COLUMBİA (GÜNEY CAROLİNA) (a a.) ABD'nın en eskı hukumlusu olan John Davıs, 104 yaş gununu oncekı gun cezaevınde kutlomıştır Davıs, 5 dolar ve bır saat çalmak suclarından 1922 yılında hapse gırmıştır 1930 yılında kacan ve 10 yıl sonra yenıden yakalanan John Davıs, bundan sonrakı butun hayatını hapıshanede gecırmıştır Bugun, Jchn Duvıs'ın tutuklu bulunduğu cezaevınde bıle, 58 yıl once hangı suçtan cezalandırıldığı tam olarak bılınmemektedır Yakında serbest bırakılacok kışılerın yattığı ve güvenlık önlemlerının en alt sevıyede olduğu cezaevının bır gorevlısı, Davıs'ın gıdecek yerı yurdu olmadığını soylemıştır Baston yardımıyla yuruyebılen Davıs, arasıra kente alışverış yapmoya gıtmekte ve kararlaştırılan saatte gardıyanlar gel'p kendısını almaktadırlar. Davıs, bır duşkunler yurduno gönderılmesıne şıddetle karşı cıkmaktadır. ABD'nın en eski hukumlusu cezaevinde 104. yaşını kutladı Maliye Bakanlığından ÇAĞDAŞ YAYINLARI MALİYE MÜFETTİŞ MUAVİNLİĞİ GİRİŞ SINAVI Malıye Teftış Kurulu Başkanlığınca 2411 1980 pazartesı gunu saat 9 30'da. Ankara ve Istanbul'da Malıye Mufettış Muavınlığı gırış sınavı acılacaktır GİRİŞ SINAVINA KATILABİLMEK İÇIN: a) Devlet Memurları Kanununun 48. maddesınde yazılı nıtelıklere sahıp olmak; b) 1.1.1980 tarıhmde (30) yaşını doldurmamış bulunmak; c) Sıyasal Bılgıler, Iktısat, Hukuk, İşletme, Ortadoğu Teknık Unıversıtesı Idari llımler, Hacettepe Unıversıtesı Sosyal ve Idan Bılımler, Boğazıcı Unıversıtesı Sosyaf Bılımler .Fakultelerı ıle Iktısadı ve Tıcarî llımler Akademılerınden veya bunlara denklıgı Mıllî Eğıtım Bakanlığınca kabul edılen yurt ıçı ve yurt dışı fakulte veya yuksek okullardan bırını bıtırmış olmak, gerekmektedır Isteklılerın sınav ıcm gereklı belgelerle sınav konularını belırten broşuru, adları gecen Fakulte ve Akademılerle, Ankara da Teftış Kurulu Başkanlığından, Istanbul ve Izmır Defterdarlıklarında Malıye Mufettışlerınden, bızzat veya mektupla sağlayarak, başvurma ve kayıt ışlemı ıçm en gec 10 11 1980 pazartesı gunu calışma saatının bıtımıne kadar Malıye Teftış Kurulu Başkanlığına başvurmaları ılân olunur. (Basın 20194/5170) Gaıi M. Kemal Atatürk SO1LEV BUGUNE DEĞIN BU BUYÜK YAPITI OKUMAMIS OLANLARIN KOLAYCA OKUYUP ANLAYACABILECEĞI BkÇİMDE BÖLUMLERE AYIRAN. YER YER OZETLEYİP YAYINA HAZIRLAYAN: Carter secım kampanyası sırasında kızı Amy ile Dıi; Prof. Hıfzı Veîöet Velidedeoğlu YALÇIN DOĞAN IMF Kıskacında TÜRKİYE (1946 1980) BATI SAHRA'DA ATEŞ KES İLÂNI VE REFERANDUM ÖNGÖREN TASARI KABUL EDİLDİ FREETOVVN (aa.) Afrıka Bırlığı Orgutunün (OUA) Batı Sahra sorunuyla ılgıli ozel Ko mıtesı dun gecekı toplantısmda Bırleşmış Mılletler Banş Gucü askerlerının denetımınde ateşkes ılan edılmesı ve Afrıka Bırlığı Orgütu ıle BM tarafından ortoklaşa bır referandum düzenlenmesını öngoren altı maddelık bir tasarıyı kabul etmiştır. Kararda Afrika Bırlıği örgütunün Monrovıa'daki 16'ncı zır vesınde alınan korarlar gereğınce «adıl ve genel» bır referandum duzenlenrresı ve 1980 oralık ayında Ilan edılecek ateşkesın de Bırleşmış Mılletler Banş Gücü torafından denetlenmesı ongörülmektedır. BAŞKAN CARTER NIKARAGUA'YA MALİ YARDIM YAPiLMASiNI ONAYLADI VVASHİNGTON (a.a.) ABD Başkanı Jımmy Carter'ın, Nıkaragua'ya 75 mılyon dolar tutarında yordım yapılmasım orayladığı, oncekı gun Beyaz Saray tarafından acıklanmştır. Amerıkan Hükümetı. yayınlodığı resml bir blldiride. Amerıkan yonetımının, kendı cıkarları ıçın ha/ati onemı olan Orta Amerıka'yı, Küba ve marksıst müttefıklerıne terketme nıyotınde olmadığını belırtmıstır. 5.BASISI ÇIKTI Ederi: 200 Lira Isteme adresl CAGDAS YAYINLARI Cağaloğlu. Turkocağı Cad No. 3941 ISTANBUL • Turkıye'dekl sıyasal iktıdarların IMF ıle llışkıleri, • DCM'lerden yararlonan tüm fırmaların tam lıstesl, • IMF sozluğu. Bu kıtapta sergıleniyor. Tüm kıtapcılarda. TOPLUM YAY1NEVİ Bay ve Bayan Muhasebe tdarecisi * Aranıyor Başvuruların bizzat yapılması Nuruosman'ye Cad. 34/103 Cağaloğiu İSTANBUL Tel: 27 39 02 HEDEF, DEV BİR DENİZ GÜCÜ!. TÜRK DONANMA VAKFINA . YAPACAĞINIZ YARDIMLARLA BU HEDEFE ULAŞABİLİRİZ.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog