Bugünden 1930'a 5,457,753 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 57. Yıl; Sayı: 20162 Kunıctı«u • Yunus NAPÎ 10 TL. 11 Eylül 1980 Perşembe YETEMEKİÖRURIYIE YJJYE HMMJYONZ İ wn jnuiL u6rS3R6Sl I ''BEŞİKTAŞİSTANBUL 60 25 3061 32 9261 76 40 Ankara'da Banka Transtitko'yu koruyan yargıcı suçladı kurşuna dizilen 2'si KACIRILAN kardeş 4, TIR'LAR KAPIKULE'YE Fatsa'da 3, KADAR Malatya'da 2 PLAKASIZ GELDİLER olmak üzere yurtta 17 kişi öldürüldü 4 Servet kaçıran vatandaşlar kayboldu özeskenazl lle Zekl Vedla Ek« men çıftının haberın yayınlandığı gun Türkiye'de bulundukları saptanmış. ancak bir kac gün sonra tumünün Izi kaybedılmıştır Aynı haberde adı gecen All Emln Çıftci ve Ismet Uskan'ın ıse işın başından berl ızleri bulunamamıştır. Oloym acıklandığı 4 eylül gunu yapılan araştırmada 8 Turk ABD'de kurdukları hayali sirketler ve kaçınlan servetlerle ilgili yayınımızsırasında Türkiye'de oldukları saptanan olayla ilgili varlıkh vatandaşlar izlerini kaybettirdiler. Selim YALÇINER Tronstıtko flrmasının, TC 2iraat Bankasr'na rehın edıldıkten sonra haczedıien TIR'larının flrmanın dığer TIR kamyonlarının üzerınde yurt dışına kaOirıldığı oğrenılmıştır Kacırılan TIR'ların Ankara'don Kapıkule'ye kadar plakasız durumda getirıldığı ve çekıcılerın uzerındeki «Transtıtko» yazı ve sımgeslnın kazınmış olduğu bildırılmıştir. Hocizll TIR kamyonlonnın son olarak 2 ve 3 eylül 1980 günlennde Kapıkule'den çıkartıldıklorı ve Almanya'ya doğru yola de(Arfcası Sa. 9, Sü. 5 de) ZİRAAT BANKASI HACİZll TIR'LARIN SAHIBI TRANSTITKO ŞIRKETININ BORCLA Rl ILE ILGİU KOVUŞTURMAYI DURDURAN YENİMAHALLE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ YARGICI HAKKINDA YUKSEK HAKIMLER KURULUNA SUC DU< YURUSUNDA BULUDU. Erbü TUŞALP | İstanbul'da Tekel'in satış kamyonu soyuldu. Ankara Sıkıyönetim Savcılığı sol görüntüsü vererek eylem yapan, biri eski MHP'li 9 kişinin 75 yıl hapsıni istedi. I Siirt'in bir köyünde yiyecek çuvallan içioe gizlenen bomba patladı 5 kişi öldü. Haberî 5. Sayfada Servetlerlnl yurt dışına kacırarok ABD'de mılyonluk şırkettor kurdukları saptanan 8 Türk vatandaşından 6'sı haberın gazetemızde yaymlanmasından sonra ortadan kaybolmuştur. ABD'nin Kalıfornıya Eyaletl Los Angeles kentınde 100 500 bin dolar sermayelı fhayali şırketlen kuran Rıfat Esen, Hasan Esen, Yaşar Malta. Albert Yalçın vatandaşından 6'sı He temas kurmak mümkün olmuştur. Sorulan soruları yanıtsız bırakan veya ıddıaları reddeden bu kışılor aradan bır kac gün geçtıkten sonra ızlertnl kaybettırmişlerdır Bu arada Zekl ve Vedıa Ekemen ıle Hason ve Rıfat Esen'ln yurt dışına gıttıklerl yakınlan tarofından belırtılmlştlr. Albert özeskenazı'nın eşı ıse ko casının İstanbul'da olduğunu. ancak hasta olduğu Içın kımse ıle goruşmek Istemedığinl açıklamıştır Yaşar Malta lle ıse hlç bır bağlantı kurulamamıştır. SINIR KAPILARINDA Bılındıği gibl haberın gazetemızde yaymlanmasından sonra Başbakan Süleyman Demlret ve Malıye Bakanı Ismet Sezgın «olayın uzerıne gidıleceğinı ve soruşturma yapılacoğını» belirtmışlerdl Ancak yaptığımız araş tırmaya gore bugüne kadar sınır kapılarında bu kışllerın yurt dışına cıkışını yasaklayan hic bır kayda rastlanmamıştır Bu arada Hasan Esen ve Rıfat (Arfcası Sa. 9, Sü. 3 de) ANKARA, (CumhuriyM Burosu) Tronstıtko şirketinın Zıraat Bankası taratından yürütülen borc takiplenni durduran Yenl mahallo 2 Asliye Hukuk Mahkemesı Yargıcı Mehmet Demlr türk hakkında Yüksek Hakimler Kuruluna csuc duyurusuında bulunulmuştur. Zıraat Bankası Merkez Şubesınln Yüksek Hakimler Kuruluna yaptığı 2 eylül 1980 gün ve 4994 sayılı başvuruda Yenl mahalle Aslıye Hukuk Mahkemesının tedbır kararındo ısrar etmesınin yasalara aykırı olduğu görüşü savunularak cBu ka rar alocağımızin teminatını ortadan kaldıran, bankamızı cezaiandıran fakat TIR'lan kacıran kötü nıyetli şirketi koruyan yasaya ve usul e aykırı bır karar» denilmıştır Zıraat Bankası Merkez Şubesının Yüksek Hakimler Kuruluna Hakim Mehmet Demırtürk hakkında yaptığı suç duyurusunda özetle şovle denılmektedın (Arfcası Sa. 9 Su. 4 de) Sol kanadın bildirisi CHP grubunda kavgaya yol açtı • CHP TBMM GURUBUNUN BILDIRISINDE, «CHP Yl SAĞA KAYMIŞ GIBI GOSTERENLER. GERCEK SOLCULUGUN SOL MACERACILIK DEĞIL. DEMOKRATIK SORUMLULUK OLDUĞUNU ANLAMAZLIKTAN GELMEKTEDIRLER» DENILDI ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) CHP sol kanat parlamenterlerının öncekı gun yayınladıkları bıldın ve bıldırıye yanıt nıte.ıgı taşıyan CHP Genel Yonetım Kurulu nun dun hazırladıgı bıldırı CHP grubunda tartısılırken kavgayo yaklaşan gelışmeler olmuştur. Karşılıklı bagınşmolor ve laf atmalar arasında Genel Yortetım Kurulu üyesı Nebıl Oktay Bursa mılletvekılı Hasan (Arfcası Sa 8 Su / de) 4 kilo eroinle Kapıkule'den çıkan fırari, Yugoslavya'da yakalandı İstanbul Haber S«rvlsl Kapıkule'den elıni kolunu salla yarak cıkan cezaevı fırarısl Yuksel Pekcan, bu kez Yugos lav polısı tarafından üzerınde 4 kılo eroinle yakalanarak 2 5 yıl ağır hapıs cezasına carpttrılmıştır Dolandırıcılık ve sahtecılık suclarından yargılanan ve suc lu bulunarok 7,5 yıl ağır hapıs cezasına carptırılan Yüksel Pekcan, acık bır cezaevi olan Dalaman Cezaevi'nden 258 1979 gunü fırar etmıştır Fırarda ıken Türkıyede ceşıtlı suclar ışleyen Yuksel Pekcan bu arada, sahte kımlıkler edınmış va bır fırmadan otomobıl klra lamıştır Otomobılle ılgılı evrok ları da sahte olarak düzenleysn sanık tüm kâğıtları saht» olarak Kapıkule'ye gelmlş ve hıc bir araştırmoya tabı olmak sızın sınırdan geçmiştır Yugoslavya'nın Dımıtrovgrad sınır kapısında Pekcan'ın colıntı otomobılınde yapılan aramada 3 kılo 800 gram eroın ele gecırılmiş ve firari suclu voka lanarak cezaevıne konulmuştur. Pırot kentınde yapılan (Arfcası Sa 9. Sü 6 da) AH NECMETTİNCİĞÎM, BEN SANA •BUGÜNLERDE KENDİNE DİKKAT ET» DEMEMİŞ MİYDİMÎ.. Erdal Atabek ile Şakir Derkut serbest bırakıldı İstanbul Haber Servisl Sağlık emekcıierını dırenışe geçırmek ıddıasıyla 22 gun önce İstanbul Sıkıyönetim 2 Numaroh Askerı Mahkerresınce tutuklanan Turk Tabıpler Bırlığı Merkez Konseyı Başkanı Dr Erdal Atabek ıle İstanbul Tabıp Odası Sekreterı Dr Sa kır Derkut dun tahlıye edıimış lerdır Sıkıyönetim Askerı Savcılığının kararı uzerıne dun 20 sıralarırtda solıverılen Atabek ve Derkut'la ilgili soruşturrnanın tutuksuz surdürüleceğı bıl dırılmıştır. Fransa'dan ıthal fotomodel, Haydarpaşanın sozde gelını Chrıstine Haydar," vucudunu sergıleme karşılığı geceds 150 bın lıra kaldırıyor. Suriye ile Libya'nın tek devlet halinde birleştikleri açıklandı Dış Haberler Servisl Sarıye ıle Lıbya nın tek bır devlet halınde öırleştıkierı acıklanrrışdr Surıye'nın başkentı Şam'da dun Lıbya'don donen Devlet Başkanı Hafız Esat'ın ımzası ıle yayınlanan ortak bndırıda kurulacok yenı devletle ılgılı olarak onuc ı!ke sıralanmıştır Bunlara gore, ıkı ulkede de egsmenlık hakı<ıno sah p olacak teK bır devlet kurulacaktır Her ıkı ulkede ae tam yetkıli oıacak bu devletın uluslararası alonda tek bır devlet gıbı muamele goreceğı ve ıkı ulkedekı lıderlerın bır «devrımcı lıüertık» iclnde birteşereHerl koydedılmıştır Ikı ulkedekı «Bıneş tırıimış devrımcı lıderlerın» bır ay ıçerısmde topianaraK bu ka (Arkası Sa 9 Sü 7 de) FUAR BU YIL ÇÖKÜŞÜN, YOZLAŞMANIN, ÇÜRÜMENİN ÂYNASI SANKİ.. Hikmet ÇETINKAYA Makyaııyla gıysısıyle. sac tuvaletı, oturuşu ve hareketıylö şuh bır kadın görünümündeydı ama ağzını bir karış aCip gulduğünde «erkekımsı> oluyordu bır anda... Elınde bol buzlu vıski bardağı, üzerınde pembe ve beyaz renklenn egemen olduğu dekolte, sacakh, empnme, gıysısıyle gazetecılerı karşısı na almıs şoyl dıyordu(Arkası Sa. 9. Su. 1 de) • Erbakan: Sezgin ile ilgili gensoruyu destekleyeceğiz LONDRA (a a) Avrupa Islom Konseyı'nce duzenlenen bır toplantıya katılmak uzere Londra da bulunan MSP Genel Başkanı Prof Necmettın Erbakan Malıye Bakanıyla ılgılı gensoruyu destekleyecekle rını acıklamıştır Bazı gazetelerde cErbakan Ecevıt'ten desteğlnt cektı» yo lundakı haberlerle ılgıl' kısa bır acıklama yapan MSP Genel Başkanı şöyle konuşmuştur. « Partımız gensorulann muhtevasına göre tutum ızler ve karar verır Bızım Londra ya gelışırrız ıkı ay önce Avru pa Islam Konseyınce vapılan bır davete doyanmokradır. (Arkası Sa 9 Sü 3 de) Fuar'ın tSultan Hanırmı gecede 250 bın tıra alıyor VergıSını «sırdaş h8sap*>tan odeyecekmış. Bu yıl. Cuneyt Arkın da Fuar"dakı Mafıa babalarının karnaval gecelerınde başa gureşmeye kalktı Prof. Erduran ve Prof. Terem vefat etti İstanbul Haber Servisl Prof Dr Behçet Erduran ve Prof. Dr Haldun Nushet Terem oncekı gun olmuşlerdır. Tıp Fakültesı profesorlennaen Erduran ıle Kımya Fakultesınden Terem'ın cenazelerı bugun İstanbul Unıversıtesınde saat 10 30'do duzenlenecek ortak bır torenden sonro ayrı ayrı kaldırılacaktır Prof Erduran Teşvıkıye Ca mıınde kılınacak oğle nama zından sonra Zmcırlıkuyu me zarlığında Prof Terem ısa Şış II Camıınde kılımrak oğle na mazından sonra ^ıne Zıncırlı kuyu Mszarlığında toprağa ve nlecektir (Arkası Sa. 9, Sü. 2 de) GÖZLEM UĞUR MUMCU Sivas'ta Sus, Konya'da Bağır ... OtAYtARIN l İ Fuar'da 30'u aşkın kişinin yaralandığı çökme ile ilgili soruşturma sürüyor İZMİR, (Cumhuriyet Ege Bürosu) Beledıve tarafından Fuar Lunapark Gazınosunda duzenlenen ha!k gecesi sırasın da yandakı btr catının cokmesı olayındo varolonaniardon 15'(Arfcası Sa. 9, Su. 2 de) GERÇEK C UMHURİYET Halk Partısl 57 ıncı kuruluş yılını kutladı Bu kutlamanın hem Genel Başkanın konuşması hem de partı ıçmde csol kanot» dıye adlandırılan 31 porlamentenn yaymladıklorı bır bıldırıyle kamu oyuna vansıması ılgınçtır ve ör guttekı gelısımı saptayıcıdır Cünku CHP'nın ıc sorunları bulunduğunu bugun herkes bıl 57'inci Yıhnda CHP.İ; mektedır Bu ıc sorunlarm cözumlenmesı de partının dışa do nuk yuzunde ışlevını daha iyı yapabılmesı ıcın gereklıdır. CHP nın tarıhçesı ulusal ba ğımsızlık tanhımızle yaşıttıt. Müdafaa ı Hukuk Cemıyetı ve Halk Fırkası, Cumhuriyet Halk Partısı nın ozünü oluşturan toplumsal cekırdeğın ılk surgüntendır Ulusal Bağımsızlık savaşı başarıyla sonuçlanıp cumhuriyet devnmı gercekieşınce, partının gercek kımlıgı saptanmıştır Ne var kı CHP mn oluşumu o duzeyde kalmıyor 1931'de altı oklu ılkeler bütününun benımsenmesıyle partı radıkal bır dunya göruşunu programına /erleştırmıştır Bu aşamadan ••* (Arkası Sa 9, Sü. 6 da) t MSP. 31 mayıs 1980 günü Sıvas llımızde fFetıh Mitingı» düzenlemıştı Bu toplantı ve yürüyüş, tıpkı gecen hafta Konya'dakı mıtıng gıbıydı Tekbır seslerı, Arapca harflerle yazılı pankartlar, bu yurüyüşde de (Arkası Sa. 9. Su. 7 de) Arıza saptanan F 4 Fantom ucakları, ABD'de uçuştan kaldırıldı Haberi 3. sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog