Bugünden 1930'a 5,433,387 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

iMHCRİTET I EYLÜL 1980 TEDİ UNIVERSITEYE HAZIRLAMA KURSLARI LİSE SONLARA: 5 EYLÜL BEKLEMELİLERE: 18 EYLÜL BEYAZIT SB. Buyük tuhjmba çıkmazt 6/10 Arabak vapur iskelesi tarşısı TEL. 49 28 33 İKİ AŞAMALI SINAV (ÜSSÜYS ) KAVRAM ve İLKELERİYLF AMATÖRLER KÖŞESİ... AMATÖRLER KÖŞESİ... AMATÖRLER KÖŞESİ... AMATÖR! YÜCESPOR KUPASINI ALEMDAR KAZANDI Fehmİ ÖZGÜLER Yucespor Kuiübü'nün düzen lediği «Amotörter Futtıol Turnuvası» sona ermiş, finai maCincia Fethiye'yi 30 yerven Alemdar şampivon olmuştur. Bakırköy ikinciük ve Yucespor ücjncüîük kuposırn c^mişlardır. Final maçınm bıtiminde şampiyonluk kuposını Qlan Alemdariıiar omuzlarma kaptanları Mehmet iie Baş'on(an Zeki Dalkıhc'ı alarak «Onırr Turu» otmışlcrdır. ALEMDAR FETHİYE HastrcıDSSt cıkmuı N9 : 3 TEL. 38 32 72 : 3 : 0 , , .. .. . KABATAS ŞB (Adım Reklom: 765 4910) HATAY VAKIFLAR MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN EDİLMİŞTİR Hatay İli, Samandagı ilçesindeki Mazbut Seyyide Naya Kilisesi ve Darulhamire Manastın vakıflanna aıt aşağıda vasıflan yazılı 23 parça gayrimenkui 2762 Sayüı Vakıflar Kanununun 12. maddesi gereğince 2490 sayıh kanun hükümlerttte göre AÇIK ABTTIRMA suretiyl e saülacaktır. 1 Hatay, Samandağı ilçe merkezi, Zeytunlu mahallesi, Zeytuniye Hıristiyan mevkiinde kain ve tapunun 1.8.1936 tarih 3. cilt. 594 sahife 21 pafta 594 parselini teşkil eden 18/24 hissesi mazbut (Marcurus Hunıeyra Manastırı) vakfına ait 2976 m2. sahalı gayrimenkulün beher m2. sine takdir edilen 350. TL. bedelle 350x2976 1.041.600. TL üzerinden 18/24 hisseye tekabül eden 781.200. TL. muhammen bedelle. 22.9.1980 günü saat 09.00da. 2 Hatay İli. Samandagı ilçe merkezi. Zeytunlu mahallesi. Zeytuni Hmstiyan mevkiinde kain ve tapunun 2.8.1936 tarih 14. cilt 604. sahife 8 pafta 604 parselini teşkil eden 1800/2400 hissesi mazbut (Marcıırus Humeyra Manastırı vakfına ait 2432 m2. sahah gayrimenkulün beher m2. sine takdir ediîen 300. TL. bedelle 300 * 2432 = 729.600 TL. üzerinden 1800 /2400 vakıf hisseye tekabül eden 547.200. TL. muhammen bedelle. 22.9.1980 günü. Saat 09.00'da. 3 Hatay İli, Samandağı ilçe merkezi Zeytun!u mahallesi Zeytuniye Hıriitiyan mevkiinde kain ve tapunun li.ll.iO37 tarih 5. cilt 873. 9ahife 17 pafta 673 parselini teşkil eden 18/24 hissesi mazbut (Marcurus Humeyra Manastın) vakfına ait 8787 m2. sahaîı gayrimenkulün beher m2. sine takdir edilen 330. TL bedelle 350 x 8787 = 3.075.450 TL. üzerinden 18/24 vakıf hisseye tekabül eden 2.306.587.50, TL muhammen bedcl. 2Z.9.1980 günü saat: 09.00'da. 4 Hatay İli Samandağı ilçe merkezj Zeytunîu mahallesi. Zeytuniye Hınstiyan mevkiinde kaln v# tapunun 7.9.1936 tarih 5. cilt 875 sahife 17 pafta »74 parselini teşkil eden ve 18/24 hissesi mazbut (Mareurus Humeyra Manastırı) vakfına ait 3611 m2. sahalı gayrimenkulün beher m2. sine takdir edilen 350. TL. bedelle 350x3611 = 1.283.880. TL üzerinden 18/24 hisseye tekabül eden 947.887.50. TL. muhammen bedelle 22.9.1980 günü saat: 09.00'da. 5 Hatay İli Samandağı ilçe merkezi Zeytunl\ı mahaliesi Zeytuniye Hınstiyan mevkiinde kain ve tapunun 7.9.1936 tarih 5. cilt 876. sahife, 17 pafta 876 parselini teşkü eden 18/24 hissesi mazbut (Marcurus Humeyra Manastın) vakfına ait 3088 mi. sahalı gayrimenkulün beher m2. sine takdir edilen 400. TL. bedelle 400*3038 =. 1.235.200. TL. uzerinden 1324 vakıf hisseye tekabül eden 926.400. TL muhammen bedelle 22.9.1980 günü saat 09.00'da. 6 Hatay İli. Samandağı ilçe merkezi, Zeytunlu mahailesi Zeytuniye Hınstiyan mevkiinde kain ve tapunun 7.4.1936 tarih 5 cilt 870 sahife 17 pafta 877 parselini teşkil eden 18/24 hisseeinin mazbut Marcurus Humeyra Manastın vakfına ait 3272' m2. sahalı gayrimenkulün beher m2. sine takdir edilen 400 TL. bedelle 400 x 3272 = 1.308.800. TL üzerinden 18/24 hisseye takabül eden 881.600. TL. muhammen bedelle 23.9.1B80 günü saat 9.00'da. 7 Hatay İli Samandağı ilçe merkezi Zeytunlu mahallesi Zeytuniye Hınstiyan mevkiinde kain ve tapunun 7.9.1946 tarih 5. cilt 882. sahife 17 pafta 882 parsele teşkil eden 18/24 hissesi mazbut Marcurus Humeyra Manastın vakfına ait 2800 m2. sahah gayrimenkulü ve beher m2. sine takdir edilen 500. TL. bedelle 2600 x 500 = 1.300.000. TL üzerinden 18/24 vakıf hisseye tekabül eden 875.000. TL muhammen bedelle 23.9.1980 günü saat 9.00'da, 8 Hatay İli Samandag ilçesi Zeytunlu mahallesi Zeytuniye Hıristiyan mevkiinde kain ve tapunun 13.9.1936 tarih 6 cilt 95 sahife 16 pafta 056 parselini teşkil eden 180/240 hissesi mazbut Marcurus Humeyra Manastın vakfına ait 7958 m2 sahab gayrimenkulün beher m2. sine takdir edilen 300. TL bedelle 7956x300 = 2.S86.800. TL üzerinden 180/ 240 vakıf hisseye takabüî eden 1.790.100 TL muhammen bedelle 23.9.1980 günu saat 9.00'da. 9 Hatay İli Samandag ilçe merkezi Zeytunlu mahallesi Zeytuniye Hıristiyan mevkiinde kain v» tapunun 24.2.1938 tarih 7'nci cilt 1113 sahife 18 pafta 1113 parselini teşkil eden 1800/2400 hissesi mazbut Marcurus Humeyra Manastın Vakfı'na ait 9563 m2 sahah gayrimenkulün beher m2'sine takdir edilen 400 TL. bedelle 9.563 x 400=3.825.300 TL. üzerinden 1800/2400 vakıf hisseye tekabül eden 2*68.900. TL muhammen bedeile 23.9.1980 saat: 9.00'da. 10 Hatay İli Samandag ilçe merkezi Zeytuaîn mahallesi Zeytuniye Hıristiyan mevkiinde kain v tapunun 19.7.1947 tarih 7'nd cilt 1115 sahife 16 pafta 1115 parselini teşkil eden 1800/2400 hissesi mazbut Marcurus Humeyra Manastın vakfına ait 2689 m2. sahalı gayrimenkulün beher m2. sine takdir edilen 350. TL bedelle 350 x 2B89 = 94L150. TL üzerinden 1800/2400 vakıf hisseye tekabül eden 705.862.50 TL muhammen bedelle 23.9.1980 saat 9.00'da, 11 Hatay İli Samandag ilçe merkezi Zeytuniye mahallesi Zeytuniye Hıristiyan mevkiinde kain ve tapunun 3.1.1936 tarih 7'nci cilt 1116 sahife 16 pafta 1116 parselini teşkil eden 1800/2400 hissesi mazbut Marcurus Humeyra Manastın vakfına ait 3806 rr.2. sahalı gayrimenkulün beher m2. sine takdir edilen 500. TL bedelle 3806 x 500 = 1.903.000. TL üzerinden 1800/2400 hisseye tekabül eden 1.427.250. TL muhammen bedelle 24.9.1980 saat 9.00'da. 12 Hatay İli Samandag ilçe merkezi Zeytunlu mahalle Zeytuniye Hıristiyan mevkiinde kain ve tapunun 1937 tarih 7. cilt 1145 sahife 15 pafta I14S parselini teşkil eden 1800/2400 hissesi mazbut Marcurus Humeyra Manastın vakfına ait 1641 m2 sahalı gayrimenkulün beher m2. sine takdir edilen 100. TL bedelle 1641 x ıoo = 164.100. TL üzerinden 1300/2400 vakıf hisseye tekabül eden 123.075. TL muhammen bedelle 24.9.1960 günü saat 9.00'da. 13 Hatay İii Samandag ilçe merkezi Alev Işık mahailesi Ard vadda asi mevkiinde kain tapunun 24.12.1936 tarih 1. cilt. 140 sahife 2 pai'ta 140 parselini teşkil eden tam hissesi vakfa ait mazbut Marcurus Hümeyra Manasunna tahsis edilmek üzere Rum Ortadoks Cemaatı vakfına ait 5769 m2. sahalı gayrimenkulün beher m2. sine takdir edilen 250. TL bedeli 5769 x 250 = 1.442.250. TL muhammen bedelle 24.9.1980 günü saat 9.00'da. 14 Hatay İli, Samandag ilçesi. Alev lsık mahallesi Ard Vadda Asj mevkiinde kain ve tapunun 8.6.1936 tarih ı. cilt 148. sahife 2 pafta 148 parselini teşkil edea 1800/2400 hissesi mazbut Mercurus Hümeyra Manastınna tahsis edilmek üzere Rum Ortadoks Cemaati vakfına ait 1888 m2. sahalı gayrimenkulün beher m2. sine takdir edilen 200. TL. bedeli« 1888 x 200 = 377.600. TL bedel üzerinden 1800/ 2400 vakıf hisseye tekabül eden 283.200. TL muhammen bedelle 24.9.1980. saat 9.00'da. 15 Hatay İli, Samandag ilçesi. Alev Işık mahallesi Bostan Marcurus mevkiinde kain ve tapunun 15.12.1936 tarih 6. cilt, 1162. sahife. 11 pafta 1162 parselini teşkil eden tam hissesi vakfa ait mazbut Marcurus Hümeyra Manastın Rum Ortadoks Cemaati vakfından 3635 m2. sahalı gayrimenkulün beher m2 sine takdir edilen 500. TL bedeîle 3665 x 500 = 1.832.500. TL. muhammen bedelle 34.9.1980 saat 9.00'da. 16 Hatay İli Samandag ilçesi Zeytunlu mahalles! Zeytuniye Hıristiyan mahallesinde kain ve tapunun 26.7.1936 tarih 3. cilt 478. sahife 9 pafta 478 parselini teşkil eden tam hissesi vakfa ait mazbut Rum Ortadoks Cemaati Marcurus Manastın vakfmdan 21.280 m2. sahalı gayrimenkulün beher m2. sine takdir edilen 50. TL. bedelle 21280 v 50 = 1.064.000. TL. muhammen bedelle 25.9.1980 gün saat 9.00'da. 17 Hatay İli Samandağı ilçe merkezi Zeytunlu mahallesi Zeytuniye Hıristiyan mevkiinde kain ve tapunun 26.1.1936 tarih 3. cilt 477. sahife 9 pafta 477 parselini teşkil eden tam hissesi vakfa ait mazbut Ortadoks Cemaati Marcurus Manastın vakfından 1346 m2. sahalı gayrimenkulün beher m2. sine takdir edilen 50. TL bsdelle 1346 x 50 = 67.300. TL. muhammen bedelle 25.9.1980 günü saat 9.00"da. 18 Hatay îli Samandağı ilçesi merkezi Zeytun!u mahaîlesi Zeytuniye Hıristiyan mevkiinde kain ve tapunun 26.6.1936 tarih cilt 3. 468 pafta, ıo parsel 468i teşkü eden tam hissesi vakfa ait mazbut (Marcurus Manastırı) vakfından 4326 m2. sahaiı gayrimenkuiün baher nı2. sine takdir edilen 230. TL. bedeile 250 * 4326 ş 1.081.500. TL. muhammen bedelle 25.9.19ao günü saat 9.00'da. 19 Hatay İli Samandağı ilçesi merkezi Zeytunlu mahallesi Zeytuniye Hıristiyan mevkiinde kain ve tapunun 28.1.1947 tarih 4. cilt 732. sahife 19 pafta 732 parselini teşkil eden 1800/2400 hissesi mazbut (Saydnay Manastın) vakfına ait 6246 m2 sahalı gayrimenkulün beher m2. sine takdir edilen 350. TL. bedelle 350 * 6246 = 2.196.100. TL. bedel üzerinden 1800/ 2400 vakıf hisseye tekabül eden 1.639.575 TL. muhammen bedelle 25.9.1980 günü saat 9.00'da. 20 Hatay İli Samandag ilçesi Zeyîunlu mahallesi Zeytuniye Hıristiyan mevkiinde kain ve tapunun 4.8.1937 tarih 5. cilt 881 sahife 17 pafta 881 parselini teşkil eden 18/24 hissesi mazbut Marcurus Manastın vakfına ait 1S10 m2. sahalı gayrimenku'ün beher m2. sine takdir edilen 350. TL bedelte 350 x 1810 as 633.500. TL olmak üzerinden 18/24 vakıf hisseye tekabül eden 475.125. TL muhammen bedelle, 25.9.1980 günü saat 9.00'da. 'i\ Hatay İlt Samandağı ilçesi Zeytunlu mahallesi Zeytuniye Hıristiyan mevkiinde kain ve tapunun 19.7.1937 tarih 7. cilt 1118 sahife 16 pafta 1118 parselini teşkil eden 1800/2400 hissesi mazbut (Marcurus Manastın) vakftndan 4033 m2 sahalı gayrimenkulün beher m2. sine takdir edilen 500. TL. bedeîle 500 x 4083 » 2.041.500. TL üzerinden 1800/2400 va= kıf hisseye tekabül eden 1.531.125. TL. muhammen bedelle 26.9.1980 günü 9.00'da. 22 Hatay İH Samandağı ilçesi. Kurtderesi mahallesinde kain ve tapunun 2.5.1930 tarih 1. cilt 82. •ahife 6 pafta 47 ada 33 parselini teşkil eden tam hissesi vakfa ait ve mazbut Marcurus Humeyra Manastın vakfından 3406,50 m2. sahalı gayrimenkulün beher metrekaresine takdir edilen 250. TL bedelle 3406.50x250 = 851.625. TL. muhammen bedelle 26.9.1980 gunü saat 9.00'da. 23 Hatay İli, Samandağı ilçe merkezi, Leşiye mahallesi, Harat Marcurus mevkiinde kain ve tapunun 16.9.1936 tarih ve 6. cilt 1138. sahife 9 pafta 1138 parselini teşkil eden ve tam hissesi Vakfa ait mazbut Marcurus Hümeyra Manastın vakfından 138 m2. sahalı gayrimenkulün beher m2. sine takdir edilen 250. TL bedelle. 138x250 = 34.500. TL muhammen bedelle 26.9.1980 günü saat 9.00'da, A îhaleler Müdürlügumüze baglı Hatay Orta Ögrenim Öğrenci Yurdu binamızda yapdacaktır. B I'naJe Dosyası mesai saatleri içinde müdürlügünde görülebilir. Ve gayrimenkuller hakkında bilgi alınabilir. C Taliplilerin % 3 nisbetindeki geçici teminatı ihale saatinden eyvel müdürlük veznesine yatırrmş olmalan gerekir. İhale üzerinde kalan kigiler 15 gün içinde geçici teminatlannı iki misline cıkararak kesöı teminatt yatırmış oluriar. D Her türlu ihale masrafı (gazete ilanf, vs. masraflar) ile Tapu ve sair bilumum masraflar ahcıya aittir. Ilanen duyurulur. HATAY VAKIFLAR MÜDÜRLÜÖÛ (Basın. 19599) j 1 ALEMDAR: Turgov (T> Meh met (6), Arif (6). M. Ali (7). Kenan (7) • ismai! (6), Serdar (6), Mehmet <7) • Ş9nol <6). Sobri (6). Fertıat (7). FETHİYE: Hallt (5) Hayoti (4), Müfit (4), Şahin (5). Aydın (6) Metln (5). Önder (5). Rıza (5) Mebmet (6), Borboros (5), Kadlr (6). GOLLER : Sabrl Dk. 55, Meh met Dk. 60. Şenol Dk. 71. BAKIRKÖY KANARYA : 3 Şampiyon Alemdarlılar onur turu atarken (Fotoğroflar Fehmi Özgöler) Tayyar C7>. Mustafa (6) Zihni (6), Alaottin (6>, Recep (7). KANARYA : Ertuğrul (4) Ca fer <4). Tuncay (4), Ziya (5), Yüksel (5) Ayhan (4), Yükse! II (5), Sabon (5^ Erdoğan (4). Tamer (5). Harun (5). GOLLER: Recep Dk. 11, 27. Rıdvon Dk. 78. YÜCESPOR ) 1 ŞEHZADEBAŞI : 1 YÜCESPOR: Atiüa (5) Tur gay <6>. Erkan (5). Solih (6), Ahmet <6) Metin (6), Robert (7), Hokan (6) • Katret (6), Ali (6). Mustofo (5). ŞEHZADEBAŞI: Yavuz (5) Erton (5), Ercan (5), Enver (6). Denlz <6> Arif <6), Mustofa (6). Emin (5) Cumhtır (6). Alaottln (6), Şobon (7). GOLLER : Şaban Dlc 35, Robert Dk. 70. ÖTEKİ SONUÇLAR: İsk. Paşo Oopo: 11, Kodırga • B. Mensucat: 21. (Boştarah «. toyto'aa) ruyonkı. N« ^ar kı, tokımlon ktsller değil, tokım ruhunun kur tardığı unutuiuyor. Eğer bdyl« olsoydı, Trobzonspofun Lfg'« düşmesi. takımdan gtden oslann da gltt*lori takımı (Ofnpt* yon yapmalorı gerekirdi. Mersin İdmanyurdu'nun bu goie protestosu softadon cekiırrve*< olmomalr/dı. Sporu iy) yapamr\'Oruz. Bari yasolora v» talimatlara hürmet edelim. Ho kemlerin verdiği onormal kararlorı değerlendirecek örgüt!er vardır. Her tokım hakemi protesto gerekçesiyle sahadan çekilirse, futboiumuz bugünkü düzeyindeo de asağt duşer ve sofialarda anarsi bcş lor. Ne yoz* ki, Mefsin idrtıonyurdu oyrtodığı mahalle futbo lu karşısındo mohafie futbolu kurallanna uyarak topu koltuğunun olttno altp sahcyı tericet ti. BAKîRKÖY : Mursei (6) • Husnü (6). Mehmet (6). Sobri (6). özcon <6> Rıdvan (6). Mahalle Türkiye Kupasında Tekel, Yıldız ve Dikilitaş tur atladı Altuğ GÜRER Türkiye Kupası 1. tur macîarına dün Vefo Stadında oync nan karşılaşmalorla devam edılmiş. Tekel, Yıldız, Dikilltaş rakipterini yenerek 2. tura yukselmişîerdir. Alınan sonuçlor şöyledir: DİKİÜTAŞ: 3 VEFA: 0 Hokemler: Saüh Yazıcı (7). Namık Saygrlı (6). AN Akyildız (6). Dikilitaş: Alj (7) Erdoğon (6), (Arif 6), Müjdat (7). Feridun (7). Fuot (6) Ömer (7), Nejat (6), Kerem (7) Moılum (7), Aytekin (7). önder (8). Vefa: Orhon (4) ibrahim (4), Mehmet (4). Dilaver (4), A!i (5) Metin (5), Aytu£ (5). Yalçm (5) Sefa (4), Metin II (4). Sadık (5). Golier: Nejat Dk. 30, Öndsr Dk. 58, Aytekin Dk. 76. TEKEL: 1 T. TAYFUN: 0 Hakemler: A!i Yazıcı (5), Turgut Ersin (5), Aii Tanır (6). Teke!: Mehmet (5) Şeref (6), ismai! <5), Erol (7), Engın (6) K. Tahsin (6), Hüseyin f6), Oğuz (7) Hosan (5). Sinan '6), Seno! (7). T. Toyfun: Abdııllch (5) Serhat (o!, Fuat (5>, Veysel Mersm'in (Boftarafı 8. levmcn'ij hareketinl ctft vuruç ıle oezokVKiırmoeı yonlıştı. Beşi'ktaç Mgtn bei'td de en koiav solibiyetinl kazarnrken Fyi görünmedi. Kollektif bir oyun oyr»amo<<tQn cok Serdar, Ziya ve Necdet'rn kişisel çayretleri ile netice almaya calişan bir takım aörunümündeydi. İdrrcnyurdu görebfldifllmh! ko darı lle ligtn en zayıf ekipierinden. Atokta oyumm netice sini eîtaleyeoefr futbolcusu yok. Zor geçftcek bir lig moratonundo sahoyı teı* etmeleri de üerid» altından kalkıtmcısı zor bir dunım yoratmıştır. Tekel Tophanetayfun macmdon bir orta alan savaşimı (5). Ali (6) Candemir (6). iiyas (5), Adncn (5) Ercan (6), Rauf (5), Selahattin (5). Gol: Şertoî Dk. 14 YILDIZ: 1 İST. SPOR: 0 Hokenler: Nurt Cerrahoğ'u (6>. Bayram Kınık (5). Kemol Ysşeren (ö). Ydd.z: Erkan (6) Kadir (71, Ömer (C), Feridun (6), Tuncay (6) Necmi (7). Burhan (7). Metin (5) Fethi (6), Selcuk (6). Muzaffer (7). ist. Spor: Zülkay (6) Cetin (6), Mete (3), Mustafa (6). Ahmet (6) Levent (7). Atakan (6), Kemai (5) Şükrü (6). Cemail (6). Metin (6). Goi: Necmi Dk. 10. Şansalspcr Turnuvasi dün başladı. Üsküdar Şansaispor Kulübu nün düzenlediğl Futbol Turnuvosı dün boşlomıştır. Alınan scnuçlor şöyiedir; T. id.Yurdu . Posakapısı : 10 A. Yıldız Cavuşdere : 11 Özbirlikspor'a gol yağdirdı: 61 Cellktepe Özeiispor KuiıibüGürer ENGİN nün düzenieaiğı «Gündüz Kilıc Futbo! Turnuvasu dün oynanan maçında Doöangüneş. Özbirlir< i6). Turg'jt iö) Seiim (6), O Golier: Tjrgay Dk. 2, 28, 30. spor'u 61 yenerek rakibini goie ğuz (7). Mehmet <7) Seiarrfi Mehmet Dk. 33. 36, Turan Dk. doyurmuştur. Alınan sonuclar (8), Turgay (8), Mustafa (6) 75, Mustofa Dk. 81 şöyledir: ACARSPOR ;3 Özbirlikspor: Zekai (4) Ka DOĞANGÜNEŞ : 6 d^r (4), Alaattin (4). Ismail (5), BİRLİKSPOR : 1 OZBİRLİKSPOR : 1 Şöhrett;n (5) Ergun U>, Ha Acorspor: Hasan (6) SuDoganguneş: Avdm (6) Ab san (5), Yusuf (6j Mustafa leymon (7), Hayri (7), Mehmet duliah (7). Fikreî (6). Hüse/in ı5i. Mshme: \6V Tuan |5t •6!, Osman {61, Fuat (7), K. is maü (5), B. Isrrtaü (7) Nurdan (5ı. Ünsal (5), Aziz (5) Blrtikspor Osman (5) Erdoğan (5t. Enver (7), Ahrnet (5), Mehmet (5) Emm (5), Aziz (S), Suat (5) Raim (5). Kemal (6), Ömer (6) Golier: B. ismai! Dfc. 27 ve 87, Oktay Dk. 51, Kemai Dk. 71 ESERSPOR ;3 YILDIRIM :3 Es«rspor: Necdet (5) Şenol (5), Ayhon (6). Nevzat (6). Ercan (5) Şenasi f5), Cahlt (5). Naci (6) An (5). CoşŞaın (5), Muammer (6), (Ers'n 6) Yıldınm: Mustafa (4) Me tin (4), Hasan (5), Erts (5), Ve dat 16) Fahrettin (7), Erol (6), B. Mehmet (5) Gafip (4), K. Mehmet (5), Yaşar (6) Goller: Erol Dk. 14. Goiip Dk. 25, Yaşor Dk. 38. Şokir Dk. 65. Muammer Dk. 78, Ersln Dk. 86 ÖTEKİ SONUCLAR Ûzenspor Ceüktepe jo Golier: Muhiis Dk. 17, Nomık Dk. 44 Ataspor • Türksg 41 Goller: Seüm Dk. 28, Nazml Dk. 48. G7. Mertul Dk. 84, Mu zaffer Dk. 44 Yildınmspcr b\r mac öncesinds ANKARA SANAT TİYATROSU 3 Eylül'den itibaren Ş ŞİRİN(Bir A* M a ) «h t FERHADüe Nâzım Hikmet OYÜN NASIL Yöneten: RUTKAY AZÎZ Vasıf öngören Konvık Sanatçı: MERAL TAYGUN ÖYNANMALI? HARBİYE KENTER'fİYATROSUWDA B
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog