Bugünden 1930'a 5,432,954 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CÜMHÜKİYET 1 EYLÜL 1980 ÜÇ POLONYA'DA SOKAKTAKİ ADAM ANLAŞMADAN ÖTÜRÜ ÇOK MUTLU OLONYADA HÜKÜMET TEMSILCILERIYLE GREV KOMITESI TEMSILCILERI ARAS1NDAKI MUZAKERELERDE ONCEKI GUN BAGIMSIZ SENDIKA HAKKININ TANINDIGINA ILIŞKIN HABERLERIN YAYINLANMASINDAN SONRA VARŞOVA'DA HALKTAN BAZI KIŞILERE BU KONUDA NE DUŞUNDUKLERI SORULMUŞTUR. VARŞOVA'DA SOKAKTAKİ ADAM.ÎN TEPKILERIYLE POLONYA'NIN KOMŞULARI BATI ALMANYA ILE DOGU ALMANYA'NIN TEPKILERİ ŞÖYLEDIR: POLONYA'DA İŞÇÎLERÎN BUGUN İŞBAŞI YAPMALARI BEKLENİYOR Drç Haberter Servısl Polonya'da onceki gün hükümetle ışcıler arasındo bağımsız sendıkolann kuruıması konusunda anlaşma sağlcnmasından sonra grsvcı ışcılerin bugun ışbaşı yapiiaları beklenmektedır Öncekl gün hükümet göröşmecısı Jagıelskı tarafından oçıklanan onlaşrna, Polonya Komunıst Partısı Bınncı Sekreterı Edward Gıerek'ın başkanlı gında top'anan Merkez Komıtesı tarafından da onaylanmıştır İFADE ÖZGÜRLÜĞO Başbakon yardimcısı Jaglelskı, aekeri va uljstararası 0 BAŞBAKAN VARDIMCISI JAGİELSKİNlN ÖNCEKİ GÜN ACIKLADIGI ANLAŞMA MERKEZ KOMITESI TARAFINDAN ONAYLANDI HiŞKiıer konuian d şında scn sürun Kuldırılrnosı ıçın hukuroetın parlamentoya vasa tasar sı sunacağını oçıklamıştır. JogfelsKl aynco hükümetın tam b'r rfode vs ınanç ozgürtu ğunü tanıyacağını bellrtmş, bu sözlerı Lenın tersanesınde gorüşmelerı dışardan dınleyen ışcıler tarafından uzun uzun alkışlanmıştır. Hjkürnet oynca 1970 ve ğı bıldlrılmektedır. Doğu Almanya yetkılllerı, Polonya'nın Sılesıa komur madenlerındekı grevın uzaması halınde, komür alamamak ned&nryle Doğu Alman ekonomısinın buyuk zarara uğramasının soz konusu olduğunu belırtmışlsrdır Bu arada, Doğu Almanların, Polonya ışçılerınm ısteklerının «Bulaşıcı olabıleceğınden» de korku duydukları fade edılmektedır. DÜNYADA BUGÜN ALİ SİRMEN Molla Kafası 30 ağustosu o tarıhı utkunun Turk halkına sağladığı kazanımlarından bıraz daha kaybederek bır kez daha kutladık 30 ağustos Turkıye Cumhurıyetı'nln temelını atan bır utku, bağımsız Turkıye'yı elde etmek icm sonuçlandırılan bır saldırının gunu, Türk halkının emperyalızme karşı en buyuk utkusu Bu yıl da Ankara'da demecler verıldı 30 ağustos'da. Ve cumartesı gunu tum partı lıderlerı. Genelkurmay'dakl torene katıldılar Parlamentoda temsıl edılen partılerden yalnız bırının lıderı, MSP'nın Genel Başkanı Necmettın ErbaKan torende yoktu Erbakan'ın bu tutumu Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'ın tepkısıne neden oldu Kenan Evren uzuntusunü ve hayretını şu sozlerle dıle getırdı cNecmettın Erbakan'a sorun 30 ağustos Zafer Bayramına karşı mı değıl m ı ' ..» Erbakan Hoca, soruyu yanıtlarken, «Bız 30 ağustos'un karşısında ya da yanında değıl tam ıcındeyız. 30 ağustos bızım Imanımızın şahlanışıdır » demış . Gercekte, N&cmettın Erbakan tutarsız davranışlarıyla bır suru yanlış sorunun ortaya atılmasına neden olmaktadır Necmettın Erbakan ve partısı, Suleyman Demırel ve partısınden, ya da Feyzıoğlu ve sozde partısınden daha uzak degıldır 30 ağustos zaferıne Hatta denebılır ki, Hoca ve partısı Turkıye'yi IMF'ys teslım edenlerden, NATO nun emrıne verenlerden AET'nin kucağına atmaya calışanlardan emperyalızme karşı verılen savaşa daha yakın gorunur zaman zaman Turkıye'yı yıllardır tBatı kulubunun» cıkarlarına alet eden Ortadoğuda emperyalızmn en guçl kalesı durumuna sokmaya calışanların coğunu kızdıran sozler eden, emperyalızrre başkaldırmadan, uıusal sanayıden sozeden Necmettın Erbakanın bu tutumu egemen cevreierı rahatsız etmektedır Egemen guclerın Erbakan ıle bu denll uğraşmaları da bundandır. Yoksa Hoca dıni polıtıkaya alet edıyor, sozune guvenılmez bır polıtıkacı orneğı oluşturuyor dıye de gıl Suleyman Bey, Turkeş Beğ ve Bay Turhan Feyzioğlu da dını polıtıkaya karıştırmıyor. guvenılmez polıtıkacı örneklerı vermıyorlar mı 9 ... Zaten olavlara dıkkat edılınce acıkça görulür kı, egemen guclerın Hoca'ya saldırmaları, tam onların cıkarlarına karşı cıktığı donemlere rastlar, Hoca'nın MC'cılık ve ckerhncılık donemlerınde hıc ona saldıran egemenler oldu m u ' .. Evet egemenler Hocaya, emperyalızmden Bctı kulübunden soz ettıgı zaman kızıyorlar Ama Hoca, bunlar dışında kalan cevreierı de cıîeden cıkarmakta ustad Mıllı cozumden empsryalızme karşı savaşımdan sozeden Erbakan, gercekte oylesine Molla kafalı bır kışı, boluk porcuk göruşlerını bır bütün ıcıne yerleştıremeyen bır duşünce sahıbı kı, emperyalızme karşı en buyük utkunun torenıne katılmayabıiıyor Necmettın Erbakan bu davranışıyla bır yandan secmenıne selam cakorken öte yandan aklınca egemen oğretı/e karşı cıktıgını sanıyor ve halkimızın emperyalızme karşı utkusunu gormezlıkten geiebılıvor Boyledır molla kafası, oylesine yuzyıllar oncesınde yoğrulmuştur kı dogrularını da yanlışları ıcınde boğar, gordjğu gerceklere varacak yontemleri bılmez olayların sosyal ve sınıfsal ıcerığını goremez Molla kafası tarıhte kurnazlık ıle aklın savaşından, hep aklın yengı Ile cıktığını anlamaz. aklın yerıne kurnazlığı koyarak sonuca varmaya calışır Nscmet'ın Erbakan ve partıslnın tüm polıtıkası da Işte budur Bu tutarsızlıklar cızgısı icmde, Hoca'nın hıç bır yaptıgına şaşı'mamalıdır Hoca zaman zaman basındakı bazı kalemlerı de tyice şaşırtmıştır Onun zıgzag dolu polıtıkasının bır dönemecındekı sozlerıne sanlanlar, bır sonrakı dönemeçtekf soz ve eylemleri karşısında şaşırırlar. Hoca'ya şasıranlar, molla kafasının yapısını billp görmeyenlerdır. Molla kafasının oyle bır mantığı vardır kı mantıkla acıklanması, oyle bır aklı vardır kı. akılla bağ daştırılması olası degıldır. Erbakan 30 ağustos günü yaptığı tutarsızlıkla molla kafasının ne olup ne olmadığını bır kez daha gozler onune sermıştır. P 1976 grevleri sırasmda gorevlennden atılan ışçılerj texr ar ışe almovı da vaad etmışt r Işçı lıderlsri Jagıelskı' ye sıyasal tutukluların bır an once serbest bırokılmalarını ıs tedıklerını soylemışler Jagıetskı de bu konuda elınden gelenı yapccoğını bslırtmıştır öte yandan. Poionya'dakı grev'n sona eımesının ozeHıkle Doğu Almanya /ı rahatlattı • Soru soran gazetecüere ısımlennı açıklamayan bır Varşova'h kadın ıktısatçı • Haberden ötüru mutluyum. fakat aynntılarını ogreamek ıçın sabırsızlanıyonım» demıştır. Son gunlerde durumun çok gergın oîdugunu soyleyen bayan ıktısatçı «O kadar kı, gecelerce uyuyaraadım» dıya eklemıştır. • 40 yaşındakı bır elektronık işçısı de haben mutlu bır guluşle karşüayarak hukumetın ve partının denetımı altındakı sendıkadan aynlıp yenı bır sendıkaya kaydolup olmayacagı ko nusundaki soruyu «Hemen gıdıp kaydolurum. Arkadaşlanm da gıderier» yanıtını vermıştır. Grevlenn tum ulkedekı duygulann sımgesı oîdugunu belırten ışçı «Grevler sona ennce sevmecegım» demıştır Varşova'da halkm tepkıleri ne ılışkın haben veren Asso cıated Press muhabırj soru sorulan kışılerın sokakta bu tur sorulardan çekındıklennj, yanıt verenlenn de ısmını vermekten kaçındıgını belırtmektedır • Batı Almanya da muhalefettekı Hrıstıyan Detnokrat Partı rnn hderlertnden Ernst Albrecht Polonya'da hukuıretle grevcı ışcıler arasında >apılan anlaşmanın bo>utlan tarıhsel olarak nıtelenebılecek bır olgu oîdugunu soylemıştır. Hnstıvan Demokrat ParU Prezıdyum uyesı Ernst Albrecht Polonya ışçılerınm eylemlerını takdırle karşıladıklannı eklemıştır. • Dogu Almanya'nın resmı haberler ajansı ADN bu konuda •verdıgı kısa bır haberde Polonya Komunibt Par tısı Merkez Komıtesı'nın top lanarak Gdanbk ve Szczecm' dekı Grev Komıtelenyle göruşmeler yapan Başbakan yardımcılan Jagıelskı ve Barçıkovskı'nin duzenledıklerı raporu kabul ettıgınl açıklamıştır. Çin'de işletmelere daha geniş karar alma yetkisi tanınacak (Dış Haberler Servisi) Çın Haık Cumhunyeîı nae onceVİ gun başlayan beşıncı Ulusal Halk Kongresl'nde ülke ekonomısinın gecen yıl 11 mılyar dolar acık verdıgı açık lanmıştır. Bununla bırlıkte, goruşmeıerın ılk gununde. bu yıl ve gelecek yıl Çın parıamen tosunun ulkeyl modernleştırme çabalarını hızlandıracağı kaydedılmıştır. Kongra'nın Ilk günunde ülkenın ekonomık durumu hakkındakı açıklamalar yenı Mahye Bakanı Wang Bıngıan ıle Devlet Plan lcma orgutunde gorevlı Yao Yılın yapmışlar dır.. Yao Yılln, 3255 delegenln katıldıgı top lantıda 1980 ekonomık programının puruz suz uygulandığını belırtmış ve tarım iıe sa nayl sektorü ıçın ongorulen nedeflere ulaşılacağını soylemıştır. Yılın. devlet yönetımındekı fabnkalarda calışanların korar alma yetkılerınl arttıracaklarını koydetmış ve sanayı kuruluşları orasındakl rekabetm oıumsuz karşılanmayacağını Dtldırmıştır.. Yao Yılın ayrıca, bankaların borc vermeKte bağımsız olacaklarını ve bazı büyux kuruluşların gelecek yıldan ıtıbaren dolaysız olarak dış tıcaret yapabıleceklerını de sozlerıne eklemıştır. 5 Ulusal Hatk Kongresı toplontısına 20 yılı aşkın süredır ılk kez yabancı gazetecıler alınmıştır. Bununla bırlıkte gazetecılerın temsılcılerle konuşmalarına ızın verılmemış tır Sovyetler Birlîği deniz dalgaiarından yararlanarak 10 bin megavvatlık enerji istasyonu kuracak MOSKOVA, (a.o) Sovyetler Bırlıgl ulkenın kuzeyınde Beyaz Denız kıyısında 10 bın magavvot gucunde bır ener|i ıs tasyonu kurmayı tasarlamakta dır Moskova radyosunun bıldırdığıne gore. met dalgaiarından faydalanarak calışacak oıan bu ıstasyon dünyadakı benzerlerının en buyuğu olacaktır. Beyaz Denız'de Arkhengelsk lımanının bıraz kuzeyınde Myezen korfezınde dalgaların yukseklıği 10 metreyı aşmaktadır. Moskova radyosu kurulması tasarlanan ener|i istasyonu ıle ılgılı ayrıntılı bılgı vermemıştır. Libya devriminin bugün törenlerle TRABLUS, (a.a.) (Nur Ba tur bıldlrıyor) Lıbya devrımının 11. yıldonümu bugün başkent Trablus'ta törenlerle kutlanacaktır Torenler dolayısıyla başkent Trablus'un tüm cadda lerı, Lıbya'nın duz yeşıl bayrak ları, devrımın lıderı Albay Muammer Kaddafı'nın resımlerı va ışıklarla donatıimıştır. KADDAFİ KONUŞACAK Lıbya Arap Halk Sosyalıst Ce 11. yıldönümü kutlanacak mu dolayısıyla, Trablusta folklor şenlıklerı duzenlenmıştır. Türkıye, Yemen Lıbya. Fılıstın, Polonyo ve Çekoslovakya'dan gelen fOıklor ekıplerının katıldıgı şenlıklerı bır konuşma ıle acan Lıbya Enformasyon Bckanı Muhammed Hıcazı Turk folk lor ekıbınl, ckardeş müsluman Turk halkına selamı dıye tanıt mıştır. ALKOLSÜZ BİRA GELISTİRİLDİ KOPENHAG, (ANKA) Donımarka'nın Carısberg laboratu varlarında alkolsuz bıra gelıştırıldığı bıldırılmıştır Alkolsuz bıranın toz halmde oldugu ve alkol oranının sad8 ce yuzde 0 9 oranında bulundu ğu kaydedılmektedır Alkolsuz bıraaan 40 kalorl elde edıldığını behrten yetkılıler, bıranın karbonat'ama. şıse leme ve pastorızasyon unıtelerıne sahıp meşrubat fabrıkalarında sulandmlarak satışa çıkarıldığını kaydetmışlerdır CEMALETTİN YALÇIN 29 81979 gunü katledıldl. Anısını yaşatacağız. AİLESİ (Cumhurıyat 4922} mahirryesi Genel Halk Kongre si Genel Sekreterı ve devrım I derı Albay Kaddafı nın konuşmasıyla acılacak olan torenlerı, Arap ve Islam Dunyas'nın onde gelen devlet adamları 1I9 çeşıt lı ülkelerden geien konuk heyetler ızleyeceklerdır. «KARDEŞ MUSLUMAN, TURK HALKINA SELAM» Lıby a devriminin 11. yıldonü Meban Yaünm Fonu \ MYF/BirindDüim MYF/ Ikind Dilim 8,5 AYDA Bu gelişim temposuyla er arüst t<»pkınıi: %4,32 Bu gelisim temposuyla %66,64 Bu gelisim temposuyla 15AYDA İAYDA BİRİNCİSİ dahil, YARISI ^ ilk 50'ye giren istanbul öğrencilerinin bizi seçmişti Ibuyıl ^ Q /ol06,62 24 AYDA Bu gehsımle, MYF/Bmncı Dıhm Istırak Belgelen 1 Eylul30 Eylul 1980 tanhlen arasında asagıda belırtılen rayıc bedellerden ışlem gorecekür. Bu gehsımle, MYF/Ikıncı Dıhm Istırak Belgelen 1 Eylul30 Eylul 1980 tanhlen arasmda aşagıda belırtılen rayıc bedellerden ıslem gorecektır % 53,56 12 AYDA 12 AYDA Bu gehsımle, MYF/Uçüncu Dıhm îstırak Belgeîen 1 Eylul30 Eylül 1980 tanhlen arasmda asagıda belırtılen rayıc bedellerden ıslem gorecektır % 51,84 FEN BILIMLERI MERKEZİ UNiVERSiTEYE HAZIRLIKTA 1 10.000 TL'lık belge 16.664 TL 25.000 TL'iık belge 41.660 TL 100.000 TL'lık belge 166.640 TL 10.000 TL'hk belge 13.794 TL 25.000 TL'hk belge 34.485 TL 100.000 TL'hk belge 137.940 TL 10.000 TL'hk belge 10.432 TL 25.000 TL'hk belge 26.080 TL 100.000 TL'hk belge 104.320 TL EIM OÜÇIU K U R U U J Ş KAYITLAR DEVAMEOtYOR Beşlktaş Cirağan Çaddesi No;71 İS7ANBUL Tel: 619613618466 (Reklamcılık 398 4905) MEBAN İftanbul M«rk*ı ŞubMİ Odakul» I» Verkeıı !sl klil Câd No 286 Beyo^Iu ISTAVBUL T«l 4S176SM2836 43O93245M2O Ankara Sub«si Gasî Must»'» Kenal Bulv»jt ANKARA tunu Şub*m Cumhur y«t Bulv»n 1378 Sok«k No 4 4 A'stncık Tel 14Jİ45 140164 tZV !»'•$ Han No 8ı 10 Kızılay Tel 25 29 8 2 1 7 42 66 MENKIL DEGERLER BANKERLİK ve FİNANSMAN A.Ş. 20.000 TON MANGANEZ CEVHERİ SATINALINACAKTIR Sartnamesı, bedelsız olarak aşağıda adreslerden alınabilır 1 KARABUK'TE Demır ve Celık Fabrıkalan Müessesesı Tsdarık ve Ikmal Mudurluğumüz 2 İSTANBUL DA Sırkec, Yalıkoşkü Cad. Yalh köşku Han Kat 4 5'dekı Mumessılığımız. 3 ANKARA DA . Kavaklıdere. Tunus Cad. No 63' dekı Mumessıllıg rnız. 1STEKLILERIN şartnamemız esaslarına gore hazırlavacakları kapalı teklıf mektuplarını, gecıcı temınatlarıyla b rlıkte en gec 10 Eylul 1980 Carşamba günü saat 14 00'e kadar Karabuk'tekı Muessesemız Haberleşme ve Arşıv Mudurluğunde bulundurmaları ılan olunur. (Manaıans 1396 4909) Satılık Araç Müessesemıze aıt 2 adet arac kapalı zarf te*llf verme suretıyle satılacaktır. 1 1979 Ford Mınıbüs 2 1979 131 Murat Tekllf verme suresı: 8 91980 Adres: Turkocağı Cad. No: 39 41 CAĞALOĞLU SAVAŞSIZ SOMURUSUZ BIR DUNYA IÇIN Onuriu kararlı bır savaşım veren DISK'ın kurucusu D. Borış Konseyı üyesı T Maden Iş Sendıkamızın Geneı Başkanı TURISTIK Belgell olup turıstik fiyatların altında tanfe uyguİGyan tek MOTEL RESTORAN AVUKAT Taksıtle satış yapan kuruluşumuzun bünyesınde tam gun calışacak, ıcra tckıplerını ve hukukı ışlerı yapacak. lşl ve bağlantısı olmayan, genç dınamık Bay veya Boyan Avukat aranıyor BİLGE PAZA9LAMA Valıkonağı Cod Mımkemal Ap No 10 NIŞANTAŞI Tel : 48 22 04 48 22 05 KEMAL TÜRKLER işcı ve ha'k duşmanı elı kanlı faşıst katıller tarafından haınce katledıldl anısı ış ekmek onur kavgamızda yaşıyacaktır. T. MADEN İS SENDİKASI 4. BÖLGE TEMSILCILIGI AKSAN IŞCILERİ (Cumhurıyet. 4925)) VİLLâ Tam Pansıyon 800 TL Ikl kışl 1500 TL Tam pansıyon kalmak zorunlu değıldlr. Ören Burhanıye Tel 343 OREN SATILIK DENİZ MOTORU 6 m«tre kamoralı 9,5 HP Wısconsin şanzımcnlı rrotor. Müracaat 45 23 78 KONGRE 9 20 81980 gunu yapılan olağan kongrede ekserıyet sağlanmadığından 5 91980 cuma gunu saat 20 00 de aynı adreste ve aynı gundfrmde toplantı yapılmak üzere ertelenmıştır Uyelere duyurulur Kuçukpazor Gançlfk Spor Kulubu Derneği Yönetlm Kurulu DISK'ın Kurucusu Turkıye ışoı sınıfının buyük önderi Genel Başkanımız KEMAL TÜRKLER'in anısını yaşataoağrz. MADEN IŞ SENDİKASI 3 BÖLGE BELİZ ve SELGECEN İŞCİLERİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog